Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
Alcatel
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACAB EBLT-E
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AAAA LEMPA
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC17466AAAA PSPC-L
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79092AAAD P63E1
3AL78849AAAB HPROT
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78815ABAD IS-1.1
3AL34731AAAA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AAAE S-4.1
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AAAA POWER SUPPLY
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03620AAAJ IOM3-XP
3HE03620AAAG IOM3-XP
3HE03620AAAF IOM3-XP
3HE03620AAAE IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03615AAAC M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AAAB M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AAAA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02036AAAB 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AAAF 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAE SFM2-400G
3HE02032AAAD 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAD SFM2-400G
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AAAA Shelf
3HE01110AAAA Fan Unit
3HE01024AAAA MCM
3HE01019AAAA Control Module
3HE01017AAAA DC-PEM
3HE01014AAAA CFM
3HE00062AA01 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AAAA LX-SFP
3HE00027AAAA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AAAA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AAAA NSLT-A
3FE26021AAAA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

AGILENT HP Polycom VERIGY Test Equipment available for sale

We have the following AGILENT HP Polycom VERIGY Test Equipment available for sale
sales@1com.com
NO ITEM QTY BOX NO
1 AGILENT E5515-60559 18 4070
2 AGILENT E5515-61218 (4033) DSP 2 4070
3 AGILENT E5515-60359 A-4042-10 1 4070
4 AGILENT 84001-60146 1 4071
5 AGILENT E4440-20417 REV 002 2 4071
6 TUT SYSTEMS: P/N: 610-04935-13 1 4071
7 AGILENT 08753-60904 1 4071
8 AGILENT 5065-6298 1 4071
9 HP E4970-66554 D-3833 1 4071
10 DOVER INSTRUMENT:MODEL:GA6520-10LB-103F 1 4071
11 HP 08360-60232 A-3130-45 PULSE 50 GHZ BOARD 1 4071
12 AGILENT E7944-66402, 4102 SL 123 003497 1 4071
13 AGILENT 008614E000017P24851 P222 008614E REV-2.01 1
14 YHP 04278-66532 A-2936 1 4071
15 AGILENT J1996-66501 REV A2 1 4071
16 HP E5515-60120 6 4071
17 AGILENT E5515-60167 4 4071
18 HP 54810-66529 REV A 8UY03BF 1 4071
19 VERIGY E6996-68573 41 4024
20 VERIGY E8010-66402 7 4024
21 VERIGY E7944-68501 4 4024
22 VERIGY E8010-68502 1 4024
23 VERIGY E6996-89543 1 4024
24 VERIGY E8001-68512 1 4024
25 VERIGY E8001-68543 CIC 1 4024
26 HP E2771-66501P 19 2901
27 AGILENT E3131-66511 1 2901
