Nokia AirScale FSMr4 Base Station

Nokia AirScale FSM-r4 Base Station
sales@1com.com
Nokia 473095A ASIA AirScale Common
Nokia 473096A ABIA AirScale Capacity
Nokia 473098A AMIA AirScale Subrack
Nokia 474021A.X42 ASIK + ABIL 5G Baseband
Nokia AirScale FSM-r4 Base Station for sale