NSN-SIEMENS SURPASS HIT

NSN-SIEMENS SURPASS HIT for sale
sales@1com.com
S42024-L5449-A1-11 SC
S42024-L5623-A1-10 PWR
S42024-L5662-A1 ATM IMA
S42025-L5132-A1 STM-4 SFP 15km
S42024-L5294-A1-7 7060HC SC TNX
S42024-L5295-A1-15 SWITCH FABRIC
S42024-L5296-A1 1XSTM-64
S42024-L5300-A1-9 2 X STM-1 OPT
S42024-L5315-A1 6xFE/L2
S42024-L5316-A1-6 6xFX/L2
S42024-L5323-A1-9 8 X E1+4 X FE/C CARD
S42024-L5325-A1-3 MainBoard STM-1 300e
S42024-L5328-A1-12 MAIN BOARD (E) 2XSTM-4
S42024-L5331-A1-10 STM-16 BOARD
S42024-L5342-A1-6 6 x FXS
S42024-L5345-A1-4 2 X FE_A CARD
S42024-L5347-A1-8 DC Power
S42024-L5349-A1-8 POWER MODULE
S42024-L5351-A1-10 FAN UNIT
S42024-L5400-A1-6 Booster OA 13dBm
S42024-L5409-A1-5 63xE1/T1 with Retiming
S42024-L5418-A1-7 2M CARD 21 XE1 75 Ohm
S42024-L5419-A1-9 2M CARD 21xE1 120 Ohm
S42024-L5419-B1-3 21xE1 120 Ohm w.RT-70oC
S42024-L5450-A1-8 SWITCH FABRIC XCT 7G_2.5G
S42024-L5451-A1-10 63 × E1 7035
S42024-L5458-A1-3 System Interface
S42024-L5459-A1-1 SWITCH FABRIC XCT 7G_2.5G
S42024-L5463-A1-3 3-E3/DS3 Paddle
S42024-L5472-A1-3 1 x GET 4xVC-4
S42024-L5474-A2-4 7025 Fan Assembly
S42024-L5477-A1-7 POWER MODULE H
S42024-L5479-A1-3 21 × E1 7025
S42024-L5481-A1-1 21-E1 Paddle 7025
S42024-L5492-A1-6 MAIN BOARD 2XSTM-4_1
S42024-L5492-B1-4 Main Board 2xSTM-4/1-70oC
S42024-L5494-A1-6 ATM-IMA CARD,126 X E1 IMA
S42024-L5497-A1-5 1 X GE T BOARD
S42024-L5507-A2-4 SYSTEM CONTROLLER
S42024-L5585-A1-8 SWITCH FABRIC,XCT (70G/33G/10G) STM
S42025-L5128-A1 STM-16 MODULE,L16.1 40K
S42024-L5595-A1-8 SWITCH-Fabric.XCT
S42024-L5600-A1-15 SYSTEM CONTROLLER 2
S42024-L5607-A1-17 SI SYSTEM INTERFACE WITH EOW
NSN-SIEMENS SURPASS HIT for sale

Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3AL92110AC
3KC17938AA
3AL78831AA
3AL78832AA
3AL78832AA
3AL78832AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15235AA
3AL78817AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AA
3AL98128BA
3KC29220AC
3KC29220AC
3KC29220AA
3KC29220AA
3KC29220AA
3KC29220AC
3KC29180AA
3AL78823AA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98282AA
3AL98282AA
3AL98282AA
3AL98282AA
8DG16158AA
3AL97014AA
3AL97014AA
3AL97014AA
3AL97165AC
3AL97194BA
3AL97086AB
3AL97079AD
3KC13156BA
8DG59561AB
8DG59561AB
3AL97706AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29230AA
3KC29100AA
8DG08782BA
8DG08785BA
3KC19210AA
3KC19210AA
3KC29210AA
3KC19210AA
3KC29210AA
3KC29210AA
3KC29210AA
3KC29210AC
3KC29210AA
3KC29210AA
3KC29210AB
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29080AA
3KC29080AA
3KC29080AA
KC29020AAA
8DG87539AA
3KC29050AA
3KC29050AA
3BK27162AA
3BK27035AB
3BK27162AA
3BK27035AB
3BK08925AA
3BK27175AA
3BK27040AB
3KC29050AA
3KC29050AA
3AL34018AA
3AL34732AA
3AL34963AA
3AL36010AA
3AL36266AA
3AL37558AB
3AL38414AA
3AL74806AB
3AL74811AA
3AL74838AA
3AL74846AB
3AL74981BA
3AL78817AA
3AL78818AA
3AL78821BA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78830AE
3AL78834AA
3AL78836AA
3AL78836AD
3AL78848AA
3AL78848BA
3AL78856AA
3AL78856BA
21137606AC
21407066AA
3AF00012AF
3AF05947AB
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AL07374AB
3AL69146AB
3AL78815AA
3AL78815AA
3AL78815AA
3AL78815AA
3AL78830AA
3AL78831AA
3AL78831AA
3AL78832AA
3AL78838AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79340AA
3AL79340AA
3AL81502AA
3AL89590AG
3AL91790AA
3AL91790AA
3AL97043AB
3AL97165AA
3AL97165AA
3AL97165AB
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97343AA
3AL98116AA
3AL98122AB
3AL98154AA
8DG08051AB
3AL78848BA
3AL78821BA
3AL98128AC
3AL97165AC
3AL78894AA
3AL78894BA
3AL78894CA
3AL78894CC
3AL79029CA
3AL79088AC
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79209AA
3AL80702AA
3AL80741AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81879AA
3AL81915AB
3AL85503AE
3AL85527AA
3AL85527AB
3AL85527AC
3AL85527CA
3AL85527CB
3AL85527CC
3AL85527CD
3AL85528AA
3AL86440AA
3AL86453AA
3AL86480AA
3AL89668AA
3AL91790AA
3AL94207AB
3AL94248AA
3AL97077AC
3AL97165AC
3AL97343AA
3AL98023AA
3AL98029AA
3AL98038AC
3AL98122AB
3AL98240AA
3AS78836AA
8DG60130AC
8DG60349AA
8DG59857AA
8DG59841AA
8DG59248AA
8DG59247AA
8DG59242AB
8DG59245AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24186AB
3AG24173AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81289AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL81295AA
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL98038AD
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24214AB
3AG24262AA
3AG24328AA
3AG24328AA
3AG24328AA
3AG24332AB
3AG24336AA
3AG24336AA
3AG24336AA
3AG24339AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24870AA
3AL38414AA
3AL78865AB
3AL81205AA
3AL81205AB
3AL81205AC
3AL81205AC
3AL81209AB
3AL81209AB
3AL81210AB
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81503AA
3AL81504AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89590AA
3AG24102AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AA
3AG24103AB
3AG24173AA
3AG24174AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG81429AA
3AL78830AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AF
3AL78865AB
3AL78865AB
3AL78866AB
3AL78866AB
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AC
3AL78962AC
3AL78962AD
3AL78962AD
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BC
3AL78962BD
3AL78963AC
3AL78963AC
3AL78963AC
3AL78963AD
3AL78963AD
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79114AA
3AL79545AB
3AL79727AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3AL81205AA
3AL81429AA
3AL92125AD
3AL97078AC
3AL97078AC
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98026AA
3AL98029AA
3AL98029AA
3AL98029AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98051AA
3AL98051AA
3AL98051AA
3AL98240AA
3AL98240AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98240AB
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98362AA
3AL98362AA
3AL98368AA
8DG08050AB
8DG09341AA
8DG09343AA
8DG09574AA
8DG15691AA
8DG87202AA
8DG87205AA
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
3AG24214AB
3AL78817AA
3AL78817AA
3AL78817AA
3AL78821BA
3AL78848BA
3AL78848BA
3AL78856BB
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL80404AA
3AL81289AA
3AL92111AA
3AL92111AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92113AA
3AL92113AA
3AL97079AA
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97083BA
3AL97083DA
3AL97086AA
3AL97165AD
3AL97165BA
3AL97165BA
3AL97165BA
3AL97194AA
3AL97194AA
3AL97194AB
3AL97194AC
3AL97194BA
3AL97194BA
3AL97198AA
3AL97198AA
3AL97198AA
3AL97213AB
3AL97213AE
3AL97228BA
3AL97228BB
3AL97231AA
3AL97234AA
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97343AA
3AL97343AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15432AA
8DG25938AC
8DG26141AB
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24186AB
3AG24186AB
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79088AC
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AD
3AL92108AD
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92110AC
3AL92110AC
3AL92179BA
3AL92212AB
3AL97234AA
3AL98004AC
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98362AA
8DG07725AA
8DG07747AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07991AA
8DG09333AA
8DG09335AB
8DG09335AB
8DG09336AB
8DG09336AB
8DG09341AA
8DG09343AA
8DG09454AA
8DG09454AA
8DG15235AA
8DG15235AA
3AG24336AA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79263AA
3AL92120AA
3AL92120AA
3AL92120AA
8DG15235AA
8DG24030AB
8DG24030AB
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG87205AA
3AG24102AB
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24161AA
3AG24175AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24182AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24327AA
3AG24327AA
3AL78815AA
3AL78815AB
3AL78831AA
3AL78856BE
3AL78916AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AC
3AL79163AA
3AL79176AA
3AL79176AA
3AL79452AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81519AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL91790AA
3AL91790AA
3AL91791AA
3AL91792AA
3AL91793AA
3AL91795AA
3AL98035AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15517AB
8DG15517AB
8DG15583AB
8DG15583AB
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15768AA
8DG15851AA
8DG15851AA
8DG15853AB
8DG15853AB
8DG90031AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24186AB
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81289AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL98038AD
8DG15432AA
8DG15432AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24150AA
3AG24175AA
3AG24186AB
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL81072AA
3AL81072AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81429AA
3AL89540AA
3AL89540AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15611AA
3KC29260AA
3KC17973AC
3KC29250AA
3KC29250AA
3KC29250AA
3AG24262AA
3AG24274AA
3AG24327AA
3AG24328AA
3AL07013AB
3AL07013EB
3AL34729BC
3AL36345AR
3AL37558AB
3AL38414AA
3AL38426AC
8DG08840AA
3AL74398AA
3AL74451AA
3AL74452AA
3AL78815AA
3AL78815AB
3AL78816AA
3AL78818AA
3AL78821BA
3AL78823AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78833AA
3AL78834AA
3AL78835AA
3AL78836AB
3AL78838AA
3AL78842AB
3AL78856BA
3AL78856BB
3AL78856BC
3AL78856BD
3AL78864AA
3AL78894CA
3AL78916AA
3AL78938AA
3AL78962AA
3AL79029CA
3AL79076AA
3AL79088AC
3AL79092AA
3AL79106AA
3AL79107AA
3AL79113CA
3AL79114AA
3AL79114AB
3AL79135AA
3AL79135AB
3AL79152AA
3AL79166AA
3AL79176AA
3AL79177AA
3AL79178AA
3AL79179AA
3AL79192AA
3AL79209AA
3AL79242AA
3AL79245AA
3AL79284AA
3AL79340AA
3AL79451AA
3AL79716AA
3AL79718AQ
3AL79726AA
3AL79728AA
3AL79772AA
3AL79772AA
3AL79773AA
3AL79773AA
3AL80404AA
3AL80411AB
3AL80702AA
3AL80741AA
3AL80802AA
3AL80881AA
3AL80948AA
3AL81205AA
3AL81205AB
3AL81205AC
3AL81206AA
3AL81207AA
3AL81224AA
3AL81224AB
3AL81225AA
3AL81224AA
3AL81249AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81429AA
3AL81434AA
3AL81692AD
3AL81692AF
3AL81728AA
3AL81812AA
3AL81863AA
3AL81879AB
3AL81887AA
3AL86615AC
3AL86652AB
3AL86653AA
3AL86661AA
3AL86668AA
3AL86673AA
3AL86703AD
1AZ3281000
1AZ2956400
1AZ2956600
1AZ2956700
1AZ2956900
1AZ2957600
1AZ2958000
1AZ2958200
3AL86703AG
3AL86888AA
3AL87009AA
3AL87083AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3KC29250AA
3KC29250AA
3KC29100AA
3KC29100AA
3KC29100AA
3KC29100AA
3KC12828AC
3AL89561AB
3AL89586AA
3AL89590AG
3AL89794AB
3AL91791AA
3AL91792AA
3AL91884AA
3AL92111AA
3AL92112AA
3AL93569AA
3AL94207AC
3AL94207DC
3AL94207EB
3AL94207EC
3AL94211AA
3AL94212AA
3AL94249DB
3AL94251AA
3AL94452EA
3AL94639AE
3AL95063AA
3AL95150AE
3AL95150AG
3AL95150AH
3AL95238CA
3AL95800AA
3AL97042AA
3AL97042AB
3AL97043AA
3AL97043AC
3AL97043AD
3AL97045AA
3AL97077AA
3AL97077AC
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97080BN
3AL97080BP
3AL97080BQ
3AL97080BR
3AL97080BS
3AL97080BT
3AL97081AA
3AL97083CA
3AL97085AA
3AL97086AA
3AL97086AB
3AL97165AA
3AL97165AB
3AL97165AC
3AL97194AC
3AL97213AA
3AL97226AA
3AL97237AB
3AL97237BA
3AL97239AA
3AL97273AA
3AL97529AA
3AL97529BA
3AL97538AA
3AL97539QA
3AL97679AA
3AL97682AA
3AL97690AA
3AL97706AB
3AL97795AA
3AL97529BA
3AL97795BA
3AL97848AB
3AL98009AB
3AL98034AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98115AA
3AL98116AA
3AL98122AA
3AL98122AB
3AL98128AB
3AL98154AA
3AL98280AA
3AW00310AA
3FE27945AB
3FE28525GL
3HE00104AA
3HE00177KA
3HE00272CB
3HE02606AA
3HE02617AA
3HE02905AA
3HE03611AA
3HE03617AA
3HE03619AA
3HE03663AA
3HE04164AA
3HE05106AA
3HU00786AA
3HU00787AA
3KC17930AA
3KC17934AA
3KC18043AA
8DG08044AA
8DG08845AA
8DG08847AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG59240AA
8DG59243AA
8DG59319AA
8DG59339AA
CM20080200
CM20090250
3AG24102AB
21407066AA
3AF00012AF
3AF05947AB
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AL07374AB
3AL69146AB
3AL78817AA
3AL78821BA
3AL78823AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78830AE
3AL78864AA
3AL78865AB
3AL78962AA
3AL78962AC
3AL78962AD
3AL78962BA
3AL78962BC
3AL78962BD
3AL78963AC
3AL78963AD
3AL78965AA
3AL79088AC
3AL79114AA
3AL79114AB
3AL79263AA
3AL79545AA
3AL79545AB
3AL79727AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3KC12828AC
3KC12828AB
3KC12828AC
3KC12828AB
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
8DG59382HA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29170AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24214AB
3AG24262AA
3AG24328AA
3AG24328AA
3AG24328AA
3AG24332AB
3AG24336AA
3AG24336AA
3AG24336AA
3AG24339AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24870AA
3AL38414AA
3AL78865AB
3AL81205AA
3AL81205AB
3AL81205AC
3AL81205AC
3AL81209AB
3AL81209AB
3AL81210AB
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81503AA
3AL81504AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89590AA
3AG24102AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AA
3AG24103AB
3AG24173AA
3AG24174AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG81429AA
3AL78830AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AF
3AL78865AB
3AL78865AB
3AL78866AB
3AL78866AB
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AC
3AL78962AC
3AL78962AD
3AL78962AD
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BC
