Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
Alcatel
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACAB EBLT-E
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3AL95238AA OCC10 XFP APD
3AL95238CR OCC10 XFP APD
3AL95238AB OCC10 XFP APD
3AL95238AC OCC10 XFP APD
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AAAA LEMPA
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC17466AAAA PSPC-L
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79092AAAD P63E1
3AL78849AAAB HPROT
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78815ABAD IS-1.1
3AL34731AAAA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AAAE S-4.1
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AAAA POWER SUPPLY
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03620AAAJ IOM3-XP
3HE03620AAAG IOM3-XP
3HE03620AAAF IOM3-XP
3HE03620AAAE IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03615AAAC M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AAAB M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AAAA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02036AAAB 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AAAF 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAE SFM2-400G
3HE02032AAAD 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAD SFM2-400G
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AAAA Shelf
3HE01110AAAA Fan Unit
3HE01024AAAA MCM
3HE01019AAAA Control Module
3HE01017AAAA DC-PEM
3HE01014AAAA CFM
3HE00062AA01 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AAAA LX-SFP
3HE00027AAAA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AAAA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AAAA NSLT-A
3FE26021AAAA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

ALU & NSN for sale

ALU-NSN for sale
sales@1com.com
Number,Description,DC,RECTIFIER,50A,48VDC,108982109,RECTIFIER,NP1200,108990454,INFINITY,CABINET,TYCO,ELECTRONICS,INCLUDING,SPRING,CONTROLLER,P,N,108987439,109133427,2U,HIGH,CUSTOM,CONTROLLER,FOR,EPS,PACKAGE,P843D,1AF20427AAAA,G380,AC,socket,SHUKO,2301,810,0,03,CONTROLLER,FOR,HEAT,EXCHANGER,ES646,MONITOR,CONTROL,UNIT,MCU,ES646,ALARM,UNIT,ANYMEDIA,J85582R,2,POWER,SHELF,J85582,R,2,L25,L54,LINEAGE,2000,ECS,CONTROLLER,UNIT,with,Display,Unit,Controller,board,Interface,board,RIG225,AF11,22,RIG225,AF11,22,HEAT,EXCHANGER,External,FAN,RIG225,AF11,27,RIG225,AF11,27,HEAT,EXCHANGER,External,FAN,106456981,Pack,Digital,Service,Circuit,3,5ESS,UN363,Alcatel,Lucent,106456981,106586159,982AAB,CONTROL,BUS,TERMINATOR,846792596,Alcatel,Lucent,106586159,107207409,Switch,and,Convertor,Box,2M,Alcatel,Lucent,107207409,107219479,SUBRACK,CONTROLLER,SRC,LAA96,Alcatel,Lucent,107219479,107256026,Timing,Generator,Unit,5ESS,LAA110,Alcatel,Lucent,107256026,107406159,SC,LIGHTQUIDE,BUILD,OUT,10DB,FOR,MADMU,Alcatel,Lucent,107406159,107406233,FC,PC,Light,Guide,Build,Out,10db,Alcatel,Lucent,107406233,107566275,SUBRACK,CONTROLLER,SRC,LAA49C,Alcatel,Lucent,107566275,107665655,LAA101B,Alcatel,Lucent,107665655,107727828,Optical,Multiplexer,Unit,Alcatel,Lucent,107727828,107732570,User,Pannel,Module,Alcatel,Lucent,107732570,107742439,OPTICAL,AMPLIFIER,Alcatel,Lucent,107742439,107782310,ISM,2000,LPU,620,L,4,2,FC,Alcatel,Lucent,107782310,107823668,Pack,Disk,Drive,UN375E,Alcatel,Lucent,107823668,107855108,PPROC,STS192,LEY3,Alcatel,Lucent,107855108,107870313,U16,2,3,BOOSTER,PRE,AMP,Alcatel,Lucent,107870313,107893065,SUBRACK,CONTROLLER,49,EQ,PN,107893240,Alcatel,Lucent,107893065,108032814,Odu,OUT,DOOR,UNIT,606A,Alcatel,Lucent,108032814,108161332,FAN,SHELF,FAN,CMI,FAN,CM1,Alcatel,Lucent,108161332,108182387,LAA249,Alcatel,Lucent,108182387,108187949,STM16,TRANSLATOR,1550,W1,Alcatel,Lucent,108187949,108187956,STM16,TRANSLATOR,1550,W2,Alcatel,Lucent,108187956,108187964,STM16,TRANSLATOR,1550,W3,Alcatel,Lucent,108187964,108187980,STM16,TRANSLATOR,1550,W5,Alcatel,Lucent,108187980,108188004,STM16,TRANSLATOR,1550,W7,Alcatel,Lucent,108188004,108188038,STM16,TRANSLATOR,1550,W10,Alcatel,Lucent,108188038,108188087,STM16,TRANSLATOR,1550,W15,Alcatel,Lucent,108188087,108188095,Optical,Translator,Unit,41A16C,Alcatel,Lucent,108188095,108188111,STM16,TRANSLATOR,1550NM,W1,Alcatel,Lucent,108188111,108188129,STM16,TRANSLATOR,1550,W2,Alcatel,Lucent,108188129,108188137,STM16,TRANSLATOR,1550,W3,Alcatel,Lucent,108188137,108188160,STM16,TRANSLATOR,1550,W6,Alcatel,Lucent,108188160,108188178,STM16,TRANSLATOR,1550,W7,Alcatel,Lucent,108188178,108188186,Out,Alcatel,Lucent,108188186,108188194,STM16,TRANSLATOR,1550,W9,Alcatel,Lucent,108188194,108188202,STM16,TRANSLATOR,1550NM,W10,Alcatel,Lucent,108188202,108188210,STM16,TRANSLATOR,1550,W11,Alcatel,Lucent,108188210,108188228,STM16,TRANSLATOR,1550,W12,Alcatel,Lucent,108188228,108188269,STM16,TRANSLATOR,1550,W16,Alcatel,Lucent,108188269,108250101,OPTICAL,MULTIPLEXER,UNIT,OMU1,Alcatel,Lucent,108250101,108250507,OPTICAL,TRANSLATOR,UNIT,OTU1,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=931,500,FREQUENCY2=933,500,Alcatel,Lucent,108250507,108278086,STM,16,Line,Port,Unit,Inter,Working,LJB423,Alcatel,Lucent,108278086,108278094,STM,16,DWDM,OLS,80g,Channel,1,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278094,108278102,CP,LJB442,SI,16EML80,2,1,Alcatel,Lucent,108278102,108278110,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,3,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278110,108278136,STM,16,DWDM,OLS,80G,W5,Alcatel,Lucent,108278136,108278144,STM,16,DWDM,OLS,80G,W6,Alcatel,Lucent,108278144,108278151,STM,16,LH,OPTICAL,LINEPORT,1550NM,DWDM,OLS80G,W7,Alcatel,Lucent,108278151,108278169,STM,16,DWDM,OLS,80G,W8,Alcatel,Lucent,108278169,108278185,STM,16,DWDM,OLS80G,W10,Alcatel,Lucent,108278185,108278193,STM,16,DWDM,OLS,80g,Channel,11,SI16EML80,11,1,LJB451,Alcatel,Lucent,T108278193,108278201,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,12,SI16EML80,12,1,LJB452,Alcatel,Lucent,108278201,108278219,STM,16,DWDM,OLS80G,W13,LJB453,Alcatel,Lucent,108278219,108278227,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,14,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278227,108278235,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,15,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278235,108278243,STM,16,DWDM,OLS,80G,W16,Alcatel,Lucent,108278243,108308941,STM4,S41+TRF+16X2,ET,Alcatel,Lucent,108308941,108308958,PACK,SCSI,HOST,ADAPTER,Alcatel,Lucent,108308958,108333428,Trib,Optical,STM,1,SH,Alcatel,Lucent,108333428,108344557,POWER,FILTER,Alcatel,Lucent,108344557,108361494,DACS4,4,1,Misc,Connection,Panel,Alcatel,Lucent,108361494,108402595,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,2,5,Alcatel,Lucent,108402595,108402603,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,5,Alcatel,Lucent,108402603,108402611,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,7,5,Alcatel,Lucent,108402611,108402629,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,10,Alcatel,Lucent,108402629,108402637,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,20,Alcatel,Lucent,108402637,108402645,FIBER,OPTIC,DCM,30KM,DCM,Alcatel,Lucent,108402645,108402652,FIBER,OPTIC,DCM,40KM,DCM,Alcatel,Lucent,108402652,108402660,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,50,Alcatel,Lucent,108402660,108402678,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,60,Alcatel,Lucent,108402678,108442989,STM,16,DWDM,OLS,400g,9190,LJB501,Alcatel,Lucent,108442989,108443029,STM,16,DWDM,OLS,400G,9210,1,Alcatel,Lucent,108443029,108443243,STM,16,DWDM,OLS,400g,9320,LJB527,Alcatel,Lucent,108443243,108443284,STM,16,DWDM,OLS,400g,9340,LJB531,Alcatel,Lucent,108443284,108443706,STM,16,DWDM,OLS,400G,9550,1,Alcatel,Lucent,108443706,108443722,STM,16,DWDM,OLS,400g,9560,LJB575,Alcatel,Lucent,108443722,108443763,STM,16,DWDM,OLS,400G,9580,1,Alcatel,Lucent,108443763,108515776,POWER,LINE,FILTER,Alcatel,Lucent,108515776,108515834,STM1EE4,4,I,O,PANEL,Alcatel,Lucent,108515834,108515842,ALARAM,I,O,PANNEL,Alcatel,Lucent,108515842,108516428,LAN,I,O,PANNEL,Alcatel,Lucent,108516428,108542366,POWER,FILTER,Alcatel,Lucent,108542366,108584962,TRIB,OPTICAL,STN,1,SH,Alcatel,Lucent,108584962,108586173,WAD5,OC,192,STM,64,WAVELENGTH,ADD,DROP,WITH,UNIVERSAL,CONNECTORS,SC,Alcatel,Lucent,108586173,108586181,WAD6,OC,192,STM,64,WAVELENGTH,ADD,DROP,WITHUNIVERSAL,CONNECTORS,SC,Alcatel,Lucent,108586181,108609355,EPS,64,LEY42AE,108734641,Alcatel,Lucent,108609355,108616871,OTU30,OPTICAL,TRANSLATOR,UNIT,Alcatel,Lucent,108616871,108627225,Optical,Translator,Unit,Alcatel,Lucent,108627225,108645896,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=192,400THZ,FREQUENCY2=192,600THZ,Alcatel,Lucent,108645896,108645904,0TU31,LC,CONNECTOR,FREQ1,9200,FREQ2=9220,Alcatel,Lucent,108645904,108676644,63×2,Mbits,Card,LKA2,Alcatel,Lucent,108676644,108676669,Tributary,unit,ADM16,Alcatel,Lucent,108676669,108720228,Paddle,Board,8XLAN,100ohm,Comcode,Alcatel,Lucent,108720228,108728973,400G,ULBO,KIT,1,FIBER,OPTIC,COMPONENTS,UNIVERSAL,BUILDOUT,SYSTEM,Alcatel,Lucent,108728973,108733908,OC192,STM64,DWDM28,Alcatel,Lucent,108733908,108734641,EPS,64,SWITCH,Alcatel,Lucent,108734641,108734666,OC48,STM,16,DWDM01,CARD,Alcatel,Lucent,108734666,108742255,OC192,STM64,1,5IRS1,Alcatel,Lucent,108742255,108756107,AMI,PLUS,2X,E3,Option,Card,X2E3,V2,108756107,108890088,Galaxy,Vector,Controller,PCB,108890088,108904020,STM,16,L,16,1,Port,Unit,Alcatel,Lucent,108904020,108905597,ADMU,Paddle,Board,12XE3,DS3,PBG4,108905597,108908898,AM1,Plus,AD,S4,1,16,E10,Alcatel,Lucent,108908898,109000208,Optical,Pack,OP10,1,5LR1,80,KM,KFA6,109000208,109001453,Lambda,Unite,Timig,Interface,E1,Ds1,109001453,109001461,Connection,Interface,Controller,Alcatel,Lucent,109001461,109006247,Lambda,Unite,Op10,10,800G,195,4Thz,1534,25Nm,Channel,10,109006247,109006270,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,195,3,THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA91,S,Alcatel,Lucent,109006270,109006312,Op10,01,80,800G,KFA95,109006312,109006338,Lambda,Unite,Op10,18,800G,195Thz,1537,4Nm,Alcatel,Lucent,109006338,109006494,Labmda,Unite,Op10,34,800G,194,2Thz,1543,73Nm,Ch,34,Alcatel,Lucent,109006494,109006510,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,194,1THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA115,S,Alcatel,Lucent,109006510,109006551,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,193,9THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA119,S,Alcatel,Lucent,109006551,109006601,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,193,7,THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA123,Alcatel,Lucent,109006601,109008607,OPTICAL,CARRIER,OC192,STM64,1,PORT,DIRECT,OPTICS,FOR,400G,800G,40,80,COLOURS,Alcatel,Lucent,109008607,109011528,16,EI,Option,Card,Alcatel,Lucent,109011528,109042911,OTU30,LC,CONNECTOR,FRIQUENCY1=928,000,FREQUENCY2=930,000,WSPG08B,Alcatel,Lucent,109042911,109043018,OTU30,LC,connector,Frequency1=,927,000,Frequency2,=,929,000,Alcatel,Lucent,109043018,109045203,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQ1=195,600THZ,1532,681NM,FREQ2,195,800THZ,1531,115NM,Alcatel,Lucent,109045203,109045229,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQ1=194,800THZ,1538,975NM,FREQ2,195,000THZ,1537,397NM,Alcatel,Lucent,109045229,109045237,OTU31,LC,CONNECTOR,FRIQUENCY1=944,000,FREQUENCY2=946,000,Alcatel,Lucent,109045237,109045245,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=940,000,FREQUENCY2=942,000,Alcatel,Lucent,109045245,109045252,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=193,600THZ,FREQUENCY2=193,800THZ,Alcatel,Lucent,109045252,109045278,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=924,000,FREQUENCY2=926,000,Alcatel,Lucent,109045278,109045286,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=924,000,FREQUENCY2=926,000,Alcatel,Lucent,109045286,109045310,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=951,000,FREQUENCY2=953,000,WSRG12B,Alcatel,Lucent,109045310,109045328,OLS400G,800G,OTU31,THROUGH,STM,64,9490,9470,Alcatel,Lucent,109045328,109045344,TRANSLATOR,UNIT,THROUGH,OTU31,Alcatel,Lucent,109045344,109045351,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=935,000,FREQUENCY2=937,000,Alcatel,Lucent,109045351,109045385,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=923,000,FREQUENCY2=925,000,Alcatel,Lucent,109045385,109056705,CIRCUIT,PACK,OLS,1,6T,WSA020B,EQ,PN,108249970,Alcatel,Lucent,109056705,109091595,6,P0RT,622M,IR,SH,1310,NM,15KM,Alcatel,Lucent,109091595,109091603,Lambda,Unite,OC3,STM1,16,ports,IR,SH,1300,nm,15km,Alcatel,Lucent,109091603,109126678,NP2500,Rectifier,2600W,52V,50A,Alcatel,Lucent,109126678,109181719,OC192,STM64,DWDM26,Alcatel,Lucent,109181719,109187211,Lambda,Unite,Power,Interface,100,109187211,109192146,XC640,KFD2,S3,4,LAMBDA,UNITE,CIRCUIT,PACK,Alcatel,Lucent,109192146,109192203,Oc48,STM16,Parent,Board,for,8,SFP,Modules,Alcatel,Lucent,109192203,109192245,Lambda,Unite,1000,Base,Lx,Ethernet,Interface,4,Ports,Alcatel,Lucent,109192245,109192252,STM,1,ELECTRICAL,8,PORTS,Alcatel,Lucent,109192252,109192278,Lambda,Unite,OC48,STM16,LR,LH,1500nm,80km,SFP,M,w,1,Port,109192278,109192286,OM2G5,SFP,MODULE,40,KM,Alcatel,Lucent,109192286,109195594,SWITCHING,UNIT,XC320,B,W,ONNS,Alcatel,Lucent,109195594,109196204,DCM,Shelf,Alcatel,Lucent,109196204,109199521,Pb,63X2Mb,S,120,1,N,P,Un,Protection,Alcatel,Lucent,109199521,109202473,Tributary,port,STM,16,signals,MSP,protection,LKA22,Alcatel,Lucent,109202473,109202481,ADMU,1,x,STM,16,L16,1,1,3um,ITU,LKA23,109202481,109209262,ADMU,PB,12,X,E3,DS3,PROT,1+1,PBP1,Alcatel,Lucent,109209262,109231969,WSA031+B,OPTICAL,AMPLIFIER,WITH,LC,CONNECTOR,OA1,C,BAND,Alcatel,Lucent,109231969,109281634,STM,64,L64,2C,Card,1,5um,CC,272,128,80Km,Alcatel,Lucent,109281634,109281642,STM,64,Optical,Transmission,Unit,1,5um,Alcatel,Lucent,109281642,109281840,ADM,MULTI,STM,MAIN,BOARD,12,STM,1E,16,STM1O,4,STM,4,LKA,39,Alcatel,Lucent,109281840,109285478,ADMU,PB,12XSTM,1E,Un,Protected,PBP5,109285478,109285486,Pb,12XSTM,1E,Protection,1+1,Alcatel,Lucent,109285486,109294694,ADM,GBE,LX,SFP,Module,5,Km,109294694,109294702,ADMU,GBE,SX,SFP,module,109294702,109303610,Op10,Parent,Pack,for,2,Modules,Alcatel,Lucent,109303610,109305292,Lambda,Unite,OC192,STM64,IR,SH,1550Nm,40Km,M,W,1Port,Alcatel,Lucent,109305292,109305300,LAMBDA,UNITE,OC,192,STM64,INTRA,OFFICE,1300NM,600M,MW,1,PORT,Alcatel,Lucent,109305300,109306944,LAMBDA,UNITE,STM1,STM4,PARENT,BOARD,FOR,8,SFP,MODULE,Alcatel,Lucent,109306944,109306977,LAMBDA,UNITE,155M,1310,NM,IR,SH,15,KM,SFP,1MW,1PORT,109306977,109306993,155M,1310nm,LR,LH,40km,SFP,Module,with,1,Port,109306993,109307009,622M,1310NM,IR,SH,15KM,SFP,M,W,1,PORT,Alcatel,Lucent,109307009,109307017,OM622,SFP,MODULE,40,KM,Alcatel,Lucent,109307017,109311977,ADMU,12,X,E3,DS3,Switchable,LKA8B,Alcatel,Lucent,109311977,109337386,ADMU,Quad,STM,16,Core,unit,4,X,STM,16,SFP,CC,272,128,LKA48,Alcatel,Lucent,109337386,109399592,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,METRO,ADM,Alcatel,Lucent,109399592,109464222,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,WS,ADM,16,1,Alcatel,Lucent,109464222,109469809,STM,1,S1,1,SFP,Short,Range,Card,Alcatel,Lucent,109469809,109481333,ADMU,PB,6XSTM,1O,PBP8,Alcatel,Lucent,109481333,109484345,Tributary,unit,using,STM,16SFP,s,Alcatel,Lucent,109484345,109487439,Lambda,Unite,Controller,Pack,Alcatel,Lucent,109487439,109487447,LOXC,CP,15,GBPS,kfa700,109487447,109487652,ADMU,SFP,LH,40KM,L,1,1,OML1,1,109487652,109487660,SFP,L,1,2,LH,80KM,109487660,109487678,SFP,SH,15KM,S,1,1,109487678,109487686,SFP,2,KM,OM2G5,I16,109487686,109487702,OM2G5,L16,SFP,MODULE,OC,48STM,16,LR,1,L,16,1,Alcatel,Lucent,109487702,109487710,ADMU,SFP,80,KM,OML16,2,109487710,109487728,ADMU,SFP,LH,40km,L,4,1,OML4,1,109487728,109487744,SFP,Sh,15Km,S,4,1,Alcatel,Lucent,109487744,109487900,STM,64,Optical,Interface,Board,Alcatel,Lucent,109487900,109492678,ADMU,2,X,GBE,FULL,ONE,SLOT,LKA53,Alcatel,Lucent,109492678,109497354,64,Port,for,Analogue,Subscriber,LPZ640,Alcatel,Lucent,109497354,109503649,OC192,STM64,LR,LH,1550Nm,80Km,Module,with,1,Port,P1L1,2D2,G,659,1,Alcatel,Lucent,109503649,109509679,ASC102,AMU,Option,Card,63XE1,120,ohm,Alcatel,Lucent,109509679,109509687,Metropolis,AMU,SFP,STM,4,S4,1,OM622T101,109509687,109509695,Metropolis,Amu,STM,4,L4,1,SFP,OM622T1021,Alcatel,Lucent,109509695,109509703,STM,4,L4,2,SFP,Long,Range,Card,Alcatel,Lucent,109509703,109509711,Metropolis,Amu,STM,16,Sh,1310Nm,2Km,109509711,109509729,METROPOLIS®,AMU,STM,16,SH,1310NM,15,KM,Alcatel,Lucent,109509729,109509737,Metropolis,Amu,STM,16,Sh,1310Nm,40Km,Alcatel,Lucent,109509737,109509745,AMU,STM,16,SH,1550nm,80,km,Alcatel,Lucent,109509745,109509752,ASH101,AMU,Subrack,Vertical,Mount,Alcatel,Lucent,109509752,109509786,ASH104,AMU,Shelf,Fan,Alcatel,Lucent,109509786,109526483,Gigabit,Ethernet,SFP,SX,850Nm,Alcatel,Lucent,109526483,109526491,Omgbet102,Metropolis,Amu,Gigabit,Ethernet,Sfp,Sfp,Lx,1300Nm,Alcatel,Lucent,109526491,109534883,SFP,GbE,70KM,109534883,109536763,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,METRO,ADM,Alcatel,Lucent,109536763,109543504,ASC105,AMU,2XE,FE,2E,FE,GbE,4E1,Card,ASC105,Alcatel,Lucent,109543504,109546630,UNITE,KFA720,OPTICAL,INTERFACE,Alcatel,Lucent,109546630,109546648,OC48,STM16,Parent,Board,for,4,SFP,Module,Alcatel,Lucent,109546648,109546796,Unite,1Gbe,SFP,1310,NM,5KM,OMGE1,LX1,Alcatel,Lucent,109546796,109546838,Unite,10G,10km,XFP,OMX10,10KM1,OMX10G172405040,Alcatel,Lucent,109546838,109546853,Unite,10G,40km,XFP,OMX10,40KM1,OMX10G40,Alcatel,Lucent,109546853,109552935,Core,Unit,Alcatel,Lucent,109552935,109552943,1,X,STM,16,SFP,CC,176,64,LKA481,Alcatel,Lucent,109552943,109552984,System,Cotroller,Enhanced,Alcatel,Lucent,109552984,109552992,IP,LAN,12,12x,full,rate,e,FE,12,switched,E,FE,10,100,BASE,T,Eth,Alcatel,Lucent,109552992,109553685,Paddle,Brd,12xLAN,100,Ohm,PBL12,Alcatel,Lucent,109553685,109553693,ADMU,PADDLE,BRD,12X,LAN,SFP,PB,Alcatel,Lucent,109553693,109555516,AMU,Main,Card,STM1,STM4,ASC101B,Alcatel,Lucent,109555516,109558544,CFI1024,Flash,Memory,for,CTL,3S,KFA537,Alcatel,Lucent,109558544,109559278,XFPOP10D,PAR2XFP,KFA632,Alcatel,Lucent,109559278,109561258,OPTICAL,CARRIER,OC192,MULTI,RATE,SR,1,XFP,MODULE,10G,G,709,LANPHY,SR,1,VSR2000,2R1,10GBASE,LR,Alcatel,Lucent,109561258,109564492,LOWER,ORDER,CROSS,CONNECTION,UNIT,LOXC40G3S,Alcatel,Lucent,109564492,109564500,Unite,Low,Order,Crossc,Connect,Unit,LOXC40G3S,1,Alcatel,Lucent,109564500,109565564,Lag1900,Fan,Unit,Lag1900,Fan,Unit,Mandatory,for,Lag1900,Alcatel,Lucent,109565564,109577841,OPTICAL,MODULE,1675,LAMBDA,UNIT,OMX10G80,10G,G,709,LANPHY,LR,2C,P1L1,2D2,ZR,Alcatel,Lucent,109577841,109579896,AMU,Option,card,Ethernet,Switched,2x,E,FE,2x,FE,GE,and,4x,E1,ASC108,Switched,Alcatel,Lucent,109579896,109579904,AMU,Option,Card,Alcatel,Lucent,109579904,109583963,ADMU,OPTICAL,MODULE,METRO,ADM,OM2G5,S16,1,Alcatel,Lucent,109583963,109585620,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,METRO,ADM,Alcatel,Lucent,109585620,109587063,Rgu550,Ringing,Generator,Alcatel,Lucent,109587063,109587527,Optical,Module,OM100B,LX,SFP,109587527,109588954,ASC110,AMU,Main,Card,with,2x,Multirate,STM,16,and,2x,STM,1,4,Alcatel,Lucent,109588954,109600148,ADMU,M,Universal,SC3,SYSTEM,CONTROLLER,EXTENDED,LKA21B,Alcatel,Lucent,109600148,109613836,XFP,TRANSCEIVER,OC192,IR,2,10GBASE,ER,EW,Alcatel,Lucent,109613836,109623884,ADMU,XFP,2KM,I,64,1R,I,64,1,109623884,109623892,ADMU,XFP,80km,L,64,2,P1L1,2D2,Alcatel,Lucent,109623892,109623900,ADMU,XFP,40KM,S,64,2B,S,64,3B,109623900,109624494,ADMU,1XSTM,64,XFP,CC,272,128,LKA60,Alcatel,Lucent,109624494,109624510,System,Controller,Enhanced,Requires,2x,XFP,Modules,Alcatel,Lucent,109624510,109642629,ADMU,STM,16,4,Port,Tributary,Card,Main,Board,SFP,LKA146,109642629,109643759,AMU,Fast,Ethernet,SFP,100BASE,LX,109643759,109645101,ADMU,GBE,4,port,IP,GE,8F,OS,LKA58,Alcatel,Lucent,109645101,109655225,CIRCUIT,PACK,1655,AMU,ASC111,E3DS3,3,E14,Alcatel,Lucent,109655225,109676569,SCO,refurbished,Spare,ASM3,1,2Ghz,Netra,20,EQ,PN,848968244,Alcatel,Lucent,109676569,109676593,Spare,Part,ASM3,HA,ASM3,EDU,109676593,109676601,ASM3,HA,ASM3,36G,EDU,Hard,Disk,109676601,109676619,ASM3,NETRA,73,G,Drive,109676619,1AB017500062,1830PSS,CIRCUIT,BREAKER,15A,FOR,1830,PDU,Alcatel,Lucent,1AB017500062,1AB017500066,1830PSS,BREAKER,25A,Alcatel,Lucent,1AB017500066,1AB017500070,1830PSS64,CIRCUIT,BREAKER,100A,Alcatel,Lucent,1AB017500070,1AB017500078,1830,PSS,BREAKER,63A,Alcatel,Lucent,1AB017500078,1AB105900049,VDSL,CIRCUIT,BREAKER,3A,Alcatel,Lucent,1AB105900049,1AB105900050,VDSL,CIRCUIT,BREAKER,6A,Alcatel,Lucent,1AB105900050,1AB142650009,VDSL,RCD,10A,Alcatel,Lucent,1AB142650009,1AB171360001,C32,circuit,breaker,32A,Alcatel,Lucent,1AB171360001,1AB196610003,VDSL,Load,CIRCUIT,BREAKER,6A,Alcatel,Lucent,1AB196610003,1AB196610004,VDSL,Load,CIRCUIT,BREAKER,10A,Alcatel,Lucent,1AB196610004,1AB196610005,VDSL,Battery,breaker,20A,Alcatel,Lucent,1AB196610005,1AB214540001,1830PSS,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,Alcatel,Lucent,1AB214540001,1AB214540002,1830PSS,XFP,10GBE,BASE,S,UP,TO,10,3,GBS,Alcatel,Lucent,1AB214540002,1AB215120039,1830PSS,PROTECTION,Y,CABLE,SPLITTER,SMF,Alcatel,Lucent,1AB215120039,1AB215120056,1830PSS,Duplex,Jumper,3,5M,ETSI,SM,for,Internal,Connection,Alcatel,Lucent,1AB215120056,1AB215120071,1830PSS,SHORT,JUMPER,140MM,VOA,APPLICATION,Alcatel,Lucent,1AB215120071,1AB215120076,1830PSS,Short,Jumper,155MM,VOA,Application,1AB215120076,1AB215120078,1830PSS,SIMPLEX,JUMPER,3,5M,ETSI,Alcatel,Lucent,1AB215120078,1AB217280001,1830PSS,XFP,S64,2B,10GBE,BASE,E,1AB217280001,1AB224950001,OVP,module,for,10p,LSA+NT,230V,Alcatel,Lucent,1AB224950001,1AB252030001,1830PSS,10DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB252030001,1AB303740001,VAL,MS,BE,base,for,surge,arrestors,Alcatel,Lucent,1AB303740001,1AB303980002,C3,circuit,breaker,3A,Alcatel,Lucent,1AB303980002,1AB305160001,Door,Switch,Alcatel,Lucent,1AB305160001,1AB305220001,HEX,30W,K,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AB305220001,1AB313190001,HEX,External,Fan,Equivalent,Part,Nos,409072493,409072501,1AB313190001,1AB359780003,EL,TRX,SFP,10,100,1000BASE,T,40,+85,B,Alcatel,Lucent,1AB359780003,1AB371240001,1830PSS,8DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371240001,1AB371250001,1830PSS,4DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250001,1AB371250002,1830PSS,2DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB371250002,1AB371250003,1830PSS,6DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250003,1AB371250004,1830PSS,12DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250004,1AB371250005,1830PSS,14DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250005,1AB371250006,1830PSS,1DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB371250006,1AB371250007,1830PSS,3DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB371250007,1AB371250008,1830PSS,5DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250008,1AB371250009,1830PSS,7DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250009,1AB371250010,1830PSS,9DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250010,1AB373110001,1830PSS,OE,TRX,SFP,CWDM,PIN,CH51,B,SFP,Multirate,STM,1,16,Alcatel,Lucent,1AB373110001,1AB373120001,1830PSS,OE,TRX,SFP,CWDM,APD,CH51,B,SFP,1AB373120002,OC3,STM1,APD,ULH,SFP,1510NM,Alcatel,Lucent,1AB373120002,1AB373120004,1830PSS,SFP,EULH,OSC,1510,APD,Alcatel,Lucent,1AB373120004,1AB375380002,1830PSS,ALU,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,FIBER,MODULE,Alcatel,Lucent,1AB375380002,1ab375380003,ALU,XFP,S,64,2B,10GBE,BASE,E,Alcatel,Lucent,1AB375380003,1AB375380004,10GBPS,1550NM,80KM,XFP,TRANSCEIVER,LC,TYPE,Alcatel,Lucent,1AB375380004,1AB375380005,1830PSS64,ALU,XFP,S,64,2B,10GBE,BASE,E,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB375380005,1AB375380007,1830PSS64,ALU,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB375380007,1AB375380008,ALU,XFP,P1L1,2D2,10GBE,BASE,Z,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB375380008,1AB375380013,ALU,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,Alcatel,Lucent,1AB375380013,1AB375650011,ALU,XFP,DW100U,50,Alcatel,Lucent,1AB375650011,1AB375650013,ALU,XFP,DW100U,48,Alcatel,Lucent,1AB375650013,1AB375650014,ALU,XFP,DW100U,47,Alcatel,Lucent,1AB375650014,1AB375650015,ALU,XFP,DW100U,46,Alcatel,Lucent,1AB375650015,1AB375650016,ALU,XFP,DW100U,45,Alcatel,Lucent,1AB375650016,1AB375650017,ALU,XFP,DW100U,44,Alcatel,Lucent,1AB375650017,1AB375650018,ALU,XFP,DW100U,43,Alcatel,Lucent,1AB375650018,1AB375650019,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,42,OC192,STM64,G,709,10GbE,Alcatel,Lucent,1AB375650019,1AB375650020,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,41,OC192,STM64,G,709,10GbE,Alcatel,Lucent,1AB375650020,1AB375650021,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,40,Alcatel,Lucent,1AB375650021,1AB375650023,ALU,XFP,DW100U,38,Alcatel,Lucent,1AB375650023,1AB375650024,ALU,XFP,DW100U,37,Alcatel,Lucent,1AB375650024,1AB375650025,XFP,DW100U,36,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650025,1AB375650026,XFP,DW100U,35,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650026,1AB375650027,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,34,Alcatel,Lucent,1AB375650027,1AB375650028,XFP,OC192,STM64,G,709,10GbE,Alcatel,Lucent,1AB375650028,1AB375650029,XFP,DW100U,32,