Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
Alcatel
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACAB EBLT-E
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AAAA LEMPA
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC17466AAAA PSPC-L
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79092AAAD P63E1
3AL78849AAAB HPROT
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78815ABAD IS-1.1
3AL34731AAAA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AAAE S-4.1
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AAAA POWER SUPPLY
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03620AAAJ IOM3-XP
3HE03620AAAG IOM3-XP
3HE03620AAAF IOM3-XP
3HE03620AAAE IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03615AAAC M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AAAB M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AAAA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02036AAAB 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AAAF 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAE SFM2-400G
3HE02032AAAD 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAD SFM2-400G
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AAAA Shelf
3HE01110AAAA Fan Unit
3HE01024AAAA MCM
3HE01019AAAA Control Module
3HE01017AAAA DC-PEM
3HE01014AAAA CFM
3HE00062AA01 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AAAA LX-SFP
3HE00027AAAA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AAAA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AAAA NSLT-A
3FE26021AAAA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

JUNIPER FOR SALE

JUNIPER FOR SALE
sales@1com.com
PB-10CHE1-RJ48-QPP CHANNELIZD E1 QPP
PB-1CHSTM1-SMIR-QPP 710-003247 PB-1CHSTM1-SMIR-QPP
PB-1GE-LX-B 710-002783 GIGABIT ENET 1000BASE-LX
PB-1GE-SFP 750-010240 ETHERNET 1000BASE-X SFP
PB-1GE-SX 710-002458 1-PORT GIGABIT ETHERNET MODULE
PB-1GE-SX-B 710-002783 JUNIPER 1-PORT GIGABIT ETHERNET
PB-1OC12-ATM2-SMIR M160/M40E OC-12/STM-4
PB-1OC12-SON-MM M160 OC12 MM PIC
PB-1OC12-SON-SFP-A 750-014629 OC12 INTFC PRNCD
PB-1OC12-SON-SMIR 710-001554 STM-4/OC-12 SONET SMF-IR
PB-1OC48-SON-B-SFP-A 760-016178 1 PORT OC48/STM16
PB-1OC48-SON-SFP 750-009066 STM-16/OC48 SONET SFP
PB-1OC48-SON-SMSR 750-001900 ROUTER, M160 1-PORT SONET/SDH
PB-2CHOC3-STM1 710-022068 CHANNELIZED STM-1/OC-3 SFP
PB-2GE-LX 750-002731 2-PORT GIGABIT ETHERNET M20/M4
PB-2GE-SFP-A 2-PT GE W/SFP OPT
PB-2GE-SFP-B 710-01061 TYPE2 2-PORT GIGABIT ETHERNET
PB-2GE-SX 750-002510 2-PORT GIGABIT ETHERNET PIC W/
PB-2OC3-ATM2-MM M160/M40E 2PT OC3/STM1
PB-2OC3-ATM2-SMIR-B 750-005728 2-PORT OC-3/STM-1 ATM2 IQ PIC,
PB-41E-COAX 710-002600 M160 4PT E1 COAX PIC
PB-4DS3 750-003065 DS3 MODULE
PB-4DS3-E3-IQE-BNC-B DS3/E3 ENHANCED IQ (IQE) PIC (
PB-4E3-QPP 4-PORT E3 IQ PIC MODULE
PB-4FE-TX 710-001889 4-PORT ETHERNET 100BASE TX
PB-4GE-SFP-B 4 PORT SFP GE M40E/M160
PB-4GE-SX 750-003737 4PORT GIG ETH PIC SX M160
PB-4OC12-SON-SMIR 710-001745R11 M160 4PT OC12 SM-IR
PB-4OC12-SON-SMIR-B 750-001901 STM-4/OC-12 SONET SMF-IR
PB-4OC3-SON-MM M160 4PT OC3 MM PIC
PB-4OC3-SON-SMIR 750-003034 4-PORT OC-3 SONET SMF-IR
PB-LS-4 M160/M40E LK SRV MOD
PB-TUNNEL-1 750-005395 TUNNEL SERIVICES-1
PC-10C192-SON-SR2 STM-64/OC-192 SONET SMF-SR-2
PC-10C192-SON-XFP-A 750-015749 OC-192/STM-64 SONET XFP
PC-10C192-SON-XFP-D 750-015749 OC-192/STM-64 SONET XFP
PC-10GE-SFP 750-007141 T640/T320 GB ETHERNET MODULE
PC-10GE-SFP-B 750-007141 10-PORT GIGABIT ETHERNET PIC F
PC-10GE-SFP-BO 710-004412 ETHERNET 1000BASE-X SFP 10-PORT
PC-10GE-SFP-C 750-007141 10-PORT GIGABIT ETHERNET PIC F
PC-10GE-SFP-E 750-007141 10-PORT GIGABIT ETHERNET PIC F
PC-1OC192-SON-LR PC-1OC192-SON-LR
PC-1OC192-SON-SR2 750-009450 OC192 PIC M160/T320/T640
PC-1OC192-SON-SR2-B 750-009450 “STM-64/OC-192 SONET SMF-SR-2
PC-1OC192-SON-VSR 750-003700 T640 OC-192/STM-64 PIC
PC-1OC192-SON-XFP-A 750-015749 OC-192/STM-64 SONET XFP
PC-1OC192-SON-XFP-D 750-015749 “PC-1OC192-SON-XFP-D
PC-1XGE-DWDM-CBAND-A GB ETHNT C BAND
PC-1XGE-LR T640 GB ETHNT LR PIC
PC-1XGE-TYPE3-XFP-IQ 750-012793 10GBPS PHYS INTFC CD
PC-1XGE-XENPAK 750-009567 10GBASE-XENPAK
PC-1XGE-XENPAK-B 750-009567 10GBASE-XENPAK
PC-1XGE-XENPAK-C 750-009567 10GBASE-XENPAK
PC-1XGE-XENPAK-D 750-009576 10GBASE-XENPAK
PC-1XGE-XENPAK-F 750-023862 10GBASE-XENPAK
PC-1XGE-XENPAK-G 750-023862 10GBASE-XENPAK
PC-1XGE-XENPAK-H 750-023862 JUNIPER T640 GBE PHYSICAL INTF
PC-4OC3-SON-SMIR 750-007745 4-PORT SONETSDH M40E/M160/M32
PC-4OC48-SON-SFP 750-009553 4 PORT OC48/STM16 PIC
PC-4OC48-SON-SFP-B 750-009553 “4 PORT OC48/STM16 PIC
PC-4OC48-SON-SMSR 750-007151 M:C-4OC48S-S
PC-CPU 710-004600 DAUGHTER CARD
PCG-M160-S 710-003066 M160/M40E PFE CLOCK GEN
PCG-S 710-003066 M160/M40E PACKET FORWARDING ENGINE CLOCK GENERATOR
PC-TUNNEL 750-004695 TUNNEL SERVICES
PD-1OC768-SON-SR-A 1-PORT OC768C/STM256
PD-1OC768-SON-SR-C 750-010850 T640 OC-768 SONET SR PIC
PD-4OC192-SON-XFP-A 750-012518 STM-64/OC-192 SONET XFP
PD-4XGE-XFP-B 750-017405 T640 10GB PHYS INTFC PRNCD
PD-4XGE-XFP-C 710-017404 T640 10GB PHYS INTFC PRNCD
PD-4XGE-XFP-D 750-017405 T640 10GB PHYS INTERFACE PRNCD, 4-PORT
PD-4XGE-XFP-E 750-017405 ETHERNET 10G BASE-XFP LAN-WAN
PE-1GE-SFP 750-010238 1-PORT GIGABIT ETHERNET PIC
PE-1GE-SFP-QPP 750-007641 EXPANSION MODULE
PE-1GE-SX 710-000991 1000-BASE GIGABIT ETHERNET PHY
PE-1GE-SX-B 710-002783 1000-BASE SX-B GIGABIT ETHERNET
PE-1OC12-SON-SMIR 750-002987 “STM-4/OC-12 SONET SMF-IR
PE-2CHDS3 CHANNELIZED DS3
PE-2DS3 750-003743 M-SERIES 2 PORT DS3 PI
PE-2OC3-SON-SMIR 710-002779 M5/M10 OC3/STM1 2PT SM
PE-4E1-COAX 750-003863 4-E1 PORTS PHYSICAL INTERFACE
PE-4E3 750-002964 4-PORT E3 PHYSICAL INTERFACE CARD
PE-4FE-TX 710-001889 4-PORT ETHERNET 100BASE-TX
PE-4GE-TYPE1-SFP 710-012262 M5 ENHANCED PHYS PRNCD
PE-4T1-RJ48 750-003037 PE-4T1-RJ48
PE-ES-800 IPSEC PROCESSING SERVICES PIC, 800 MBPS
PE-TUNNEL 710-001322 TUNNEL SERVICES PHYSICAL INTER
PFC250S-61015-1 910-0110-000 AC-DC POWER SUPPLY
P-GGSN2-B GGSN SERVICES II
PL-XKC-SC-S45-61 740-012045 “10GBASE-SR
PPS300R-60M POWER SUPPLY; 300 WATTS OUTPUT POWER
PS2262 740-001465 750W POWER SUPPLY
PW-1220 DCS60-18EM2M60 UNISHPERE PW1000 AC
PWR-JCS1200-AC-S-A JCS1200 SPARE AC POWER SUPPLY
PWR-JCS1200-AC-S-B AA24520L JUNIPER JCS1200 SPARE AC POWER
PWR-JCS1200-DC-S-A BLADECENTER SPARE DC POWER SUP
PWR-M10I-M7I-AC-S 740-008537 M7I/M10I AC POWER SUPPLY SP
PWR-M10I-M7I-DC-S 740-008985 “M10I,M7I DC POWER SUPPLY
PWR-M10-M5-AC-S AC PSU FOR M5/M10
PWR-M10-M5-DC 740-002498 M10/M5 DC REDUNDANT POWER SUPP
PWR-M120-AC-S-A 740-011936 AC PWR SUPPLY SP
PWR-M120-DC-S 740-001243 POWER ENTRY MODULE
PWR-M160-DC-S 740-001243 M160 DC POWER SUPPLY
PWR-M160-M40E-DC-S 740-003787 “M160/M40E DC POWER SUPPLY
PWR-M20-AC-S 740-007311 AC POWER SUPPLY FOR M20
PWR-M20-DC-S 740-001466 “DC POWER SUPPLY FOR M20
PWR-M40-DC-S 740-000235 M40 DC POWER SUPPLY
PWR-M40E-AC-S 740-005165 M40E AC PWR SUP
PWR-M-DC-S-B 740-009148 “DC POWER SUPPLY
PWR-MX480-1600-DC MX480 JUNIPER NETWORKS, INC. D
PWR-MX480-1600-DC-S- 740-017343 MX480 JUNIPER NETWORKS, INC. D
PWR-MX480-2400-DC-S “MX480 DC POWER SUPPLY
PWR-MX960-4100-AC “4100W AC POWER SUPPLY, SPARE
PWR-MX960-DC-S-B 740-013683 MX960 -48V DC POWER SUPPLY
PWR-MX960-DC-S-C 740-013683 MX960 -48V DC POWER SUPPLY
PWR-MX960-DC-S-E 740-013683 “MX960 -48V DC POWER SUPPLY
PWR-T1600-3-80-DC 740-017906 T1600 3 X 80 AMP DC POWER SUP
PWR-T1600-3-80-DC-S 740-026384 T1600 3 X 80 AMP DC POWER SUP
PWR-T1600-3-80-DC-S- 740-017906 T1600 3 X 80 AMP DC POWER SUP
PWR-T320-DC-S 740-004359 T320 DC POWER ENTRY MODULE
PWR-T320-DC-S-C 740-004359 T320 DC POWER ENTRY MODULE
PWR-T-6-60-DC-S-A 740-036442 T1600 POWER ENTRY MODULE
PWR-T-DC-S 740-002595 T640 DC POWER ENTRY MODULE
PWR-T-DC-S-B 740-002595 T640 T SER DC POWER MOD
PWR-T-DC-S-C 740-002595 T640 T SER DC PWR MOD
PWR-TXP-7-60-DC-S-A 740-027463 TX MATRIX PLUS POWER SUPPLY
PWS-0049 672042620432 REDUNDANT MODULE SWITCHING POW
PWS-401-1R 672042018291 400W POWER SUPPLY
ERX-2GE-IOA-A 450-00073-03 GE-2APSI/O
ERX-40EC2-SRP JUNIPER ERX SWITCH/RTE PROCESSOR SRP-40G+
ERX-40G2GEC2-SRP 350-00056-51 SRP-40G PLUS
ERX-GEFE256M-MOD 350-01045 ERX GE_S_I/O CARDSET ERX310 710 1410
ERX-GEFE256M-MOD-B 350-01045* ERX-310 GE/FE LINE MODULE
ERX-GEFE256M-MOD-D 340-01045-57 GE/FE
ERX-GE-MOD-A 450-00044-02 2-PORT GE LINE MODULE
ERX-GIGESFP-IOA 450-00020* 1+1 GE IOA
ERX-GIGESFP-IOA-A 440-00020-01 BACK CARD 2-PORT TRP-G1BCJE
ERX-OCXA256M-MOD 350-01039-58 ATM LINE MODULE OC3 STM1 DS3 O
ERX-OCXA256M-MOD-A 350-01039-58 OCX/STMX/DS3-ATM
ERX-OCXA256M-MOD-C 350-81039-53 OCX/STMX/DS3-ATM
ERX-PDU-40-FRU ERX1440 POWER DISTRIBUTION MOD
ES2-10GACS3-MOD-B 440-00095-01 10GB LINE MODULE
ES2-10GACS3-MOD-C 440-00095-01 10GB LINE MODULE
ES2-120FTRAY-FRU 458-10041-00 JUNIPER JCARE – E120 FAN TRAY
ES2-120G-SFM 450-10085-01 E120 120GB SWITCH FABRIC MOD
ES2-120G-SRP 450-10084-01 E120 120GB SWITCH ROUTE PROCES
ES2-BSLM6-SYS-A ES2-CH120-FRU-A ES2-BSLM6-SYS E120 CHASSIS
ES2-DCPDU-FRU 458-00026-02 E120 POWER DISTRIBUTION UNIT (
ES2-GE8S1-IOA-B 450-00091-03 E120 10G ACCESS LINE MODULE
ES2-SRP-IOA 450-10065-02 SRP-120 MODULE
EX2200-24T-4G 750-026468 24-PORT GIGABIT SWITCH 4X SFP
EX3200-24T 750-021261 EX 3200 SERIES 8POE- SWITCH –
EX3200-FANTRAY-A JUNIPER EX3200 FANTRAY
EX3-CH310-FRU 458-00020-00 ERX 310 CHAS MIDPL FAN
EX3-DCPSDIST-PNL 458-00023-00 ERX-310 RE PWR DIST-DC
EX3-FANTRAY-FRU 458-00021-00 ERX-310 SP FAN TRAY
EX3-SRP-IOA 450-00042-01 ERX-310 SRP I/O ADPTR
EX3-SRP-MOD 450-00030-01 ERX-310 SW RTE PROCR
PartNumber AltPartNumber Description
BASE-1440-A 458-00017-00 JUNIPER ERX1440 CHASSIS
BRTRAY-M160-M40E-S M160/M40E BLOW RE LOW
B-SCG 710-004455 T320 SCG SONET CLOCK GENERATOR
C2000 DUAL-CPU SERVER
CB-LCC-S-A 710-022597 CONTROL BOARD FOR T-SERIES LCC
CB-LCC-S-B 750-024570 CONTROL BOARD
CB-L-T-S 710-002728 A T-SERIES STANDALONE LINE CAR
CBL-TX-SIB-5M 720-011771 5 METER FIBER ARRAY CABLE TO I
CBL-TX-SIB-6M 720-011772 6 METER FIBER ARRAY CABLE TO IN
CB-M120-S-A 750-011402 JUNIPER M120 CONTROL BOARD SPA
CB-M-S 750-009188 “CONTROL BOARD MODULE SP
CB-M-S-C 750-009188 M320 CONTROL BD MOD SP
CB-M-S-D 750-009188 M320 CONTROL BD MOD SP
CB-M-S-J 710-009115 “M320 CONTROL BOARD MODULE
CB-T-S-A 750-007656 TX MATRIX CONTROL BOARD
CB-T-S-B 750-017706 CONTROL BOARD-T
CB-T-S-C 750-017706 TX MATRIX CONTROL BOARD
CB-TXP-S-A 750-022607 JUNIPER TX MATRIX CONTROL BOAR
CB-TX-S-A CONTROL BOARD
CE1-FULL 350-10073-00 CE1
CFP-GEN2-100GBASE-LR 740-047682 CFP-GEN2-100GBASE-LR4
CHAS-BP-M160-S “M160 INTERNET BACKBONE ROUTER
CHAS-BP-M320-S 710-009120 “M320 INTERNET ROUTER CHASSIS
CHAS-BP-M320-S-C JUNIPER CHAS-BP-M320-S-C CHASS
CHAS-BP-M320-S-D 710-009120 M320 CHASSIS E/W BKPL SP
CHAS-BP-M40E-AC-S M40E AC CHASS W/ BKPLN
CHAS-BP-M40E-DC-S CHAS-BP-M40E-DC M40E DC CHASS WITH INSTALL BK
CHAS-BP-T1600-S-C 710-027486 T1600 INTERNET ROUTER CHASSIS
CHAS-BP-T1600-S-D 710-027486 SPARE CHASSIS ASBY
CHAS-BP-T320-S 760-004769 INTERNET ROUTER CHASSIS
CHAS-BP-T320-S-B 760-004769 POWER INTERFACE ADAPTER
CHAS-BP-T640-S-A 710-005608 JUNIPER T640 SP COM CHAS MID
CHAS-BP-T640-S-B 710-005608 JUNIPER T640 BSE UN 8 SLT CHAS
CHAS-BP-T640-S-F 710-005608 JUNIPER T640 BSE UN 8 SLT CHAS
CHAS-BP-TXP-S-A 520-029348 TX MATRIX PLUS SWITCHING SYSTE
CHAS-BP-TX-S-A CHAS W/MIDPLANE
CHAS-M7I CHAS-MP-M7I-1GE-S M7I CHASSIS
CHAS-MP-M10I-S 760-009018 M10I INTERNET ROUTER CHASSIS
CHAS-MP-M10-S M10 INTERNET BACKBONE ROUTER
CHAS-MP-M20-S CHAS-MP-M20-S
CHAS-MP-M5-S M5 INTERNET BACKBONE ROUTER
CHAS-MP-M7I-1GE-S 520-015618 CHAS-MP-M7I-1GE-S
CHAS-MP-M7I-2FE-S JUNIPER INTERNET ROUTER M7I
CIP-L-T320-S 750-004751 T320 CONN INTERFACE PANEL CARD
CIP-L-T640-S 710-002895 CRAFT INTERFACE PANEL T640
CIP-M160-S 710-001593 “M160 CONNECTER INTERFACE PANEL
CIP-M320-S 710-005926 M320 CONNECTOR INTERFACE PANEL
CIP-M40E-S 750-005287 “M40E CONNECTOR INTERFACE PANEL
CIP-TXP-S-A 750-024787 CONNECTOR INTFC PANEL
CIP-TX-S-A CONTROL INTFC PANEL
CRAFT-M160-S CRAFT-M160-S INTERFACE SP CARD IPC3320
CRAFT-M20-S CRAFT-M20-S
CRAFT-M40E-S 710-001642 M40E CRAFT INTERFACE SP
CRAFT-T1600-S-A 760-020474 CRAFT INTERFACE PANEL
CRAFT-T320-S 760-004774 T320 CRAFT INTERFACE PANEL
CRAFT-T640-S 760-003260 T640 LINE CARD CHASSIS CONNECT
CRAFT-TXP-S-A 760-024638 JUNIPER NETWORKS T1600 CORE RO
CRAFT-TX-S-A CRAFT INTERFACE
DPCE-R-20GE-2XGE-D 750-022765 22-PORT MULTI-RATE
DPCE-R-20GE-2XGE-E 750-022765 JUNIPER 22-PORT MULTI-RATE
DPCE-R-20GE-2XGE-F 750-022765 MX960 20 CAGE 1 GE DPC PRNCD
DPCE-R-40GE-SFP-A 750-018122 MX960 40 CAGE 10GE DPC PRNCD
DPCE-R-40GE-SFP-D 760-020231 MX960 40 CAGE 10GE DPC PRNCD
DPCE-X-40GE-SFP-B 1 GIGABIT ETHERNET LAYER
DPCE-X-40GE-SFP-F 710-021678 MX960 40-CG 1GE EDPC PRNCD
DPCE-X-40GE-SFP-G 710-021678 JUNIPER MX960 40-CG IG
DPC-R-4XGE-XFP-A 4X10GE DPC FOR MX240 MX480 MX960 MX
DPC-R-4XGE-XFP-B DPC-R-4XGE
DX-3200-SLB-SSL-N-2C DX 3280 APPLICATION ACCELERATOR PLATFORM
DX-3250 JUNIPER APPLICATION ACCELERATION PLATFORM DX 3250
EADP-30FB 12V 2.5A SWITCHING AC ADAPTER
EX4200-24F-DC EX4200 24PORT 1000BASEX SFP
EX4200-FANTRAY-A EX4200 FANTRAY E/W 3 FANS
EX4500-40F-FB-C 750-035700 EX4500 SERIES ETHERENET SWITCH
EX4500-40F-VC1-FB 750-036562 EX4500 SERIES ETHERNET SWITCH
EX4500-FANTRAY-FB-C 760-035703 JUNIPER EX4500 FAN TRAY
EX4500-LB 711-035528 EX SERIES EX4500 INTRACONNECT
EX4500-PWR1-AC-FB 740-044237 EX4500 AC POWER SUPPLY
EX4550-FANMODULE-AFO 760-043584 FAN MODULE (PORT SIDE TO PSU SIDE AIRFLOW)
EX-4PST-RMK 800-03186-** “JUNIPER 4-POST RACK MOUNT KIT
10/100-FE-2 350-00070-01 FE-2
350-00108-01 COCX/STMX-F0 LINE MODULE
458-00033-01 BLANK FILLER CARD
672042018291 400W POWER SUPPLY
710-001640 FRONT PANEL EXTENDER CARD
710-012778 QUAD ETHERNET CARD
740-002497 SP0425 2A AC POWER SUPPLY
740-002595 SP0446-Y01A PWR-T-DC
740-011268 10GBASE-ZR
740-011612 EX-SFP-1GE-LH 1000BASE TRANSCEIVER OPTIC
740-011613 AFBR-5715BZ-JU1 AFBR-5715PZ-JU1 SFP
740-011614 TRF5736AALB214 1000BASE-LX EX4200 EX3200
740-011782 FTRJ8519P1BNL JUNIPER NETWORKS SX SFP
740-011783 SFP 1GE LX MODULE FOR P-1GE-SFP CARD.