28 AGILENT E3126-66513 1 2901
29 AGILENT J6741A 1 2901
30 HP E2810-66504 1 2901
31 AGILENT 04294-66502 1 2901
32 HP E4970-66505 D-3823 1 2901
33 CAS CADE hp eio hard disk J6054B 1 2901
34 AGILENT E5071-26571 1 2901
35 AGILENT E4991-26563 001 1 2901
36 AGILENT 08563-20185 REV 001 1 2902
37 08645-40002, 08657-61177 01266 A12 2 GHZ DOUBLER 1
38 AGILENT E4440-60256 2 2902
39 AGILENT E4440-60025 1 2902
40 AGILENT 04288-66501 1 2902
41 HP 08645-60130 1 2902
42 AGILENT 08753-60068 1 2902
43 AGILENT 08591-60113 2 2902
44 AGILENT 08648-60026 1 2902
45 AGILENT 08590-60214 1 2902
46 Chroma : MODEL 3201A CHROMA MEMORY TESTER 1 2902
47 AGILENT 44470A 44470A-CONN CAGO7748 1 2902
48 HP 83711-60108 1 2902
49 HP 08645-60134 1 2902
50 AGILENT E4440-60022 1 2902
51 AGILENT E4440-60015 1 2902
52 AGILENT 33312-60006 COAXIAL SWITCH 39 2903
53 HP E3700-62175 75 OHM 28 2903
54 HP 1250-1745 35 2903
55 HP 84000-60146-B 6 2903
56 HP CONNECTOR 29 2903
57 HP 08482-67001 6 2903
58 HP 05944 5 2903
59 HP CONNECTOR 2 2903
60 Mini Circuits 15542 MODEL BLP-90 1 0031 6 2903
61 HP/AGILENT 11722-60004 2 2903
62 HP P/N 0955-0453 MODEL 50P-1120 4 2903
63 HP P/N 0955-0679 MODEL 50P-909 3 2903
64 HP 00855 3 2903
65 AGILENT COAXIAL SWITCH MODEL N1811-60003 9 2903
66 APR2301 12 VDC 1 2903
67 HP 5086-7808 1 2903
68 AGILENT N1715 A- 007 9 2903
69 Weinschel Corp MODEL 34-3-34 1 2903
70 HP AMPHENOL 82-101-1020 1 2903
71 HP/AGILENT CONNECTOR 1 2903
72 AGILENT CALIBRATON PLUG P/N 5185-0911 TO 0917 7 2903
73 AGILENT CONNECTOR MIXED 6 2903
74 Mini Circuits 15542 MODEL NAT-6-60 2 2903
75 HP CONNECTOR 1 2903
76 AGILENT MZ42060012 1 2903
78 AGILENT SOLID STATE SWITCH 5087-7272 1 2903
79 AGILENT 33314-60011 1 2903
80 AGILENT 82350B PCI-GPIB 1 2903
81 AGILENT 87104-60001 1 2903
82 HP 10811E REPLACEMENT P/N 10811-60126 1 2903
83 HP YIG TUUNED OSCILLATOR Y090-3477 HP P/N 0955-0579 1
84 HP 0491-0131 G1312-60010 REV D 106034 2 2903
85 HP 5087-7073 1 2903
86 HP MICROSOURCE INC MD# MCO 0204-269-07 1 2903
87 AGILENT E5065-4655 P/N 5087-7246 1 2903
88 AGILENT E3846-22101( 10 packets each packet 20pcs) 200
89 HP Fiber Optic Transceiver 28683A 3 2903
90 HP Thin LAN Transceiver 28641B 1 2903
91 HP Ether Twist Transceiver 28685B 2 2903
92 AGILENT E3846-22100 100 2903
93 CentreCom 210TS TWISTED PAIR TRANSCEIVER 1 2903
94 HP 892X MEMORY CARD CALIBRATION DATA PART 08920-61101 08920-90051 1 2903
95 HP 892X MEMORY CARD CALIBRATION DATA PART 08920-61101 08920-90185 1 2903
96 HP 892X MEMORY CARD CALIBRATION DATA PART 08920-61031 08920-90051 1 2903
97 AGILENT 33314-60015 COAXIAL SPDT SWITCH 2 2903
98 AGILENT 30 dB ATTENUATOR 1 2903
100 AMP 95016-4 1 2903
101 HP 81050 BL 1 2903
102 Agilent N1737A 18 2904
103 Agilent N4514A 3 2904
104 Agilent N4513A 4 2904