3AL78962BD
3AL78963AC
3AL78963AC
3AL78963AC
3AL78963AD
3AL78963AD
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79114AA
3AL79545AB
3AL79727AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3AL81205AA
3AL81429AA
3AL92125AD
3AL97078AC
3AL97078AC
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98026AA
3AL98029AA
3AL98029AA
3AL98029AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98051AA
3AL98051AA
3AL98051AA
3AL98240AA
3AL98240AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98240AB
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98362AA
3AL98362AA
3AL98368AA
8DG08050AB
8DG09341AA
8DG09343AA
8DG09574AA
8DG15691AA
8DG87202AA
8DG87205AA
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
3AG24214AB
3AL78817AA
3AL78817AA
3AL78817AA
3AL78821BA
3AL78848BA
3AL78848BA
3AL78856BB
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL80404AA
3AL81289AA
3AL92111AA
3AL92111AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92113AA
3AL92113AA
3AL97079AA
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97083BA
3AL97083DA
3AL97086AA
3AL97165AD
3AL97165BA
3AL97165BA
3AL97165BA
3AL97194AA
3AL97194AA
3AL97194AB
3AL97194AC
3AL97194BA
3AL97194BA
3AL97198AA
3AL97198AA
3AL97198AA
3AL97213AB
3AL97213AE
3AL97228BA
3AL97228BB
3AL97231AA
3AL97234AA
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97343AA
3AL97343AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15432AA
8DG25938AC
8DG26141AB
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24186AB
3AG24186AB
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79088AC
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AD
3AL92108AD
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92110AC
3AL92110AC
3AL92179BA
3AL92212AB
3AL97234AA
3AL98004AC
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98362AA
8DG07725AA
8DG07747AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07991AA
8DG09333AA
8DG09335AB
8DG09335AB
8DG09336AB
8DG09336AB
8DG09341AA
8DG09343AA
8DG09454AA
8DG09454AA
8DG15235AA
8DG15235AA
3AG24336AA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79263AA
3AL92120AA
3AL92120AA
3AL92120AA
8DG15235AA
8DG24030AB
8DG24030AB
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG87205AA
3AG24102AB
3AG24150AA
3AG24175AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24182AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24327AA
3AG24327AA
3AL78815AA
3AL78815AB
3AL78831AA
3AL78856BE
3AL78916AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AC
3AL79163AA
3AL79176AA
3AL79176AA
3AL79452AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81519AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL91790AA
3AL91790AA
3AL91791AA
3AL91792AA
3AL91793AA
3AL91795AA
3AL98035AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15517AB
8DG15517AB
8DG15583AB
8DG15583AB
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15768AA
8DG15851AA
8DG15851AA
8DG15853AB
8DG15853AB
8DG90031AB
3AL91622BA
3AL91790AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AD
3AL92108AE
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92110AC
3AL92120AA
3AL92125AD
3AL92126AA
3AL92128AA
3AL92179BA
3AL92191AA
3AL92212AB
3AL97078AA
3AL97078AC
3AL97079AA
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97079BD
3AL97083BA
3AL97083CA
3AL97083DA
3AL97086AA
3AL97086AB
3AL97165AA
3AL97165AB
3AL97165AC
3AL97165AD
3AL97165BA
3AL97194AA
3AL97194AB
3AL97194AC
3AL97194BA
3AL97198AA
3AL97213AE
3AL97228BA
3AL97343AA
3AL97380AA
3AL98004AC
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98029AA
3AL98035AA
3AL98038AD
3AL98051AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98269AA
3AL98272AA
3AL98362AA
3AL98368AA
3AL98412AA
8DG07747AA
8DG07990AA
8DG07991AA
8DG08739AA
8DG09333AA
8DG09336AB
8DG09454AA
8DG09574AA
8DG10327AA
8DG15235AA
8DG15691AA
8DG24030AB
8DG24070AC
8DG25938AC
8DG87202AA
8DG87205AA
8DG90031AB
8DG15235AA
3AG24336AA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79263AA
3AL92120AA
3AL92120AA
3AL92120AA
8DG15235AA
8DG24030AB
8DG24030AB
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG87205AA
3AG24102AB
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24161AA
3AG24175AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24182AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24327AA
3AG24327AA
3AL78815AA
3AL78815AB
3AL78831AA
3AL78856BE
3AL78916AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AC
3AL79163AA
3AL79176AA
3AL79176AA
3AL79452AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81519AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL91790AA
3AL91790AA
3AL91791AA
3AL91792AA
3AL91793AA
3AL91795AA
3AL98035AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15517AB
8DG15517AB
8DG15583AB
8DG15583AB
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15768AA
8DG15851AA
8DG15851AA
8DG15853AB
8DG15853AB
8DG90031AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24186AB
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81289AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL98038AD
8DG15432AA
8DG15432AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24150AA
3AG24175AA
3AG24186AB
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL81072AA
3AL81072AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81429AA
3AL89540AA
3AL89540AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15611AA
3KC29260AA
3KC17973AC
3KC29250AA
3KC29250AA
3KC29250AA
3AG24262AA
3AG24274AA
3AG24327AA
3AG24328AA
3AL07013AB
3AL07013EB
3AL34729BC
3AL36345AR
3AL37558AB
3AL38414AA
3AL38426AC
8DG08840AA
3AL74398AA
3AL74451AA
3AL74452AA
3AL78815AA
3AL78815AB
3AL78816AA
3AL78818AA
3AL78821BA
3AL78823AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78833AA
3AL78834AA
3AL78835AA
3AL78836AB
3AL78838AA
3AL78842AB
3AL78856BA
3AL78856BB
3AL78856BC
3AL78856BD
3AL78864AA
3AL78894CA
3AL78916AA
3AL78938AA
3AL78962AA
3AL79029CA
3AL79076AA
3AL79088AC
3AL79092AA
3AL79106AA
3AL79107AA
3AL79113CA
3AL79114AA
3AL79114AB
3AL79135AA
3AL79135AB
3AL79152AA
3AL79166AA
3AL79176AA
3AL79177AA
3AL79178AA
3AL79179AA
3AL79192AA
3AL79209AA
3AL79242AA
3AL79245AA
3AL79284AA
3AL79340AA
3AL79451AA
3AL79716AA
3AL79718AQ
3AL79726AA
3AL79728AA
3AL79772AA
3AL79772AA
3AL79773AA
3AL79773AA
3AL80404AA
3AL80411AB
3AL80702AA
3AL80741AA
3AL80802AA
3AL80881AA
3AL80948AA
3AL81205AA
3AL81205AB
3AL81205AC
3AL81206AA
3AL81207AA
3AL81224AA
3AL81224AB
3AL81225AA
3AL81224AA
3AL81249AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81429AA
3AL81434AA
3AL81692AD
3AL81692AF
3AL81728AA
3AL81812AA
3AL81863AA
3AL81879AB
3AL81887AA
3AL86615AC
3AL86652AB
3AL86653AA
3AL86661AA
3AL86668AA
3AL86673AA
3AL86703AD
1AZ3281000
1AZ2956400
1AZ2956600
1AZ2956700
1AZ2956900
1AZ2957600
1AZ2958000
1AZ2958200
3AL86703AG
3AL86888AA
3AL87009AA
3AL87083AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3KC29250AA
3KC29250AA
3KC29100AA
3KC29100AA
3KC29100AA
3KC29100AA
3KC12828AC
3AL89561AB
3AL89586AA
3AL89590AG
3AL89794AB
3AL91791AA
3AL91792AA
3AL91884AA
3AL92111AA
3AL92112AA
3AL93569AA
3AL94207AC
3AL94207DC
3AL94207EB
3AL94207EC
3AL94211AA
3AL94212AA
3AL94249DB
3AL94251AA
3AL94452EA
3AL94639AE
3AL95063AA
3AL95150AE
3AL95150AG
3AL95150AH
3AL95238CA
3AL95800AA
3AL97042AA
3AL97042AB
3AL97043AA
3AL97043AC
3AL97043AD
3AL97045AA
3AL97077AA
3AL97077AC
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97080BN
3AL97080BP
3AL97080BQ
3AL97080BR
3AL97080BS
3AL97080BT
3AL97081AA
3AL97083CA
3AL97085AA
3AL97086AA
3AL97086AB
3AL97165AA
3AL97165AB
3AL97165AC
3AL97194AC
3AL97213AA
3AL97226AA
3AL97237AB
3AL97237BA
3AL97239AA
3AL97273AA
3AL97529AA
3AL97529BA
3AL97538AA
3AL97539QA
3AL97679AA
3AL97682AA
3AL97690AA
3AL97706AB
3AL97795AA
3AL97529BA
3AL97795BA
3AL97848AB
3AL98009AB
3AL98034AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98115AA
3AL98116AA
3AL98122AA
3AL98122AB
3AL98128AB
3AL98154AA
3AL98280AA
3AW00310AA
3FE27945AB
3FE28525GL
3HE00104AA
3HE00177KA
3HE00272CB
3HE02606AA
3HE02617AA
3HE02905AA
3HE03611AA
3HE03617AA
3HE03619AA
3HE03663AA
3HE04164AA
3HE05106AA
3HU00786AA
3HU00787AA
3KC17930AA
3KC17934AA
3KC18043AA
8DG08044AA
8DG08845AA
8DG08847AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG59240AA
8DG59243AA
8DG59319AA
8DG59339AA
CM20080200
CM20090250
3AG24102AB
21407066AA
3AF00012AF
3AF05947AB
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AL07374AB
3AL69146AB
3AL78817AA
3AL78821BA
3AL78823AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78830AE
3AL78864AA
3AL78865AB
3AL78962AA
3AL78962AC
3AL78962AD
3AL78962BA
3AL78962BC
3AL78962BD
3AL78963AC
3AL78963AD
3AL78965AA
3AL79088AC
3AL79114AA
3AL79114AB
3AL79263AA
3AL79545AA
3AL79545AB
3AL79727AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3KC12828AC
3KC12828AB
3KC12828AC
3KC12828AB
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
3KC12828AC
8DG59382HA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29170AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AA
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24103AB
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24173AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24174AA
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24186AB
3AG24214AB
3AG24262AA
3AG24328AA
3AG24328AA
3AG24328AA
3AG24332AB
3AG24336AA
3AG24336AA
3AG24336AA
3AG24339AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24476AA
3AG24870AA
3AL38414AA
3AL78865AB
3AL81205AA
3AL81205AB
3AL81205AC
3AL81205AC
3AL81209AB
3AL81209AB
3AL81210AB
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81429AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81502AA
3AL81503AA
3AL81504AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89590AA
3AG24102AA
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24102AB
3AG24103AA
3AG24103AB
3AG24173AA
3AG24174AA
3AG24371AA
3AG24371AA
3AG81429AA
3AL78830AA
3AL78830AA
3AL78830AD
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AE
3AL78830AF
3AL78865AB
3AL78865AB
3AL78866AB
3AL78866AB
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AA
3AL78962AC
3AL78962AC
3AL78962AD
3AL78962AD
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BA
3AL78962BC
3AL78962BD
3AL78963AC
3AL78963AC
3AL78963AC
3AL78963AD
3AL78963AD
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79088AC
3AL79114AA
3AL79545AB
3AL79727AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3AL79728AA
3AL81205AA
3AL81429AA
3AL92125AD
3AL97078AC
3AL97078AC
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98026AA
3AL98029AA
3AL98029AA
3AL98029AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98035AA
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98051AA
3AL98051AA
3AL98051AA
3AL98240AA
3AL98240AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98240AB
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98269AA
3AL98362AA
3AL98362AA
3AL98368AA
8DG08050AB
8DG09341AA
8DG09343AA
8DG09574AA
8DG15691AA
8DG87202AA
8DG87205AA
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
8DG90031AB
3AG24214AB
3AL78817AA
3AL78817AA
3AL78817AA
3AL78821BA
3AL78848BA
3AL78848BA
3AL78856BB
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL78864AA
3AL80404AA
3AL81289AA
3AL92111AA
3AL92111AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92112AA
3AL92113AA
3AL92113AA
3AL97079AA
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97083BA
3AL97083DA
3AL97086AA
3AL97165AD
3AL97165BA
3AL97165BA
3AL97165BA
3AL97194AA
3AL97194AA
3AL97194AB
3AL97194AC
3AL97194BA
3AL97194BA
3AL97198AA
3AL97198AA
3AL97198AA
3AL97213AB
3AL97213AE
3AL97228BA
3AL97228BB
3AL97231AA
3AL97234AA
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97273AA
3AL97343AA
3AL97343AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
3AL97380AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG10327AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15432AA
8DG25938AC
8DG26141AB
3AG24104AA
3AG24104AA
3AG24150AA
3AG24150AA
3AG24186AB
3AG24186AB
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79088AC
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AD
3AL92108AD
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AE
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92110AC
3AL92110AC
3AL92179BA
3AL92212AB
3AL97234AA
3AL98004AC
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98362AA
8DG07725AA
8DG07747AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07990AA
8DG07991AA
8DG09333AA
8DG09335AB
8DG09335AB
8DG09336AB
8DG09336AB
8DG09341AA
8DG09343AA
8DG09454AA
8DG09454AA
8DG15235AA
8DG15235AA
3AG24336AA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL79263AA
3AL92120AA
3AL92120AA
3AL92120AA
8DG15235AA
8DG24030AB
8DG24030AB
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG24070AC
8DG87205AA
3AG24102AB
3AG24150AA
3AG24175AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24176AA
3AG24182AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24214AB
3AG24327AA
3AG24327AA
3AL78815AA
3AL78815AB
3AL78831AA
3AL78856BE
3AL78916AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AC
3AL79163AA
3AL79176AA
3AL79176AA
3AL79452AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL79624AA