740-011785 SFP-1OC48-SR OPTIC SR OC-48
740-011786 OPTIC SR OC-48
740-011787 OPTIC SR OC-48
740-013111 SFP-1GE-T OPTICAL SFP TRANSCEIVER MODULE
740-013170 XENPAK-1XGE-LR
740-014279 FTRX-1411M3-J1 OC192-SR1/10G-L
740-014290 10GBASE-ER XFP-10G-E-OC192-IR2
740-017726 SFP-1GE-LX40K SCP6G14-J3-AWE TRANSCEIVER
740-031833 FTLX1412M3BCL-J3 XFP-10G-L-OC192-SR1-C
740-031834 XFP-10G-E-OC192-IR2-C
740-031851 740-031851
750-003317 M20/M40 ENHANCED FPC
ALARMPAN-JCS1200-S-A 46M2422 ALARM PANEL
AP-1421-1B02N 420W POWER SUPPLY
AP-1421-1B02R2 420W SSG-550 POWER SUPPLY UNIT
BASE-1440 “BASE-1440 JUNIPER
EX-CBL-VCP VIRTUAL CHASSIS PORT CABLE FOR EX4550
EX-PWR-190-DC 740-023938 EX-PWR-190-DC
EX-PWR-320-AC 740-020957 AC POWER SUPPLY
EX-PWR3-930-AC 930W AC POWER SUPPLY
EX-RMK EX-RMK. RACK-MOUNT KIT
EX-RPS-PWR EX-RPS-PWR-930-AC
EX-SFP-10GE-LR 740-031981 JUNIPER 10-GE SFP LONG-REACH
EX-SFP-10GE-SR FTLX8571D3BCL-J1 SFP
EX-SFP-1GE-LH SFP 1000BASE-ZX 1550NM SM
EX-SFP-1GE-LH-W 1000BASE-SX MMF SFP 1550NM SMF DOM
EX-SFP-1GE-LX 740-011614 TRANSCEIVER SFP 1000BASE
EX-SFP-1GE-SX 740-011613 GIGABIT ETHERNET OPTIC MODULE
EX-SFPP-10GE-SR-TX SFP 100BASE-BX FAST ETHERNET OPTIC TRANSCEIVER
EX-UM-4SFP 711-021270 4X GE SFP XCVR
FAN-0081-JN 672042008896 HOTSWAP EXHAUST FAN FOR WXC-59
FAN-M160-M40E-S M160/M40E FAN TRY CAM
FAN-M160-S M160/M40E FAN TRY CAM
FAN-REAR-TXP-LCC-S-A REAR FAN TRAY
FAN-REAR-TXP-LCC-S-B 750-030333 REAR FAN TRAY FOR T-SERIES CHASSIS
FAN-REAR-TX-T640-S-B 760-009870 TX MATRIX REAR FAN TRAY
FAN-REAR-TX-T640-S-C TX MATRIX REAR FAN TRAY
FAN-REAR-TX-T640-S-D 750-030332 T640 T SERIES REAR FAN TRAY
FANTRAY-F-M20-S M20 FR FAN TRY
FANTRAY-JCS1200-S-A 42C3071 JCS1200 SPARE FAN TRAY
FANTRAY-M10I-S 760-009025 FAN TRAY
FANTRAY-M7I-S M7I FAN TRAY SPARE
FANTRAY-R-M20-S M20 RE FAN TRY
FANTRAY-T320-S 740-004783 T320 FRT FAN TRAY SP
FANTRAY-T4000-S-A 780-034687 T4000 FANTRAY
FANTRAY-T-S T640 T SERIES FAN TRAY
FANTRAY-TXP-H-S-A 760-024497 TX MATRIX PLUS ROUTER SWITCH FABRIC FAN
FANTRAY-TXP-V-S-A 520-027768 TX MATRIX PLUS ROUTER SWITCH FABRIC FAN
FEB-M10-E-S 750-003315 ENH M10 FORWARDING ENG BOARD
FEB-M10I-M7I-S 750-010465 M7I/M10I FORWARDING ENGINE
FEB-M120 M120 FORWARDING ENGINE BOARD
FEB-M120-C FORWARDING ENGINE BOARD
FEB-M7I-BB 710-010462 M7I COMP FWD ENG BD
FEB-M7I-BB-B 750-010463 FEB-M7I-BB-B
FEB-M7I-SVCS-S M7I FWD ENG SP W/SRV
FFANTRAY-M320-S 760-009369 FFANTRAY-M320-S
FFANTRAY-MX960-HC-S- MX960 HI CAP FAN TRAY SP
FFANTRAY-MX960-S-A MX960 FRONT FAN TRAY
FFANTRAY-MX960-S-B MX960 FRONT FAN TRAY
FFANTRAY-MX960-S-C 760-014968 JUNIPER: FRONT FAN TRAY
FFANTRAY-TX-S-A 760-003275 FRONT FAN TRAY
FLTR-KIT-T640-S T640 FILTER KIT
FLTR-M160-M40E-S M160/M40E AIR FLT CARR
FLTR-M160-S M160/M40E AIR FLT CARR
FPC2-PTX-P1A-B 750-049222 FPC2-PTX-P1A-B
FPC-E M20/40 ENHNCD FPC
FPC-PTX-P1-A-B 750-036844 FPC-SFF-PTX-P1 FPC6
FPE-C 710-001519 “M20 CRAFT INTERFACE MODULE
FPMGBUS 710-004461 T320 BACKPLANE
GE/FE-8 1 PORT GE 8 PORT 10/100 LINE
HCM-M10I-S 750-009024 “CHASSIS MANAGER BOARD
I-1OC48-SON-SFP-B STM-16/OC48 SONET SFP
I-1OC48-SON-SMIR 710-000561 STM-16/OC48 SONET SMF-IR
I-1OC48-SON-SMIR-E 710-000561 1 PORT STM-16/OC-48 SONET SMF-IR
IB-OC192-SON-SR2 750-003184 “STM-64/OC-192 SONET SMF-SR-2
IB-OC192-SON-SR2-E 750-004864 STM-64/OC-192 SON SMFSR 2 ENH
IB-XGE-LR-E 750-005100 “ETHERNET 10GBASE-LR
IC-4000 CONTROLLER 4000
IC-6500 IC-6500 CONTROL APPLIANCE
IDP-1100F NS-IDP-1100F IDP-1100F SECURITY APPLIANCE
IDP-600F NS-IDP-600F IDP-600F SECURITY APPLIANCE
IDP75 520-024296 FIREWALL INTRUSION DETECTION
IDP-800 IDP-800
J2300 INTERNET ROUTER
J2350-JB-SC J-SERIES ROUTERS
J2350-JB-SC-DC JUNOS BM 256MB 5PIM SLOTS SW CRYPTO DC PS 19IN RACK MOUNT
J2350-JB-SC-DC-H RTE 5PIM 1GB MEM DC
J2350-JB-SC-E MODULAR ROUTER
J2350-JH-E MODULE, SERVICES ROUTER
J6300BASE-AC-R J SERIES 6-SLOT DS3 SERVICE ROUTER CHASSIS
J-6350-JB 520-017041* 6350 SERIES SERVICES ROUTER
JA-STRM5000-A2-BSE JA-STRM5000-A2-BSE
J-MEM-512M-S JUNIPER NETWORKS 512MB DRAM MEMORY
JPSU-650W-DC-AFO 740-043886 POWER SUPPLY
JX-2E1-RJ48-S J-SERIES DUAL-PORT E1 PHYSICAL INTERFACE MODULE (PIM)
JX-2SERIAL-S 750-010356 “J-SERIES 2 PORT SYNCHRONOUS SERIAL
JX-2SHDSL-S 750-012860 G.SHDSL PIM
JX-CF-1G-S JUNIPER 1GB COMPACTFLASH CARD
JXE-1GE-SFP-S 710-013600 PORT FIBER GIGABIT ETHERNET EN
JXE-1GE-TX-S 710-013600 1 PORT GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 COPP
JXM-1SFP-S 800-03186-** “JUNIPER NETWORKS 930W AC POWER SUPPLY
JX-SFP-1GE-SX 1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER
JX-SFP-1GE-T 1000BASE-T, COPPER TRANSCEIVER.
JXU-16GE-TX-S 8-PORT 10/100/1000. COPPER ETH
JXU-1SFP-S 710-017699 1 PORT SFP UNIVERSAL
JXU-6GE-SFP-S 750-017015 10/100/1000. COPPER ETHERNET. 6-PORT GIGABIT
M10IBASE-AC M109I INTERNET ROUTER
M120-FPC2 FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
M120-FPC2-A M120 FLEX PIC CONC 16GBPS
M160-FPC1 750-001813 “M160 FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
M160-FPC1-E 750-003946-** FLEX PIC CONC
M160-FPC2 750-002072 M160 FLEX PIC CONCENTRATOR 2
M160-FPC2-E 750-003949 “4-SLOT M160 ENHANCED FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
M20-FPC1-E 750-005237 M20 FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
M320-BP-M320-S-D CHASSIS E/W BKPL SP
M320-FPC1-E3-E 760-017492 JUNIPER FLEXIBLE PIC CONCENTRA
M320-FPC2-C FLEX PIC CONC TYP2 CD
M320-FPC2-E2-A 710-013515 M320 ENHANCED II FLEXIBLE PIC – CONC TYP2 CD
M320-FPC3 710-009178 “M320 ENHANCED II FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
M320-FPC3-C 710-013042 “M320 FLEX PIC CONC TYP3 CD
M320-FPC3-E2-A 750-013519 M320 ENHANCED FLEX PIC CONCENTRATOR
M320-FPC3-E2-B 750-013519 M320-FPC3-E2-B
M320-FPC3-E3 750-016756 “FLEX PIC CONC CD DIMENSIONS
M320-FPC3-E3-A 750-016756 FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR (FPC
M320-FPC3-E3-B 750-016756 CHANNELIZED DS3/E3 ENHANCED IQ
M320-FPC3-E3-C 750-025464 M320 ENHANCED III FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
M320-FPC3-E3-E 750-016756 FLEX PIC CONC CD DIMENSIONS
M320-FPC3-E3-H 750-016756 ENHANCED III FPC2
M40-B-DC IPM1P00FRA “M40 BASE UNIT 8-SLOTS (DC)
M40E-FPC1 750-005078 “M40E ENHANCED FPC
M40E-FPC1-EP 710-011725 ENHANCED PLUS FLEXIBLE PIC CON
M40E-FPC1-EP-C 750-012168 ENHANCED PLU FLEXIBLE PIC CONC
M40E-FPC2-EP-C 710-013171 JUNIPER M40E FLEXIBLE PIC CONC
MCS-M160-S 710-001226 JUNIPER M160/M40E MISC CONTROL
MCS-S 710-001226 MISC CONTROL SUBSYSTEM MODULE
MEDIATRAY-JCS1200-S 44T2285 MANAGEMENT MODULE, 1 MEDIA TRA
MEDIATRAY-JCS1200-S- 44T2285 SPARE MEDIA TRAY
MM-JCS-S-A 80Y9081 JUNIPER JCS1200 MANAGEMENT MOD
MUXC-JCS1200-S-A 46M6312 JCS1200 MULTIPLEXER MODULE
MX-FPC3-A 750-024199 FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR
NS-025-001 NETSCREEN 204
NS-025-003 NETSCREEN 25 VPN SECURITY FIREWALL 4 X 10/100-TX PORTS
NS-025-005 NETSCREEN-25
NS-0258-005 NETSCREEN-25
NS-025B-005 NETSCREEN-25
NS-050-005 NETSCREEN 50 SECURITY APPLIANCE
NS-100-003 NETSCREEN-100
NS-204-001 NETSCREEN 204
NS-204-003 “NETSCREEN 204 VPN FIREWALL
NS-204-005 NETSCREEN 204
NS-208-003 NETSCREEN 200 SERIES FIREWALL / VPN APPLIANCE
NS-50000-2XGE-G4 2 X 10GIGE SECURE PORT MODULE
NS-500ES-FE2-AC NETSCREEN-500 SYSTEM
NS-500ES-GB1-DC “NETSCREEN-500 SYSTEM
NS-500ES-GB2-AC NETSCREEN 500 NETWORK FIREWALL
NS-500-FAN-E FAN UNIT
NS-500-HF2 800-0014-007 NETSCREEN 500 DUAL PORT I/O
NS-500-HF2-F 2 PT 10/100 ETHNT MOD
NS-500-HG1-LX-E 1 PT GIGABIT ETHNT SM
NS-500-HG1-SX 810-0013-005 NETSCREEN 1 PORT TRANSCEIVER MODULE
NS-500-HG1-SX-E 800-0013 NETSCREEN-500 1-PORT GIGABIT ETHERNET MM
NS-500-HG2-SX DUAL PORT GBIC MODULE
NS-500-PWR-DC-E NETSCREEN-500 DC POWER SUPPLY
NS-500-SK1-H NS-500ES-GB1-DC JUNIPER NETSCREEN-500 SECURITY SYSTEM CH
NS-5200-FAN-B “NS-5200-FAN-B
NS-5200-PWR-AC-B AC POWER SUPPLY
NS-5400-CHA-B SECURITY SYSTEM CHAS
NS-5400-FAN-B NS-5400-FAN-B
NS-5400-PWR-AC-B AC POWER SUPPLY
NS-5GT-003 NS-5GT NETSCREEN-5GT
NS-5GT-005 NETSCREEN-5GT
NS-5GT-013-A NETSCREEN-5XT ADSL
NS-5GT-101 5GT NET SCREEN-5GT
NS-5GT-103 NETSCREEN-5GT FIREWALL SECURITY APPLIANCES
NS-5GT-113-A NETSCREEN-5XT ADSL
NS-5GT-115-B 5GT ADSL PLUS
NS-5XT-003 NETSCREEN-5XT
NS-5XT-101 NETSCREEN 5XT
NS-ISG-1000 JUNIPER NETSCREEN ISG 1000 FIREWALL
NS-ISG-1000-C “NS-ISG 1000 ADVANCED SYSTEM
NS-ISG-1000-PWR-AC-B NS-ISG 1000 AC POWER SUPPLY
NS-ISG-2000 “NS-ISG-2000
NS-ISG-2000-FE4 NETSCREEN-ISG 2000 I/O MODULE
NS-ISG-2000-P02A-S00 NETSCREEN-ISG 2000 SYSTEM.
NS-ISG-2000-P03A-S00 NS-ISG-2000 COPPER I/O MODULE
NS-ISG-2000-PWR-AC2 910-0110-000 AC-DC POWER SUPPLY
NS-ISG-2000-PWR-AC2- 910-0110-000 AC-DC POWER SUPPLY
NS-ISG-2000-SK1 “NS-ISG-2000-SK1
NS-ISG-2000-SX2 800-0048-001 NETSCREEN-ISG I/O MODULE – DUA
NS-ISG-FAN 910-0122-000-A FAN MODULE
NS-ISG-FAN-A NS-ISG-FAN-A
NS-ISG-FE4 NS-ISG-FE4
NS-ISG-FE4-A 800-0047* ISG2000 FAST ETHERNET I/F MODULE
NS-ISG-FE8 NS-ISG-2000-FE8 “JUNIPER ISG 2000 CARD
NS-ISG-SX2 800-0048-001 ISG1000 MINI GBIC I/F MODULE
NS-ISG-TX2 800-0054-001 NS-ISG-TX2
NS-ISG-TX2-B 800-0054-* ISG GB2-TX I/O MODULE
NS-ISG-TX4 ISG GB4
NS-SA-3000 JUNIPER NS-SA-3020A NET SCREEN-SA3000
NS-SM-A-FAN FAN FOR NSMXPRESS
NS-SM-A-PS PPS300R-60M POWERTECH 300W REDUNDANT POWER SUPPL
OC3/OC12-ATM OC3/OC12-ATM
OC3/OC12-POS 350-10039 ERX-OC3S-APS-IOA DS3
OC3-4SMI/O 340-10065-02 OC3 4 PRT SM MOD
OC3-4SMI/O-A 340-10065-02 OC3 4 PRT SM MOD
OC3-4SMI/O-B 340-10065-02 OC3 4 PRT SM MOD
OC3-4SM-I/O-B 350-10065-02 OC3-4SM-I/O-B
P-1CHSTM1-SMIR-QPP 1-PORT CHANNELIZED STM1
P-1GE-LX-B 750-002786 1-PORT GIGABIT ETHERNET LX-B
P-1GE-SFP 750-010239 “ETHERNET 1000BASE-X SFP
P-1GE-SX-B 710-002783 ETHERNET 1000BASE-SX-B
P-1OC12-SON-SMIR 750-000613 1 PORT OC12C/STM-4 PIC M20 M40
P1-PTX-2-100GE-CFP-A 750-031916 100-GIGABIT ETHERNET. 100-GIGA
P-2OC3-ATM2-SMIR 750-005721 “STM-1/OC-3 ATM2 MODULE
P-2OC3-ATM-SMIR 710-000778 STM-1/OC-3 ATM SMF-IR
P-4CHDS3 CHANNELIZED DS3
P-4DS3 M20/40 4PT DS3 PIC
P-4E3 750-002501 M20/40 4PT E3 PIC
P-4FE-TX 750-002303 “4-PORT ETHERNET100BASE TX
P-AS 750-008428 ADAPTIVE SERVICES MODULE
QFX3008-SF16Q-B 750-035853 QFX3008 FR QSFP PARENT CARD
QFX3008-SR1-B QFX3008 REAR FABRIC CARD
QFXC08-ACTRAY-C19-A QFX3008 AC POWER WIRING TRAY
QFXC08-CB4S-B 750-035855 4-PORT GIGABIT/10G SFP+ CONTRO
QFXC08-CHASA-A QFX3008 8 SLOT CHASSIS
QFXC08-FANB-A QFX3008 FAN TRAY
QFXC08-PWRAC-4000-B 4000 WATTS AC-DC POWER SUPPLY
RE-1600-2048-BB ROUTING ENGINE 1600MHZ
RE-1600-2048-S M320 ROUTE ENGINE 2GB MEM SP
RE-1600-2048-S-B RE-1600 1.6GHZ 2GB 256MB FLASH 30GB HD ROUTING ENGINE RE-1600
RE-1600-2048-S-C RE-1600 RTE ENG 2GB MEM SP
RE-1600-2048-S-D RE-1600 1.6GHZ 2GB 256MB FLASH 30GB HD ROUTING ENGINE RE-1600
RE-333-768-S 740-003239 ROUTING ENGINE SP MXS/DWD-73
RE-333-768-S-B 740-003239 ROUTING ENGINE – MXS/DWD-83
RE-400-256-S 1000567100 M10I/M7I RTE ENG BD SP
RE-400-256-S-B 740-009459 “M7I/M10I ROUTE ENGINE BOARD SP
RE-400-256-S-C 740-009459 “M7I ROUTE ENGINE BOARD
RE-600 RE-600
RE-600-2048-S RE-600-2048 M160 T640 ROUTING ENGINE
RE-600-2048-S-C 740-005022 M160 T640 ROUTING ENGINE
RE-600-2048-S-D RE-600-2048 “T640 ROUTING ENGINE 600 MHZ PENTIUM III, 2048 MB DRAM
RE-600-512-S RE-600-512-S
RE-850-1536-S-D 740-011202 M7I ROUTE ENGINE BOARD SP
RE-850-1536-S-E 740-011202 M7I ROUTE ENGINE BOARD SP
RE-A-1000-2048-S-C 740-014080 RTE ENG 2GB MEM SP M120
RE-A-2000-4096-S “RE-A-2000-4096-S
RE-A-2000-4096-S-C 740-014082 “IPUCAHZCTC
T640 RTE ENG 4GB MEM SP
RE-A-2000-4096-S-D 740-014082 T640 RTE ENG 4GB MEM SP
RE-A-2000-4096-S-E 740-014082 CONTROL BOARD AND ROUTING ENGINE
RE-A-2000-4096-S-F 740-014082 T640 ROUTING ENGINE W/ 2GHZ PE
RE-A-2000-4096-UPG 740-014082 T640 RTE ENG 4GB MEM SP
RE-A-2000-4096-UPG-B 740-014082 T640 RTE ENG 4GB MEM SP
REDMID-OC/5/1 340-00089-00 OC3/OC12-ATM AND ERX-OCXA256M-MOD LINE MODULE
RE-DUO-C1800-16G-S-A 740-042243 TX MATRIX ROUTING ENGINE PRNCD
RE-DUO-C1800-8G-S 740-026941 RTG ENG 667MHZ PROCR
RE-DUO-C1800-8G-S-B 740-026941 TX MATRIX PLUS RTG ENG 667MHZ PROCR
RE-DUO-C1800-8G-S-D 740-026941 RTG ENG 667MHZ PROCR
RE-DUO-C1800-8G-S-E 740-026941 ROUTING ENGINE FOR T4000 ROUTER
RE-DUO-C1800-8G-S-F 740-026941 CONTROL BOARD AND ROUTING ENGI
RE-DUO-C2600-16G-S-B 740-026942 JUNIPER TX MATRIX PLUS
RE-DUO-C2600-16G-S-E 740-026942 ROUTING ENGINE WITH DUAL CORE
RE-JCS-1X2330-16G-S 59Y5665 JCS1200 ROUTING ENGINE
RE-JCS-1X2330-16GWW JCS1200 ROUTING ENGINE
RE-JCS-1X2330-16GWW- 8853AC1 JCS1200 ROUTING ENGINE
RE-S-1300 740-015113 MX240 ROUTING ENGINE
RE-S-1300-2048-S-A 740-015133 RTE ENG 1000MHZ PROCR MX960
RE-S-1300-2048-S-B 740-015133 RTE ENG 1000MHZ PROCR MX960
RE-S-1300-2048-S-D 740-015133 RTE ENG 1000MHZ PROCR MX960
RE-S-2000 740-013063 MX960 ROUTING ENGINE
RE-S-2000-4096 740-013063 MX960 ROUTING ENGINE
RE-S-2000-4096-S-A 740-013063 MX960 RTE ENG 2000MHZ PROCR
RE-S-2000-4096-S-E 740-013063 RTE ENG 2000MHZ PROCR
RE-S-2000-4096-UPG 740-013063 MX960 RTE ENG 2000MHZ PROCR
RE-S-2000-4096-UPG-B 740-013063 RE-S-2000-4096-R ROUTING ENGIN
RFANTRAY-M120-S-A REAR FAN TRAY FOR M120 SERIES CHASSIS
RFANTRAY-M320-S 760-009370 “M320 REAR FAN TRAY SP
RHTREARTRAY-T320-S 760-004782 T320 BOT REAR FAN TRAY
RHTREARTRAY-T-S 760-003274 T640 T SER BLO REAR RT
RX-10KM-SFP 240-00042 “1-PORT 10KM GE SFP
RX-550M-SFP 240-00040 P/C,FO XCVR SFP GIGABIT ENET 8
SA-2000 SA-2000 SERIES
SA-4000 SA-4000
SA6000 SA-6000 SECURE ACCESS SSL VPN APPLIANCE
SA-6000 SA-6000
SA700 SA700
SCB-E-16-M40 710-000075 INTERNET PROCESSOR SCB
SCBE-MX-S 750-031391 MX960 ROUTING ENGINE
SCBE-MX-S-A 750-031391 MX960 SWITCH CONTROL PRNCD
SCBE-MX-S-C 750-031391 MX960 ENHANCED MX SWITCH CONTROL BOARD
SCB-MX SWITCH CONTROL BOARD
SCB-MX960-S-A 710-021523 MX960 SWITCH CONTROL BOARD, SPARE
SCB-MX960-S-B 510-021446-02 SCB-MX
SCB-MX960-S-C 750-021524 MX960 SWITCH CONTROL BOARD
SCB-MX960-S-E 710-021523 SWITCH CONTROL BOARD MX960
SCB-MX960-S-F 750-021524 ENHANCED MX SWITCH CONTROL BOARD
SCB-MX960-S-G 710-021523 SWITCH CONTROL BOARD (SCB-MX)
SCB-MX960-S-H JUNIPER MX960 SWITCH CONTROL B
SCB-MX960-S-M 750-021524 SWITCH CONTROL BOARD MX960
SCG-T320 750-004456 ROUTER SONET CLOCK GENERATOR
SCG-T320-S 750-004455 ROUTER SONET CLOCK GENERATOR
SCG-T-S 710-003423 T640 SONET CLK GEN BD
SFM-16-S 750-002190 M160/M40E SWG FWDG
SFM-M160-S 750-002190 M160/M40E SFM-CF INT PROC
SFM-S 750-002190 M160/M40E SFM INET
SFP+-10G-LR SFP+ 10GBASE LR 1310NM 10KM
SFP-1GE-LX 740-011614 1000BASE-LX SFP MODULE
SFP-1GE-LX-C 740-031850 1000BASE-LX 1-PORT GBE LR 1310
SFP-1GE-SX 740-011782 1000BASE-SX SFP
SFP-1GE-T 740-013111 JUNIPER SFP 1000BASE-T SFP
SFP-1OC48-IR 740-011786 OC48/STM16 PLUGGABLE COMPATIBLE SFP TRANSCEIVER MODULE
SFP-1OC48-LR 740-011787 OPTIC MODULES
SFP-1OC48-SR 740-011785 OC48/STM16 PLUGGABLE TRANSCEIVER
SFP-LX 740-007327 SFP SCP6808-J3
SFP-OC48-LR OC-48/STM-16 SFP
SFPP-10GE-LR 740-031981 10GBASE-LR SFP+
SIB-4-TX-S-A SWITCH INTERFACE BOARD
SIB-4-TX-S-B SWITCH INTERFACE BOARD
SIB-4-TX-S-C 710-005839 MATRIX SWITCH INTFC BOARD
SIB-4-TX-S-E 710-005839 MATRIX SWITCH INTFC BOARD
SIB-4-TX-S-F 710-005840 JUNIPER TX MATRIX SWITCH INTFC
SIB-4-TX-S-G 710-005839 MATRIX SWITCH INTFC BOARD
SIB-B 750-013148 T640 STANDARD SWITCHING INTERFACE
SIB-I8-F16 710-005157 SWITCH INTERFACE BOARD SIB FOR T1600
SIB-I-PTX5008-S-B 750-030631 T1600 SW INTCONN BD 1600
SIB-I-T1600-S-A 750-013075 T1600 SW INTCONN BD 1600
SIB-I-T1600-S-B 750-013075 SWITCH INTERFACE BOARD T1600 ROUTER
SIB-I-T1600-S-C 750-013075 SWITCH INTERFACE BOARD
SIB-I-T1600-S-D 750-013075 SWITCH INTERFACE BOARD
SIB-I-T4000-S-A 750-03634* SWITCH INTERFACE BOARD 4000
SIB-I-T4000-S-B 750-036341 SWITCH INTERFACE BOARD 4000
SIB-I-T640-B-S-A 710-012834 SWITCH INTFC BOARD
SIB-I-T640-S 750-011475 SWITCH INTERFACE BOARD
SIB-I-T640-S-B 750-011475 SWITCH INTERFACE BOARD
SIB-M-S 750-009183 “M320 SWITCH INTERCONNECT BOARD
SIB-M-S-B 750-013147 SIB-M
SIB-M-S-C 750-013147 M320 SW INTERCONNECT BD SP
SIB-S 750-011358 “T320 SWITCH INTCONN BOARD
SIB-S-B 750-004762 T320 SWITCH INTCONN BOARD
SIB-TXP-F13-S-A 750-024564 SWITCH INTERFACE BOARD FOR TX MATRIX PLUS
SIB-TXP-F13-S-C 750-024564 JUNIPER TX MATRIX PLUS SWG INT
SIB-TXP-F2S-S-B 750-022604 SIB-F2S
SIB-TXP-F2S-S-C 750-022604 SIB TXP F2
SIB-TXP-T1600 750-026360-26 SWITCH INTERFACE
SIB-TXP-T1600-S-A 750-026360 SWITCH INTERFACE,FOR LCC CONNECTION TO ROUTERS
SIB-TXP-T1600-S-B 710-022594 SWG INTERCONNECT BD
SIB-TXP-T1600-S-C 710-022594 SWG INTERCONNECT BD
SIB-TX-T640-S MULTICHASSIS SWITCH INTERFACE
SIB-TX-T640-S-A 750-007607 SWITCH INTFC BOARD
SIB-TX-T640-S-B 750-007607 SWITCH INTFC BOARD
SIB-TX-T640-S-D 750-007607 TX MATRIX SWITCH INTERFACE BOA
SIB-TX-T640-S-E 750-007607 TX MATRIX SWITCH INTFC BOARD
SM-500 SUBSCRIBER MANAGEMENT WAN ACCELERATOR
SM-JCS-COP-6X1G-S-A 32R1869 SWITCH MODULE, 6 X GB COPPER E
SM-JCS-E-6X1G-S-A 32R1870 JUNIPER JCS1200 SWITCH PRNCD
SP7041-M1-JN 740-013111 SFP-T SFP TRANSCEIVER SP7041-M
SRPI/O 350-00033-02 SW RTE PROCR ADPTR
SRX100B NNTM5102CCAC SVCS GATEWAY 100 WITH 8XFE
SRX110H2-VA SRX110 SERVICES GATEWAY – SECU
SRX210B FIREWALL/ROUTER
SRX210BE 6-PORT FE, 2-PORT GE ENHANCED PROCESSOR SERVICES GATEWAY
SRX210H SRX SERVICES GATEWAY
SRX210HE JUNIPER NETWORKS SRX210 SERVIC
SRX240 SERVICES GATEWAY
SRX3K-NPC-C 710-017865 “SRX 3400 NETWORK PROCESSING CARD
SRX3K-PWR-AC-C DS1200-3-401 SRX 3400 AC POWER ENTRY MODULE
SRX3K-SFB-12GE-A 710-015750 SWITCH FABRIC BD PRNCD
SRX5800-FAN-A SERVICES GATEWAY COOLING SYSTEM
SRX5800-PWR-DC-C 740-023516 SERVICES GATEWAY DC POWER SUPP
SRX5800-PWR-DC-D 740-023516 SERVICES GATEWAY DC POWER SUPP
SRX5K-SPC-2-10-40-G CPU, SYSTEM CONTROLLER
SRX5K-SPC-2-10-40-H SERVICES PROCESSING CARD (SPC)
SRX600-PWR-645AC-POE 740-024283 SRX 650 POWER SUPPLY
SRX600-PWR-645DC-POE 740-028131 DC POWER SUPPLY
SRX600-SRE6H 750-023223 SRE-6
SRX650 SRX650-BASE-SRE6-645AP
SRX650-BASE-SRE6-645 SRX650 SRX650 SERVICES GATEWAY – SECU
SRX650-FAN-01-A 760-024770 FAN TRAY SRX 650
SRX-GP-24GE 750-023873 24-PORT GIGABIT ETHERNET XPIM
SRX-MP-1SFP 800-03186-** 1-PORT SFP GE MINI-PIM FOR SRX
SRX-MP-1T1E1 750-023367 T1/E1 SRX 1PORT
SRX-MP-1VDSL2-A 800-03186-** 1-PORT VDSL2 MINI-PIM SUPPORTING ANNEX
SRX-MP-8GSHDSL SRX-MP-8GSHDSL. SERIAL MINI-PI
SRX-SFP-10GE-SR 850. 10GBASE-SR. SFP+ 10-GIGABIT. ETHERNET OPTIC MODULE.