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650029,1AB375650030,XFP,DW100U,31,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650030,1AB375650031,XFP,DW100U,30,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650031,1AB375650032,ALU,XFP,DW100U,29,Alcatel,Lucent,1AB375650032,1AB375650046,1830PSS,XFP,DWDM,TUNABLE,CT,Alcatel,Lucent,1AB375650046,1AB376350001,1830PSS,ALU,SFP,S,1,1,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376350001,1AB376360001,1830PSS,ALU,SFP,S,4,1,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376360001,1AB376370001,1830PSS,ALU,SFP,I,16,1,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376370001,1AB376370004,1830PSS64,ALU,SFP,L,16,2,5,+85,Alcatel,Lucent,1AB376370004,1AB376370005,1830PSS64,ALU,SFP,S,16,1,ANY,RATE,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376370005,1AB376720001,1830PSS64,ALU,SFP,GBE,SX,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376720001,1AB376720002,1830PSS,ALU,SFP,GBE,LX,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376720002,1AB376720003,1830PSS,ALU,SFP,GBE,ZX,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376720003,1AB378370001,1830PSS,ALU,XFP,CWDM,LH,1471NM,Alcatel,Lucent,1AB378370001,1AB379640001,1830PSS,ALU,SFP,MODULE,FC,2FC,4FC,850NM,Alcatel,Lucent,1AB379640001,1AB379640002,1830PSS,ALU,SFP,FC,2FC,4FC,1300NM,Alcatel,Lucent,1AB379640002,1AB379640003,SFP,FC,2FC,4FC,850NM,Alcatel,Lucent,1AB379640003,1AB390930002,SFP+,10GBASE,LR,10G,FC,10KM,SMF,5,+85,Alcatel,Lucent,1AB390930002,1AB394040003,1830PSS,ALU,XFP,DWDM,TUNABLE,Z,CHIRP,5,+70,Alcatel,Lucent,1AB394040003,1AB396080001,EVOA,SFP,1830,PSS,PHOTONIC,SERVICE,SWITCH,Alcatel,Lucent,1AB396080001,1AB402160012,1830PSS,CFP,100G,4X25G,SR,100G,LR4,W,HEATSINK,Alcatel,Lucent,1AB402160012,1AB402570001,VDSL,AC,UNIT,Alcatel,Lucent,1AB402570001,1AB426470001,1830PSS,CFP2,100G,BASE,LR4,4X25G,SINGLE,RATE,100GE,Alcatel,Lucent,1AB426470001,1AD151930001,Fiber,Storage,Tray,2U,Alcatel,Lucent,1AD151930001,1AD170330001,Lamp,System,Alcatel,Lucent,1AD170330001,1AF12428AAAA,Flat,Pack,2KW,Rectifier,Module,Alcatel,Lucent,1AF12428AAAA,1AF18918AAAA,Compack,controller,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AF18918AAAA,1AF18921AAAA,Micropack,48,250,CC,250W,Rectifier,in,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AF18921AAAA,1AF19408AAAA,Micropack,Power,Core,G2,4,PCMicropack,48,250,4PC,controller,1PC3m,Temp,Sense,cable,1PC,Base,Batt,2+LVBD,G2,1PC,Alcatel,Lucent,1AF19408AAAA,1AF20084AAAA,Micropack,Power,Core,standalone,G2,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AF20084AAAA,1AF20395AAAA,Voltage,Distribution,Panel,PS,3U,with,OVP,on,DIN,rail,Alcatel,Lucent,1AF20395AAAA,1AF21262AAAA,Vertical,Fiber,Management,Alcatel,Lucent,1AF21262AAAA,241115,001,FATPACK2,Rectifier,241115,001,241115,1,Rectifier,Flatpack,2,241115,100,2FSC,2,1,75,6,DACS4,4,1,Station,Clock,Distribution,Adapter,Alcatel,Lucent,2FSC,2,1,75,6,300064623,DC,PRE,WIRED,CHASSIS,Alcatel,Lucent,300064623,300064706,FAN,TRAY,Alcatel,Lucent,300064706,300274792,GX5501,Port,OC48LSTM,16,Smfatm,Phy,Lr2,Nm,Phy,1550,Alcatel,Lucent,300274792,300275633,4,Port,OC3,STM1,ATM,Flow,Control,Processor,Card,32,MB,APS,Capable,Alcatel,Lucent,300275633,300275641,1PORT,OC12,STM4,ATM,FLOW,CONTROL,PROCESSOR,CARD,128,MB,810,00280,28,And,11076A,Alcatel,Lucent,300275641,300458494,Cable,Assembly,32Pair,AP,300458494,300498342,ADMU,RACK,POWER,CABLE,16,MM2,BLUE,30M,Alcatel,Lucent,300498342,35112614719X,ADM4,1,SVC,Connecting,board,Alcatel,Lucent,35112614719X,35112615183X,ADM4,1,SUPV,Connecting,board,Alcatel,Lucent,35112615183X,3AG33008AB,1830PSS64,POWER,SUPPLY,FILTER,Alcatel,Lucent,3AG33008AB,3AG33008AC,1830PSS,PSF3T8,PSS,64,PWR,SUPPLY,FLTR,C,VERSION,Alcatel,Lucent,3AG33008AC,3AG33025AD,1830PSS,PSS,64,MATRIX,3,8T,Alcatel,Lucent,3AG33025AD,3AG33102AA,1830PSS64,BUS,TERMINATION,Alcatel,Lucent,3AG33102AA,3AG33104AA,1830PSS64,BUS,TERMINATION,CMISS,Alcatel,Lucent,3AG33104AA,3AG33210AB,1830PSS,SHELF,1830,PSS,64,Alcatel,Lucent,3AG33210AB,3AG33233AA,1830PSS64,HIGH,POWER,CONN,FUSE,ALARM,PANEL,Alcatel,Lucent,3AG33233AA,3AG33295AA,1830PSS64,10X10G,UNIVERSAL,XFP,Alcatel,Lucent,3AG33295AA,3AG33589AA,DUST,FILTER,Alcatel,Lucent,3AG33589AA,3AG33682AA,1830PSS,SENSOR,KIT,PRESSURE,1830,PSS,64,Alcatel,Lucent,3AG33682AA,3AG33780AB,PSS64,CABLE,KIT,ETSI,ANSI,Alcatel,Lucent,3AG33780AB,3AG33782AB,INSTALLATION,KIT,1830,PSS,64,ETSI,Alcatel,Lucent,3AG33782AB,3AG33784AB,Installation,Kit,PSS,64,ANSI,Alcatel,Lucent,3AG33784AB,3AG33966AA,Installation,Kit,Vertical,Fiber,ANSI,Alcatel,Lucent,3AG33966AA,3AG34048AA,1830PSS,24,X,MULTIRATE,UNIVERSAL,SFP,Rel,6,Alcatel,Lucent,3AG34048AA,3AG34224AA,1830PSS,1AN100G,1X100G,ANY,Alcatel,Lucent,3AG34224AA,3AG34251AA,1830PSS,PSS,64,FIRST,LEVEL,CONTROLLER,B,VERSION,Alcatel,Lucent,3AG34251AA,3AL42014AC,PBA,SPCM,S4,10CCTS115nF12K,2,4VTSTRLY,Alcatel,Lucent,3AL42014AC,3AL81820AA,1830PSS,CFP2,100G,BASE,LR4,4X25G,DUAL,RATE,100GBE,OTU,4,Alcatel,Lucent,3AL81820AA,3CC08221AAAC,CONNECTOR,25PTS,+,CAPOT,Alcatel,Lucent,3CC08221AAAC,3CC12991AAXX,ODU,18,1010,1,1P,ETSI,3CC12991AAXX,3CC12993AAXX,ODU,18,1010,1P,1,ETSI,3CC12993AAXX,3CC13473AA,13,15,GHZ,COUPLER,Alcatel,Lucent,3CC13473AA,3CC13473ABAA02,OUT,DOOR,UNIT,ODU,COUPLER,Alcatel,Lucent,3CC13473ABAA02,3CC13688AAAB06,ODU,Outdoor,Unit,Alcatel,Lucent,3CC13688AAAB06,3CC13688AAXX,ODU9413UX,FLAT,FS,=,266MHZ,1,1,Alcatel,Lucent,3CC13688AAXX,3CC13689AAXX,ODU,9413,UX,FLAT,FS=266MHZ,2,2,3CC13689AAXX,3CC13691AAXX,ODU,9413,UX,FLAT,FS=266MHZ,2,2,3CC13691AAXX,3CC14017AAAA,IDU,MAIN,16X2,LUX40,OR,LUX50,Alcatel,Lucent,3CC14017AAAA,3CC14020AAAA,IDU,EXT,FULL,16X2,Alcatel,Lucent,3CC14020AAAA,3CC14688AAAB07,ODU,Outdoor,Unit,Alcatel,Lucent,3CC14688AAAB07,3DB00090AA,48,TO,60V,DC,DC,CONVERTER,Alcatel,Lucent,3DB00090AA,3DB00222AA,18723,18958,MHZ,L,O,DS=1010,Alcatel,Lucent,3DB00222AA,3DB00619AA,Power,Supply,Unit,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB00619AA,3DB01044AA,12758,12856,MHZ,L,O,DS=266,Alcatel,Lucent,3DB01044AA,3DB01264AA,5,9,6,4,GHZ,TRANSMITTER,A,3DB01268AA,3DB01268AA,RECEIVER,5,9,7,1GHZ,Alcatel,Lucent,3DB01268AA,3DB01806AA,Power,Supply,Filter,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB01806AA,3DB02136AAAB,Modem,LH,STM1,1WST,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02136AAAB,3DB02147AA,RADIO,REGENERATOR,ADAPTATION,CHANNEL,Alcatel,Lucent,3DB02147AA,3DB02147AAAF,RRA,Channel,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02147AAAF,3DB02151AAAG,RRA,Standby,9600LSY,Alcatel,Lucent,3DB02151AAAG,3DB02155AA,Service,Unit,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02155AA,3DB02162AAAB,System,Controller,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02162AAAB,3DB02289AAAC,RADIO,REGENERATOR,ADAPTATION,MOD,128,QAM,Alcatel,Lucent,3DB02289AAAC,3DB05623AAAA,NEW,AUX,DERVICE,AND,MANAGEMENT,Alcatel,Lucent,3DB05623AAAA,3DB05636ABX,IDU,Indoor,Unit,Alcatel,Lucent,3DB05636ABX,3EC16452AB,HD,UD,XD,SDH,NT,STM,1,Short,Haul,S,1,1,1310Nm,Alcatel,Lucent,3EC16452AB,3EC16687AA,HD,UD,XD,ACU,Multiplexor,Control,Card,Alcatel,Lucent,3EC16687AA,3EC16687AB,ISAM,ACU,Alcatel,Lucent,3EC16687AB,3EC37533AB,Rack,Fan,with,8,Fan,Units,36,72Vdc,Ebmpapst,Alcatel,Lucent,3EC37533AB,3EC37533NB,ISAM,Fd,Wide,Range,Fan,with,Dust,Filter,Alcatel,Lucent,3EC37533NB,3EC37534AA,XD,Combo,Wide,Range,Fan,for,Second,and,Third,Subrack,Alcatel,Lucent,3EC37534AA,3FE00162AB,ISAM,Fd,L3,Shielded,Outdoor,Cabinet,Line,Board,2Gbps,Multicast,Vdsl2,Pots,48,Lines,40Mbps,Ds,3FE00162AB,3FE20128AA,UD,Splitter,replacement,xDSL,ETSI,with,Full,Test,Access,Redundancy,Support,2R,Alcatel,Lucent,3FE20128AA,3FE21287BA,BPA,ISAM,R2,x,LT,SHELF,Alcatel,Lucent,3FE21287BA,3FE21641AA,ISAM,L3,Line,Board,Adsl,Adsl2,Adsl2Plus,Pots,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE21641AA,3FE23086AA,ISAM,R2,X,High,Capacity,Nt,3,Electrical,Optical,Interfaces,without,Sfps,Alcatel,Lucent,3FE23086AA,3FE23196AC,ISAM,L3,Line,Board,Adsl,Adsl2,Adsl2Plus,Pots,48,Lines,3FE23196AC,3FE25676CA,ISAM,R2,X,High,Capacity,Nt,3,Electrical,Optical,Interfaces,without,SFPS,Alcatel,Lucent,3FE25676CA,3FE25774AA,Ge,Lx,Sfp,Pluggable,Optical,Module,Ge,Lx,Sm,1310Nm,40,To,+85Deg,C,Duplex,Lc,Connector,10Km,11Db,Alcatel,Lucent,3FE25774AA,3FE26685AA,ISAM,Fd,Shelf,48V,Only,Excluding,Fan,Unit,Alcatel,Lucent,3FE26685AA,3FE26698AA,Nant,A,Isam,Fd,High,Capacity,Nt,1,Optical,Interfaces,Plus,1,Electrical,Optical,Interface,without,Sfps,Alcatel,Lucent,3FE26698AAAA03,3FE26698AB,ISAM,Fd,High,Capacity,Nt,1,Optical,Interfaces,Plus,1,Electrical,Optical,Interface,without,Sfps,3FE26698AB,3FE26698DB,ISAM,FD,High,Capacity,NT,1,optical,interfaces,plus,1,electrical,optical,interface,without,SFPs,Alcatel,Lucent,3FE26698DB,3FE26998AA,NTA,3,ADSL,Connector,3FE26998AA03,3FE27289AA,NALT,C,ISAM,FD,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multi,DSL,Pots,48,Lines,3FE27289AA,3FE27289AB,Nalt,C,Isam,Fd,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multidsl,Pots,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE27289AB,3FE27420AA,ISAM,Fd,Outdoor,Cabinet,Pots,Voice,Line,Board,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE27420AA,3FE27420AB,ISAM,Fd,Outdoor,Cabinet,Pots,Voice,Line,Board,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE27420AB,3FE27562AB,ISAM,Fd,Universal,Voice,Packet,Server,Alcatel,Lucent,3FE27562AB,3FE27562AC,ISAM,Fd,Universal,Voice,Packet,Server,Alcatel,Lucent,3FE27562AC,3FE27649AA,ISAM,Fd,Central,Office,Shdsl,Line,Board,24,Lines,Excluding,Relays,Alcatel,Lucent,3FE27649AA,3FE28209AA,ISAM,Fd,Nt,I,O,Applique,6,Optical,Ge,Interfaces,without,Taus,Itf,without,Sfp,Alcatel,Lucent,3FE28209AA,3FE28682AA,ISAM,Fd,Fast,Ethernet,Line,Board,16,Lines,Excluding,Sfps,Alcatel,Lucent,3FE28682AA,3FE29238AA,POWER,UNIT,Alcatel,Lucent,3FE29238AA,3FE29506AC,7330,ISAM,REMOTE,AGGREGATOR,MODULE,ETSI,Alcatel,Lucent,3FE29506AC,3FE29572AB,7356,ISAM,FTTB,REM,Power,and,DC,DC,Controller,Board,with,SyncE,support,Alcatel,Lucent,3FE29572AB,3FE60858AA,LINE,TERMINATION,CARD,Alcatel,Lucent,3FE60858AA,3FE60858AB,ISAM,Fd,Outdoor,Cabinet,Pots,Voice,Line,Board,72,Lines,48V,60V,Dc,Lines,3Fe60858Ab,Is,The,Updated,Verion,of,3Fe27697Aa,3FE60858AB,3FE61233AA,ISAM,Fd,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multidsl,Pots,with,Integrated,Splitter,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE61233AA,3FE61233BA,ISAM,FD,L3,Outdoor,Cabinet,Line,board,MultiDSL,POTS,with,integrated,splitter,48,lines,CENTRAL,OFFICE,3FE61233BA,3FE61438AA,FD,48,Port,ADSL,0,POTS,LT,I,Temp,NALT,J,3FE61438AA,3FE61438BA,ISAM,Fd,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multidsl,Pots,48,Lines,Out,Door,Msan,Alcatel,Lucent,3FE61438BA,3FE62543AA,36,PORT,FAST,ETHERNET,GIGABIT,ETHERNET,POINT,TO,POINT,LINE,CARD,Alcatel,Lucent,3FE62543AA,3FE64324AA,EMA,NVLS,A,48,PORTS,INTEGRATED,VDSL,POTS,LT,+,SPLITTER,Alcatel,Lucent,3FE64324AA,3FE64398AA,7356,ISAM,FTTB,REM,Network,Termination,with,NTR,Network,Timing,Reference,BITS,Alcatel,Lucent,3FE64398AA,3FE65455AA,FD,48p,POTS,LT,NPOT,C,Alcatel,Lucent,3FE65455AA,3FE66624AAAA,VDSL,Overvoltage,protection,block,Phonix,Alcatel,Lucent,3FE66624AAAA,3FE67256AB,Minipack,Conpack,Controller,Alcatel,Lucent,3FE67256AB,3FE67256ABAA,Controller,Compack,Eltek,VDSL,ASIAN,TYPE,Alcatel,Lucent,3FE67256ABAA,3FE67266AAAA,VDSL,Temperature,sensor,Alcatel,Lucent,3FE67266AAAA,3FE67301AA,NGLT,C,8p,GPON,LT,Alcatel,Lucent,3FE67301AA,3FE67542AAAA,Minipack,system,2x80W,Rectifiers,CM0201,007,Alcatel,Lucent,3FE67542AAAA,3FE67543AA,VDSL,Huarui,30W,K,Alcatel,Lucent,3FE67543AA,3FE67555AAAA,VDSL,LED,LAMP,Alcatel,Lucent,3FE67555AAAA,3FE67657AAAA,KIT,TDC,hex,inter,fan,wt,3FE66932AA,Alcatel,Lucent,3FE67657AAAA,3FE67658AA,VDSL,Controller,China,Cabinet,Alcatel,Lucent,3FE67658AA,3FE67660AAAA,VDSL,CONTROLLER,CHINA,CABINET,EQ,PN,241117,130,Alcatel,Lucent,3FE67660AAAA,3FE67661AAAA,Door,Switch,Omron,Alcatel,Lucent,3FE67661AAAA,3KC12828AB,PSS1830,4,Equipment,Controller,Alcatel,Lucent,3KC12828AB,3KC12831AB,PSS1830,4,48V,DC,Power,Filter,Alcatel,Lucent,3KC12831AB,3KC12841AA,PSS1830,4,FAN,Alcatel,Lucent,3KC12841AA,3KC12854AA,PSS1830,4,SFD8A,Card,Alcatel,Lucent,3KC12854AA,3KC12959AB,1830PSS,4,ED,PSS,4,SHELF,KIT,E4SHF,E4EC,E4FAN,HARDENED,Alcatel,Lucent,3KC12959AB,3KC13202AA,1830PSS,AM2032A,20DBM,VGAINUNI,AMP,W,DCMACCESS,Alcatel,Lucent,3KC13202AA,3KC13204AA,AM2625A,26DBM,VGAINUNI,AMP,W,DCMACCES,Alcatel,Lucent,3KC13204AA,407608660,Inverter,72,153068,08,Alcatel,Lucent,407608660,407686799,ADMU,CA,ELECL,29197,1COND,8GA,RED,0FT,CUT,TO,407686807,ADMU,CA,ELECL,29195,1COND,8GA,BLUE,0FT,CUT,T,407941889,Fan,Controller,Y2K,5ESS,Alcatel,Lucent,407941889,408047454,Circuit,Pack,880260,60422,CPU,Cross,Connection,Alcatel,Lucent,408047454,408062073,CAB,11500,BOX,STL,CHASSI,Alcatel,Lucent,408062073,408062164,Fan,Tray,Module,Alcatel,Lucent,408062164,408062172,Fan,Tray,Module,Alcatel,Lucent,408062172,408064608,GX550,25,Gbps,Switch,Fabric,Provides,Switching,Fabric,for,All,Slots,11530,Alcatel,Lucent,408064608,408064624,GX550,Node,Processor,Adapter,for,Timing,Management,and,Alarm,Interface,11541,Alcatel,Lucent,408064624,408064632,GX550,Timing,Module,Provides,System,Level,Timing,Alcatel,Lucent,408064632,408091619,Main,Processing,Unit,Alcatel,Lucent,408091619,408091718,SMALL,COMPUTER,SYSTEM,INTERFACE,SCSI,TERMINATOR,Alcatel,Lucent,408091718,408091742,POWER,SUPPLY,FILTER,Alcatel,Lucent,408091742,408120186,Module,810,00280,10,Alcatel,Lucent,408120186,408120582,CBX,500,Fan,Tray,Alcatel,Lucent,408120582,408120590,CBX,500,Air,Filter,1,for,Power,Supply,1,for,Fan,Alcatel,Lucent,408120590,408125219,AC,Power,Supply,Alcatel,Lucent,408125219,408173979,Control,Fan,Alcatel,Lucent,408173979,408204717,FAN,MOTOR,CD,V6,248,DV6248,17LU,PAPST,Alcatel,Lucent,408204717,408312387,STAR,T10,+10,dBm,Transmit,Amplifier,FC,Connector,1408312387,408312460,Star,Amplifier,Power,Unit,Alcatel,Lucent,408312460,408420313,MAIN,PROCESS,UNIT,Alcatel,Lucent,408420313,408760353,ADMU,CONNECTOR,HIGH,DENSITY,1000,1783,001,Alcatel,Lucent,408760353,408760361,ADMU,CONNECTOR,HIGH,DENSITY,1000,7370,001,Alcatel,Lucent,408760361,408799682,ADMU,RACK,POWER,CABLE,25,MM2,RED,45M,Alcatel,Lucent,408799682,408838878,ADMU,CIRCUIT,BREAKER,20A,Alcatel,Lucent,408838878,408882728,AMU,P1,E1,63,100,ohm,RJ,45,5,Meter,High,Density,Alcatel,Lucent,408882728,409036134,Pre,Amplifier,MS1025,25O00,E31,409036134,409037223,FIBER,OPTIC,ADAPTER,A,FCU,TEST,JUMPERS,BICONIC,Alcatel,Lucent,409037223,409056546,Delta,Power,Unit,E,W,DPD200,19IN,3U,DPS,1200B,48,3RS,PSC1,Battery,Cable,for,Model,C,Alcatel,Lucent,409056546,409056553,Delta,Power,Unit,E,W,DPD200,19IN,3U,DPS,1200B,48,3RS,PSC1,Battery,Cable,for,Model,A,B,Alcatel,Lucent,409056553,409069994,P312,C,10,30,AC,Differential,Circuit,Breaker,10A,Alcatel,Lucent,409069994,409072527,Hex,Controller,Alcatel,Lucent,409072527,409078078,Heat,Exchanger,120W,k,409078078,409079696,Power,Unit,Eltek,Flatpack,E,W,4,Rect,Alcatel,Lucent,409079696,409086196,Auxiliary,Breaker,1,Pole,6A,for,NGN,MSAN,Alcatel,Lucent,409086196,409086246,DIODE,MATRIX,NEG,DIST=9,POS,G1,Alcatel,Lucent,409086246,409117397,CBmcb,20A,1pole,IPA,FO,Airpax,G1,Alcatel,Lucent,409117397,41C8C,OPTICAL,TRANSLATOR,UNIT,Alcatel,Lucent,41C8C,43278,DACS4,4,1,SCSI,Out,Connector,Alcatel,Lucent,43278,474268001,BBU,POWER,SUPPLY,UNIT,Alcatel,Lucent,474268001,522690750Y,9415UL,TRANSCEIVER,Alcatel,Lucent,522690750Y,710,00004,40,B,STDX,2,Port,HSSIO,PC,59018,64,Processor,Card,Alcatel,Lucent,710,00004,40,710,00096,10,BSTDX,9000,ATM,IWU,16,Alcatel,Lucent,710,00096,10,710,00148,03,BSTDX,9000,CP,40,Alcatel,Lucent,710,00148,03,77252122AAFA,RINGING,GENERATOR,Alcatel,Lucent,77252122AAFA,77252132AAFA,DC,DC,CONVERTER,Alcatel,Lucent,77252132AAFA,77252152AABA,SIGNAL,CHANNEL,INTERFACE,UNIT,Alcatel,Lucent,77252152AABA,77252156AAAA,SIG,CHANNEL,INTERFACE,UNIT,Alcatel,Lucent,77252156AAAA,810,00021,15,Power,Supply,for,STDX9000,Input,=,48V,60V,30A,Output,=1050,W,MAX,P#,TC92D,1189,byTectrol,INC,Alcatel,Lucent,810,00021,15,810,00056,01,Oc,3C,STM,1,Smmr,Ports,Alcatel,Lucent,810,00056,01,810,00056,02,OC,3C,STM,1,SMMR,PORTS,ADPT,MOD,OC,3C,STM,1,SMMR,PORTS,ADPT,MOD,Alcatel,Lucent,810,00056,02,810,00090,00,CBX,500,POWER,SUPPLY,Alcatel,Lucent,810,00090,00,810,00100,13,Fan,B,STDX,9000,Alcatel,Lucent,810,00100,13,810,00155,02,NOD,Processor,Alcatel,Lucent,810,00155,02,810,00155,05,NODE,PROCESSOR,Alcatel,Lucent,810,00155,05,810,00155,10,NODE,PROCESSOR,WITH,FLASH,MEM,64MB,Alcatel,Lucent,810,00155,10,810,00160,02,810,00160,02,GX,550,OC3,STM1,ATM,PHY,IR,ISMI,IR,4,PORTS,Alcatel,Lucent,810,00160,02,810,00180,02,GX,550,Timing,Module,PC,11550,Alcatel,Lucent,810,00180,02,810,00183,50,SWITCH,PROCCESSOR,40,ADAPTER,MODULE,CBX,500,SP40,Alcatel,Lucent,810,00183,50,810,00206,28,OC,3C,STM,1,96K,FC,LOP,Flow,Control,Card,11075L,128,Alcatel,Lucent,810,00206,28,810,00247,30,Module,16,BIO,1,4,PHY,Alcatel,Lucent,810,00247,30,810,00276,10,Module,E3,FC,IOP,Alcatel,Lucent,810,00276,10,810,00306,02,BIO,256,Base,I,O,IF,Module,with,256,K,Cell,Buffer,11560,Alcatel,Lucent,810,00306,02,810,00306,05,Module,with,Cell,Buffe,Alcatel,Lucent,810,00306,05,810,00306,20,I,O,Interface,11560A,Alcatel,Lucent,810,00306,20,810,00320,01,CBX,500,OC12,STM4,11076A,128,Alcatel,Lucent,810,00320,01,810,00320,28,CBX,500,OC3,STM1,4,11058L,Alcatel,Lucent,810,00320,28,810,00432,01,GX,550,48V,63Am,300WExternal,power,unit,Alcatel,Lucent,810,00432,01,810,00434,00,FAN,TRAY,MODULE,Alcatel,Lucent,810,00434,00,810,09000,48,CHASSIS,FOR,B,STDX,9000,Alcatel,Lucent,810,09000,48,810,20163,02,810,20163,02,GX,550,SWITCH,FABRIC,GX,55025,GBPS,GLOBAL,SWITCH,FABRIC,Alcatel,Lucent,810,20163,02,810,30163,10,810,30163,10,GX,550,SWITCH,FABRIC,GX,55025,GBPS,GLOBAL,SWITCH,FABRIC,Alcatel,Lucent,810,30163,10,847707379,Ism,R2,Subrack,Alcatel,Lucent,847707379,847973492,ADM,16,SHELF,Alcatel,Lucent,847973492,848036943,Air,filter,Alcatel,Lucent,848036943,848065090,PCB,ALARM,UNIT,ARU,COMCODE,Alcatel,Lucent,848065090,848091559,SVS,155C,Alcatel,Lucent,848091559,848136438,Rack,2200mm,STM1,Port,Core,Complex,with,2,Subrack,Comcode,Alcatel,Lucent,848136438,848144259,LDA3,LAN,card,IAOLRP,Alcatel,Lucent,848144259,848158978,OUTDOOR,FAN,ANYMEDIA,Alcatel,Lucent,848158978,848306486,DACS4,4,1,System,User,Panel,Alcatel,Lucent,848306486,848516589,ADM16C,SHELF,848516589,848592549,ADMU,CONNECTOR,LAN,KIT,Alcatel,Lucent,848592549,848597563,Galaxy,Vector,User,Interface,Control,Panel,848597563,848730636,USER,PANEL,PART,OF,LOXC,SNN,XC320,CORE,ASSEMBLY,MIC,916438,Alcatel,Lucent,848730636,848732251,FLASH,DISCK,CARD,Alcatel,Lucent,848732251,848780193,Lambda,Unite,Paddle,board,blank,Alcatel,Lucent,848780193,848815007,DCM,Carrier,40G,Alcatel,Lucent,848815007,848824926,LAMBDA,UNITE®,MSS,DUR,2,SUB,RACK,Alcatel,Lucent,848824926,848841888,Fan,Unit,848841888,848846788,Subrack,1663,ADMU,Enhanced,Alcatel,Lucent,848846788,848862348,ADMU,HEATBAFFLE,Alcatel,Lucent,848862348,848862355,Fan,Unit,Alcatel,Lucent,848862355,848862363,ADMU,MISC,IO,UNIT,LEFT,Alcatel,Lucent,848862363,848862389,ADMU,Misc,IO,unit,RIGHT,Alcatel,Lucent,848862389,848900056,ADMU,Fan,Blanks,Alcatel,Lucent,848900056,848904108,ADMU,Fan,Filter,Alcatel,Lucent,848904108,848914271,ADMU,Unite,Rack,Mounting,Kit,848914271,848927224,ADMU,BRACKET,ASSY,METRO,ADM,MSM,UNITE,MTG,Alcatel,Lucent,848927224,848929469,ADMU,SUPPORT,RACK,METRO,ADM,ETSI,2600MM,Alcatel,Lucent,848929469,848937165,Miscellaneous,I,O,Connector,Kit,Alcatel,Lucent,848937165,848949632,ADM,UNIVERSAL,RACK,BASIC,FILLED,SUBRACK,Alcatel,Lucent,848949632,848956033,FLASH,DISK,Alcatel,Lucent,848956033,848968558,ADMU,MOUNTING,KIT,METRO,ADM,IN,ETSI,2,RACK,Alcatel,Lucent,848968558,848978524,Lambda,Unite,PDP,rear,side,Alcatel,Lucent,848978524,848989398,ADMU,FIBER,OPTIC,KIT,MADM,DCM,LC,CPL,DK,50KM,Alcatel,Lucent,848989398,848989406,ADMU,Fiber,Optic,Kit,MADM,DCM,LC,CPL,DK,60KM,848989406,848990073,ADMU,UNIT,METRO,ADM,INPUT,OUTPUT,MIOR,JAPAN,Alcatel,Lucent,848990073,849029384,AMU,Fan,Kit,for,2m,4o,Alcatel,Lucent,849029384,849037015,ADMU,SUPPORT,RACK,METRO,ADM,ETSI,2200MM,WITHOUT,DOORS,Alcatel,Lucent,849037015,849037023,ADMU,DOORS,SET,OF,2,ETSI,RACK,METROPOLISADM,Alcatel,Lucent,849037023,849038294,Subrack,1663,ADMU,Enhanced,Alcatel,Lucent,849038294,8DG17121AA,1830PSS,SYS,10X10,GMUX,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG17121AA,8DG59240AA,1830PSS,SSY,USER,PANEL,Alcatel,Lucent,8DG59240AA,8DG59241AB,1830PSS,SSY,EQUIPMENT,Controller,8DG59241AB,8DG59241AD,1830,PSS,EQUIPMENT,CONTROLLER,16GB,Alcatel,Lucent,8DG59241AD,8DG59242AA,1830PSS,SSY,POWER,FILTER,70A,BREAKER,Alcatel,Lucent,8DG59242AA,8DG59242AB,DC,POWER,FILTER,50A,PSS,32,8DG59242ABAA,Alcatel,Lucent,8DG59242AB,8DG59242BB,1830PSS,DC,POWER,FILTER,50A,W,V,MONITORING,Alcatel,Lucent,8DG59242BB,8DG59243AA,1830PSS,SSY,FAN,UNIT,1,Alcatel,Lucent,8DG59243AA,8DG59243AB,8DG59243ABAA,1830PSS,Fan,Card,Alcatel,Lucent,8DG59243AB,8DG59245AA,1830PSS,SSY,HIGH,Power,High,Gain,DWDM,AM,8DG59245AA,8DG59247AA,1830PSS,SSY,OPTICAL,PROTECTION,SWITCH,PA,Alcatel,Lucent,8DG59247AA,8DG59248AA,1830PSS,OEM,44,Channel,Optical,MUX,DEMUX,8DG59248AA,8DG59249AA,1830PSS,SSY,11GBAR,TUNABLE,Alcatel,Lucent,8DG59249AA,8DG59251AA,1830PSS,SSY,10XANY,Tunable,8DG59251AA,8DG59319AA,1830PSS,RSA,1830,SUBRACK,ASSEMBLY,Alcatel,Lucent,8DG59319AA,8DG59340AA,11G,Dual,Port,Pluggable,GBE,Mux,12,Clien,Module,Alcatel,Lucent,8DG59340AA,8DG59417AB,1830PSS,ANSI,ETSI,DCM,Installation,Kit,8DG59417AB,8DG59423AA,DCM,SMF,10KM,Alcatel,Lucent,8DG59423AA,8DG59424AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,20KM,Alcatel,Lucent,8DG59424AA,8DG59425AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,30KM,Alcatel,Lucent,8DG59425AA,8DG59426AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,40KM,Alcatel,Lucent,8DG59426AA,8DG59427AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,50KM,Alcatel,Lucent,8DG59427AA,8DG59428AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,60KM,Alcatel,Lucent,8DG59428AA,8DG59429AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,70KM,Alcatel,Lucent,8DG59429AA,8DG59430AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,80KM,Alcatel,Lucent,8DG59430AA,8DG59431AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,90KM,Alcatel,Lucent,8DG59431AA,8DG59432AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,100KM,Alcatel,Lucent,8DG59432AA,8DG59437AFAA,1830PSS,Static,Filter,DWDM,5,Channel,SFD5F,8DG59437AF,Alcatel,Lucent,8DG59437AFAA,8DG59561AB,1830PSS,MULTIPLE,VARIABLE,ATTENUATOR,CARD,KEYED,Alcatel,Lucent,8DG59561AB,8DG59603AA,1830PSS,KIT,OMD,INSTALLATION,KIT,Alcatel,Lucent,8DG59603AA,8DG59605AB,1830PSS,MAIN,SHELF,KIT,PSS32,HIGH,CAPACITY,FAN,Alcatel,Lucent,8DG59605AB,8DG59606AB,1830PSS,EXT,SHELF,KIT,PSS32,HIGH,CAPACITY,FAN,Alcatel,Lucent,8DG59606AB,8DG59724AA,1830PSS,1830,ADAPTER,ASSEMBLY,Alcatel,Lucent,8DG59724AA,8DG59827AA,1830PSS,8,Channel,Colorless,Wavelength,Router,88,Channel,8DG59827AA,8DG59828AA,1830PSS,32,11G,Pluggable,SINGLE,PORT,TUNALBE,MULTIRATE,MUX,10,UNIVERSAL,CLIENTS,Alcatel,Lucent,8DG59828AA,8DG59841AA,88,CHANNEL,INTERLEAVER,Alcatel,Lucent,8DG59841AA,8DG59841AB,1830PSS,88,CHANNEL,INTERLEAVER,UNIDIRECTIONAL,Alcatel,Lucent,8DG59841AB,8DG59857AA,1830PSS,44,CHANNEL,OPTICAL,MUX,DEMUX,50GHZ,OFFSET,Alcatel,Lucent,8DG59857AA,8DG59912AA,1830PSS,FAN,UNIT,PSS,16,Alcatel,Lucent,8DG59912AA,8DG59945AA,1830PSS,High,Power,Low,Gain,DWDM,Amplifier,8DG59945AA,8DG60008AA,1830PSS,SYS,100G,ANYRATE,A,D,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG60008AA,8DG60080AA,1830PSS,AIR,FILTER,PSS16,Alcatel,Lucent,8DG60080AA,8DG60094AA,1830PSS,USER,INTERFACE,CARD,PSS,16,Alcatel,Lucent,8DG60094AA,8DG60175AA,1830PSS,PSS,16,DC,POWER,FILTER,MANAGED,20A,Alcatel,Lucent,8DG60175AA,8DG60175BA,1830PSS,PSS,16,DC,PF,MANAGED,20A,W,V,MONITORING,Alcatel,Lucent,8DG60175BA,8DG60242AA,High,Power,+23dBm,DWDM,Amplifier,Alcatel,Lucent,8DG60242AAAA,8DG60242ab,1830PSS,High,Power,+23dBm,DWDM,Amplifier,Alcatel,Lucent,8DG60242AB,8DG60273AA,1830PSS,PSS16,Mani,Shelf,Kit,INCL,EOSHF,FAN,UP,8DG60273AA,8DG60320AA,1830PSS,32,40G,Single,Port,Coherent,Tunable,MUX,4,Client,8DG60320AA,8DG60323AA,1830PSS,Wave,Length,Tracker,Enhanced,with,OCM,8DG60323AA,8DG60349AA,1830PSS,11G,QUAD,PORT,PLUGGABLE,ANYRATE,4,CLIENT,11QPA4,Alcatel,Lucent,8DG60349AA,8DG60565AA,1830,PSS,Amplifier,Card,Alcatel,Lucent,8DG60565AA,8DG60566AA,1830,PSS,Amplifier,Card,Alcatel,Lucent,8DG60566AA,8DG60567AA,1830PSS,LONG,HAUL,2,PUMP,RAMAN,NO,MSTAGE,ACC,Alcatel,Lucent,8DG60567AA,8DG60568AA,1830PSS,MESH4,Alcatel,Lucent,8DG60568AA,8DG60763AA,1830PSS,11G,SPT,ANYRATE,1,CLIENT,2ND,GENERATION,Alcatel,Lucent,8DG60763AA,8DG60912AA,MEDIUM,VARIABLE,GAIN,AMP,W,O,DCM,ACCESS,Alcatel,Lucent,8DG60912AA,8DG60968AA,1830PSS,16GB,EC,FLASHCARD,UPGRADE,KIT,PSS,32,Alcatel,Lucent,8DG60968AA,8DG60987AA,1830PSS,100G,ANYRATE,A,D,COHERENT,W,ENH,OSNR,Alcatel,Lucent,8DG60987AA,8DG60992AA,1830PSS,40G,SPT,MUX,COHERENT,4,CLIENT,2,SLOT,Alcatel,Lucent,8DG60992AA,8DG61044AA,11G,10GE,QUAD,+,24XGE,FE,INTERFACE,BOARD,Alcatel,Lucent,8DG61044AA,8DG61204AA,1830PSS,130G,SINGLE,PORT,COHERENT,UPLINK,130SCUP,Alcatel,Lucent,8DG61204AA,8DG61223AA,1830PSS,8CH,WL,ROUTER,ADD,SIDE,FLEX,GRID,Alcatel,Lucent,8DG61223AA,8DG61223AB,1830PSS,8CH,WL,ROUTER,ADD,SIDE,FLEX,GRID,Alcatel,Lucent,8DG61223AB,8DG61279AA,1830PSS,10X10G,MUX,SD,FEC,Alcatel,Lucent,8DG61279AA,8DG61285AA,11OPE8,CARRIERETHRNT,MUXOT,8X10GBE,OTU2E,Alcatel,Lucent,8DG61285AA,8DG61483AA,1830PSS,WTOCM,SUPPORTING,OSNR,MEASUREMENT,Alcatel,Lucent,8DG61483AA,8DG62039AA,1830PSS,130SNX10,100G,MUX,10CL,FLEX,