105 Agilent Electronic Crimper 2 2904
106 HP C8222A Li-ion battery for HP Printer 2 2904
107 Agilent N4590A 4 2904
108 Agilent J3447A 1 2904
109 MODEL SA0105-C 1 2904
110 Agilent J2911A J2 INTERFACE 1 2904
111 Agilent J2904B ISDN BR DUAL MDL 1 2904
112 Agilent E7573A ICES/NMB-001 1 2904
113 Agilent N6752A 1 2904
114 Agilent N4512A 5 2904
115 WESTEK : 800-526-2673 33 2905
116 WESTEK 800-526-2673 RED 11 2905
117 WESTEK 800-526-2673 DBAN 22 2905
118 Agilent E5465-60002-A 6 2905
119 Agilent E4555-60001 6 2905
120 7 CAT 5 4PR UTP CABLE E142890 1 2905
121 IBM P/N 89X2629 EC C15999 BOP7 1 2905
122 JDS Uniphase 58TT-101-889 1 2906
123 JDS Uniphase 58TT-100-999 3 2906
124 JDS Uniphase 58RT-IDI 1 2906
125 Compact Air Product BFH12X338 5/97 7 2906
126 tyco/Electronics H-183-4 30-3000 MHZ 2 2906
127 Agilent 10811-60126 CRYSTAL OSCILLATOR 1 2906
128 03708-64031 75 OHM REV C VOLEX 3702 2 2906
129 08920-61102 Receiver 2 2906
130 08920-61101 SPEC ANALYZER 1 2906
131 08921-61019 SIG GEN SYNTH 1 2906
132 08924-61006 MODULATOR 1 2906
133 E2760-80306 Controller “SCOC” STT- Nr.15018 Rev 0.0 1
134 HP E2828A-560 GPIO INTERFACE 2 2906
134 Agilent MODEL No 33312-60005 COAXIAL SWITCH 3 2906
135 Agilent NC+SEL SOLID STATE SWITCH 5087-7137 2 2906
136 HP 33314-60015 COXIAL SWITCH 1 2906
137 Agilent N2595A-095 Ni-MH Rechargeable Battery 3 2906
138 Agilent 87106-60009 1 2906
139 Agilent Connector 2 2906
140 Agilent 5087-7098 1 2906
141 Panasonic Battery Pack EY9021 DC2.4V 1 2906
142 Tektronix P6444 1 2906
143 Agilent G1312-60010 1 2906
144 Agilent 11636A POWER DIVIDER DC-18 GHZ 1 2906
145 Agilent 11722-60004 1 2906
146 Agilent E54863 5 2906
147 HP/Agilent 08648-60026 1 2906
148 PISCO VTA-BU-6RSE 1 2906
149 HP 81534A 1 2907
150 HP 81533-82941 2 2907
151 HP 81534A 3 2907
152 HP 34501 32 CHANNEL ARMATORE RELAY MULTIPLEXER 1 2907
153 HP E3003-61002 1 2907
154 HP E5270-66505 1 2907
155 Agilent E2778-86503 154 2908
156 HP10833D 20 2909
157 HP 10833B 6 2909
158 HP 10833A 3 2909
159 HP 10833C 1 2909
160 Agilent Category 6 Smartprobe AMP (N2604A-005) P/N 5066-0235 10 2909
161 HP 8120-4666-1 1 2909
162 HP 84000-60503 1 2909
163 Agilent 8400 – 60123 D 100 2910
164 Agilent 84000 – 60199 – B 136 2910
165 Agilent 84000-60609-A 67 2910
166 Agilent 84000-60579-A 9 2910
167 Agilent E2801-61651 4 2910
168 Agilent 0142 3M 1 2910
169 Agilent E153612 1 2910
170 Agilent Category 6 Smartprobe N2604A-005 P/N 5066-0235 6
171 Agilent CBL , BANANA BNC 11001-60001 20 2910
172 Agilent Category 6 Smartprobe N2604A-073 P/N 5066-0257 10
173 HP 84000-60189 3.5 mm FLEXIBLE TEST PORT CABLE 1 2910
174 Polycom 08717-001 5 2912
175 Polycom 08548-001 7 2912
176 Polycom 10757-001 5 2912
177 Polycom 20071-001 6 2912
178 Polycom 08409-001 1 2912