SSB-E-16-M20 M20 ROUTER INTERNET PROCESSOR
SSB-E-16-M20-B “SSB-E-16-M20-B
SSB-E-M20 M20 SYS SW W/ PROCR
SSG-140-SB SSG 140
SSG-140-SH SECURE SERVICES GATEWAY 140
SSG-140-SH-B SECURE SERVICES GATEWAY 140
SSG-20-SH SECURE SERVICES GATEWAY 20 WITH 2 PORT MINI-PIM SLOTS, 256 MB MEMORY
SSG-20-SH-W-W SSG 20
SSG-320M-SH-F NETWORK FIREWALL SECURITY APPL
SSG-520M-SH 750-017091-** SECURE SERVICES GATEWAY 520M
SSG-5-SH SSG-5
STM-1OC-3SONETIR STM-1 OC-3 SONET SMF-IR
STM-1OC-3SONETSMFIR 750-000205 STM-1/OC-3SONETSMF-IR
STM-4/OC-12 710-001554 SONET SMF-IR
STM-4OC-12SONETIR STM-4 OC-12 SONET SMF-IR
T1600-FPC4-ES-A T1600 FLEX PIC CONC FWDG ENG
T1600-FPC4-ES-C 750-017861 T1600 FLEX PIC CONC FWDG ENG
T1600-FPC4-ES-D 710-013037 FLEXIBLE PIC CONCENTRATOR W/ E
T1600-FPC4-ES-E 710-013037 T1600 FLEX PIC CONC FWDG ENG
T1600-FPC4-ES-F 750-017861 T1600 FLEX PIC CONC FWDG ENG
T1600-FPC4-ES-G T1600 CORE ROUTER
T1600-FPC4-ES-H 750-017861 T1600 ENHANCED SCALING FPC4
T320-FPC2-06 T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC2-E 750-013051 T320 2-SLOT FLEXIBLE NETWORK ENHANCED CONCENTRATOR
T320-FPC2-E2-A T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC2-E2-B 750-013569 T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC2-E-B 750-01305-** T320 ENHNCD FLEX PIC CONC
T320-FPC2-E-C 750-01305-** T320 ENHNCD FLEX PIC CONC
T320-FPC3 T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC3-B T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC3-E 750-013053 ENHNCD FLEX PIC CONC
T320-FPC3-E2 750-013569 T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC3-E2-A 750-013569 T320 ENHANCED II FLEXIBLE PIC
T320-FPC3-E2-B 750-013569 T320 ENHANCED II FLEXIBLE PIC
T320-FPC3-E2-C 750-010169 T320 FLEX PIC CONC
T320-FPC3-E-B 750-013053 ENHNCD FLEX PIC CONC
T640-FPC2-06 T640 FLEX PIC CONC
T640-FPC2-E 750-013045 ENHANCED FPC TYPE2 PICS T640 ROUTER
T640-FPC2-E2-A 750-013559 T640 1-PACKET FORWARDING ENGINE
T640-FPC2-E-B 750-013045 JUNIPER T640 FLEXIBLE PIC CONCENTR2
T640-FPC2-E-C FPC2
T640-FPC3-E 750-007587 TYPE3 FLEX PIC CONCENTRATOR T6
T640-FPC3-E2-B 750-013561 T640 2 PCKT FORWARDING ENG
T640-FPC3-E2-C 710-025433 FPC3 E-II TYPE 3 FLEXIBLE PIC
T640-FPC3-E-B 750-013234 ENHANCED T640 FLEX PIC CONCENTRATOR
T640-FPC3-E-C 750-013234 ENHANCED T640 FLEX PIC CONCENTRATOR
T640-FPC3-E-D 750-013234 ENHANCED T640 FLEX PIC CON
T640-FPC3-E-F 750-013407 ENHNCD FLEX PIC CONC
T640-FPC3-ES 710-033873 T640 ENHANCED FPC3 (ACCEPTS TY
T640-FPC3-ES-D 750-018142 FLEXIBLE PIC
T640-FPC3-ES-E FLEXIBLE PIC
T640-FPC3-ES-F 750-018142 JUNIPER T640 ENHNCD FLEX PIC C
T640-FPC3-ES-G 750-018142 T640 CORE ROUTER
T640-FPC3-ES-H 750-018142 ENHNCD FLEX PIC CONC
T640-FPC3-ES-K T640 ENHANCED FPC3 (ACCEPTS TY
T640-FPC4-ES-A A SINGLE T640 CAN SUPPORT UP T
TRTRAY-M160-M40E-S M160/M40E BLOW RE UPP
TTRAY-M160-M40E-S M160/M40E BLOW FR UPS
UNIV-PS-400W-AC AC POWER SUPPLY (400W)
WX-100C JUNIPER NETWORKS WX-100C WAN ACCELERATION APPLIANCE
WX-20  JUNIPER APPLICATION ACCELERATION PLATFORM WX 20
WXC1800 JUNIPER APPLICATION ACCELERATION PLATFORM WXC 1800
WXC-3400-A  ACCELERATION PLATFORM
WXC-3400-A-FAN-A WXC 3400 REPLACEMENT FAN
WXC-500 WAN ACCELERATION PLATFORM
XENPAK-1XGE-ER 740-009550 INTEL BRANDED XENPAK 10 GE 40KM REACH
XENPAK-1XGE-LR 740-013170 LONG RANGE 10GB XENPAK
XENPAK-1XGE-ZR XENPAK-1XGE-ZR
XFP-10G-E-OC192-IR2 740-014290 OC192-IR2/10G-E 40KM XFP
XFP-10GE-S 740-014289 10-GBASE-S VERY SHORT REACH
XFP-10G-L-OC192-SR1 740-031833 T640 XFP 10G SR1, 10KM XFP
XFP-10G-Z-OC192-LR2 740-014291 10GBASE-ZR DUAL RATE TRANSCEIV
CRAFT-M320-S 710-005928 CRAFT-M320-S
ES2-REDUNDS1-IOA-A 450-00071-03 JUNIPER E320 REDUNDANCY LINE M
PE-2OC3-ATM2-SMIR M5/M10 OC-12/STM-4 MOD
JUNIPER FOR SALE

Alcatel-Lucent for sale

Alcatel-Lucent for sale
sales@1com.com
108012378
108096496
044-2146-000
050465-062
0700-0087-002
0700-0310-024
0700-0350-008
0700-0533-206
0700-0559-205
0700-0569-204
0710-0400-002
0710-0533-201
0710-2026-001
0800-0411-004
0800-0411-051
0800-0443-001
0800-0476-051
0800-0480-002
0800-0481-051
0800-0481-052
0800-0482-055
0800-0495-003
0800-0496-002
0800-0821-001
0800-0840-001
0800-0910-001
0800-0912-001
0800-0921-012
0800-0922-148
0800-0930-024
0800-0930-032
0800-0934-024
0800-0934-048
0800-0940-001
0800-0940-004
0800-0951-003
0800-0951-004
0800-0992-172
0800-0993-072
0800-0998-072
0800-1460-001
10212873-13
103654505
104046768
104194790
104369632
106053903
106264518
106268287
106276017
106391246
106441587
106458573
106459233
106571607
106576440
106640899
106656887
106715154
106761877
106771413
106776685
106945041
107037954
107078156
107091225
107199184
107207409
107207433
107211716
107215337
107226524
107255994
107256026
107256034
107272452
107319295
107340325
107342743
107342750
107386674
107386682
107386690
107386708
107386724
107503831
107553497
107553554
107596470
107596496
107665648
107665658
107678799
107715930
107732240
107733230
107767154
107782328
107782344
107823569
107829269
107870057
107870313
107870339
107870362
107870412
107870438
107870446
107870453
107872293
107890057
107893240
107893281
107899403
107899437
107940082
107959348
107967945
107967952
107967960
107972218
107972382
107975807
107976367
108001785
108012378
108027632
108027681
108029463
108033697
108034018
108034117
108036237
108048729
108053760
108070970
108095282
108161332
108168212
108170606
108218348
108232562
108237199
108237264
108244104
108250002
108250101
108250127
108250143
108250168
108265083
108278094
108281395
108291451
108319245
108330366
108330382
108333428
108339193
108344557
108349481
108360991
108361015
108361288
108361494
108365255
108368648
108371535
108373820
108387531
108402645
108402652
108402660
108402678
108402686
108402694
108402702
108405416
108407420
108410275
108413071
108440090
108440124
108440140
108440157
108441981
108441999
108442005
108480310
108504846
108507328
108509837
108510330
108538646
108539065
108564006
108564642
108568106
108573015
108573056
108583923
108584962
108588591
108597618
108600271
108616905
108628389
108630591
108645581
108647215
108647223
108655937
108676644
108676651
108676669
108680042
108681651
108681669
108711839
108720228
108727884
108729849
108731662
108734617
108746033
108756024
108756099
108756107
108771718
108829813
108843319
108862509
108865064
108873233
108884610
108904020
108905571
108905589
108905597
108929928
108990058
108994546
108994997
109011445
109011452
109011494
109011502
109011528
109018044
109047811
109055210
109091603
109107383
109121327
109164426
109164434
109164442
109164467
109164475
109164483
109192120
109195594
109198226
109198242
109198259
109199505
109199521
109199950
109202291
109202309
109202465
109202481
109202499
109204768
109285478
109285486
109294694
109294702
109303610
109306944
109306993
109307009
109307116
109311977
109312645
109332437
109337386
109407916
109445643
109467522
109469825
109480707
109481333
109487652
109487660
109487702
109487710
109487728
109487736
109492702
109502310
109502328
109502336
109509635
109509653
109509679
109509695
109509703
109509752
109509778
109509786
109509794
109509802
109509836
109511113
109537563
109543504
109546630
109546796
109546812
109546853
109552943
109552984
109552992
109553685
109555516
109556266
109561258
109565564
109570994
109579904
109579912
109592360
109600361
109608927
109613836
109642751
11023F
11023M
11039A
11046
11053-128
11055
11058L-128
11060-128
11061
11072A-128
11076A
11078
11107
11107A
11108
11150A
11151A
1.13E+07
11411
11411B
11411BC
1151A1
11530
11540
11540A
11541
11550
11560
11561
11580
11590
11593
11634
11710
11711
11723
11724
11727
1300-0415-052
1300-0911-501
13B
177A
200001601
21D
21D-U
22F
22G2-U
22G3-U
23N05
23N11
23N132BB
23N29
23N343AJ
244-2131-005
24N73B
2555248015
2555248055
2557207325
2557248146
2557248335
2557248415
2557248466
2557248735
259-5001-110
300019007
300074416
300074440
300074697
300134715
300269909
300271038
300433091
300550639
300719978
300720331
3.51126E+11
3.51126E+11
3511-261-45160
3.51126E+11
3511-261-45950
3511-261-46620
3.51126E+11
3511-261-47190
3.51126E+11
3511-261-51830
3.51126E+11
3.51126E+11
3511-261-57710
3.51126E+11
3.51126E+11
3.51126E+11
3511-261-62610
3511-261-62650
38RWS00001SAA
38UEP00001EAA
38UEP00001SKH
38UEP00001SKR
3AG17552AB
3AG23289DC
3AL11018AA
3AL38426AB
3AL48817AA
3AL79242AA
3AL92151AA
3AL92196AA
3BL01186AA
3CC09743AA
3DG55050AA
3DG55109AA
3DY00035AA
3DY00035AC
3EC41036AA
3EC43225AC
3FE27796AD
407672435
407672443
407734391
407852870
407968965
408091643
408091650
408091668
408091676
408151421
408186799
408323285
408323434
408346724
408643336
408645968
408660751
408664225
408671899
408781490
408790186
408821163
408821171
408855351
408876019
408881050
410AA
410AA2
411200239
411AC
414AA
415AC
41A3C
41BB
41C12C
41C13C
41C2C
41C8C
41R10B
41T
424AA
44WA50A
44WA52
44WR1
44WR28
44WW12B
44WW13B
44WW13E
44WW16
44WW25A
44WW27
44WW28
44WW28A
44WW32
44WW65B
44WW7
44WW70
44WWIOU4B
46148895AA
46A1
46A10
46A11
46A12
46A13
46A14
46A15
46A16
46A2
46A3
46A4
46A5
46A6
46A7
46A8
47033922AB
47A
485AB
486AA
494GA
494GB
494GD
495FA
495JA
495KA
4A019814AA
4B033185BC
507A
510-2003-01
52-280-003
52-280-0036
52-280-007
550A060310
59021-16
59037-16
59065D
59087B-16
59087B-64
59089
59104F
59105F
59107
596A
596B3
596B4
597B
601861354
6.1303E+11
693AB
693AC
710-00025-30
739B4
77101-321SIU
77103-321
77120-353
810-00021-15
810-00023-11
810-00026-51
810-00039-06
810-00050-20
810-00051-03
810-00058-01
810-00117-10
810-00135-04
810-00139-01
810-00166-01
810-00173-01
810-00181-01
810-00276-10
810-00320-01
810-00336-00
810-00510-21
847518065
847707379
847752946
847973492
848261335
848307351
848385928
848414710
848430567
848516589
848572095
848780193
848799813
848799821
848816468DC
848832648
848834560AC
848840021
848846788
848862322
848862363
848862389
848879235
848879243
848927893
848929410
848929428
848929436
848937769
848959490
848981239
849003827
8DG90031AB
90067410
90109210
901331427
90162810
90208910
902422-40
902629-90
903195-90
9X3006-105
A1365
A1AA005
A1AA007
A1AA008
A1AA012
A1AA015
AKM53
AKM88B
AMS-E1-16
AMS-E1-DC
APX8-SL-96DSP
APX8-SL-UDS3A2-C
APX8-SP-FAN
APX8-SP-SC
APX-SL-E10-100
ASC101B
ASC103
AUA1
AUA158D
AUA432
AUA43B
AUA44B
AUA64F
AUA94B
AYC8
BBF1B
BBF240
BBF261
BBF2B
BBG11
BBG2
BBG2B
BBG4B
BBG5
BBG7
BBG8
BBG8B
BBG9
BBR
BBR1
BBS1
BBS1B
BBS2
BBS2C
BDK270
BKD1
BKD10
BKD11
BKD2
BKE1
BNJ28C
BNJ47B
BNJ48B
BNJ55
BNJ62
BNJ83
BYB3
CPC-A
CPC-B
CS790A
D0113459
DAC100B
DAC630
DC1000680
DC1001518
DK-20
DK-30
DK-40
DK-7.5
DK70
DK80
DL2020E-120D
DMX-SL-SDSLH16
DSL-HS-2.3MBS
DSLMX20-AC
DTP102
DTP500
DUR/2
E1-45S
ED2448-30
ED2C980-30
ED2R845-31
ED7G027-30
ED-7G050-30
ED813135-30
ED9C01130
ED9C01230
ED9C023-30
ERY1
ES661B
ES661C
FAC100
FAC500
FAC500B
FU/-
IDC500
IDC500B
J5D003FH
J69002A
KBN10
KBN15
KBN5
KBN8B
KFA531
KLU1B
KLU2
KLW128
KLW31
KLW40
KS-23996
KS24510L1
KS-24646
KS-24671
KTU1
LAA10
LAA12
LAA128B
LAA12B
LAA18
LAA196
LAA21
LAA26
LAA49
LDA3
LEA1
LEA102
LEA2
LEA209
LEA7
LEA-RK169U235-01
LEP2
LEY10B
LEY10BE
LEY14AE
LEY16
LEY17
LEY176AE
LEY180AE
LEY18AE
LEY1AE
LEY216AE
LEY3AE
LEY44
LEY4AE
LEY80AE
LEY81AE
LEY82AE
LEY83AE
LEY84AE
LJB400
LJB411
LJB416B
LJB420
LJB424
LJB425
LJB427
LJB430
LJB436
LJB439B
LKA11
LKA13
LKA1D
LKA4
LKA42
LKA5B
LKA6
LKA8B
LLY2
LLY2BE
LNW1
LNW125B
LNW16
LNW18
LNW19
LNW19B
LNW31
LNW39
LNW48
LNW50
LNW58
LNW66
LNW76
LP360A
LPA350
LPA380D
LPA901
LPA930B
LPA941
LPS501
LPS504
LPS510
LPU112
LPZ100D
LPZ100E
LPZ640
LR93283
LT-DK-10
LT-DK-2.5
LT-DK-20
LT-DK-30
LT-DK-40
LT-DK-5
LT-DK-50
LT-DK-60
LT-DK-7.5
LT-DK-70
LT-DK-80
LT-DK-90
LUD1
M24-10T
MC3F0
MC3F003A1
MC3F009A1
MC3F012A1
MC3F024A1C
MC3F026A1B
MC4A021A1
MC4A065A1
MC4A065A1B
MC4A069A1
MC4A200A1C
MC4A200A1D
MC4C048A1B
MC4C049A1C
MC4C076A1
MC4C077A1C
MC4C127A1C
MC4C132A1C
MC4C151A1
MC4C160A1B
MC5D085A1C
MC5D095A1B
MC5D123A1B
MC5D160A1C
MC5X242A2E
MC97793A1
MMA3
MMC100
MMD100
MMD101
MRT19-AD-48
MX60-4T1-32-DC
NP2500
NS10N200AA
NS20N051BA
NS20N110BC
NS20N110BD
NS20N201EA
NS20N201FA
NS20N560HD
NS20N631GBR
NS20N930AB
NS20N930AC
NS23A350AA
NS23A640AA
NS23N050DC
NS23N110AA
NS23N113AF
NS23N340AB
NS23N343AE
NS23N343AF
NS23N343AJ
NS23N660AD
NS23N663AH
NS23N663AJ
NS23N741AA
NS23S001AL
NS24N710AA
NS45N050BC
NT6X60DA
NTST58AA
OMINSWITCH6850-48L
OS6850-24
P11151
P50-1SBRI
P50-1SBRI-2
P50-1SBRI-E
PBA2
PBA4
PBA5
PBA7
PBH3
PBJ1
PCO600P24-01
PFU501
PG3W-024-060-06
PI/100
PLF001
PLF-001
PS-126W-AC
PS3000A2900
PS6000A3910
PSC3
RF201221-1A
RGU500B
RM1000HA100
RM2000AA100
RT2000HA200
RTRT
SDN1
SDT1
SDU1
SDU1LAN
SEA1
SM565
SM565B
SN516C
SN628
SPQ401
STGR
STGR-CM-A
STGR-CM-A2
STGR-CM-IP2000-F
STGRFSP-UNIT
STGRFS-SP-FAN
STGR-LIM-A2P-72
STGR-LIM-A2P-72-HB
STGR-LIM-A2P72-HBI
STGR-LIM-AB-48
STGR-LIM-AD-12
STGR-LIM-AD-48
STGR-LIM-AD-72
STGR-LIM-AP-48
STGR-LIM-AP-72
STGR-LIM-ID-32
STGR-LIM-SH-48
STGR-LIM-SQ-48
STGR-LPM-24
STGR-LPM-24-RP
STGR-LPM2-72
STGR-LPM2-72-RP
STGR-LPM-48
STGRLS1-SP-FAN
STGRLS-1-UNIT
STGRLS-2
STGRLS2-SP-FAN
STGRLS-LPM-24-RP
STGRLS-LPM2-72
STGRLS-LPM2-72-RP
STGRLS-LPM-48
STGRLS-LPM-48-RP
STGRLS-PSM2-72
STGRLSRT-SP-AR
STGRLS-SP-AR
STGRLS-SP-DCTRAY
STGRLS-TM-0CS-2
STGRLS-TM-OC3-2
STGRLS-TM-OC3-2M
STGRRT/LS-AR
STGRRT/LS-DCTR
STGRRT-CM-IP2000-F
STGRRT-LIM-AD-48
STGRRT-LPM-48-RP
STGRRTLS-SP-DCTRAY
STGRRT-TM-DS3-2
STGRRT-TM-OC3-2
STGR-SP-AR
STGR-SP-CM
STGR-SP-DCTRAY
STGR-TM-DS3-2
STGR-TM-OC3-2
STS192
TAP100
TAP101
TF2
TF4
TF4B
TF9
TG185
TG191
TG192
TG192B
TG58C
TG60C
TG61B
TG67B
TG79
TG80
TG81
TI/E1/DS1
TL118
TL121
TL122
TM590
TM657B
TM660
TM778
TN10
TN1039
TN1083C
TN1274B
TN1276
TN1283B
TN13
TN1376
TN1377
TN138
TN1404
TN1410B
TN1410C
TN1414
TN1415
TN15116
TN1576
TN1578
TN1579
TN158
TN1580
TN1581
TN1582
TN1583
TN1584
TN1590
TN1634
TN1640B
TN1640C
TN1661
TN167
TN1670
TN1676
TN1681
TN1682
TN1683
TN1685
TN168D
TN1702
TN1703
TN1710
TN1713B
TN1716
TN1718
TN1718B
TN1719
TN1719A
TN1720C
TN1803B
TN1806
TN1820C
TN1820D
TN1841
TN1842
TN1843
TN1845
TN1846
TN1852B
TN1853
TN1862
TN1863
TN1873
TN1891
TN1894
TN19
TN1972
TN1972B
TN1972C
TN2147C
TN2169
TN2182
TN2182C
TN2183
TN220B
TN221
TN2214
TN2214B
TN2215
TN2245
TN2302AP
TN2400
TN2401
TN2402
TN2404
TN330B
TN3D
TN464F
TN556B
TN56
TN567
TN568
TN570C
TN5D
TN61B
TN632
TN635
TN637
TN644B
TN646
TN647
TN648
TN649B
TN664
TN669
TN677
TN678
TN679
TN680
TN681B
TN69B
TN6B1
TN70C
TN744D
TN747B
TN771D
TN7778
TN778
TN794
TN856C
TN870
TN879B
TN881
TN914
TN915
TN922
TN9B
TN-CCSC-1
TNT-2DC-H
TNT-CHASSIS
TNT-SL-48MOD-S-C
TNT-SL-ADI
TNT-SL-CE1-750-C
TNT-SL-CE1-75O
TNT-SL-CT1
TNT-SL-CT1-C
TNT-SL-CT3
TNT-SL-CT3-C
TNT-SL-E100ND-C
TNT-SL-E100-V-C
TNT-SL-E10-100
TNT-SL-HA192
TNT-SP-CAP
TNT-SP-SC
TNTV-SL-ADI-C
TSS-5
UM
UM26
UM28
UM56
UM71
UM74B
UM74C
UM74D
UM75B
UN10E
UN110B
UN11D
UN122C
UN123B
UN133C
UN133D
UN135
UN145B
UN166
UN182
UN183
UN186
UN197
UN198
UN199
UN1C
UN21B
UN22C
UN23C
UN248
UN25B
UN2B
UN312
UN313
UN33D
UN348B
UN356
UN363
UN375C
UN375F
UN376C
UN377
UN392
UN395B
UN396
UN3C
UN401
UN43E
UN45E
UN46D
UN48B
UN501
UN530
UN539
UN539B
UN55
UN550
UN553
UN560
UN580
UN580B
UN582B
UN583
UN589
UN590
UN592
UN592B
UN593
UN597
UN59C
UN64
UN645
UN6B
UN71C
UN732
UN933
UN9B
VLIU3
VLNC1
VLNC15
VLNC25
VLNC33
VLNC42B
VLNC5
VLNC62
VLNC64
WP50132L10
WP50132L1U
WP50132L6
WP92311-L6
WS2G00
WS2G00B
WS2H00
WSA002
WSA012
WSA013
WSA020
WSA031
WSA142
WSA201
WSA202
WSA203
WSA204
WSA205
WSA306
WSB001
WSC201
WSC202
WSDCM10-SC-106
WSDCM2.5-SE-106
WSDCM20-SE-106
WSDCM30-SE-106
WSDCM40-SE-106
WSDCM5.0-SE-106
WSDCM50-SE-106
WSDCM5-SE-106
WSDCM60-SE-106
WSDCM60SE-604
WSDCM60-SE-604
WSDCM7.5-SE-106
WSDCM70-SE-106
WSDCM80-SE-106
WSGB00
WSMB02
WSMB06
WSMB07
WSMB09
WSMB10
WSMB11
WSMB12
WSMB13
WSMB15
WSMB16
WSMB17
WSMB19
WSMB20
WSMB30
WSMD1
WSNB01
WSNB02
WSNB03
WSNB04
WSNB05
WSNB06
WSNB07
WSNB09
WSNB11
WSNB12
WSNB13
WSNB14
WSNB19
WSNB20
WSPB20
WSPG07
WSPG07B
WSPG15
WSPG16
WSPG18B
WSPG20B
WSRG01
WSRG07
WSRG07B
WSRG08
WSRG08B
WSRG10
WSRG11B
WSRG13
WSRG15
WSRG17
WSRG18
WSRG19
WSRG20
WSRG38
WSRH1
WSRH1B
WUA031
WUA031B
WUA142
WUA143
WUMB16
WUMD1
WUNB02
WUNB03
WUNB04
WUNB05
WUNB06
WUNB07
WUNB09
WUNB10
WUNB11
WUNB12
WUNB13
WUNB15
WUNB16
WUNB19
WUNB20
WUPG04B
WUPG06
WUPG06B
WUPG07
WUPG08
WUPG08B
WUPG10
WUPG13
WUPG13B
WUPG14B
WUPG15
WUPG16
WUPG16B
WUPG17
WUPG17B
WUPG18
WUPG18B
WUPG19
WUPG20
WUPG38
WURH1
WURH1B
X16E1-V2
X2E3-V2
X4IP-V2
X8PL

AGILENT HP Polycom VERIGY Test Equipment available for sale

We have the following AGILENT HP Polycom VERIGY Test Equipment available for sale
sales@1com.com
NO ITEM QTY BOX NO
1 AGILENT E5515-60559 18 4070
2 AGILENT E5515-61218 (4033) DSP 2 4070
3 AGILENT E5515-60359 A-4042-10 1 4070
4 AGILENT 84001-60146 1 4071
5 AGILENT E4440-20417 REV 002 2 4071
6 TUT SYSTEMS: P/N: 610-04935-13 1 4071
7 AGILENT 08753-60904 1 4071
8 AGILENT 5065-6298 1 4071
9 HP E4970-66554 D-3833 1 4071
10 DOVER INSTRUMENT:MODEL:GA6520-10LB-103F 1 4071
11 HP 08360-60232 A-3130-45 PULSE 50 GHZ BOARD 1 4071
12 AGILENT E7944-66402, 4102 SL 123 003497 1 4071
13 AGILENT 008614E000017P24851 P222 008614E REV-2.01 1
14 YHP 04278-66532 A-2936 1 4071
15 AGILENT J1996-66501 REV A2 1 4071
16 HP E5515-60120 6 4071
17 AGILENT E5515-60167 4 4071
18 HP 54810-66529 REV A 8UY03BF 1 4071
19 VERIGY E6996-68573 41 4024
20 VERIGY E8010-66402 7 4024
21 VERIGY E7944-68501 4 4024
22 VERIGY E8010-68502 1 4024
23 VERIGY E6996-89543 1 4024
24 VERIGY E8001-68512 1 4024
25 VERIGY E8001-68543 CIC 1 4024
26 HP E2771-66501P 19 2901
27 AGILENT E3131-66511 1 2901
28 AGILENT E3126-66513 1 2901
29 AGILENT J6741A 1 2901
30 HP E2810-66504 1 2901
31 AGILENT 04294-66502 1 2901
32 HP E4970-66505 D-3823 1 2901
33 CAS CADE hp eio hard disk J6054B 1 2901
34 AGILENT E5071-26571 1 2901
35 AGILENT E4991-26563 001 1 2901
36 AGILENT 08563-20185 REV 001 1 2902
37 08645-40002, 08657-61177 01266 A12 2 GHZ DOUBLER 1
38 AGILENT E4440-60256 2 2902
39 AGILENT E4440-60025 1 2902
40 AGILENT 04288-66501 1 2902
41 HP 08645-60130 1 2902
42 AGILENT 08753-60068 1 2902
43 AGILENT 08591-60113 2 2902
44 AGILENT 08648-60026 1 2902
45 AGILENT 08590-60214 1 2902
46 Chroma : MODEL 3201A CHROMA MEMORY TESTER 1 2902
47 AGILENT 44470A 44470A-CONN CAGO7748 1 2902
48 HP 83711-60108 1 2902
49 HP 08645-60134 1 2902
50 AGILENT E4440-60022 1 2902
51 AGILENT E4440-60015 1 2902
52 AGILENT 33312-60006 COAXIAL SWITCH 39 2903
53 HP E3700-62175 75 OHM 28 2903
54 HP 1250-1745 35 2903
55 HP 84000-60146-B 6 2903
56 HP CONNECTOR 29 2903
57 HP 08482-67001 6 2903
58 HP 05944 5 2903
59 HP CONNECTOR 2 2903
60 Mini Circuits 15542 MODEL BLP-90 1 0031 6 2903
61 HP/AGILENT 11722-60004 2 2903
62 HP P/N 0955-0453 MODEL 50P-1120 4 2903
63 HP P/N 0955-0679 MODEL 50P-909 3 2903
64 HP 00855 3 2903
65 AGILENT COAXIAL SWITCH MODEL N1811-60003 9 2903
66 APR2301 12 VDC 1 2903
67 HP 5086-7808 1 2903
68 AGILENT N1715 A- 007 9 2903
69 Weinschel Corp MODEL 34-3-34 1 2903
70 HP AMPHENOL 82-101-1020 1 2903
71 HP/AGILENT CONNECTOR 1 2903
72 AGILENT CALIBRATON PLUG P/N 5185-0911 TO 0917 7 2903
73 AGILENT CONNECTOR MIXED 6 2903
74 Mini Circuits 15542 MODEL NAT-6-60 2 2903
75 HP CONNECTOR 1 2903
76 AGILENT MZ42060012 1 2903
78 AGILENT SOLID STATE SWITCH 5087-7272 1 2903
79 AGILENT 33314-60011 1 2903
80 AGILENT 82350B PCI-GPIB 1 2903
81 AGILENT 87104-60001 1 2903