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG62039AA,8DG62184AA,1830PSS,260SCX2,100G,A,D,FLEX,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG62184AA,8DG62599AA,1830PSS,130SCUPC,100G,UPLINK,FLEX,COHERENT,130SCUPC,Alcatel,Lucent,8DG62599AA,8DG89216AC,1830PSS,EC,HC,PSS,64,FIRST,LEVEL,CONTROLLER,Alcatel,Lucent,8DG89216AC,8DG89249AB,1830PSS64,FAN,UNIT,Alcatel,Lucent,8DG89249AB,902,407,RE3400,TV,Encoder,Chrominance,Demodulator,Alcatel,Lucent,902,407,94208208246,Global,Positioning,System,94208208246,956003662100,00,COMBINING,AND,DIST,UNIT,FLD15,Alcatel,Lucent,956003662100,95600942510X,FUSE,PANEL,Alcatel,Lucent,95600942510X,95601143870X,ISM,2000,UPL,387,Alcatel,Lucent,95601143870X,95601155713X,ISM,LPU,155,SM,L,1,1,FC,Alcatel,Lucent,95601155713X,95601157910X,ISM,2000,PPC,3×3,CrossConnect,Unit,Alcatel,Lucent,95601157910X,95601162210X,LINE,TRANSMITTER,6,LTX2,5,SLH,CH4,EQ,PN,107712051,Alcatel,Lucent,95601162210X,ACM10001,Controller,Saft,Power,System,Rectifier,SM700,Alcatel,Lucent,ACM10001,A,MK28,54,160,Rectifier,H,S,Cycloc,20A,48V,Alcatel,Lucent,SC1A50,20,AMTEXZX,550,2448,CT,DC,DC,Converter,Lucent,Technology,ES682,Alcatel,Lucent,AMTEXZX,550,2448,CT,ASI,16,2000,1200,Solar,Panel,Arco,Alcatel,Lucent,ASI,16,2000,1200,BP252,SOLAR,PANEL,BP350U,Alcatel,Lucent,BP252,BP270,Solar,Panel,BP,Solar,70W,12V,Alcatel,Lucent,BP270,CC109133427,2U,HIGH,CUSTOM,CONTROLLER,FOR,EPS,PACKAGE,P843D,LINEAGE,POWER,GALAXY,PULSAR,EQ,PN,109133427,Alcatel,Lucent,CC109133427,CC109135398,DC,Power,system,Rack,Mount,Alcatel,Lucent,CC848815341,Glaxy,Pulsar,Plus,Controller,Alcatel,Lucent,CC848815341,D0118128,PSC1,controller,D0118128,Alcatel,Lucent,409070158,DCR,48P,SE9000,Solar,Charge,Controller,AEG,60A,48Vdc,Pat,No,280861978,Alcatel,Lucent,DCR,48P,SE9000,DECPKN4DAA,Acculink,WAN,DUALSS,Alcatel,Lucent,DECPKN4DAA,ED5D865,16,G28,MYADD,CONNECTOR,CH18,Alcatel,Lucent,ED5D865,16,G28,ED5D865,30,G6,CM3,to,AM,cabling,ED5D865,30,G6,ED5D865,30,G7,CM3,to,AM,cabling,ED5D865,30,G7,ED5D865,30,G8,CM3,to,AM,cabling,ED5D865,30,G8,ER50,12,Rectifier,H,S,Cycloc,12A,48V,Alcatel,Lucent,ER50,12,ES643,Alarm,Control,Unit,Alcatel,Lucent,ES643,ESR,48,40A,Rectifier,INPUT,200,240V,13A,50,60HZ,OUTPUT,54V,37A,Alcatel,Lucent,ESR,48,40A,FF243007,Rectifier,Ratelco,Alcatel,Lucent,FF243007,FF246008,Rectifier,Ratelco,Alcatel,Lucent,FF246008,Galaxy,Pulsar,Controller,Rectifier,Alcatel,Lucent,Galaxy,Pulsar,GLPFLASH330P,Flash,Card,Memory,for,UN750,Alcatel,Lucent,GLPFLASH330P,J85501D,2,L1,CONTROLLER,SHELF,FOR,J85500E,2,LINEAGE,2000,J8550,1D,2,L1,SD,82669,02,5ESS,Alcatel,Lucent,J85501D,2,L1,LVT,Controller,Rectifier,Alcatel,Lucent,LVT,MF9320102,CONTROLLER,CARD,FOR,MSAN,BLOWER,RITTAL,Alcatel,Lucent,MF9320102,PE5X,Filter,PE5X,Size,44×14,cm,Alcatel,Lucent,PE5X,PSC1,Controller,Delta,Energy,Systems,Alcatel,Lucent,PSC1,PWDQAHAUAA,DC,DC,Power,Converter,ES682,Alcatel,Lucent,PWDQAHAUAA,RIG175,AB41,61,Centrifugal,Fan,48VDC,175mm,330cfm,34W,Schneider,RIG175,AB41,61,RTLC,102,3325,10,Rectifier,Ratelco,Alcatel,Lucent,RTLC,102,3325,10,RTLC,102,3328,10,AR990AA,Rectifier,Ratelco,RTLC,102,3328,10,RX,5X,Air,Filter,ADM16,1,Alcatel,Lucent,RX,5X,SC1A50,30,Rectifier,H,S,Cycloc,30A,48V,Alcatel,Lucent,SC1A50,30,SC1A50,50,Rectifier,H,S,Cycloc,50A,48V,Alcatel,Lucent,SC1A50,50,SCANDISK,220MB,220,MB,FLASHDISK,PCMCIA,Alcatel,Lucent,SCANDISK,220MB,SD,83425,01,RECTIFIER,APU,IPS,595B,Alcatel,Lucent,SD,83425,01,SM54,21,155,Rectifier,H,S,Cycloc,Alcatel,Lucent,SM54,21,155,SR150,Rectifier,Lucent,Technology,Alcatel,Lucent,SR150,SRDCV053,B,Rectifier,Braga,Moro,Alcatel,Lucent,SRDCV053,B,SUA1500i,Smart,1500,Uninterruptible,Power,Supply,Alcatel,Lucent,SUA1500i,UAF290,TDM10G,Air,filter,Alcatel,Lucent,UAF,290,UAF306,OLS400,Air,Filter,Alcatel,Lucent,UAF,306,108402686,DCM10,70,CARD,TYPE,LT,DK,Andrew,108402686,EWP90,107,Premium,Elliptical,Waveguide,Standard,Jacket,10,7,11,7GHz,Andrew,EWP90,107,HSX8,107,B3M,High,Performance,Super,High,XPD,Parabolic,Shielded,Antenna,dualpolarized,2,4m,Andrew,HSX8,107,B3M,KD8F,25,IE,SRT,1F,2,4,ANTENNA,Andrew,KD8F,25,IE,UHX6,107J,Ultra,High,PerformanceSolid,Parabolic,Antenna,Dual,Polarized,1,8m,Andrew,UHX6,107J,UHX8,77GD,Ultra,High,Performance,Solid,Parabolic,Antenna,Dual,Polarized,2,4m,Andrew,UHX8,77GD,5CPD45013000,13A,ECN0188,RECTIFIER,ASCOM,FR48VDC,3000W,Alcatel,Lucent,5CPD45013000,13A,ECN0188,5CT037500933,Rectifier,48V,3000W,ASCOM,5CT037500933,6205,RECTIFIRE,ASCOM,48V,1200W,6205,XCON,SS,Acculink,XCON,SS,Alcatel,Lucent,XCON,SS,CSFT922,IR,Frequency,Translating,Repeater,GSM,900,2,Channels,Internal,Combiner,CSFT922,IR,399100993,BARCO,Capella,Audio,Codec,Capella,No,03,Barco,399100993,399101003,ENCODER,2,SHELF,BARCO,EQUINOX,Barco,399101003,902,180,MOTION,ENCODER,Barco,902,180,902,223,PAL,NTSC,MODULATOR,Barco,902,223,902,346,VIDEO,DAC,SECAM,Barco,902,346,902,402,DCT,ENCODER,Barco,902,402,902448020,SDI,VIDEO,OUTPUT,INTERFACE,Harris,902448020,902461040,SIDE,CHANNELS,SUBMODULES,WITH,906,866,010,Harris,902461040,902481020,SYSTEM,CONTROLLER,FOR,DCT,CODEC,Harris,902481020,902517050,DCT,ENCODER,WITH,MOTION,ENCODER,BARCO,EQUINOX,Barco,902517050,902543020,Equinox,TV,Codecs,TVC,MUX,or,DEMUX,Barco,902543020,902606010,SECAM,PAL,NTSC,INPUT,902606010,120941,29,TEBECHOP,3000HD,E110,240G48,55,BWRU,PDT,IN,50,60,110,240V,OUT,48V,56,A,15,19,6,Benning,120941,29,MCU,2500,BENNING,CONTROLLER,Benning,MCU,2500,E110,G48,50,TEBECHOP,2700,RECTIFIER,48V,50A,SKU,LCPC05,LC,PC,Attenuator,Blackbox,SKU,LCPC05,BP375,SOLAR,PANEL,PRMB036,Z,Rectifier,20A,48V,Braga,Moro,PRMB036,Z,SCU2001,MAIN,CONTROLLER,FOR,T150,SERIES,SCU2001,SCU2001,SCU2005,Controller,PRMBM100,B,Braga,Moro,SCU2005,SRDCV053,Bragamoro,RECTIFIER,50,48V,SRDCV053,SRDCV062,B,BRAGA,MORO,RECTIFIER,Braga,Moro,SRDCV062,B,SRDCV062,D,RECTIFIER,CURRENT,300A,INPUT,3X,200,240V~,FREQ,60HZ,3X,CURRENT,32A,OUTPUT,48V,Braga,Moro,SRDCV062,D,T150,MODULAR,SWITCHING,POWER,SYSTEM,T150,TT2400,Rectifier,54V,300A,Prmbm100,B,Braga,Moro,TT2400,RD,50,45A,Rectifier,Braga,Moro,SRDCV062,C,RECTIFIER,3,100A,48VDC,E3C021,BATTERY,CHARGER,MODULE,C14520,001,0,SRT,1F,DEHYDRATOR,NSN,C14520,001,0,8,12,port,Ethernet,Switch,8,12,port,Cisco,8,12,port,SRW208P,K9,EU,OCS,Managed,Switch,w,Gigabit,Uplinks,8,port,10,100,PoE,Cisco,SRW208P,K9,EU,102031000,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,POWER,PROCESSOR,EQ,PN,010203100,00,1020310,00,Climatronics,102031000,1020320,XX,HIGH,VOLTAGE,MODULE,FOR,650W,COMPACT,HPA,Climatronics,102032027,402500634,RX,MODULE,FOR,TERMINAL,HN,13,Comaba,402500634,402500641,RX,MODULE,FOR,REPEATER,HN,13,Comaba,402500641,402500651,TX,MODULE,FOR,REPEATER,Comaba,402500651,05782,01019410,CA,HIGH,VOLTAGE,MODULE,CPI,101941005,1019410,05,High,Power,Out,Door,SSPA,KU,band,Comtech,EF,Data,CHPO,KU,740,0072,001,TWT,for,XTRD,750,TWTA,310,178,003,Comtech,EF,Data,740,0072,001,A57963,Low,Noise,Amplifier,Comtech,EF,Data,A57963,A57963,2,Low,Noise,Amplifier,LNA,Ku,Band,Freq,10,700,GHz,12,750,GHz,Noise,Temperature,110°K,Comtech,EF,Data,A57963,2,AS,0014,1,Reference,Oscillator,Comtech,EF,Data,AS,0014,1,AS,0129,Signal,Patch,Comtech,EF,Data,AS,0129,AS,0356,Modem,Protection,Switch,Comtech,EF,Data,SMS,658,AS,3606,1REVC,DC,Power,Supply,Input=,100,240,V,3,5,A,47,63,Hz,Output=,130W,12V,3A,+12V,5A,5V,1,2A,+5V,20A,Comtech,EF,Data,AS,3606,1REVC,BE100099,Line,Filter,Module,Compact,Comtech,EF,Data,BE10001,4,CRS,170A,Comtech,EF,Data,1,1,Modem,Redundancy,Switch,CRS,170A,L,Band,CRS,180,Comtech,EF,Data,1,1,Modem,Redundancy,Switch,CRS,180,70,140,MHz,CRS280L,CRS,280L,BASE,UNIT,CEFD,FRONT,PANEL,TX,AND,RX,OPERATION,USED,WITH,CRS,300,DAT,Comtech,EF,Data,CRS280L,CX,U1280,MEMOTEC,RAN,Optimizer,used,in,SkyRay,Systems,Comtech,EF,Data,CX,U1280,FX4000,WAN,Optimizer,STAMPEDE,Comtech,EF,Data,FX4000,J,FE,CF,04,Optical,to,Eithernet,converter,Netmac,J,FE,CF,04,PC,3415,SDM,8000,MODEM,MODULATOR,TCM,Comtech,EF,Data,AS,3415,REV13,PC,3495,Sdm,8000,Modem,Interface,Comtech,EF,Data,AS,3495,4,PL,3416,SDM,8000,MODEM,DEMODULATOR,TCM,Comtech,EF,Data,AS,3416,REV,11,PL,4830,REV,A3,SMS,7000,Power,Supply,Comtech,EF,Data,PL,4830,REV,A3,PS1,5,60Ku,60,watts,LPOD,Ku,Band,Block,Up,Converter,SSPA,with,installation,accessories,IF,Freq,950,1750,MHz,RF,Frequency,13,750,GHz,14,500,GHz,Comtech,EF,Data,PS1,5,60Ku,SL#23,7,5,High,Voltage,DISCRETE,MODULE,ABB,CP,E,24,2,5,SPCD6200R,SSPA,200,WATT,INDOOR,C,BAND,SOLIDE,STATE,POWER,AMPLIFIER,Comtech,EF,Data,SPCD6200R,TH39777,TWT,for,XTRD,750,TWTA,Comtech,EF,Data,TH39777,UT4505C,UP,CONVERTER,C,EXTENDED,BAND,COMTECH,Comtech,EF,Data,UT4505C,VER0076,DTR,FRONT,PANEL,ASSM,Satcom,200806,01S,VKU,7820A8,Klystron,Assembly,8ch,Comtech,EF,Data,KU7820Y,VKU7820,A8,Ver2,Klystron,8,Channels,Comtech,EF,Data,VKU7820,A8,Ver2,XTS,50K2,B1,Solid,State,Power,Block,Converter,50W,With,Accessories,TRF,Frequecny,13,750,GHz,14,500,GHz,Comtech,EF,Data,XTS,50K2,B1,01015975,00,DISPLAY,ASSEMBLY,CPI,01015975,00,01015979,01,INTERMEDIATE,POWER,AMPLIFIER,CPI,01015979,01,01015999,00,FRONT,PANEL,PC,BOARD,ASSY,CPI,01015999,00,01016290,00,CONTROL,PANEL,ASSEMBLY,CPI,01016290,00,01018616,00,Assembly,Circuit,Breaker,CPI,01018616,00,01018680,00,High,Voltage,Module,CPI,01018680,00,01018695,00,CONTROLLER,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,VZU,6994A3,EQ,PN,0101869507,CPI,01018695,00,01019851,00,AIR,FLOW,SWITCH,CPI,01019851,00,01020010,01,Power,Processor,Module,CPI,102001001,102001002,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,POWER,PROCESSOR,CPI,0102001002,01020300,00,Circuit,Card,Assembly,Power,Factor,Correction,CPI,01020300,00,01020320,00,High,Voltage,Module,for,650W,Compact,HPA,Model,VZU6997AD,CPI,01020320,00,01020360,00,Circuit,Card,Assembly,Contol,Interface,CPI,01020360,00,102663001,AC,CONDITIONING,ASSY,10975002,MULTIPLE,POWER,SUPPLY,Circuit,Card,Assembly,CPI,010975002,081,59578,101,Rack,202,2,SM,Switch,Power,Power,One,MAP80,4010,101868000,High,Voltage,Module,CPI,101868000,101869302,Solid,State,IPA,CPI,0101869302,101964000,RADIO,FREQ,Monitor,Circuit,Card,Assembly,CPI,101964000,102259000,CHPA,RF,BLOER,CENTER,TAP,CPI,0102259000,10954007,MCPU,Main,Control,Processor,CPI,10954007,20107,651,CCA,Display,CPI,20107,651,20900723,00,Cabinet,Fan,For,3KW,TWTA,Model,VZC,6965B3,CPI,20900723,00,7124980100,Interlock,Switch,CPI,7124980100,7144007,00,INTERLOCK,SWITCH,CPI,7144007,00,941005EV,CA,HIGH,VOLTAGE,MODULE,CPI,941005EV,BCR1X000XX,Converter,IF,125KHz,CPI,RD17,CXX,BRK,1XX1,Inverter,Tek,CPI,MVB015,CH9969,Condor,Power,Module,CPI,CONSP14F,CPK01425,X2,SOLID,STATE,POWER,AMPLIFIER,SSPA,CPI,CPK01425,X2,CPKO1435SB,2X,Ku,Band,SSPA,Satcom,CPKO1435SB,2X,MC30101V2,000U,A99,HPA,2,25KW,RF,Assembly,Blower,Fan,CPI,MC30101V2,000U,A99,SDM9230,MUX,2,E1,S,CPI,M,XY3KU,VTC6361B5,VZC,6965F1,700,watts,TWT,Traveling,Wave,Tube,C,Band,CPI,VTC6361B5,VZC,6965F1,VTU,6395M,600,Watts,Traveling,Wave,Tube,Ku,Band,TWT,Single,stage,collector,used,in,VZU6995F6,CPI,VTU,6395M,VTU6396C1,600,Watts,Travelling,Wave,Tube,Ku,Band,TWT,Single,stage,collector,used,in,VZU6995F6,CPI,VTU6396C1,VTU6397C3A,TWT,for,1,2,KW,Ku,Band,TWTA,Model,TL12UI,2A0B0AB05,datacom80110cil,BASIC,NETWORK,LAN,TOOL,KIT,datacom80110cil,20840221,00,Fan,28,VDC,22013067,001,0,SSU2000,I,O,Adapter,Output,panel,DE9,22013067,001,0,22013068,001,0,SSU2000,I,O,Adapter,75,Ohm,Balun,Outputs,22013068,001,0,23413016,000,0,Transit,Node,Stratum,2,RB,Clock,23413016,000,0,25413020,000,0,CHASIS,SSU2000,25413020,000,0,DFA1632031,LC,APC,Attenuator,DFA1632031,DFA432051,SC,APC,Attenuator,DFA432051,F14800BC,SC,APC,Adaptor,F14800BC,SC,PC,3M,SC,PC,SC,APC,Patch,Cord,SC,PC,3M,ATX,PS,01,Switching,Power,Supply,Pentium,IV,Dell,ATX,PS,01,DDR,1G,DDR,RAM,1GB,Dell,DDR,1G,242100,1,Smart,Pack,Controller,242100,1,242100,4,Compact,Controller,Monitoring,and,control,unit,Delta,242100,4,3791467500,Power,Unit,CellD30019,Chassis,4U,high,+,1U,Shelf,for,RectifierType,DPS,1600B,48,3,CellD300InPut,400,230,Output,=,48VDCPower,=4800,Delta,3791467500,3791595600,POWER,SHELF,DPS,2900B,48,3,PSC3,Delta,3791595600,D0004205,Psc,Controller,1000,Delta,D0004205,D0004252,COBOMO,RS232,Rectifier,Delta,D0004252,D0104058,DELTA,POWER,UNIT,E,W,DPD200,19IN,3U,Delta,D0104058,D0105128,RECTIFIERE,48V,2000W,Delta,D0105128,D0105919,DPR,1200B,48,Rectifier,1200W,48V,Delta,D0105919,D0112267,SUBRACK,FOR,RECTIFIER,Delta,D0112267,D0117477,Delta,Rectifier,Module,3500,Watt,D0117477,DPR,2900B,48,RECTIFIER,INPUT,100V,240V,17A,50,60Hz,Delta,DPR,2900B,48,DPR,600B,48,Rectifier,Input,100,240V,7,5A,Max,Output,53,5V,Max,600W,Delta,DPR,600B,48,DPR2000,RECTIFIER,Delta,DPR2000,DPS1200,Rectifier,Shelf,DPS1200B,48,3RS,19IN,Delta,DPS1200,ESR,48,40A,C,Rectifier,Delta,ESR48,40A,UDD01R,ESR,48,40A,UDD01,Controller,Delta,Electronics,Inc,Delta,ESR,48,40A,UDD01,TPS1010001B,DPR,1600B,48,RECTIFIER,INPUT,100,240VAC,9,5A,MAX,50,60HZ,OUT,53,VDC,MAX,1600,EQ,TPS1010001A,TPS101000B,Delta,TPS1010001B,TPS1020005C,Rectifier,Controller,Delta,TPS1020005C,D0104424,ACSOM,Board,UIM1,D0106533,ACSOM,Board,PSC,3,ETHERNT,DPR,3500B,48,Rectifier,3500W,GES403NH3312035,40KVA,UPS,SYSTEM,CHASIS,3,PHASE,IN,3,PHASE,OUT,TPS1010001A,RECTIFIER,3FE67656AAAA,KIT,TDC,hex,inter,fan,wt,Alcatel,Lucent,3FE67656AA,241120,1,Rectifier,Micropack,48,250,CC,Input,100,250VAC,VDC,1,6Amax,Freq,45,66HZ,Fuse,2,5,DC,Output,53,5V,4,7A,Design,by,Eltek,Alcatel,Lucent,241120,100,242100,11,SMART,PACK,CONTROLLER,CTO20402,1196,POWER,UNIT,ELTEK,FLATPACK,E,W,3,RECT,EQ,PN,409079696,241115,110,CTO020402,1196,2130491,HRS850,9000C,AC,DC,RECTIFIER,AC,OUTPUT,850W,INPUT,200V,240V,5A,DC,OUT,+48V,15A,EMERSON,Emerson,02130491,2311392,FUNCTIONAL,MODULE,CONTROLLER,OF,PS48120,1800,PS48180,1800,PS48300,1800,POWER,SYS,Emerson,02311392,2313076,4860,Power,System,Monitoring,Module,Emerson,02313076,2440011,4845,POWER,SYSTEM,MONITORING,MODULE,EQ,PN,02313076,02311939,PSM,B5,Emerson,02440011,408946085,BREAKER,1P,100A,AUX,5,16,BULLET,Emerson,408946085,B3100003,AC,DC,Rectifier,10degC,55degC,90V,280V,EMERSON,Emerson,B3100003,GEPS4860,B3100003,Rectifier,Emerson,Network,Power,60A,48V,GEPS4860,B3100003,HD4825,3,RECTIFIER,AC,I,P,200V,240V,9A,DC,OUTPUT,48V,25AMPS,Emerson,HD4825,3,PSM,A9,EMERSON,CONTROLLER,Emerson,PSM,A9,PSM,B8,EMERSON,CONTROLLER,Emerson,PSM,B8,2123049,RECTIFIER,48,VDC,15A,850W,2130470,EMERSON,RECTIFIER,MODULE,220V,INPUT,48V,25A,OUTPUT,2130534,RECTIFIER,R48,3200,2311302,FUNCTION,MODULE,PS48100,2,MONITORING,MODULE,PSM,A11,Controller,Emerson,Network,Power,Rectifier,Emerson,PSM,A11,SM32,SUPERVISORY,MODULE,ENATEL,SM32,BMT24148,1,Rectifier,LM,Ericsson,BMT24148,1,BMT24148,2,Rectifier,LM,Ericsson,BMT24148,2,ET,M53650,SOLAR,PANEL,105W,24V,CC109168472,Switching,Power,Supplies,EP1000,UZ,Rectifier,52V,500,1000W,10,20A,GE,Critical,Power,GE,CC109168472,L,SPCO2,PN,DCA,2,Way,Passive,Splitter,Combiner,With,DC,Blocking,Global,Invacom,L,SPCO2,PN,DCA,L,SPCO4,PN,DC1,4,Way,Passive,Splitter,Combiner,With,DC,Blocking,Global,Invacom,L,SPCO4,PN,DC1,51AGAR1103,SC,PC,LC,APC,Patch,Cord,Green,woods,51AGAR1103,17479,Dehydrator,ADH3COM,rack,mount,0,25,0,5,PSI,GS,Dielectric,Communication,17479,101,901710,002,LIM,BAL,16TRIB,IDU,LINE,INTERFACE,16X2,MBITS,S,MICROSTAR,101,901710,002,101,901715,001,CARD,SPM,16E1,FSK,101,901715,001,101,901720,002,CSM,Orderwire,CVSD,Equipment,101,901720,002,101,901790,102,SIGNAL,PROCESSING,MODULE,16X2,MBITS,SPM,8E1,QPSK,16E1,QPSK,QAM,RT,101,901790,102,101,901792,102,SPM,16X2048,kbit,s,FSK,101,901792,102,191,901040,004,TRANSCEIVER,CONVERTER,23GHZ,Harris,191,901040,004,191,901425,101,Transceiver,7,110,7,725,Ghz,191,901425,101,191,901920,001,QPSK,TRANSCEIVER,13GHZ,Harris,191,901920,001,192,901040,004,Transceiver,23GHz,16×2048,kbit,s,192,901040,004,201,901375,012,ODU,INTEGRATED,TX,38860,39460MHZ,RX,37600,38200MHZ,201,901375,012,201,901920,000,Transceiver,13GHz,16×2048,kbit,s,201,901920,000,848730644,Fan,Unit,Harris,848730644,SF,20L,BE100099,043,Line,Filter,Module,HNF,SF,20L,BE100099,043,1070607,POWER,SYSTEM,48V,10A,POWER,SYSTEM,GIE4805S,Huawei,01070607,1202020,HEAT,EXCHANGER,CONTROLLER,FOR,HUA,RUI,HEV3,3,Huawei,1202020,2120248,MA5103,H51EA5103,2,FRONT,ACCESS,MAINTIANED,SUPPORT,60V,Huawei,02120248,2120262,MA5103,H51EC5103,2,FAN,FAN,BOX,FRONT,ACCESS,MAINTAINED,FDMB,MONITORING,BOARD,Huawei,02120262,2130345,Rectifier,Module,48Vdc,10A,HD4810,5,Huawei,02130345,2130440,AC,DC,Converter,F01B,220VAC,48V,15A,Rectifier,OD,Huawei,02130440,2130522,AC,INPUT,200,250VAC,50,60HZ,DC,OUTPUT,48VDC,2900W,16AMPS,Huawei,02130522,2130536,HD4850,2C,AC,DC,CONVERTER,HD4850,2C,48V,50A,OUTPUT,EMERSON,Huawei,02130536,2310366,Environment,Monitoring,Board,PSM,8,In,Door,Huawei,02310366,2311008,MONITORING,MODULE,PS100005A2,MANUFACTURED,BY,EMERSON,Huawei,02311008,2311408,The,functionality,module,M1800BTS30,GMKM1PSM,for,M1800,phase,shift,module,Huawei,02311408,2440004,Microelectronic,components,1600G,optical,transmission,externally,modulated,drive,42,6,2859602,SURGE,PROTECTOR,PHONIX,CONTACT,VALVE,TRAB,COMPACT,350Vac,1,5kV,40ka,240V,Huawei,2859602,3031676,OptiX,OSN,3500,SSN2EGS201,2,port,Gigabit,Ethernet,Switching,Processing,Board,Huawei,03031676,3032147,OPTIX,2500+,SS62PL3A01,3XE3,ELECTRICAL,INTERFACE,BOARD,Huawei,03032147,3036944,OptiX,2500+,SS63SL4A01,STM,4,Optical,Interface,Board,S,4,1,SC,Huawei,03036944,3038459,OptiX,Metro,1050,SSM1EFT01,4,Port,Twisted,Pair,10M,100M,Ethernet,Transparent,Transmission,Board,Huawei,03038459,3210213,Fon,Rectifier,Huawei,03210213,12020,Heat,Exchanger,Assy,Hua,RUI,Air,cooling,Solution,40W,K,Huawei,12020,5360302,Controller,Card,for,Hytems,180W,K,heat,Exchanger,Huawei,5360302,72,152520,01,Pca,Relly,Alarm,Huawei,72,152520,01,97040056,Power,Module,H8415Z,48V,3200W,Rectifier,EQ,PN,02130636,BML,440,062,1,97040056,97050038,Integrated,Equipment,Spare,Parts,Rig225,Af11,21,48V,36,57V,Dc,95W,2700Rpm,Fan,for,Hx04,22Dh,Heat,Exchanger,21011101,Huawei,97050038,99040BVU,MANUFACTURED,BOARD,W2442ZB,W2442X1,SIGNAL,BRIDGING,BOARD,Huawei,99040BVU,CDN,HP,40,48X,Rectifier,AEES,40A,48V,Huawei,CDN,HP,40,48X,CS9760,106,Heat,Exchanger,Assembly,Rittal,150W,K,Huawei,CS9760,106,HPT,100,48T,Rectifier,AEES,100A,48V,Huawei,HPT,100,48T,M2451U1,PSM+B2,POWER,SYSTEM,CONTROLLER,Huawei,M2451U1,MF9307503,Controller,for,HEX,Fan,Huawei,MSAN,Huawei,MF9307503,P,RM3048XE,DC,MODULAR,RECTIFIER,Huawei,P,RM3048XE,R1G250,AI17,22,EC,CENTRIFUGAL,BLOWER,MOTOR,M1G074,CF,48V,36,56V,DC,85W,2400MIN,EBMPAPST,Huawei,R1G250,AI17,22,R3G250,AD62,30,MOTOR,M3G084,CA,VDC,48,SPEED,2645,MIN,POWER,INPUT,135W,EBMPAPST,Huawei,R3G250,AD62,30,R4830G1,RECTIFIER,FOR,ETP48150,Huawei,R4830G1,R4850N1,RECTIFIER,FOR,ETP48200,Huawei,R4850N1,SMUO2B,CONTROLLER,Huawei,SMUO2B,2130479,RECTIFIER,MODULE,OUTDOOR,48V,15A,HRS800,9000B,100V,02310DTR,RECTIFIER,FOR,ETP48150,Huawei,R4830N,2311031,PSM,B2,ENVIRONMENT,MONITORING,4070463,Signal,Cable,from,02310KFQ,to,02310EDY,1N000,HRUCE,120,D,T,D,HX02,20D,HEAT,EXCHANGER,ASSY,HYTEMS,80W,K,HX02,20D,HX03E,22SH,Fan,Blower,Assy,Hytems,Heat,Exchanger,HX03E,22SH,90W,36,57Vdc,EBM,PAPST,Alcatel,Lucent,R1G310,AD33,15,HX03f,22SH,Heat,Exchanger,Assembly,Hytems,180W,K,HX03F,22SH,HX03T,22SH,Heat,Exchanger,Assembly,Dantherm,120w,k,HX03T,22SH,PNU2120AB120,Rectifier,Controller,for,MPS500,system,Hytems,PNU2120AB120,R1G310,AD33,15,Heat,Exchanger,Assy,Hytems,180W,K,HX03E,22SH,1,135714G,POWER,SUPPLY,230V,AC,48V,1300W,ISKRATEL,1,135714G,BPR6,SS,CONTROLLER,SOLID,STATE,150A,+,MCB,JAZIERA,CAE,336A,INTERFACE,AMPLIFIER,NEC,CAE,336A,CDC,817A,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CDC,817A,CFH,67B,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CFH,67B,CFL,326A,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CFL,326A,CGD,171A,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CGD,171A,94206058800,Output,Interface,Unit,Kathrein,94206058800,94208519100,OFFICE,INTERFACE,UNIT,16,Outputs,2,048,MHz,G703,10,94208552203,RMU,Remote,Management,Unit,Kathrein,94208552203,94208552240,Remote,Management,Unit,Kathrein,94208552240,CDM,625,Satellite,Modem,L3,DM,6XZ,310016492,Ref,Xtal,Oscillator,Assy,L,3,U,C,L3,310016492,LCC4S35,XX,Low,Noise,Amplifier,C,Band,L3,CC,Z035,LKR12890,XXX7,Low,Noise,Amplifier,Satcom,LKR12S90,XXX7,MTS4000,15006,RADIO,FREQ,ASSEMBLY,L3,MTS4000,15006,SS,AQ5,Licence,1,to,be,order,with,Modem,not,separated,L3,SS,AQ5,109142304,RECTIFIER,100,120VAC,200,240VAC,53,5,58VDC,800W,FC,40,Dielectric,Fluorinert,Oil,5kg,packs,Local,Market,FC,40,A12F50,Rectifier,Lorain,GIE270,54A,SWITCH,MODE,POWER,SUPPLY,CIMR,VU4A0005FAA,Inverter,GPD,315,MagneTek,Magnetek,CIMR,VU4A,MUB009,Inverter,MAGNETEK,GPD,315,Magnetek,MUB009,LCC,4035,Low,Noise,Amplifier,LNA,C,Band,Freq,3,700,GHz,4,200,GHz,Noise,Temperature,35°K,Maxtech,LCC,4035,LCD4S30,Low,Noise,Amplifier,Maxtech,LCD4030,13195,380,PRIME,POWER,MODULE,380V,MCL,D13195,380,20107,001,CLM,Display,CCA,MCL,20107,001,30C2528,POWER,SUPPLY,MCL,30C2528,32D3629,SLIM,INTERFACE,D20160,MCL,32D3629,B30150,033,MT3200,TWT,Blower,Upper,Bracket,MCL,B30150,033,B30150,034,MT3200,TWT,Blower,Lower,Bracket,MCL,B30150,034,BE100101,156,Circuit,Breaker,3Amp,MCL,BE100101,156,BE100101,159,Circuit,Breaker,3Amp,MCL,BE100101,159,BE100101,183,Circuit,Breaker,5Amp,MCL,BE100101,183,BM100065,031,MT3200,TWT,Blower,MCL,MT3200,C15447,070,380,TWTA,DRAWER,BLOWER,ASSEMBLY,A2A2,MCL,C15447,030,D13186,380,HIGH,VOLTAGE,TANK,ASSEMBLY,380V,MCL,D13186,380,D16763,CLM,HPA,INTERFACE,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,MCL,D16763,E13151,200,FET,BRIDGE,ASSEMBLY,EQ,PN,13209,MCL,E13151,200,MT3200,MT3200,TWT,Blower,MCL,MT3200,SP1426,Modem,Power,Supply,SP1426,GFF48512,GNB,RECTIFIER,AT,10,048,012F,131852,2,FREQUENCY,SYNTHESIZER,Miteq,131852,2,4CZ2,HANDSET,ASSEMBLY,NEC,4CZ2,58521,60207,A,0330,SSU2000,Antenna,Cable,NEC,58521,60207,A,0330,8NUF543A,RECEIVER,11,GHZ,NEC,8NUF543A,902,380,34,Mbit,s,MULTIPLEXER,NEC,902,380,A011920,INPUT,INTERFACE,UNIT,2,048,MHZ,I,I,U,10L,NEC,A011920,A012297,MANAGEMENT,MODULE,REMOTE,MANAGEMENT,UNIT,FOR,OSA,5533C,NEC,A012297,A012583,HOLDOVER,UNIT,NEC,A012583,A014435,Output,CardOUC,20,Freq,E1,outputs,per,card,NEC,A014435,AR990AA,DC,RECTIFIER,INPUT,230,50,HZ,3,7A,3AW00990AAAA,03,HARMER,SIMMONS,RTLC,102,3328,10,NEC,AR990AA,CLIU1,CAA,Citylink,Indoor,Unit,STM,1,without,STM,1,OC,3,Interface,CLIU1,CAA,CMA,705,VHF,TRANSCEIVER,JRV,500B,NEC,CMA,705,CMD,745,VHF,TRANSCEIVER,JRV,500B,NEC,CMD,745,CSC,192AA,REMOTE,CONTROL,LOCAL,TERMINAL,UNIT,JCC,300,RR,LR,NEC,CSC,192AA,EW52A,DISTRIBUTION,BOARD,SERVICE,RACK,NEC,EW52A,MPO,0H2965,B000,2,Port,Lan,for,SDH,MPO,0H2965,B000,NWA,009032,001,ODU,11,GHz,NEC,NWA,009032,001,NWA,013901,0031,NEC5000S,Transmitter,Receiver,Unit,2,NWA,013901,0031,NWA,013906,003,NEC5000S,Transmitter,Receiver,Unit,4,NWA,013906,003,NWA,014540,001,5000S,Modulator,Demodulator,1,NWA,014540,001,NWA,014540,002,5000S,Modulator,Demodulator,2,NWA,014540,002,NWA,014540,003,5000S,Modulator,Demodulator,3,NWA,014540,003,NWA,014540,004,5000S,Modulator,Demodulator,4,NWA,014540,004,NWA,014830,001,SWO,Oscilloquartz,NWA,014830,001,NWA,034274,010,PASOLINK,TRP,7G,5B,SUB,BAND,H,LOW,ODU,NEC,NWA,034274,010,NWA,P4061A,000,Control,FPGA,NWA,P4061A,000,P4070A,GBE,for,SDH,P4070A,10L06AL1B1BA0,A,TRANSCEIVER,XCVR,WITH,SD,5,9,6,4,GHZ,LOWER,SUB,BAND,1,TRANSMITTER,TX,CH,14,NERA,10L06AL1B1BA0,A,10L06AL2A1BA0,A,Transceiver,5,9,6,4,GHz,Lower,Sub,Band,10L06AL2A1BA0,A,10L06AU1A1BA0,A,Transceiver,5,9,6,4,GHz,LP,Lower,Sub,Band,10L06AU1A1BA0,A,10L06AU2A1BA0,A,XCVR,5,9,6,4,GHz,Upper,Sub,Band,2,Transmitter,Channel,5,8,ft,10L06AU2A1BA0,A,10L06AU2B1BA0,A,TRANSCEIVER,XCVR,WITH,SD,5,9,6,4,GHZ,UPPER,SUB,BAND,2,TRANSMITTER,TX,CH,5,8,NERA,10L06AU2B1BA0,A,10L11AL1A1BB1,A,TRANSCEIVER,XCVR,10,7,11,7,GHZ,LP,UPPER,SUB,BAND,1,TRANSMITTER,TX,CH,1,9,NERA,10L11AL1A1BB1,A,10L11AL1B1BA0,A,TRANSCEIVER,XCVR,with,SD,10,7,11,7,GHz,Lower,sub,band,1,transmitter,Tx,ch,19,NERA,10L11AL1B1BA0,A,10L11AL2A1BA0,A,Interlink,Transceiver,Lower,11GHZ,10L11AL2A1BA0,A,EF323A,POWER,FILTERING,BOARD,NEC,EF323A,FKCN5551B,T,SUPERVISORY,MODULE,EVOLUTION,SERIES,ETHERNET,MAPPER,FOR,XPAND,AND,METRO,WAYSIDE,NEC,FKCN5551B,T,FLL6AAB0A,Evolution,Out,Door,Unit,L6GHZ,Radio,FLL6AAB0A,FSN,W1,2118,1,Fusion,1800,2100,BandRAU,NERA,FSN,W1,2118,1,NCJ,536B,RECEIVER,CONTROLLER,FOR,DSC,MFWT,MFRT,MF,TLX,RECEIVER,NERA,NCJ,536B,NWA,014520,002,OPTICAL,INTERFACE,NERA,NWA,014520,002,UWA6510,NERA,Connector,kit,NERA,UWA6510,UWMH3080,STM,1,STS,3,Cable,NERA,UWMH3080,UWMH6475,IFU,ODU,Jumper,Cable,NERA,UWMH6475,UWMH6506,NERA,IFU,ODU,Cable,NERA,UWMH6506,UWMK6759,Power,Cable,NERA,UWMK6759,AC,10,85,30,015,EW,Audio,Router,Power,Supply,+15v,15v,30w,NETWORK,VIKINK,AC,10,85,30,015,EW,AC,10,87,30,005,Video,Router,Power,supply,+5V,5V,30W,NETWORK,VIKINK,AC,10,87,30,005,2410ML,05W,B40,DC,BRUSHLES,FAN,MOTOR,626,207,24,TX,Distributor,NSN,626,207,24,628,586,25,Back,Plane,NSN,628,586,25,732,221,07B113,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,113,732,221,07B114,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,114,732,221,07B121,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,121,732,221,07B122,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,122,732,221,07B125,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,125,R2E220,AA40,80,Fan,Blower,Assembly,Ebm,Papst,100W,220Vac,Alcatel,Lucent,R2E220,AA40,80,S42024,A1789,B101,CENTRAL,UNIT,FOR,TERMINAL,MULTIPLEXER,NSN,S42024,A1789,B101,S42025,D3526,A1,42,2MB,S,DAUGHTER,BOARD,NSN,S42025,D3526,A1,S42025,D3527,A1,1X34MBIT,S,ELECTRICAL,INTERFACE,DAUGHTER,BOARD,NSN,S42025,D3527,A1,TA09017,C841,MSTU,Adapter,K,shelf,11,13GHz,NSN,TA09017,C841,TA09017,C842,MSTU,Adapter,K,shelf,4,8GHz,NSN,TA09017,C842,TA22779,B40X,SNMP,SV,MCF,Controller,single,RPS,GP1,NSN,TA22779,B40X,V