3AL81072AA
3AL81289AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81295AA
3AL81519AA
3AL81719AB
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL89540AA
3AL91790AA
3AL91790AA
3AL91791AA
3AL91792AA
3AL91793AA
3AL91795AA
3AL98035AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15432AA
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15471AB
8DG15517AB
8DG15517AB
8DG15583AB
8DG15583AB
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15611AA
8DG15768AA
8DG15851AA
8DG15851AA
8DG15853AB
8DG15853AB
8DG90031AB
3AL91622BA
3AL91790AA
3AL92108AA
3AL92108AA
3AL92108AB
3AL92108AB
3AL92108AC
3AL92108AC
3AL92108AD
3AL92108AE
3AL92108AF
3AL92108AF
3AL92110AC
3AL92120AA
3AL92125AD
3AL92126AA
3AL92128AA
3AL92179BA
3AL92191AA
3AL92212AB
3AL97078AA
3AL97078AC
3AL97079AA
3AL97079AC
3AL97079AD
3AL97079BD
3AL97083BA
3AL97083CA
3AL97083DA
3AL97086AA
3AL97086AB
3AL97165AA
3AL97165AB
3AL97165AC
3AL97165AD
3AL97165BA
3AL97194AA
3AL97194AB
3AL97194AC
3AL97194BA
3AL97198AA
3AL97213AE
3AL97228BA
3AL97343AA
3AL97380AA
3AL98004AC
3AL98023AA
3AL98026AA
3AL98029AA
3AL98035AA
3AL98038AD
3AL98051AA
3AL98240AA
3AL98240AB
3AL98269AA
3AL98272AA
3AL98362AA
3AL98368AA
3AL98412AA
8DG07747AA
8DG07990AA
8DG07991AA
8DG08739AA
8DG09333AA
8DG09336AB
8DG09454AA
8DG09574AA
8DG10327AA
8DG15235AA
8DG15691AA
8DG24030AB
8DG24070AC
8DG25938AC
8DG87202AA
8DG87205AA
8DG90031AB
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29020AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3AL92110AC
3KC17938AA
3AL78831AA
3AL78832AA
3AL78832AA
3AL78832AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15235AA
8DG15235AA
3AL78817AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL79092AA
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AD
3AL78836AA
3AL98128BA
3KC29220AC
3KC29220AC
3KC29220AA
3KC29220AA
3KC29220AA
3KC29220AC
3KC29180AA
3AL78823AA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL78821BA
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98038AD
3AL98282AA
3AL98282AA
3AL98282AA
3AL98282AA
8DG16158AA
3AL97014AA
3AL97014AA
3AL97014AA
3AL97165AC
3AL97194BA
3AL97086AB
3AL97079AD
3KC13156BA
8DG59561AB
8DG59561AB
3AL97706AA
3KC29020AA
3KC29020AA
3KC29230AA
3KC29100AA
8DG08782BA
8DG08785BA
3KC19210AA
3KC19210AA
3KC29210AA
3KC19210AA
3KC29210AA
3KC29210AA
3KC29210AA
3KC29210AC
3KC29210AA
3KC29210AA
3KC29210AB
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29060AA
3KC29080AA
3KC29080AA
3KC29080AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA
3KC29030AA

Nortel for sale

Nortel for sale
sales@1com.com
Part Number
QPA152C A
NT7P44BA 02
NT9P44CA 01
NT9P42GA 04
NT9P42GA 04
NT9P42GA 04
NT9P46AB 02
QPA165FE
QPA152C
NT7P23AM 04
NT7P23AM 04
NT7P23AM 04
1PNT7P23AM
NTTP72MA 01
NT9P27AD 02
QPA1525CA
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
QPA152C 0A
QPA152C 0A
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PQPA152C
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
1PNTAU77AB
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NT7P23AM 04
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
NT7P23AM 05
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
1PNT7P23AM
NT7P23AA18
1PNT7P23AM
1PNT7P23FF
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
1PNT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
NT7P44BA
1PNT7P44BA
1PNT7P44BA
1PNT7P44BA
1PNT7P44BA
1PNT7P44BA
1PQPA152C
1PNT8P31CA
NT8P31AD 02
NT8P31DA 03
NT8P31DA 03
1PNT8P31CA
1PNT8P31CA
1PNT8P31CA
NT8P31CA 01
NT8P31CA 01
1PNT8P31CA
1PNT8P31CA
NT8P31CA
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
NTAU73AB 03
1PNT7P39FA
NT7P39FF 04
NT7P39FF 04
1PNT7P39FG
1PNT7P39FG
1PNT7P39FG
1PNT7P39FG
1PNT7P39FG
1PNT7P39FG
1PNT7P39FG
NT7P39FF 04
NT7P39FF 04
1PNT7P39FF
1PNT7P39FF
NT7P39FF 04
1PNT7P39FG
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PQPA165F
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTAU73AB
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTA150AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
NTAU83AA
NTAU83AA
NTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
1PNTAU83AA
NTJ7354AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PNTAU03AA
1PQPA134C
1PQPA134C
1PQPA134C
1PNTEQ32AA
1PNTEQ32AA
1PNTEQ32AA
1PNTEQ32GA
1PNTEQ32GA
1PNTEQ32AB
NTEQ32AB
NTEQ32AA 02
NTEQ32AA 02
QPA139D A
QPA139D A
QPA139D A
QPA139D A
QPA139D A
1PNTEQ12AB
1PNTEQ12AB
1PNTEQ12AB
1PNTEQ12AB
1PNTEQ12AB
1PNTEQ12AB
NT8P38BB
NT8P38BB
QPA137C
QPA137C
QPA137C
1PNT9P31CA
1PNT9P31CA
1PNT9P31CA
NT7P70CA 01
NT7P70CA
NT7P70BA 01
NT7P43EA 02
NT7P43AE
NT7P43EA
1PNT9P27AD
NT8P31CA 01
1PNT7P30CA 02
1PNT7P30DA
NT7P23AM
NT7P39FF 04
NT7P72MA
NT7P72MA
NT7P34CB 01
NT7P33BB 01
P0672236
NT9P02
NTEQ32AB 02
NT7P44BA 02
NT8P31CA 01
NT7P44BA 02
NTEQ32AA 02
NT7P39FA 01
NT7P33BB 01
NT7P33BB 01
NT7P48CA 03
NT7P33BB 01
NT7P48CA 03
NT7P48CA 02
NT7P33BB 01
NT7P48CA 03
NT7P33BB 01
NTAU01CA 01
NTAU03AA 04
NTAU83AA 05
NTAU73AB
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
NTAU01CA 01
NTAU03AA 04
NTAU83AA
NTAU73AB
NTAU77AB 02
NTAU77AB 02
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01
NTAU09CA 01

Alcatel-Lucent for sale

Alcatel-Lucent for sale
sales@1com.com
40GE Optics Modules QSFP+
3HE07928AA QSFP+ 40G SR4 100m, MPO ROHS6/6 0/70C
3HE11240AA QSFP+ 40G ER4 40KM LC ROHS6/6 0/70C 100GE Optics Modules CXP
3HE07267AA CXP 100GE SR10 MPO ROHS6/6 0/70C 100GE Optic Modules CFP4
3HE09498AA CFP4 100G LR4 10KM LC ROHS6/6 0/70C 100GE Optics Modules QSFP28
3HE10551AA QSFP28- 100G SR4 100m, MPO ROHS6/6 0/70C
3HE10550AA QSFP28 100G
3HE04137AA UPG 7750 SR-12 PEM-3 + IMP PNL
3HE04138AA UPG 7750 SR-7 PEM-3 + IMP PNL
Chassis Power (Power Entry Module)
3HE07114AA APEQ-DC-2000 Power Equalizer Module
3HE09423AA APEQ-AC-3000 Power Equalizer Module
3HE10431AA APEQ-HVDC-3000 Power Equalizer Module
3HE09422AA APEQ-DC-2200-2800 Power Equalizer Module
3HE03661AA PEM 7750 SR-7 100A DC PEM-3 SLOT 2
3HE03662AA PEM 7750 SR-7 100A DC PEM-3 SLOT 1
3HE03663AA PEM 7750 SR-12 175A DC PEM-3
3HE04498AA PWR FLT 7750 SR-7 100 AMP PWR FILTER
3HE04521AA PEM 7750 SR-7 Slot 1 DC PEM-3 + PWR
3HE04522AA PEM 7750 SR-7 Slot 2 DC PEM-3 + PWR
Spare Parts
3HE08423AA CPM 7750 SR CPM5
3HE08428AA SFM 7750 SR SFM5-12
3HE08429AA SFM 7750 SR SFM5-7
3HE08421AA SFM 7750 SR SFM5-12e
3HE10475AA ACC 7750 SR-12e 80A breakers x16
3HE10114AA ACC 7750 SR-12e AC bezel
3HE00104AA CHAS 7750 SR-12 CHASSIS SPARE
3HE00183CA CH-BN 7750 SR-12 w/PEM3 + EFT
3HE00186AA CHAS 7750 SR-7 CHASSIS SPARE
3HE00192AA ACC 7750 SR-12 CBL MGMT KIT
3HE00272DB CH-BN 7750 SR-7 DC w/PEM3 + EFT
3HE01619AA CF 2GB COMPACT FLASH
3HE05106AA FAN 7750 SR-12 Enhanced Fan Tray
3HE05180AA FAN 7750 SR-7 Enhanced Fan Tray
3HE07165AA CH-BN 7750 SR12e Integrated Chassis
3HE07168AA FAN 7750 SR12e Fan Tray
3HE07440AB CH-BN 7750 SR12e Spare Chassis
3HE07457AA ACC 7750 SR12e Air & APEQ Filter x5
3HE07460AA ACC 7750 SR12e Accessory Kit
3HE07442AA ACC 7750 SR-12e LUG KIT
3HE06063AA FLT 7750 OC768/STM256 AIR FILTER 5PKG
3HE07440AA CH-BN 7750 SR12e Spare Chassis
7750 SRe
Chassis Bundles
3HE10468AA BNDL 7750 SR-1e DC PSU bundle
3HE10469AA BNDL 7750 SR-1e AC PSU bundle
3HE10470AA BNDL 7750 SR-2e DC PSU bundle
3HE10471AA BNDL 7750 SR-2e AC PSU bundle
3HE10472AA BNDL 7750 SR-3e DC PSU bundle
3HE10473AA BNDL 7750 SR-3e AC PSU bundle
CPM-e
3HE10310AA CPM 7750 SR-e CPM-e
Chassis Control Module (CCM-e)
3HE10309AA CCM 7750 SR-e CCM-e $ 9,000 65%
IOM-e
3HE10311AA IOM 7750 SR IOM-e L3HQ
3HE10311BA IOM 7750 SR IOM-e L2HQ
3HE10311CA IOM 7750 SR IOM-e L3BQ
Spare Parts
3HE10301AA CHAS 7750 SR-1e Chassis Spare
3HE10302AA CHAS 7750 SR-2e Chassis Spar
3HE10303AA CHAS 7750 SR-3e Chassis Spare
3HE09548AA PSU 7750 SR-e 48V DC PSU
3HE09549AA PSU 7750 SR-e AC PSU
3HE10304AA FAN 7750 SR-1e Fan Tray
3HE10305AA FAN 7750 SR-2e Fan Tray
3HE10306AA FAN 7750 SR-3e Fan Tray
3HE10295AA ACC 7750 SR-e CCM Impedance Panel
3HE10296AA ACC 7750 SR-e CPM Impedance Panel
3HE10297AA ACC 7750 SR-e IOM Impedance Panel
3HE10298AA ACC 7750 SR-1e Air Filters (5 pack)
3HE10299AA ACC 7750 SR-2e Air Filters (5 pack)
3HE10300AA ACC 7750 SR-3e Air Filters (5 pack)
3HE11169AA ACC-7750 SR-1e ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11170AA ACC-7750 SR-2e ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11171AA ACC-7750 SR-3e ETSI Adapter Bracket Kit
7750 SRa
Chassis Bundles
3HE09242AA BNDL 7750SR-a4 DC Bundle
3HE09243AA BNDL 7750SR-a4 AC Bundle
3HE09244AA BNDL 7750SR-a8 DC Bundle
3HE09245AA BNDL 7750SR-a8 AC Bundle
CPM-a Options
3HE09201AA CPM 7750 SR-a
IOM-a Options
3HE09202CA IOM 7750 SR-a L2HQ
3HE09202BA IOM 7750 SR-a L3BQ
3HE09202AA IOM 7750 SR-a L3HQ
3HE09551AA UPG SR-a IOM-a L2HQ to L3BQ
3HE09552AA UPG SR-a IOM-a L3BQ to L3HQ
3HE09553AA UPG SR-a IOM-a L2HQ to L3HQ
MDA-a Options
3HE09203AA MDA–a XP 7750 SR 1-PT 100G CFP
3HE10421AA MDA–a XP 7750 SR 1-PT 100G CFP2
3HE10422AA MDA–a XP 7750 SR 1-PT 100G CFP4
3HE09204AA MDA–a XP 7750 SR 10-PT 10GE SFP+
3HE09205AA MDA-a 7750 SR 2-PT 10GE SFP+ 12-PT GESFP
3HE09206AA MDA–a 7750 SR 20-PT 10/100/1000TX RJ45
3HE09207AA MDA–a 7750 SR 44-PT 1GE SFP
3HE09240AA MDA-a 7750 SR 4-PT-10GE SFP+
3HE09241AA MDA-a XP 7750 SR 6-PT 10GE SFP+ 40GE QSFP
Accessories & Spares
3HE09195AA CHAS 7750 SR-a4 CHASSIS SPARE
3HE09196AA CHAS 7750 SR-a8 CHASSIS SPARE
3HE09197AA FAN 7750 SR-a4 Fan Tray
3HE09198AA FAN 7750 SRa8 Fan Tray
3HE09199AA PSU 7750 SR-a DC -48V
3HE09200AA PSU 7750 SR-a AC
3HE09608AA ACC 7750/7705/7210 Vert Rack
3HE09609AA ACC 7750/7705/7210 Cbl Mgmt
3HE00271AG CBL AC PWR CBL 110V 13A USA
3HE09417AA ACC 7750 SR-a CPM/MDA Impedance Panel
3HE09418AA ACC 7750 SR-a IOM Impedance Panel
3HE09419AA ACC 7750 SR-a PSU Impedance Panel
3HE09420AA ACC 7750 SR-a4 AIR FILTER (5 pack)
3HE09978AA ACC-Compact Flash cover for CPM-a 10pkg
3HE09421AA ACC 7750 SR-a8 AIR FILTER (5 pack)
7950 XRS
Chassis Bundles
3HE11579AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS DC 16GB CPM
3HE12041AA BNDL 7950 XRS-20e CHASSIS DC 16G CPM
3HE11580AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS DC 16GB CPM
3HE12038AA BNDL-7950 XRS-20e
3HE11581AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS AC 16GB CPM
3HE12040AA BNDL 7950 XRS-20e CHASSIS AC 16G CPM
3HE11582AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS AC 16GB CPM
3HE12037AA BNDL-7950 XRS-20e
3HE11583AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS HVDC 16GB CPM
3HE12042AA BNDL 7950 XRS-20e CHASSIS HVDC 16G CPM
3HE11584AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS HVDC 16GB CPM
3HE12039AA 7950 3HE06935BA
3HE08990AA BNDL 7950 XRS-20 SA Chassis Bundle
3HE09177AA BNDL 7950 XRS-20 to XRS-40 UPGD KIT
3HE09177AB BNDL 7950 XRS-20 to XRS-40 UPGD KIT 30m
3HE10478AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS AC
3HE10480AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS AC
3HE10479AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS 60-80A DC
3HE10481AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS 60-80A DC
3HE09174AA RTU 7950 XRS-40 B2B Lic
3HE08991AA BNDL 7950 XRS-20 SFM SA to MC upgrade
3HE09272AA BNDL 7950 XRS-16c Entry Chassis Bundle
3HE08170AA BNDL 7950 XRS-16c Chassis Bundle
3HE10482AA BNDL 7950 XRS-16c CHASSIS AC
3HE10483AA BNDL 7950 XRS-16c CHASSIS 60-80A DC
3HE09273AA BNDL 7950 XRS-16c SFM ENTRY to STD upgd
Switch Fabric Module (SFMs)
3HE08021AA SFM 7950 XRS-20 SFM-B
3HE08505AA SFM 7950 XRS-20 SFM-X20S-B
3HE08120AA SFM 7950 XRS-16c SFM
Control Processor Module (CPM)
3HE07116AA CPM 7950 XRS-20 CPM
3HE07116AB CPM 7950 XRS-20 CPM 16GB
3HE08121AA CPM 7950 XRS-16 CPM
XCMs (XMA Control Module that accepts C-XMAs and XMAs)
3HE06936AA XCM 7950 XRS-20 XCM
3HE11087AA XCM 7950 XRS-20e XCM
3HE08125AA XCM 7950 XRS-16c XCM
3HE09280AA XCM 7950 XRS-16c XCM with XMA support
3HE07475AA RTU 7950 XRS XMA QoS8k
3HE07594AA RTU 7950 XRS XMA QoS32k
3HE07595AA RTU 7950 XRS XMA QoS_Max
C-XMA & XMA IPCore Level
3HE06937AA C-XMA 7950 XRS 20pt 10GE SFP+ IPCore
3HE06938AA C-XMA 7950 XRS 2pt 100GE CFP IPCore
3HE07297AA XMA 7950 XRS 40pt 10GE SFP+ IPCore
3HE07299AA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CXP IPCore
3HE08214AA C-XMA 7950 XRS 6pt 40GE QSFP+ IPCore
3HE08632AA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CFP2 IPcore
3HE08631AA CXMA 7950 XRS 72pt 1G CSFP/SFP– IPCore
3HE10677AA XMA 7950 XRS 2pt 100GE INT DWDM Ipcore
C-XMA & XMA LSR Level
3HE06937BA C-XMA 7950 XRS 20pt 10GE SFP+ LSR
3HE06938BA C-XMA 7950 XRS 2pt 100GE CFP LSR
3HE07297BA XMA 7950 XRS 40pt 10GE SFP+ LSR
3HE07299BA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CXP LSR
3HE08214BA C-XMA 7950 XRS 6pt 40GE QSFP+ LSR
3HE08632BA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CFP2 LSR
3HE08631BA CXMA 7950 XRS 72pt 1G CSFP/SFP– LSR
3HE10677BA XMA 7950 XRS 2pt 100GE TUNABLE LSR
Spare Parts
3HE11097AA 7950 XRS-20e Power Input Module
3HE11093AA 7950 XRS-20e Dual Power Connect Module
3HE10474AA ACC 7950 XRS-20 80A BREAKERS (x24)
3HE10486AA ACC 7950 XRS-16 80A BREAKERS (x24)
3HE10115AA ACC 7950 XRS 16c AC bezel
3HE07112AA CH-BN 7950 XR-20 Integrated Chassis