179 Polycom 2215-0340-102 1 2912
180 Polycom 20940-001 1 2912
181 Polycom 08342-001 1 2912
182 Polycom 08410-001 1 2912
183 Polycom 22534-001 6 2912
184 Polycom 22018-001 6 2912
185 Polycom 180-0488-01 A 1 2912
186 Polycom 08408-108 1 2912
187 Polycom 180-0517-01 1 2912
188 Polycom 09153-001 1 2912
189 Polycom 08670-001 1 2912
190 Polycom 08340-001 1 2912
200 Polycom 180-0001 3 2912
201 P/N 1465-62374-080 1 2912
202 P/N 1457-52273-001 2 2912
203 Polycom Cable Kit P/N 2215-22225-002 1 2912
204 Polycom 510-0163-02 1 2912
205 Polycom 185-0008-01 1 2912
206 Polycom 1457-50338-002 1 2912
207 Polycom 09156-001 1 2912
208 Polycom 180-0035-01 1 2912
209 Polycom 08343-001 2 2912
210 Polycom 08412-001 3 2912
211 SH217 – D3E3F33 14 2913
212 HP/Agilent J2297B 2 2913
213 HP/Agilent J2294C 1 2913
214 HP/Agilent J6828 2 2913
215 HP/Agilent J4646A 1 2913
216 HP/Agilent J2912B 1 2913
217 HP/Agilent J4647A 1 2913
218 HP/Agilent E7572A 1 2913
219 HP/Agilent J2904B 1 2913
220 HP/Agilent J3445A 1 2913
221 Agilent 34907A 2 2914
222 Agilent 34902A 3 2914
223 Agilent E3121-66511 2 2914
224 Agilent E3120-66561 1 2914
225 Agilent E3122-66501 3 2914
226 HP J6054A 3 2914
227 HP 04294-66509 1 2914
228 Agilent E3120-66526 2 2914
229 Agilent E5100-66524 1 2914
230 HP 89431-66562 1 2914
231 Agilent 5064-6376 1 2914
232 Agilent 5087-7236 4 2914
233 Agilent 84000-60202 1 2914
234 Agilent 33312-60006 COAXIAL SWITCH 2 2914
235 Agilent G1513-60977 1
236 SH217 – D3E3F33 205 2915
237 Agilent 33322 – 60014 6 2916
238 Agilent 33321 – 60059 17 2916
239 HP/Agilent 33321-60057 4 2916
240 HP/Agilent 33321-60052 6 2916
241 Agilent 33321-60058 10 2916
242 HP/Agilent 33321-60036 3 2916
243 Agilent 33321-60051 4 2916
244 Agilent 33360-60003 4 2916
245 HP 33321-60039 1 2916
246 Agilent E4440-64251 1 2916
247 Agilent E4440-60213 2 2916
248 Agilent E4440-60226 1 2916
249 Agilent E4440-63215 1 2916
250 Agilent N4010-61007 1 2916
251 Agilent 08920-61101 SPEC ANALYZER 1 2916
252 Agilent 08920-61029 REFERENCE 1 2916
253 Agilent 08920-61102 RECEIVER 1 2916
254 Agilent E4440-60217 1 2916
255 Agilent E4400-60515 1 2916
256 Agilent E4440-60174 5 2916
257 Agilent E4440-60022 2 2916
258 Agilent E4440-60432 1 2916
259 Agilent E4440-60015 2 2916
260 Agilent E4440-60432 1 2916
261 Agilent E4440-60016 1 2916
262 Agilent 5087-7008 Test Port Coupler 1 2916
263 Agilent E4400-60205 1 2916
264 Agilent 33312-60006 COAXI SWITCH 4 2916
265 Z00M LENS EZ 03 008 2 2917
267 ZOOM LENS EZ 03 004 4 2917
268 ZOOM LENS EZ 03 903 3 2917
269 ZOOM LENS EZ 03 003 6 2917
270 ZOOM LENS EZ 03 902 7 2917
271 ZOOM LENS EZ O3 002 5 2917
272 VERIGY E7944-68502 51 2918
273 AGILENT E7945-66402 7 2918
274 AGILENT 84000-80014 135 2919
275 AGILENT 84000-80015 57 2919