39106,Z4002,A56A,Shelter,Fan,NSN,V39106,Z4002,A56A,V50017,U371,K822,Hit,7070,SFP,XFP,NSN,V50017,U371,K822,V50017,U372,K822,Hit,7070,SFP,XFP,NSN,V50017,U372,K822,V50017,U380,K822,Hit,S6,S5,SFP,XFP,NSN,V50017,U380,K822,S31043,K1166,X,SIEMENS,RECTIFIER,DC,POWER,EQUIPMENT,S31043,K1180,X,RECTIFIER,220VAC,48VDC,25A,1500W,S31043,K1190,X,RECTIFIER,ONU,POWER,SUPPLY,035,0469,6030,CA,ASSY,MALE,50,TO,OPEN,END,25PAIR,24AWG,NON,SHIELDED,60,FT,035,0469,6030,315,095,097,MOTHER,BOARD,FOR,FIRE,PROTECTION,EQ,PN,346311C,CERBERUS,NSN,315,095,097,C42324,Z1,C194,1,HEAT,EXCHANGER,ALMATEC,CODE,SCS,3K,01,120,HD01,W12SB,0,NSN,C42324,Z1,C194,1,C42324,Z1,C224,Air,Filter,Membrane,for,Siemens,Cabinet,EbmPapst,for,Siemens,Cabinet,Roof,Top,GORE,Cooling,Filter,NSN,C42324,Z1,C170,C50117,A230,B140,MSAN,Blank,Panel,splitter,NSN,C50117,A230,B140,F83ZA120,DOOR,SENSOR,NSN,Cherry,F83ZA120,S30050,K6214,X106,1,SVE,506,POWER,SUPPLY,BASIC,UNIT,BMG,815,012,2,TYPE,E,110,230,50,FGO,NT500,NSN,S30050,K6214,X106,1,S31043,K1196,X,Shelter,HIX,PS,48,30,M,LILD,NSN,S31043,K1196,X,S31043,K4090,X,DCU,A,Distribution,Fuse,Pannel,NSN,S31043,K4090,X,S42024,L5644,B100,hiT7300,Optical,Protection,Switching,Card,latest,HW,version,NSN,S42024,L5644,B100,S42024,L5645,A200,Modular,Fan,Unit,50W,FAN,PACK,CFS,4,SRS,2,AND,SRS19,1,NSN,S42024,L5645,A200,S50028,B3141,A2,G400,2G,FAN,W,DUST,FILTER,NSN,S50028,B3141,A2,S50028,B3161,A2,G600,2G,FAN,W,FILTER,NSN,S50028,B3161,A2,S50028,B4000,S13,DC,Cable,from,Power,Converter,to,DSLAM,NSN,S50028,B4000,S13,S50028,B4000,S17,Shelter,ONU,1000,FTTC,1,7M,NSN,S50028,B4000,S17,S50028,B4000,S18,Shelter,Dc,Kabel,NSN,S50028,B4000,S18,S50028,B4000,S26,CAN,CONN,CABLE,NSN,S50028,B4000,S26,S50028,B4000,S56,CABLE,CHASSIS,SPLITTER,72,PORT,Phoenix,Contact,NSN,S50028,B4000,S56,S50028,B4100,R105,Shelter,DC,SI,KIT,40A,NSN,S50028,B4100,R105,SW6340,T043M300,ESW,TRIB,Subrack,FP4,3,Compact,Flash,NSN,SW6340,T043M300,YPA,P158126,REPLACEMENT,FAN,NSN,YPA,P158126,A009020,OSA4531,Gas,Capsule,for,EMP,Protector,Oscilloquartz,A009020,A013824,Output,Cover,Panel,A013824,A014187,OSA4531,TNC,Arrestor,Oscilloquartz,A014187,A014462,THC,Oscilloquartz,A014462,NWA,016350,001,FAN,UNIT,Oscilloquartz,NWA,016350,D15438,030,High,Voltage,Power,Supply,Blower,Assembly,PAPST,MOTOREN,D15438,030,2701,1,E1,to,Ethernet,Converter,S,N,#,0608210003,Patton,Electronics,2701,1,32395,RXE1,BITRATE,1870174,1870174,PCOM,32395,15007,23GHz,High,Band,4E1s,Band,1,Std,Power,OUT,DOOR,UNIT,ADC,15007,V,130,VALVETRAB,FUSE,150V,AC,20KA,TO,40KA,Power,One,V,130,JFA,4011A,VOLTAGE,600A,CONTACT,CAPACITY,CONTACTOR,SZ4127,000,DOOR,SENSOR,Rital,SZ4127,000,21160758,External,DC,Fan,Huawei,21160758,3812J,2HAAP,Fan,Blower,Rital,RCC30,4x50W,Rittal,3812J,2HAAP,CS9760,215,HEAT,EXCHANGER,POWER,UNIT,40V,56V,3,8A,EQ,PN,CS9760215,CS9760,215,RITTAL,Alcatel,Lucent,CS9760,215,CS9768,042,Heat,Exchanger,Assembly,Rittal,CS9768,042,EP1206,117092,Heat,Exchanger,Circuit,Board,HHE2,Rittal,EP1206,117092,3CT01050AAAA,SC,PC,Adaptor,Saintronic,3CT01050AAAA,BRKD12F10,Ku,Band,Block,Downconverter,10,70,11,75,GHz,Satcom,BRKD12F10,BRKD12J10,Ku,Band,Block,Downconverter,11,70,12,75,GHz,Satcom,BRKD12J10,BRKU12B,Ku,Band,Block,Upconverter,13,75,14,50,GHz,Satcom,BRKU12B,FRD,9230,SKYWAN,FAD,9230,FRAME,RELAY,ACCES,DEVICES,Satcom,FRD,9230,IDU,7000,SKYWAN,Satcom,IDU,7000,SYM1M16,System,Controller,Intelligence,Module,Schneider,SYM1M16,SYPM10K16H,Power,Module,I,P,380,400,415,VAC,3,+N+PE,50,60Hz,Alcatel,Lucent,SYPM10K16H,SYSW160KH,Static,By,pass,Switch,Schneider,SYSW160KH,FA125,HP5,LC,PC,Adaptor,Seikoh,Giken,FA125,HP5,ATN,632,05,1C,SC,PC,Attenuator,SENKO,ATN,632,05,1C,CM24124410A,RECTIFIER,24V,12A,AC,OUT,SENS,SENS,CM24124410A,CM48154410A,RECTIFIER,15A,AC,IN,SENS,SENS,CM48154410A,CM4812,4410S,RECTIFIER,RF60DT100L4C,KS,AZ,EL,Motor,Sew,Eurodrive,RF60DT100L4C,KS,DSC,TX66,s,Digital,Camera,Sony,DSC,TX66,s,USB2VGAE3,USB,to,external,Video,cord,multi,monitor,Adaptor,VIDCBL,1920×1200,32MB,DDR,SDRAM,USB,Star,Tech,USB2VGAE3,12013049,000,0,SSU2000,SSU,Expansion,Terminator,12013049,000,0,Symmetricom,12013049,000,0,12013050,200,0,SSU,2000,CABLE,SDU,INTERFACE,12013050,200,0,12013115,200,0,SSU,TO,SDU,BACK,UP,CABLE,WITH,T,ADAPTER,12013115,200,0,22013066,001,0,3,PORT,INPUT,PANEL,22013066,001,0,23413014,000,0,3,PORT,INPUT,E1,MODULE,G,703,9,OR,G,703,13,CAPELLA,23413014,000,0,23413015,000,STRATUM,MODULE,3E,23413015,000,120823,24X,Rectifier,E230,G48V,50A,120823,24X,M,E,TX,FX,01,NA,Optical,to,Ethernet,converter,Netmac,100,Base,Tx,to,100,Base,Fx,media,converter,TeleByte,Model,#,375,474252012,RX,CANNEL,LOGIC,INTERFACE,HN,13,474252012,474252013,STBY,LOGIC,INTERFACE,474252013,474256628,SBB,SWITCHING,474256628,474256629,SBB,SWITCHING,474256629,474276651,RX,HL,HDB3,SWITCH,HN,13,474276651,474282601,TRANSMITTER,2MB,S,474282601,474726257,2MB,S,COAX,U,LINK,CH,UNIT,474726257,HDTP105XK3AA,Extrenal,Hard,drive,Disk,500,GB,or,above,Toshiba,HDTP105XK3AA,108344490,Control,Unit,5ESS,ES646,Monitor,7,Alcatel,Lucent,108344490,109121828,NP1500,RECTIFIER,CONSTANT,CURRENT,FRONT,END,PS,85VDC,264VAC,INPUT,42VDC,58VDC,108982711,Tyco,109121828,109121836,Np1200,Constant,Current,Front,End,Power,Supply,85Vdc,To,264Vac,Input,48Vdc,To,56Vdc,Output,Np1200,Rectifiers,52V,Tyco,109121836,847074549,Shelf,Kit,Tyco,847074549,848746628,SPRING,CONTROLLER,SC3,Tyco,848746628,CC109142304,EP0800,Rectifier,15A,48V,Tyco,CC109142304,F07663,000,LC,APC,Adaptor,Tyco,F07663,000,Galaxy,Mellinium,Controller,Rectifier,Alcatel,Lucent,Galaxy,Mellinium,J85501E,02,Lineage,2000,ECS,12U,Controller,J85501E,02,SI,1GC,Rectifier,56A,48V,Tyco,SI,1GC,WP,91652,Inverter,5Kva,5ESS,Tyco,WP,91652,108384777,ES,460,C,RECTIFIER,PWPQATVAAA,108961814,RECTIFIER,595B3,200A,220V,108982711,RECTIFIER,NP1500,108986704,CPS,6000,Rectifier,Used,in,MSAN,Any,Media,Alcatel,Lucent,108986704,01,19623,28,VDC,POWER,SUPPLY,VZU,6994A3,CPI,01019623,00,101857100,TWT,350,W,VTU,6395M1,110XfS019,Az,EL,Resolver,Vertex,110XfS019,13186,380,Slim,Int,CCA,Assembly,CPI,13186,380,2000ACS,Model,2000,Antenna,Control,System,ACS,Vertex,2000ACS,200493,01,Keypad,Controller,200493,01,200785,01,ADU,RELAY,PCB,ASSEMBLY,Vertex,200785,01,201379,430,Antenna,Control,Unit,7200,ACU,Vertex,201379,430,2082,142,Model,2082,142,unit,Controller,Vertex,2082,142,800424,05,OPTICAL,ENCODER,INTERFACE,CARD,Vertex,800424,05,800426,02,POL,ONLY,RDC,PCB,Assy,Vertex,800426,02,BCR12000TX,0001,BLOCK,DOWN,CONVERTER,SN,22436401,3,Vertex,BCR12000TX,0001,BCR14000BX,0002,BLOCK,UP,CONVERTER,VERTEX,GENERAL,DYNAMIC,SATCOM,TECHNOLOGIES,Vertex,BCR14000BX,0002,BD12SF,IX,Block,Down,Converter,Vertex,BD12SF,IX,BRK,1201,Block,Down,Converter,Vertex,BRK,1201,BU14S,BD,Block,Up,Converter,Vertex,BRK,1102,CPK01435SB,2,Solid,State,Power,Block,Converter,SSPB,35W,With,Accessories,Frequecny,13,750,GHz,14,500,GHz,Vertex,CPK01435SB,2,EFAN,A15390,Blower,Fan,Sunon,KDE,1203PFB3,8V,EHD3020L480V,3Pole,20Amp,7134,ADU,Main,Circuit,Breaker,Vertex,EHD3020L480V,3Pole,20Amp,FS708,Ethernet,Switch,8,port,Vertex,FS708,GM1203PFV2,8,Fan,Blower,40W,115,VAC,50,60Hz,W2S130,AA25,01,L71161D,065,0S,Low,Noise,Amplifier,LNA,Ext,Ku,Band,Vertex,L71161D,065,0S,LCC4030,003,Low,Noise,Amplifier,Vertex,LCC4030,003,LDR,13S22,1,1,1,Ku,Band,TX,Line,Driver,AMP,Freq,13,750,GHz,14,500,GHz,Output,Power,at,1dB,compression,point,+30dBm,Satcom,LRK11V32,1,LKR12S65,Low,Noise,Amplifier,Vertex,LKR12S65,MAP80,Power,Supply,+24,Vdc,Vertex,CPS014,NT960,SWITCHING,INTERFACE,CARD,Newbridge,Networks,90,0639,01,E,P12733,1,AZ,EL,Motor,RPM,120,5,Vertex,P12733,1,P33010,19,COUPLING,INSERT,Vertex,P33010,19,PM3348X,MODEM,P,SUPPLY,TCM,Vertex,ASZ36,2,V,Y,PR,9,A,J,Az,Jack,Boot,Vertex,PR,9,A,J,PR,9,A,JB,Az,Jack,Boot,Vertex,PR,9,A,JB,PR,9,E,J,El,Jack,Boot,Vertex,PR,9,E,J,PR,9,E,JB,El,Jack,Boot,Vertex,PR,9,E,JB,PSU,50,Power,Supply,Unit,Comtech,EF,Data,AS,0584,R002666,Body,Fan,Assembly,294CFM,230VAC,Cooling,Vent,Fan,for,LNA,Enclosure,Vertex,R002666,RCN,226,SSI,Gray,Optical,Resolver,Vertex,RCN,226,SSI,Gray,RCN,619,SSI,Gray,Resolver,Optical,19,bit,Vertex,RCN,619,SSI,Gray,RSC12V1,AC,Power,Block,Converter,Vertex,PB,35,RSI,17401,Reference,Module,U,C,Vertex,RSI,17401,SCR1000CD,25C,L,Band,Downconverter,L,Band,to,140MHz,Converter,Vertex,SCR1000CD,25C,SCR1000CU,25C,L,Band,Upconverter,140MHz,to,L,Band,Converter,Vertex,SCR1000CU,25C,SiTech,2150,Intergrated,ADAPTOR,SITech,2150,10,100,A,Vertex,SITECH,2150,SL#23,7,5,Power,Supply,Vertex,SL#23,7,5,SSW,SRS000,IF,INTERMEDIATE,FREQUENCY,RADIO,FREQUENCY,Switching,Module,Satcom,SSW,SRS000,VFD022M43B,Az,El,Inverter,Vertex,VFD022M43B,W2E143,AB09,Fan,Panel,Blower,Assy,Vertex,CFM,230,WB150WD,Az,El,Drive,Motor,Vertex,WB150WD,WB,85,2200,Az,El,Gear,Box,Reducer,Vertex,WB,85,2200,259,8004,207,E,M,4W,8,SS,DEWP,72C,AAC,Alcatel,Lucent,259,8004,207,DEPQAFY3AB,Acculink,Power,Supply,ZHONE,DEPQAFY3AB,MALC,BLANK,ENDPANEL,Blank,END,Panel,to,Cover,Unused,Slot,In,The,MALC,Chassis,Zhone,MALC,CBL,FE,GE,RPR,RED,CABLE,2,RJ45,CAT5E,CABLES,USED,FOR,RPR,AND,REDUNDANCY,ON,FE,GE,AND,FE,GE,TDM,UPLINKS,Juniper,MALC,CBL,FE,GE,RPR,RED,MALC,CBL,MGT,19,Cable,Management,Tray,for,19,In,Chassis,ZHONE,MALC,CBL,MGT,19,MALC,CHASSIS,19,7U,Chassis,19,In,ZHONE,MALC,CHASSIS,19,MALC,CHASSIS,FANTRAY,Fan,Tray,for,719,19,In,Chassis,ZHONE,MALC,CHASSIS,FANTRAY,MALC,CHASSIS,FILTER,Replacement,Filter,for,719,Zhone,MALC,EFM,SHDSL,24,NTP,24,PORT,SHDSL,LINE,CARD,W,NETWORK,TIMING,REF,AND,LINE,POWER,Juniper,MALC,EFM,SHDSL,24,NTP,MALC,GE,SFP,LX,SFP,Long,Reach,Optics,Up,To,10Km,At,1310Nm,Using,A,Duplex,Lc,Connector,ZHONE,MALC,GE,SFP,LX,MALC,MTAC,RING,ENH,Metallic,Test,Ring,Generation,Card,with,Internal,Test,Access,Including,Clock,Access,and,Alarm,Inputs,ZHONE,MALC,MTAC,RING,ENH,MALC,TAC,ITM,RING,TEST,ACCESS,CARD,FOR,MALC,METALLIC,LOOP,TESTING,CLOCK,INPUT,RINGER,ZHONE,MALC,TAC,ITM,RING,MALC,UPLINK,2,FE,GE,R,2,Port,100,1000,BT,Redundant,Pair,Uplink,Card,MALC,UPLINK,2,FE,GE,R,MALC,UPLINK,2,GE,ONL,Redundant,Pair,of,2,Port,Gigabit,Ethernet,Uplink,Card,without,Tdm,Ports,Requires,Separate,SFP,Interface,Module,ZHONE,MALC,UPLINK,2,GE,ONL,MXK,10GE,SFP+,20KM,1310,SFP+,LONG,REACH,20KM,SINGLE,MODE,1310NM,DUPLEX,LC,UPC,SUPPORTING,10GBPS,ETHERNET,I,TEMP,ZHONE,MXK,10GE,SFP+,20KM,1310,MXK,BLANK,ENDPANEL,BLANK,END,PANELS,TO,COVER,UNUSED,SLOTS,IN,THE,MXK,CHASSIS,BUY,ZHONE,MXK,BLANK,ENDPANEL,MXK,CHASSIS,819,MXK,8U,19,CHASSIS,COMPLETE,ASSEMBLY,Tellabs,MXK,CHASSIS,819,MXK,EFM,SHDSL,24,NTP,24,PORT,SHDSL,LINE,CARD,W,NETWORK,TIMING,REF,AND,LINE,POWER,Tellabs,MXK,EFM,SHDSL,24,NTP,MXK,FANTRAY,819,FANTRAY,ASSY,FOR,MXK,819,CHASSIS,NOT,REQUIRED,WHEN,PURCHASING,CHASSIS,ZHONE,MXK,FANTRAY,819,MXK,UPLINK,2X10G,8X1GE,CLK,R,REDUNDANT,MXK,UPLINK,WITH,2X10G+8X1G,ETHERNET,PORTS,T1,E1,CLOCK,SFP,SFP+,BASED,MXK,UPLINK,2X10G,8X1GE,CLK,R,MXK,UPLINK,BLANK,BLANK,SLOT,FILLER,FOR,MXK,UPLINK,SLOT,ZHONE,MXK,UPLINK,BLANK,SFP,GE,LX,1310,DLC,E,SFP,GE,LX,1000MBPS,TX,1310,RX,1310,NM,TO,10KM,W,DUPLEX,LC,CONN,ITEMP,CSFP,LINE,CARD,COMPATIBLE,ZHONE,SFP,GE,LX,1310,DLC,E,TR,0007,Transceiver,S,16,1,SFP,TR,0007,TR,0011,Transceiver,1000BASE,SX,SFP,with,LC,Connector,TR,0011,ZS251,5B1S,1+1,CHANGE,OVER,UNIT,REDUNDANT,SWITCH,ZHONE,ZS251,5B1S,JS01,03,40,45,LC,PC,LC,APC,Patch,Cord,Zoom,JS01,03,40,45,10B48250P2,RADIAL,FAN,KIT,LEVEL,2,10B48250P2,2400122,Indoor,Shelf,F02A,POWER,SYSTEM,02400122,364A3,SR50,48VDC,RECTIFIER,Tyco,364A3,3FE27677AA,ISAM,Fd,Lt,FD,Splitter,Interconnection,Cable,48Pair,26Awg,Alcatel,Lucent,3FE27677AA,CLC002,CELL,CORDER,LEADS,CLC002,GIE4815,Power,Shelf,110VAC,60A,50,60Hz,GIE4815,5A,4,25KW,3,GPS4812,Modem,Card,Kit,for,Galaxy,Millenium,Controller,GPS,Dc,Power,GPS4812,J85500R,1,Rectifier,Shelf,for,H,Rislu,E,W,L4,Cps4000,Alcatel,Lucent,J85500R,1,L30480,Y227,Auxillary,Transformer,DC,Power,L30480,Y227,S42023,A190,S118,DC,CABLE,KIT,S42023,A190,S118,5802,3224,224,5802,3224,224,1132040G1,hiX,5600,CXU,B1,1132040G1,11321048F1,HIX,5600,CXU,G11,NSN,11321048F1,11321125F1,HIX,5600,48P,VDSL2,POTS,VECT,NSN,11321125F1,11321126F1,HIX,5600,48P,VDSL2,ADL,VECT,NSN,11321126F1,11321130F1,HIX,5600,SERVICE,UNIT,SLV192,NSN,11321130F1,11341800F1,QSFP,CABLE,1M,NSN,11341800F1,11341948F1,1X2,COUPLER,50,50,LC,PC,NSN,11341948F1,11341968F1,1+1,KIT,FOR,ODF,4,NSN,11341968F1,C22334,Z8001,C268,DUSTCOVER,RJ45,NSN,C22334,Z8001,C268,C39195,Z179,C1,Shelter,Fiber,Optic,Pigtail,1M,NSN,C39195,Z179,C1,C39195,Z201,C30,FO,ADAPTER,DUPLEX,LC,PC,NSN,C39195,Z201,C30,C39195,Z266,F1,OPTICAL,2,1,COUPLER,F,CXU,RED,NSN,C39195,Z266,F1,C39195,Z280,L50,PIGTAIL,FO,DUPLEX,5M,SM,NSN,C39195,Z280,L50,C39195,Z281,L10,PATCHCORD,FO,DUPLEX,1M,SM,NSN,C39195,Z281,L10,C39195,Z281,R10,PATCHCORD,FO,DUPLEX,1M,SM,NSN,C39195,Z281,R10,C39195,Z283,R10,FO,PATCH,CORD,SM,1M,LC,APC,NSN,C39195,Z283,R10,C39195,Z75,A8,MSAN,Interconnection,Cable,HIX5635,NSN,C39195,Z75,A8,C39334,Z98,C1,SFP,DUSTCOVER,NSN,C39334,Z98,C1,C42121,Z1,C368,TAPE,NSN,C42121,Z1,C368,C42121,Z1,C369,CBL,CONNECTOR,NSN,C42121,Z1,C369,C42165,A320,B282,MDF96,MECHANIC,NSN,C42165,A320,B282,C42165,A320,C684,MSAN,ETSI,Rack,Bottom,plate,NSN,C42165,A320,C684,C42165,A320,C685,RAIL,NSN,C42165,A320,C685,C42165,A320,D30,MSAN,Interconnection,cable,hiX5635,NSN,C42165,A320,D30,C42165,A320,D54,CBL,CONNECTION,NSN,C42165,A320,D54,C42166,Z2,C123,MAINS,SOCKET,230V,NSN,C42166,Z2,C123,C42324,Z1,C134,META,CLEAN,1LITER,NSN,C42324,Z1,C134,C42324,Z1,C151,MSAN,ETSI,Rack,Front,door,2,2m,NSN,C42324,Z1,C151,C42324,Z1,C161,SHELTER,PEDESTAL,1,7M,NSN,C42324,Z1,C161,C42324,Z1,C178,Shelter,Fan,Mount,MEF,NSN,C42324,Z1,C178,C42324,Z1,C181,Shelter,Sealing,Tape,Fan,C42324,Z1,C181,C42324,Z1,C182,TAPE,SEALING,FILTER,MEF,NSN,C42324,Z1,C182,C42324,Z1,C187,COVER,SHEET,AIR,DUCT,MEF,NSN,C42324,Z1,C187,C42324,Z1,C191,SILICON,SPRAY,500,ML,NSN,C42324,Z1,C191,C42324,Z1,C215,BLANK,PANEL,NSN,C42324,Z1,C215,C42324,Z1,C222,ABDECKUNG,DPR,1600B,48,MSAN,COVER,PLATE,DPR,1600B,48,NSN,C42324,Z1,C222,C42324,Z1,C78,GESTELL,2,2,MSAN,ETSI,Rack,2,2m,NSN,C42324,Z1,C78,C42324,Z1,C80,RUECKWAND,2,2,MSAN,ETSI,Rack,Rearcover,2,2m,NSN,C42324,Z1,C80,C42324,Z1,C84,COVER,NSN,C42324,Z1,C84,C50117,A230,B328,MSAN,new,Common,Blank,Panel,for,all,DSLAM,Shelves,NSN,C50117,A230,B328,C50117,A230,B438,MSAN,Blank,Panel,Splitter,SM,NSN,C50117,A230,B438,C50117,A270,C13,RUECKWAND,ETSI,Rack,Rear,Panel,NSN,C50117,A270,C13,C50117,A270,C19,TUER,ETSI,Rack,specific,Door,only,for,hiX,5635,NSN,C50117,A270,C19,C50165,A230,B131,Expansion,TEM,card,with,Software,NSN,C50165,A230,B131,C50165,A230,B133,Shelter,Adapter,19In,Etsi,Type,1,NSN,C50165,A230,B133,C50165,A230,B140,Mounting,Field,for,Fuse,Panel,NSN,C50165,A230,B140,C50165,A230,B141,F,SPB,16S,ERMK,E,ETSI,Rack,Mount,Kit,for,Splitter,Chassis,16,Slots,NSN,C50165,A230,B141,C50165,A230,B143,F,SPB,8S,ERMK,E,Bracket,for,ETSI,Rack,Mount,Kit,for,8,Slot,Splitter,Chassis,NSN,C50165,A230,B143,C50165,A230,B151,AC,TERMINAL,UNIT,NSN,C50165,A230,B151,C50165,A230,B207,OPTICAL,DIST,BOX,4X,LC,PC,CONN,NSN,C50165,A230,B207,C50165,A230,B302,SPLITTER,HOLDER,NSN,C50165,A230,B302,C50165,A230,B309,CARRIER,MDF,NSN,C50165,A230,B309,C50165,A230,B310,CARRIER,MDF,NSN,C50165,A230,B310,C50165,A230,B313,CARRIER,MDF,NSN,C50165,A230,B313,C50165,A230,B418,ADAPTER,F,ODF,4XLC,PC,SPL,MTGN,NSN,C50165,A230,B418,C50165,A230,B92,ODF,16,X,LC,LC,NSN,C50165,A230,B92,C50165,A230,C282,Shelter,ODF,16,X,SCPC,NSN,C50165,A230,C282,C50165,A230,C406,Cable,Guide,for,HIX5625,1,per,Chassis,NSN,C50165,A230,C406,C50165,A230,C419,G1100,M1100,FAN,FILTER,NSN,C50165,A230,C419,C50165,A230,C539,G600,2G,FAN,FILTER,NSN,C50165,A230,C539,C50165,A230,C866,G200,2G,FAN,FILTER,NSN,C50165,A230,C866,C50165,A230,C892,STRAIN,RELIEF,FROM,IPD,TO,SYS,NSN,C50165,A230,C892,C50165,A230,D38,Adapter,for,Installation,of,Power,Supply,in,19,In,Rack,NSN,C50165,A230,D38,C50165,A230,D39,Shelter,CABLE,FEED,THROUGH,NSN,C50165,A230,D39,C50165,A230,D43,Shelter,SET,OF,PARTS,1,NSN,C50165,A230,D43,C50165,A230,D46,PLATE,1,NSN,C50165,A230,D46,C50165,A230,D49,Shelter,CABLE,GUIDE,NSN,C50165,A230,D49,C50165,A230,D50,Shelter,Cover,Plate,NSN,C50165,A230,D50,C50165,A230,D52,Shelter,Fiber,Guide,1,NSN,C50165,A230,D52,C50165,A230,D55,CABLE,GUIDE,NSN,C50165,A230,D55,C50165,A230,D64,EINBAUSATZ,VERTICAL,HIX5625,MSAN,Rack,mounting,kit,Splitter,shelf,8,slot,NSN,C50165,A230,D64,C50165,A230,D67,MSAN,Installation,Kit,for,HIX,PS,NSN,C50165,A230,D67,C50165,A230,D70,MSAN,Airbaffle,2,NSN,C50165,A230,D70,C50165,A230,D76,BKT,MOUNTING,STP,16S,NSN,C50165,A230,D76,C50165,A230,D78,BRACKETS,HIX5X,ETSI,VERTICAL,NSN,C50165,A230,D78,C50165,A231,Q1,LSA+HD,DISCON,STRIP,10TP,NSN,C50165,A231,Q1,C50300,A271,B4,Cable,NSN,C50300,A271,B4,DDJ,G,M,6424FD,11,DC,Power,Module,NSN,DDJ,G,M,6424FD,11,H50402,B509,A43,HOOK,UP,WIRE,NSN,H50402,B509,A43,H60152,A68,R865,CAGE,NUT,M6,NSN,H60152,A68,R865,H60730,R160,R865,MSAN,Fillister,HD,Screw,NSN,H60730,R160,R865,H70764,A188,J210,CABLE,TIE,NSN,H70764,A188,J210,ISO,4762+3A1R004,PAN,HEAD,SCREW,NSN,ISO,4762+3A1R004,ISO,4762+3A1R010,PAN,HEAD,SCREW,ISO4762,NSN,ISO,4762+3A1R010,ISO,7093+3A1R004,WASHER,NSN,ISO,7093+3A1R004,S30264,K1000,S101,LSA,PLUS,NT,TEST,CORD,2,POLE,NSN,S30264,K1000,S101,S30264,K1000,S102,LSA,PLUS,NT,TEST,CORD,4,POLE,NSN,S30264,K1000,S102,S30264,K1000,S250,MOUNTING,FRAME,24,PAIRS,NSN,S30264,K1000,S250,S30264,K1010,S112,Protection,Magazine10DA,NSN,S30264,K1010,S112,S30264,K1010,S125,PROT,MAG,LSAHD,10TP,NSN,S30264,K1010,S125,S31043,K4091,X,ACU,1PHASE,C,A5E00465676,ALARM,CONTROL,UNIT,NSN,S31043,K4091,X,S42023,A879,S21,PATCH,CABLE,0,5M,2XRJ45,NSN,S42023,A879,S21,S42023,A879,S211,Shelter,Patch,Cable,RJ45,0,7M,S42023,A879,S211,S42023,A879,S214,Shelter,Patch,Cable,Rj45,2M,without,Bending,Protection,S42023,A879,S214,S42023,A910,S956,TEMPERATURE,SENSOR,NSN,S42023,A910,S956,S45056,Z411,A45,WIRING,TOOL,NSN,S45056,Z411,A45,S50010,M1498,D1,MSAN,Interface,Unit,ADSL2+,72,Port,S50010,M1498,D1,S50010,R1007,A1,XL,GESTELL,ETSI,Rack,2,2m,high,600,mm,deep,NSN,S50010,R1007,A1,S50028,B1100,R1,PWR,FUSE,PNL,F,HIX,5630,30A,NSN,S50028,B1100,R1,S50028,B1100,R2,Kit,Power,Cable,and,circuit,Breaker,NSN,S50028,B1100,R2,S50028,B1100,R4,PWR,FUSE,PNL,40A,1,FEEDER,NSN,S50028,B1100,R4,S50028,B1100,R5,PWR,FUSE,PNL,30A,1,FEEDER,NSN,S50028,B1100,R5,S50028,B1108,S1,POWER,CABLE,3M,40A,NSN,S50028,B1108,S1,S50028,B1120,S5,Connection,Cable,short,hiX5635,Splitter,for,36,Ports,BB,NSN,S50028,B1120,S5,S50028,B1120,S6,MSAN,Subscriber,Cable,XDSL,to,Splitter,S50028,B1120,S6,S50028,B1120,S7,Connection,Cable,medium,hiX5635,Splitter,for,36,Ports,BB,NSN,S50028,B1120,S7,S50028,B1130,S13,CBL,CHASSIS,SPLTR,72,PORT,IU,NSN,S50028,B1130,S13,S50028,B1132,S2,CONSOLE,CABLE,NSN,S50028,B1132,S2,S50028,B1132,S3,MSAN,Interconnection,Cable,CXU,S50028,B1132,S3,S50028,B1140,S10,CBL,SPLITTER,MDF,SHIELDED,10M,NSN,S50028,B1140,S10,S50028,B1140,S15,Cable,15m,shielded,BB+NB,for,36,Ports,MDF,to,Splitter,NSN,S50028,B1140,S15,S50028,B1141,S10,CBL,SPLTR,MDF,UNSHIELDED,10M,NSN,S50028,B1141,S10,S50028,B1141,S15,Cable,15m,unshielded,NB,for,36,Ports,Splitter,to,PSTN,S50028,B1141,S15,S50028,B2040,A1,Module,Frame,SPB,16S,NSN,S50028,B2040,A1,S50028,B2048,A1,FLEXIHOPPER,15N,728M,NSN,S50028,B2048,A1,S50028,B2060,A1,4,SLOT,SPLITTER,CHASSIS,NSN,S50028,B2060,A1,S50028,B2102,B1,G1100,ETSI,NSN,S50028,B2102,B1,S50028,B2104,A2,Fan,NSN,S50028,B2104,A2,S50028,B2104,A4,G1100,2G,FAN,W,DUST,FILTER,NSN,S50028,B2104,A4,S50028,B2140,A2,Hix,5625,8,Slot,Blank,Gigabit,Backplane,Chassis,NSN,S50028,B2140,A2,S50028,B3102,A1,hiX,5635,Shelf,10,GBit,s,backplane,new,shelf,NSN,S50028,B3102,A1,S50028,B3141,A1,G400,2G,FAN,NSN,S50028,B3141,A1,S50028,B3141,A3,G400,2G,FAN,REDUCED,NOISE,NSN,S50028,B3141,A3,S50028,B3161,A1,G600,2G,FAN,NSN,S50028,B3161,A1,S50028,B3161,A3,G600,2G,FAN,NOISE,REDUCED,NSN,S50028,B3161,A3,S50028,B3181,A1,G200,2G,FAN,NSN,S50028,B3181,A1,S50028,B3181,A2,G200,2G,FAN,W,FILTER,NSN,S50028,B3181,A2,S50028,B3191,A1,G200S,2G,FAN,NSN,S50028,B3191,A1,S50028,B4000,A811,S,ONU1000,L,for,MSAN,NSN,S50028,B4000,A811,S50028,B4000,R800,FILTER,ALARM,UPG,KIT,MEF,MES,NSN,S50028,B4000,R800,S50028,B4000,S10,Shelter,Fan,Cable,Mcs,S50028,B4000,S10,S50028,B4000,S103,CBL,AC,ACU,TO,PS,SYSTEM,NSN,S50028,B4000,S103,S50028,B4000,S12,AC,Cable,from,AC,Fuse,Panel,to,Power,Converter,S50028,B4000,S12,S50028,B4000,S15,AC,Power,Cable,NSN,S50028,B4000,S15,S50028,B4000,S24,CBL,GROUND,NSN,S50028,B4000,S24,S50028,B4000,S64,CBL,PWR,SUPPLY,1,5M,NSN,S50028,B4000,S64,S50028,B4000,S65,MSAN,Battery,cable,1,NSN,S50028,B4000,S65,S50028,B4000,S66,48V,DC,Power,CABLE,2,6,m,NSN,S50028,B4000,S66,S50028,B4000,S70,MSAN,Battery,cable,1,NSN,S50028,B4000,S70,S50028,B4000,S71,MSAN,Battery,cable,2,NSN,S50028,B4000,S71,S50028,B4000,S73,MSAN,Subscriber,Cable2,XDSL,to,Splitter,S50028,B4000,S73,S50028,B4000,S74,MSAN,Subscriber,Cable2,to,MDF,S50028,B4000,S74,S50028,B4000,S75,MSAN,Subscriber,Cable,Splitter,to,MDF,S50028,B4000,S75,S50028,B4000,S76,MSAN,Subscriber,cable,from,splitter,to,MDF,NSN,S50028,B4000,S76,S50028,B4000,S84,ALARM,CABLE,FOR,BATTERY,FUSES,NSN,S50028,B4000,S84,S50028,B4000,S85,CBL,ALARM,NSN,S50028,B4000,S85,S50028,B4000,S86,CBL,ALARM,FOR,MEMBRANE,FILTER,NSN,S50028,B4000,S86,S50028,B4100,A20,Shelter,ONU,Distributor,1,S50028,B4100,A20,S50028,B4100,A21,ONU,DISTRIBUTOR,NSN,S50028,B4100,A21,S50028,B4100,A50,Shelter,M,ONU,ROOF,MEF,L,NSN,S50028,B4100,A50,S50028,B4100,A51,ROOF,HEX,1,7M,NSN,S50028,B4100,A51,S50028,B4100,A60,FUSE,PANEL,2X2,40A,NSN,S50028,B4100,A60,S50028,Q2029,A2,MSAN,Interface,Unit,SHDSL,48,ports,NSN,S50028,Q2029,A2,S50028,Q2029,A3,HIX,5600,48P,SHDSL,MELT,NSN,S50028,Q2029,A3,S50028,Q2029,A4,MSAN,Interface,Unit,SHDSL,48,Port,S50028,Q2029,A4,S50028,Q2030,A1,Cross,Connection,Unit,NSN,S50028,Q2030,A1,S50028,Q2062,A1,VPLU,72,Port,P,NSN,S50028,Q2062,A1,S50028,Q2062,B2,MSAN,Interface,Unit,72,Ports,VoIP,POTS,DTC,S50028,Q2062,B2,S50028,Q2066,A1,MSAN,Interface,Unit,VDSL2,48,Port,S50028,Q2066,A1,S50028,Q2069,A4,HIX,5600,48P,VDSL2,ADL,NSN,S50028,Q2069,A4,S50028,Q2070,A1,MSAN,Splitter,Board,36,Port,for,ADSL,Over,POTS,S50028,Q2070,A1,S50028,Q2071,A1,36,Port,Splitter,Board,600,ohm,Pots,with,16,kHz,Billing,Tone,NSN,S50028,Q2071,A1,S50028,Q2079,A1,36,Port,Dummy,Splitter,Board,S50028,Q2079,A1,S50028,Q3107,A2,PM,UPL,2G,ETSI,M,PM,UPL,E,NSN,S50028,Q3107,A2,S50028,Q3108,A1,HIX,56XX,PM,1R,2G,ETSI,ANSI,NSN,S50028,Q3108,A1,S50028,Q3120,B1,HIX,5600,CXU,B21,NSN,S50028,Q3120,B1,S50028,Q3145,A1,HIX,5600,48P,FE,NSN,S50028,Q3145,A1,S50028,Q3150,A1,HIX,56XX,PM,ONU,2G,NSN,S50028,Q3150,A1,S50028,Q6006,A1,36,PORT,VDSL2,SPLTR,POTS,600,NSN,S50028,Q6006,A1,S50034,D1,A4,SET,DOOR,CONTACT,Switch,NSN,S50034,D1,A4,V39105,Z2056,A2,TRENNSCHALTER,MSAN,ETSI,Rack,Door,Contact,NSN,V39105,Z2056,A2,V39106,Z4002,A56,DC,centrifugal,fan,RG160,28,18N,13TDTVU,DC,RADIAL,BLOWER,48VDC,1,8A,85W,EBMPAPST,NSN,V39106,Z4002,A56,V39106,Z4002,A74,FAN,NSN,V39106,Z4002,A74,V39113,Z5200,S620,RECTIFIER,INPUT,100,240VAC,9,5A,MAX50,60HZ,OUT,53,VDCMAX,1600,NSN,V39113,Z5200,S620,V39113,Z5201,S620,OCR10,T,LH,2,S64,2B,V39113,Z5201,S620,V39113,Z5201,S930,POWER,SUPPLY,SYSTEM,NSN,V39113,Z5201,S930,V39113,Z5280,S620,PWR,RECT,PI,230VAC,48VDC,300W,NSN,V39113,Z5280,S620,V39113,Z5281,S620,PWR,SUP,ETSI,230VAC,48VDC,600W,NSN,V39113,Z5281,S620,V39113,Z5290,S920,PWR,RECT,PI,230VAC,48VDC,600W,NSN,V39113,Z5290,S920,V39113,Z7480,Z143,BATTERY,SET,48V,14AH,NSN,V39113,Z7480,Z143,V39113,Z7480,Z303,BATTERY,SET,48V,31AH,NSN,V39113,Z7480,Z303,V39113,Z7480,Z403,BATTERY,SET,48V,38AH,NSN,V39113,Z7480,Z403,V39113,Z7480,Z603,BATTERY,SET,48V,62AH,NSN,V39113,Z7480,Z603,V39113,Z7480,Z923,BATTERY,SET,48V,92AH,NSN,V39113,Z7480,Z923,V39113,Z7481,Z252,48V,2,5AH,BATTERY,TRAY,ETSI,NSN,V39113,Z7481,Z252,V39113,Z7483,Z923,BATTERY,SET,48V,92AH,NSN,V39113,Z7483,Z923,V39113,Z7485,Z104,BATTERY,SET,48V,100AH,NSN,V39113,Z7485,Z104,V39118,Z4005,A131,CIRCUIT,BREAKER,2A,NSN,V39118,Z4005,A131,V39118,Z4005,A132,Circuit,Breaker,40A,NSN,V39118,Z4005,A132,V39118,Z4005,A133,CIRCUIT,BREAKER,8A,NSN,V39118,Z4005,A133,V39118,Z4005,A134,CIRCUIT,BREAKER,5A,NSN,V39118,Z4005,A134,V39118,Z4005,A135,CIRCUIT,BREAKER,30A,NSN,V39118,Z4005,A135,V39118,Z4005,A136,SHELTER,CIRCUIT,BREAKER,60A,NSN,V39118,Z4005,A136,V39118,Z4005,A137,CIRCUIT,BREAKER,25A,NSN,V39118,Z4005,A137,V39118,Z4005,A139,Circuit,Breaker,125A,NSN,V39118,Z4005,A139,V39118,Z4005,A180,FUSE,10A,AC,NSN,V39118,Z4005,A180,V39118,Z4005,A302,AC,Fuse,Panel,neded,if,AC,DC,power,converter,is,used,NSN,V39118,Z4005,A302,V42259,Z52,A20,Shelter,Break,Module,V42259,Z52,A20,V42259,Z52,A21,SPLITTING,MODULE,NSN,V42259,Z52,A21,V45591,A253,A50,CBL,PLUG,IN,NSN,V45591,A253,A50,V50010,F1046,A2,HOLDER,FUSE,PANEL,2,SEC,NSN,V50010,F1046,A2,V50017,U368,K500,ANTENNA,15,120CM,INT,FlexiHopper,NSN,V50017,U368,K500,V50017,U469,K500,MSAN,Optical,SFP,Module,Outdoor,V50017,U469,K500,V50121,H9005,P1,MDF,SPLT,8,PT,POTS,W,OVP,BB,SD,NSN,V50121,H9005,P1,V50121,S9100,P900,CONTROLLER,PSC3,NSN,V50121,S9100,P900,YPA,P101791,MDF,RACK,ONU,L,NSN,YPA,P101791,YPA,P107950,PWR,SUP,ETSI,230VAC,48VDC,PSC3,NSN,YPA,P107950,YPA,P117344,HEAD,ROOF,FAN,W,MTNG,NSN,YPA,P117344,241113,52,SWITCH,MODE,POWER,SUPPLY,SMPS,1000,ADWA,241113,520,25496,TEL,LINK,IDU,E1,UNIVERSAL,BIT,RATE,IDU,1,4E1,75,OHM,BNC,INDOOR,UNIT,ADWA,25496,E4447A,27201404,Oscillation,Analyzer,Agilent,Technologies,E4447A,N9010A,Spectrum,Analyzer,9,KHz,to,26,5,GHz,Range,Agilent,Technologies,N9010A,106395064,ECS,CONTROL,UNIT,CP1,Display,Module,107076259,RECTIFIER,48V,12AMP,AT,T,ES660,107093684,SWITCH,MODE,RECTIFIER,48V,50A,107396202,CONVERTER,DC,DC,24V,48V,8,5A,48V,107775223,MONITOR,CONTROL,UNIT,107992190,RINGING,GENERATOR,50VA,25,HZ,CLASS,A,108684457,CPS2000,SHELF,J85582R,2,L91,108796400,AC,ALU,NSN,for,sale