3HE07113AA CHAS 7950 XRS-20 Spare Chassis
3HE11085AA CHAS-7950 XRS-20e Universal Spare Chassis
3HE11086AA CHAS-7950 XRS-20e AC/HVDC Spare Chassis
3HE07117AA CCM 7950 XRS-20 CCM
3HE08406AA ACC- XRS-16c Install kit
3HE08122AA CH-BUN 7950 XRS-16c Intregated Chassis
3HE08123AA CHAS 7950 XRS-16c Spare
3HE07118AB ACC 7950 XRS-20 Air & APEQ Filter (x5)
3HE11090AA ACC-7950 XRS-20e Air filter Kit
3HE07119AA FAN 7950 XRS-20 Fan Tray
3HE11088AA 7950 XRS-20e Fan Tray
3HE08124AA FAN 7950 XRS-16c Fan Tray
3HE07388AA ACC XCM Impedence Panel
3HE11089AA ACC 7950 XCM-20e Impedance Panel
3HE07389AA ACC SFM/CPM Impedance Panel
3HE08140AA ACC IMPEDANCE PANEL XCM 16c
3HE07390AA ACC XMA Impedance Panel
3HE07391AA ACC C-XMA Mech Adapter
3HE07392AA ACC C-XMA Impedance panel
3HE10275AA ACC XRS-20 pwr stud repair kit
7750 Mobile Gateway
Mobile Gateway ISM
3HE10556AA 7750 SR Mobile Gateway ISM-MG-C
3HE10557AA 7750 SR Mobile Gateway ISM-MG-C-E
3HE09613AA 7750 SR Mobile Gateway ISM-MG-C
3HE04797AA PGW/GGSN RTU LIC FOR 10K BRS/PDP CTX
3HE07315AA RTU PGW/GGSN AA License per 10K bearers
3HE07778AA RTU PGW/GGSN Stateful Firewall 10K bear
3HE09970AA RTU MGW AA URL Filter 10k Subs
3HE10024AA RTU MGW AA IBN 10K Subs
3HE10025AA RTU MGW AA ICAP control 10k Subscribers
3HE10026AA RTU MGW AA RTP Perf 10k Subs
3HE12080AA 7750 SR MG ISM-MG-C FOR SSG BASE
3HE12081AA RTU 7750 SR MG ISM-MG-C SSG FULL UPG
3HE12082AA 7750 SR MG ISM-MG-C-E FOR SSG BASE
3HE12083AA RTU 7750 SR MG ISM-MG-C-E BASE FULL UPG
Input/Output Module (IOMs)
3HE03619AA IOM 7750 SR IOM3-XP
Integrated Media Modules GE (IMM’s)
3HE05895BA IMM 7750 48-PT GE SFP L3BQ
3HE06428AA IMM 7750 48-PT GE SFP L3HQ
9471 SGSN/MME
3HZ20196AA WMM dD
3HZ12009AA WMM SW RTU: Base system software
3HZ10713AA STANDALONE CHASSIS SA1
WMM Expansion Kit & Interface
3HZ00502AA WMM 2nd aTCA Shelf for dD
3HZ10714AA STANDALONE CHASSIS SA2
3HZ00330AB SERVICE BOARD PAIR W IPPU FOR WMM dD
3HZ00500AA Interface Board second pair for dD2
3BK35506AA ATCA Front Filler Pair
3HZ00131AC Multimode SFP LC 50/62.5 duplex 1AB187280063)
3HZ00503AA WMM MME SGSN
3HZ00646AA Cord Kit for WMM dD2 (combo & SGSN)
3HZ12004AA WMM SW RTU: pooling,UE LB, SSM 10K pack
3HZ12005AA WMM SW RTU: opex saver 10K pack
3HZ12006AA WMM SW RTU: extended core 10K pack
3HZ12007AA WMM SW RTU: ARPU booster-10K pack
WMM Spares
3HZ80191AA ATCAV2-Molene 2 32GB w/E1 Interface board
3HZ80192AA ATCAV2-Molene 2 32GB iPPU service board
3HZ80155AA SPARE Pilot Blade for SGSN dC
3HZ80100AC SPARE aTCAv2 SAV2AC chassis
3HZ80158AA SPARE Ethernet Switch Blade for SGSN dC/dD
3HZ80159AA SPARE Ethernet RTM for SGSN dC
3HZ80171AA Spare ATCAV2- Switch Ethernet Board
3HZ80066AA ATCAV2 Shelf Manager Board
3HZ80064AA ATCAV2 Front Air Filter
3HZ80065AA ATCAV2 Rear Air Filter
3HZ80067AA ATCAV2 Front Filler
3HZ80067AB ATCAV2 Rear Filler
3HZ80160AA SPARE Fan tray 300W bottom
3HZ80160AB SPARE Fan tray 300W top
3HZ80068AB ATCAV2- FEP 8GB SS7 NB & BB
3HZ80074AA Spare ATCAV2 E1/T1 RTM
3HZ80205AA Spare Console Server MRV 16 port
3HZ80091AB ATCAV2- Alarm for PDU AA
3HZ80109AA XFP SR 10G MODULE
3HZ80161AA SPARE-SFP MINIGBIC RJ45 for ethernet RTM
Virtualized Service Router ASL
3HE09180AA SSF VSR-RR Route Reflector-Level 1
3HE09181AA SSF VSR-RR Route Reflector-Level 2
3HE09019CA ASL R14.0 VSR-RR RouteReflector-Level 1
3HE09020CA ASL R14.0 VSR-RR RouteReflector-Level 2
3HE09407CA ASL R14.0 VSIM Simulator
3HE11380AA ASL VSR BGP Route Reflector
3HE09407DA ASL R15.0 VSIM Simulator
VSR Commons for Distributed VNF
3HE10934AA ASL R14.0 VSR Distributed Base
3HE10935AA ASL R14.0 VSR Dist Redundant Ctl Plane
3HE10936AA ASL R14.0 VSR Distributed Base 60Gbps
3HE11115AA ASL R14.0 VSR Redund Ctl Plane 60Gbps
3HE10934DA ASL R15.0 VSR Distributed Base
3HE10935DA ASL R15.0 VSR Dist Redundant Ctl Plane
3HE10936DA ASL R15.0 VSR Distributed Base 60Gbps
3HE11115DA ASL R15.0 VSR Redund Ctl Plane 60Gbps
Virtualized Service Router ASL
3HE11116AA ASL R14.0 VSR Integrated System Base
3HE11116DA ASL R15.0 VSR Integrated System Base
Virtualized Service Router ASL
3HE11117AA ASL 10Gbps BW w Standard QoS
3HE11118AA ASL VSR 10Gbps BW w Advanced QoS
3HE11119AA ASL VSR 1Gbps BW Standard QoS
3HE11120AA ASL VSR 1Gbps BW w Standard QoS
3HE11121AA ASL VSR VPN Service 500 instances
3HE11122AA ASL VSR VPN Service 100 instances
3HE11123AA ASL VSR VPN Service 25 instances
3HE11124AA ASL VSR IP-Tunnel 1k Tunnels
3HE11125AA ASL VSR IP-Tunnel 100 Tunnels
3HE11126AA ASL VSR Lawful Intercept (LI)
3HE11127AA ASL VSR ADV DC GW and Svc Chain
3HE11128AA ASL VSR Hybrid OpenFlow Switch
Virtualized Service Router ASL
3HE11129AA ASL VSR-BNG 10k Hosts
3HE11130AA ASL VSR-BNG 4k Hosts
VSR-vRGW
3HE11131AA ASL VSR-vRGW 10k Hosts
VSR-LNS
3HE11132AA ASL VSR-LNS 1k L2TP Tunnels
3HE11133AA ASL VSR-LNS 10k Hosts
3HE11134AA ASL VSR-LNS 4k Hosts
VSR-WLGW
3HE11135AA ASL VSR-WLGW 10k Hosts
3HE11136AA ASL VSR-WLGW Multiple SSID
3HE11137AA ASL-VSR-WLGW Mobility
3HE11139AA ASL VSR-WLGW Geo Redudancy
Value Add Services AA for VSR-BNG, vRGW VSR-AA
3HE11140AA ASL VSR-AA ID and CTL Res 10k Subs
3HE11141AA ASL VSR-AA IBN Res 10k Subs
3HE11142AA ASL VSR-AA ICAP ControlRes 10kSubs
3HE11143AA ASL VSR-AA URL Filter Res 10k Subs
3HE11144AA ASL VSR-AA RTP Perf Res 10k Subs
AA for VSR-WLGW
3HE11145AA ASL VSR-AA ID and CTL Wifi 10k Sub
3HE11146AA ASL VSR-AA IBN Wifi 10k Subs
3HE11147AA ASL VSR-AA ICAP Ctl Wifi 10k Subs
3HE11148AA ASL VSR-AA URL Filter Wifi 10k Sub
AA for VSR-PE and VSR-SeGW
3HE11149AA ASL VSR-AA ID and CTL VPN 1 Gbps
3HE11150AA ASL VSR-AA ID and CTL VPN 100 Mbps
3HE11151AA ASL VSR-AA Stateful FW VPN 1 Gbps
3HE11152AA ASL VSR-AA Stateful FW 100 Mbps
3HE11153AA ASL VSR-AA RTP Perf VPN 1 Gbps
3HE11154AA ASL VSR-AA RTP Perf 100 Mbps
NAT for VSR-PE, VSR-BNG, VSR-LNS, VSR-NAT
3HE11155AA ASL VSR-NAT 10k Subs
3HE11156AA ASL VSR-NAT 1 Gbps
3HE11157AA ASL VSR-NAT Geo Redundancy
3HE11158AA ASL VSR-NAT UPnP
3HE11159AA ASL VSR L2Aware-NAT
3HE11160AA ASL VSR MAP-T 1 Gbps
IPSec for VSR-PE and VSR-SeGW
3HE11161AA ASL VSR-IPsec 1k Tunnels
3HE11162AA ASL VSR-IPsec 100 Mbps
3HE11163AA ASL VSR-IPsec Geo Redundancy
VSR-a
3HE11224AA VSR-a R14.0 Route Reflector AC
3HE11224BA VSR-a R14.0 Route Reflector DC
VMG ASL
3HE10232BA ASL R8.0 VMG Distributed VNF
3HE10233BA ASL R8.0 VMG-SGW 10k Subs
3HE10234BA ASL R8.0 VMG-EPDG 10k Subs
3HE10235BA ASL R8.0 VMG-PGW 10k Subs
3HE10236BA ASL R8.0 VMG-SGW M2M 10k Subs
3HE10237BA ASL R8.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
3HE10238BA ASL R8.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11354AA ASL R8.0 VMG-TWAG 10k Subs
3HE11106AA ASL R8.0 VMG-SSG 10k Subs
3HE10232CA ASL R9.0 VMG Distributed VNF
3HE10233CA ASL R9.0 VMG-SGW 10k Subs
3HE10234CA ASL R9.0 VMG-EPDG 10k Subs
3HE10235CA ASL R9.0 VMG-PGW 10k Subs
3HE10236CA ASL R9.0 VMG-SGW M2M 10k Subs
3HE10237CA ASL R9.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
3HE10238CA ASL R9.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11354CA ASL R9.0 VMG-TWAG 10k Subs
3HE11106CA ASL R9.0 VMG-SSG 10k Subs
VMG-AA ASL
3HE10239BA ASL R8.0 VMG-AA ID and Control 10k Subs
3HE10240BA ASL R8.0 VMG-AA ICAP Control 10k Subs
3HE10241BA ASL R8.0 VMG-AA IBN 10k Subs
3HE10242BA ASL R8.0 VMG-AA URL Filter 10k Subs
3HE10243BA ASL R8.0 VMG-AA Stateful FW 10k Subs
3HE10244BA ASL R8.0 VMG-AA RTP Perf 10k Subs
3HE11107AA RTU MGW AA ICAP blacklist 10K Subs
3HE11109AA ASL R8.0 VMG-AA ICAP blacklist 10K Subs
3HE10239CA ASL R9.0 VMG-AA ID and Control 10k Subs
3HE10240CA ASL R9.0 VMG-AA ICAP Control 10k Subs
3HE10241CA ASL R9.0 VMG-AA IBN 10k Subs
3HE10242CA ASL R9.0 VMG-AA URL Filter 10k Subs
3HE10243CA ASL R9.0 VMG-AA Stateful FW 10k Subs
3HE10244CA ASL R9.0 VMG-AA RTP Perf 10k Subs
VMG M2M
3HE11554AA SGW RTU License for M2M 10k Subs
3HE11555AA ASL R8.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11556AA ASL R8.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
3HE11555DA ASL R9.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11556DA ASL R9.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
CMG-AA
3HE11791AA ASL R9.0 CMG-AA TCP Optimization 10K
3HE11792AA ASL R9.0 CMG-AA DEM Gateway 10K Subs
7705 SAR
7705 SAR-8 (-48 VDC) Cards/Modules
3HE02776AB 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2
3HE02776CB 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2
3HE03125AA 4 PORT OC-3/STM-1 CLEAR CHANNEL CARD
3HE03125BA 4 PORT OC-3/STM-1 CLEAR CHANNEL CARD
3HE03127AA 2P OC3/STM1 CHANNELIZED ADAPTER CARD
3HE03127BA 2P OC3/STM1 CHANNELIZED ADAPTER CARD
3HE04962AA 4 PORT T3/E3 CARD
3HE03126AA 6 port E&M Interface Card
3HE03126BA 6 port E&M Interface Card
3HE07152AA Power Injector Card
3HE07152BA Power Injector Card
7705 SAR-8 (+24 VDC) Cards/Modules
3HE02776BA 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2 (+24VDC)
3HE02776DA 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2 (+24VDC)
3HE04962BA 4 PORT T3/E3 CARD (+24VDC)
7705 SAR-8 (Dual -48/+24 VDC Support) Cards/Modules
3HE02774AB CONTROL SWITCH MODULE V2 (CSMV2)
3HE02774CB CONTROL SWITCH MODULE V2 (CSMV2)
3HE06792EA Fan Module (SAR-8 Shelf V2) Ext Temp
3HE06792FA Fan Module (SAR-8 Shelf V2) Ext Temp
3HE02772AA Auxiliary Alarm Card (-48/+24 VDC)
3HE02772BA Auxiliary Alarm Card (-48/+24 VDC)
3HE02775AB 16 PORT T1/E1 ASAP CARD V2 (-48/+24 VDC)
3HE02775CB 16 PORT T1/E1 ASAP CARD V2 (-48/+24 VDC)
3HE06151AA 8 PORT GE SFP CARD (-48/+24 VDC)
3HE06151BA 8 PORT GE SFP CARD (-48/+24 VDC)
3HE06151AC 8 PORT GE SFP CARD V3 (-48/+24 VDC)
3HE06151BC 8 PORT GE SFP CARD V3 (-48/+24 VDC)
3HE07938AA 4P OC3/STM1-1P OC12/STM4 (-48/+24 VDC)
3HE02782AA Packet Microwave Card (-48/+24 VDC)
3HE02782BA Packet Microwave Card (-48/+24 VDC)
3HE06006AA 8 Port Voice & Teleprotection Card (-48/+24 VDC)
3HE06006BA 8 Port Voice & Teleprotection Card (-48/+24 VDC)
3HE07942AA Integrated Services Card
3HE07942BA INTEGRATED SERVICES CARD (ISC)
3HE06794AA 8 port FXO line card (-48/+24 VDC)
3HE06794BA 8 port FXO line card (-48/+24 VDC)
3HE06789AA 2 PORT 10GIGE (RING) XFP CARD (-48/+24 VDC)
3HE06789BA
3HE07943AA 2P 10GE+4P GE 10G ETH CARD (-48/+24VDC)
3HE07943BA 2P 10GE+4P GE 10G ETH CARD (-48/+24VDC)
3HE03391AB 12P SERIAL DATA CARD V2 -48/+24VDC
3HE03391BB 12P SERIAL DATA CARD V2 -48/+24VDC
3HE02780AA 6 port FXS line card (-48/+24 VDC)
3HE02780BA 6 port FXS line card (-48/+24 VDC) /
3HE07954AA SAR-8/18 MULTI-GNSS RECEIVER MDA
3HE07954BA SAR-8/18 MULTI-GNSS RECEIVER MDA cc
7705 SAR-8 Chassis/Cables/Panels For both -48/+24 VDC systems
3HE06791AA SAR-8 SHELF V2
3HE06791BA SAR-8 SHELF V2/CONFORMAL COATED
7705 SAR-18 Systems
3HE04991AA SAR-18 SHELF
3HE04992AA CONTROL SWITCH MODULE FOR SAR-18
3HE04993AA FAN MODULE FOR SAR-18
3HE04994AA ALARM MODULE FOR SAR-18
3HE06153AC 1 PORT 10GE / 10 PORT 1GE 10G-CARD V2
3HE04995AA AIR FILTER FOR SAR-18 (4 pack)
3HE06022AA CSM Blanking Plate for SAR-18
7705 SAR-A Systems
3HE06797AA SAR-A W/ 12 ENET 8 T1/E1 -48 VDC
3HE06796AA SAR-A W/ 12 ENET -48 VDC
7705 SAR-Ax Systems
3HE10329AA SAR-Ax W/ 12p ENET and GNSS. -48/+24 VDC
7705 SAR-H Systems, Modules, Power Supplies and Accessories
3HE06969AA SAR-H High Voltage Shelf
3HE06969CA SAR-H High Voltage Shelf
3HE06969BA SAR-H Low Voltage Shelf
3HE06969DA SAR-H Low Voltage Shelf
3HE06973AA SAR-H T1/E1/Serial Combo Module
3HE06973BA SAR-H T1/E1/Serial Combo Module
3HE09303AA SAR-H 4 Port Fast Ethernet module
3HE09303BA SAR-H 4 Port Fast Ethernet module
3HE06970AA 100W 48V DC Power Supply HV Input
3HE06970CA 100W 48V DC Power Supply HV Input Conformal Coated
3HE06970BA 100W 48V DC
3HE06970DA 100W 48V DC Power Supply LV Input Conformal Coated
3HE06971AA SAR-H PoE
3HE07769AA 7705 SAR-H Wall/reverse rack mounting kit
3HE07770AA 7705 SAR-H PoE Wall Mount kit
3HE07955AA SAR-H GPS Receiver Module
7705 SAR-Hc Systems and Accessories
3HE07353AA SAR-HC
3HE07353BA SAR-HC W/ CONFORMAL COAT
3HE07945AA SAR-HC Panel Mounting H/W Kit Rear Mount
3HE07945AB SAR-Hc Panel Mounting H/W Kit Side Mount
3HE07357AA SAR-HC Din Mounting H/W KIT Rear Mount
3HE07357AB SAR-HC Din Mounting H/W Kit Side Mount
7705 SAR-M Systems and Accessories
3HE05051AB SAR-M with 16 T1/E1, 7 GigE, -48/+24 VDC
3HE05051BB SAR-M W 16 T1/E1, 7 GIGE, -48/+24 VDC
3HE05653AA SAR-M with 7 GigE, -48/+24 VDC
3HE05653BA SAR-M with 7 GigE, -48/+24 VDC
3HE09170AA 6 PORT ETHERNET MODULE FOR SAR-M
3HE09170BA 6 PORT ETHERNET MODULE FOR SAR-M
3HE06788AA 2 Port 10GIGE (Ring) Module -SAR-M
3HE06788BA 2 Port 10GIGE (Ring) Module -SAR-M
3HE05126AA GPON Module for SAR-M
7705 SAR-W System and Accessories
3HE07349AA SAR-W with 5 Ethernet GigE ports, AC and DC Power
3HE07800AA SAR-W Mounting Bracket Kit
3HE09389AA SAR-W Strand Mounting Bracket
3HE09584AA SAR-W Cosmetic Paintable Wrap Around
3HE09698AA SAR-W and SAR-O Rack/Cabinet Mounting Bracket Kit
7705 SAR-Wx Systems and Accessories
3HE07614AA SAR-Wx w 5 GigE & AC pwr
3HE07615AA SAR-Wx w 5 GigE, GPS Rx & AC pwr
3HE07616AA SAR-Wx w 5 GigE, PoE+, & AC pwr
3HE07617AA SAR-Wx w 5 GigE,PoE+,GPS Rx & AC pwr
3HE07618AA SAR-Wx w 4 GigE, 4p xDSL & AC pwr
3HE07619AA SAR-Wx w 4 GigE,4p xDSL,GPS Rx & AC pwr