276 AGILENT 84000-80013 28 2919
277 SP 356010-02M 15 2919
278 SP 32090910-06F 15 2919
279 HSS040260 14 2919
280 HSS040251 13 2919
281 HP 84000-60516-D 10 2919
282 A156060-002M 15 2919
283 AGILENT 84000-60199-B 50 2919
284 AGILENT 84001-80015 1 2919
285 2J2X040079 3 2919
286 AGILENT 84000-60123D 35 2919
287 AGILENT 84001-60664-D 30 2919
288 AGILENT 84001-60660C 13 2919
289 AGILENT 84000-60616 5 2919
290 Agilent 84001-60009 6 2919
291 PASTERNACK PE 4512 2 2919
292 AMP-LM 492190, 0134000039 1 2919
293 Agilent 84000-60125-C 9 2919
294 700-08028-001 255 2920
295 WESTEK TC-200RX 13 2920
296 CHAMP CONNECTOR ACCES KIT P/N 552567-3 10 2920
297 84000-60579-A 9 2920
298 OMRON G2R-1-T 24 VDC 3049Y 8 10 2920
299 AGILENT 84000-60215-A 6 2920
300 AGILENT P130-545-01-SIE 1 2920
301 530-3367-04 4 2920
302 FG2-2856-020 48 2920
303 Agilent E87647-DG COMPUTER CABLE 4 2921
304 P/N A120909-02M 2 2921
305 P/N N1752A-002M 5 2921
306 HP 8120-6861 15 2921
307 AGILENT N2360-60027-D 16 2921
308 AGILENT N2363-60023 8 2921
309 AGILENT 15525-80010 17 2921
310 AGILENT N1753A-001 3 2921
311 AGILENT E4553-60001 5 2921
312 AGILENT E34972-M 10 2921
313 AGILENT N1754A 2 2921
314 AGILENT N4517A 4 2921
315 AGILENT SMART PROBE CAT6 CHANNEL N2604A-100 1 2921
316 AGILENT 84001-60657 10 2921
317 AGILENT E5465-60002-A 2 2921
318 AGILENT E138961 3 2921
319 P/N 13606-10-2 13 2921
320 700-08028-001/D PCT 0602 262 2922
321 HP 84000-60516-D 75 2922
322 AGILENT 84000-60215-A 60 2922
323 AGILENT 84001-60684 2 2922
324 AGILENT 84001-60002-F 5 2922
325 AGILENT 72-3647-02 106 2922
326 AGILENT 72-3521-02 109 2922
327 AGILENT E6978-66524 4 2923
328 AGILENT E8001-26524 3 2923
329 AGILENT E6978-66572
AGILENT HP Polycom VERIGY Test Equipment available for sale

Ericsson Wireless in stock

Ericsson Wireless in stock
sales@1com.com
Model Item number
Ericsson PMU
Ericsson PSU-AC
Ericsson RBS 2109
Ericsson RBS 2308
RBS6000 FAN BKV 301 216/130
Ericsson RBS 3206 1/BFE 401 1012
Ericsson RBS 2107 1/SEB 112 1144/08
MACRO IN DOOR 11/COH 109 2068
MACRO IN DOOR 11/COH 109 2069
MACRO IN DOOR 11/COH 109 2069/M
RBS3106 11/COH 109 2074
RBS 3518 11/COH 109 2081
RBS 3418 11/COH 109 2082
BTS 3418 11/COH 109 2082
RBS 3418 11/COH 109 2082/5
RBS 3308 OUTDOOR MODEL 11/COH 109 558
RBS 3206 3/BFE 401 1012
RBS3106 3/BFE1015/07
MODEM SHELF/AMM 2U-3 KIT AM0010203/02
MODEM SHELF/AMM 2U-3KIT AM0010203/02
SET OF MATERIALS/AMM 2U-3KIT AM0010203/02
SET OF MATERIALS/AMM 4U KIT am0010401/02
SET OF MATERIALS/AMM 4U KIT AMM0010401/02
FCU-01 BAM 136 1001/3
FAU1 KIT BFD 509 14/1
SUBRACK AMM 20pB BFD599028/1
CDU BFL 119 104/1
CDU-C+ 1800 BFL 119 127/1
CDU G9 BFL 119 142/1
CDU-G9 BFL 119 142/1
CDU-J9 BFL 119 158/1
CDUJ9 BFL 119 158/1
CDU-J9 BFL 119 18/1