NSN

NSN
RFQ@1com.com
Shelter Adapter 19In/Etsi (Type 1), NSN, C50165-A230-B133
Mounting Field for Fuse Panel, NSN, C50165-A230-B140
F:SPB-16S:ERMK:E ETSI Rack Mount Kit for Splitter Chassis 16 Slots, NSN, C50165-A230-B141
F:SPB-8S:ERMK:E Bracket for ETSI Rack Mount Kit for 8-Slot Splitter Chassis, NSN, C50165-A230-B143
AC TERMINAL UNIT, NSN, C50165-A230-B151
OPTICAL DIST BOX 4X LC/PC CONN, NSN, C50165-A230-B207
SPLITTER HOLDER, NSN, C50165-A230-B302
CARRIER MDF, NSN, C50165-A230-B309
CARRIER MDF, NSN, C50165-A230-B310
CARRIER MDF, NSN, C50165-A230-B313
ADAPTER F/ODF 4XLC/PC SPL MTGN, NSN, C50165-A230-B418
ODF 16 X LC/LC, NSN, C50165-A230-B92
Shelter : ODF 16 X SCPC, NSN, C50165-A230-C282
Cable Guide for HIX5625 (1 per Chassis), NSN, C50165-A230-C406
G1100/M1100 FAN FILTER, NSN, C50165-A230-C419
G400/G400 2G FAN FILTER, NSN, C50165-A230-C485
G600 2G FAN FILTER, NSN, C50165-A230-C539
G200 2G FAN FILTER, NSN, C50165-A230-C866
STRAIN RELIEF, FROM IPD TO SYS, NSN, C50165-A230-C892
Adapter for Installation of Power Supply in 19 In Rack, NSN, C50165-A230-D38
Shelter : CABLE FEED-THROUGH, NSN, C50165-A230-D39
Shelter : SET OF PARTS 1, NSN, C50165-A230-D43
PLATE 1, NSN, C50165-A230-D46
Shelter : CABLE GUIDE, NSN, C50165-A230-D49
Shelter Cover Plate, NSN, C50165-A230-D50
Shelter Fiber Guide (1), NSN, C50165-A230-D52
CABLE GUIDE, NSN, C50165-A230-D55
EINBAUSATZ VERTICAL HIX5625 MSAN] Rack mounting kit, Splitter shelf, 8 slot, NSN, C50165-A230-D64
MSAN, Installation Kit for HIX PS, NSN, C50165-A230-D67
MSAN, Airbaffle 2, NSN, C50165-A230-D70
BKT, MOUNTING STP-16S, NSN, C50165-A230-D76
BRACKETS, HIX5X ETSI, VERTICAL, NSN, C50165-A230-D78
LSA+HD DISCON STRIP, 10TP, NSN, C50165-A231-Q1
Cable, NSN, C50300-A271-B4
DC Power Module, NSN, DDJ:G-M-6424FD-11
DOOR SENSOR NSN Cherry, F83ZA120
HOOK UP WIRE, NSN, H50402-B509-A43
CAGE NUT M6, NSN, H60152-A68-R865
MSAN, Fillister HD Screw, NSN, H60730-R160-R865
CABLE TIE, NSN, H70764-A188-J210
PAN HEAD SCREW, NSN, ISO:4762+3A1R004
PAN HEAD SCREW ISO4762, NSN, ISO:4762+3A1R010
WASHER, NSN, ISO:7093+3A1R004
SVE 506 POWER SUPPLY BASIC UNIT (BMG 815 012/2) TYPE E (110) 230/50-FGO NT500, NSN, S30050-K6214-X106-1
LSA-PLUS NT-TEST CORD 2 POLE, NSN, S30264-K1000-S101
LSA-PLUS NT-TEST CORD 4 POLE, NSN, S30264-K1000-S102
MOUNTING FRAME 24 PAIRS, NSN, S30264-K1000-S250
Protection Magazine10DA, NSN, S30264-K1010-S112
PROT MAG, LSAHD 10TP, NSN, S30264-K1010-S125
Shelter : HIX PS 48/30 M:LILD, NSN, S31043-K1196-X
DCU-A Distribution Fuse Pannel, NSN, S31043-K4090-X
ACU 1PHASE-C -A5E00465676 ALARM CONTROL UNIT, NSN, S31043-K4091-X
PATCH CABLE 0,5M/2XRJ45, NSN, S42023-A879-S21
Shelter Patch Cable RJ45, 0.7M, NSN, S42023-A879-S211
Shelter-Patch Cable Rj45, 2M, without Bending Protection, NSN, S42023-A879-S214
Shelter-Temperature Sensor, NSN, S42023-A910-S129
TEMPERATURE SENSOR, NSN, S42023-A910-S956
WIRING TOOL, NSN, S45056-Z411-A45
MSAN, Interface Unit ADSL2+ 72-Port, NSN, S50010-M1498-D1
XL-GESTELL ETSI Rack 2,2m high, 600 mm deep, NSN, S50010-R1007-A1
PWR FUSE PNL F/HIX 5630 30A,, NSN, S50028-B1100-R1
Kit Power Cable and circuit Breaker, NSN, S50028-B1100-R2
PWR FUSE PNL, 40A/1 FEEDER, NSN, S50028-B1100-R4
PWR FUSE PNL, 30A/1 FEEDER, NSN, S50028-B1100-R5
POWER CABLE , 3M, 40A, NSN, S50028-B1108-S1
Connection Cable short (hiX5635-Splitter) for 36 Ports BB, NSN, S50028-B1120-S5
MSAN, Subscriber Cable (XDSL to Splitter), NSN, S50028-B1120-S6
Connection Cable medium (hiX5635-Splitter) for 36 Ports BB, NSN, S50028-B1120-S7
CBL,CHASSIS/SPLTR,72 PORT IU, NSN, S50028-B1130-S13
CONSOLE CABLE, NSN, S50028-B1132-S2
MSAN, Interconnection Cable, CXU, NSN, S50028-B1132-S3
CBL,SPLITTER,MDF,SHIELDED,10M, NSN, S50028-B1140-S10
Cable 15m shielded (BB+NB) for 36 Ports (MDF to Splitter), NSN, S50028-B1140-S15
CBL,SPLTR,MDF,UNSHIELDED,10M, NSN, S50028-B1141-S10
Cable 15m unshielded (NB) for 36 Ports (Splitter to PSTN), NSN, S50028-B1141-S15
Module Frame, SPB-16S, NSN, S50028-B2040-A1
FLEXIHOPPER 15N 728M, NSN, S50028-B2048-A1
4-SLOT SPLITTER CHASSIS, NSN, S50028-B2060-A1
G1100 ETSI, NSN, S50028-B2102-B1
Fan, NSN, S50028-B2104-A2
G1100 2G FAN W/DUST FILTER, NSN, S50028-B2104-A4
Hix 5625 8-Slot Blank Gigabit Backplane Chassis, NSN, S50028-B2140-A2
hiX 5635 Shelf (10 GBit/s backplane, new shelf), NSN, S50028-B3102-A1
G400 2G FAN, NSN, S50028-B3141-A1
G400 2G FAN W/DUST FILTER, NSN, S50028-B3141-A2
G400 2G FAN, REDUCED NOISE, NSN, S50028-B3141-A3
G600 2G FAN, NSN, S50028-B3161-A1
G600 2G FAN W/FILTER, NSN, S50028-B3161-A2
G600 2G FAN, NOISE REDUCED, NSN, S50028-B3161-A3
G200 2G FAN, NSN, S50028-B3181-A1
G200 2G FAN W/ FILTER, NSN, S50028-B3181-A2
G200S 2G FAN, NSN, S50028-B3191-A1
S:ONU1000:L, for MSAN, NSN, S50028-B4000-A811
FILTER ALARM UPG KIT MEF MES, NSN, S50028-B4000-R800
Shelter-Fan Cable (Mcs), NSN, S50028-B4000-S10
CBL, AC ACU TO PS SYSTEM, NSN, S50028-B4000-S103
AC Cable (from AC Fuse Panel to Power Converter), NSN, S50028-B4000-S12
DC Cable (from Power Converter to DSLAM), NSN, S50028-B4000-S13
AC Power Cable, NSN, S50028-B4000-S15
Shelter : ONU 1000 FTTC-1, 7M, NSN, S50028-B4000-S17
Shelter-Dc-Kabel, NSN, S50028-B4000-S18
CBL, GROUND, NSN, S50028-B4000-S24
CAN CONN. CABLE, NSN, S50028-B4000-S26
CBL, PWR SUPPLY, 1.5M, NSN, S50028-B4000-S64
[MSAN] Battery cable 1, NSN, S50028-B4000-S65
48V-DC Power CABLE, 2.6 m, NSN, S50028-B4000-S66
[MSAN] Battery cable 1, NSN, S50028-B4000-S70
[MSAN] Battery cable 2, NSN, S50028-B4000-S71
MSAN, Subscriber Cable2 (XDSL to Splitter), NSN, S50028-B4000-S73
MSAN, Subscriber Cable2 (to MDF), NSN, S50028-B4000-S74
MSAN, Subscriber Cable (Splitter to MDF), NSN, S50028-B4000-S75
[MSAN] Subscriber cable (from splitter to MDF), NSN, S50028-B4000-S76
ALARM CABLE FOR BATTERY FUSES, NSN, S50028-B4000-S84
CBL, ALARM, NSN, S50028-B4000-S85
CBL, ALARM FOR MEMBRANE FILTER, NSN, S50028-B4000-S86
Shelter ONU Distributor 1, NSN, S50028-B4100-A20
ONU DISTRIBUTOR, NSN, S50028-B4100-A21
Shelter : M:ONU:ROOF:MEF:L, NSN, S50028-B4100-A50
ROOF, HEX 1.7M, NSN, S50028-B4100-A51
FUSE PANEL 2X2 40A, NSN, S50028-B4100-A60
Shelter : DC SI KIT (40A), NSN, S50028-B4100-R105
[MSAN] Interface Unit SHDSL 48 ports, NSN, S50028-Q2029-A2
HIX 5600 48P SHDSL, MELT, NSN, S50028-Q2029-A3
MSAN, Interface Unit SHDSL 48-Port, NSN, S50028-Q2029-A4
Cross Connection Unit, NSN, S50028-Q2030-A1
VPLU-72-Port-P, NSN, S50028-Q2062-A1
MSAN, Interface Unit 72-Ports VoIP POTS (DTC), NSN, S50028-Q2062-B2
MSAN, Interface Unit VDSL2 48-Port, NSN, S50028-Q2066-A1
HIX 5600 48P VDSL2, ADL, NSN, S50028-Q2069-A4
MSAN, Splitter Board 36-Port for ADSL Over POTS, NSN, S50028-Q2070-A1
36-Port Splitter Board, 600 ohm Pots with 16 kHz Billing Tone, NSN, S50028-Q2071-A1
36-Port Dummy Splitter Board, NSN, S50028-Q2079-A1
PM1:E Power Module 1 (included with shelf M1100/G1100), NSN, S50028-Q2104-A1
PM_UPL 2G ETSI – M:PM:UPL:E, NSN, S50028-Q3107-A2
HIX 56XX PM_1R 2G ETSI/ANSI, NSN, S50028-Q3108-A1
HIX 5600 CXU_B21, NSN, S50028-Q3120-B1
HIX 5600 48P FE, NSN, S50028-Q3145-A1
HIX 56XX PM_ONU 2G, NSN, S50028-Q3150-A1
MSAN Splitter Board 24 Ports for VDSL2 over POTS 600 Ohm, NSN, S50028-Q6001-A1
36-PORT VDSL2 SPLTR,POTS 600, NSN, S50028-Q6006-A1
SET DOOR CONTACT (Switch), NSN, S50034-D1-A4
ESW TRIB Subrack FP4.3 Compact Flash, NSN, SW6340-T043M300
TRENNSCHALTER [MSAN] ETSI-Rack Door Contact, NSN, V39105-Z2056-A2
DC centrifugal fan RG160-28/18N/13TDTVU,DC RADIAL BLOWER, 48VDC,1,8A;85W EBMPAPST, NSN, V39106-Z4002-A56
FAN, NSN, V39106-Z4002-A74
RECTIFIER, INPUT:100-240VAC 9.5A MAX50-60HZ, OUT:53.VDCMAX 1600, NSN, V39113-Z5200-S620
OCR10-T LH-2, S64.2B, NSN, V39113-Z5201-S620
POWER SUPPLY SYSTEM, NSN, V39113-Z5201-S930
PWR RECT PI 230VAC/48VDC 300W, NSN, V39113-Z5280-S620
PWR SUP ETSI 230VAC/48VDC 600W, NSN, V39113-Z5281-S620
PWR RECT PI 230VAC/48VDC 600W, NSN, V39113-Z5290-S920
BATTERY SET 48V/14AH, NSN, V39113-Z7480-Z143
BATTERY SET 48V/31AH, NSN, V39113-Z7480-Z303
BATTERY SET 48V/38AH, NSN, V39113-Z7480-Z403
BATTERY SET 48V/62AH, NSN, V39113-Z7480-Z603
BATTERY SET 48V/92AH, NSN, V39113-Z7480-Z923
48V / 2,5AH BATTERY TRAY ETSI, NSN, V39113-Z7481-Z252
BATTERY SET 48V/92AH, NSN, V39113-Z7483-Z923
BATTERY SET 48V/100AH, NSN, V39113-Z7485-Z104
CIRCUIT BREAKER 2A, NSN, V39118-Z4005-A131
Circuit Breaker 40A, NSN, V39118-Z4005-A132
CIRCUIT BREAKER 8A, NSN, V39118-Z4005-A133
CIRCUIT BREAKER 5A, NSN, V39118-Z4005-A134
CIRCUIT BREAKER 30A, NSN, V39118-Z4005-A135
SHELTER : CIRCUIT BREAKER 60A, NSN, V39118-Z4005-A136
CIRCUIT BREAKER 25A, NSN, V39118-Z4005-A137
Circuit Breaker 125A, NSN, V39118-Z4005-A139
FUSE 10A (AC), NSN, V39118-Z4005-A180
AC Fuse Panel NSN, V39118-Z4005-A302
Shelter Break Module, NSN, V42259-Z52-A20
SPLITTING MODULE, NSN, V42259-Z52-A21
CBL, PLUG-IN, NSN, V45591-A253-A50
HOLDER (FUSE PANEL 2 SEC.), NSN, V50010-F1046-A2
ANTENNA 15, 120CM INT. FlexiHopper, NSN, V50017-U368-K500
MSAN, Optical SFP Module (Outdoor), NSN, V50017-U469-K500
MDF-SPLT 8-PT POTS W/OVP BB SD, NSN, V50121-H9005-P1
CONTROLLER PSC3, NSN, V50121-S9100-P900
MDF-RACK ONU-L, NSN, YPA:P101791
PWR SUP ETSI,230VAC/48VDC PSC3, NSN, YPA:P107950
HEAD ROOF FAN W/MTNG, NSN, YPA:P117344
REPLACEMENT FAN, NSN, YPA:P158126
hiX 5600 CXU_B1, NSN, 1132040G1
HIX 5600 CXU_G11, NSN, 11321048F1
HIX 5600 48P VDSL2, POTS, VECT, NSN, 11321125F1
HIX 5600 48P VDSL2,ADL,VECT, NSN, 11321126F1
HIX 5600 SERVICE UNIT SLV192, NSN, 11321130F1
QSFP CABLE, 1M, NSN, 11341800F1
1X2 COUPLER 50:50 LC/PC, NSN, 11341948F1
1+1 KIT FOR ODF 4, NSN, 11341968F1
MOTHER BOARD FOR FIRE PROTECTION (EQ PN: 346311C) (CERBERUS), NSN, 315-095/097
DUSTCOVER, RJ45, NSN, C22334-Z8001-C268
Shelter Fiber Optic Pigtail, 1M, NSN, C39195-Z179-C1
FO ADAPTER DUPLEX LC/PC, NSN, C39195-Z201-C30
OPTICAL 2:1 COUPLER F/CXU  RED, NSN, C39195-Z266-F1
PIGTAIL, FO (DUPLEX) 5M SM, NSN, C39195-Z280-L50
PATCHCORD-FO, DUPLEX, 1M SM, NSN, C39195-Z281-L10
PATCHCORD-FO, DUPLEX, 1M SM, NSN, C39195-Z281-R10
FO PATCH CORD SM, 1M LC/APC, NSN, C39195-Z283-R10
MSAN, Interconnection Cable, HIX5635, NSN, C39195-Z75-A8
SFP, DUSTCOVER, NSN, C39334-Z98-C1
TAPE, NSN, C42121-Z1-C368
CBL, CONNECTOR, NSN, C42121-Z1-C369
MDF96-MECHANIC, NSN, C42165-A320-B282
MSAN] ETSI-Rack Bottom plate, NSN, C42165-A320-C684
RAIL, NSN, C42165-A320-C685
[MSAN] Interconnection cable, hiX5635, NSN, C42165-A320-D30
CBL, CONNECTION, NSN, C42165-A320-D54
MAINS SOCKET 230V, NSN, C42166-Z2-C123
META-CLEAN (1LITER), NSN, C42324-Z1-C134
MSAN] ETSI-Rack Frontdoor 2.2m, NSN, C42324-Z1-C151
SHELTER : PEDESTAL 1.7M, NSN, C42324-Z1-C161
Shelter : Fan Mount. MEF, NSN, C42324-Z1-C178
Shelter Sealing Tape Fan, NSN, C42324-Z1-C181
TAPE,SEALING FILTER MEF, NSN, C42324-Z1-C182
COVER SHEET, AIR DUCT, MEF, NSN, C42324-Z1-C187
SILICON SPRAY (500 ML), NSN, C42324-Z1-C191
HEAT EXCHANGER (ALMATEC CODE: SCS-3K-01-120-HD01-W12SB-0), NSN, C42324-Z1-C194-1
BLANK PANEL, NSN, C42324-Z1-C215
ABDECKUNG DPR 1600B- 48 [MSAN] COVER PLATE DPR 1600B-48, NSN, C42324-Z1-C222
Air Filter Membrane for Siemens Cabinet EbmPapst for Siemens Cabinet Roof Top (GORE Cooling Filter), NSN, C42324-Z1-C170
GESTELL-2,2 [MSAN] ETSI-Rack 2.2m, NSN, C42324-Z1-C78
RUECKWAND-2,2 MSAN] ETSI-Rack Rearcover 2.2m, NSN, C42324-Z1-C80
COVER, NSN, C42324-Z1-C84
[MSAN] Blank Panel, splitter, NSN, C50117-A230-B140
MSAN, new Common Blank Panel for all DSLAM Shelves, NSN, C50117-A230-B328
MSAN, Blank Panel, Splitter (SM), NSN, C50117-A230-B438
RUECKWAND ETSI Rack Rear Panel, NSN, C50117-A270-C13
TUER ETSI Rack specific Door (only for hiX 5635), NSN, C50117-A270-C19
Expansion TEM card with Software, NSN, C50165-A230-B131
NSN