3HE07957AA SAR-Wx Pole/Wall Mounting Bracket
3HE07958AA SAR-Wx Strand Mounting Bracket
3HE07959AA SAR-Wx GPS Antenna Mounting
3HE07960AA SAR-Wx 0.35m GPS Cable
7705 SAR-W/Wx Common Accessories
3HE07803AA SAR-W/Wx AC Power Cable (12m)
3HE07801AA Carrying Handle Kit for SAR-W or SAR-Wx
3HE07804AA SAR-W/Wx Ethernet Cable Kit
3HE07804BA SAR-W/Wx Ethernet Cable Kit (0.3m)
7705 SAR-X Systems and Accessories
3HE08533AA SAR-X ( AC System )
3HE08534AA SAR-X ( DC System )
3HE08534BA SAR-X ( DC System ) W/ CONFORMAL COAT
3HE09257AA 7705 SAR-X Air Filter Media replacement kit
3HE08533BA SAR-X ( AC System ) W/ CONFORMAL COAT
SAR Power Supply
3HE05838AA 250W 120/240V AC power converter
3HE05837BA 7705 AC power converter pigtail O-ring
3HE06972AA 100W High Voltage Power Supply for SAR-A/F/M
3HE06972AB PSE Certified 100W High Voltage Power Supply
GPS/GNSS Antennas
3HE11035AA GNSS ANTENNA 26 dB GAIN
3HE11035AB GNSS ANTENNA 40 dB GAIN
3HE11036AA GPS ANTENNA 26 dB GAIN
3HE11036AB GPS ANTENNA 40 dB GAIN
7705 Encryption RTUs
3HE09302CA RTU 2P 10GE+4P GE 10G ETH ENCRYPTION
3HE09302AA RTU-8 PORT GE SFP CARD V3 Encrypt
3HE09302BA RTU 1P 10GE/10P 1GE 10G CARD V2 Encrypt
7705 Firewall RTUs
3HE09747BA RTU 8 PORT GE SFP CARD FW
3HE09747BB RTU 2 PORT 10GIGE (RING) XFP CARD FW
3HE09747BC RTU Packet Microwave Card FW
3HE09747BD RTU 1P 10GE/10P 1GE 10G CARD FW
3HE09747BE RTU 6p Eth 10GE CARD FW
3HE09747CE RTU HW SAR-Ax FW
3HE09747CA RTU HW SAR-H FW
3HE09747CB RTU HW SAR-Hc FW
3HE09747CC RTU HW SAR-Wx FW
3HE09747CD RTU HW SAR-X FW
GigE Optics Modules
3HE09500AA SFP-100M FX SGMII 2KM ROHS6/6 40/85C
Passive Optical Cards/Modules
3HE06582BA SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1471
3HE06582BB SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1491
3HE06582BC SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1511
3HE06582BD SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1531
3HE06582BE SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1551
3HE06582BF SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1571
3HE06582BG SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1591
3HE06582BH SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1611
3HE06582AA SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1471
3HE06582AB SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1491
3HE06582AC SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1511
3HE06582AD SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1531
3HE06582AE SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1551
3HE06582AF SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1571
3HE06582AG SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1591
3HE06582AH SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1611
3HE06583AA SAR-8/18 OADM Add/Drop 1471/1491
3HE06583AB SAR-8/18 OADM Add/Drop 1511/1531
3HE06583AC SAR-8/18 OADM Add/Drop 1551/1571
3HE06583AD SAR-8/18 OADM Add/Drop 1591/1611
3HE06584AA SAR-8/18 OADM 4 3HE06584AB SAR-8/18 OADM
3HE06585AA SAR-8/18 OADM
7705 SAR-O (Outdoor Passive Optical Chassis)
3HE07939AA SAR-O 2-Fiber CWDM 4color 1471-1531
3HE07939BA SAR-O 2-Fiber CWDM 4color 1551-1611
3HE07939CA SAR-O 2-Fiber CWDM 4 color 1271-1331
3HE07939DA SAR-O 2-Fiber CWDM 4 color 1351-1451
3HE09641AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1271/1291
3HE09642AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1311/1331
3HE09643AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1351/1371
3HE09644AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1431/1451
3HE09126AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1471/1491
3HE09127AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1511/1531
3HE09128AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1551/1571
3HE09129AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1591/1611
3HE07940AA SAR-O 1-Fiber CWDM 8 color Mux (Up)
3HE07940BA SAR-O 1-Fiber CWDM 8 color Mux (Dn)
Outdoor Enclosures
3HE07671AA 48VDC PWR SURGE PROTECTOR
3HE08279BA 24VDC PWR SURGE PROTECTOR
3HE08279AA AC PWR SURGE PROTECTOR
3HE07529AA Ethernet Surge Protector with 4′ CAT6
3HE07672AA 16-POS BRACKET ENET SURGE PROTECTORS
3HE07673AA 12-POS FIBER SPLICE & TERM TRAY
3HE07674AA 24-POS FIBER SPLICE & TERM TRAY
3HE07678AA ALP-7705/7210
3HE07679AA DC DISTRIBUTION / GMT FUSE PANEL
3HE07682AA AC-DC RECTIFIER SHELF, PWR-ONE
3HE07683AA AC-DC RECTIFIER SHELF, PWR-ONE
7210 SAS-D Systems, Power Supplies
3HE05677AC SYS 7210 SAS-D 6F4T AC
3HE05676AC SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR AC
3HE05676AD SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR -48V DC
3HE06537AB SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR +24V DC
3HE05677AD SYS 7210 SAS-D 6F4T -48V DC
3HE05681AD SYS 7210 SAS-D 6F4T AC w NAR Power Cord
3HE05681AE SYS 7210 SAS-D 6F4T AC w UK Power Cord
3HE05681AF SYS 7210 SAS-D 6F4T AC w EUR Power Cord
3HE05682AD SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR AC w NAR Power Cord
3HE05682AE SYS 7210 SAS-D 6F4TETR
3HE06693AA PS 7210 SAS-D ETR External power supply AC
3HE06694AA PS 7210 SAS-D ETR External power supply DC -48V
3HE06695AA PS 7210 SAS-D ETR External power supply DC +24V
3HE06696AA ACC
3HE06697AA ACC 7210 SAS-D ETR external PS tray
7210 SAS-E Systems
3HE04698AA SYS 7210 SAS-E 12F12T
3HE04774AA SYS 7210 SAS-E 12F12T AC w NAR Power Cord
3HE04774AB SYS 7210 SAS-E 12F12T AC w UK Power Cord
3HE04774AC SYS 7210 SAS-E 12F12T AC w EUR Power Cord
3HE04410AC SYS 7210 SAS-E 12F12T AC
3HE04410AD SYS 7210 SAS-E 12F12T -48V DC
3HE06941AB SYS 7210 SAS-E 12F12T +24V DC
7210 SAS-K Systems & Accessories
3HE09425AA SYS 7210 SAS-K 2F2T1C
3HE09426AA SYS 7210 SAS-K 2F2T1C ETR
3HE10959AA SYS 7210 SAS-K 2F4T6C
3HE09749AA ACC SAS-K AC N-ETR PSCL NAR5
3HE09749AB ACC SAS-K AC N-ETR PSCB NAR1
3HE09750AA ACC SAS-K AC N-ETR PSCbl EUR
3HE09751AA ACC SAS-K AC N-ETR PS Cbl UK
3HE09752AA PS SAS-K AC Non-ETR PS 5 pck
3HE09752AB PS SAS-K AC Non-ETR PS (1)
3HE10962AA PS 7210 SAS-K 2F4T6C Non-ETR AC
3HE10963AA PS 7210 SAS-K 2F4T6C Non-ETR -48V DC
3HE09914AA ACC 7210 SAS-K non-ETR rack mount
3HE10027AA ACC 7210 SAS-K ETR rack mount
3HE10028AA ACC 7210 SAS-K ETR Wall mount
3HE10029AA PS 7210 SAS-K ETR AC power supply
3HE10030AA PS 7210 SAS-K ETR -48V DC power supply
3HE10219AA PS 7210 SAS-K ETR +24V DC power supply
7210 SAS-M Systems
3HE04699AA SYS 7210 SAS-M 24F
3HE05828AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP
3HE06035AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR
3HE05578AA SYS 7210 SAS-M24F AC w NAR Power Cord
3HE05578AB SYS 7210 SAS-M 24F AC w UK Power Cord
3HE05578AC SYS 7210 SAS-M 24F AC w EUR Power Cord
3HE05029AC SYS 7210 SAS M24F AC
3HE05029AD SYS 7210 SAS-M 24F -48V DC
3HE06534AB SYS 7210 SAS-M 24F + 24V DC
3HE05678AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP AC
3HE05678AB SYS 7210 7210 SAS-M 24F2XFP
3HE05679AD SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC w NAR pc
3HE05679AE SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC W UK pc
3HE05679AF SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC W EUR pc
3HE05168AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP AC
3HE05169AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP -48V DC
3HE06535AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP +24V DC
3HE05589AC SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC
3HE05590AC SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR -48V DC
3HE06536AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR + 24V DC
3HE05679AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC NAR Power Cord
3HE05679AB SYS 7210
3HE05589AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC
3HE05590AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR 48V DC
7210 SAS-Mxp Systems
3HE10413AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ AC
3HE10413AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ -48V DC
3HE10413AC SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ +24V DC
3HE10414AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR AC
3HE10414AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR -48V DC
3HE10414AC SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR +24V DC
3HE10415AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ AC w NAR Power
3HE10415AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+
3HE10416AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+
3HE10416AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR 3HE10416AC
3HE10417AA OS 7210 SAS-Mxp Release 8.x
3HE10417BA OS-7210 SAS-Mxp Rel-9
3HE10075AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F2C4SFP+
3HE10076AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F2C4SFP+ ETR
7210 SAS-T Systems
3HE08116AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP
3HE08117AA SYS -7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR
3HE08362AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP AC
3HE08362AB SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP -48V DC
3HE08362AC SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP +24V DC
3HE08363AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR AC
3HE08363AB SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR -48V DC
3HE08363AC SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR +24V DC
3HE08364AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP AC w NAR Power cord
3HE08364AB SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP AC w UK Power Cord
3HE08364AC SYS 7210 SAS
3HE10492AA SYS 7210 SAS-Sx 46F2C4SFP+
3HE10493AA SYS 7210 SAS-Sx 22F2C4SFP+
3HE10494AA SYS 7210 SAS-Sx 48T4SFP+
3HE10495AA SYS 7210 SAS-Sx 24T4SFP+
3HE10496AA SYS 7210 SAS-Sx 48Tp4SFP+ (PoE)
3HE10497AA SYS 7210 SAS-Sx 24Tp4SFP+ (PoE)
3HE11597AA SYS 7210 SAS-Sx 64SFP+ 4QSFP28
3HE10835AA SYS 7210 SAS-Sx 64SFP+ 4CFP4
3HE10530AA SYS 7210 SAS-S 48F4SFP+ (AC)
3HE10531AA SYS 7210 SAS-S 48F4SFP+ (DC -48)
3HE10532AA SYS 7210 SAS-S 24F4SFP+ (AC)
3HE10533AA SYS 7210 SAS-S 24F4SFP+ (DC -48)
3HE10328AA SYS 7210 SAS-Sx SONET/SDH ETR DC
3HE10866AA OS-7210SAS-Sx R8.0 Base OS 1G standalone
3HE10866BA OS-7210 SAS-S/Sx 1/10 Rel-9 Base Lic S-A
3HE11469AA OS-7210 SAS-Sx 10/100 Rel-9 Base Lic S-A
3HE11470AA RTU-7210 SAS-Sx 10/100 IP svc Lic S-A
3HE11471AA OS-7210 SAS-Sx 10/100 Rel-9 Base Lic Sat
3HE10867AA RTU-7210SAS-Sx IP Srv-Lic 1G stand alone
3HE10869AA OS-7210SAS-Sx R8.0 Base OS 1G satellite
3HE10869BA OS-7210SAS-S/Sx 1/10 Rel-9 Base Lic Sat
7210 SAS-S Power supplies and Accessories
3HE10498AA PS 7210 SAS-Sx Power Supply AC (F)
3HE10499AA PS 7210 SAS-Sx Power Supply DC -48V (F)
3HE10500AA
PS 7210 SAS-Sx Power Supply AC
3HE10501AA
PS 7210 SAS-Sx Power Supply DC -48V (T)
3HE10502AA PS 7210 SAS-Sx Power Supply PoE AC
3HE10503AA ACC 7210 SAS-Sx Fan Tray Filter (10)
3HE10836AA PS 7210 SAS-Sx 64SFP+4CFP4 NETR AC
3HE10837AA PS 7210 SAS-Sx 64SFP+4CFP4 NETR DC
3HE10542AA PS 7210 SAS-S Power Supply AC
3HE10543AA PS 7210 SAS-S Power Supply DC -48V
7210 SAS-E/M/T/Mxp Power supplies and Accessories
3HE06339AA ACC-7210 SAS-E/M/T Fan tray filter (10)
3HE06338AA ACC-7210 SAS-E/M/T 23” rack mount (5)
3HE09915AA ACC-7210 SAS-E/M/T 19” rack mount (5)
3HE05581AA PS 7210 SAS-M ETR -48V DC Power Supply
3HE06336AA PS 7210 SAS-E/M ETR +24V DC Power supply
3HE04414AA PS 7210 SAS E/M/T AC PS (Non ETR)
3HE04414AB PS-7210 SAS E/M AC PS (NON-ETR) 200 Watt
3HE04415AA PS 7210 SAS E/M/T -48V DC PS (Non ETR)
3HE04415AB PS-7210 SAS E/M DC PS (NON-ETR) 200 Watt
3HE05580AB PS 7210 SAS-M/T/Mxp ETR (200W) AC Power Supply
3HE05581AB PS 7210
3HE04416AA FAN 7210
3HE08605AA ACC 7210 SAS E/M/T/Mxp DC-Power connector 10 Pack
3HE09157AA
3HE06337AA 7210 SAS-M 2XFP Module
3HE05580AA PS 7210 SAS-M ETR AC Power Supply
7210 SAS-X Systems and Accessories
3HE05827AA SYS 7210 SAS-X 24F2XFP
3HE05170AB SYS 7210 SAS-X 24F2XFP AC
3HE05171AB SYS 7210 SAS-X 24F2XFP -48V DC
3HE05680AA SYS 7210 SAS-X 24F2XFP AC w NAR Power Cord
3HE05680AB SYS 7210 SAS-X 24F2XFP
3HE05680AC SYS 7210 SAS-X 24F2XFP AC w EUR Power Cord
3HE05172AA PS 7210 SAS-X AC
3HE05173AA PS 7210 SAS-X -48V DC Power Supply
3HE06340AA ACC 7210 SAS-X Fan tray filter (5 pack)
3HE05174AA FAN 7210 SAS-X Fan Tray (Spare)
7210 SAS-R Chassis and appliances
3HE08898AA BNDL 7210 SAS-R6
3HE10515AA BNDL 7210 SAS-R12
3HE08151AA CHAS 7210 SAS-R6
3HE09427AA CHAS 7210 SAS-R12
3HE08152AA FAN 7210 SAS-R6 Fan Tray
3HE09428AA FAN 7210 SAS-R12 Fan Tray
3HE08153AA PEM 7210 SAS-R6 -48V
3HE09429AA PEM 7210 SAS-R12 -48V
3HE08154AB SF/CPM 7210 SAS-R6
3HE09430AA SF/CPM 7210 SAS-R12
3HE08155AA IMM 7210 SAS-R 10SFP 1XFP
3HE08156AA IMM 7210 SAS-R 10SFP
3HE08158AA IMM 7210 SAS-R 2XFP
3HE09152AA IMM 7210 SAS-R-b 10SFP 1SFP+
3HE09153AA IMM 7210 SAS-R-b 2SFP+
3HE09154AA IMM 7210 SAS-R-b 4SFP+
3HE09155AA IMM 7210 SAS-R-b 11SFP/22cSFP
3HE09156AA IMM 7210 SAS-R-b 16TX
3HE07533AA ACC Bracket, Redundant Power Supply
3HE07656AA Rear Mounting Bracket, SAS-D Enclosure
3HE07670AA ALP-7705/7210 5RU -48VDC UNVRSL CABINET
3HE07677AA ALP-7705/7210 CABINET POLE MOUNT KIT
3HE08132AA ACC +24VDC Cabinet Fan Kit