82 HP 10811E REPLACEMENT P/N 10811-60126 1 2903
83 HP YIG TUUNED OSCILLATOR Y090-3477 HP P/N 0955-0579 1
84 HP 0491-0131 G1312-60010 REV D 106034 2 2903
85 HP 5087-7073 1 2903
86 HP MICROSOURCE INC MD# MCO 0204-269-07 1 2903
87 AGILENT E5065-4655 P/N 5087-7246 1 2903
88 AGILENT E3846-22101( 10 packets each packet 20pcs) 200
89 HP Fiber Optic Transceiver 28683A 3 2903
90 HP Thin LAN Transceiver 28641B 1 2903
91 HP Ether Twist Transceiver 28685B 2 2903
92 AGILENT E3846-22100 100 2903
93 CentreCom 210TS TWISTED PAIR TRANSCEIVER 1 2903
94 HP 892X MEMORY CARD CALIBRATION DATA PART 08920-61101 08920-90051 1 2903
95 HP 892X MEMORY CARD CALIBRATION DATA PART 08920-61101 08920-90185 1 2903
96 HP 892X MEMORY CARD CALIBRATION DATA PART 08920-61031 08920-90051 1 2903
97 AGILENT 33314-60015 COAXIAL SPDT SWITCH 2 2903
98 AGILENT 30 dB ATTENUATOR 1 2903
100 AMP 95016-4 1 2903
101 HP 81050 BL 1 2903
102 Agilent N1737A 18 2904
103 Agilent N4514A 3 2904
104 Agilent N4513A 4 2904
105 Agilent Electronic Crimper 2 2904
106 HP C8222A Li-ion battery for HP Printer 2 2904
107 Agilent N4590A 4 2904
108 Agilent J3447A 1 2904
109 MODEL SA0105-C 1 2904
110 Agilent J2911A J2 INTERFACE 1 2904
111 Agilent J2904B ISDN BR DUAL MDL 1 2904
112 Agilent E7573A ICES/NMB-001 1 2904
113 Agilent N6752A 1 2904
114 Agilent N4512A 5 2904
115 WESTEK : 800-526-2673 33 2905
116 WESTEK 800-526-2673 RED 11 2905
117 WESTEK 800-526-2673 DBAN 22 2905
118 Agilent E5465-60002-A 6 2905
119 Agilent E4555-60001 6 2905
120 7 CAT 5 4PR UTP CABLE E142890 1 2905
121 IBM P/N 89X2629 EC C15999 BOP7 1 2905
122 JDS Uniphase 58TT-101-889 1 2906
123 JDS Uniphase 58TT-100-999 3 2906
124 JDS Uniphase 58RT-IDI 1 2906
125 Compact Air Product BFH12X338 5/97 7 2906
126 tyco/Electronics H-183-4 30-3000 MHZ 2 2906
127 Agilent 10811-60126 CRYSTAL OSCILLATOR 1 2906
128 03708-64031 75 OHM REV C VOLEX 3702 2 2906
129 08920-61102 Receiver 2 2906
130 08920-61101 SPEC ANALYZER 1 2906
131 08921-61019 SIG GEN SYNTH 1 2906
132 08924-61006 MODULATOR 1 2906
133 E2760-80306 Controller “SCOC” STT- Nr.15018 Rev 0.0 1
134 HP E2828A-560 GPIO INTERFACE 2 2906
134 Agilent MODEL No 33312-60005 COAXIAL SWITCH 3 2906
135 Agilent NC+SEL SOLID STATE SWITCH 5087-7137 2 2906
136 HP 33314-60015 COXIAL SWITCH 1 2906
137 Agilent N2595A-095 Ni-MH Rechargeable Battery 3 2906
138 Agilent 87106-60009 1 2906
139 Agilent Connector 2 2906
140 Agilent 5087-7098 1 2906
141 Panasonic Battery Pack EY9021 DC2.4V 1 2906
142 Tektronix P6444 1 2906
143 Agilent G1312-60010 1 2906
144 Agilent 11636A POWER DIVIDER DC-18 GHZ 1 2906
145 Agilent 11722-60004 1 2906
146 Agilent E54863 5 2906
147 HP/Agilent 08648-60026 1 2906
148 PISCO VTA-BU-6RSE 1 2906
149 HP 81534A 1 2907
150 HP 81533-82941 2 2907
151 HP 81534A 3 2907
152 HP 34501 32 CHANNEL ARMATORE RELAY MULTIPLEXER 1 2907
153 HP E3003-61002 1 2907
154 HP E5270-66505 1 2907
155 Agilent E2778-86503 154 2908
156 HP10833D 20 2909
157 HP 10833B 6 2909
158 HP 10833A 3 2909
159 HP 10833C 1 2909
160 Agilent Category 6 Smartprobe AMP (N2604A-005) P/N 5066-0235 10 2909
161 HP 8120-4666-1 1 2909
162 HP 84000-60503 1 2909
163 Agilent 8400 – 60123 D 100 2910
164 Agilent 84000 – 60199 – B 136 2910
165 Agilent 84000-60609-A 67 2910
166 Agilent 84000-60579-A 9 2910
167 Agilent E2801-61651 4 2910
168 Agilent 0142 3M 1 2910
169 Agilent E153612 1 2910
170 Agilent Category 6 Smartprobe N2604A-005 P/N 5066-0235 6
171 Agilent CBL , BANANA BNC 11001-60001 20 2910
172 Agilent Category 6 Smartprobe N2604A-073 P/N 5066-0257 10
173 HP 84000-60189 3.5 mm FLEXIBLE TEST PORT CABLE 1 2910
174 Polycom 08717-001 5 2912
175 Polycom 08548-001 7 2912
176 Polycom 10757-001 5 2912
177 Polycom 20071-001 6 2912
178 Polycom 08409-001 1 2912
179 Polycom 2215-0340-102 1 2912
180 Polycom 20940-001 1 2912
181 Polycom 08342-001 1 2912
182 Polycom 08410-001 1 2912
183 Polycom 22534-001 6 2912
184 Polycom 22018-001 6 2912
185 Polycom 180-0488-01 A 1 2912
186 Polycom 08408-108 1 2912
187 Polycom 180-0517-01 1 2912
188 Polycom 09153-001 1 2912
189 Polycom 08670-001 1 2912
190 Polycom 08340-001 1 2912
200 Polycom 180-0001 3 2912
201 P/N 1465-62374-080 1 2912
202 P/N 1457-52273-001 2 2912
203 Polycom Cable Kit P/N 2215-22225-002 1 2912
204 Polycom 510-0163-02 1 2912
205 Polycom 185-0008-01 1 2912
206 Polycom 1457-50338-002 1 2912
207 Polycom 09156-001 1 2912
208 Polycom 180-0035-01 1 2912
209 Polycom 08343-001 2 2912
210 Polycom 08412-001 3 2912
211 SH217 – D3E3F33 14 2913
212 HP/Agilent J2297B 2 2913
213 HP/Agilent J2294C 1 2913
214 HP/Agilent J6828 2 2913
215 HP/Agilent J4646A 1 2913
216 HP/Agilent J2912B 1 2913
217 HP/Agilent J4647A 1 2913
218 HP/Agilent E7572A 1 2913
219 HP/Agilent J2904B 1 2913
220 HP/Agilent J3445A 1 2913
221 Agilent 34907A 2 2914
222 Agilent 34902A 3 2914
223 Agilent E3121-66511 2 2914
224 Agilent E3120-66561 1 2914
225 Agilent E3122-66501 3 2914
226 HP J6054A 3 2914
227 HP 04294-66509 1 2914
228 Agilent E3120-66526 2 2914
229 Agilent E5100-66524 1 2914
230 HP 89431-66562 1 2914
231 Agilent 5064-6376 1 2914
232 Agilent 5087-7236 4 2914
233 Agilent 84000-60202 1 2914
234 Agilent 33312-60006 COAXIAL SWITCH 2 2914
235 Agilent G1513-60977 1
236 SH217 – D3E3F33 205 2915
237 Agilent 33322 – 60014 6 2916
238 Agilent 33321 – 60059 17 2916
239 HP/Agilent 33321-60057 4 2916
240 HP/Agilent 33321-60052 6 2916
241 Agilent 33321-60058 10 2916
242 HP/Agilent 33321-60036 3 2916
243 Agilent 33321-60051 4 2916
244 Agilent 33360-60003 4 2916
245 HP 33321-60039 1 2916
246 Agilent E4440-64251 1 2916
247 Agilent E4440-60213 2 2916
248 Agilent E4440-60226 1 2916
249 Agilent E4440-63215 1 2916
250 Agilent N4010-61007 1 2916
251 Agilent 08920-61101 SPEC ANALYZER 1 2916
252 Agilent 08920-61029 REFERENCE 1 2916
253 Agilent 08920-61102 RECEIVER 1 2916
254 Agilent E4440-60217 1 2916
255 Agilent E4400-60515 1 2916
256 Agilent E4440-60174 5 2916
257 Agilent E4440-60022 2 2916
258 Agilent E4440-60432 1 2916
259 Agilent E4440-60015 2 2916
260 Agilent E4440-60432 1 2916
261 Agilent E4440-60016 1 2916
262 Agilent 5087-7008 Test Port Coupler 1 2916
263 Agilent E4400-60205 1 2916
264 Agilent 33312-60006 COAXI SWITCH 4 2916
265 Z00M LENS EZ 03 008 2 2917
267 ZOOM LENS EZ 03 004 4 2917
268 ZOOM LENS EZ 03 903 3 2917
269 ZOOM LENS EZ 03 003 6 2917
270 ZOOM LENS EZ 03 902 7 2917
271 ZOOM LENS EZ O3 002 5 2917
272 VERIGY E7944-68502 51 2918
273 AGILENT E7945-66402 7 2918
274 AGILENT 84000-80014 135 2919
275 AGILENT 84000-80015 57 2919
276 AGILENT 84000-80013 28 2919
277 SP 356010-02M 15 2919
278 SP 32090910-06F 15 2919
279 HSS040260 14 2919
280 HSS040251 13 2919
281 HP 84000-60516-D 10 2919
282 A156060-002M 15 2919
283 AGILENT 84000-60199-B 50 2919
284 AGILENT 84001-80015 1 2919
285 2J2X040079 3 2919
286 AGILENT 84000-60123D 35 2919
287 AGILENT 84001-60664-D 30 2919
288 AGILENT 84001-60660C 13 2919
289 AGILENT 84000-60616 5 2919
290 Agilent 84001-60009 6 2919
291 PASTERNACK PE 4512 2 2919
292 AMP-LM 492190, 0134000039 1 2919
293 Agilent 84000-60125-C 9 2919
294 700-08028-001 255 2920
295 WESTEK TC-200RX 13 2920
296 CHAMP CONNECTOR ACCES KIT P/N 552567-3 10 2920
297 84000-60579-A 9 2920
298 OMRON G2R-1-T 24 VDC 3049Y 8 10 2920
299 AGILENT 84000-60215-A 6 2920
300 AGILENT P130-545-01-SIE 1 2920
301 530-3367-04 4 2920
302 FG2-2856-020 48 2920
303 Agilent E87647-DG COMPUTER CABLE 4 2921
304 P/N A120909-02M 2 2921
305 P/N N1752A-002M 5 2921
306 HP 8120-6861 15 2921
307 AGILENT N2360-60027-D 16 2921
308 AGILENT N2363-60023 8 2921
309 AGILENT 15525-80010 17 2921
310 AGILENT N1753A-001 3 2921
311 AGILENT E4553-60001 5 2921
312 AGILENT E34972-M 10 2921
313 AGILENT N1754A 2 2921
314 AGILENT N4517A 4 2921
315 AGILENT SMART PROBE CAT6 CHANNEL N2604A-100 1 2921
316 AGILENT 84001-60657 10 2921
317 AGILENT E5465-60002-A 2 2921
318 AGILENT E138961 3 2921
319 P/N 13606-10-2 13 2921
320 700-08028-001/D PCT 0602 262 2922
321 HP 84000-60516-D 75 2922
322 AGILENT 84000-60215-A 60 2922
323 AGILENT 84001-60684 2 2922
324 AGILENT 84001-60002-F 5 2922
325 AGILENT 72-3647-02 106 2922
326 AGILENT 72-3521-02 109 2922
327 AGILENT E6978-66524 4 2923
328 AGILENT E8001-26524 3 2923
329 AGILENT E6978-66572
AGILENT HP Polycom VERIGY Test Equipment available for sale

FOR SALE: Cisco, FastIron, Foundry, Juniper, Juniper ERX, M10/M7i, M7i, APX1000, CBX-500, MAX 2000, MAX 6000, Lucent PSAX – 4 Port OC-3c STM-1 Single Mode PSAX

FOR SALE, Cisco, FastIron, Foundry, Juniper, Juniper ERX, M10,M7i, M7i, APX1000, CBX,500, MAX 2000, MAX 6000, Lucent PSAX 4 Port OC,3c STM,1 sales@1com,com Cisco 2610 Cisco 2620 Cisco 2621 Cisco 2811 Cisco 2811 Cisco 2821 Cisco 2821 Cisco 2821 Cisco 3640 Cisco 2950 Cisco RPS FESX424HF,PREM FES,X448 J,B48E E1MG,SX FI,SX1600,AC,blank, EIF24G,A EIF2402CF EIF2402CF RPS,EIF FESX448 FES,4802 FESX424HF,PREM FI800 FWS4802,PREM Foundry FES4802 EIMG,SX FI4802,PREM FWS24,2G RPS RPS,X424 SX,FI424C SX,FI424F SX,FIZMR SX,ACPWR,SYS J,F2404MR4 ERX 1400 ERX 700 and 1400 ERX 705 ERX,700 and 1400 ERX GE IOA ERX 700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX,700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX,700 and 1400 ERX,700 and 1400 SW,SA8 Juniper ERX ERX,1400 BASE,14 ERX,700 ERX,1400 ERX 700 1400 2x OC,3 ATM,II IQ, SMIR P,4GE,TYPE1,SFP,IQ2 PWR,M120,AC,R M120BASE,AC CB,M120,BB CB,M120,R M120,FPC1 FEB,M120 RE,A,1000,2048,BB RE,A,1000,2048,R JUNOS,WW RE,400,256,BB SFP,1GE,LX SFP,1GE,T S,ACCT,BB CHAS,MP,M7i,2FE,S FEB,M7i,SVCS,BB PWR,M10i,M7i,AC,BB PE,2OC3,ATM2,MM M7iBASE,AC,2FETX 300345881 300419470 300411543 300411519 300411535 P120 11075L,128 11058 11058L 11058L,128 11041 11046A 11039A 11034 11033 11013B 11014B 11041A 11411B 11013A 11014A 11023F LVF,300 BRICK350 BRICK80 BRICK201 MBX20,E1 MX,E1,60 MX,SL,16MOD,S56 MBX,6KE1,4 Navis Radius NS23N343AF NS20N920AA NS20N920AB NS20N930AA NS20N930AB NS20N730CB NS20N220EB NS23N340AC NS23N741AA NS24N730BA NS20N340AB NS20N340BB NS20N340CB NS20N071DA 20S00 23S00 NS23N203AA NS23N203AB NS20N560HC NS20N560HD NS20N401KD NS23N660AA NS23N660AB NS23N660AD NS23N663AF NS23N663AH NS20N012AC NS20N012AD NS20N110BE NS23N110AA NS23N110AC NS20N621GB NS20N631GB NS20N051BA NS20N053DC NS23N050CA NS23N050DC LX,4008S,101AC LX,4032S,101AC LX,4032S,101AC EM316EFRM,S NC316BU,16,AC EM316NM NC316BU,1,AC NS20N920AA NS24N730BA NS20N631GB Cisco 2610 Router Cisco 2620 Router Cisco 2621 Router Cisco 2811 Router Cisco 2811 Router,DCN Type A, Cisco 2812 Router,DCN Type A, Cisco 2821 Router,DCN Type A, Cisco 3640 Router Cisco Catalyst 2950,DCN Type A, Cisco RPS AC,DC Converter 1000BaseLX mini 1000BaseSX mini FastIron Edge X with 4,port combo FastIron Edge X448 FastIron Jetcore 48 port 10,100 line card Foundry, 1000Base,SX SFP optic, MMF, LC connector Foundry, 16 slot chassis, dual AC PS, 2 SF, 2 Fan Foundry, 24 port Foundry, EdgeIron 24,port 10,100,1000, 4,port GBIC slots Foundry, EdgeIron Layer 2 Switch,24 ports, Foundry, EdgeIron Layer 2 Switch,24 ports,DCN Type B, Foundry, External redundant PS for the EdgeIron, DC Foundry, FastIron Edge Switch,44,4combo ports, Foundry, FastIron Edge Switch,48 ports, Foundry, FastIron Edge X with 4,port combo Foundry, FastIron FI800 chassis Foundry, FastIron Full Layer 3 Switch,48 ports, Foundry, FES4802 EIMG,SX SFP Foundry, FI 4802,24 ports, Foundry, FWS24,24 ports with 2 Giga Fibre interfaces, Foundry, Redundant power supply,220W, FESX424,FESX424HF Foundry, SX 24 port 10,100,1000 blade Foundry, SX 24 port SFP blade, needs optics Foundry, SX Management Blade Foundry, SX Redundant power supply Foundry Edgeiron 24 port Foundry EIF24G,A Foundry F1,4802 Jetcore Mgmt line card 24 port 10,100, 4 Gig Combo ports Juniper M10is, 1 Port Gigabit Juniper M10is, SFP 100 Base LX Juniper small form factor ERX, 10Gb SRP card with 2GB ECC memory, Includes a 1GB flash card ERX, 4 PORT OC3 MM I,O Interface Adaptor ERX, 5Gb SRP with 2GB ECC memory, Includes a 1GB flash card, ERX, 8 PORT 10,100 FE I,O Interface Adaptor ERX, Ge I,O card ERX, GE,FE Line Module ERX, IPSEC Module ERX, OCx ATM Line Module ERX, Power Distribution Unit ERX, SRP Interface Adaptor ERX, Tunnel Service Module ERX SW, EDGE SERVICES LTU,SOFTWARE LICENSE ERX SW, JUNOSe VERSION 5,0,0 ERX SW, P,C SOFT TO SUPPORT ERX SW, P,C SW Licence for Unlimited LNS Tunnels ERX,1400, 14 Slot ERX,1400 Base System ERX,1400, 14 Slot ERX,700 Base System, Old model ERX,700, 7 Slot ERX,700 Base System Old model ERX, 10GB SRP card with 2GB ECC memory, SRP I,O Adaptor Juniper M120 2,port OC3 ATM,II SMIR PIC Juniper M120 4,port Gigabit Ethernet IQ2 PIC Juniper M120 AC Power Entry Module, Redundant Juniper M120 Chassis Juniper M120 Control board, M120, Base Bundle Juniper M120 Control Board, Redundant Juniper M120 Flexible PIC Concentrator Juniper M120 Forwarding Engine Board Juniper M120 Redundant Routing Engine with 2GB mem JUNOS Software Suite, Latest Version, World Wide M10,M7i, Routing Engine, 256MB DRAM M10i,M7i, SFP 1000Base,LX Gig Ethernet I,O M10i,M7i, SFP 1000Base,T Gig Ethernet I,O M7i, ASP, Integrated w, J,FLOW accounting license M7i, Chassis w,Installed Midplane Spare M7i, Forwarding Engine board M7i, M10i and M7i AC redundant Power Supply M7i, PIC, 2,Port OC3, STM1 ATM, multimode M7i Base Unit, Fixed 2XFE AC Version,built,in 2 FE ports, midplane, 1 AC PS, 1 Routing Engine, Lucent APX1000 240,port MultiDSP card APX1000 4,port 10,100 Ethernet module APX1000 AC Power Unit APX1000 base system APX1000 Channelized 24 T1,E1 module Cajun P120 CBX,500, 4 Port OC3,STM1 ATM Flow Control Processor Card CBX,500, 4 Port OC3,STM1 ATM Processor Card CBX,500, 4 Port STM,1 MM Connector Panel CBX,500, 4 Port STM,1 SM,Intermediate Reach Connector Panel CBX,500, 4 Port STM,1 SM,Long Reach Connector Panel CBX,500, 8 Port E3 ATM Connector Panel CBX,500, 8 Port E3 ATM Processor Card,32MB, CBX,500, DC Power Supply CBX,500, DC Pre,wired Chassis CBX,500, MM Fiber Connector Panel CBX,500, Model 40B Switch Processor CBX,500, N,1 AC Power Supply Unit CBX,500, N,1 AC Pre,wired Chassis CBX,500, Switch Processor Adaptor BRICK, Lucent VPN Firewall Brick Model 300 BRICK, VPN Firewall Brick 350 BRICK, VPN Firewall Brick 80 VPN Brick 201 4,10,100 Eth Ports, AC, Enc Acc Card MAX 2000 Multiband MAX 6000 MAX 6000 16 port modem card MAX 6000 Multiband Navis Radius PortMaster,2 21 Port HDE1, IMA PSAX, 1 Port MSP,STM,1 Multi,Mode PSAX, 1 Port MSP,STM,1 Single,Mode PSAX, 1 Port OC,3c APS Single Mode PSAX, 2 Port E3,ATM Module PSAX, 21 Port HDE1,IMA PSAX, 3 Port E3,DS3 ATM Module PSAX, 4 Port OC,3c STM,1 Single Mode PSAX, 6 Port E1,IMA Module PSAX, 6 Port Multi Serial Module PSAX, Chassis 1250 19inch PSAX, Chassis 2300 19inch PSAX, CPU4 card PSAX, Enhanced E1 PSAX, Ethernet Bridging Module,1 100BaseT and 4 10BaseT Ports, PSAX, HDE1 PSAX, Power Supply 220V PSAX, Power Supply 48VDC PSAX, STM,1 Multi Mode Fiber with Aqueman PSAX, STM,1 Single Mode Fiber with Aqueman PSAX, Stratum Module for 1250 PSAX, Stratum Module for 2300 Management Console Server Media Converter Fibre drivers,2 per DF site, Media Converter Fibre drivers,Co,TO sites, MRV, Console Server MRV, Console Server, 32 Port, AC powered,DCN Type A, MRV, Media Converter, 10,100,RJ45, Copper to Fibre with IP,less MRV, Media Converter, 16 Slot Chassis Fibre Driver MRV, Media Converter, Mgmt module for Fibre Driver Chassis MRV, Media Converter, One Slot Chassis Fibre Driver PSAX, 1 Port MSP,STM,1 Multi,Mode PSAX, 4 Port OC,3c STM,1 Single Mode PSAX, STM,1 Single Mode Fiber with Aqueman Lucent Network Controller Lucent Network Gateway sales@1com,com FOR SALE, Cisco, FastIron, Foundry, Juniper, Juniper ERX, M10,M7i, M7i, APX1000, CBX,500, MAX 2000, MAX 6000, Lucent PSAX 4 Port OC,3c STM,1

Alcatel-Lucent-ALU for sale

Alcatel-Lucent-ALU for sale
sales@1com.com
300756541 STGRCR-PNODE-BAY-Z2
300767142 NA-DSL RTU, 9.1 PRIMARY SERVER
300767159 NA-DSL RTU, 9.1 SECONDARY SVR
300767167 NA-DSL RTU 9.1 WKST
300767175 NA-DSL RTU 9.2 PRIMARY SERVER
300767183 NA-DSL RTU 9.2 SECONDARY SVR
300767191 NA-DSL RTU 9.2 WKST
300767209 NA-DSL RTU 10.0 PRIMARY SERVER
300767217 NA-DSL RTU 10.0 SECONDARY SVR
300767225 NA-DSL RTU 10.0 WKST EA
300767233 NA-DSL CORBA NBI RTU,9.1 PRIMARY
300767241 NA-DSL CORBA NBI RTU,9.2 PRIMARY
300767258 NA-DSL CORBA NBI RTU,10.0 PER PRIM
300799079 NAVIS ACCESS DSL SW VERSION 10.1 FOR PR
300799087 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.1 FOR S
300799095 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.1 FOR W
300799103 NAVIS ACCESS DSL NBI RTU, VERSION 10.1
300799111 NAVIS ACCESS DSL SW VERSION 10.2 FOR PR
300799129 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.2 FOR S
300799160 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.2 FOR W
300799194 NAVIS ACCESS DSL NBI RTU, VERSION 10.2
300329463 OI-300329463 S1:1 HRDWR
300329471 COSP00S40000 DSL-ACOE-192C
408958130 RACK-RACK3840819F4L CAB MT 18.98IN 11.8
408958148 SPLTR ELEC-COF824F20 PLUG-IN 0.0003MHZ
408965838 RACK-RACK3840719F3N CAB MT 19IN 12.22IN
300610326 STGRRT2-CM-AD48 MODEL
300752722 STGRFSP, TRAM-D4
300752730 STGRFSP, DS3-1
300752748 STGRFSP, OC3-1
300752755 STGRFSP, TRAM-O2-IR
300756277 STGRCR1, NAVIS RTU LICENSE
300757580 IP2000 W/SO-VLAN, ANC, ADSL2P, SUBT, NBI
300764024 STGRFSP, CBLMGT KIT, LPMSFILL-48
300764032 STGRFSP, CBLMGT KIT
300764040 STGRCR-COP, NAVIS RTU LICENSE
300764057 CSM36 19 CNVRTR SHLF ASSY W/FILLERCARDS
300767944 Zone 2 rack HW ; Rack Extn 2ft
300767951 Zone 2 rack HW ; Rack Extn 4ft-6
300768959 STGRFSP, CM-IP2000,TRAM-D4 SW- SUBT
300777083 STGRFSP, CM-IP2100,DS3-1
300777091 STGRFSP, CM-IP2100,OC3-1
300777109 STGRFSP, IP2100,TRAM-O2-
300777117 IP2100; SW- SUBT, VLAN,
300778388 STGRFSP, CM-IP2100, SW
300778396 STGRFSP, IP2100, SW
300781242 STGRCR-COP-GE, NAVIS/CORBA LICENSE
300781895 CM-A2 WITH SW – ANC AND ADSL2P
300796604 CABINET 52B QWEST E/W STINGER FIBERONLY
300797891 973-386-3160STGRRTI-2;IP2100;3 A2P-48-H
300801719 STGRLS-2,IP2000,7 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801727 STGRLS-2,IP2000,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801735 STGRLS-2,IP2000,5 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801743 STGRLS-LIM-AP-48/ LPM-RP
300801750 STINGER LS SPARE IP2000 W/SOFTWARE PKG
300801768 STGRLS-2,CM-A,2LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801776 STGRLS-2,IP2000,3 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801784 STGRLS-2,CM-A,7LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801792 STGRLS-2,IP2000,1 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801800 STGRLS-2,CM-A,5LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801818 RT-IP2000 W/ ADSL 2P,VLAN
300801826 RTLIM-AP-48/LPM-4 8-RP 1
300801834 STGRLS-2,CM-A,3LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801842 STGRLS-2,CM-A,1LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801859 LS-CM-A W/ADSL2P
300801867 RTLIM-AP-48/LPM-4 8-RP 2
300801875 RT-CM-A W/ADSL2P
300801883 STINGER MRT PACKA GE OC3
Lucent for sale, Alcatel-Lucent
300801891 FSPW/RM-23,IP2000 14LIM-AP-48,VLAN,ADS
300801909 FSPW/RM-19,IP2000 14LIM-AP-48,VLAN,ADS
