Nokia AirScale 4G/LTE 5G Baseband

Nokia AirScale 4G/LTE 5G Baseband
sales@1com.com
Nokia 473095A.203 ASIA 4G AirScale Common
Nokia 473096A.103 ABIA 4G AirScale Capacity
Nokia 473098A.102 AMIA AirScale Subrack
Nokia 474021A.101 ASIK 5G Baseband
Nokia 474020A.102 ABIL 5G Baseband
Nokia 473095A.203 ASIA 4G AirScale Common
Nokia AirScale 4G/LTE 5G Baseband