3HE08280AB ALP-7705/7210 UNIVERSAL HEX CABINET
3HE07675AB ALP-7705/7210 CABINET BATT COMPARTMENT
3HE07677AB ALP-7705/7210 CABINET ONLY POLE MOUNT
3HE08278AA
3HE09266AA BNDL 7450 ESS-7 Chassis + SFM5/CPM5
3HE09267AA BNDL 7450 ESS-12 Chassis + SFM5/CPM5
3HE11362AA BNDL 7450 ESS SR-7-B Chassis SFM5/CPM5
3HE09028AA RTU SROS Hybrid OpenFlow Switch
Switch Fabric/Control Processor Module (SF/CPMs)
3HE09262AA SFM 7450 ESS SFM5-12 + CPM5
3HE09263AA SFM 7450 ESS SFM5-7 + CPM5
Input/Output Module (IOMs)
3HE08427AA IOM 7450 ESS IOM3-XP-C
3HE09648AA IOM 7750 SR IOM4-e L3HQ
3HE09648BA IOM 7750 SR IOM4-e L3BQ
3HE09648CA IOM 7750 SR IOM4-e L2HQ
3HE10717AA IOM 7750 SR IOM4-e-B L3HQ
3HE10717BA IOM 7750 SR IOM4-e-B L3BQ
3HE10717CA IOM 7750 SR IOM4-e-B L2HQ
Integrated Media Modules GE (IMM’s)
3HE10014AA IMM 160-PT GE cSFP/80-pt GE SFP L3HQ
3HE10014BA IMM 160-PT GE cSFP/80-pt GE SFP L3BQ
3HE10014CA IMM 160-PT GE cSFP/80-pt GE SFP L2HQ
3HE09279AA IMM 7750 48-PT GE Rev C SFP L3HQ
3HE09279BA IMM 7750 48-PT GE Rev C SFP L3BQ
3HE09279CA IMM 7750 48-PT GE Rev C SFP L2HQ
3HE05895AA IMM 7750 48-PT GE SFP L2HQ
Integrated Media Modules 10GE (IMM’s)
3HE07158CA IMM 7750 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L2HQ
3HE07158BA IMM 7750 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L3BQ
3HE07158AA IMM 7750 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L3HQ
3HE07305CA IMM 7750 20-PT 10GE SFP+ L2HQ
3HE07305BA IMM 7750 20-PT 10GE SFP+ L3BQ
3HE07305AA IMM 7750 20-PT 10GE SFP+ L3HQ
Integrated Media Modules 40GE (IMM’s)
3HE07304CA IMM 7750 6-PT 40GE QSFP+ L2HQ
3HE07304BA IMM 7750 6-PT 40GE QSFP+ L3BQ
3HE07304AA IMM 7750 6-PT 40GE QSFP+ L3HQ
Integrated Media Modules Combo (IMM’s)
3HE08020CA IMM 7750 1-PT 100GE + 10-PT 10GE- L2HQ
3HE08020BA IMM 7750 1-PT 100GE + 10-PT 10GE L3BQ
3HE08020AA IMM 7750 1-PT 100GE + 10-PT 10GE L3HQ
3HE08174AA IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L3HQ
3HE08174BA IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L3BQ
3HE08174CA IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L2HQ
3HE08175AA IMM 7750 3-PT 40GE + 20-PT GE L3HQ
3HE08175BA IMM 7750 3-PT 40GE + 20-PT GE L3BQ
3HE08175CA IMM 7750 3-PT 40GE + 20-PT GE L2HQ
Integrated Media Modules 100GE (IMM’s)
3HE07159CA IMM 7750 1-PT 100GE MultiCore CFP L2HQ
3HE07159BA IMM 7750 1-PT 100GE MultiCore CFP L3BQ
3HE07159AA IMM 7750 1-PT 100GE MultiCore CFP L3HQ
3HE07303CA IMM 7750 2-PT 100GE CFP L2HQ
3HE07303BA IMM 7750 2-PT 100GE CFP L3BQ
3HE07303AA IMM 7750 2-PT 100GE CFP L3HQ
3HE08019CA IMM 7750 1-PT 100GE DWDM TUN L2HQ
3HE08019BA IMM 7750 1-PT 100GE DWDM TUN L3BQ
3HE08019AA IMM 7750 1-PT 100GE DWDM TUN L3HQ
1AB396080001 FAST EVOA SFP
915751 4in Boot with 1 Hole for E65 (BOOT4-065) N
810268-001 Standard Elliptical Waveguide, E185 (17.3 19.7 GHz)
810268-002 Premium Elliptical Waveguide, EP185 (17.3 19.7 GHz)
399422-101 Connector, Tunable (top and bottom)
TSM-8000 Network Management System
TSM-8000 Single Client Workstation Kit
MCS-11 + TL1 Software
TSM-8000 Fully Redundant Workstation Kit
TSM-8000 SNMP / TL1 Workstation Kit
TSM-8000 Server ONLY
Alcatel-Lucent Confidential
3EM16790GJ Web Interface Feature, All Protocols
3EM16790GP Interactive Voice Response System
Standard Workstation AccessoriesMisc
3EM18968BN Analog Card for MCS-11, SNMP or LSP Alarm Encoder
3EM18968BA Model 2310, MCS-11 Alarm Encoder LEDs analog option
3EM18968BB Model 2310, MCS-11 Alarm Encoder
3EM18968BC Model 2310, MCS-11 Alarm Encoder with analog option
3EM18968BD Model 2310AL, MCS-11 Alarm Encoder with LEDs
3EM18968BE Model 2310AL, MCS-11 Alarm Encoder with LEDs and analog
3EM18968BF Model 2311, SNMP Alarm Encoder
3EM18968BG Model 2311, SNMP Alarm Encoder with analog option
3EM18968BK Model 2315, LSP Alarm Encoder
3EM18968BL Model 2315, LSP Alarm Encoder with analog option
3EM18968DU Model 2314, SNMP Alarm Encoder
3EM18968AT Model 2015, LSP to MCS-11 Protocol Converter
3EM18968AU Model 2070, TBOS to MCS-11 Protocol Converter
3EM18968AV Model 2110/C, 5 port MCS-11 Bridge/Buffer
3EM18968AW Model 2120, 2 port MCS-11 Bridge/Buffer
3EM18968AY Model 2130, ELMC Bridge/Buffer
3EM18968AZ Model 2135, LSP Five Port Bridge/Buffer
3EM18968CA Model 5560, Contact Alarm Conditioner
3EM18968CB Model 5561, Server Fail Safe Device
3EM18968DT Model 2136 MCS-11 Async Digital Bridge
MPT-HL Transmit Monitor Port Kit
3EM24447AA 6 GHz Transmit Monitor Port Kit Y
3EM24447AB 11 GHz Transmit Monitor Port Kit Y
Diplexer Bracket Kits Table F2
3EM23465AA 6/11 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Bracket N
3EM23465AB 6/11 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Bracket N
3EM23465AC 6/11 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Bracket N
3EM23465AD 6/11 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Bracket N
3EM23465AE 1+1 HSB. SD w/ Combiner N
3EM23465AF 2x(1+0). SD w/ Combiner N
3EM23465AG 1+0, SD w/ Combiner N
3EM23465AH Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner N
Diplexer Clamp and Isolator Kits -Lower 6Ghz Table F3
3EM23466AA L6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator Kits
3EM23466AB L6 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator Kits
3EM23466AC L6 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM23466AD L6 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AN L6 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466AP L6 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466AQ L6 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466AR L6 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp & Iso Kit N
3EM23466AE U6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AF U6 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AG U6 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM23466AH U6 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AS U6 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AT U6 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM23466AU U6 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM23466AV U6 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp
Diplexer Clamp and Isolator Kits -Upper 5.8Ghz Table F3
3EM23466AJ 5.8 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AK 5.8 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AL 5.8 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM23466AM 5.8 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AW 5.8 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AY 5.8 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AZ 5.8 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466BA 5.8 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp
Diplexer Clamp and Isolator Kits 10.5 Ghz Table F3
3EM24188BA 10.5 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188BB 10.5 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp
3EM24188BC 10.5 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM24188BD 10.5 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp
3EM24188BE 10.5 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188BF 10.5 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188BG 10.5 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM24188BH 10.5 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner
3EM24188CA 11 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188CB 11 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188CC 11 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits
3EM24188CD 11 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp
3EM24188CE 11 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188CF 11 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM24188CG 11 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM24188CH 11 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp
3EM24458AA RF Diplexer Filter Xmt 5725-5755, Rcv 5790-5820, 30MHz N
3EM24458AB RF Diplexer Filter Xmt 5755-5785, Rcv 5820-5850, 30MHz N
3EM24458AC RF Diplexer Filter Xmt 5725-5755, Rcv 5820-5850, 30MHz N
3EM16710AB RF Diplexer Filter Xmt 5925-6175, Rcv 6175-6425, 10 MHz BW
3EM16710AC RF Diplexer Filter Xmt 6175-6425, Rcv 5925-6175, 10 MHz BW
3EM24335AA RF Diplexer Filter 5925-6425, 30MHz, Symmetrical N
3DB76188AA RF Diplexer Filter Xmt 5925-6175, Rcv 6175-6425, 60 MHz BW
3DB76189AA RF Diplexer Filter Xmt 6175-6425, Rcv 5925-6175, 60 MHz BW
3EM09730AA RF Diplexer Filter Xmt 6525-6875, Rcv 6525-6875, 10 MHz BW
3EM24333AA RF Diplexer Filter Xmt 6525-6875, 30Mhz, Symmetrical N
967-1585-002 RF Diplexer Filter Xmt 6440-6750, Rcv 6440-6750, 10 MHz BW N
967-1585-003 RF Diplexer Filter Xmt 6440-6750, Rcv 6750-7080, 10 MHz BW N
967-1585-004 RF Diplexer Filter Xmt 6750-7080, Rcv 6440-6750, 10 MHz BW N
967-1585-005 RF Diplexer Filter Xmt 6750-7080, Rcv 6750-7080, 10 MHz BW N
3EM04024AC RF Diplexer Filter Xmt 6440-6580, Rcv 6740-6920, 30Mhz N
3EM04024AD RF Diplexer Filter Xmt 6581-6740, Rcv 6921-7080, 30Mhz
3EM04024AE RF Diplexer Filter Xmt 6740-6920, Rcv 6440-6580, 30Mhz N
3EM04024AF RF Diplexer Filter Xmt 6921-7080, Rcv 6581-6740, 30Mhz
3EM24078AA RF Diplexer Filter 10550-10680, 10 MHz BW, Symmetrical N
3EM24081AA RF Diplexer Filter 10700-11700, 30 MHz, Symmetrical
3EM11649AA RF Diplexer Space Diversity Filter 5725-5755/30MHz N
3EM11649AB RF Diplexer Space Diversity Filter 5755-5785/30MHz N
3EM11649AC RF Diplexer Space Diversity Filter 5790-5820/30MHz N
3EM11649AD RF Diplexer
967-0506-002 RF Diplexer Space Diversity Filter 5925-6175 10MHz BW N
967-0506-003 RF Diplexer Space Diversity Filter 6175-6425 10MHz BW N
3EM04182AA RF Diplexer Space Diversity Filter 5925-6050/30MHz N
3EM04182AB RF Diplexer Space Diversity Filter 6050-6175/30MHz
3EM04182AC RF Diplexer Space Diversity Filter 6175-6300/30MHz N
3EM04182AD RF Diplexer Space Diversity Filter 6300-6425/30MHz N
3DB76113AA RF Diplexer Space Diversity Filter 5925-6175 /60MHz BW N
3DB76114AA RF Diplexer Space Diversity Filter 6175-6425 60MHz BW N
3EM19463AA RF Diplexer Space Diversity Filter 6525-6875 / 10MHz BW N
3EM04235AA RF Diplexer Space Diversity Filter 6525-6710/30MHz N
3EM04235AB RF Diplexer Space Diversity Filter 6710-6875/30MHz N
967-0506-004 RF Diplexer Space Diversity Filter 6440-6750/10MHz N
967-0506-005 RF Diplexer Space Diversity Filter 67500-7080/10MHz N
3EM04235AC RF Diplexer Space Diversity Filter 6440-6580/30MHz N
3EM04235AD RF Diplexer Space Diversity Filter 6580-6740/30MHz N
3EM04235AE RF Diplexer Space Diversity Filter 6740-6920/30MHz N
3EM04235AF RF Diplexer Space Diversity Filter 6920-7080/30MHz N
3EM24614AA RF Diplexer Space Diversity Filter 10550-10680 / 10 MHz
3EM24310AA RF Diplexer Space Diversity Filter 10700-11200 / 30 MHz
3EM24310AB RF Diplexer Space Diversity Filter 11200-11700 / 30 MHz
3EM23511AA Diplexer Transition Assy A2 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AB Diplexer Transition Assy A3 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AC Diplexer Transition Assy A4 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AD Diplexer Transition Assy A5 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AF Diplexer Transition Assy A2 (11 Ghz) Position Kit N
3EM23511AG Diplexer Transition Assy A3 (11 Ghz) Position Kit N
3EM23511AH Diplexer Transition Assy A4 (11 Ghz) Position Kit N
3EM23511AJ Diplexer Transition Assy A5 (11 Ghz) Position Kit N
Waveguide Transition Kits Table G3 (note 1007)
3EM24166BJ 1st MPT Add Space Div to 2x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BK 1st & 2nd MPT Add Space Div to 3x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BL 1st & 2nd MPT Add Space Div to 4x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BM 3rd MPT Add Space Div to 1x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BN 3rd MPT Add Space Div to 2x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BP 3rd & 4th MPT Add Space Div to 3x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BQ 3rd & 4th MPT Add Space Div to 4x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BS Field Add-On 2nd MPT to 1x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BY Field Add-On 4th MPT to 3x(1+0) Kit (SD FD)
3EM24166BT Field Add-On 3rd MPT to 2x(1+0) Kit (SD FD)
3EM24166AQ 11 GHz WG Ext Xmt-Rcv Kit Positions A8-A11 Left or Right N
3EM24166AR 11 GHz W/G Extension Kit Space Div A8-A11 (MPT-HL)
3EM24166AV 11 GHz W/G Extension Kit Space Div A8-A11 (MPT-HLC)
3EM16948AG RCV RF Stacking Filter 5725-5850 MHz N
3EM16949AG XMT RF Stacking Filter 5725-5850 MHz N
3EM16948AA RCV RF Stacking Filter 5925-6175 MHz N
3EM16949AB XMT RF Stacking Filter 6175-6425 MHz N
3EM16948AB RCV RF Stacking Filter 6175-6425 MHz N
3EM16949AA XMT RF Stacking Filter 5925-6175 MHz N
3DB76113AA RF Stacking Filter 5925-6175 MHz (XMT or RCV) N
3DB76114AA RF Stacking Filter 6175-6425 MHz (XMT or RCV) N
3DB76092AA 60 MHz Filter Flange Adapter Kit N
3EM16948AD RCV RF Stacking Filter 6525-6875 MHz N
3EM16949AD XMT RF Stacking Filter 6525-6875 MHz N
3EM16948AE RCV RF Stacking Filter 6440-6740 MHz N
3EM16949AF XMT RF Stacking Filter 6740-7080 MHz N
3EM16948AF RCV RF Stacking Filter 6740-7080 MHz N