300801917 FSPW/RM-23,IP2000 7LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801925 FSPW/RM-19,IP2000 7LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801933 FSPW/RM-23,IP2000 5LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801941 FSPW/RM-19,IP2000 5LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801958 FSPW/RM-23,IP2000 3LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801966 FSPW/RM-19,IP2000 3LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801974 FSPW/RM-23,IP2000 2LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801982 FSPW/RM-19,IP2000 2LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801990 FSPW/RM-23,IP2000 1LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300802006 FSPW/RM-19,IP2000 1LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300802014 FSPW/RM-23,CM-A,1 4LIM-AP-48,VLAN,ADSL2
300802022 FSPW/RM-19,CM-A,1 4LIM-AP-48,VLAN,ADSL2
300802030 FSPW/RM-23,CM-A,3 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802048 FSPW/RM-19,CM-A,3 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802055 FSPW/RM-23,CM-A,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802063 FSPW/RM-19,CM-A,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802071 FSPW/RM-23,CM-A,1 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802089 FSPW/RM-19,CM-A,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802097 FS-LIM-AP-48/LPM- RP 1
300802105 FS-IP2000/ADSL2P, VLAN
300802113 FS CM-A/ADSL2P
300805124 cabinet 52b qwest 96 ports e/w stinger
300806734 STGRRTI-1;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM–48-
300806742 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300806759 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300808060 760046912 CABINET 52B QWEST E/W STINGER
300808078 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300808086 STGRRTI-1;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM–48-
300813896 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300813912 STGRRTI-1;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300815420 STGRLS-2;IP2100;7 72-HB;7 LPM2-72;SX AN
300815438 STGRLS-2;IP2100;1 72-HB;1 LPM2-72;SX AN
300815446 1 LIM -72-HB 1 LPM2-72
300817293 MRT2U-AD-72S-56K-MODEL W/ TM-OC3 AND SW
300826088 1 STGR-LIM-AD-48; 1 STGR-LPM-48;1STGR-R
300826096 1 STGR-LIM-AP-72; 1 STGR-LPM2-72;1STGR-
300828118 STGRLSP-UNIT-BNE-BUNDLE (INCLUDES FAN,A
408919165 SHLF-026-670-20 CONVR 84IN 24.5IN 15IN
408942928 SHLF-026-772-20 CONVR 84IN 25IN 15IN ST
109567164 BRKT-0801-1783-001 MTG ALUM 160LB 1.4IN
109567545 RACK-0801-0961-003 CAB MT 2.75IN 24.47I
109570663 CHAS-0700-1480-001 CARD HLDR STL RKMT 1
109573667 MEM-702026915 PC CARD 6.4e+07BYT 1e+07N
109573675 MEM-702026923 PC CARD 6.4e+07BYT 1e+07N
109577171 CP-0800-0913-501 IP2100 CONTROL MODULE
109580282 FACEPLT-1390-1771-101 BLNK STL SCR-ON S
109580290 FAN-0700-0962-001 MOT DRVN 48V DC 75W 3
300135076 STGR-TM-OC3-2 2-PORT TM
300305752 STGR-TM-OC3-2M 2-PORT TM
300309945 STGR-TM-E3-2 2-PORT E3 T
300309952 STGR-TM-E3-1 1-PORT E3 T
300311115 STGRLS-TM-E3-2 2PORT E3
300311131 STGRLS-WMB STINGER LS/RT
300311305 STGR-SP-MEM MEMORY UPGD
300311313 STGRLS1-SP-FAN STINGER L
300311321 STGRLS2-SP-FAN STINGER L
300311362 STGR-SP-FLASH-32 32MB PC
300313798 STGR-SP-SLOTFILL STINGER
300323789 STGR-SP-PTC STINGERFS SP
300327103 0700-0980-001 STGRRT-1 UNIT STINGER RT
300330750 STGR-SP-FILT
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
300330768 0800-0962-001 STGRFS-SP-FANSTINGER FS C
300330776 OI-300330776 S1:1 HRDWR
300341252 STGRLS-1 UNIT STINGER LS
300341260 STGRLS-2 UNIT STINGER LS
300341278 STGR-CM-A STINGER CONTRO
300341286 STGR-CM-B STINGER CONTRO
300422268 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300431905 STGRFSP UNIT 72-PORT BAS
300439353 STGRRT-CM-IP2000-F IP200
300439379 STGR-CM-IP2000-F IP2000
300440237 0801-0905-001 STGR-SFP-LX LONG-HAUL GIG
300440245 0801-0906-001 STGRRT-SFP-LX LONG-HAUL G
300440252 0801-0907-001 STGR-SFP-SX SHORT=HAUL GI
300442266 0700-0970-851 STGRRTI-2 UNIT RT MODEL 2
300442274 0800-0911-801-REV-F STGRI-CM-A CONTROL
300442282 0800-0911-851 STGRRTI-CM-A CONTROL MODU
300442290 0800-0921-802-REV-A STGR
300442332 0800-0940-804-REV-A STGR
300518099 STGRFS-SP-LPMFILL LPM FI
300518107 STGRLR-SP-LPMFILL LPM FI
300578523 STINGER FSP BASE WITH RE
300578531 STINGER LS-1 BASE WITH R
300582731 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300584869 0800-0977-002-REV-009 STGR-TM-OC12
300584877 0800-0977-001-REV-011 STGR-TM-OC12-L
300597002 STINGER FSP BASE W/ REDU
300638905 STGR-SW-UPGR
300638913 STGRLR-SW-UPGR
300720141 0800-0913-001 STGR-CM-IP2100-F-MODEL
300746781 STGRCR-COP-GE
300780046 STGR-CM-IP2100-F-BNE-BUNDLE
300817517 STGRMSP-UNIT-BNE-BUNDLE (INCLUDES RM,FA
300821113 STGRRT-CM-IP2100-F-BNE-BUNDLE WITHSP-FL
408935229 MDL-0801-0908-001 OPT INSERT IP2000 OR
408948784 MDL-0801-0909-001 OPT PLUG IN STGRCR-CO
300268141 0800-0922-148 0800-0922-148 STGR-LPM-48
300268174 OI-300268174 S1:1 HRDWR
300298437 STGRLS-LPM-48-RP 48-PORT
300300332 STGRLS-LPM-48 48-PORT LP
300309903 STGR-LIM-T1-24 24-PORT T
300309911 0800-0949-008 STGR-LIM-T
300309929 STGR-LIM-E1-24 24PORT E1
300309937 STGR-LIM-E1-8 8-PORT E1
300327475 OI-300327475 S1:1 HRDWR
300327483 OI-300327483 S1:1 HRDWR
300327491 0800-0974-548 STGRRT-LPM-48 48-PORT LPM
300327509 OI-300327509 S1:1 HRDWR
300330735 OI-300330735 S1:1 HRDWR
300342375 OI-300342375 S1:1 HRDWR
300421476 STGR-LIM-T1000 T1000 LIN
300421484 STGRLS-LEM-2 2-PORT 10/1
300421492 STGRFS-LEM-2 2-PORT 10/1
300426673 0800-1460-001 STGR-LPM2-72 LINE PROTECT
300431889 0800-0993-172-REV-002 STGR-LIM-AD-72 72
300431897 STGR-LIM-SL-72 72-PORT S
300431913 STGRLS-LPM2-72 72-PORT L
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
300442241 0800-0997-072 STGR-LPM2-72-RP 72-PORT L
300442308 0800-0930-808-REV-J STGRI-LIM-AD-48 48-
300442316 0800-0930-858-REV-J STGRRTI-LIM-AD-48 4
300442324 0800-0934-848-REV-B STGRI-LPM-48-RP 48-
300442357 0800-0944-858 STGRRTI-LPM-48-RP 48-PORT
300442365 0800-0949-858-REV-F STGRRTI-LIM-T1-8 8-
300442373 STGR-PSM2 72-PORT PSM FO
300442381 STGRLS-LPM2-72-RP 72-POR
300442399 STGRLS-PSM2-72 72-PORT P
300443538 STGR-CLTE ENHANCED CLT F
300462215 STGRLS-CLTE-72 ENHANCED
300462488 STGR-LIM-SL-48 48 PORT S
300462496 STGRRT-LIM-SL-48 48 PORT
300470408 0800-0993–672-REV-002 STGRRT-LIM-AD-72
300470416 STGRRT-LIM-SL-72 72 PORT
300470440 STGRRT-PSM2-72 72 PORT S
300470457 STGRRT-CLTE-72 ENHANCED
300550084 0800-0949-808-REV-C STGRI-LIM-T1-8 8-PO
300550092 0800-0949-824-REV-C STGRI-LIM-T1-24 24-
300584844 0800-0992-072 STGR-LIM-AP-72
300720125 0800-0951-007 STGR-LIM-A2P-48-HB
300720133 0800-0951-003 STGR-LIM-A2P-72-HB
300746138 STGR-LIM-SL-IMA-48
300746799 STGR-OLIM-GE-10
300746807 STGRCR-LIM-EAP-48
300422284 STGR-SO-APS
300422318 STGR-SO-SUBT
300422383 0830-0264-003 STGRLR-SO-IMA
300422391 STGRLR-SO-PNNI
300429511 STGR-SW-SYS (RTU LICENSE)
300429529 STGRLR-SW-SYS SYS S/W RT
300440625 STGR-SO-IGMP SOFTWARE OP
300440641 STGRLR-SO-IGMP SW OPTION
300440658 STGR-SO-VLAN SW OPTION F
300440674 STGRLR-SO-VLAN SW OPTION
300442613 STGR-SO-MTAU SW OPTION T
300442621 STGRLR-SO-MTAU SW OPTION
300576964 STGR-SO-CALEA
300584851 SFTW OPT TO ENABLE ADSL2+ ON STINGER CH
300429107 CELL-4202A ADSL IAD,2 PO
300429115 CELL-4104H SHDSL IAD,4 P
300429123 CELL-4204A ADSL IAD,4 PO
300272028 CELLPIPE_20A-BX ADSL BRI
300329364 DSL-UPS-12V
300402609 CELL-20H CELLPIPE RTR,G.
300402617 CELL-20A-BX CELLPIPE ROU
300402633 CELL-20A-USB CELLPIPE US
300408457 CELL-20A-GX-GB CELLPIPE
300420197 CELL-20H-E CELLPIPE G.SH
300420213 CELL-30A-BX ADSL, ANNEX
300512647 CELL-22A-GX CELLPIPE ADS
300512654 CELL-22A-GX-E CELLPIPE A
300518362 CELL-40H-CES SHDSL CIRCT
300564838 CELL-22A-EX CELLPIPE ADS
300575404 CELL-20H-AR CELLPIPE G.S
300584455 CELLPIPE 22A-BX-AR
300586468 CELLPIPE 22A-GX-CB
300633617 CELLPIPE 20A-USB-CZ ADSL MODEM
300633625 CELLPIPE 22A-GX-CZ ADSL MODEM
300633633 CELLPIPE 22A-EX-CZ ADSL MODEM
300633641 CELLPIPE 22A-BX-CZ ADSL MODEM
300633658 CELLPIPE 22A-FX-CZ ADSL MODEM
300698727 CELLPIPE 21A-BX-E ADSL BRIDGE
300710530 CELLPIPE 61A-GX ADSL-A W/LAN, NAR
300710548 CELLPIPE 61A-GX-E ADSL-A, W/LAN, EUROPE
300710555 CELLPIPE 61A-GX-UK ADSL ANNEX-A, W/LAN,
300756798 CELL 19A-BX-ECELLPIPE 19A-BX-E, ADSL-AN
300756806 CELL 19A-BX-ARCELLPIPE 19A-BX-AR, ADSL
300757614 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, EUROPE
300757622 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, UK
300757630 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, AUS
300761269 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, ARGENTINA
300780541 CELLPIPE 20H-4-AR, SHDSL-BRIDGE/ROUTER
300809282 CELLPIPE 23A-EX-AUADSL2+ MODEM; ANNEX A
107222465 CP-NT1P-230 NT1 CIRCUIT PACK FOR ISDN 4
107659229 KIT,FR2000,8.0AH BATT,PWR,48V,BRKTS,PLTS
107877193 TERMN UNIT-NT1B-300V2 IS
109226308 SRV CHG-INSTLN LUCENT TE
300012036 KIT OF 10 25′ CABLES W/F
300130424 SERVER FOR NEXT GEN PHON
300130432 HEADSET (2030A)
300130457 DATA MODULE WITH RS-232-
300131760 DATA MODULE WITH RS-232-
300294485 20 WATT POWER SUPPLY -48
300294543 50 PAIR S/T AMPHENOL OUT
300063096 P130-DC-GEN
300063104 P130-FT1-ASA
300063138 P130-L56-ASA
300063146 P130 LS56-2N-ASA
300063179 P130-U-V35-ASA
300066859 P22-SWUP-563DES
300066941 P50-DC-BRI
300066958 P50-DC-LS56
300067006 P50-PWR
300067048 P75-1SBRI-X25
300067071 P75-DC-BRI
300067113 P85-1SBRI-X25
300067147 PL-CDROM
300071560 P85-1UBRI-INT
300071578 P85-1SBRI-UK
300071586 P85-1SBRI-J
300071594 P85-1SBRI-GR
300071602 P85-1SBRI-F
300071610 P85-1SBRI-AU
300071628 P75-DC-BRI-J
300071636 P75-1UBRI-INT
300071669 P75-1SBRI-GR
300071719 P50-DC-BRI-J
300071727 P50-1UBRI-INT
300071743 P50-1SBRI-E
300071750 P22-HO-750E1
300153350 SP155-2S-E1, ROUTER BRI-
300153368 SP155-2S-E1-SG, ROUTER B
300153376 SP155-2S-T1, ROUTER BRI-
300153384 P155-2S-V35, ROUTER BRI-
300153392 SP155-2S-V35-SG, ROUTER
300281011 P50-1SBRI-SG SINGAPORE M
300281029 P75-1SBRI-SG SINGAPORE M
300281060 PL-PWR-C SPARE 220V POWE
300296027 P50-SWUP-P75-UK P50 TO P
300296035 P50-SWUP-P75-GR P50 TO P
300296043 P50-SWUP-P75-AU P50 TO P
300296050 P50-SWUP-P75-F P50 TO P7
300296068 P50-SWUP-P75-J P50 TO P7
300319704 SP170-ADSL SUPPERPIPE170
300319720 SP175-ADSL SUPPERPIPE175
300319738 SP175-T1 SUPERPIPE175 IA
300319746 SP175-E1 SUPERPIPE175 IA
300319753 SP175-V.35 SUPERPIPE175
300330834 P130-S-FT1-ASA
300469004 PL-PWR-E 4505-0081-001
300556123 Dial Access Design Eng
407546035 MXR-P50-LS56 INVRS 2PORT
407546050 MXR-P50-LS56-2W INVERSE
407691930 CA ASSY-P130-CBLS-A INTF
407691948 CA ASSY-P130-CBLS-B INTF
407691955 CA ASSY-P130-V35 INTFC 1
407691963 CA ASSY-PL-CBLS-A INTFC
300408606 AP-SP-1DES-2-5 STANDALON
300408630 AP-1DES-300-2-5 AP OS V2
300299195 AP-3DES-2-2-UUNET X, UUN
300408648 AP-3DES-300-2-5 AP OS V2
300443223 AP-QVPN-300-3-0 AP OS V3
300443231 AP-IPSVCS-300-3-0 AP OS
300443264 AP-SP-QVPN-300-3-0 STAND
300443272 AP-SP-IPSVCS-300-3-0 STA
300443306 AP-QVPN-600-3-0 AP OS V3
300443314 AP-IPSVCS-600-3-0 AP OS
300443348 AP-SP-QVPN-600-3-0 STAND
300443355 AP-SP-IPSVCS-600-3-0 STA
300443389 AP-QVPN-1500-3-0 AP OS V
300443397 AP-IPSVCS-1500-3-0 AP OS
300443421 AP-SP-QVPN-1500-3-0 STAN
300443439 AP-SP-IPSVCS-1500-3-0 ST
300566247 AP-IPSVCS-FIPS-300-2-6
300566254 AP-SP-IPSVCS-FIPS-300-2-6
300566262 AP-IPSVCS-FIPS-600-2-6
300566270 AP-SP-IPSVCS-FIPS-600-2-6
300613288 AP-1500-BASE-PAK
300613296 AP-1500-GIGE-PAK
300613304 AP-1500-ATMOC3-PAK
300433968 AP-1500 MODEL AP-1500 MO
300443447 AP-SP-256MEM-UPG SPARE A
300443454 AP-SP-CHAS-AP1500 SPARE
300443462 AP-SP-MB-AP1500-128 SPAR
300443470 AP-SP-MB-AP1500-256 SPAR
300443488 AP-SDRAM-256-UPG AP-1500
300428539 AP-SP-ADVNET-300-2-5
300443215 AP-ADVNET-300-3-0 AP OS
300443249 AP-SP-BASE-300-3-0 STAND
300443256 AP-SP-ADVNET-300-3-0 STA
300443298 AP-ADVNET-600-3-0 AP OS
300443322 AP-SP-BASE-600-3-0 STAND
300443330 AP-SP-ADVNET-600-3-0 STA
300443371 AP-ADVNET-1500-3-0 AP OS
300443405 AP-SP-BASE-1500-3-0 STAN
300443413 AP-SP-ADVNET-1500-3-0 ST
408289387 CHAS-AP-SP-CHAS-AP1000 S
408289890 MDL-AP-SP-MB-128 PLUG IN
408290013 MDL-AP-SP-MB-256 PLUG IN
300421047 AP-600-T1E1-PAK MODEL AP
300421054 AP-600-MSSI-PAK MODEL AP
300421062 AP-600-BASE-PAK MODEL AP
300421070 AP-300-ST-PAK MODEL AP30
300421088 AP-300-M-ST-PAK MODEL AP
300421096 AP-300-2T1E1-ST-PAK MODE
300352226 AP-300-ST AP300, (2) 10/
300352234 AP-300-2T1E1-ST AP300, (
300352242 AP-300-M-ST AP300, (2) 1
300352267 AP-300-M-U AP300, (2) 10
300408689 AP-600 MODEL AP-600 MODE
300421039 AP-600-2LAN-PAK AP600, (
300533924 VPN Firewall Brick 500 Basic
300533973 VPN Firewall Brick 500 VPN
300592615 VPN Firewall Brick 1100 7/0
300592649 VPN Firewall Brick 1100
300698289 VPN FIREWALL BRICK 150
300746013 VPN FIREWALL BRICK 1100A
300767365 DSK DRV-MPF82E-U1/181/FL
300803798 USB 2.0 FLASH DRIVE BRICK 150
300299427 AP-PMC-01 X,AP PMC ETHER
300299435 AP-PMC-02 X, AP PMC HSSI
300299443 AP-PMC-03 X, AP PMC ATM-
300299450 AP-PMC-04 X, AP PMC ATM
300299468 AP-PMC-05 X, AP PMC ATM
300299476 AP-PMC-06 X, AP PMC QUAD
300299492 AP-PMC-07 X, AP PMC OC3D
300299500 AP-PMC-08 X, AP PMC MSSI
300299526 AP-PMC-09 X, ENCRYPTION
300299534 AP-PMC-0A X, AP PMC GIGA
300299542 AP-PMC-0B X, AP PMC POS
300299559 AP-PMC-0C X, AP PMC POS
300299567 AP-PMC-0D X, AP PMC FRAM
300299856 AP-SP-PMC-09 X,SPARE ENC
408225779 MDL-AP-SP-PMC-03 PLUG IN
408225787 MDL-AP-SP-PMC-04 PLUG IN
408225795 MDL-AP-SP-PMC-05 PLUG IN
408225803 MDL-AP-SP-PMC-06 PLUG IN
408225811 MDL-AP-SP-PMC-07 PLUG IN
408225829 MDL-AP-SP-PMC-0D PLUG IN
408289791 MDL-AP-SP-PMC-08 PLUG IN
408304327 MDL-AP-SP-PMC-01 PLUG IN
408306561 MDL-AP-SP-PMC-0A PLUG IN
408306587 MDL-AP-SP-PMC-0B PLUG IN
408306629 MDL-HW-IM-0C PLUG IN P47
408306710 MDL-AP-SP-PMS-0S PLUG IN
408306736 MDL-AP-SP-PMC-0U PLUG IN
408313195 MDL-AP-SP-PMC-02 PLUG IN
300299609 AP-PWRSUP-AC X,AP1K AC P
300299625 AP-PWRSUP-DC X,AP1K DC P
300299302 AP-BLN-120-75 X,120OHM T
300299310 AP-BNC-20 X,20 FT ATM DS
300299369 AP-HSSI-10 X,10FT HSSI C
300299393 AP-MODCNSL-10 X,10FT MOD
300327905 AP-SP-ISDN-T1/E1-8 8FT I
300356037 AP-LAN-XOVER-10 10′ LAN
300356045 AP-SP-LAN-XOVER-10 10′ L
300356052 AP-ISDN-T1/E1-LAN-STR-8
300356060 AP-SP-ISDN-T1/E1-LAN-STR
300614997 RACK MOUNT (19 ) AP600
408226041 CA ASSY-AP-SP-HSSI-10 IN
300356011 AP-SP-AP300-CNSL-12 SPAR
300356029 AP-SP-AP300-PWRSUP SPARE
300546181 RACK MOUNT SHELF – 19 F
300408697 AP-SP-CHAS-AP600 SPARE A
300408705 AP-SP-MB-AP600-128 SPARE
109579201 CHAS-CBX3500 CHASSIS WITH QUAD PDUS MOD
300411162 11301AF CBX500 AC REDUND
300582285 CBX500 FAST PACKET FR DC
300794872 CBX3500 DC REDUNDANT CHASSISBUNDLE WITH
408185569 CAB-11401A BOX STL CHASS
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
408125219 PWR UNIT-11013A 11013A 240V (-48)V ALTE
408125227 PWR UNIT-11013B 11013A 240V (-48)V DIRE
300792702 NAVIS EMS-CBGX, RELEASE 10.0
300792710 NAVISXTEND PROVISIONING SERVER 10.0
300792736 NAVISXTEND STATISTICS SERVER 10.0
300792744 NAVISXTEND ACCOUNTING SERVER 10.0
300792751 NAVISXTEND FAULT SERVER 10.0
300792769 NAVISXTEND DATABASE STANDBY SERVER10.0
300792777 NAVIS EMS-CBGX, RELEASE 11.0
300792785 NAVISXTEND PROVISIONING SERVER 11.0
300792793 NAVISXTEND STATISTICS SERVER 11.0
300792801 NAVISXTEND ACCOUNTING SERVER 11.0
300792819 NAVISXTEND FAULT SERVER 11.0
300792827 NAVISXTEND DATABASE STANDBY SERVER11.0
109579219 MDL-CBX3500 SWITCH PROCESSORADAPTER (SP
109579227 MDL-CBX3500 FAN TRAY WITH QUAD PDUS CON
109591982 MDL-CBX3500 DATA PLUG IN CBX3500
109599605 MDL-4 PORT CHAN STM1/E1 OC3/DS3 IOM CON
109599613 MDL-4 PORT CHAN STM1/E1 OC3/DS3 IOA CON
300671724 1 PORT OC-48C/STM16 UNIVERSAL LINE
300671732 4 PORT OC-12C/STM4 ATM UNIVERSAL
300671740 16 PORT OC-3/STM1 UNIVERSAL LINE
300671757 OC-12 OPTIC MODULE (MMF)
300673704 CBX3500 1 PORT CHAN STM1/E1 IMA IOM
300716669 LU-2ATM-2GE-SX
300719580 LU-2ATM-2GE-LX
300719598 LU-2ATM-2GE-LH
300064649 11519 GX 550 CHASSIS W/O POWER 11519
300317658 11500A MODEL GX REDUNDAN
300317666 11502A MODEL GX ENTRY UN
300397072 11515A GX550 REDUNDANT E
300397080 11516A GX550 REDUNDANT E
300398294 11508 GX 550 ENTRY UNIT
300398302 11509 GX 550 REDUNDANT B
300403979 11503 GX 550 ENTRY UNIT
300403987 11501 GX550 REDUNDANT BA
300672284 GX550 NP2 AND SF2 REDUNDANT BUNDLE
300672292 GX550 NP2 AND SF2 ENTRY UNIT BUNDLE
300148186 11600 DOWNLINK PHY
300274792 11594 GX550 1PORT OC48/S
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300276862 11560A 11560A BIO 256/BASE I/O INTERFAC
300313350 11564B BIO II 12M
300317575 11540A 11540A NODE PROCESSOR
Lucent for sale
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
109149435 NAQV RTU, PER PSAX 1000, EA
109149443 NAQV RTU, PER PSAX 1250, EA
109149450 NAQV RTU, PER PSAX 2300, EA
109149468 NAQV RTU, PER PSAX 4500, EA
300321411 NAQV APPN,R4.5,C/S,HPOV/SOL,PER SVR,EA
300439312 NAQV APPN,R5.1.1,C/S,HPOV/SOL, PER SVR
300566213 RTS-A SW UPDATE/UPGRADE
300566221 RTS-A SW UPDATE/UPGRADE
300566239 RTS-A SW UPDATE/UPGRADE
300666039 NAQV APPN,R9.0,C/S,HPOV/SOL, PER SV
300666047 NAQV APPN,R9.0,STANDALONE, PER SVR,
300676194 NAQV APPN, HP NNM 6.4 250, SUN
300676426 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE R8.1.6
300717741 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE R9.0.3
300717758 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE R9.1.2
300717766 PSAX ANNUAL SOFTWARE SUPPORT
300737269 PSAX SYSTEM SOFTWARE R9.2.0
300743655 NAQV APPN,R9.2,C/S,HPOV/SOL, PER SV
300743663 NAQV APPN,R9.2,STANDALONE, PER SVR,
300753779 PSAX SYSTEM SOFTWARE R10.0.0
300753803 NAVIS EMS – PSAX, R10.0 STANDALONE
300753811 NAVIS EMS – PSAX, R10.0 C/S FOR OPEN VI
300792199 PSAX CO SYSTEM SOFTWARERELEASE 10.1
300792207 PSAX CO SYSTEM SOFTWARERELEASE 10.2
300792215 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1STANDALONE A
300792223 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1CLIENT SERVE
300810207 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 11.0
300811015 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1STANDALONE A
300811023 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1CLIENT SERVE
300812906 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.1.1
300829322 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.0.1
300829355 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.0.4
300829389 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.0.5
300161437 PSAX 1250 19IN FAN TRAY, 110/220 VAC
300074705 2 PORT E3 ATM MODULE
300471414 1 PORT CH OC-3C/STM-1 CES SM MODULE
300711421 GIGE SX SFP MODULE
300711439 GIGE LX SFP MODULE
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300794898 RELEASE 10.1.0 CPU3 MODULE,PSAX 1000
300794906 RELEASE 10.1.0 CPU4 MODULE,PSAX 1250