CDU-J18 BFL 119 428/1
Ericsson RBS6000 FAN BKV 301 216/130
AMM (2U) MLE SET BFL 510 102/1
AMM (2U) MLE BFL 510 107/1
AMM (2U) MLE SET BFL 510 107/1
AMM (2U) MLE SET BFL 901 130/1
AMM (1U) MLE BFL 901 29/1
AMM 1U-1 KIT BFL 901 29/1
RBS 2207 BFM 107 02
RBS 2206 BFM 107 71
RBS 2107 BFM 107 88
RBS 2216 BFM 901 181
RBS 2216 MASTER BFM 901 181/2
RBS2216MASTER BFM 901 182
RBS 2216 BFM 901181
BB CASSETTE BFX 901 35/3
SUBRACK BFX 901 36/1
SUBRACK BFX 90136/1
AUH02 BGK 901 14/1
FCU-03 BGM 119 12/1
FCU BGM 119 12/1
FCU31 BGM 136 1001/1
FCU-01 BGM 136 1001/2
FCU-01 BGM 136 1001/3
SCU-ARM BGM 136 21/1
FCU-01 BGM 1361 001/3
IDM-12 BGM 980 343/1
IDM-13 BGM 980 343/2
FCU BKV 106 020/1
FCU BKV 106 028/1
FAN BKV 106 028/1
PSU-AC BL 231 202/1
DXU-31 BLE 901 03/1
DOU-48V/125A BMF 904 77/1
DOU-48V/2X10A BMF 904 77/3
BFU 31 BMG 119 142/1
FCU-01 BMG 136 1001/3
FCU31 BMG 136 1002/1
BFU BMG 701 016/1
DFU BMG 701 018/1
DDUPOSEARTH BMG 907 013/4
BFU 31 BMG 907 026/1
BFI-31 BMG 907 026/1
BFU-31 BMG 907 026/1
PDU BMG 907 027/1
PDU BMG 907 031/1
DCCU BOX BMG 907 037/2
BFU34 BMG 907 33/4
ACCU-06 BMG 907 65/1
ACCU BMG 907 66/2
ACCU-12 BMG 907 66/2
ACCU-03 BMG 98 007/7
IDM-01 BMG 980 06/1
ACCU-01 BMG 980 07/1
ACCU-03 BMG 980 07/7
ACCU-02-DU BMG 980 11/1
ADM-01 BMG 980 12/1
BFU-21 BMG 980 13/1
BFU-48V/100A BMG 980 168/1
ACCU-32 BMG 980 26/1
ACCU32 BMG 980 26/2
Ericsson DTRU-9 EDGE BMG 980 28/1
2/ROJ 208 459/1 GARP2-GPH B
BFB 140 13/1 FAN UNIT
BFB 140 13/2 FAN UNIT
BFD 538 002/1 EGEM2 Subrack + Backplane
BFX 901 36/1 Subrack
BGM 136 1006/1 SCU 01 01 Support Control Unit
BKV 106 094/1 Internal Fan Tray
BKV 106 135/1 Fan unit
Ericsson RBS6000 FAN BKV 301 216/130
BKV 106 141/1 Axial 120x120mm 48VDC0.5A170CFM
BKV 3012 16/129 Radial fan, 48 VDC, 1.9 A, 175 x 69 mm indoor
BKV 3012 16/130 Axial fan, 48 VDC, 1.1 A, 171,5 x 50,8 mm outdoor
BKV 3012 16/153 Axial fan, 48 VDC, outdoor
BKV 3012 16/166 Radial fan, 48 VDC, 3,5 A, 190 x 69 mm indoor
BKV 3012 16/90 Diagonal fan 48VDC 0,9A 171,5 x 50.8mm indoor
BMG 980 336/5 PDU 02 02 Power Distribution Unit
BMG 980 336/7 PDU 01 04 Power Distribution Unit
INF 901 6000/DW41A DUW 30 01 Digital Unit
INF 901 6000/M5 RRUS 12 B8 Radio Unit, Type A
INF 901 6000/SD21B RRUS 11 B1 Radio Unit
INF 901 6000/SD9EB RRUS 11 B5 Radio Unit
INF 901 6302/MW30A ODW 30 01 Digital Unit
KDU 127 161/3 DUW 30 01 Digital Unit
KDU 137 533/3 DUL20 01 Digital Unit
KDU 137 557/4 O/E conv 4x10G, 2xSP
KDU 137 569/1 DUG 20 01 Digital Unit
KFE 101 1164/1 PCF 02 06; Power Connection Filter
KRC 118 030/1 AIR 21 B1A B3P Radio Unit (1,3 m)
KRC 118 045/1 AIR 21 B3AB1P Radio Unit (1,3 m)
KRC 118 070/1 AIR 21 B7A2P Radio Unit (1.3 m)
KRC 118 156/1 AIR 21 B1A B12P B8P Radio Unit (2.0m)
KRC 118 62/1 RUS 01 B8 Radio Unit