3EM16949AE XMT RF Stacking Filter 6440-6740 MHz N
RF Stacking Filters 11 GHz Table J
3EM05115AA RCV RF Stacking Filter 10700-11200 MHz N
3EM05115AC RCV RF Stacking Filter 11200-11700 MHz N
3EM05114AA XMT RF Stacking Filter 10700-11200 MHz N
3EM05114AC XMT RF Stacking Filter 11200-11700 MHz N
3EM23524AA Isolator Assy Lower 6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler N
3EM23524AB Isolator Assy Lower 6 GHz Hot Standby Space Diversity FD
3EM23524AC Isolator Assy Lower 6 GHz 1+0 (Non-Standby) N
3EM23524AG Isolator Assy Lower 6 GHz 1+1 HSB, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AH Isolator Assy Lower 6 GHz 2x(1+0), Space Div w/ Combiner N
3EM23524AJ Isolator Assy Lower 6 GHz 1+0, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AK Isolator Assy Lower 6 GHz Hot-Standby w/ Transmit Diversity
3EM23524AD Isolator Assy Upper 6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler N
3EM23524AE Isolator Assy Upper 6 GHz Hot Standby Space Diversity or FD
3EM23524AF Isolator Assy Upper 6 GHz 1+0 (Non-Standby) N
3EM23524AL Isolator Assy Upper 6 GHz 1+1 HSB, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AM Isolator Assy Upper 6 GHz 2x(1+0), Space Div w/ Combiner N
3EM23524AN Isolator Assy Upper 6 GHz 1+0, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AP Isolator Assy Upper 6 GHz Hot-Standby w/ Transmit Diversity
Isolator Kits 10.5/11 GHz Table J2
3EM24189AA Isolator Assy 10.5/11 GHz Hot Standby 1:10 Coupler N
3EM24189AB Isolator Assy 10.5/11 GHz Hot Standby Space Diversity or FD
3EM24189AC Isolator Assy 10.5/11 GHz 1+0 (Non-Standby) N
3EM24189AD Isolator Assy 10.5/11 GHz 1+1 HSB, Space Div w/ Combiner N
3EM24189AE Isolator Assy 10.5/11 GHz 2x(1+0), Space Div w/ Combiner N
3EM24189AF Isolator Assy 10.5/11 GHz 1+0, Space Div w/ Combiner N
3EM24189AH Isolator Assy 10.5 GHz Hot-Standby Transmit Diversity Antenna
3EM24189AG Isolator Assy 11 GHz Hot-Standby Transmit Diversity Antenna
Flange Adapter Kit Table J3
3DH04122HA Flange Adapter CPR-137 1PORT, 6Ghz N
3DH04122HB Flange Adapter CPR-137 2PORT, 6Ghz N
3DH04122HC Flange Adapter CPR-137 3PORT, 6Ghz N
3DH04122HD Flange Adapter CPR-159 1PORT, 6Ghz N
3DH04122HE Flange Adapter CPR-159 2PORT, 6Ghz N
3DH04122HF Flange Adapter CPR-159 3PORT, 6Ghz N
3DH04122HG Flange Adapter CMR-159 1PORT, 6Ghz N
3DH04122HH Flange Adapter CMR-159 2PORT, 6Ghz N
3DH04122HJ Flange Adapter CMR-159 3PORT, 6Ghz N
3DH04122HN Flange Adapter CPR-90 1PORT, 11Ghz N
3DH04122HP Flange Adapter CPR-90 2PORT, 11Ghz N
3DH04122HQ Flange Adapter CPR-90 3PORT, 11 Ghz N
3DH04122HR Flange Adapter CMR-90 1PORT, 11 Ghz N
3DH04122HS Flange Adapter CMR-90 2PORT, 11 Ghz N
3DH04122HT Flange Adapter CMR-90 3PORT, 11Ghz N
Waveguide Table H
3EM24197AA 6 GHz WAVEGUIDE, STRAIGHT N
3EM24197AB 6 GHz WAVEGUIDE, STRAIGHT N
3EM24191AA 6 GHz E-E BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24191AB 6 GHz E-E BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24197AC 6 GHz WAVEGUIDE, STRAIGHT N
3EM24190AA 6 GHz E-E-H-H BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24190AB 6 GHz E-E-H-H BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24190AD 6 GHz E-E-H-H BEND WAVEGUIDE ADAPTER N ACCP 6 GHz
3DB20760BA MPT-XP L6GHz 5929.96-6168 Y
3DB20761BA MPT-XP L6GHz 6182-6420.04 Y
3DB20760BB MPT-XP L6GHz 5929.96-6168 (GR-3108 version) Y
3DB20761BB MPT-XP L6GHz 6182-6420.04 (GR-3108 version) Y
MPT-HCv2 L6 GHz Diplexers- Table E4
3DB20753BA 5929.96-6050 / 6182-6302.04 N
3DB20753BB 6032.96-6168 / 6285-6420.04 N
3DB20753BD 5929.96-6050 / 6182-6302.04 (GR-3108 version) N
3DB20753BE 6032.96-6168 / 6285-6420.04 (GR-3108 version) N
MPT-HCv2 U6GHz 160/340MHz Table E4
3DB20804BA MPT-HCv2 6420-6775 Y
3DB20806BA MPT-HCv2 6710-7115 Y
3DB20804BB MPT-HCv2 6420-6775 (GR-3108 version) Y
3DB20806BB MPT-HCv2 6710-7115 (GR-3108 version) Y
MPT-XP U6GHz 160/340MHz Table E4
3DB20763BA MPT-XP 6420-6775 Y
3DB20764BA MPT-XP 6710-7115 Y
3DB20763BB MPT-XP 6420-6775 (GR-3108 version) Y
3DB20764BB MPT-XP 6710-7115 (GR-3108 version) Y
MPT-HCv2 U6 160GHz Diplexers- Table E4
3DB20756BA 6540-6610 / 6710-6780 N
3DB20756BB 6590-6660 / 6750-6820 N
3DB20756BC 6640-6710 / 6800-6870 N
3DB20756BD 6540-6610 / 6710-6780 (GR-3108 version) N
3DB20756BE 6590-6660 / 6750-6820 (GR-3108 version) N
3DB20756BF 6640-6710 / 6800-6870 (GR-3108 version) N
MPT-HCv2 U6 340 GHz Diplexers- Table E4
3DB20755BA 6420-6600, 1 / 6760-6940, 1P (for HC only) N
3DB20755BB 6565-6720, 2 / 6905-7060, 2P (for HC only) N
3DB20755BC 6595-6775, 3 / 6935-7115, 3P (for HC only) N
3DB20755BG 6420-6600, 1 / 6760-6940, 1P (for HC & XP) N
3DB20755BH 6565-6720, 2 / 6905-7060, 2P (for HC & XP) N
3DB20755BJ 6595-6775, 3 / 6935-7115, 3P (for HC & XP) N
MPT-HCv2 11GHz 490/500MHz Table E4
3DB20371BB MPT-HC 11GHz 10695-10961 Y
3DB20547BB MPT-HC 11GHz 11199-11485 Y
3DB20546BB MPT-HC 11GHz 10933-11200 Y
3DB20548BB MPT-HC 11 GHz 11430-11705 Y
3DB20371BC MPT-HC 11GHz 10695-10961 (GR-3108) Y
3DB20547BC MPT-HC 11GHz 11199-11485 (GR-3108) Y
3DB20546BC MPT-HC 11GHz 10933-11200 (GR-3108) Y
3DB20548BC MPT-HC 11 GHz 11430-11705 (GR-3108) Y
MPT-HCv2 18GHz 1560 MHz Table E4
3DB20432BC MPT-HC 18GHz 17700-18140,5 (GR-3108) Y
3DB20433BC MPT-HC 18GHz 19260-19700,5 (GR-3108) Y
MPT-HCv2 23GHz 1200/1232 MHz Table E4
3DB20473BA MPT-HC 23GHz 21198-21819 Y
3DB20475BA MPT-HC 23GHz 22400-23019 Y
3DB20473BB MPT-HC 23GHz 21198-21819 (GR-3108) Y
3DB20475BB MPT-HC 23GHz 22400-23019 (GR-3108) Y
3DB20474BD MPT-HC 23GHz 21781-22400 (GR-3108) Y
3DB20476BD MPT-HC 23GHz 22981-23600 (GR-3108) Y
MPT-HC Modules Table E5
3DB20116BB MPT-HC XPIC Module Y
3DB20117BB MPT-HC RPS Module (GR-3108) Y
3DB20116BC MPT-HC XPIC Module (GR-3108) Y
MPT-HC/XP-HQAM 6Ghz
3DB20800DA MPT-HC-HQAM L6GHz low Y
3DB20802DA MPT-HC-HQAM L6GHz high Y
3DB20760DA MPT-XP-HQAM L6GHz low Y
3DB20761DA MPT-XP-HQAM L6GHz high Y
3DB20804DA MPT-HC-HQAM U6GHz low Y
3DB20806DA MPT-HC-HQAM U6GHz high Y
3DB20763DA MPT-XP-HQAM U6GHz low Y
3DB20764DA MPT-XP-HQAM U6GHz high Y
MPT-HC/XP-HQAM 11Ghz
3DB22000DA MPT-HC-HQAM 11GHz low Y
3DB22001DA MPT-HC-HQAM 11GHz high Y
3DB22002DA MPT-XP-HQAM 11GHz low Y
3DB22003DA MPT-XP-HQAM 11GHz high Y
MPT-HC/XP-HQAM 18Ghz
3DB20432DA MPT-HC-HQAM 18GHz 1560 1/1P Y
3DB20433DA MPT-HC-HQAM 18GHz 1560 1P/1 Y
MPT-HC/XP-HQAM 23Ghz
3DB20473DA MPT-HC-HQAM 23GHz 1200 1/1P Y
REV 4/3/2017 (2017) ed01
3DB20474DA MPT-HC-HQAM 23GHz 1200 2/2P Y
3DB20475DA MPT-HC-HQAM 23GHZ 1200 1P/1 Y
3DB20476DA MPT-HC-HQAM 23GHz 1200 2P/2 Y
MPT-HC/XP-HQAM 11 GHz Diplexer
3DB20991BD 11 GHz : 10695 10961 / 11199 11485 Y
3DB20991BE 11 GHz : 10933 11200 / 11430 11705 Y
3DB20991BF 11GHz CH3-3P SH.490-530MHz
MPT-HC Coupler Equal 3:3 Table E10
3CC58276AA 5.8GHz 3dB coupler N
3CC58056AA 6GHz 3dB coupler N
3CC14140AA 11GHz 3dB coupler N
3CC13473AA 18-25GHz 3dB coupler N
3CC13474AA 28-38GHz 3dB coupler N
3CC58276AC coupler 3 dB 5.7-7.1 GHz GR3108 N
3CC58224AB coupler 3 dB 10-11.7 GHz flat GR3108 N
3CC13473AC 18/23/25 GHZ 3dB COUPLER GR3108 N
3CC13474AC 38GHz 3dB coupler GR3108 N
MPT-HC Coupler Unequal 1:10 Table E9
3CC58276AB 5.8GHz 10dB coupler N
3CC58056AB 6GHz 10dB coupler N
3CC13473AB 18-25GHz 10dB coupler N
3CC13474AB 28-38GHz 10dB coupler N
3CC58056AD Coupler 10dB 6 GHz GR3108 N
3CC58276AD coupler 10 dB 5.7-7.1 GHz GR3108 N
3CC14140AD 11GHz 10dB coupler GR3108 N
3CC58226AB coupler 10 dB 10-11.7 GHz flat GR3108 N
3CC13473AD 18/23/25 GHZ 10dB COUPLER GR3108 N
3CC13474AD Coupler 38 GHz 10dB GR3108 N
MPT-HC 4x OMT Table E12
3CC58244AA OMT-C 6LGHz N
3CC58266AA OMT-C U6 GHz N
3CC58200AA OMT-C 11GHz N
3CC58201AA OMT-C 18GHz N
3CC58202AA OMT-C 23GHz N
MPT-HC 2xOMT Table E11
3CC58134AA OMT 6LGHz N
3CC58186AA OMT 6UGHz N
3CC58161AA OMT 11GHz N
3CC58229AA OMT 11 GHz flat N
3CC58164AA OMT 18GHz N
3CC58165AA OMT 23GHz N
MPT-HC OMT Coupler Termination Table E13
3CC58225AA 6 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58223AA 11 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58221AA 18/25 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58220AA 38 GHz 50 Ohm Termination N
MPT-HC Mounting Table E7
3DB10137AB Non-integrated Pole Mount (GR-3108) N
3CC50172AA 5.8 GHz N-Type nose adapter N
3DB01460AB 6 GHz Nose for not integrated ant N
3CC50125AA 11GHz nose WR90 (flange UBR100) N
3CC50178AA 18-23 GHz nose adapter N
3DB02082AA 38 GHz nose adapter N
3EM24705AA Rack mount panel / Star adapter kit N
3EM24705AB ODU RACK MOUNT MPT-HC/MPRe 6 GHz N
Outdoor PoE
3DB19194AA PD-9501GO/FP/AC-NA N
3DB19195AA PD-OUT-MBK N
3CC52191AA Light Service alignment kit with LEMO connector
MPT-HC CAT5e IM Table A6
RTU’s per ODU or RF Transceiver Table B1
3EM23068AAAA RTU 40Mbps TRX Capacity N
3EM23068ABAA RTU 80Mbps TRX Capacity N
3EM23068ACAA RTU 120Mbps TRX Capacity N
3EM23068ADAA RTU 160Mbps TRX Capacity N
3EM23068AFAA RTU 220Mbps TRX Capacity N
3EM23068AEAA RTU 320Mbps TRX Capacity N
3EM23068AGAA RTU 450Mbps TRX Capacity N
3EM23068AHAA RTU 500Mbps TRX Capacity N
3EM23261AAAA 9500 MPR 5.8GHz Unlicensed RTU (MPT-HL only)
3EM23073AAAA 9500 MPR Adaptive Modulation RTU
3MU00086AAAA 9500 MPR MSP Ring RTU N
3MU00092AAAA 9500 MPR Packet Throughput Booster RTU N
3MU00122AAAA 9500 MPR XPIC RTU N
3MU00121AAAA 9500 MPR AES RTU N
3MU00148AAAA 1588 TC RTU N
3MU00149AAAA 1588 BC RTU (MPR 7.1 and greater) N
3MU00154AAAA 9500 MPR RTU 10G Interface N
3MU00155AAAA 9500 MPR RTU MSS-O L1 LAG N
3MU00156AAAA 9500 MPR RTU 5+ L1 LAG N
Upgrade RTU’s Table B2
3EM23577AAAA RTU 40Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ABAA RTU 80Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ACAA RTU 120Mbps TRX Capacity Upgrade
3EM23577ADAA RTU 160Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BBAA RTU 220Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577AEAA RTU 320Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BCAA RTU 450Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BTAA RTU 500Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577AFAA 9500 MPR 3EM23577AGAA 9500 MPR 5.8GHz
3EM23577AUAA 9500
3EM23577AHAA Capacity Upragde MPR-TR-40T80 N
3EM23577AJAA Capacity Upragde MPR-TR-40T120 N
3EM23577AKAA Capacity Upragde MPR-TR-40T160 N
3EM23577ALAA Capacity Upragde MPR-TR-40T320 N
3EM23577AMAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T120 N
3EM23577ANAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T160 N
3EM23577APAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T320 N
3EM23577AQAA Capacity Upgrade MPR-TR120T160 N
3EM23577ARAA Capacity Upgrade MPR-TR120T320 N
3EM23577ASAA Capacity Upgrade MPT-TR160T320 N
3EM23577BDAA Capacity Upgrade MPR-TR-40T220 N
3EM23577BEAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T220 N
3EM23577BFAA Capacity Upgrade MPR-TR-120T220 N
3EM23577BGAA Capacity Upgrade MPR-TR-160T220 N
3EM23577BHAA Capacity Upgrade MPR-TR-40T450 N
3EM23577BJAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T450 N
3EM23577BKAA Capacity Upgrade MPR-TR-120T450 N
3EM23577BLAA Capacity Upgrade MPR-TR-160T450 N
3EM23577BMAA Capacity Upgrade MPR-TR-220T450 N
3EM23577BNAA Capacity Upgrade MPR-TR-320T450 N
3EM23577BYAA Capacity Upgrade MPR-TR-40T500 N
3EM23577BZAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T500 N
3EM23577CAAA Capacity Upgrade MPR-TR-120T500 N
3EM23577CBAA Capacity Upgrade MPR-TR-160T500 N
3EM23577CCAA Capacity Upgrade MPR-TR-220T500 N
3EM23577CDAA Capacity Upgrade MPR-TR-320T500 N
3EM23577CEAA Capacity Upgrade MPR-TR-450T500 N
3EM20277AB Optics SFP GigE 1310 NM Singlemode 10 Kilometer
3EM20277AC Optics SFP GigE 1310 NM Singlemode 40 Kilometer
3EM20277AD Optics SFP GigE 1550 NM Singlemode 80 Kilometer
1AB383760001 Optical SFP (F850 MM) for use in ODU MPT-HC
3CC50167AA Optical SFP (850 MM) for use in ODU MPT-HC
3CC50168AA Opt SFP 1000Base-LX for use in ODU MPT-HC Y
3CC50169AA Copper SFP (Finisar) not for use on ODU Y
1AB194670005 OC3 optical SFP, L.1.1 Y
3CC50165AA OC3 optical SFP, S.1.1 Y
3AL82027AA SFP+ 10GBASE-SR Y
3AL82026AA SFP+ 10GBASE-LR Y
3CC50183AA SFP 1000Base-BX20-U Y
3CC50184AA SFP 1000Base-BX20-D Y
3CC50198AA SFP 1000Base-BX40-U Y
3CC50199AA SFP 1000Base-BX40-D Y
Tributary Options Ethernet Cables/Supplies Table A1
3DB00683AA 18/23 GHz Flextwist G.O. N
Fiber Optic Jumpers Table A1
3EM23272AA KIT SUPPORT FOR 3 CORDS N/QMA IDU N
3EM23311AA N Jack Bulkhead to QMA Plug (14 inch) N
3EM23311AB N Jack Bulkhead to QMA Plug (108 inch) N
1AB388100001 SMA to QMA Adaptor N

Alcatel spares for sale

Alcatel spares for sale
sales@1com.com
ACAUX 3BW11143AB
AESU40 AAC00114090IHD
3BW01473ABAA
DCVTP 3BL01819AB
DCDUP AACO11625 9-01
ICTSS 3BW00462AB
DUUTZP 3BL02213AB
DCUTP 3BL01819AB
3BL01819AD
DCDUC AACO116259-01
ACMGS AACOO10287-03
ACIBT 1 3BL01632AA
EC63218EOBLA
ICTR0 3BW00025AD
ACDXS 3BL01344AB
ACIBTI 3BLO1632AA
ICTSS 3BW00462AB
DCSTM 3BL0162BAD
DCCBP 3BL01937AC
DCCSG 3BL0I660AD
ACAXGI 3BL01918AA
ACAXGI AACO11600-02
DCHDDAB 3BL01628AD
EC6301A25AOBLA
ICHOR AAC0010221-02
ICMPNZ AACOO14282-03
DCHDD4 3BL01628AE
ACCSG1 AAC0010289-05
DLCXN 3BL01823AA
ICAE0 3BW01473AB
DCUT2P 3BL02213AB
ICID AACOO 10321-03
IAILAZ 3BW11234AE