NOKIA WIRELESS FOR SALE

NOKIA WIRELESS FOR SALE
sales@1com.com
RACK NO-1
NOKIA BSC3I DX200 RACK
1 PDFU-B C108208 B1C 2 PCS
2 SW128B C108487 B1D 8 PCS
3 CL3TG C08826 A1D 1 PCS
4 PSC6-A C08953 B3C 3 PCS
5 PSC6 –A C08953 B3D 1 PCS
6 SWCOP-A C08947 B3G 1 PCS
7 MBIF-V C74920 H6E 2 PCS
8 CP710-AB C109767 B1E 3 PCS
9 CP710-AB C109767.B1B -2 PCS
10 PSC6-A C08953 B3C 2 PCS
11 ESB 26 C108885 C02 3 PCS
12 SWCOP-A C08947 B3G -2 PCS
13 MBIF-B C74920 H6E 8 PCS
14 MBIF-D C74920 H6E 2 PCS
15 AS7-C C105007 E4A 1 PCS
16 AS7-C C105007 D02 3 PCS
17 SERO-B C109453 A1A 1 PCS
18 SWAT-A C08950 C5E 1 PCS
19 ODTU-A C101810 A1E 1 PCS
20 HDPU-A C100720 A2F 2 PCS
21 PCU2-D C108407 C2D 2 PCS
22 PCU2-D C108407 C3B 1 PCS
23 SHIM4T C104095.B1A 20 PCS

RACK PCS3
NOKIA -CDS
PDFU-B C108208.B1C 2 PCS
1 DSMA-S C72380.A1D 24 PCS
2 DSCO C08829 A1C -3 PCS
3 PSC6 C08862 A1D 3 PCS
4 CLAB-S C08839.A02 2 PCS
5 SHIM4T C104095 B1A 6 PCS

RACK PCS4
NOKIA SIEMENS NETWORKS.
1 FAAMO-A C110638 D3A 3 PCS
2 ADPPU-A C111008 B1C 2 PCS
3 CPRT4-A C111970 A1C 4 PCS
4 HBRT3-A C111974 A2B 2 PCS
5 ADPEM-A C110576 A1C 2 PCS
6 ACH16SET-A C110808.05 -1 PCS
7 ACPI4-A C111969.A2A 14 PCS
D.CARDS:-
AMCSF-A C110658.B1A -12 PCS
G34AM C110383 A2A 2 PCS
8 AHUB3-A C111968.B1A 2 PCS
9 CHAF2-A C110639.A1A 2 PCS
10 ASMGR-A C110581.A4A 2 PCS

RACK PCS5
NOKIA BSC3I DX200 RACK
1 PDFU-B C108208 P1C 2 PCS
2 SW128B C108487 B1D 8 PCS
3 CL3TG C08826 A1D 2 PCS
4 COP-48T C102648 D1A 1 PCS
5 DSC6-A C08953 B3C 1 PCS
6 ESD 26 C108885 C02 2 PCS
7 SWCOP-A C08947 B3G 1 PCS
8 MBIF-V C74920 H6E 2 PCS
9 CP710-AB C109767 B1E 4 PCS
10 CP710-AB C109767.BEB 1 PCS
10 PSC6-A C08953 B3C 5 PCS
11 ESB 26 C108885 C02 2 PCS
12 SWCOP-A C08947 B3G 1 PCS
13 MBIF-B C74920 H6E 10 PCS
14 AS7-C C10547 D02 1 PCS
15 AS7-C C105007 E4A 1 PCS
14 AS7-C C105007 D02 2 PCS
15 SERO-B C109453 A1A 1 PCS
16 HWAT-A C08950 C5E 1 PCS
17 ODPU-A C101810 A1E 1 PCS
18 HDPU-A C1007200 A2F 2 PCS
19 PCU2-D C108407 V2D 2 PCS
20 PCU2-D C108407 B2D 2 PCS
21 ET4E C108784 C1D 3 PCS

RACK PCS6
NOKIA BSC3I DX200 RACK
1 PDFU-B C108280 B1C 2 PCS
2 SW128B C108487 B1D 8 PCS
3 SWCOP-A C08947 B3G 1 PCS
4 MBIF-B C74920 H6E 5 PCS
5 CP710-AB C109767 B1E -5 PCS
6 CP710-AB C109767.BEB -1 PCS
7 PSC6-A C08953 B3C 5 PCS
8 ESB 26 C108885 C02 4 PCS
9 SWCOP-A C08947 B3G 1 PCS
10 MBIF-B C74920 H6E 8 PCS
11 AS7-C C10547 D02 1 PCS
12 AS7-C C105007 E4A 1 PCS
13 AS7-C C105007 D02 2 PCS
14 SERO-B C109453 A1A 1 PCS
15 HWAT-A C08950 C5E 1 PCS
16 ODPU-A C101810 A1E 1 PCS
17 HDPU-A C100720 A2F 1 PCS
18 HDPU-A C100720 A2J 1 PCS
19 PCU2-D C108407 B2D 6 PCS
20 ET4E C108784 C1E 2 PCS
21 FTRB C100600…B1C 4 PCS
22 TON-FIA C08690.B1C 2 PCS

RACK PCS7
1 AFAMO-A C110638 A2A -6 PCS
2 ADPDU-A C111008 B1C 4 PCS
3 CPRT4-A C111970 A1A 3 PCS
4 CPRT4-A C111970 R1C 1 PCS
4 CPRT4-B C112074 A1A 2 PCS
5 HBRT3-A C111974 A2B 2 PCS
6 ADPEM-A C110576 A1C 4 PCS
7 NIRT1-A C111202 A1A -3 PCS
8 ACH16SET-A C11080803 1 PCS
9 ACPI2-A C110577 C2B 2 PCS
D.CARS:-
ETHAM-A C110575 B1A 2 PCS
HDSAM-A C110598 B2A -2 PCS
9 ACPI4-A C111969 A1A 10 PCS
D.CARDS:-
AMCSF-A C110658A1B -10 PCS
10 AHUB-A C111968 R1A 2 PCS
11 CHAF2-A C110639 A1 2 PCS
12 ASMGR-A C110581.A4A 1 PCS

NOKIA SIEMENS NETWORKS. RACK PCS9
MULTI MEDIA GATEWAY CHASSIS & CARDS.
1 SRA1-B C108449 A1C -2 PCS
2 SRA3 C109979 C03 1 PCS
3 ASRA3 C109979 C03 1 PCS
CARDS IN THESE RACKS:-
1 CPLC36 C106522 A1C 1 PCS
2 CPAL C107210 A1C 1 PCS
3 CPSY C107280 A1C 1 PCS
4 TBUF C71700 C1E 6 PCS
5 BCTBP C71760 A1A -6 PCS
6 TSS3 C08986 E3D 2 PCS
7 SF10 C100580 D1L -1 PCS
8 NI4S1-B C100610 B4A 1 PCS
9 CPLAN-A C100740 A1C 1 PCS
10 CPD120-A C110052 A1B 2 PCS
11 NI4S1-B C100610 B04 1 PCS
12 EHAT C100880 B02 1 PCS
13 IPFGE C101160 D3C 1 PCS
14 CDSP-C C105546 B2F 4 PCS
15 SF10E C110899 B1B 1 PCS
16 AL2S-D C109047 A1A 2 PCS
17 NP2GE C109451 A1C 1 PCS
18 PD30 C109472 A01 4 PCS
19 IW16P1A C109500 A1A 2 PCS
20 MX622-D C109700 A1E 6 PCS
21 CPETS-E C109821 101 1 PCS
22 CPETSE-C 109821 A01 1 PCS
23 BISFC C109975 A1A 1 PCS
24 CCP18-A C109093 B02 13 PCS
25 HDS-B C109941 A01 2 PCS
26 ESA24 C108427 C2A 2 PCS

NOKIA SIEMENS NETWORKS RACK PCS10
RADIO NETWORK CONTROLLER CHASSIS &CARDS.
1 SRA3 CHASSIS C109979 C03 1 PCS
2 CPD120-A C110052 A1B 2 PCS
3 SF10E C110899 B1B 1 PCS
4 SHIM25 C73384 C1A 1 PCS
5 CDSP-C C105546 D2F 1 PCS
6 ESA24 C10847 C24 -1 PCS
7 MCP18-B C110547 B02 1 PCS
8 CCP18-A C109093 B02 2 PCS
9 MX622-D C109700…A1E 2 PCS
10 PD30-C C109472…A01 1 PCS
11 AL2S-D C109047…A1A 2 PCS
12 HDS-B C109941…A01 1 PCS
13 CCP18-A C109093…B02 3 PCS
14 TSS3 C08986…E3D 2 PCS
15 TBUF C71700…C1E 1 PCS

1 SRA3 CHASSIS C109979 C03 1 PCS
2 SF10E C110899 B1B 1 PCS
3 CDSP-DH C110830…D1C 2 PCS
4 MX622-D C109700…A1E 2 PCS
5 PD30 C109472…A01 1 PCS
6 AL2S-D C109047…A1A -1 PCS
7 HDS-B C109941…A01 1 PCS
8 CCP18-A C109093…B02 6 PCS
9 EHAT C100880…B02 1 PCS
10 TBUF C71700…C1E 1 PCS

1 SRA3 CHASSIS C109979 C03 1 PCS
2 CDSP-C C105546 D2F 5 PCS
3 CDSP-C C105546 D2E 2 PCS
4 CCP18-A C109093 B02 4 PCS
5 MX622-D C109700…A1E 2 PCS
6 PD30 C109472…A01 1 PCS
7 AL2S-D C109047…A1A 1 PCS
8 TBUF C71700…C1E 1 PCS
9 NP2GE-B C111587…B1C 1 PCS
10 NI4S1-B C100610…B04 2 PCS

1 SRA3 CHASSIS C109979 C03 1 PCS
2 CDSP-C C105546 D2F 3 PCS
3 CDSP-C C105546 D2E 4 PCS
4 CCP18-A C109093 B02 -4 PCS
5 MX622-D C109700…A1E 2 PCS
6 PD30 C109472…A01 1 PCS
7 AL2S-D C109047…A1A 1 PCS
8 TBUF C71700…C1E 2 PCS
9 NP2GE-B C111587…B1C 1 PCS
10 BIE1T C103060…A1C 1 PCS
11 BISFC C109975…A1A 1 PCS

RACK 13 ,14
NOKIA
ULTRASITE WCDMA SUPREME
BASE TRANSCIEVER STATION CHASSIS
WINB 469883A …205 2 PCS
1 WAF 468105A…103 WAFA 12 PCS
2 WPA 469727A…103 WPAJ 11 -12 PCS
3 WTR 469876A…204 WTRD 12 6 PCS
4 WIC 468232A…207 WICA11 4 PCS
5 WIC 468232A…308 WICA11 2 PCS
6 WSMF 471824A…103 WSMF11 -2 PCS
7 WSPF 471822A…102 WSPF 6 PCS
8 WAMA 468156A…305 WAMA13 2 PCS
9 WPS 469446A…103 WPSE 2 PCS
10 WSCA 468158A…105 WSCA11 2 PCS
11 WSM 468803A…103 WSMB11 4 PCS
12 WSP 469550A…WSPC 11 24 PCS
13 WAMA 468156A…305 WAMA13 8 PCS
14 WPSE 469446A…103 WPSE PSU 4 PCS
15 FAN 080638A…104 WINB DORIS ID 4 PCS
16 B AXUB T32107…09-D2 2 PCS
17 IFUC IFU3 T32107…05.E0 2 PCS
18 AXCF T32107…14-B2 AXCF 2 PCS
RACK PCS15
NOKIA
1 FCIA 11 470152A…103 1 PCS
2 FPMA11 470139A…102 1 PCS
1 ERGA 470250A…101 1 PCS
2 EXGA 470215A…102 1 PCS
1 NOKIA FLEXI EDGE GSM
BASE TRANSCIVER STATION
FEPD 083299A…106 1 PCS
1 ERDA 470253A…102 4 PCS
2 EXDA 470216A…102 4 PCS
3 FAGB 471615A…101 1 PCS
RACK PCS16
1 FCIA 11 470152A…103 -1 PCS
2 ERDA 470253A…102 1 PCS
3 EXDA 470216A…102 1 PCS
3 FPMA 11 470139A…102 -1 PCS
1 NOKIA FLEXI EDGE GSM
BASE TRANSCIEVER STATION
FEPD 083299A …106 1 PCS
1 ERGA 470250A…101 -4 PCS
2 EXGA 470215A…102 3 PCS
3 FAGB 471615A..101 1 PCS

RACK PCS17
1 FCIA 470152A…104 1 PCS
2 FPMA 470139A…204 2 PCS
3 FRGL CORE 084208A…102 1 PCS
4 FRGL 11 471834A…101 1 PCS
5 FSME CORE 083833A…105 2 PCS
6 FPMA 11 470139A…102 1 PCS
RACK PCS18 ,19
NOKIA ULTRASITE EDGE
BASE TRANSICVER STATION
469725A…203 2 PCS
UNITS CARDS IN THESE RACKS:-
1 PWSA 467865A…206 4 PCS
2 PWSA 11 467865A…103 2 PCS
2 BB2F 12 469643A…103 12 PCS
3 BOIA 12 467868A …108 2 PCS
4 FXC E1T1 467611A …107 VXTB 11 2 PCS
5 M2LA 11 468530A…..109 6 PCS
6 M2HA 11 468532A…109 2 PCS
7 TSGB 14 468704A…413 -8 PCS
8 TSDB 12 469089A…209 -4 PCS
9 TSPB 14 468706A …412 5 PCS
10 TSPA 11 467829A….106 2 PCS
11 TSTB 12 469087A…210 2 PCS
12 WCGA 11 467833A…103 2 PCS
13 WCPA 11 467835A…103 1 PCS
14 WCDA 11 467834A….104 2 PCS
15 DVPA 11 468221A…101 1 PCS
16 DVPA 11 468221A…104 2 PCS
17 DVTD 11 469644A…103 1 PCS
18 DVGA 11 468216A…103 1 PCS
19 DVGA 11 468216A…104 3 PCS
20 DVDC 11 468619A…102 1 PCS
21 DVDC 11 468619A…103 1 PCS

RACK NO20.
1 FCIA 11/470152A…103 1 PCS
1 FSME 471469A…104 2 PCS
2 FSME CORE 083833A…104 3 PCS
3 FSME CORE 083833A…105 1 PCS
3 FTIB-UNIT 471720A…103 2 PCS
4 FRGL-11 471834A…101 3 PCS
5 FRGL CORE 084208A…102 3 PCS
6 FRGP 472100A…101 1 PCS
7 FRGP CORE 084629A…101 2 PCS
8 FPMA 11 470139A…103 3 PCS
9 FPMA 11 470139A…102 1 PCS
9 FPAA 4 PCS
10 FRHA CORE 084416A…101 1 PCS
11 FMFA 11 470149A…103 1 PCS

NOKIA MINI RACK ULTRASITE EDGE
BASE TRANSEIVER STATION
CRMC 468126A…101 1 PCS
UNITS IN THIS RACK:-
1 PWSA 11 467865A…103 2 PCS
2 BB2A 11 467869…107 1 PCS
3 BOIA 11 467868A…106 -1 PCS
4 FSMD CORE 083780A…102 1 PCS
1 NOKIA SIEMENS
MCRNC1000-1.0
BCN-A C111721.A3A -1 PCS
2 NOKIA – IP740
NBB3740000 C8 N800799006 C 1 PCS
3 NOKIA FLEXI SERVER RACK
B FADM-A C108981…A02 1 PCS
CARDS IN THIS RACK:-
1 B CPi1-B C109577…B1A 5 PCS
2 B CPi1-B C109577…B02 1 PCS
3 B IDF1-C C109732…B02 2 PCS
4 B SWSE-A C108434…D2A 2 PCS
1 ZEBRONIC LABLE PRINTER
M PCS110XI 1 PCS
1 MOTOROLA CHASSIS
ENDUR X CO 21745X-DC C1-S1-P2
SAP PCS122104 D 1 PCS
CARDS IN THIS UNIT:-
1 CPCI-745 12 PCS
2 SP-SW CPCI-F30 2 PCS
3 RTB-21K/X -2 PCS
1 CELLCOMM
TRI BAND REPEATER
GSM+DCS+WCDMA 37DBM
M PCSCSL/LPR/MW/3B/GDW/37 1 PCS
1 GSM REPEATER
M PCSBA9015WI 1 PCS
NOKIA WIRELESS FOR SALE

Lucent for sale

Lucent for sale
sales@1com.com
TN9,2,TN6B,4,TN856C,1,TN69B,3,TN2116,5,TN856C,1,TN870,4,TN75C,3,TN1369,6,6,TN870,4,TN6B4,TN70B3,TN69B,3,TN61B,1,TN847,TN870,4,TN870,4,TN856C,1,TN870,4,TN856C,2,1,1A,TN92,TN888,5,17,TN888,5,17,TN856C,1,TN870,4,TN856C,1,TN168B,1,2,TN1286,2,TN1131,TN859,TN619,7,TN1611,TN1802,TN1802,TN1179,TN883,5,8,TN1800,3,3,TN1368,10,10,TN870,4,TN856C,2,1,1A,TN69B,3,TN870,4,TN870,4,TN888,5,17,TN856C1,TN856C2,1,1A,TN888,5,17,TN888,5,17,TN888,5,10,TN883,7,TN856,C1,TN856,C1,TN1286,2,TN888,5,16,TN884,9,12,TN888,5,16,TN888,5,16,TN888,5,16,TN882,6,TN888,5,17,TN888,TN888,TN888,TN888,5,17,TN888,5,16,TN888,5,16,TN856C,TN856C1,TN870,4,TN1034,2,TN888,5,16,TN888,5,16,TN888,5,16,TN888,5,16,TN882,6,TN888,5,16,TN884,9,12,TN884,9,12,TN882,6,TN888,5,17,TN888,5,17,TN883,5,10,TN888,5,17,TN888,5,16,TN883,7,TN888,5,16,TN222,7,TN1274B,TN881,6A,TN1034,TN888,5,17,TN888,5,16,TN888,5,16,TN6C,1,1,TN888,5,17,TN888,5,17,TN69B,3,TN856C,TN1369,6,6,TN,888,5,1,6TN,70B,1,5,TN888,5,16,TN70B,1,5,TN870,4,TN1800,3,3,TN5D,1,1,TN10,2,TN75C,TN983,TN10,2,TN70C,2,2,TN61B,1,TN84,7,TN69B,3,TN6C,1,1,TN75C,3,TN9B,1,1,TN61B,1,TN84,7,TN70C,2,2,TN983,6,TN9,2,TN884,9,1,2,TN881,TN888,TN888,5,8,TN1369,6,6,TN856C1,TN870,4,TN888,5,17,TN888,5,16,TN883,5,12,TN882,TN1800,6,6,TN888,14,TN69B,3,TN1274B,4,TN856C,1,TN856C,2,1,1A,TN870,4,TN70C,2,2,TN886,7,9,TN1034,TN70C,2,2,1300302930,1300253910,1300253910,LDCCMH7211,982TTC,1,2,TN2012,2,7,TN2012,2,7,TN2012,2,7,ED7C38430,TN2012,2,7,TN856C2,1,1A,TN1368,10,10,TN856C2,1,1A,TN870,4,TN856C2,1,1A,TN1820D,4,5,LEY4AE,S2,5A,AWS8,S1,1,177C,S1,2,DSX1,R1,84,F,6SB23,ED2C84130,G2P,TN168D,1,1,TN167,2,7,AKM2C,S1,3,TN1612B,7,KCB7,ME762AF,TN1407,6,6,DIGITEST,DWU,9050022,TN2001,S2A,TN2001,S2A,CG1001A07,STGRLPM48RP,11021,MAGNUM,100,TN2405,S1,TN2111B,TN1009B,TN2157,1,1,TN1179ISSUE,TN2111B,TN1286B,TN1576,3,9,TN1703,9,12,TN193,TN1712,1,3,TN1703,9,12,TN1703,9,9A,TN1711,1,3,TN1712,TN1712,1,3,TN69B,TN1712,1,2,TN1712,2,1,TN1702,2,4,TN167,2,5,TN1701,1,1,TN1852,4,4,TN1702,1,2,TN589,TN748D,TN484E,TN1853,1,3,TN3500,1,1,TN1852,4,5,TN1703,9,13,TN1711,P5,TN1852,4,5,TN1852,4,4,TN1702,1,2,TN589,TN167,2,6,TN1712,1,1,TN1711,1,2,TN1853,1,1,TN1853,6,4,TN1852,4,5,TN1712,2,1,TN1852,4,4,TN2014,4,TN1710,TN2098,1,2,TN1398,2,2,TN1856,S3,3,TN867,TN1720A,TN69B,TN1821C,2,2,TN1820D,3,3,TN1508,TN1720G,1,1,AP11X,TN856C,2,1,1A,TN221,6,8,TN1843,1,1,TN1843,1,1,TN867,2,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,TN1681,S3,5,LEY4AE,S2,5A,LEY1AE,S1,9,J1P033AT1,AKM3,AKM3,3E615213AE,982TRC,982TRC,982TRC,982TRC,982TRC,351120,351120,351220,TN884,9,TN884B,S1,1,663711804,DSXPNLHR23B,DSXCAPE,DSXCAPE,DSXCAPE,TN1681,3,5,TN882,4,8,TN2012,4,TN2012,5,TN3B,4,TN69B,3,TN873,13,TN873,13,TN1034,TN856C2,1,1A,TN870,TN881,TN1800,6,6,TN221,6,8,TN1821C,2,3,TN1820D,4,5,TN1407,6,6,TN875C,8,TN1407,6,6,WSA001,S1,3,TN1612B,7,TN1853,1,3,TN168C,1,1,TN1702,1,3,TN1712,1,3,TN1716,1,1,TN914,6,8,TN1703,9,14,TN1854,5,6,TN1009B,1,1,TN3500B,1,2,TN870,4,TN856C2,1,1A,TN589,TN1612B,TN1703,TN1803B,2,3,TN168D,TN914,6,8,TN1011C,1,2,TY12,TN2092,3,SWT,TN1640,TN1856,TN1640,TN878,TN867,X0416E1V01B,X0416E101B,X0421C01A,SW,X042OAIVO1A,TN1348,7,TN1346,6,TN1348,6,TN1082,5,TN1083,8,TN221,6,TN128,7,TN234,10,TN128,9,TN1053,2,TN1054,1,TN1611,4,TN1042,17,TN1377,2,TN833,5,TN1661,2,5,TN1042,18,TN1086B,3,3,TN1845,S2.3,TN1845,S2.5,TN1845,S2.2,TN128,3,10,TN221,6,8,TN867,TN896,1,3,TN898C,1,3,TN1042B,1,1,TN1681,3,4,TN1685,6,10,TN1821B,1,2,TN1843,1,1,TN1685,6,12,TN1681,3,5,TN870,4,TN1034,2,TN2092,2,TN2092B,11,TN1002B13,TN1011,TN1011,TN101178,TN101178,TN1011B,TN20941X25,TN209911,TN10117,TN10335,TN2092,TN10095,TN10096,TN1009S59,TN209911,TN1003,5,TN1011,TN2098,S1,1,TN2229,1,1,TN2229,1,1,TN1009CPMHSS5,TN1009CPMHSS59,TN1011TY12S78,TN1011,TN1016B,TN1010,TN2094,1X25,TN2094,2,4X25,TN2096,S1,1,TN2094,TN2094S17,TN2096,S1,1,TN222911,TN1011,TN2092,TN2094,TN222911,TN2157S11,TN1010,TN1010,1,10,TN2096,1,2,TN209913,TN215712,TN1003,TN2092,TN2094,TN2092,TN1002B,TN1003,TN1010,TN1011B,TN1009,TN1010,TN1011,TN2094,1,TN2092B,1,1,TN2096,1,1,TN2094,S1,TN2094,S1,6,TN2094,S1,6,TN2094,1,2,TN2094,S1,4,TN2094,S1,5,TN2229,1,1,TN1003,5,TN1011,TY12,9,TN2229,S1,1,TN1009S59,TN20941X25,TN1274B,S2,TN1286,S2,TN1374,S1,7,TN1407,S6,8,TN244,S5,TN5B,S2,TN61B,S1,TN70C,S2,2,TN70C,S2,3,TN870,S4,TN881,S2,TN9,2,TN915,S4,410CA,S1,18,410AA2,S1,2,430AA,S1,3,415AC,S1,4,495KA,S1,15,410CA,S1,18,410AA2,S1,2,TN1388,1,2,TN1183,TN1840,TN1387,1,1,TN1187,TN1385,1,TN1188,TN1186B,TN1179,TN1186B,TN1183,TN1186,TN1387,1,1,TN1385,1,TN1186B,TN1184B,TN1387,1,1,TN1187,TN1385,1,TN1387,TN1184B,TN1187,TN1186B,TN1184,5,TN1186,2,TN1186B,1,TN1186,2,TN1186,1,TN1188,2,3,TN1179,3,TN1187,2,4,TN1181,IOS,2,TN1184,5,TN1183,3,5,TN1186B,1,TN1185,1,3,TN1186,TN1179,3,TN1188,3,TN1187,2,4,TN1188,2,3,TN1179,3,TN1186,2,TN1186,1,TN1188,3,TN1186,2,TN1186B,1,TN1387,1,1,SS,TN1186,2,TN1186B,1,TN1187,2,4,TN1186,2,TN1181,TN1179,3,TN1179,BL2,TN1385,1,TN1387,1,1,SS,TN1385,1,TN1388,1,TN1388,1,2,TN,1179,BL,1,TN1179,3,TN1184,5,TN1184,1,4,TN1181,IOS,2,TN1387,1,1,SS,TN1188,2,3,TN1188,3,TN1183,2,TN1183,3,4,TN1183,5,TN1183,3,5,TN1186,2,TN1185,4,TN1186B,1,TN1385,1,TN1186B,1,TN1387,1,1,TN1186,2,TN1188,1,4,TN1187,2,4,TN1188,3,TN1385,1,TN1186B,1,TN1187,2,4,TN1186,2,TN1385,1,TN1188,2,3,TN1388,1,2,TN1186B,1,TN1181,2,TN1185,4,TN1184,1,4,TN1183,3,5,TN1181,2,TN1186B,1,TN1183,3,5,TN1184,1,4,TN1188,3,TN1179,3,TN1187,2,4,ST32171WC,TN1635,3,5,J1P033AT1,L3,ST3,40013,01,15139,REV,A,TN1385,1,TN1186B,1,TN1185,4,TN1187,2,4,TN1387,1,1,TN1188,2,3,TN1188,1,4,TN1388,1,TN1187,TN1184,1,4,TN1183,3,5,TN1187,2,4,TN1179,3,TN1136,2,TN1186,TN1186,2,TN1185,4,TN1187,2,4,TN1181,2,TN,1183,3,4,TN1184,TN1011C,S1,1,TN1011C,S1,2,TN1374,S1,15,TN1374,S1,7,TN5B,S1,TN876,10,TN882,4,7,TN1843,1,1,TN1685,6,10,TN1042B,2,TN128,3,10,TN898C,1,3,TN1681,3,4,TN883,5,12,TN213,S6,TN214,S5,TN1374,S5,TN1368,S10,10,TN69B,S2,TN1034,2,TN1681,3,4,TN1681,3,4,TN1634,1,2,TN897,1,3,TN851,5,7,TN851,5,7,TN221,6,8,TN1082B,4,TN1034,2,TN867,2,TN1685,6,12,TN1634,1,2,TN897,1,3,TN898C,1,3,TN128,3,10,TN870,4,TN856C,2,TN1681,3,4,TN1685,6,10,TN1414,3,5,TN1681,3,5,TN856C,2,TN1377,1,6,TN1648,TN787K,TN754,SER,4,TN742,V17,UN303C,1,1,TN754,TN777B,V20,TN7868,TN742,V18,TN1414,3,5,BRS1,TN464F,REV,3,TN220B,4,10,TN882,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN1681,TN220B,4,10,TN1821C,TN1821C,TN220B,4,10,TN1820D,TN1820D,TN1806,TN1806,TN1806,TN1806,TN1806,TN1371C,3,TN1806,TN867,TN867,TN867,TN867,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1371C,3,TN1034,TN1319B,TN1319B,TN1319B,TN1319B,TN1319B,TN1410B,TN1410B,TN1410b,TN1410B,TN1319B,TN1319B,TN1410B,TN1410B,TN1319B,TN1319B,TN870,TN1411,TN1411,TN1411,5,8,TN856C,2,TN1411,TN1411,5,8,TN1411,5,8,TN1411,TN1411,5,8,TN1411,TN856C,2,TN856C,2,TN1410B,TN1410B,TN1410b,TN1410b,TN856C,2,TN1411,TN1411,5,8,TN856C,2,TN856C,2,TN870,TN1034,TN1410b,TN1681,TN193C,TN3B,1,TN882,S4,8,TN1681,S3,5,TN1034,S2,TN1681,S3,5,TN1806,2,3,TN867,S1,3,TN867,S1,3,TN1821C,S2,4,TN1842,S2,2,TN74B,TN870,S4,5,TN1411,S5,8,TN1286,S2,15139,REV,A,TN754,TN742,TN,2094,1,2,TN,288,ISS,1G,010,0000,0701,LP300A,S1,7,LP360A,TN1411,5,8,TN1842,TN1842,TN1842,TN1410b,TN1411,TN1285B,TN1034,TN1034,TN884C,TN882, Lucent
Lucent for sale