KRC 118 65/1 RUS 01 B3 Radio Unit
KRC 118 73/1 RRUS 01 B3 Radio Unit
KRC 118 76/1 RRUS 01 B1 Radio Unit
KRC 161 255/1 RRUS 11 B1 Radio Unit
KRC 161 326/1 mRRUS 12 B4 Radio Unit
KRD 901 039/1 RBS 6401 B1
KRD 901 050/1 RBS 6501 B4 Equipped Unit (AC int ant)
NFD 302 34/08 OVP-ALM 8
NTM 101 2589/1 Spare part for SUP 6601 v2,-48V
NTM 203 152/ACDHP RAU2 18
NTM 203 159/ACDHP RAU2X 15
NTM 203 163/A11 RAU2 X 38/A 11
NTM 203 171/A05 RAU2 X 26/A05
NTM 203 171/ACDHP RAU2 X 23
RDM 102 43/2 TRX SM 100Base-LX10 and S-1.1 LC-SFP -5/+85C (1400
RDH 102 44/1 TRX MM lOOOBase-SX LC-SFP -5/+
RDH 102 44/2 TRX SM lOOOBase-LX LC-SFP -5/+
RDH 102 44/3 TRX SM 1000Base-LX40 LC-SFP
RDH 102 44/4 TRX SM lOOOBase-ZX LC-SFP -5
RDH 102 47/2 SFP CPRI 1000BASE-LX 125-2488.3Mbit/s -40/+85C
RDH 102 47/3 SFP CPRI 1000BASE-LX20 125-2488.3Mbit/s -40/+85C
RDH 102 50/1 SFP+ MM 10GB-SR 2-300m 850nm 0
RDH 102 50/2 SFP+MM 10GB-LRM 0.5-220m 1310
RDH 102 50/3 SFP+SM 10GB-LR 10km 1310nm 0/
RDH 102 50/4 SFP+ SM 10GB-ER 40km 1550nm 0/+70C DFB 3.3V
RDH 901 20/42009 SFP- GB-SX 850nm 0/+85C
RDH 901 20/B0213 SFP S.1.1 1310nm -40/+85C
RDH 901 20/B0228 SFP L.1.1 1310nm -40/+85C
RDH 901 20/B1424 SFP L.1.2 1550nm -40/+85C
RDH 901 20/C0213 SFP S.4.1 1310nm -40/+85C
RDH 901 20/C0228 SFP L.4.1 1310nm -40/+85C
RDH 901 20/C 1428 SFP L.4.2 1550nm -40/+85C
RDH 901 20/D0210 SFP GB-LX 1310nm -40/+85C
ROA 128 3630/1 SM-1 xSTM64-4xSTM16-AH [T10G]
ROA 128 5460/1 SM-10xGE-32xMAP-C
ROA 128 5461/1 SM-1x10GE-20xGE-C
ROA 128 5462/1 SM-2x10GE-10xGE-B
ROA 219 1103/1 SM-8xSTM [T2.5G]
ROA 219 5863/2 Fan control board
ROJ 208 1308/1 MMU2 H
ROJ 208 1314/1 LTU B 32/1
ROJ 208 392/1 CMXB3 EGEM2
ROJ 208 394/1 EPB1; 2*8 cores 1500MHz 8+8GB/8GB XAUI
ROJ 208 394/2 EPB1; 2*8 cores 1500MHz 8+8GB/8GB XAUI
ROJ 208 395/1 SCXB3
ROJ 208 465/1 NWI-E 450A
ROJ 208 467/2 EVOET; 155Mb/s, ATM/TDM/IP
ROJ 208 841/21 APUB2
ROJ 208 864/2 CPUB2-12QC
ROJ 208 880/21 GED-SASF
ROJR 208 012/1 ETU2 B
ROJR208 013/1 LTU2 155
ROJR 211 007/1 ETU3
Ericsson RBS6000 FAN BKV 301 216/130
RYT 921 609/1 SFP GB-TX RJ45 Ethernet transceiver 1000Base-T 1.
SXK 109 8828/1 Dust Filter Unit for BFD 538
TSR 432 100/2300 Signal cable with connector
TSR 491 678/700 Signal cable with connector
TSR 491 678/1000 Signal cable with connector
TSR 491 678/1500 Signal cable with connector
TSR491 681/1000 Signal cable with connector
TSR 491 680/1200 Signal cable with connector
TSR 491 678/700 Signal cable with connector
TSR 491 678/1000 Signal cable with connector
TSR 491 678/1500 Signal cable with connector
TSR 491 680/1200 Signal cable with connector
TSR 491 681/1000 Signal cable with connector
BMG 980 348/1 SCU
BMG 980 374/1 PCU AC 04, Power Connection Unit
BMG 980 394/1 AC distrib.unit with protect.