AATRA 3BW01279AA
ICTSM 3BW00011AA
ACALA AAC0010311-02
ACAJBS 3BW01162AC
ACAJAS 3BW01160AC
AE412B 3BL01269AA
ACHRR 3BWOOO392AA
ACTAL2 AACO116243-03
ACBXGI 3BL01466AA
ICTS4 AACOO10241-06
ACBSG AACOO10283-03
AATCU 3BW01413AB
ACTUJ2 3BL01898AB
ACPWUB3 3BWTT595AB
DCMGP4 3BL01821AD
DCET4 3BLO1382AA
AE35B 3AW12738AA
ACREBA DHU17512-01
ACBXGI 3BLO1466AA
ACMPR 3BW11126AB
ACUTRSAS 3BW00688AD
AAAUX 3BW11141AB
CPU3OBE-16ETTD
DAADN 3BL01825AB
AES4U 3AWOO365A
AESU40 3AWOO365AB
DACLE 3BLO1563AA
CALC 3BJOO72AA
AA35B2 3BW11139BAA
AACRH AAC0010233-02
IC2DS 5BW00653AB
AATAD2 3BW01304AC
AASBT 3BW01306AB
BBASEB2 3CB05546AB
IAILAS 3BW11234AD
ACJ64 AACOO14462-01
CCR2 3BC37584-01-00
ACU11 3BL01904AC
ACMGS AACOO10287-03
ACMCS AACOO14239-02
AE35B AACOO14543-02
AE12U AACO14543-02
AE412B 3BL61269AAAC 01
ICSMP AAC0014283-04-1
3BL01177QQQL15 ACCSG
3BL01176QQQH06 ACMGS
3BW00687AC ACTU5AC
3BL01938QBQB02 DCCBPH
3BW13082AA PBA-TCONNECT
3BW00780AA TABAF
3BW12640AAA TABAFB
3BW12793AA TABASH
3BW12640AA TABNP
3BW00075AAAK01 TADPB
D17555 TCBTL
3BZ00048QQ06QD TCCSC
3BW00100AA02AF TCRCX
D17107 TCRX 5
3BW00104AA TCSUC
3BZ00096QQQD05 TCTRS
3BK06430QQQK06 TSUC
3BW13090AA TCVDRSH
D42127A TMLAB
3BZ00050QQQJ08 TPUCD
3BW00424AA TCMHL
Alcatel spares for sale

NOKIA Microwave transmission for sale

ALU-NOKIA Microwave transmission for sale
sales@1com.com
1AB187280071 SFP
10039144 SCX2-W100BMPT
10039147 SCX2-142BMPT
10039148 SCX2-190BMPT
10039150 SCX2-220BMPT
10039174 SC2-190BB
10039175 SC2-220BB
10039191 SCX2-190BB
10039192 SCX2-220BB
10039241 SB4-W100AC
10039243 SBX4-W100AC
10039278 SC2-190BSTX
10039323 SCX2-W100BC
10039343 SB6-W60BMPT
10039344 SB6-W60BC
10039350 SB1-220CMPT
10039351 SBX6-W60BMPT
10039352 SBX6-W60BC
10039504 SC3-190AB
10039507 SC3-190ASTX
10039524 SC3-220ASTX
10039527 SCX3-190AB
10039528 SCX3-220AB
10039611 SB4-W100ASTX
10039703 SB1-190CMPT
10039707 SB1-380CMPT
10039792 SB1-220CSTX
10039800 SBX1-190CMPT
10039801 SBX1-220CMPT
10039824 SB1-190CB
10039825 SB1-220CB
10039907 SCX3-W100AMPT
10039909 SCX3-142AMPT
10039910 SCX3-190AMPT
10039911 SCX3-220AMPT
10039950 SCX3-W100AC
10039985 SC3-W100AC
10039986 SC2-W100BC
10040781 SCX3-W100AC2
10041443 SCX3-W100AC8
10042010 SC3-W60AC
10042011 SCX3-W60AC
10042012 SCX3-W60AMPT
10015299 UXA10-65AC1S1 6.425-7.125
10025486 DA8-59AC1S1 5.925-6.425 GHz
10025490 UA8-59AC1S1 5.925-6.425GHZ
10025500 DAX8-59AC1S1 5.925-6.425 GHz
10025520 DA8-65AC1S1 6.425-7.125 GHz
10025523 UA8-65AC1S1 6.425-7.125GHz
10025533 DAX8-65AC1S1 6.425-7.125 GHz
10025535 UXA8-65AC1S1 6.425-7.125 GHz
10025548 DA8-107AC1S1 10.7-11.7 GHz
10025551 UXA8-107AC1S1 10.7-11.7GHZ
10025552 DAX8-107AC1S1 10.7-11.7GHZ
10025665 DA10-W57AC1S1 5.725-6.875 GHz
10025668 DA10-59AC1S1 5.925-6.425 GHz
10025673 DA10-65AC1S1 6.425-7.125 GHz
10025679 DA10-107AC1S1 10.7-11.7 GHz
10025682 UXA12-59AC1S1 5.925-6.425
10025683 DA12-65AC1S1 6.425-7.125 GHz
10027421 DA8-W71AC1S1 7.125-8.5 GHZ
10027481 DA10-W71AC1S1 7.125-8.5GHZ
10027913 DA12-59AC1S1 5.925-6.425 GHz
10027932 DA8-W57AC1S1 5.725-6.875
10027937 DAX10-59AC1S1 5.925-6.425 GHz
10027938 DAX10-65AC1S1 6.425-7.125
10028076 UXA10-107AC1S1 10.7-11.7
10028081 UXA12-65AC1S1 6.425-7.125
10030666 SU6-107BB1S1
10030667 SUX6-107BB1S1
10030822 UXA6-107BD1S1 10.7-11.7 GHz
10031083 UXA6-65BD1S1 6.425-7.125 GHz
10033669 DA4-W57BC1S1 5.725-6.875
37200021 SPF3-52CN1S 5.25-5.85 GHz
37300096 SPF4-52CN1S 5.25-5.85 GHZ
37300101 SDF4-52CN1S1 5.25-5.85GHZ
37400110 PAD6-59BC1S 5.925-6.425
37400111 PAD6-65BC1S 6.425-7.125GHZ
37400112 SPF6-52CN1S 5.25-5.85 GHz
37400121 PAD6-W57BC1S 5.725-6.875
37400125 PADX6-107BC1S 10.7-11.7GHZ
37400130 UXA6-W59BC1S1 5.925-6.875
37400137 PAD6-107BC1S 10.7-11.7 GHZ
37500025 UXA8-W59AC1S1 5.925-6.875
37500030 PAD8-W57AC1S 5.725-6.875 GHz
37500031 PAD8-59AC1S 5.925-6.425GHZ
37500033 PAD8-65AC1S 6.425-7.125GHZ
37500035 PAD8-107AC1S 10.7-11.7 GHZ
37500040 PADX8-107AC1S 10.7-11.7GHZ
37500064 UXA8-107AC1SG 10.7-11.7GHZ
37600032 PAD10-59AC1S 5.925-6.425
37600033 PAD10-65AC1S 6.425-7.125
37600037 Pad10-W57ac1s 5.725-6.875
37600039 PADX10-107AC1S 10.7-11.7
37600055 UXA10-W59AC1S1 5.925-6.875
37700040 UXA12-W59AC1S1 5.925-6.875
MA0528-23APANEL 23 DBI 5.25-5.825GHZ
MA0528-28AN-W PANEL 28 DBI 5.25-5.825GHZ
10031452 UXA6-107BC1SG
10031625 UXA6-107BC1S1 10.7-11.7GHZ
10031862 SU6-107BC1S1 10.7-11.7 GHZ
10032048 UXA2-190CB1S1 17.7-19.7 GHz
10032174 SUX6-107BC1S1 10.7-11.7GHZ
10032175 UA6-59BC1S1 5.925-6.425GHZ
10032192 DA6-W57BC1S1 5.725-6.875
10032195 UXA2-220CB1S1 21.2-23.6 GHz
10032475 UXA6-65BC1S1 6.425-7.125 GHz
10033548 UXA4-107BC1S1 10.7-11.7 GHZ
10033549 UXA4-107BD1S1 10.7-11.7GHZ
10033555 UXA4-190BB1S1 17.7-19.7 GHz
10033556 UXA4-220BB1S1 21.2-23.6 GHz
10033576 SU4-107BB
10033577 SU4-107BD1S1 10.7-11.7 GHZ
10033578 SU4-107BC1S1 10.7-11.7 GHZ
10033579 SUX4-107BD
10033581 SUX4-107BC1S1 10.7-11.7GHZ
10034275 PA4-W57BC1S 5.725-6.875 GHZ
10034276 UXA4-107BC1SG
10034277 SUX4-107BC1SG
10034284 SB4-190STX
10034330 SB4-190BB
10034490 DA8-107AC41S1 10.7-11.7GHz
10034902 UXA4-142CB1S1 14.2-15.35 GHz
10035491 SB6-190ASTX
10035768 SB6-W71AMPT
10035964 SC2-142AMPT
10036040 SBX1-190CB
10036041 SBX1-220CB
10036115 SPF2-52CN1S 5.25-5.85 GHZ
10036139 SB6-142AMPT
10036174 PADX6-W57AC1S 5.725-6.875
10036176 PADX8-W57AC1S 5.725-6.425
10036178 PADX10-W57AC1S 5.725-6.875
10036204 SB6-190AMPT
10036307 SUX3-107BFC1SG
10036364 SB4-W71AMPT
10036365 SB4-142AMPT
10036366 SB4-190AMPT 17.7-19.97 GHz
10036367 SB4-220AMPT
10036420 SB4-W100AMPT
10036558 SBX4-142AMPT
10036560 SBX4-190AMPT
10036843 SB6-W100AMPT
10036863 SB2-220AMPT
10036951 SC2-380AMPT
10037080 SBX4-190AB
10037098 SBX6-190AMPT
10037099 SBX6-142AMPT
10037101 SBX6-W100AMPT
10037161 UXA6-W57AC 5.725-6.875 GHz
10037162 UXA8-W57AC 5.725-6.875 GHz
10037163 UXA10-W57AC 5.725-6.875 GHz
10037262 SB4-W60AMPT
10037263 SBX4-W60AMPT
10037266 SBX6-W100AC
10037268 SBX4-W100AMPT 10.7-11.7 GHz
10037325 SU6-107BC1SG
10037385 SBX4-190AB
10037701 SB4-W71BC
10037829 SB6-W71AD
10038090 UXA6-U57AC 5.725-7.125 GHZ
10038091 UXA8-U57AC 5.725-7.125 GHz
10038092 UXA10-U57AC 5.725-7.125 GHz
10038093 PADX6-U57AC 5.725-7.125 GHz N
10038094 PADX8-U57AC 5.725-7.125 GHz
10038095 PADX10-U57AC 5.725-7.125 GHz
10038135 SC3-W60AMPT
10038136 SC3-W100AMPT
10038138 SC3-142AMPT
10038139 SC3-190AMPT
10038150 SC3-220AMPT
10038464 UXA6-U57AC1SG 5.725-7.125 GHZ
10038465 UXA8-U57AC1SG 5.725-7.125 GHz
10038466 UXA10-U57AC1SG 5.725-7.125 GHz
10038562 SB2-57AMPT
10038668 SB6-W71AC
10038933 UXA6-W57AC1SG
10038950 UXA8-W57AC1SG
10038951 UXA8-59BC1SG
10038970 SB4-W60AC
10039090 SC2-W71BMPT
10039091 SC2-W100BMPT
10039093 SC2-142BMPT
10039094 SC2-190BMPT
9500 MPR
NON-INTEGRATED ANTENNA SYSTEMS
Microwave Antennas
10039095 SC2-220BMPT
10039099 SC2-380BMPT
10036066 SUX4-107BC1S1T 10.7-11.7 GHz (Teflon)
10036067 SUX6-107BC1S1T 10.7-11.7 GHz (Teflon)
10038411 DA8-107AC1S1T 10.7-11.7 GHz (Teflon)
10038430 UXA6-107BC1S1T 10.7-11.7 GHz (Teflon)
10038431 UXA8-107AC1S1T 10.7-11.7 GHz (Teflon)
37300102 SU4-107BC1S1T 10.7-11.7 GHz (Teflon)
37400176 SU6-107BC1S1T 10.7-11.7GHZ (Teflon)
10038096 PADX6-U57AC1S1R 5.725-7.125
10038097 PADX8-U57AC1S1R 5.725-7.125
10038098 PADX10-U57AC1S1R 5.725-7.125
10036116 SPF2-52CN1S1R 5.25-5.85GHz
10038461 PADX6-U57AC1SGR 5.725-7.125A
10038462 PADX8-U57AC1SGR 5.725-7.125
10038463 PADX10-U57AC1S1R 5.725-7
37400140 PAD6-59BC1S1R
37400161 PAD6-65BC1SGR
37400155 PADX6-W59BC1S1R
37400201 PAD6-W57BC1SGR
37400208 PADX6-107BB1S1R
37500055 PAD8-59AC1S1R
37500130 PADX8-W59AC1S1R
37500133 PAD8-65AC1SGR
10036175 PADX6-W57AC1S1R
10038010 PADX6-W57AC1SGR
10036177 PADX8-W57AC1S1R
10038119 PADX8-W57AC1SGR
10036179 PADX10-W57AC1S1R
10036470 PADX6-107BC1S1R
37400097 PAD6-W57BC7S1R
37600066 PAD10-59AC7S1R
37500079 PAD8-W57AC7S1R
37500082 PAD8-59AC7S1R
10036350 SU6-107BC7S1
37400100 PAD6-59BC7S1R
10036722 PAD6-65BC7S1R
10036753 PADX6-W57AC7S1R
10036754 PADX8-W57AC7S1R
10038231 PADX6-U57AC7S1R
10038232 PADX8-U57AC7S1R
10038233 PADX10-U57AC7S1R
37600094 PAD10-W57AC7S1R
10039071 PADX10-W57AC7SGR
10036663 PAD10-65AC7S1R
10037381 UXA6-W57AC7S1
10037382 UXA8-W57AC7S1
10037383 UXA10-W57AC7S1
10038274 UXA6-U57AC7S1
10038276 UXA8-U57AC7S1
10036720 UXA6-W59BC7S1
10036721 UXA8-W59AC7S1
37600089 UXA8-107AC7SG 10.7-11.7GHZ
10037284 SUX4-107BC7S1
MSS SHELF OPTIOSPARES Table A Note MSS shelf OptioSpares
3DB18485CA 9500 MSS-8 Shelf HS (Spare)
3DB18485DA 9500 MSS-8 Shelf HSv2 (Spare)
3DB18485EA 9500 MSS-8 Shelf HSv3 (Spare)
3EM24040AA MPT-HL Air Filter (Spare)
3DB80367AA MPT-HLC Air Filter Assembly (Spare) Y
3DB19015AA MSS1 Spare ONLY Y
The 9500 MPR Family
3DB19015AB MSS1 Spare ONLY Y
MSS SHELF OPTIONS Table A
3DB18326AC Core Enhanced Module w 6 GbE ports (CORE-E) TH/Clei Y
3DB18788AC CorEvo-10G Y
3DB18788BA CorEvo-10G Y
3DB18206AC Ethernet Access Module w 8 GbE port Y
3DB18126AE 32xT1 TDM Module TH/Clei Y
3DB18194AC 2xDS3 TDM Module Y
3DB18634AB MPT-Access with PoE Y
DC Power Injector for MPT-HC
3CC50129AA DC injector Box Y
3CC50120AA DC injector plug-iY
3CC50173AA MPT Power Unit Y
3CC50174AA MPT Extended Power Unit Y
DC-DC Power Convertor MSS Version
3DB18862AA +24 /-48 Vdc Two converters with chassis (Requires 1 MSS Slot)
3DB18863AA +24 /-48 Vdc Single converter with chassis (Requires 1 MSS Slot)
MPT-HL MODULES Table F1
3EM22617AA MPT-HL XCVR ASSY 5725-6425 MHZ STD PWR Y 3EM22617AB MPT-HL XCVR ASSY 6425-6930 MHZ STD PWR Y 3EM22617AC MPT-HL XCVR ASSY 5725-6425 MHZ HI PWR Y 3EM22617AD MPT-HL XCVR ASSY 6425-6930 MHZ HI PWR Y 3EM22617AE MPT-HL XCVR ASSY 6875-7125 MHZ HI 3EM23888AA MPT-HL XCVR ASSY 10.4-10.7 GHZ
3EM23888AB MPT-HL XCVR ASSY TX 10.7-11.2 GHZ RX HI Y 3EM23888AC MPT-HL XCVR
MPT-HLC MODULES Table F1
3DB19060AA MPT-HLC XCVR L6 GHZ Y
3DB19060BA MPT-HLC XCVR L6 GHZ WITH COMBINER Y
3DB19060CA MPT-HLC XCVR L6 GHZ HP Y
3DB19060DA MPT-HLC XCVR L6 GHZ HP WITH COMBINER Y 3DB76047AA MPT-HLC XCVR U6 GHZ
3DB76047BA MPT-HLC XCVR U6 GHZ WITH COMBINER Y
3DB76047CA MPT-HLC XCVR U6 GHZ HP Y
3DB76047DA MPT-HLC XCVR U6 GHZ HP WITH COMBINER Y 3DB76048AA MPT-HLC XCVR 7 GHZ
3DB76048BA MPT-HLC XCVR 7 GHZ WITH COMBINER Y
3DB76048CA MPT-HLC XCVR 7 GHZ HP Y
3DB76048DA MPT-HLC XCVR 7 GHZ HP WITH COMBINER Y 3DB76049AA MPT-HLC XCVR 8 GHZ
3DB76049BA MPT-HLC XCVR 8 GHZ WITH COMBINER Y
3DB76049CA MPT-HLC XCVR 8 GHZ HP Y
3DB76049DA MPT-HLC XCVR 8 GHZ HP WITH COMBINER Y
3DB76078AA MPT-HLC XCVR 10.5 GHZ Y
3DB76078BA MPT-HLC XCVR 10.5 GHZ WITH COMBINER Y
3DB76050AA MPT-HLC XCVR 11 GHZ Y
3DB76050BA MPT-HLC XCVR 11 GHZ WITH COMBINER Y
3DB76050CA MPT-HLC XCVR 11 GHZ HP TX LOW Y
3DB76050DA MPT-HLC XCVR 11 GHZ HP W/COMBINER TX LO Y 3DB76050EA MPT-HLC XCVR 11GHZ
3DB76050FA MPT-HLC XCVR 11 GHZ HP W/COMBINER TX HI Y
10038562 SB2-57AMPT 5725 5850
10038135 SC3-W60AMPT 5925 7125
10042012 SCX3-W60AMPT 5925 7125
10041915 SB4-W60CMPT 5925 7125
10044144 SB4-W60DMPT 5925 7125
10041960 SBX4-W60CMPT 5925 7125
10044581 SBX4-W60DMPT 5925 7125
10041047 SB6-W60CMPT 5925 7125
10041951 SBX6-W60CMPT 5925 7125
10039090 SC2-W71BMPT 7125 8500
10039143 SCX2-W71BMPT 7125 8500
10036360 SB3-W71AMPT 7125 8500
10036552 SBX3-W71AMPT 7125 8500
10036364 SB4-W71AMPT 7125 8500
10036811 SBX4-W71AMPT 7125 8500
10041048 SB6-W71CMPT 7125 8500
10037102 SBX6-W71AMPT 7125 8500
10039091 SC2-W100BMPT 10000 11700
10039144 SCX2-W100BMPT 10000 11700
10038136 SC3-W100AMPT 10700 11700
10039907 SCX3-W100AMPT 10000 11700
10044145 SB4-W100DMPT 10000 11700
10041902 SB4-W100CMPT 10000 11700
10041961 SBX4-W100CMPT 10000 11700
10044601 SBX4-W100DMPT 10000 11700
10041049 SB6-W100CMPT 10000 11700
10041952 SBX6-W100CMPT 10000 11700
10039702 SB1-142CMPT 14200 15350
10039093 SC2-142BMPT 14200 15350
10039147 SCX2-142BMPT 14200 15350
10038138 SC3-142AMPT 14200 15350
10039909 SCX3-142AMPT 14200 15350
10041903 SB4-142CMPT 14200 15350
10044147 SB4-142DMPT 14200 15350
10041962 SBX4-142CMPT 14200 15350
10044603 SBX4-142DMPT 14200 15350
10041061 SB6-142CMPT 14200 15350
10041953 SBX6-142CMPT 14200 15350
10039703 SB1-190CMPT 17700 19700
10039800 SBX1-190CMPT 17700 19700
10039094 SC2-190BMPT 17700 19700
10039148 SCX2-190BMPT 17700 19700
10038139 SC3-190AMPT 17700 19700
10039910 SCX3-190AMPT 17700 19700
10041906 SB4-190CMPT 17700 19700
10044148 SB4-190DMPT 17700 19700
10041963 SBX4-190CMPT 17700 19700
10044604 SBX4-190DMPT 17700 19700
10041062 SB6-190CMPT 17700 19700
10041954 SBX6-190CMPT 17700 19700
10037098 SBX6-190AMPT 17700 19700
10039350 SB1-220CMPT 21200 23600
10039801 SBX1-220CMPT 21200 23600
10039095 SC2-220BMPT 21200 23600
10039150 SCX2-220BMPT 21200 23600
10036863 SB2-220AMPT 21200 23600
10036864 SBX2-220AMPT 21200 23600
10038150 SC3-220AMPT 21200 23600
10039911 SCX3-220AMPT 21200 23600
10041930 SB4-220CMPT 21200 23600
10044149 SB4-220DMPT 21200 23600
10041964 SBX4-220CMPT 21200 23600
10044605 SBX4-220DMPT 21200 23600
10036203 SB6-220AMPT 21200 23600
10037097 SBX6-220AMPT 21200 23600
10039707 SB1-380CMPT 37000 39500
10039805 SBX1-380CMPT 37000 39500
10039099 SC2-380BMPT 37000 39500
10039155 SCX2-380BMPT 37000 39500
NOKIA 9500 MPR NOKIA
MPT-HC / MPR-e INTEGRATED ANTENNAS FROM RFS
NOKIA Microwave transmission for sale