300800703 RELEASE 10.0.0 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300811031 RELEASE 11.0.0 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300811056 RELEASE 11.0.0 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300812914 RELEASE 11.0.0 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300812922 RELEASE 11.0.0 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300829330 RELEASE 10.0.1 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300829348 RELEASE 10.0.1 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300829363 RELEASE 10.0.4 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300829371 RELEASE 10.0.4 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300829397 RELEASE 10.0.5 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300829405 RELEASE 10.0.5 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300676400 R8.1.6 CPU4 MODULE
300676418 R8.1.6 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300717782 R9.0.3 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300717790 R9.1.2 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300717808 CIRCUIT PACK, CPU4 MODULE
300717816 R9.1.2 CPU4 MODULE
300737277 R9.2.0 CPU3 MODULE
300737285 R9.2.0 CPU4 MODULE
300753795 R10.0.0 CPU4 MODULE
300720364 RED PSAX 2300 19IN -48VDC SYSTEM
300720331 PSAX 4500 19IN CHASSIS
300720356 RED PSAX 4500 19IN -48 VDC SYSTEM
108360389 RECESSED MTNG BRACKETS, PSAX 1250
108386186 MICRO DB15F TO DB15M, 9 FT
108386202 MICRO DB15F TO DB15F, 9 FT
300074341 PSAX 2300/4500 P/S SPARE FAN FILTER
300074853 PSAX 1250 23IN SPARE FAN TRAY FILTER
300518495 BLANK 1000 I/O OR CPU DOUBLE FACEPLATE
300518511 BLANK PSAX 4500 REAR SINGLE
300518529 BLANK PSAX 4500 REAR DOUBLE
300518537 BLANK PSAX 4500 REAR TRIPLE
300550555 PSAX 2.5A, 250V FUSE KIT
300550563 PSAX 15 AMP FUSE KIT
300564291 PROTECTION PATCH PANEL, 24 PORT, -48VDC
300567724 PSAX .5 AMP FUSE KIT
300567732 PSAX 1000 POWER CONNECTORS SPARE KIT
300584927 PSAX 1000 WALL MOUNT PLATE
300584935 PATCH PANEL TO PSAX 1000 MOUNT BRACKETS
300584943 PATCH PANEL WALL MNTG BRACKETS
300779543 4500 REAR DBL STRATUM FACEPLATE
300779550 4500 REAR SINGLE FACEPLATE
300779568 4500 REAR DOUBLE FACEPLATE
300779576 4500 REAR TRIPLE FACEPLATE
300779584 4500 REAR BLANK PANEL KIT
407880731 MICRO DB15F TO DB25F,12 FT
407880814 MICRO DB15F TO WINCHESTER F,12 FT
407880822 MICRO DB15F TO WINCHESTER M,12 FT
407970755 PSAX 1250 HEAT DEFLECTOR, 23IN
407970771 PSAX 1250 HEAT DEFLECTOR, 19IN
300841731 AAA (NR) RTU, 16K UPGRADE FOR TPSA
300841749 AAA (NR) RTU, 32K UPGRADE FOR TPSA
Lucent for sale
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
G1002054 Tactical Base Station Router Pico class of operation in 900MHz, 1800MHz and 1900MHz band
G1002381 Tactical Base Station Router Pico class of operation in 850MHz, 1800MHz and 1900MHz band
G1002376 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 1900MHz band
G1002378 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 1800MHz band
G1002379 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 900MHz band
G1002380 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 850MHz band
300292091-22250 RTS 7×24 5ESS CDX
300292158-15000 RTS 7×24 5ESS DRM, VCDX
300073699-29500 RTS 7×24 5ESS SM-2000 QuickStart 1B,2A,2B,3A,3B,5ESS Switch
300286531-21080 RTS 7×24 7 R/E Fast Start
300073699-21080 RTS 7×24 7R/E NOW Fastart Model L1,L100,L200
300653839-00800 RTS 7×24 Access Point 1000, AP-1000
300653821-00675 RTS 7×24 Access Point 1500
300169166-00170 RTS 7×24 Access Point 300
300653813-00670 RTS 7×24 Access Point 450, AP-450 HS
300653797-00300 RTS 7×24 Access Point 450, AP-450 LS
300694114-00045 RTS 7×24 Access Point 50 LAN, TI
300653789-00400 RTS 7×24 Access Point 600
300428851-01890 RTS 7×24 AnyMedia FAST Broadband
300428851-04500 RTS 7×24 AnyMedia FAST Combined
300428851-00995 RTS 7×24 AnyMedia FAST Narrowband
300198561-02900 RTS 7×24 APX 1000
300208378-08000 RTS 7×24 APX 8000
300208378-10000 RTS 7×24 APX 8100
300209541-10000 RTS 7×24 B-STDX 8000, 9000
300718582-10850 RTS 7×24 CBX 3500
300209541-07500 RTS 7×24 CBX 500
300296431-04900 RTS 7×24 DACS I
300296431-01700 RTS 7×24 DACS II AX11, AX4, ISX, NON CEF
300296431-05800 RTS 7×24 DACS II CEF
300296431-01800 RTS 7×24 DACS II Connect Reach
300296431-02300 RTS 7×24 DACS II ESBF, SBF, W/EXP
300296431-03400 RTS 7×24 DACS III 2000
300296431-04435 RTS 7×24 DACS IV 2000
300296431-00200 RTS 7×24 DDM-1000, DDM2000 OC-12 and OC-3, DDM-Plus
300296431-00185 RTS 7×24 FT-2000 (Regenerator)
300296431-00335 RTS 7×24 FT-2000 ADR, LCT, OC-48 Lightwave Sys
300649878-29500 RTS 7×24 GTD5
300214350-14500 RTS 7×24 GX 550
300718640-00200 RTS 7×24 IAG 240
300649969-16500 RTS 7×24 iMerge CFG R4.0 (FL)
300708997-06400 RTS 7×24 iMerge CFG R4.0 (GS)
300426178-02400 NDAE PacketStar PSAX 2300
300296431-04000 RTS 7×24 LambdaUnite 320
300296431-07000 RTS 7×24 LambdaUnite 640
300296431-04500 RTS 7×24 LambdaXtreme ET, RT, OADM
300296431-02250 RTS 7×24 LambdaXtreme Rep
300187861-00475 RTS 7×24 MAX 1800
300168044-00215 RTS 7×24 MAX 200 PLUS, MAX 800, MX8
300187861-00425 RTS 7×24 MAX 2000, MAX 3000, MX30, MAX 4000, MXHP, Multiband MAX 1800, MBX18-8, Multiband MAX 2000,
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-handMBX20, Multiband MAX 4000, MBX-4
300188679-00590 RTS 7×24 MAX 6000 System Bundle, MXV6-GWE-60, MXV6-GWT-48, MX60
300198561-03000 RTS 7×24 MAX TNT
300296431-00825 RTS 7×24 Metropolis DMX 10G, 2.5G, MDMX
300296431-00170 RTS 7×24 Metropolis DMXplore
300296431-00225 RTS 7×24 Metropolis DMXpress Access Multiplexer
300296431-00385 RTS 7×24 Metropolis DMXtend
300296431-02500 RTS 7×24 Metropolis EON – DFT, RT
300296431-02100 RTS 7×24 Metropolis EON – ET, WaveStar OLS 1.6T End Terminal, 400G End Terminal, 400G Ring Terminal/Regenerator, 40G, 800G, 80G (8TR 780), 1.6T RingTerminal/Regenerator
300296431-01400 RTS 7×24 Metropolis EON – REP, WaveStar OLS 40G Repeater, 80G Repeater
300168606-00300 RTS 7×24 MPA Spy
300191772-00600 RTS 7×24 MPAD 1000, 3000
300189586-01320 RTS 7×24 MPAD 8000
300188679-00800 RTS 7×24 Multiband MAX 6000, MBX-6K
300187861-00460 RTS 7×24 Multiband Plus Bandwidth Controller, MBP
300168044-00460 RTS 7×24 Multiband RPM, RPM-1; VSX BRI, MBV-BRI4S-E, MBV-BRIS, MBV-BRIU; VSX SL, MBV-SL-BRIS, MVSX
300167962-00270 RTS 7×24 MultiDSL DSLMAX 20, DSLMX20
300188547-00925 RTS 7×24 MultiDSL DSLTERMINATOR, DSLTR100
300198439-03600 RTS 7×24 MultiDSL DSLTNT
300208378-03600 RTS 7×24 MultiVoice MAX 6000
300208378-03000 RTS 7×24 MultiVoice MAX TNT
300678489-01250 RTS 7×24 NavisCore/NavisXtend Provisioning Server EMS
300678547-00434 RTS 7×24 NavisXtend Accounting Server EMS
300678562-01085 RTS 7×24 NavisXtend Database Standby Server EMS
300678505-00977 RTS 7×24 NavisXtend Fault Server EMS
300678521-00977 RTS 7×24 NavisXtend Statistics Server EMS
300205317-02520 RTS 7×24 PacketStar IP Manager
300205051-00950 RTS 7×24 PacketStar PSAX 1000
300199866-02250 RTS 7×24 PacketStar PSAX 1250
300238342-05850 OTS 7×24 LambdaUnite 640
300209673-06000 RTS 7×24 PacketStar PSAX 4500
300214616-11700 RTS 7×24 PacketStar Voice Gateway
300428851-00375 RTS 7×24 SLC Series 5 Carrier System
300428851-00500 RTS 7×24 SLC-2000
300199734-03900 RTS 7×24 STDX 6000
300718624-00330 RTS 7×24 V-16 DSLAM
300657517-01850 RTS 7×24 VPN BRICK 1000
300700440-01935 RTS 7×24 VPN BRICK 1100
300219896-00035 RTS 7×24 VPN BRICK 20
300653904-00300 RTS 7×24 VPN BRICK 201, 300
300700697-00325 RTS 7×24 VPN BRICK 350
300657525-00700 RTS 7×24 VPN BRICK 500
300653870-00080 RTS 7×24 VPN BRICK 80
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300700283-00150 RTS 7×24 VPN Firewall LSMS 56 bit and 168 bit (basic redundancy)
300700267-00210 RTS 7×24 VPN Firewall LSMS 56 and 168 bit (basic)
300700242-01050 RTS 7×24 VPN Firewall LSMS 56 and 168 bit (premium)
300700309-00015 RTS 7×24 VPN IPSEC 10
300700366-00060 RTS 7×24 VPN IPSEC 100
300700408-00350 RTS 7×24 VPN IPSEC 1000
300193596-01500 RTS 7×24 VPN IPSEC 10000
300700325-00040 RTS 7×24 VPN IPSEC 50
300700382-00200 RTS 7×24 VPN IPSEC 500
300700424-01000 RTS 7×24 VPN IPSEC 5000
300296431-00580 RTS 7×24 WaveStar ADM 16/1 (8TR 730)
300296431-00435 RTS 7×24 WaveStar ADM 16/1 Compact
300296431-00235 RTS 7×24 WaveStar ADM 4/1 (8TR 740)
300296431-06900 RTS 7×24 WaveStar Bandwidth Manager, WS BWM
300296431-05200 RTS 7×24 WaveStar DACS 4/4/1
300296431-01175 RTS 7×24 WaveStar OLS 1.6T Repeater, 400G Repeater, 800G Repeater
300296431-01775 RTS 7×24 WaveStar OLS 1.6T WAD
300296431-01785 RTS 7×24 WaveStar TDM 10G (OC-192 2F), TDM 2.5G (OC-48 2F)
300430014-00290 RTSA 7×24 Access Point 300
300412806-00745 RTSA 7×24 MAX 3000, MX30
300442191-01100 RTSA 7×24 MAX 6000 System Bundle, MXV6-GWE-60; MXV6-GWT-48; MX60
300442167-06940 RTSA 7×24 APX 1000
300442183-05450 RTSA 7×24 MAX TNT; MultiVoice MAX TNT
300519519-06050 RTSA 7×24 PacketStar PSAX 1250
300519501-02375 RTSA 7×24 PacketStar PSAX 1000
300442175-13880 RTSA 7×24 APX 8000
300700796-21760 RTSA 7×24 APX 8100
300727195-04110 RTSA 7×24 MultiVoice MAX 6000
300519527-09550 RTSA 7×24 PacketStar PSAX 2300
300519535-12650 RTSA 7×24 PacketStar PSAX 4500
300461068-02890 RTSA 7×24 AnyMedia FAST Broadband
300461084-06500 RTSA 7×24 AnyMedia FAST Combined
300461100-01995 RTSA 7×24 AnyMedia FAST Narrowband
300430048-00760 RTSA 7×24 Access Point 600
300430030-00575 RTSA 7×24 Access Point 450, AP-450 LS
300430022-01270 RTSA 7×24 Access Point 450, AP-450 HS
300461530-01275 RTSA 7×24 Access Point 1500
300430006-01400 RTSA 7×24 Access Point 1000, AP-1000
300704384-00095 RTSA 7×24 Access Point 50 LAN, T1
300238326-27000 OTS 7×24 5ESS CDX
300238326-52500 OTS 7×24 5ESS Switch
300238326-24000 OTS 7×24 5ESS VCDX
300238326-27600 OTS 7×24 7 R/E Fast Start
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300190527-00445 OTS 7×24 Access Point 1000, AP-1000, 1500, 450, AP-450 HS
300169182-00080 OTS 7×24 Access Point 300
300193216-00150 OTS 7×24 Access Point 450, AP-450 LS, 600
300169182-00040 OTS 7×24 Access Point 50 LAN, T1
300199379-00375 OTS 7×24 AnyMedia FAST Broadband, Combined, Narrowband
300198595-01085 OTS 7×24 APX 1000
300208402-01685 OTS 7×24 APX 8000
300208402-05500 OTS 7×24 APX 8100
300209574-04800 OTS 7×24 B-STDX 8000
300214384-05200 OTS 7×24 B-STDX 9000, CBX 500
300191939-00480 OTS 7×24 DACS II AX11, AX4
300199635-03120 OTS 7×24 DACS II ESBF; W/EXP; SBF;
300204823-02016 OTS 7×24 DACS II ISX
300214251-09360 OTS 7×24 DACS II NON CEF
300238342-48000 OTS 7×24 DACS III 2000
300238342-38500 OTS 7×24 DACS IV 2000
300238342-00425 OTS 7×24 DDM-2000 (OC12); (OC3); FiberReach (Narrowband); FiberReach (Wideband); Metropolis® DMXplore
300238342-00350 OTS 7×24 DDM-Plus
300238342-00140 OTS 7×24 FT-2000 (Regenerator)
300238342-00275 OTS 7×24 FT-2000 ADR; LCT; OC48 Lightwave Sys;
300223203-09250 OTS 7×24 GX 550
300209574-03000 OTS 7×24 GX 550 ES
300238342-03250 OTS 7×24 Lambda Unite; 320;
300238342-02225 OTS 7×24 LambdaUnite 160
300209673-03850 RTS 7×24 PacketStar PSAX 2300
300238342-03120 OTS 7×24 LambdaXtreme ET, RT, OADM
300238342-01560 OTS 7×24 LambdaXtreme Rep
300232659-03120 OTS 7×24 LambdaXtreme Transport LX 10G; LX 10G ULH; LX 40G
300187895-00225 OTS 7×24 MAX 1800; MAX 2000; MAX 3000, MX30; MAX 4000, MXHP; Multiband MAX 1800, MBX18-8; Multiband MAX 2000, MBX20; Multiband MAX 4000, MBX-4; Multiband Plus Bandwidth Controller, MBP
300168069-00085 OTS 7×24 MAX 200 PLUS; MAX 800, MX8; Multiband RPM, RPM-1; Multiband VSX BRI, MBV-BRI4S-E; Multiband VSX BRI, MBV-BRIS; Multiband VSX BRI, MBV-BRIU; Multiband VSX SL, MBV-SL-BRIS; Multiband VSX, MVSX
300188703-00300 OTS 7×24 MAX 6000 System Bundle, MXV6-GWE-60; MXV6-GWT-48; MX60; MBX-6K
300208402-01085 OTS 7×24 MAX TNT, 6000, Multivoice
300238342-00625 OTS 7×24 Metropolis DMX 10G; 2.5G; MDMX
300238342-00320 OTS 7×24 Metropolis DMXpress Access Multiplexer
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300238342-00480 OTS 7×24 Metropolis DMXtend
300238342-02750 OTS 7×24 Metropolis EON – ET
300238342-01500 OTS 7×24 Metropolis EON – REP
300167988-00045 OTS 7×24 MultiDSL DSLMAX 20, DSLMX20
300188570-00225 OTS 7×24 MultiDSL DSLTERMINATOR, DSLTR100
300208279-01085 OTS 7×24 MultiDSL DSLTNT
300205341-00525 OTS 7×24 PacketStar IP Manager
300204955-00525 OTS 7×24 PacketStar PSAX 1000
300199890-00975 OTS 7×24 PacketStar PSAX 1250
300209707-01375 OTS 7×24 PacketStar PSAX 2300
300214517-01825 OTS 7×24 PacketStar PSAX 4500
300214640-02750 OTS 7×24 PacketStar Voice Gateway
300199767-03000 OTS 7×24 STDX 6000
300205937-01095 OTS 7×24 VPN BRICK 1000; 1100
300219920-00040 OTS 7×24 VPN BRICK 20
300196730-00145 OTS 7×24 VPN BRICK 201, 300
300196730-00375 OTS 7×24 VPN BRICK 350, 500
300169505-00090 OTS 7×24 VPN BRICK 80
300169745-00240 OTS 7×24 VSX Inverse Multiplexers
300238342-31607 OTS 7×24 WaveStar Bandwidth Manager, WS BWM
300238342-02650 OTS 7×24 WaveStar OLS 1.6T End Terminal; 1.6T RingTerminal/Regenerator; 400G End Terminal; 400G Ring Terminal/Regenerator; OLS 800G;
300238342-01400 OTS 7×24 WaveStar OLS 1.6T Repeater; 400G Repeater; 800G Repeater;
300238342-02750 OTS 7×24 WaveStar OLS 40G; 80G (8TR 780);
300238342-01500 OTS 7×24 WaveStar OLS 40G Repeater; 80G Repeater;
300238342-04500 OTS 7×24 WaveStar TDM 10G (OC-192 2F); 2.5G (OC-48 2F)
300238342-06000 OTS 7×24 WaveStar TDM 10G (STM-64)
300426269-07500 NDAE 5ESS CDX; 5ESS VCDX
300426269-04500 NDAE 5ESS DRM
300426269-30000 NDAE 5ESS Switch
300657608-01200 NDAE Access Point 1000, AP-1000
300743572-21000 CBX500 Annual Remote Technical Support- RTS A NE; 24 x 7
300426228-06000 CBX500 Annual Repair and Exchange Service- RES AE ND
109208884-01250 CBX500 NavisExtend, NavisStatistics Core and Provisioning Annual Remote Technical Support- EMS RTS
300743614-15000 BSTDX Annual Remote Technical Support- RTS A NE; 24 x 7
300426210-05200 BSTDX Annual Repair and Exchange Service- RES R4R
109208884-00750 BSTDX NavisExtend, NavisStatistics Core and Provisioning Annual Remote Technical Support- EMS RTS
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300657590-01200 NDAE Access Point 1500
300657574-00240 NDAE Access Point 300
300657582-01056 NDAE Access Point 450, AP-450 HS
300657558-00480 NDAE Access Point 450, AP-450 LS
300657541-00093 NDAE Access Point 50 LAN
300657541-00090 NDAE Access Point 50 T1
300657541-00405 NDAE Access Point 600
300426350-01440 NDAE AnyMedia FAST Broadband, Combined, Narrowband
300426350-00300 NDAE AnyMedia ONU
300426178-03600 NDAE APX 1000
300426178-06500 NDAE APX 8000
300426228-08500 NDAE B-STDX 8000, 9000
300420403-00900 NDAE D4/D5
300426178-00480 NDAE DACS II AX11; AX4; MAX 3000, MX30; MAX 4000, MXHP; MPAD 1000; MPAD 3000; Multiband MAX 1800, MBX18-8; Multiband MAX 2000, MBX20; Multiband MAX 4000, MBX-4
300426178-03000 NDAE DACS II CEF; VPN BRICK 1100
300426178-03120 NDAE DACS II ESBF; DACS II SBF; DACS II W/EXP;
300426178-02016 NDAE DACS II ISX; PacketStar IP Manager;
300426178-04500 NDAE DACS II NON CEF; PacketStar PSAX 4500
300420403-00400 NDAE DDM-2000 (OC12); DDM-2000 (OC3);
300420403-00360 NDAE DDM-2000 FiberReach (Narrowband); DDM-2000 FiberReach (Wideband); DDM-Plus;
300420403-01500 NDAE FT-2000 OC-48 Lightwave System
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300426228-04800 NDAE GX 550 ES
300420403-09000 NDAE Lambda Unite
300426178-00240 NDAE MAX 200 PLUS; MAX 800, MX8; MPA Spy; Multiband RPM, RPM-1; Multiband VSX BRI, MBV-BRI4S-E; Multiband VSX BRI, MBV-BRIS; Multiband VSX BRI, MBV-BRIU; Multiband VSX SL, MBV-SL-BRIS; Multiband VSX, MVSX; VSX Inverse Multiplexers
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300426178-01056 NDAE MAX 6000 System Bundle, MXV6-GWE-60; MXV6-GWT-48; MPAD 8000; MultiDSL DSLTERMINATOR, DSLTR100
300426178-00800 NDAE MAX 6000, MX60; Multiband MAX 6000, MBX-6K; MultiVoice MAX 6000
300426178-04800 NDAE MAX TNT; MultiDSL DSLTNT; MultiVoice MAX TNT;
300420403-03500 NDAE Metropolis® DMX 10G
300420403-02200 NDAE Metropolis® DMX 2.5G
300420403-03000 NDAE Metropolis® DMX MDMX
300420403-00240 NDAE Metropolis® DMXplore
300420403-00480 NDAE Metropolis® DMXpress Access Multiplexer
300420403-00780 NDAE Metropolis® DMXtend
300420403-07520 NDAE Metropolis® EON DFT
300420403-12660 NDAE Metropolis® EON ET
300420403-04965 NDAE Metropolis® EON REP
300420403-24330 NDAE Metropolis® EON RT
300426178-00300 NDAE MultiDSL DSLMAX 20, DSLMX20
300426178-01000 NDAE PacketStar PSAX 1000
300426178-02000 NDAE PacketStar PSAX 1250
300296431-02600 RTS 7×24 LambdaUnite 160, WaveStar TDM 10G (STM-64)
300426178-09360 NDAE PacketStar Voice Gateway
300420403-01200 NDAE SLC-2000
300426228-03120 NDAE STDX 6000
300657640-03120 NDAE VPN BRICK 1000
300657616-00048 NDAE VPN BRICK 20
300657632-00300 NDAE VPN BRICK 201
300657632-00325 NDAE VPN BRICK 300
300657632-00375 NDAE VPN BRICK 350
300657657-00930 NDAE VPN BRICK 500
300657624-00240 NDAE VPN BRICK 80
300420403-01380 NDAE WaveStar ADM 16/1 (8TR 730)
300420403-01140 NDAE WaveStar ADM 16/1 Compact
300420403-02500 NDAE WaveStar OLS 40G; 40G Repeater
300420403-10000 NDAE WaveStar TDM 10G (OC-192 2F)
300420403-08500 NDAE WaveStar TDM 2.5G (OC-48 2F)
PGTCCP PGTC CIRCUIT PACK
LNUPAD LINK NODE PADDED CKT PACK
DF56DS1 DIG FACILITY ACCESS DATA SET
E56BPS ENCRYPTED 56K LINK NODE
DFADF1 DIGITAL FACILITY ACCESS UNIT
LNSHF2 IRN2 LINK NODE SHELF
M MISCELLANEOUS CABINET
CNIRG CNI LINK NODE CABINET
DLN30 DIRECT LINK NODE 30
LNURL LINK NODE UNIT (RIGHT TO LEFT)
XDVM DIGITAL VOLTMETER
XPITS PROTECTOR INST. TEST SET
ADVT21D ADDL MAINT VIDEO TERM – 3B21D
EXSCSWP 600MB SCSI SWAP OUT DISKS
HSPSWAP SFTW BKUP- 600MB SCSI SWAP DSK
SPARSWP SHELF SPARE- 600MB SWAP DISKS
SYNCP SYNCHRONOUS LINK CKT PACKS
UN9B UN9B DUAL SERIAL CHAN CKT PCK
ADD4MB ADD’L TN2012 (4 MB) CP FOR AM
AM4EXPK AM MEMORY EXPANSION KIT TN2012
PCC4MB TN2012 (4 MB) 1ST INCREMENT-AM
3B20DGB 3B20D GIGABYTE DISKS
MHD3HSP ONLINE SPARE 340 MBYTE DISK
STAPEU TAPE UNIT UNBUFFERED (21″ CAB)
MHD3 ADDITIONAL 340 MB DISK PAIRS
STAPEB TAPE UNIT- BUFFERED (21″ CAB)
MCT3CO2 NCT LINK CONN (RSM)
TUCRDPM U CARDS AT HOST
U2B1QCD 2B1Q U-CARDS FROM ISDN
UAMICD AMI U-CARDS FROM ISDN
UCR2B1Q U CARDS AT HOST
ASUP ALARM STATUS PARTIAL X2
EMAMCTU EXTENDED MEMORY ADDRESS – MCTU
TSACAPI TOTAL SCAN APPLIQUE CIRCUITS
CSUPWR CSU POWER
MTTCCP MMSU TEST ACCESS CKTS PKS
SAS12FC 1200 SEC FLASH CARD FOR SAS
ORMACKT ORM ALARM STATUS MONITOR CKT
CM2313 CM2 UN313 CKT PACK
SMC2CG SMC2 CONTROL GROUP ESTIMATED
SC2ICP 2 WIRE SEMICONTINUOUS INC CP
PPMBDT PPM TONE CIRCUIT PACK
RESPCP RESPONDER CIRCUIT PACKS
DCLUDFI DCLU DIGITAL FAC INTERFACES
ORMASPU ORM ALARM ; STATUS PANEL UNIT
CM2500 CM2 UN500 CKT PACK
TRMR TRM INTERFACE REMOTE
CM2L17 CM2 CMCU UN310 CIRCUIT PACK
SMCCG SMC CONTROL GROUP-ESTIMATED
CP60A1B SM TN874B CKT PK – EXPORT
CCSTOPH TOTAL CCS PROTOCOL HANDLERS
CSUUMBA ADD’L REMOTE UMBILICAL DFI2S
OSPSPH TOTAL OSPS PH2(S)
PH2TOT TOTAL PH2(S) IN ISDN
CP61A1B SM TN874B CKT PK – EXPORT
TOTRG TOTAL RG PACK PAIRS – Z+BRI
MCT3CI2 MCTU3 2ND CNTRL INTRFCE (PAIR)
T1DFI2 DFI2 PACKS REQUIRED FOR T1
CM2DF CM2 DUAL FABRIC
TACCSI TOTAL ALARM CONV. CIRCUITS
ADJMCAB MISC CAB FOR ASM/DRM
LTPFN6 LTP 6-FAN FAN UNIT CABINET
SM2KLTP SM-2000 LTP CABINET ASSEMBLY
CM3DL11 CM2 DATA LINK
PSU2SUP PSU2 UNIT-SUPPLEMENTAL SHELF
QSNSM1 5ESS EQUIPMENT
OXUAPCO APPL CONTROLLER FOR OXU
SMLST68 MCTU ROM/RAM FOR 5E2(2) GEN
QSNSGC 5ESS EQUIPMENT
QSNSSCP 5ESS SPARE CIRCUIT PACK
SM2KDSC ADD’L DIGITAL SERVICE CKT
SM2LDSF ADD’L LDSF CKT PACK
TRCU2BE TRCU2 CKT B- EXM-2000 SITE
MSGMP6 MESSAGE MODULE PROCESSOR EQPT.