NOKIA-NSN for sale

NOKIA-NSN for sale
sales@1com.com
NOKIA BSC3I DX200 RACK
PDFU-B C108208 B1C
SW128B C108487 B1D
CL3TG C08826 A1D
PSC6-A C08953 B3C
PSC6–A C08953 B3D
SWCOP-A C08947 B3G
MBIF-V C74920 H6E
CP710-AB C109767 B1E
CP710-AB C109767.B1B
PSC6-A C08953 B3C
ESB 26 C108885 C02
SWCOP-A C08947 B3G
MBIF-B C74920 H6E
MBIF-D C74920 H6E
AS7-C C105007 E4A
AS7-C C105007 D02
SERO-B C109453 A1A
SWAT-A C08950 C5E
ODTU-A C101810 A1E
HDPU-A C100720 A2F
PCU2-D C108407 C2D
PCU2-D C108407 C3B
SHIM4T C104095.B1A
NOKIA-CDS
PDFU-B C108208.B1C
DSMA-S C72380.A1D
DSCO C08829 A1C
PSC6 C08862 A1D
CLAB-S C08839.A02
SHIM4T C104095 B1A
NOKIA SIEMENS NETWORKS
FAAMO-A C110638 D3A
ADPPU-A C111008 B1C
CPRT4-A C111970 A1C
HBRT3-A C111974 A2B
ADPEM-A C110576 A1C
ACH16SET-A C110808.05
ACPI4-A C111969.A2A1
D.CARDS
AMCSF-A C110658.B1A
G34AM C110383 A2A
AHUB3-A C111968.B1A
CHAF2-A C110639.A1A
ASMGR-A C110581.A4A
NOKIA BSC3I DX200
PDFU-B C108208 P1C
SW128B C108487 B1D
CL3TG C08826 A1D
COP-48T C102648 D1A
DSC6-A C08953 B3C
ESD 26 C108885 C02
SWCOP-A C08947 B3G
MBIF-V C74920 H6E
CP710-AB C109767 B1E
CP710-AB C109767.BEB
PSC6-A C08953 B3C
ESB 26 C108885 C02
SWCOP-A C08947 B3G
MBIF-B C74920 H6E
AS7-C C10547 D02
AS7-C C105007 E4A
AS7-C C105007 D02
SERO-B C109453 A1A
HWAT-A C08950 C5E
ODPU-A C101810 A1E
HDPU-A C1007200 A2F
PCU2-D C108407 V2D
PCU2-D C108407 B2D
2ET4E C108784 C1D
NOKIA BSC3I DX200
PDFU-B C108280 B1C
SW128B C108487 B1D
SWCOP-A C08947 B3G
MBIF-B C74920 H6E
CP710-AB C109767 B1E
CP710-AB C109767.BEB
PSC6-A C08953 B3C
ESB 26 C108885 C02
SWCOP-A C08947 B3G
MBIF-B C74920 H6E
AS7-C C10547 D02
AS7-C C105007 E4A
AS7-C C105007 D02
SERO-B C109453 A1A
HWAT-A C08950 C5E
ODPU-A C101810 A1E
HDPU-A C100720 A2F
HDPU-A C100720 A2J
PCU2-D C108407 B2D
ET4E C108784 C1E
FTRB C100600…B1C
TON-FIA C08690.B1C
AFAMO-A C110638 A2A
ADPDU-A C111008 B1C
CPRT4-A C111970 A1A
CPRT4-A C111970 R1C
CPRT4-B C112074 A1A
HBRT3-A C111974 A2B
ADPEM-A C110576 A1C
NIRT1-A C111202 A1A
ACH16SET-A C11080803
ACPI2-A C110577 C2B
D.CARS
ETHAM-A C110575 B1A
HDSAM-A C110598 B2A
ACPI4-A C111969 A1A
D.CARDS
AMCSF-A C110658A1B
AHUB-A C111968 R1A
CHAF2-A C110639 A1
ASMGR-A C110581.A4A
NOKIA SIEMENS NETWORKS
MULTI MEDIA GATEWAY
SRA1-B C108449 A1C
SRA3 C109979 C03
ASRA3 C109979 C03
CARDS IN THESE RACKS
CPLC36 C106522 A1C
CPAL C107210 A1C
CPSY C107280 A1C
TBUF C71700 C1E
BCTBP C71760 A1A
TSS3 C08986 E3D
SF10 C100580 D1L
NI4S1-B C100610 B4A
CPLAN-A C100740 A1C
CPD120-A C110052 A1B
NI4S1-B C100610 B04
EHAT C100880 B02
IPFGE C101160 D3C
CDSP-C C105546 B2F
SF10E C110899 B1B
AL2S-D C109047 A1A
NP2GE C109451 A1C
PD30 C109472 A01
IW16P1A C109500 A1A
MX622-D C109700 A1E
CPETS-E C109821 101
CPETSE-C 109821 A01
BISFC C109975 A1A
CCP18-A C109093 B02
HDS-B C109941 A01
2ESA24 C108427 C2A
NOKIA SIEMENS NETWORKS
RADIO NETWORK CONTROLLER
SRA3 (CHASSIS) C109979 C03
CPD120-A C110052 A1B
SF10E C110899 B1B
SHIM25 C73384 C1A
CDSP-C C105546 D2F
ESA24 C10847 C24
MCP18-B C110547 B02
CCP18-A C109093 B02
MX622-D C109700…A1E
PD30-C C109472…A01
AL2S-D C109047…A1A
HDS-B C109941…A01
CCP18-A C109093…B02
TSS3 C08986…E3D
TBUF C71700…C1E
SRA3 (CHASSIS) C109979 C03
SF10E C110899 B1B
CDSP-DH C110830…D1C
MX622-D C109700…A1E
PD30 C109472…A01
AL2S-D C109047…A1A
HDS-B C109941…A01
CCP18-A C109093…B02
EHAT C100880…B02
TBUF C71700…C1E
SRA3 (CHASSIS) C109979 C03
CDSP-C C105546 D2F
CDSP-C C105546 D2E
CCP18-A C109093 B02
MX622-D C109700…A1E
PD30 C109472…A01
AL2S-D C109047…A1A
TBUF C71700…C1E-
NP2GE-B C111587…B1C
NI4S1-B C100610…B04
SRA3 (CHASSIS) C109979 C03
CDSP-C C105546 D2F
CDSP-C C105546 D2E
CCP18-A C109093 B02
MX622-D C109700…A1E
PD30 C109472…A01
AL2S-D C109047…A1A
TBUF C71700…C1E
NP2GE-B C111587…B1C
BIE1T C103060…A1C
BISFC C109975…A1A
NOKIA
ULTRASITE WCDMA SUPREME
BASE TRANSCEIVER STATION
WINB 469883A …205
WAF 468105A…103 WAFA-1
WPA 469727A…103 WPAJ 11
WTR 469876A…204 WTRD 12
WIC 468232A…207 WICA11-
WIC 468232A…308 WICA11-
WSMF 471824A…103 WSMF11
WSPF 471822A…102 WSPF
WAMA 468156A…305 WAMA13
WPS 469446A…103 WPSE
WSCA 468158A…105 WSCA11
WSM 468803A…103 WSMB11
WSP 469550A…WSPC 112
WAMA 468156A…305 WAMA13
WPSE 469446A…103 WPSE PSU
FAN 080638A…104 WINB DORIS
B AXUB T32107…09-D2
IFUC IFU3 T32107…05.E0
AXCF T32107…14-B2 AXCF
NOKIA
FCIA 11 470152A…103
FPMA11 470139A…102
ERGA 470250A…101
EXGA 470215A…102
NOKIA FLEXI EDGE GSM
BASE TRANSCIVER STATION
FEPD 083299A…106
ERDA 470253A…102
EXDA 470216A…102
FAGB 471615A…101
FCIA 11 470152A…103
ERDA 470253A…102
EXDA 470216A…102
FPMA 11 470139A…102
NOKIA FLEXI EDGE GSM
BASE TRANSCIEVER STATION
FEPD 083299A …106
ERGA 470250A…101
EXGA 470215A…102
FAGB 471615A..101
FCIA 470152A…104
FPMA 470139A…204
FRGL CORE 084208A…102
FRGL 11 471834A…101
FSME CORE 083833A…105
FPMA 11 470139A…102
NOKIA ULTRASITE EDGE
BASE TRANSICVER STATION
469725A…203
UNITS CARDS IN THESE RACKS
PWSA 467865A…206
PWSA 11 467865A…103
BB2F 12 469643A…103
BOIA 12 467868A …108
FXC E1T1 467611A …107 VXTB 11
M2LA 11 468530A…..109
M2HA 11 468532A…109
TSGB 14 468704A…413
TSDB 12 469089A…209
TSPB 14 468706A …412
TSPA 11 467829A….106
TSTB 12 469087A…210
WCGA 11 467833A…103
WCPA 11 467835A…103
WCDA 11 467834A….104
DVPA 11 468221A…101
DVPA 11 468221A…104
DVTD 11 469644A…103
DVGA 11 468216A…103
DVGA 11 468216A…104
DVDC 11 468619A…102
DVDC 11 468619A…103
FCIA 11 470152A…103-
FSME 471469A…104-
FSME CORE 083833A…104
FSME CORE 083833A…105
FTIB-UNIT 471720A…103
FRGL-11 471834A…101
FRGL CORE 084208A…102
FRGP 472100A…101
FRGP CORE 084629A…101
FPMA 11 470139A…103
FPMA 11 470139A…102
FPAA
FRHA CORE 084416A…101
1FMFA 11 470149A…103
NOKIA MINI RACK ULTRASITE EDGE
BASE TRANSEIVER STATION
CRMC 468126A…101
UNITS IN THIS RACK:-
PWSA 11 467865A…103
BB2A 11 467869…107
BOIA 11 467868A…106
FSMD CORE 083780A…102
NOKIA SIEMENS
MCRNC1000-1.0
BCN-A C111721.A3A
NOKIA – IP740
NBB3740000 C8 N800799006 C
NOKIA FLEXI SERVER (RACK)
B FADM-A C108981…A02
CARDS IN THIS RACK:-
B CPi1-B C109577…B1A
B CPi1-B C109577…B02
B IDF1-C C109732…B02
B SWSE-A C108434…D2A
M NO.110XI
MOTOROLA
ENDUR X CO 21745X-DC C1-S1-P2
SAP NO.122104 D
CARDS IN THIS UNIT
CPCI-7451
SP-SW CPCI-F30
RTB-21K X
CELLCOMM
TRI BAND REPEATER
GSM+DCS+WCDMA 37DBM
M NO.CSL LPR MW 3B GDW 37
GSM REPEATER
M NO.BA9015WI
NOKIA-NSN for sale

NOKIA FOR SALE

NOKIA-NSN FOR SALE
sales@1com.com
C108488 C08825 C100720 C109453 C08947 C81550 C08839 C101180 C08950 C08953 C105007 C08860 C74920 C108885 C08773 C08841
Nokia C08853 SWCSM-S SWCSM-S CARD C08853 C08853 SWCSM-S SWCSM-S CARD C08853 C08854 SWSPS-S SWSPS-S CARD C08854 C08860 PSC1 PSC1-S CARD C08860 C08860 PSC1 PSC1-S CARD C08860 C08853 SWCSM-S SWCSM-S CARD C08853 N800864003 NOKIA C4 1GB CARD NIF 4204 BOARD N800864003 N431035001 NIF7000FRU 4 PORT 10/100 NIC CPCLV2 MODULE N431035001 C107250 II4S1-A II4S1-A CARD C107250,NSN N800777001.B1 GLPC-2 UNIT WITH 2GB RAM N800777001.B1 MW1642 WLAN WIRELESS ROUTER MW1642 60-0008-800 R3.0 HITCHHIKER MCP CARD SLCEZ0UFAC 60-0008-800 R3.1 SPEEDLINK MCP CARD SLCEZ06FAA N800642004 NOKIA CPCI ATA HDD CARD N800642004 NIF4202000 C1 Nokia ATM155 OC3/STM1 CARD NIF4202000 C1 NIF4205000 C1 NOKIA NIF4205 CPMC CARD NIF4205000 C1 N805373001 NOKIA-NSN-NOKIA, IP03400,NOKIA,Nokia BSC2i,NOKIA BSC,NEW Nokia,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,HDAD2,A,HDAD2,A,BSC,Nokia,MBIF,UA,HDAD2,NSN BAY,CL1TG,CL1TG,PSC3,PSC3,PSC3,PSC3,PSC3,PSC3,SWCOP,S,SWCOP,S,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,HDAD2,A,HDAD2,A,N805373001 N800777001.B1 GLPC-2 UNIT WITH 2GB RAM N800777001.B1,Nokia N800642004 NOKIA CPCI ATA HDD CARD N800642004 NIF4205000 C1 NOKIA NIF4205 CPMC CARD NIF4205000 C1 NIF4015FRU C1 4 PORT 10/100 ETHERNET CARD NIF4015FRU C1 N800864003 NOKIA C4 1GB CARD NIF 4204 BOARD N800864003 NIF4202000 C1 ATM155 OC3/STM1 CARD NIF4202000 C1 60-0148-801 R5.1.1 SPEEDLINK QUAD LN CD SLL3LM0BAA 60-0027-802 OC3T2 SLL1408EAA 60-0054-801 R3.2,NSN SPEEDLINK IDSL LINE CD,NOKIA SLL2EEBAAA E32628.01–A1 SPEEDLINK DMT4 LINE CD SLL2FFGAAB C08854 SWSPS-S SWSPS-S CARD C08854 C08839 CLAB-S CLAB-S CARD C08839 C72380 DSMA-S DSMA-S CARD C72380 C08829 DSCO DSCO CARD C08829 C08862 PSC6 PSC6 CARD,NSN C08862 C72101 CP523-A CP523-A CARD C72101 C08946 VANG-A VANG-A CARD C08946 C08947 SWCOP-A SWCOP-A CARD C08947 C08945 MFST-A MFST-A CARD C08945 C08956 TGFP-A TGFP-A CARD C08956 C100470 CP550-B CP550-B CARD C100470 C08951 AS7-A AS7-A CARD C08951 C08902 ET2E-SC ET2E-SC CARD C08902 C08901 ET2E-S ET2E-S CARD C08901 C08839 CLAB-S CLAB-S CARD C08839 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C08860 PSC1 PSC1-S CARD C08860 C44050 PCU-A PCU-A CARD C44050 C102196 ESB18 ESB18 CARD C102196 C08854 SWSPS-S SWSPS-S CARD C08854 C08839 CLAB-S CLAB-S CARD C08839 C100630 PSC9 PSC9 CARD C100630 C08853 SWCSM-S SWCSM-S CARD C08853 C08854 SWSPS-S SWSPS-S CARD C08854 C71560 CPETS CPETS PANEL C71560 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510,NOKIA C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C08839 CLAB-S CLAB-S CARD C08839 C104300 ET4C-B ET4C-B SUB RACK C104300 C104250 CLAC-B CLAC-B SUB RACK C104250 C100600 FTRB FTRB FAN UNIT C100600 C100606 PDFU-A PDFU-A FUSE PANEL C100606 C100432 NOKIA MSCI CABINET C100432 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C08945 MFST-A MFST-A CARD C08945 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C08938 CC3C-A CC3C-A CHASSIS C08938 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C83420 EC2E EC2E CARD C83420 C08736 EC2ET EC2ET CARD C08736 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK,NSN C104095 C08945 MFST-A MFST-A CARD C08945 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C08938 CC3C-A CC3C-A CHASSIS C08938 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C08945 MFST-A MFST-A CARD C08945 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C08938 CC3C-A CC3C-A CHASSIS C08938 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C08945 MFST-A MFST-A CARD C08945 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C08938 CC3C-A CC3C-A CHASSIS C08938 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C08938 CC3C-A CC3C-A CHASSIS C08938 C08959 PCMC2A PCMC2A CARD C08959 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C08946 VANG-A VANG-A CARD C08946 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C104095 SHIM4T SHIM4T NOKIA BLANK C104095 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C74990 MBIF-C MBIF-C CARD C74990 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C08938 CC3C-A CC3C-A CHASSIS C08938 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C100600 FTRB FTRB FAN UNIT C100600 C71560 CPETS CPETS PANEL C71560 C71560 CPETS CPETS PANEL C71560 C100600 FTRB FTRB FAN UNIT C100600 C100606 PDFU-A PDFU-A FUSE PANEL C100606 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD,NOKIA C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C105510 ECE2 ECE2 CARD,NOKIA C105510 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C104250 CLAC-B CLAC-B SUB RACK C104250 C104300 ET4C-B ET4C-B SUB RACK C104300,NSN C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C100432 NOKIA MSCI CABINET C100432 C08839 CLAB-S CLAB-S CARD C08839 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C105510 ECE2 ECE2 CARD C105510 C08839 CLAB-S CLAB-S CARD C08839 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 C104300 ET4C-B ET4C-B SUB RACK C104300 C104250 CLAC-B CLAC-B SUB RACK C104250 C100432 NOKIA MSCI,NSN CABINET C100432 C100606 PDFU-A PDFU-A FUSE PANEL C100606 C105507 ET2E-T ET2E-T CARD C105507 465389A TRXD 465389A 465389A TRXD 465389A T36413.21 TRK 155LH CARD T36413.21 T36413.21 TRK 155LH CARD T36413.21 T37420.01 TKETHIG CARD T37420.01,NSN T36412.11 TRK 155SH CARD T36412.11 T36413.21 TRK 155LH CARD T36413.21 T36413.30 TRK 155MM CARD T36413.30 T37420.01 TKETHIG CARD T37420.01 T36335.04 EDMT8B3P CARD T36335.04 T36310.01 ESHDSL8 CARD T36310.01 T36335.04 EDMT8B3P CARD T36335.04,NOKIA C50117-A29-B84-4 FILLER PANEL WOPQAB9DAB N806516002 NOKIA IP260 N806516002 SP444 HOTSWAP POWER SUPPLY SP444 EM5400 IP260 EM5400 T36413.11 TRK155SH CARD T36413.11 T36418.10 ADSL 48AF CARD T36418.10 T36418.40 ADSL 2+AF CARD T36418.40 T36418.40 ADSL 2+AF CARD IPU2AC3JAA E30486.02 NOKIA D500 FAN UNIT E30486.02 T30485.02 NOKIA D500 CHASSIS T30485.02 T36418.30 ADSL 48AFT CARD T36418.30 T36413.11 TRK155SH CARD T36413.11 T36418.10 ADSL 48AF CARD T36418.10 E30486.02 NOKIA D500 FAN UNIT E30486.02 T36413.11 TRK155SH CARD T36413.11 T36418.10 ADSL 48AF CARD T36418.10 T36418.40 ADSL 2+AF CARD T36418.40,NOKIA T36418.40 ADSL 2+AF CARD IPU2AC3JAA E30486.02 NOKIA D500 FAN UNIT E30486.02 T30485.02 NOKIA D500 CHASSIS T30485.02,NOKIA T36418.40 ADSL 2+AF CARD IPU2AC3JAA T36418.40 ADSL 2+AF CARD IPU2AEPJAA T36418.40 ADSL 2+AF CARD T36418.40 T36413.11,NSN TRK155SH CARD T36413.11 E30486.02 NOKIA D500 FAN UNIT E30486.02 T30485.02 NOKIA D500 CHASSIS T30485.02 E37500.05 NOKIA CABLE E37500.05 60-0150-800 NOKIA FAN UNIT 60-0150-800 E35373.01 NOKIA CHASSIS E35373.01 60-0150-800 NOKIA FAN UNIT 60-0150-800 E35373.01 NOKIA CHASSIS E35373.01 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 E35479.01 ELSML CARD E35479.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 E35472.01 ELSMS CARD E35472.01 T38904.01 LA48AF CARD T38904.01 T36444.01 NOKIA CHASSIS T36444.01 T36422.02 D500RAM POWER CARD T36422.02 T36418.10 ADSL 48AF CARD T36418.10 T36418.30 ADSL 48AFT CARD T36418.30 T36423.04 TK1000L3 CARD T36423.04 T36424.01 NOKIA D500RAM – FAN UNIT T36424.01 T36428.01 NOKIA CHASSIS IPMFL10KRA T36413.11 TRK155SH CARD T36413.11,NOKIA E30804.23 NOKIA POWER CABLE E30804.23 T36427.01 LPF24AF CARD T36427.01 E36435.01 NOKIA CHASSIS E36435.01 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01,NSN E35472.01 ELSMS CARD E35472.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35415.01 ELSME1 CARD E35415.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35415.01 ELSME1 CARD E35415.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 E35470.01 ELINE CARD SHELF ASSEMBLY E35470.01 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35472.01 ELSMS CARD,NSN E35472.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 E35470.01 ELINE CARD SHELF,NOKIA ASSEMBLY E35470.01 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 E35468.01 EMLA2L CARD E35468.01 E35466.01 EMLA2S CARD E35466.01 E35462.01 ENMP CARD E35462.01 E35465.01 ESTM1T2L CARD E35465.01 E35461.01 EMCP CARD E35461.01 E35460.01 NOKIA CHASSIS,NSN BSC E35460.01 60-0150-800 NOKIA FAN UNIT 60-0150-800 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35472.01 ELSMS CARD E35472.01 60-0150-800 NOKIA FAN UNIT 60-0150-800 E35407.01 EDMT4IP CARD E35407.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 E35373.01 NOKIA CHASSIS E35373.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35415.01 ELSME1 CARD E35415.01 30-0800-002 ELINE FAN TRAY 30-0800-002 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 E35479.01 ELSML CARD E35479.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35415.01 ELSME1 CARD E35415.01 30-0800-002 ELINE FAN TRAY 30-0800-002 E35470.01 ELINE CARD SHELF ASSEMBLY E35470.01 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 T36310.01 ESHDSL8 CARD T36310.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 E35479.01 ELSML CARD E35479.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 E35470.01 ELINE CARD SHELF ASSEMBLY E35470.01 E35472.01 ELSMS CARD E35472.01 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E36479.01 ELSML CARD E36479.01 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 30-0800-002 ELINE FAN TRAY 30-0800-002 E35470.01 ELINE CARD SHELF ASSEMBLY E35470.01 IP350 NOKIA IP350 ROUTER IP350 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 T36384.01 EDMT8A4P CARD T36384.01 E35427.01 EDMT8-1P CARD E35427.01 E35415.01 ELSME1 CARD E35415.01 60-0150-800 NOKIA FAN UNIT 60-0150-800 E35373.01 NOKIA CHASSIS E35373.01 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 E35415.01 ELSME1 CARD E35415.01 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 E35470.01 ELINE CARD SHELF ASSEMBLY E35470.01 30-0800-002 ELINE FAN TRAY 30-0800-002 E35479.01 ELSML CARD E35479.01 E35405.01 EDMT4FP CARD E35405.01 60-0073-800 ADSL ACCESS CARD 60-0073-800 60-0079-802 DC POWER CARD 60-0079-802 E35407.01 EDMT4IP CARD E35407.01 T36335.02 EDMT8A3P CARD T36335.02 60-0150-800 NOKIA FAN UNIT 60-0150-800 E35373.01 NOKIA CHASSIS E35373.01 E35479.01 ELSML CARD E35479.01,Nokia DS62602.11 V.28/V24 INTERFACE MODULE DS62602.11 T65680.11 DNT2Mi T65680.11 TA21518 TERMINAL REPEATER CARD TA21518 TC21101 TC 4 PORT CARD TC21101 E21133 E21133 CARD E21133 CC24011 SWITCHING UNIT CC24011 CC24002 CC24002 CARD CC24002 E21133 E21133 CARD E21133 CG24170 CG24170 CARD CG24170 CC24011 SWITCHING UNIT CC24011 CC24002 CC24002 CARD CC24002 CC24111 CC24111 CARD CC24111 CU24101,NOKIA INTERFACE CARD CU24101 TA21518 TERMINAL REPEATER CARD TA21518 TC21101 TC 4 PORT CARD TC21101 TV21640 CARD TV21640 T65680.11 DNT2Mi T65680.11 T65680.11 DNT2Mi T65680.11 T65680.11 DNT2Mi T65680.11 N805766007 NOKIA IP0380,NSN ROUTER N805766007 N805766002 IP350 N805766002 S42024-L5099-B21-1 UDCM SMF-28 FBR 20KM WMOGACNEAA NIF4220FRU NOKIA QUAD 10/100 ETHERNET NIF4220FRU,NOKIA DS62605.11 X.21 INTERFACE MODULE DS62605.11 DS62604.1 DS62604.1 T30851.02 SUBRACK POWER ADAPTER CARD T30851.02 TU21132.10 I L T CARD TU21132.10 TL21562 CHANGE OVER UNIT TL21562 TC21116 2M MULTIPLEXER 120 OHMS TC21116 DS60250 DNT128 DS60250 60-0054-801 A1 IDSL CARD SLL2EEBAAB 60-0087-801 LSMT1 SLL16R9EAB TU21205 TU21205 TU21132.11 SERIAL CARD TU21132.11 TL21561.2 TL21561.2 TC21117 TC21117 TU21122.5 6981305161 DM2DIU CARD TU21122.5 TU21254 2(4)W LB/EM ADAPTOR UNIT (8 CH.) CARD TU21254 T65650.12 DNT2M-G SP (DC, 75 OHM) T65650.12 T65650.01 DNT2M-G Mini Multiplexer T65650.01 T30705.01 ACM2 SUB UNIT 10 CH INCLUDING 12/16 KHZ, CC T30705.01 T30404.23 T30404.23 T30404.23 T30063.01 TSW1 T30063.01 T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM T30023.02 T30046.02 A45MTA T30046.02 T30054.01 SSW-A T30054.01 T30013.02 STM1 SHORT HAUL T30013.02 T30084.01 SU-A T30084.01 T30073.01 CU T30073.01 T30411.02 SHELF T30411.02 T30404.11 LTU CARD T30404.11 TU21745 BRANCHING CARD TU21745 TU21745 BRANCHING CARD TU21745,NOKIA DS62608.11 G.704/2M DS62608.11 TC21705 SERIAL CARD TC21705 TU21125 CARD TU21125 DS60250.32 DNT128 DS60250.32 TU21126 CARD TU21126 TU21743.01 CARD TU21743.01 TU21254 2(4)W LB/EM ADAPTOR UNIT (8 CH.) CARD TU21254 TF21412 OFFICE BOX 4 TF21412,NOKIA T65660.02 DNT2M-G MP AC ASYM T65660.02 T30701.01 ACM2 V5 CONTROLLER 75 OHM T30701.01 T30023.04 STM4 CARD T30023.04 T30404.01 SHELF T30404.01 T30172.02 STM-16 SHORT HAUL 1300NM T30172.02 T30171.02 STM-4 SHORT HAUL 1300NM T30171.02 T30173.01 STM-1E T30173.01 T30084.01 SU-A T30084.01 T30046.02 A45MTA T30046.02 T30174.01 CDXC-1 T30174.01 T30084.01 SU-A T30084.01 T30041.01 2M 120 T30041.01 T30041.02 2MTA 120 T30041.02 T31420.01 SAN2M 21x2m UNIT 120 OHM BALANCED T31420.01 T30013.01 STM1 LONG HAUL T30013.01 T30083.01 SU T30083.01 T30041.02 2MTA 120 T30041.02 T30041.02 2MTA 120 T30041.02 T30041.01 2M 120 T30041.01,NOKIA T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM,NOKIA T30023.02 T30803.03 POWER CABLE NTM 2.5M T30803.03 T30426.01 NTM 1-SLOT BLANK FRONT PLATE T30426.01 T30426.20 NTM1-SLOT BLANK FRONT PLATE T30426.20 T31491.01 STM-1 SH 1310 NM T31491.01 T31420.01 SAN2M 21x2m UNIT 120 OHM BALANCED T31420.01 T30084.01 SU-A T30084.01 T30084.01 SU-A T30084.01 T30084.01 SU-A T30084.01 T30041.02 2MTA 120 T30041.02 T30414.03 CHASSIS T30414.03 T30013.01 STM1 LONG HAUL T30013.01 T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM T30023.02 T30013.16 STM1 ROUTER INTERFACE T30013.16 T30073.01 CU T30073.01 T30041.02 2MTA 120 T30041.02 T30041.02 2MTA 120 T30041.02 T30013.16 STM1 ROUTER INTERFACE T30013.16 T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM T30023.02 T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM,BCBE C08668,B2A,NOKIA C08668,B2A C08671,A2B C08671,A2B C08680,D3C C08680,D3C C08680,D3C C08680,D3C C08680,D3C C08680,D3C C08706,C03 C08764,B2A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08614,E2A C08614,E2A C08641,C3B C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08652,C2A C08655,F2A C08655,F2A C08860,A01 C08860,A01 C08887,G1B C08887,G1B C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08900,A2B C08900,A2B C08924,A1A C08970,B02 C08971,A02 C100060,A01 C100060,A01 C08887,G1B, C08887,G1B, Nokia BSC2i,NSN C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C22960,.A02 C28854,A01 C28854,A01 C28990,A02 C29337,A1A C29337,A1A C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C71770,B3A C71770,B3A C72440,.02 C72440,.02 C72440,.02 C72440,.02 C72440,.02 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01,TU21236 CU 8CH E M/UP:2XE M/VF TU21236 T30171.01 STM-4 LONG HAUL 1300NM T30171.01 IP350 NOKIA IP350 ROUTER IP350 IP390 NOKIA IP390 ROUTER IP390 T55241.03 NOKIA FIU 19 MOUNTING KIT FOR 16x2M 1 +1 T55241.03 T55241.01 T55241.01 T55241.01 T55851.01 T55851.01 T55851.01 T55054.32 FH WAVEGUIDE 15G,NSN T55054.32,NOKIA T55055.02 FH WG-ADAPT FOR SNAP-ON 13GHz T55055.02 T55212.01 FLEXIHOPPER PLUG-IN UNIT 16X2 T55212.01,NOKIA T55211.02 FIU 19/EXU T55211.02 082849A.104 FLEXI WCDMA BASE STATION 082849A.104 T55340.01 FIU 19E INDOOR UNIT T55340.01 T55212.01 FLEXIHOPPER PLUG-IN UNIT 16X2 T55212.01 T55320.01 MODULE INTERFACE ETHERNET T55320.01 T55220.02 FIU 19(E) 4x2M 75 RJ45 PLUG-IN UNIT T55220.02 T55220.02 FIU 19(E) 4x2M 75 RJ45 PLUG-IN UNIT T55220.02 T55320.01 MODULE INTERFACE ETHERNET T55320.01 T55240.01 FIU 19 0x2M 1+0 T55240.01 T55220.02 FIU 19(E) 4x2M 75 RJ45 PLUG-IN UNIT T55220.02 T30506.09 NOK/SUB 17 SLOT DYNANET SUBRACK FOR DM2/ACM2 T30506.09 T30851.02 SUBRACK POWER ADAPTER CARD T30851.02 T30700.02 MCD CARD T30700.02 80-0642-002 ATA HDD CARD 80-0642-002 41-0067-001 POWER SUPPLY FOR NOKIA IP650 41-0067-001 N803600006 IP650 N803600006 N480005001 NOKIA IP530 PWR SUPPLY-AC N480005001 N805367006 NOKIA IP530 N805367006 NIF4221FRU C1 NOKIA 1000, NIF4221FRU C1 N805711002 N805711002 N805711002 N480005001 NOKIA IP530 PWR SUPPLY-AC N480005001 N805367006 NOKIA IP530 N805367006,NOKIA N480005001 NOKIA IP530 PWR SUPPLY-AC N480005001 N805367006 NOKIA IP530 N805367006 N806001002 B INTERFACE MODULE N806001002 B IP0380 NOKIA IP0380 ROUTER IP0380,NOKIA 21CFR1040.10,NSN 21CFR1040.10 IP380 NOKIA IP380 ROUTER IP380 IP380 NOKIA IP380 ROUTER IP380 N826510001 PMC CARRIER CARD N826510001 IP0380 NOKIA IP0380 ROUTER IP0380 NIF4426FRU 4 PORT 10/100BASE-TX EXPANSION MODULE NIF4426FRU 21CFR1040.10 21CFR1040.10 IP390 NOKIA IP390 ROUTER IP390 T65650.02 DNT2M-G SP AC ASYM,NOKIA T65650.02 T65650.01 DNT2M-G Mini Multiplexer T65650.01 T30715.01 ISDN S/T IF UNIT T30715.01 T30705.03 ACM2- 10 CHANNEL CARD T30705.03 T30705.01 ACM2 SUB UNIT 10 CH INCLUDING 12/16 KHZ, CC T30705.01 TU21254 2(4)W LB/EM ADAPTOR UNIT (8 CH.) CARD TU21254 T30851.02 SUBRACK POWER ADAPTER CARD T30851.02 TU21124 61003506946 SUBEXCHANGE CARD TU21124 DS62602.11,NSN V.28/V24 INTERFACE MODULE DS62602.11 DS62604.11 V.35 INTERFACE MODULE DS62604.11 DS62605.11 X.21 INTERFACE MODULE, Nokia BSC2i, DS62605.11 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 C100400 ESP20 CARD C100400 071295A FAN 11 FAN 11 UNIT 071295A T32107 IFUC IFUC CARD T32107 C108434 SWSE-A SWSE-A CARD C108434 C104554 CDSP-B CDSP-B CARD C104554 C08990 CDSP CDSP CARD C08990 282976-3H-03.01 VBP CARD 282976-3H-03.01 282976-3H-03.06 PRLC CARD 282976-3H-03.06 C109558 GIPMC-A GIPMC-A CARD C109558 C109999 ETHPMC-A ETHPMC-A CARD C109999 C100740 CPLAN-A C100740 P01096 WDW36 HARD DISK DRIVE P01096 C43940 EIT48-A C43940 C100340 ESA12 CARD C100340 071295A FAN 11 FAN 11 UNIT 071295A C104554 CDSP-B CDSP-B CARD C104554 C100470 CP550-B CP550-B CARD C100470 C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C100400 ESP20 CARD C100400 C72470 AL2S CARD C72470 C109700.A1F MX622-D CARD C109700.A1F C101180 CP710-A CP710-A CARD C101180 C101800 HDS HDS CARD C101800 C100580 SF10 SF10 CARD C100580 C08980 HDS9 CARD C08980 C109066.A01 CABLE C109066.A01 C105021 MDS-B CARD C105021 C72495 MCPC2 MCPC2 CARD C72495 C104625 AL2S-A C104625 C100590 MX622-B CARD C100590 NR-415266-005 S9196X-FANM NR-415266-005 NR-419165-002 S9674A-FANU NR-419165-002 NR-419164-002 S9673A-FANN NR-419164-002 NK-074304-102 DMC CARD NK-074304-102 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 071422A WFAB WFAB FAN UNIT 071422A C100580 SF10 SF10 CARD,NSN C100580 C08953 PSC6-A PSC6-A CARD C08953 469550A WSPC11 CARD 469550A 46H154A WSPA11 CARD 46H154A T32107.01 AXUA CARD,NSN T32107.01 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 071422A WFAB WFAB FAN UNIT 071422A 071295A FAN 11 FAN 11 UNIT 071295A CS71200 RM 1110 RM 1110 RECTIFIER MODULE CS71200 071422A WFAB WFAB FAN UNIT 071422A 071295A FAN 11 FAN 11 UNIT 071295A 468154A WSPA11 CARD 468154A T32107.02 IFUA CARD T32107.02 46A232A WICA 11 CARD 46A232A 468105A WAFA 468105A 468155A WTRA11 CARD 468155A C71650 MS128M MS128M MEMORY C71650 468277A WPAB 11 CARD 468277A 468154A WSPA11 CARD 468154A T32107.05 IFUC CARD T32107.05 T32107.01 AXUA CARD T32107.01 T32107.02 IFUA CARD T32107.02 C103060.A1C DIE1T,NOKIA C103060.A1C C103030.A1C DIE1C C103030.A1C C101800 HDS HDS CARD C101800 C72495 MCPC2 MCPC2 CARD C72495 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C100590 MX622-B CARD C100590 C102233.A01 CHUS040 cable C102233.A01 C74992.A02 CJB002 cable C74992.A02 C74991.A02 CJA002 cable C74991.A02 C71863.A02 CJA005 cable C71863.A02 C71863.A02 CJA005 cable C71863.A02 C81591.A02 CJB005 Cable C81591.A02 C108087.A01 CHUS048 cable C108087.A01,NSN C105199.B03 CIDS013 CABLE C105199.B03 C104612.B02 CHZS015,NOKIA C104612.B02 071295A FAN 11 FAN 11 UNIT 071295A C100580 SF10 SF10 CARD C100580 C109066.A01 CABLE C109066.A01 C105021 MDS-B CARD C105021 C101800 HDS HDS CARD C101800 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C100580 SF10 SF10 CARD C100580 C105546 CDSP-C CDSP-C CARD C105546 C105546 CDSP-C CDSP-C CARD C105546 C104625 AL2S-A C104625 C100590 MX622-B CARD C100590 C105021 MDS-B CARD C105021 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C08980 HDS9 CARD C08980,NSN C105021 MDS-B CARD C105021 C100590 MX622-B CARD C100590 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C101800 HDS HDS CARD C101800 C100590 MX622-B CARD C100590 C100590 MX622-B CARD C100590 C100590 MX622-B CARD C100590 C105021 MDS-B CARD C105021 C08980 HDS9 CARD C08980 C08980 HDS9 CARD C08980 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575,NSN C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C105546 CDSP-C CDSP-C CARD C105546 C100610 NI4S1-B NI4S1-B CARD C100610 C109700 MX622-D MX622-D CARD C109700 C109047 AL2S-D AL2S-D CARD C109047 C105546 CDSP-C CDSP-C CARD C105546 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD,NSN C100575 C72495 MCPC2 MCPC2 CARD C72495 C109700 MX622-D MX622-D CARD C109700 C110899 SF10E SF10E CARD C110899 C100580 SF10 SF10 CARD C100580 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C72495 MCPC2 MCPC2 CARD C72495 C101800 HDS HDS CARD C101800 C105546 CDSP-C CDSP-C CARD C105546,NSN C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C100575 CCPC2-A CCPC2-A CARD C100575 C104554 CDSP-B CDSP-B CARD C104554 C81645 FTR1 FTR1-FAN UNIT C81645 C81645 FTR1 FTR1-FAN UNIT C81645 C81645 FTR1 FTR1-FAN UNIT C81645 C104554 CDSP-B CDSP-B CARD C104554 C08990 CDSP CDSP CARD C08990 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 C81645 FTR1 FTR1-FAN UNIT C81645 C81645 FTR1 FTR1-FAN UNIT C81645 C74920 MBIF-B MBIF-B CARD C74920 T30023.02,NOKIA T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM T30023.02 T30013.01 STM1 LONG HAUL T30013.01 T30054.01 SSW-A T30054.01 T30023.02 STM4 SHORT HAUL 1300NM T30023.02 T30083.01 SU T30083.01 T30171.02 STM-4 SHORT HAUL 1300NM T30171.02 T30172.02 STM-16 SHORT HAUL 1300NM T30172.02 T30174.01 CDXC-1 T30174.01 T30175.01 CDXC-2 T30175.01 T30173.01 STM-1E T30173.01 T30170.02 STM-1 SHORT HAUL 1300NM T30170.02 T30171.02 STM-4 SHORT HAUL 1300NM T30171.02,BSC T30043.04 SMTA 75 CARD T30043.04 T30043.04 SMTA 75 CARD T30043.04 T30063.01 TSW1 T30063.01 T30043.04 SMTA 75 CARD,NOKIA T30043.04 T30043.02 2MTA 120 CARD T30043.02 T30043.02 2MTA 120 CARD T30043.02 T30705.03 ACM2- 10 CHANNEL CARD T30705.03 TU21124 61003506946 SUBEXCHANGE CARD TU21124 TC21116 2M,BSC2i MULTIPLEXER 120 OHMS,BCBE C08668,B2A C08668,B2A C08671,A2B C08671,A2B C08680,D3C C08680,D3C C08680,D3C,NOKIA,NSN C08680,D3C,Nokia BSC2i,C08680,D3C C08680,D3C C08706,C03 C08764,B2A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08781,C3A C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08614,E2A C08614,E2A C08641,C3B C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08646,A3A C08652,C2A C08655,F2A C08655,F2A C08860,A01 C08860,A01 C08887,G1B C08887,G1B C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08790,B03 C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08900,A2B C08900,A2B C08924,A1A C08970,B02 C08971,A02 C100060,A01 C100060,A01 C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C08887,G1B C22960,.A02 C28854,A01,NOKIA C28854,A01,BSC2i C28990,A02 C29337,A1A,NSN C29337,A1A C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C71770,B3A C71770,B3A C72440,.02 C72440,.02 C72440,.02 C72440,.02 C72440,.02 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C73430,A01 C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74000,A1A C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01 C74840,A01,TC21116,CL1TG,CL1TG, PSC3,PSC3,PSC3,PSC3,PSC3,PSC3,SWCOP, NOKIA,BSC,S,SWCOP,S,MBIF, UA,MBIF,UA,MBIF, UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,MBIF,UA,HDAD2,A,HDAD2,A,BSC,Nokia, C104512, C104095
NOKIA-NSN for sale