BML 161 187/1 High effiency V-2
BMP 210 104/1 SCU controller
BMP 210 105/1 ACU control unit for PBC 05
BMR 910 428/1 PSU; Power Supply Unit
BMY 301 120/1 IB2 Board
BPD 104 1005/2 Active Cooling
BPD 901 52/2 Heater/Polar kit
INE 105 3131 1000BASE-LX SFP, Hi
INF 903 0455/1
INF 903 8200/17
ZHA 901 074/1 SAU
BKV106091 FM-AH
BKV106098 FM-B FAN
BKV106098/1 FAN
ROA1283598 SC-AH
ROA1283599 DF-AH
ROA1283600 PM-AH
ROA1283620 EM-10xSFP-AH
ROA1283621 EM-63xE1-AH
ROA1283720/1 SM-2x10GE-10xGE-A
ROA1283721/1 SM-1x10GE-20xGE-B
ROA2191105/1 SM-63xE1
ROA2191117/2 SC-A-4xSTM
LCP-1250B4QDRT-E SFP 1000Base-LX10
PCF 01 03 DC-Filter DC Filter for RBS 6102
NTM203152/A13HP RAU2 X 18/A13 HP Kit
NTM203152/A17HP RAU2 X 18/A17 HP Kit
NTM203163/A15 RAU2 X 38/A15 Kit
NTM203171/A01 HP RAU2 X 23/A01 HP Kit
NTM1010154/7 AMM20pB-10 NPU1 C R5Kit
NTM1010158/16 AMM 6p C NPU3 C R5 Kit
103/BFL901009/3*1 RBS 6601 ;AGO WCDMA(3*1)
BGK90118/2 CONNECTION PANEL/SHU 02 01; Support HUB
NTM503109/63 SET/SAU kit, DF-OVP V2, 10m
RPM2033512/70M CABLE WITH CONNECTOR/2F LC-LC SM-70m
RPM2533512/50M CABLE WITH CONNECTOR/2F LC-LC SM-50m
RPM2533512/30M CABLE WITH CONNECTOR/2F LC-LC SM-30m
BMK90584 COMBINED UNIT/PBC 05 Power Cabinet
BML161186/1 RECTIFIER/High effiency
BMG980390/11 MAINS DISTR. UNIT/Service Outlet EU
BFZ901115 1410R Sub Rack 2×2.5G SDH BH l/F
BFZ901120 1460R Sub Rack
RPM1190235/10M 32xE1 LFH cable for use with patch panel — 10 meters
BGK31107/1 Patch panel 32XE1-LFH-RJ45
BFX90151/1 SEMH-1x10GE+10xGE [P20G1
BFX90151/6 SEMH-63xE1
SU68AB SFP S.16.1 GREY 15KM
SU58BB XFP 10000BASE-LR/LW MM 1310nm 10Km
SU58BA XFP 10000BASE-SX MM 850NM 0.3KM
SU69CH XFP I64.1/10GE-LR/LW ENHN
RYT921612/1 SFP GB-TX RJ45 Ethernet transceiver 1000Base-T 1.25G T=-40/+85
BFX90150/8 SEM-4xSTM-1 EQP [T620M]
RDH90120/A0213 SFP FE-LX 1310nm -40/+85C
ROA1284560/1 SM-CESAP/4xSTM1 /OC3-A
ROA1283722/1 SM-CES/2xSTM1-63xPDH-A
ROA1283719/1 SM-10xGE-32xMAP-B
SDK1077276/1 Dummy unit SM/EM
SDK1077276/2 Dummy unit SC1410
SDK1077278/1 Dummy unit PM
SDK1077278/2 Dummy unit SC1460
SXK1250510/2 Air Filter PAU
1460 CF Card 8GB
1410 CF Card 1GB
Ericsson RBS6000 FAN BKV 301 216/130
KDU137739/1 PROCESSOR UNIT/TCU 02 01 Transport Conne
KDR10961/6256 MiCROCIRCUIT/FLASH ATA 256M 5.5V 3.3
KRC11873/2 TRANSCEIVER/RRUS 01 B3;Radio Unit
KRC11862/2 TRANSCEIVER/RUS 01 B8;Radio Unit
BPD 104105/2 COOLING UNIT/Heat Exchanger Thermosiphon
KDU127174/3 PROCESSOR UNIT/DUW 31 01;Digital Unit
KRC161255/2 TRANSCEIVER/RRUS 11 B1;Radio Unit
BMG980387/1 DISTR. EQUIPMENT/BFU 01 02; Battery Fuse
KRC 11871/2 TRANSCEIVER/RRUS 01 B8;Radio Unit
SDC90128/1 MPH w/o AC/DC Converter
BML901209/1 PSU AC/DC, 420W ETSI
NTM1010653/2 PFU3 B Kit
BFB102103/1 FAU4
BFD50914/1 FAN
ROJ1192342/1 LTU 32/1
NTM203159/A17HP RAU2 X 15/A17 HP Kit
NTM203152/A11 HP RAU2 X 18/A11 HP Kit
NTM203152/A15HP RAU2 X 18/A15 HP Kit
IDM-02 BMG 980 28/1
IDM-03 BMG 980 29/1
IDM BMG 980 315/1
NFT 304 59/2
BKVC1216130
FCU31 BMG
Ericsson Wireless in stock