RAFCP RAF FEATURE CIRCUIT PACKS
TRC18 TRCU2 90 MBIT/SEC 18 MILE CKT
TRC28 TRCU2 90 MBIT/SEC 28 MILE CKT
DCLU DIGITAL CARRIER LINE UNIT
CCSTOSH CCS7 TOTAL PSU SHELVES
OSPSUSS TOT PSU SUPPL SHELVES FROM PSM
PSUSUPL NO. SUPPL PSU SHELVES IN ISDN
TMSDL6 TMS DATA LINK LIST 6
MSGMP11 MSG MMP FOR SM 41-44
SASBASE SERVICE ANN SYSTEM
TRCU2AH TRCU2 CKT A- HOST SITE
M3DLTU2 SELECT-SIZE APPLICATION
M4GRP3 INITIAL TN2012 – GRP OF 3 (SM)
CMP16M CM2 ADL CMP MEMORY
M4DLTU2 4 shelf DLTU2
FIU3 FACILITY INTERFACE UNIT MODEL3
MCT2M16 MCTU2 MEM 16 MB FIELD RETROFIT
MCTU3 MCTU3 W/O PROCESSOR PACK
M4PSU2 SELECT-SIZE APPLICATION
IDCU IDCU(S) EQUIPPED FOR 20 DS1(S)
M1DNUS 1 unit DNUS
TSI2SLC ADD’L TSIU4v2 SLICE PAIRS
CABCM3 CM2 BASIC CABINET WITH TMSU3
COTPRT LASS CUST ORIG TRACE PRINTER
TRAFORP TRAFFIC/OFFICE RECORD PRINTER
ADDLMEM ADD’L 2MB BOARDS OAP 400/310
TOSPVDT TOTAL VDT(S) AT SITE
XSTLWSL SUPP’L TLWS CONSOLE-LEFT
XSTLWSR SUPP’L TLWS CONSOLE-RIGHT
BRITSP T-INTERFACE CIRCUIT
MTCCPSP MMSU TEST ACCESS CKT SPARES
AS14RSP 14A ANN R/R CKT S
ANALUSP MMSU CIRCUIT S
HLSC2SP ISLU2 HLSC SPARE
HLSCSP HLSC FOR ISLU CPK SPARES
TOTRGSP RINGING GENERATOR CPK SPARES
ALITSP ALIT CIRCUIT S
OC3SP TRCU3 OC3 INTERFACE SPARE
DFACASP DIG FACILITY ACCESS CAB SPARES
U8SP U8 “COLD” SPARE
AMUT1SP 3B20D MOD3 UTL OPT W/VLMM SPRS
EMASP EMA – MCTU SPARES
PSUDFSP MULTIPLE PIDB DATA FANOUT SPARE
CM10HSP CM2 CIRCUIT S
DFASP DFA SPARE PACKAGE
CM2FSSP CM2 SGL OR DUAL FABRIC SPARES
ISLUSP ISLU CIRCUIT S
SCSICSP SCSI CIRCUIT S
DCTUCSP DCTU CRITICAL SPARES
PWCSP POWER CONVERTER SPARES
PSU2SP PSU2 SPARES PACKAGE
16A60SP 16A ANN. 8 CHAN. 60 SEC. SPARE
SMG3SP 5E3 OR LATER SM/RSM/ORM SPARES
GBDSKSP 3B20 GIGABYTE DISK SHELF SPARE
FCDSP FIBER COMMON DATA
MC8MBSP MCTU2 8MB MEMORY CP SPARES
DCTUSP DCTU 1/CODE SPARES
TRC18SP TRCU2 90MBS SPARES
C3MSSSP MESSAGE SWITCH CP SPARE
SMP65SP SMPU5/TSIU4v2 COMMON SPARES PKG
EXM2KSP EXM-2000 (SMP40) SPARES PKG
SM2KSP SM-2000 (SMP40) SPARES PKG
TDATRCK TOTAL DATA RACKS AT HOST
RACNIM POWER FOR DATASETS 9-16 (RACK)
TDATSHF TOTAL DATA SHELVES AT HOST
ADU829 AUXILIARY DATA SET 829
TASYDAT TOTAL ASYNCHRONOUS DATA SETS
3510DAT 3510 DATASET
DM46A2 DATA MOUNTING 46A2
3810MOD 3810 DATASET/MODEM (STANDALONE)
TDATAST TOTAL DATA SETS AT HOST
3811MOD 3811 DATASET/MODEM (RACK MOUNT)
MISYNTA NO. OF SYN TERM ADP (MIS/C)
TSYNDAT TOTAL SYNCHRONOUS DATA SETS
3811RAC 3811 DATASET MOUNTING RACK
APSTERM AUTO POSITION ADMIN. TERMINAL
DSCABI DATA SET CABINETS-INLINE
DS2KCAB DATASET CAB (GLOBAL STYLE)
TDSCBSI TOTAL DATA SET CABINETS
CSSCAB CLUSTER SUPPORT SYS CABINET
TAPCSS TOTAL CLUSTER SUPPORT SYSTEMS
ARACDES AR/AC Destination Point Code
AS14A 14A ANNOUNCEMENT UNIT
RRU1314 13A/14A REMOTE RECORD UNIT
AS15A 15A ANNOUNCEMENT UNIT
TBCUCP TEST BUS CONTROL CIRCUIT PACK
A15ARR 15A REM RECORD 400A CKT MOD
A15ARRB 15A REMOTE RECORDING OPTION
A16ARR 16A REMOTE RECORDING OPTION
UD6 NO. 3-12 SEC ANNC CHANNELS
XR100 RESISTOR NETWORK 100 OHM
XR402 RESISTOR NETWORK 402 OHM
XR796 RESISTOR NETWORK 796 OHM
XAR796 AUX RESISTOR NETWORK 796 OHM
XAR511 AUX RESISTOR NETWORK 5.11K OHM
S3CLKHW STRATUM 3 CLOCK HARDWARE
PBRAC DATASET PADDLEBOARD MOUNT RACK
MRP MISC RESISTOR PANEL AND FUSES
PWR30 410AA2 POWER PACK
RARU REMOTE ALARM RELAY UNIT
AUDCSW AUDIBLE ALARM PANEL
AUDALM AUDIBLE ALARM PANEL
FANUN CNI RING FAN UNIT
DFACKT1 DIGITAL FACILITY ACCESS CKTS
MCABFU MISC. CAB. 3-FAN FAN UNIT
RNG2NOD CNI LINK NODE CABINET EQPT
DFAADP DFA ADAPTER CIRCUIT
PIFB4K 4K PADDED INTER FRAME BUFFER
LNUNE56 LINK NODE NON-ENCRYPT 56K BAUD
PADIPKA CNI INTRAFRAME BUFFERS
ROA REMOTE OFFICE ALARM UNIT
MS2KCAB MISCELLANEOUS CAB (GLOBAL)
LNUE56 LINK NODE ENCRYPTED 56K BAUD
DATASPB DATASET PADDLEBOARD PAIR
PGTEXSH PGTC EXPANSION SHELF
LN2 IRN2 LINK NODE
OA OFFICE ALARM UNIT
AMINVRT INVERTER TO PWR TERM/PRINT/MOD
PGTCSHF PGTC CONTROLLER SHELF
RPCN30 RING PERIPHERAL CONTRL NODE 30
IULN INTERFACE UNIT LINK NODE
LNURL2 SECOND LINK NODE UNIT
LNURL3 THIRD LINK NODE UNIT
CNIRG2 CNI2 RING NODE CABINET
IULNOD CNI INTRAFRAME LINK NODE
XCART MOBILE CARTS
XRLM RETURN LOSS MEASURING SETS
XTIMSHP TRANS IMPAIRMENT MEAS-HP4935A
XMICRO 3B MICROLEVEL TST SET (Y/N)
XFLDTST 3B20D FIELD TEST UNIT (Y/N)
SMSINT1 SMSI NETWORK TERMINATION 1
PWRC3 POWER UNIT FOR PC COMMUNITY 3
SCSD97 SCANNER/SIGNAL DIST FOR 3B21DV2
MISISCD INTELLIGENT SERIAL CARDS
UN597PR CONV MTTY CONTROLLER PACK PAIR
3BTCOM PERIPHERAL CONTROLLER UN582B
PWRMHDT POWER UNIT FOUR 340 MBYTE DISK
SIMM8MB 3B21D 8MB SIMM PAIR
PWRMHD3 PWR UNIT FOR 8 340 MB DISKS
TAPECO TAPE CONVERSION TO ENH BUFFER
PCCEAI MTTY CONT EQUIPPED W/ EAI PAGE
AMDAT DIGITAL AUDIO TAPE UNIT
UTILCKT UTILITY CIRCUIT OPTION 3B20D-3
SMSIT SMSI TRANSLATOR
MHD3CAB MHD3 ADDITIONAL CABINET
2GBDISK 3B21D MULTI-GB SCSI/INCL X2GBHSD
HSP1GB SCSI – 1GB HOT SPARE – 3B21D
UTIL21D UTILITY CIRCUIT OPTION – 3B21D
SCSISP SHELF SPARE- 322MB SCSI DISK
SCSISPL SHELF SPARE- 600 MB SCSI DISKS
SCSLDUP ORDERED ADD’L 600MB SCSI DISKS
SIM32MB 3B21D 32MB SIMM PAIR
XINVERT 393A INVERTER (Y/N)
3BIOP2 3B21D97 IOP#2 UNIT
3BIOP3 3B21D97 IOP#3 UNIT
IOP221D IOP2 GROWTH UNIT – 3B21D
IOP321D IOP3 GROWTH UNIT – 3B21D
MHD3SP SHELF SPARE- 340 MBYTE DISK
TAPEU TAPE UNIT UNBUFFERED (30″ CAB)
TAPE21D TAPE UNIT 3B21D
TAPEB TAPE UNIT- BUFFERED (30″ CAB)
SIM64MB 3B21D ADD L 2-32MB SIMMs TO 128MB
AMEXPK AM MEMORY EXPANSION KIT-TN56
TAPE9GC 9-TRACK TAPE W/GROWTH CABINET
KLW40 AM MEM – KLW40 / 3B21D
KLW48 3B21D KLW48 PAIR
SCSIMIX SCSI CAB FOR MIX CONFIG.
KLW64 3B21D KLW64 PAIR
KLW128 3B21D KLW128 PAIR
3B21D97 3B21DV2 BASE COMPUTER
CM2CP CM2 ADDL EQUIP FOR GROWTH
CP833 TN833 CONVERSION KIT
TACDACT NO. 7516-ACT(S) IN HOST
ISDNAPK TOTAL AUX POWER PACK IN ISDN
ABRIZL2 ADD’L LGC REQD (Z+BRI) (553B)
LGCPWCK LGC PWR PKS – 553B CKTS
LGCPWR2 LGC PWR PK(ISDN, ZISLU) 553B
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
LGIPSM LGC(S) AT HOST – 553B CKTS
MDISTCP MMSU DISTRIBUTE POINT CKT PKS
QSNSCH 5ESS EQUIPMENT
TALMPSI TOTAL NO. ALARM STATUS PANELS
CM3DL3 CM2 GROWTH CAB DATA LINK-ODL50
RSMACKT RSM ALARM STATUS MONITOR CKT
VCPL36A MOH – 36A VOICE COUPLERS
HLSCOSC HIGH LEVEL SERV. CKTS/OSPS
TOTHLSC TOT. HLSC – ISDN + Z-ISLU
LTDCP LOCAL TEST DESK TRUNKS CP
HLSCE HIGH LEVEL SERVICE CKTS – LU2
MCT3CON NCT LINK CONN
CM2198 CM2 UN198 CK PK
EXMASU EXM ALARM STATUS UNIT
CONFCP2 UCC CONFERENCE PACK(2 CKTS/PK)
TMSDL3 TMS DATA LINK LIST 3
PPMTTT PPM TONE AND TONE TEST CPK
ST2OCP 2 WIRE STROWGER OTG CP
RSMASPU RSM ALARM STATUS PANEL UNIT
T8 ISLU2 T CARD
ISLU2MN ISLU2 MAN CP(S)
ISLU2HL ISLU2 HLSC CP(S)
SC2OCP 2 WIRE SEMICONTINUOUS OUT CP
ST2ICP 2 WIRE STROWGER INC CP
SASADLM SAS ADD’L MEMORY PACK
EMD3OCP 3 WIRE EMD TYPE M OTG CP
EM4ECP 4 WIRE E;M EXPORT CP
EMD3ICP 3 WIRE EMD TYPE M INC CP
OXUBKJ1 CPLIO PADDLEBOARD AT SMPU
OXUBKJ2 CPLIA PADDLEBOARD AT SMPU
MCTLCPS MMSU CONTROL CKT PACKS
PPMBDR PPM REVERSE BATTERY CP
MALITM MMSU ALIT CKT PK-MED HUMIDITY
MALITH MMSU ALIT CKT PK-HIGH HUMIDITY
SM2KPBD ADD’L 400W POWER MODULE PAIRS
CM2501 CM2 UN501 CKT PACK
MALITL MMSU ALIT CKT PK-LOW HUMIDITY
CM2310 CM2 EBUS UN310 CKT PACK
BRIMAN TOTAL NO. BRI MAN PACK PAIRS
MANOSC BRI MAN PACK PAIRS/OSPS
ZMAN NO. MAN PACK PAIRS – ZISLU
DFIH2 DFI(S) WO/CONTROL AT HOST
CM2504 CM2 UN504 CKT PACK
MSGMP5 MESSAGE MODULE PROC ADD EQPT.
MSGMP10 MSG MMP FOR SM 37-40
CONF6CP 6-WAY CONF CKT PACKS
MMTIB MMSU MTIB CKT PACK PAIR
ISLU2SF ISLU2 LINE SHELF
TDII7B TOTAL 7B-DII(S)
CM2503 CM2 UN503 CKT PACK
DAC100 COMDAC PACK
EDAC100 EAIU COMDAC PACK
LPCOIN COIN LINE PACK (5E11SU)
LPZ100 ANALOG LINE PACK
PSU2DF PSU2 DATA FANOUT PAIR
RGP100 RING GENERATOR PACK
SM2KCI ADD’L SMPU4 CONTROL INTER PAIRS
OXUCI2 OXU CONTROL INTERFACE
SMPU5CI ADD’L SMPU5 CONTROL INTER PAIRS
DMMPWR CM2 DUAL MMP POWER
U8 ISLU2 U CARD
MSGMP12 MSG MMP FOR SM 45-48
ETAP EAIU TEST ACCESS PACK
SLIM2 SUBSCRIBER LOOP INSTR MEAS #2
CACHISM SMP20 DATA/CORE CACHE
TLAUPSM TOTAL LAU(S) AT HOST
UTD4CPK UNIV TONE DEC CKT PACKS (4/PK)
CP13A1B SM TN874B CIRCUIT PACK
PSU6FAN TOTAL PSU 6-FAN PULL UNITS
SMC2DSU LOCAL DIGITAL SERVICE CKT PKS
QGPWR GATEWAY PWR/CONTROL CKT PKS
DLTURH TOTAL DLTU-RH(S) IN HOST
DSU2BAS TOTAL DSU2(S) FOR OSPS
DSU2SHF DIGITAL SERVICE UNIT 2
TDRWPSM TOTAL ADD’L DRAWERS AT HOST
TOTDRAW TOTAL ADD’L Z ; ISDN DRAWERS
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
DFIH1 DFI(S) WITH CONTROL AT HOST
ICLDFI2 INTRA-CLUSTER LINK DFI2
UMBDFI2 RSM UMBILICAL DFI2
DLTU2 TOTAL DLTU2(S)
FIUDLT2 FIU3 DLTU MODEL 2
LPANSI ISDN LINE PACK (5E12)
NC2SADL NETWORK CLOCK FOR DOM LOCAL
REVP REVERTIVE PULSING SM
ADL28 ADDITIONAL TN28 REQD SM
LTPEST EST. NO. OF LTP CABS. SM
CM2EBUS CM2 E BUS ; UN197 PACK
DRMHEIB MHEIB BOARD FOR ETHERNET INTERFACE
PPMU PERIODIC PULSE METERING UNIT
EMCKIT ELECTROMAG COMPATABILITY KIT
TMSDL4 TMS DATA LINK LIST 4
TU ANALOG TRUNK UNIT
ADSLAP ADSL APPLICATION PACK
DSU2IF NO. ISTF CKT PKS IN ISDN SM(S)
ISTFBSM ISTF SERVICE GRPS IN BASIC SM
ISTFLSM ISTF SERVICE GRPS IN LOADED SM
OISTFCK TOTAL ISTF SVC GROUPS IN PSM
TTF TRANSMISSION TEST FACILITIES
LTPISLU EST. NO. OF LTP CABS. – ISLU
CM3DL4 CM2 GROWTH CABINET DATA LINK
PSU2DFM MULTIPLE PIDB DATA FANOUT PAIR
NC2LD NETWORK CLOCK 2 FOR DOM LOCAL
DMMP CM2 DUAL MMP(S)
ECB32 ECHO CANCELLER (32MS DELAY)
TMSDL2 TMS DATA LINK LIST 2
CP1637 TN 1637 CIRCUIT PACK (PAIR)
TPCCST NO. PC-CST(S) IN HOST
ECSU ECHO CANCELLER SERVICE UNIT
ECB64 ECHO CANCELLER (64MS DELAY)
DSU2CAF CAF CKT PACK (TN1054) IN DSU2
RAFCAF CAF CKT PACK (TN1054) FOR OSPS
ADSL408 LPA408 (EIGHT PORT ADSL PACK)
QLI2CP QUAD LINK INTERFACE- 2 CKT PK
DSU2DA TOTAL DSU2-RAF SVC GROUPS
RAFASP ASP FEATURE CIRCUIT PACKS
CSU COMBINED SERVICES UNIT SHELF
DSU2AOC TOTAL DSU2-RAF-AOC SVC GROUPS
DSU2CON TOTAL DSU2-RAF-COIN SVC GROUPS
DSU2DTA TOTAL DSU2-RAF-DTA SVC GROUPS
CM3OPB2 OPTICAL PADDLE BOARD CONVERSIONS
CM3OPB3 OPTICAL PADDLE BOARD NEW STARTS
AIUXPLI SM2000 PERIPHERAL LINK INTERFACE
EAIUD06 2 ADD’L DS1s FOR 6 DS1 TOTAL
EAIUD08 2 ADD’L DS1s FOR 8 DS1 TOTAL
TRCUH2 TRANS RATE CONV CKT 2 HOST
TMSDL5 TMS DATA LINK LIST 5
OXUXDX OXU EXTENDED DATA EXPANSION
LU6CBPR LINE UNIT 6:1 LCR CARBON BLK
LU8CBPR LINE UNIT 8:1 LCR CARBON BLK
ADSLFM ADSL ATM FEEDER MUX
MCT3PI2 PACKET INTERFACE 2 (PI2)
CMACABS CM2 ADDITION CAB SINGLE FABRIC
NC2TD NETWORK CLOCK 2 FOR DOM TOLL
CMAGCBD CM2 ADD GLOBAL CAB DUAL FABRIC
AIUPD06 2 ADD’L PIDBs FOR 6 PIDB TOTAL
AIUPD08 2 ADD’L PIDBs FOR 8 PIDB TOTAL
AIUXG06 2 ADD’L TSGRP PER XAIU (6 TSGRP TOTAL)
AIUXG08 2 ADD’L TSGRP PER XAIU (8 TSGRP TOTAL)
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
PH4 PROTOCOL HANDLER 4
TRCU2AR TRCU2 CKT A- ORM SITE
M2DLTU2 2 shelf DLTU2
CMAMMP CM2 ADDITIONAL MMP
EAIUD10 2 ADD’L DS1s FOR 10 DS1 TOTAL
EAIUD12 2 ADD’L DS1s FOR 12 DS1 TOTAL
SMP23C SMP12 TO SMP23 CONV CKT PACKS
MDSU3 ADD’L DSU3 SHELF
QSNSSLP 5ESS EQUIPMENT
QSNSGL 5ESS EQUIPMENT
M4GRP2 INITIAL TN2012 – GRP OF 2 (SM)
CACISMU SMP20 DATA/CORE CACHE UPDATE
QSNSDS 5ESS DATASET CABINET
SMP23 SMP1 TO SMP23 CONV CKT PACKS
OSPSU TOT PSU BASIC SHELVES FROM PSM
PSU TOT PACKET SW UNIT BASIC SF
LU4CBPR LINE UNIT 4:1 LCR – CARBON BLK
AIUPD10 2 ADD’L PIDBs FOR 10 PIDB TOTAL
AIUPD12 2 ADD’L PIDBs FOR 12 PIDB TOTAL
AIUXG10 2 ADD’L TSGRP PER XAIU (10 TSGRP TOTAL)
AIUXG12 2 ADD’L TSGRP PERXAIU (12 TSGRP TOTAL)
TRCU3OC TRCU3 UNIT W/OC12-OUT
MHEIB4 RTCD/STS1-EC MHEIB-PDLBRD SMPU4
MHEIB5 RTCD/STS1-EC MHEIB-PDLBRD SMPU5
PHV1 PROTOCOL HNDLR – 8 KBPS VOICE
PHV2 PROTOCOL HNDLR – 13 KBPS VOICE
PHA PROTOCOL HANDLER WIRELESS/ATM
CCSPSU TOTAL CSS PSU REQUIRED
QSNGPDF 5ESS GPDF
QSNSGPD 5ESS GPDF
SMP23EX SMP23 52MB MEM KIT W/SMP23 HIST
OXU OXU SHELF
SMP23DM SMP23 DYNAMIC MEMORY CORE REPL
RCU REMOTE CLOCK UNIT
TRMHTMS TMS CABINET LSCIM INTERFACE
PSU2 PSU2 UNIT – 1ST SHELF
SMP12EX SMP23 52MB MEM KIT W/SMP12 HIST
CMACABD CM2 ADDITIONAL CAB DUAL FABRIC
TISLUSM TOTAL OSPS ISLU(S) AT HOST
TOTISLU TOTAL Z + BRI ISLU(S)
QSNSMC9 5ESS QUICK START CABINETS
M5DLTU2 SELECT-SIZE APPLICATION
MC3264B MCTU3 MEM GROWTH 32-64MB B PACK
MC3296B MCTU3 MEM GROWTH 32-96MB B PACKS
MC6496B MCTU3 MEM GROWTH 64-96MB B PACK
MCT3264 MCTU3 MEM GROWTH 32-64MB
MCT6496 MCTU3 MEM GROWTH 64-96MB
TSI2ENL ADD’L TSIU4v2 DUP ENLI PAIRS(4)
TSI2NLI ADD’L TSIU4v2 DUP NLI PAIRS(4)
M1PSU2 1 SHELF PSU2
ISLU2 ISLU2 COMMON SHELF
SM2KMH ADD’L SMPU4 MESSAGE HANDLER PAIRS
RSMCSU CSU W/EQPT FOR RSM APPL
TRC36 TRCU2 90 MBIT/SEC 36 MILE CKT
TRC44 TRCU2 90 MBIT/SEC 44 MILE CKT
QSNSGA 5ESS EQUIPMENT
SMPU5MH ADD’L SMPU5 MESSAGE HNDLR PAIRS
M6DLTU2 6 shelf DLTU2
SM2K32M 32MB MEMORY PACK PAIRS
CM3DL14 CM2 TMSU3 IN BASIC CABINET
QSNSMC 5ESS EQUIPMENT
QWPCP GATEWAY PROCESSOR CKT PK
M2PSU2 2 shelf PSU2
PHV3 PROTOCOL HNDLR – 8/13 KBPS MIXED
IDCUADL IDCU(S) EQP FOR ADD’L 20 DS1S
TRCNCT TRCU3 NCT INTERFACE DUP PR(4)
M3PSU2 SELECT-SIZE APPLICATION
AIU200 2 SHELF EMPTY AIUs
EAIU200 2 SHELF EMPTY EAIUs
TRCNCT2 TRCU3 NCT2 INTERFACE DUP PR(4)
TSI2XDX ADD’L TSIU4v2 DATA EXPAN PAIRS
M2AIU SELECT-SIZE APPLICATION
IDCUPB1 IDCU PIDB GROUP 1
M5PSU2 5 shelf PSU2
60UPGRD 40 TO 60 SMPU4 CONVERSION KIT
QLPSCP QUAD LINK PACKET SWITCH CKT PK
64UPGRD 40/60 TO 60MM SMPU4 CONVERSION KIT
MCT3296 MCTU3 MEM GROWTH 32-96MB
SM2K64M 64MB MEMORY CIRCUIT PACK PAIRS
CMPCM1 COMMUNICATION MODULE PROC CM1
AIU300 3 SHELF EMPTY AIUs
EAIU300 3 SHELF EMPTY EAIUs
CMPCM2 CM2 COMMUNICATION MODULE PROC
M3AIU SELECT-SIZE APPLICATION
PHV4 PROTOCOL HNDLER – VARI RATE
CM3TMSU TMSU4
SM2KDN3 EQPT FOR ADDITIONAL STSX-1s
IDCUPB2 IDCU PIDB GROUP 2
IDCUPB3 IDCU PIDB GROUP 3
MCTU32 MCTU3 PROCESSOR W/32 MBS MEMORY
SMC2TMR TRM INTERFACE REMOTE
60TO60M 60 TO 60MM SMPU5 CONVERSION KIT
SM2KDN2 DNU-S DATA GROUP 1
AIU400 4 SHELF EMPTY AIUs
AIUX4 4 SHELF EMPTY XAIUs
EAIU400 4 SHELF EMPTY EAIUs
SMC2CAB SMC2 EQUIPPED WITH MCTU2
SM2KDN1 DNU-S DATA GROUP 0
SMC2PR SMC2 CABINET PAIRED SM
SM2KSLC ADD’L TSIU4v1 SLICE PAIRS
M4AIU AIU 4 unit with ringe
LTP2AIA 2 AIU LTP A CABINETS
LTP2AIB 2 AIU LTP B CABINETS
LTPDNUS LTP DNUS CABINETS
MCTU64 MCTU3 PROCESSOR W/64 MBS MEMORY
M1IDCU 1 shelf IDCU
AIU600 6 SHELF EMPTY AIUs
AIUX6 6 SHELF EMPTY XAIUs
DF2OPT OPTICAL DATA FANOUT PAIR
EAIU600 6 SHELF EMPTY EAIUs
LTP3AIA 3 AIU LTP A CABINETS
LTP3AIB 3 AIU LTP B CABINETS
CM3TMSX TIME MULTIPLEX EXPANSION CP
M6AIU AIU 6 unit with ring
ADSL66 ADSL (6-SHELF) ON BAIU
ADSLE66 ADSL (6-SHELF) ON BEAIU
LTP3ABA 3 LU3 LTP ABA CABINETS
LTP3BAB 3 LU3 LTP BAB CABINETS
SMSTRK1 SMSTRK1
QSNSCNI CNI RING NODE CABINET
AIU33A (S) 3 EQUIPPED ALL ANALOG AIUs
SMSTRK4 Classic Trunk SM (MTU3)(non EM
SMSTK3E Classic Trunk SM (MTU3)(EMC in
SMSTRK3 Classic Dual Trunk SM (MCTU3)
LTPIDCU 2 IDCU LTP CABINETS
SM2PR13 SGL PRISM GLOB CAB W MCTU3
M2IDCU SELECT-SIZE APPLICATION
AIU63A (S) 6 SHELF- 3 EQ ANALOG AIUs
SM2PRI1 PRI SM GLOBAL CAB
SM2PR3E Classic PRI SM (MCTU3) (EMC in
SM2PRI3 Classic PRI SM (MCTU3)(non EMC
SM2PRI4 Classic PRI SM (MCTU3 / non EM
SM2PRI2 PRI SM CLASSIC CAB
SM2K60M SM-2000 CORE60MM CABINET
QSNS2CM 5ESS GLOBAL CABINETS
LNTK1E Classic Line / Trunk SM (EMC
LNTRK1 Classic Line / Trunk SM (non E
M3IDCU SELECT-SIZE APPLICATION
SMDTRK1 SMDTRK1
LNTRK2 Classic Line / Trunk SM (non E
ISGIDCE Classic ISDN (IDCU) SM (EMC in
ISGIDCU Classic ISDN (IDCU) SM (non EM
AIU66A (S) 6 EQUIPPED ALL ANALOG AIUs
ISCIDCU Classic ISDN (IDCU) SM (non EMC)
SMDTRK4 Classic Dual Trunk SM (MCTU3)
SMDTK3E Classic Dual Trunk SM (MCTU3)
SMDTRK3 Classic Dual Trunk SM (MCTU3)
CM3BASE CM3 MINIMUM CONFIG
CM3MAX CM3 FULL CONFIG
SMDPRI2 Classic Dual PRI SM (MCTU3
SMDPR1E Classic Dual PRI SM (MCTU3
SMDPRI1 Classic Dual PRI SM (MCTU3
AIU33I (S) 3 EQP’D ALL ISDN AIUs 5E12
M5IDCU SELECT-SIZE APPLICATION
AIU63I (S) 6 SHLF-3 EQ ISDN AIUs 5E12
M6IDCU SELECT-SIZE APPLICATION
SM2KDNE PRI SM2K (DNUS) (EMC)
SM2KDNU PRI SM2K (DNUS) (non EMC)
SM2KPRE PRI SM2K (DLTU2) (EMC)
SM2KPRI PRI SM2K (DLTU2) (non EMC)
AIU66I (S) 6 EQP’D ALL ISDN AIUs 5E12
SM2KTR TRUNK SM2K (DLTU2) (non EMC)
SM2KTRE TRUNK SM2K (DLTU2) (EMC)
SM2PR4 SM2K PRI / TR303 (1DNUS-8TMUX)
SM2PR4E SM2K PRI / TR303 (1 DNUS-8TMUX
QSM204 5ESS SM2000 EQIP
QSNSM04 5ESS SM2000 EQIP
SM2TR6 TRUNK SM2K (1DNUS) 3 TMUX (n
SM2TR6E TRUNK SM2K (1DNUS) 3 TMUX (E
QSNSM7 5ESS 7 SLICE SM
SM2TR7 TRUNK SM2K (2 DNUS) 12+4 TMU
SM2TR7E TRUNK SM2K (2 DNUS) 12+4 TMU
SM2PR5 SM2K PRI / TR303 (2-DNUS-12+4T
SM2PR5E SM2K PRI / TR303 (2-DNUS-12+4T
QSM1A Quick Start Model 1A
QSM1B Quick Start Model 1B
QSM2A Quick Start Model 2A
QSM2B Quick Start Model 2B
QSM3A Quick Start Model 3A
QSM3B Quick Start Model 3B
DUMC MOBILE CART DIAL UP ACCESS
BELTTRM BELTLINE MONOCHRM TERM
TOSPTEM TOTAL OSPS ADMIN. TERMINALS
TAUI TEST ACCESS UNIT-5E LINEUP
TMT1 TRANS MAIN TERM FOR SLC 96
TRMBL DATA TERMINAL BELTLINE
RCVTRM RECENT CHANGE TERM+PRINTER
ORP1 OFFICE RECORD PRINTER
WSROPC WORK STA PRINTER STAND-CONSOLE
VDE VIDEO DISPLAY EQUIPMENT
MOBTERM MOBIL TERM FOR ALIT/SLC
TOSPBST TOTAL BST(S)-DA AT SITE
ROPE READ ONLY PRINTER EQUIPMENT
MCCS MASTER CONTROL CENTER-STRAIGHT
TOT522 3B2/522(S) REQD. FOR FMC/OSC
TOT600 3B2/600(S) REQD. FOR FMC/OSC
OSTRAIN NUMBER OSPS TRAINER COMPUTERS
BRIU2SP BRI-U CIRCUIT S
BRIUSP U-INTERFACE CIRCUIT
DLTUSP DLTU/DLTU2/DCLU SPARES
ESMSP DIAL TONE DELAY ALARM UNIT SP
LGCSP LINE GROUP CONTROL CKT SPARE
AUALMSP 3B20D AUD ALM 1/CODE SPARE
RSMDCSP RSM W/DCTU PWR CONV 1/CODE SP
15RRBSP 15A REMOTE RECORDING SPARE
A16RRSP 16A REMOTE RECORDING SPARE
BKJ1SP CPLIO PB SPARE
BKJ2SP CPLIA PB SPARE
DLTURSP DLTU-R CIRCUIT S
ISLUASP ALM CONV FOR ISLU OR RISLU SP
ZMANSP MANUAL ACCESS NETWORK PK SPARE
PS2DFSP DATA FANOUT PSU2 SPARE
MCT15SP MCTU1 W/XGEN 5E5 CKT PK SPRS
SAS80SP SAS 800 STD FLASH CARD SPARE
SASASSP SAS ASP STD FLASH CARD SPARE
CM10NSP CM2 CIRCUIT S
SIM8MSP 3B21D 8MB SIMM SPARE
T1DFISP DLTU SPARES
UN597SP MTTY CONTROLLER
CM10MSP CM2 CIRCUIT S
RSMPCSP RSM PWR CONVERTER SPARES
ZETAP SPARE TEST ACCESS PACK
E56SP LN ENCRYPTED 56K BAUD SPARES
T1DF2SP DLTU2 TRUNK CKTS SPARES
DSPBSP DATASET PADDLEBOARD SPARE
TRCU2SP TRCU2 SPARES
ZDAC100 SPARE COMDAC PACK
ZEDAC10 SPARE EAIU COMDAC PACK
ZRGP100 SPARE RING GENERATOR PACK
CM10GSP CM2 CIRCUIT S
SASBRSP SAS BRCS STD FLASH CARD SPARE
SASDASP SAS DA STD FLASH CARD SPARE
SASOSSP SAS OSPS STD FLASH CARD SPARE
UMDF2SP DLTU2 REMOTE CIRCUITS SPARES
ATTRKSP ANALOG TRK TEST TRK 1/CODE SP
SLIM2SP SLIM2 SPARE
APCOSP APPL CONT FOR OXU SPARE
DPLISP OXU DPLI SPARES
OC12SP TRCU3 OC12 INTERFACE SPARE
15A60SP 15A ANN 8 CHAN. – 60 SEC. SPARE
NE56SP LN NON-ENCRYPT 56K BAUD SPARES
QLI2SP QLI-2 SPARES PACKAGE
15P60SP 15A ANN 8 CHAN. – 60 SEC. SPARE
ZLPANSI SPARE ISDN LINE PACK (5E12)
CM10JSP CM2 CIRCUIT S
FIUSP RSM/FIU3 CKT. S
NC2MSP NC2 MED STABILITY CKT PK SPARE
RSMRCSP RSM REMOTE CLOCK SPARES
AMDATSP DAT SPARE
ZLPZ100 SPARE ANALOG LINE PACK
C3OP2SP OPTICAL PADDLE BOARD CONVERSIONS SPARE
C3OP3SP OPTICAL PADDLE BOARD NEW STARTS SPARE
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
ZADSLAP SPARE ADSL APPLICATION PACK
SIM32SP 3B21D 32MB SIMM SPARE
LU2SP LINE UNIT-MODEL 2 SPARES
AM3UTSP 3B20D-3 SPARES
ZLPCOIN SPARE COIN LINE PACK (5E11SU)
ECB32SP ECHO CANCELLER (32 MS) SPARE
NC2HSP NC2 HIGH STABILITY CKT PK SP
GDSKSP 3B21D MULTI-GB SCSI DISK SPARE
PSUSP PACKET SWITCH UNIT CPK SPARES
ECB64SP ECHO CANCELLER (64 MS) SPARE
ZDSL408 LPA408 ADSL SPARE
AP30SP DLN30 PROCESSOR SPARE
RISLUSP REMOTE ISLU CKT S
C64MMSP CORE60MM SMPU4 COLD SPARE
DSC3SP GDSF/LDSF SPARE
DACXSP XAIU SPARE COMDAC PACK
ISLU2SP ISLU2 SPARES PACKAGE
MC4MBSP MCTU2 4MB MEMORY CP SPARES
SMG22SP 5E2(2) SM/RSM/ORM SPARES
SMDSP SMD CIRCUIT S
ZADSLFM SPARE ADSL – ATM FEEDER MUX
SMP23SP SMP23 DMC SPARE
TRNCTSP TRCU3 NCT INTERFACE SPARE
SIM64SP 3B21D 2 32MB SIMM SPARE
M16MBSP MCTU2 16MB MEMORY CP SPARES
CSURSP CSU SPARE PACKAGE/RSM APPL
QLPSSP QLPS SPARES PACKAGE
QGPCPSP QGP SPARES PACKAGE
TNCT2SP TRCU3 NCT2 INTERFACE SPARE
PH4SP PH4 COLD SPARE
32MEMSP 32MB MEMORY
C3TMSSP TIME MULTIPLEX SWITCH FOUNDATION CP SPARE
RNCSP RING NODE SPARE PACKAGE
MCTU2SP MCTU2 CIRCUIT S
IULNSP CNI LINK NODE UNIT CP SPARES
SASSP SAS SPARE PACKAGE
SS7PHSP SIGNALING PH COLD SPARE
SC21DSP 3B21D PROCESSOR SPARES PACKAGE
PHV1SP PHV1 COLD SPARE
PHV2SP PHV2 COLD SPARE
KLW48SP 3B21D KLW48 SPARE
64MEMSP 64MB MEMORY
VLMMSP VLMM CIRCUIT S
KLW64SP 3B21D KLW64 SPARE
TRC28SP TRCU2 90MBS SPARES
TRC36SP TRCU2 90MBS SPARES
C3TMXSP TIME MULTIPLEX SWITCH EXPANSION CP SPARE
Lucent for sale
sales @ 1com.com
MCT32SP MCTU32 SPARE
CM2SP CM2 1/CODE SPARE
CM2CSP CM2 CRITICAL SPARES
KLW128S 3B21D KLW128 SPARE
AM3CSP 3B20D-3 CRITICAL SPARES
AM3SP 3B20D-3 SPARES 1/CODE
MCT64SP MCTU64 SPARE
C60SP CORE 60 COLD SPARE
MCT96SP MCTU96 SPARE
PHV4SP PHV4 COLD SPARE
C60MMSP CORE60MM SMPU5 COLD SPARE
SMP60SP SM-2000 (SMP60) SPARES PKG
QSNSSP1 5ESS SPARES
QSNSSP2 5ESS SPARES
MSM5HRT MSM RADIUS RTU up to 500 users
MSM5KRT MSM RADIUS RTU up to 5000 users
MSM10KR MSM RADIUS RTU up to 10000 users
MSM25KR MSM RADIUS RTU up to 25000 users
MSM50KR MSM RADIUS RTU up to 50000 users
RTCDSW1 RTCD System RTU
MSMUURT MSM RADIUS RTU unlimited users
DM63A2 DATA MOUNTING 63A2
APSPRNT AUTO POS ADMIN. PRINTER
APSCAB AUTO POS SYSTEM CABINET
TAPSYS AUTOMATED POSITION SYSTEMS
XAR100 AUX RESISTOR NETWORK 100 OHM
XAR402 AUX RESISTOR NETWORK 402 OHM
XARRSMP AUX RESISTOR RSM POWER
CNIEQP CNI LINK NODE CABINET EQPT
DFAPWR1 DATA SET POWER CONVERTER CKT
FUSFILT CNI RING NODE FUSE ; FILTER UN
RNG4NOD CNI LINK NODE CABINET EQPT
NE56BPS NON-ENCRYPTED 56K LINK NODE
PADIPK CNI INTERFRAME BUFFERS
NE48BPS NON-ENCRYPT 4800 BPS LNK NODE
DFA56DS DIG FACILITY ACCESS DATA SET
CNI3B CNI 3B INTERFACE UNIT
PCNOD RING PERIPHERAL CONT NODE
XAP SWITCHABLE ATTENUATION PROBES
XOSCI OSCILLOSCOPES REQUIRED
VLMM VERY LARGE MAIN MEMORY
QSNSAM 5ESS QUICK START AM
UN9BCON UN9B DUAL SERIAL CHAN CONN
AUTVON SMC EQUIP FOR AUTOVON OFFICE
MMSUGD MMSU GROUND SHIELD
BRITCRD T-CARDS FROM ISDN
TOCRDPM TOTAL T-CARDS AT HOST
QSNSM2 5ESS EQUIPMENT
TZCRDPM TOTAL Z-CARDS AT HOST
ZCRD TOTAL Z CARD DEMAND IN ISDN
ZLCRD Z-CARDS REQUIRED
SHIPNU SHIPPING METHOD NON-UNITIZED
TRMHSC LSCIM INTERFACE
MSCANCP MMSU SCAN POINT CKT PKS
CM2LP CM2 BUS TERMINATION ON CMCU
CM2DL10 COMM MOD2 DATA LINK – ODL50
CM2DL3 COMM MOD2 DATA LINK LIST37A
CM3DL10 CM2 BASIC CAB DATA LINK – ODL50
SAS4FC 400 SEC FLASH CARD FOR SAS
CM2312 CM2 UN312 CKT PACK
ST3ICP 3 WIRE STROWGER INC CP
ST3OCP 3 WIRE STROWGER OTG CP
MGDXCP MMSU GDX COMPENSATION CKT PKS
STRATM3 UPGRD UM74 UM74D STRATUM 3
QSNSM3 5ESS EQUIPMENT
CM2311 CM2 UN311 CKT PACK
SAS800 SAS 800 APPLICATION
SASASP SAS ASP APPLICATION
SASOSPS SAS OSPS APPLICATION
TRCU2E TRCU2 45 MBIT/SEC ELECT. CKT
CONFCP5 UCC2 CONFERENCE PACK(5 CKT/PK)
MMSUACP MMSU METALLIC ACCESS CKT PKS
LU6 LINE UNIT CKT PKS FOR 6:1 LCR
LU8 LINE UNIT CKT PKS FOR 8:1 LCR
MMSUSHF MMSU SHELVES
CKTCAB SPARE CIRCUIT PACK CABINET
SAS25FC 2500 SEC FLASH CARD FOR SAS
SASBRCS SAS BRCS APPLICATION
SASDA SAS DA APPLICATION
DSU2 DIGITAL SERVICE UNIT 2
CM2DL4 COMM MOD2 DATA LINK LIST 4A
RAF2CP ACSR ; SLE FEATURE CKT PACKS
DCLUSU DCLU SUPPLEMENTAL UNITS
GDSU TOTAL GDSU(S)
CM2PC CM2 PERIPHERAL CONTROLLERS
CMMMP13 CM2 MESSAGE MOD PR (BASIC CAB)
CMMMP9 CM2 MESSAGE MOD PR (GROWTH CAB)
LTPPSU EST. NO. LTP CABS. PSU
SMCCABG “2000-LOOK” CABINET FOR SMC
MEU MEMORY EXPANSION UNIT
MCT1MB4 MCTU1 MEM 4 MB FIELD RETROFIT
SMCCABC CLASSIC CABINET FOR SMC
DACX120 XAIU COMDAC PACK
M1DLTU2 SELECT-SIZE APPLICATION
TRCUH TRANS RATE CONV UNIT HOST
TRCU2B TRCU2 CKT B- HOST SITE
TRCU3O3 TRCU3 UNIT W/OC3-OUT
OSPSPH3 TOTAL OSPS PH3(S)
PH3TOT TOTAL PH3(S) IN ISDN
DSU2CP DSU2-LDSUF CKT PACKS
SS7PH SIGNALING PROTOCOL HANDLER
SM2KENL ADD L TSIU4v1 DUP ENLI PAIRS(4)
SM2KNLI ADD L TSIU4v1 DUP NLI PAIRS(4)
CM3DL16 CM2 TMSU3 IN GROWTH CABINET
SM2KDX ADD’L TSIU4v1 DATA EXPAN PAIRS
MCTU2PR ADD. MCTU2 FOR SMC2/PAIRED
QSNSLT 5ESS LTP EQUIPMENT
QSNSLTP 5ESS LTP EQUIPMENT
ADSL33 ADSL (3-SHELF) ON BAIU
ADSLE33 ADSL (3-SHELF) ON BEAIU
SMC1CAB SMC EQUIPPED WITH MCTU
MCTU96 MCTU3 PROCESSOR W/96 MBS MEMORY
M2DNUS 2 unit DNUS
SMSTRK2 SMSTRK2
SMDTRK2 SMDTRK2
QSNS4CM 5ESS GLOBAL CABINETS
M4IDCU SELECT-SIZE APPLICATION
QSNSM4 5ESS 4 SLICE SM
QSM205 5ESS SM2000 EQIP
QSNSM05 5ESS SM2000 EQIP
TOSPRNT TOTAL OSPS ADMIN. PRINTERS
MCPR MOBILE CART PRINTER
TAUC TEST ACCESS UNIT-CONSOLE
XSTLWSS SUPP’L TLWS CONSOLE – IN LINE
NCTLKSP FIBER OPTIC NCT LINK CONN SPRS
STRT3SP UPGRD UM74( ) W/UM74D SPARE
CM10KSP CM2 CIRCUIT S
CM10LSP CM2 CIRCUIT S
T8SP T8 “COLD” SPARE
MAN2SP ISLU2 MAN SPARE
ANTUSP ANALOG TRUNK SPARE CKT PACKS
SMG31SP 5E3(1) SM/RSM/ORM SPARES
TRC45SP TRCU2 45MBIT/SEC SPARES
AM3HSSP 3B20D MOD3 W/BX.25 56KB LNK SP
DSU2SP DSU-2 SPARES
15R60SP 15A ANN 4 CHAN. 60 SEC. SPARE
15T60SP 15A ANN 4 CHAN. 60 SEC. SPARE
15R12SP 15A ANN 4 CHAN. 120 SEC. SPARE
15T12SP 15A ANN 4 CHAN. 120 SEC. SPARE
PCNODSP PERIPH CTRL NODE SPARE CP(S)
OXUSP OXU SHELF SPARES
MMSUSP MMSU 1/CODE SPARE CKT PACKS
15P12SP 15A ANN 8 CHAN. – 120 SEC. SPARE
WOVLMSP 3B20D MODEL 3 W/O VLMM SPARES
AM56SP AM 2 MEGABYTE MEMORY SPARES
MCTU3SP MCTU3 SPARES PACKAGE
AM12SP AM 4 MEGABYTE MEMORY SPARES
PSUH3SP PH-3 CIRCUIT S
C3OSCSP NETWORK CLOCK OSCILLATOR CP SPARE
PHASP PHA COLD SPARE
IDCUSP IDCU SPARES PACKAGE
CMPUSP CMP CIRCUIT S
PHV3SP PHV3 COLD SPARE
DF2OPSP OPTICAL DATA FANOUT SPARE
DNUSSP DNU-S SPARES PACKAGE
C3NCCSP NETWORK CLOCK ; CONTROL CP SPARE
EXM60SP EXM-2000 (SMP60) SPARES PKG
Lucent for sale