Lucent for sale

Lucent for sale
sales@1com.com
1 NE00262-381 T1FYAAFAAA DSX-1 DSX-1 FUSE PANEL HW
3 NE00529-301 ALPQ009AAA CIRCUIT PACK CP100
2 NE00529-302 ALPQ010AAA CIRCUIT PACK CP100
12 NE00529-303 ALPQ021AAA CIRCUIT PACK CP100
1 NE00529-305 ALPQAA5AAA CIRCUIT PACK CP100
1 NE04018-311,3 ETPQ18WAAA E2A MEMORY CIRCUIT PACK
1 NE04073-362 T1OMBBDAAA FT-1 LONG WV LG CARD
1 NJ01411A-11 D4CL200BAA 4W LP SX TERMG UNIT
1 NJ03520A-13 NCFTAC2AAA SMSI 3A TRANSLATOR UNIT
2 NJ03520A-15 3A-TRANSLATOR NCFTAF4AAA SMSI 3A TRANSLATOR UNIT
1 NJ03521A-11 NCFTAD1AAA BCP/MPI TRANSLATOR
1 NP0850A 114760HECI TYCO 48V 850W RECTIFIER
1 NP1200 S-1 74-2052-01 PBP1HS0BAA 48V 1200W RECTIFIER
1 NP1200 S-2 74-2052-01 PBP1HS0BAB TYCO 48V 1200W RECTIFIER
1 NS1 S-1 S1CPWA0AAA
1 NS20N020DD 20N02 445526HECI
38 NS20N020FD 20N02 111556HECI
7 NS20N031CA 20N03 445525HECI
1 NS20N042AC 20N04 445521HECI LDR200 LDR200 110/220V AC PS
1 NS20N050BD 20N05 111718HECI LDR200 STRATUM 3-4 MODULE
7 NS20N051BA 20N05 111893HECI
7 NS20N071DA 20N07 111894HECI
7 NS20N131GB 20N13 113998HECI LDR50 LDR50 OC-3C SINGLE MODE MODULE
1 NS20N141CB 20N14 446022HECI PSAX OC-3C
3 NS20N141DB 20N14 111911HECI
1 NS20N200CE 20N20 111710HECI
5 NS20N200DJ 20N20 113968HECI PSAX CPU MODULE
3 NS20N200DK 20N20 111757HECI CPU MODULE
33 NS20N200DL 20N20 111779HECI CPU MODULE
1 NS20N201EA 20N20 111490HECI
3 NS20N201FA 20N20 114150HECI PSAX CPU2 MODULE
1 NS20N220EB 20N22 113180HECI PSAX E3-ATM
6 NS20N281DB 20N28 111892HECI
6 NS20N301BA 20N30 111719HECI LDR50 VOICE 2-WIRE STA
2 NS20N330BB 20N33 114002HECI 6 PORT IMA MODULE
19 NS20N360JC 20N36 111803HECI DS1 I/O MODULE
2 NS20N360KD 20N36 114004HECI PSAX DS1 I/O MODULE
1 NS20N390DC 20N39 445524HECI
1 NS20N400FC 20N40 112996HECI
2 NS20N400GC 20N40 112894HECI
1 NS20N400JC 20N40 445792HECI PSAX
1 NS20N401JD 20N40 445527HECI
1 NS20N720BA 20N72 445528HECI
8 NS20N720CB 20N72 113999HECI PACKETSTAR ACS PACKETESTAR OC-3C I/O
0 NS20N730BB 20N73 114000HECI OC-3C I/O MODULE
10 NS20N870BB 20N87 114734HECI BLANK
177 NS20N870BC 20N87 113967HECI PSAX BLANK
1 NS20N880BB 20N88 445523HECI
1 NS20N890BB 20N89 445522HECI
1 NS20S000BE 20S00 445529HECI PSAX PSAX1250 CHASSIS
1 NS20S100BC 20S10 114013HECI PSAX CHASSIS
50 NS23N000AB 300338944 446605HECI BLANK
30 NS23N050BA 23N05 112393HECI PSAX 2300 STRATUM MODULE
1 NS23N271AA 23N27 111868HECI VOICE SERVER MODULE
1 NS23N60 S-1 23N60 BAA4XU0CAA PACKETSTAR ACS PACKETESTAR DS3 I/O
1 NS23N600CB 23N60 113174HECI PACKETSTAR ACS PACKETESTAR CHANNEL DS3 I/O
1 NS23N610CB 23N61 111790HECI PSAX CHANNEL DS3 INTERFACE
11 NS23N620CC 23N62 BA2AY6NEAA PSAX CHANNEL STS-1 INTERFACE
1 NS23N680AA 23N68 114003HECI PSAX PSAX DS3 IMA MODULE
5 NS23S001AB BAM8Y20GRA PACKETESTAR ACC CONC
2 NS23S001AC BAM8Y20GRC PACKETESTAR ACC CONC
1 NS30S010CF 111912HECI ACCESS CONCENTRATOR 30
0 NT1B-300 NCMYACFCZZ ISDN NET TERMINATION UNIT
9 NT1P-100 NCPQABM3AA ISDN NT1
1 NT1P-220 NCPQAD43AA ISDN NT1
144 NT1P-230 NCPQAEE3AA ISDN NT1
2 NT1U NCC1BE0AAA ISDN NETWORK TERMINATION UNIT
1 NT1U-220 NCMYABACAA ISDN NETWORK TERMINATION UNIT
0 NT1U-220TC 446955HECI TONE COMMANDER
0 NT2K65XJ 02 113575HECI Octel COMM ADAPTER
1 OCTEL-1-J111 446893HECI
1 OCTEL-1-J112 446892HECI
1 OCTEL-1-J113 446891HECI
1 OCTEL-1-J114 446890HECI
1 OCTEL-1-J49 446908HECI
1 OCTEL-1-J50 446907HECI
1 OCTEL-1-RJ1 446909HECI
1 OCTEL-12-J111 446877HECI
1 OCTEL-12-J112 446876HECI
1 OCTEL-12-J113 446875HECI
1 OCTEL-12-J114 446874HECI
1 OCTEL-12-J50 446878HECI
1 OCTEL-6-J111 446943HECI ; ROW 1, PORT 15
1 OCTEL-6-J112 446942HECI ; ROW 1, PORT 16
1 OCTEL-6-J113 446941HECI ; ROW 1, PORT 17
1 OCTEL-6-J114 446940HECI ; ROW 1, PORT 18
1 OCTEL-6-J49 446938HECI ; ROW 1, PORT 13
1 OCTEL-6-J50 446939HECI ; ROW 1, PORT 14
1 OCTEL-6-RJ-1 446937HECI ; CAT5505; M3P4
1 OCTEL-VM-1-DS1-IN 446888HECI
1 OCTEL-VM-1-DS1-OUT 446889HECI
1 OCTEL-VM-1-TIC-11 446899HECI
1 OCTEL-VM-1-TIC-13 446898HECI
1 OCTEL-VM-1-TIC-15 446897HECI
1 OCTEL-VM-1-TIC-17 446896HECI
1 OCTEL-VM-1-TIC-19 446895HECI
1 OCTEL-VM-1-TIC-21 446894HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-10-AJ-50 446906HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-11-AJ-111C 446905HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-12-AJ-112C 446904HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-13-AJ-113C 446903HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-14-AJ-114C 446902HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-15-AJ-49 446901HECI
1 OCTEL-VM-2-PP-PORT-16-RJ-1 446900HECI
1 OCTEL-VM-3-DS1-IN 446860HECI
1 OCTEL-VM-3-DS1-OUT 446861HECI
1 OCTEL-VM-3-PP-PORT-1-AJ-50 446885HECI
2 OCTEL-VM-3-PP-PORT-2-AJ-111C 446884HECI
2 OCTEL-VM-3-PP-PORT-3-AJ-112C 446883HECI
2 OCTEL-VM-3-PP-PORT-4-AJ-113C 446882HECI
2 OCTEL-VM-3-PP-PORT-5-AJ-114C 446881HECI
1 OCTEL-VM-3-PP-PORT-6-AJ-49 446880HECI
1 OCTEL-VM-3-PP-PORT-7-RJ-1 446879HECI
1 OCTEL-VM-3-TIC-11 446868HECI
1 OCTEL-VM-3-TIC-13 446869HECI
1 OCTEL-VM-3-TIC-15 446870HECI
1 OCTEL-VM-3-TIC-17 446871HECI
1 OCTEL-VM-3-TIC-19 446872HECI
1 OCTEL-VM-3-TIC-21 446873HECI
1 OCTEL-VM-4-PP-PORT-15-AJ-49 446887HECI
1 OCTEL-VM-4-PP-PORT-16-RJ1 446886HECI
1 OCTEL-VM-4-TIC-11 446867HECI
1 OCTEL-VM-4-TIC-13 446866HECI
1 OCTEL-VM-4-TIC-15 446865HECI
1 OCTEL-VM-4-TIC-17 446864HECI
1 OCTEL-VM-4-TIC-19 446863HECI
1 OCTEL-VM-4-TIC-21 446862HECI
1 OCTEL-VM-5-TIC-11 446929HECI
1 OCTEL-VM-5-TIC-13 446928HECI
1 OCTEL-VM-5-TIC-15 446927HECI
1 OCTEL-VM-5-TIC-17 446926HECI
1 OCTEL-VM-5-TIC-19 446925HECI
1 OCTEL-VM-5-TIC-21 446924HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-10-AJ-50 446936HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-11-AJ-111C 446935HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-12-AJ-112C 446934HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-13-AJ-113C 446933HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-14-AJ-114C 446932HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-15-AJ-49 446931HECI
1 OCTEL-VM-6-PP-PORT-16-RJ1 446930HECI
1 OCTEL-VM-6-TIC-11 446918HECI
1 OCTEL-VM-6-TIC-13 446919HECI
1 OCTEL-VM-6-TIC-15 446920HECI
1 OCTEL-VM-6-TIC-17 446921HECI
1 OCTEL-VM-6-TIC-19 446922HECI
1 OCTEL-VM-6-TIC-21 446923HECI
1 OMA S-2 408886042 446817HECI
0 OMON01 S-1 WM9CCC0AAA METRO EON OPTICAL MON CP
1 P1 S-3 P-11F760 446367HECI
1 P110NMA CAJUN P110NMA 446039HECI CAJUN CONTROL CARD
0 PBA2 111910HECI
4 PBA7 113779HECI WAVESTAR ADM 16/1 PB-D1/P100/32 CC# 108442054
3 PBC2 113882HECI WAVESTAR ADM 16/1 PB-E3 DS3/6 CC# 108330382
6 PBD3 113778HECI WAVESTAR ADM 16/1 OI-06 CC# 108333436
0 PCA-044-2520-005 c1 113398HECI Octel 4G DISK MODULE ASSEMBLY
0 PCA044-2538-000 B 113263HECI Octel DISK I/O V4
4 PL4 S-1 XCPQ35JAXX
2 PM-3D-2T 445738HECI INTERGRATED ACCESS SERVER
3 PM-IOR 450-2215 446537HECI ETHERNET
0 PMP0483A PWR-3A-TRANSLATOR PWPQAEFAAA 5ESS 5ESS POWER MODULE
0 PS1200-B-500 112866HECI
0 RFG-M-RB WP-92066 L11 112989HECI REF. FREQUENCY GENERATOR
8 RG3 S-1 DSCPAP0AAA
0 RGP100 S-2 PRPUAB0AAB RINGING GENERATOR
0 RGP100 S-4 PRPUABAAAB RINGING GENERATOR
1 RGP100 S-5 PRPUABAAAC RINGING GENERATOR
4 RGP100B S-2 PRPUAGBAAB RINGING GENERATOR
1 RGP100B S-4 PRPUABDAAB TYCO RINGING GENERATOR
5 RL1 S-1 102792892 DSCPA10BAA
4 RL4 S-1 DSCPA40BAA
1 RL7 S-1 DSCPA70BAA
1 RM0750AA000 S-11 447024HECI POWER SUPPLY
8 RS0400AA000 S-4 PWPQAUDAAA 56.25V DC POWER UNIT
0 RS0400AA000 S-5 PWPQAUDAAB 56.25V DC POWER UNIT
3 S&CB1 107207409 113893HECI WAVESTAR ISM-2000 CC# 107207409
2 S8300 V5 114627HECI AVAYA ICC/LSP W/256MB RAM
1 SF20 S-1 XCPQ39KAXX
0 SF21 S-1 XCPQ39LAXX
2 SF22 S-1 XCPQ39MAXX
1 SFB21A1819-02 446661HECI RX UNIT
3 SG35 S-1 S9LIF00DXX
1 SH18 115397HECI 64KB/S TEL CHANNEL
0 SJ5 DICP047DAA
16 SJ5 S-1 DICP047DAB
0 SJ5B S-1 DICPD00DAA 4ESS 4ESS PROTECTION SWITCH UNIT
0 SJ5B S-2 DICPD00DAB 4ESS 4ESS PROTECTION SWITCH UNIT
0 SJ5B S-3 DICPD00DAC 4ESS 4ESS PROTECTION SWITCH UNIT
0 SJ6 DICP048DAA
24 SJ6 S-1 DICP048DAB
15 SL203 S-1 DRPQ0KZAXX
0 SL203 S-2 DRPQ0KZAAB
20 SL244 S-1 DRPQ0L5AXX
1 SL5 S-2 TFPQ10GAXX
4 SLM-2000-16 113897HECI WAVESTAR SLM-2000-16 SHELF – CC# 847752946
4 SM1 S-1 DICP042CAA
16 SM1 S-2 DICP042CAB
0 SM10 S-2 E4PQ89SAAA
2 SM180 S-4 T1DA104AXX
1 SM194B S-1 T1MQFACAXX
73 SM1B S-1 DICP056CXX
89 SM1B S-2 DICP056CAB
0 SM2 DICP043CAA
18 SM2 S-2 DICP043CAB
14 SM2 S-3 DICP043CAC
0 SM20827CP101 S-1 E4PQ90UAXX PLAYBACK MODULE
1 SM222 S-5 T1MQ104AXX
2 SM247 S-1 LMPQ03AAXX
1 SM247 S-2 LMPQ13AAXX
0 SM247 S-3 LMPQ13AAAB
12 SM248 S-1 LMPQ03BAXX
1 SM248 S-2 LMPQ03BAAB
6 SM248 S-3 LMPQ03BAAC
4 SM248 S-4 LMPQ03BAAD
1 SM248B S-1 LMPQ17AAXX
0 SM248B S-4 LMPQ17BAXX
0 SM248B S-5 LMPQ17BAAB
0 SM248B S-6 LMPQ17BAAC
0 SM248B S-7 LMPQ17BAAD
4 SM249 S-1 LMPQ03CAXX
4 SM249 S-2 LMPQ03CAAB
20 SM253 S-1 LMPQ03GAXX
1 SM253 S-2 LMPQ03GAAB
19 SM253 S-6 LMPQ03GAAF
2 SM253 S-7 LMPQ03GAAG
45 SM254 S-1 LMPQ03HAXX
4 SM254 S-5 LMPQ03HAAE
13 SM254 S-7 LMPQ03HAAG
3 SM255 S-1 LMPQ03JAXX
14 SM255 S-2 LMPQ13JAXX
3 SM255 S-3 LMPQ13JAAB
25 SM256 S-1 LMPQ03KAXX
12 SM257 S-1 LMPQ03RAXX
1 SM257 S-5 LMPQ03RAAE
1 SM257 S-6 LMPQ03RAAF
7 SM257B S-1 LMPQ18AAXX
3 SM257B S-3 LMPQ18AAAC
1 SM257B S-5 LMPQ18AAAE
2 SM257C S-1 LMPQRADAAA DATA CONVERTER PACK
0 SM257C S-2 LMPQRA0AAA DATA CONVERTER PACK
14 SM258 S-1 LMPQ03SAXX
31 SM258B S-1 LMPQ13SAXX
1 SM258B S-3 LMPQ13SAAC
24 SM258B S-4 LMPQ13SAAD
5 SM259 S-1 LMPQ03TAXX
0 SM259B S-1 LMPQ13TAXX
0 SM259B S-2 LMPQ13TAAB
0 SM259B S-3 LMPQ13TAAC
0 SM259B S-4 LMPQ13TAAD
0 SM259B S-5 LMPQ13TAAE
15 SM260 S-2 LMPQ13UAXX
2 SM260 S-4 LMPQ13UAAC
1 SM260 S-5 LMPQ13UAAD
9 SM260 S-6 LMPQ13UAAE
20 SM261 S-1 LMPQ03VAXX
2 SM261 S-4 LMPQ03VAAD
7 SM261 S-5 LMPQ03VAAE
4 SM262 S-1 LMPQ03WAXX
27 SM262B S-1 LMPQ04RAXX
1 SM262B S-3 LMPQ04RAAC
4 SM262B S-4 LMPQ04RAAD
1 SM263 S-1 LMPQ03XAXX
0 SM263 S-2 LMPQ24XAXX
0 SM263 S-4 LMPQ24XAAD
0 SM263 S-5 LMPQ24XAAE
0 SM263 S-7 LMPQ24XAAG
0 SM264 S-3 LMPQ13YAXX
10 SM264 S-4 LMPQ23YAXX
3 SM264 S-6 LMPQ23YAAC
6 SM264 S-7 LMPQ23YAAD
0 SM265 S-1 LMPQ03ZAXX
0 SM265B S-1 LMPQ04AAXX
0 SM267B S-1 LMPQ04UAXX
0 SM267B S-4 LMPQ04UAAD
6 SM269 S-1 LMPQ04KAXX
0 SM270 S-1 LMPQ04LAXX
8 SM270 S-2 LMPQ14LAXX
0 SM270 S-3 LMPQ14LAAB
5 SM271 S-1 LMPQ04MAXX
2 SM272 S-1 LMPQ04NAXX
0 SM272 S-2 LMPQ14NAXX
0 SM272 S-3 LMPQ14NAAB
5 SM273 S-1 LMPQ04PAXX
1 SM273 S-3 LMPQ04PAAC
3 SM273 S-4 LMPQ04PAAD
1 SM275 S-1 LMPQ08BAXX
1 SM275 S-4 LMPQ08BAAD
3 SM3 DICP044CAA
34 SM3 S-1 DICP044CAB
39 SM4 S-1 DICP045CAB
0 SM4 S-2 DICP045CAC
1 SM430 S-1 T1PQ16LAXX
5 SM441 S-1 S9CP810LXX
4 SM442 S-1 S9LIE00CXX
9 SM443 S-1 S9LID00CXX
4 SM469 S-1 BCCP500AXX
1 SM470 S-1 BCCP600AXX
1 SM489 S-1 LMPQ09TAXX
24 SM499 S-1 S9TP1A0AXX
0 SM5 DICP046CAA
32 SM5 S-1 DICP046CAB
19 SM500 S-1 S9TP1B0AXX
2 SM500 S-2 S9TP1B0AAB
7 SM500 S-3 S9TP1B0AAC
0 SM500B S-1 S9TPML0AAA SLC-96 SLC-96 TEST BUS CONTROLLER
3 SM500B S-2 S9TPML0AAB SLC-96 SLC-96 TEST BUS CONTROLLER
12 SM512B S-1 F4PU331GXX
5 SM514B S-1 F4AC211GXX
4 SM514C S-1 F4AC213GXX
5 SM515 S-1 F4AC220GXX
2 SM524 S-1 S9LIH00CXX
6 SM525 S-1 F4AC230GXX
9 SM529 S-1 F4TC2A0GXX
5 SM531 S-1 F4AC240GXX
4 SM533 S-1 F4TC2B0GXX
6 SM534 S-2 F4OW110GXX
4 SM534 S-4 F4OW110GAC
5 SM535 S-2 F4OW210GXX
4 SM535 S-4 F4OW210GAC
4 SM565 S-1 T1PQ3DGAXX
0 SM565B S-2 T1PQAA9AAB DC/DC POWER UNIT
5 SM593 S-1 5SXTD00AXX FILLER CARD
2 SM86 S-1 S9TP400AAA
10 SM86B S-1 S9TP4D1AXX
0 SM86B S-3 S9TP4D2AAA
1 SM87 S-1 S9TP100AAA
10 SM87B S-1 S9TP1B1AXX
12 SM87C S-1 S9TP2C3AXX
28 SM87C S-2 S9TP2C4AXX
2 SM87C S-3 S9TP2C4AAB
1 SM87C S-4 S9TP2C6AAA
0 SM87C S-5 S9TP2C6AAB
0 SM87C S-6 S9TP2C6AAC
4 SM88B S-1 S9TP2B1AXX
6 SM88C S-1 S9TP2B3AXX
0 SM88C S-2 S9TP2B3AAB
34 SM88C S-3 S9TP2B4AXX
0 SM88D S-1 S9TP2B5AXX
0 SM88D S-2 S9TP2B5AAB
12 SM89 S-1 S9TP500AAA
2 SM89 S-2 S9TP500AAB
0 SM9 S-5 E4PQ907AAA
0 SM9 S-6 E4PQ907AAB
1 SM9 S-8 E4PQAMLAAA
0 SM9 S-9 E4PQAMMAAA
9 SM90 S-1 S9TP300AAA
1 SM91B S-1 S9TP6B1AXX
6 SM91C S-1 S9TP6B2AXX
1 SM91C S-3 S9TP6B2AAC
1 SM94 S-1 S9TP800AAA
6 SM94B S-1 S9TP8B1AXX
46 SM94C S-1 S9TP8B2AXX
1 SM94C S-2 S9TP8B2AAB
3 SM94C S-3 S9TP8B2AAC
10 SM94C S-4 S9TP8B2AAD
4 SM94C S-5 S9TP8B2AAE
14 SM94C S-6 S9TP8B2AAF
0 SM94C S-7 S9C3DDECAA
3 SM98 S-1 T1PQ04HAXX
30 SN100 S-4 E5AT201BXX
1 SN100 S-5 E5AT201BAB
4 SN100 S-6 E5AT201BAC
0 SN100 S-7 E5AT201BAD
7 SN101 S-4 E5AT302BXX
0 SN101 S-5 E5AT302BAB
13 SN101B S-1 E5AT500BXX
2 SN101B S-2 E5AT500BAB
12 SN101B S-3 E5AT500BAC
1 SN101B S-4 E5AT500BAD
13 SN102 S-2 E52O101AXX
1 SN102 S-3 E52O101AAB
9 SN102B S-1 E52O20BAAA
4 SN102B S-2 E52O20BAAB
2 SN102C S-1 E5PQB11AAA 5ESS LOOP SUPERVISION
8 SN103 S-2 E52I101AXX
1 SN103 S-3 E52I101AAB
1 SN103 S-4 E52I101AAC
25 SN104 S-2 E54E101AXX
4 SN104 S-3 E54E101AAB
1 SN104 S-3A E54E101AAC
30 SN104B S-1 E5PQACXAAA 5ESS 5ESS 4WIRE E&M TRK
6 SN105 S-2 E52E101AXX
1 SN105 S-3 E52E101AAB
0 SN105B S-1 E5PQACYAAA 5ESS 5ESS 2WIRE E&M TRK
18 SN107 S-2 E5AT401BXX
0 SN107 S-3 E5AT401BAB
0 SN107 S-5 E5AT401BAF
1 SN107 S-6 E5AT401BAD
1 SN112 S-1 E52O110AXX
2 SN114 S-1 E54E110AXX
0 SN115 S-1 E52E110AXX
5 SN215 S-1 E5DT300CXX
3 SN215 S-2 E5DT300CAB
7 SN216 S-1 E5DT400CXX
3 SN216 S-2 E5DT400CAB
6 SN217 S-1 E5DT500CXX
1 SN217 S-2 E5DT500CAB
1 SN218 S-1 E5DT600CXX
5 SN219 S-1 E5DT700CXX
2 SN228B S-3 PXXQTAWAAA DEFINITY ANALOG LINE
1 SN3 S-3 446329HECI
13 SN346 S-1 E5PQ08BAXX
36 SN346B S-1 E5PQ08CAXX 5ESS 5ESS POWER START CIRCUIT
155 SN346B S-2 E5PQ08CAAB 5ESS 5ESS POWER START CIRCUIT
1 SN384 S-2 E5PQ976AXX 5ESS 5ESS
5 SN412 S-1 E5PQ06CAXX
2 SN422 S-1 LMPQ05AAXX
0 SN422 S-2 LMPQ15AAXX
0 SN422 S-6 LMPQ15AAAE
0 SN422 S-9 LMPQ15AAAH
1 SN423 S-2 LMPQ05CAXX
1 SN423 S-4 LMPQ05CAAC
16 SN516 S-1 E5PQ978AXX
6 SN516 S-4 E5PQ978AAD
0 SN516 S-6 E5PQ978AAF
2 SN516 S-7 E5PQ978AAE
14 SN516B S-1 E5PQADJAAA 5ESS 5ESS CONTROL & DISPLAY
90 SN516B S-3 E5PQADJAAB 5ESS 5ESS CONTROL & DISPLAY
61 SN516C S-2 E5PQAPUAAA 5ESS 5ESS CONTROL & DISPLAY
4 SN549 S-1 E5DT3B0CXX
2 SN550 S-1 E5DT4B0CXX
1 SN551 S-1 E5DT5B0CXX
3 SN552 S-1 E5DT6B0CXX
1 SN553 S-1 E5DT7B0CXX
3 SN563 S-1 E5ICB00AXX
3 SN730 S-1 E5PQ95CAAA ESS#5 AUTO POWER RESTART
3 SP1 447101HECI ALARM AND POWER CIRCUIT; ALM & PWR CKT
0 SP1C S-1 PWPQ910AXX
2 SP2 PWPQAVWAAA
2 SP2B S-1 PWPQ44ACXX
72 SPM1945C SICODM1BAA VDM CIRCUIT PACK
8 SPQ300 S-1 SAC1ACFAAA SLC-2000 SLC-2000
269 SPQ300 S-2 SAC1ACFAAB SLC-2000 SLC-2000
13 SPQ318 S-1 SAC1AR0AAA SLC-2000 SLC-2000
125 SPQ340 S-2 SAC1ADLAAA SLC-2000 SLC-2000
0 SPQ400 S-1 SAC1AAAAAA SLC-2000 SLC-2000
0 SPQ400 S-2 SAC1AAAAAB SLC-2000 SLC-2000
66 SPQ400B S-3 SAC1AUAAAB SLC-2000 SLC-2000 REM QUAD CU
1 SPQ400B S-4 SAC1AUAAAC SLC-2000 SLC-2000 REM QUAD CU
0 SPQ400C S-1 SAC1AUYAAA SLC-2000 SLC-2000 REM QUAD CU
0 SPQ401 S-2 SAC1EW0AAB SLC-2000 SLC-2000 POTS
1701 SPQ401 S-4 SAC1EWTAAA SLC-2000 SLC-2000 POTS
334 SPQ401 S-5 SAC1EWTAAB SLC-2000 SLC-2000 POTS
1 SPQ401B S-1 SAC1EWUAAA SLC-2000 SLC2000 D-POTS
10 SPQ401B S-2 SAC1EWUAAB SLC-2000 SLC2000 D-POTS
1 SPQ402 S-1 SAC1AZ0AAA SLC-2000 SLC-2000
0 SPQ419 S-1 SAC1ARMAAA SLC-2000 SLC-2000
1 SPQ440 S-2A SAC1AAEAAA SLC-2000 SLC-2000
8 SPQ440B S-1 SAC1AAGAAA SLC-2000 SLC-2000
35 SPQ440C S-1 SAC1AC0AAA SLC-2000 SLC-2000 EXTENDED RING SPT
26 SPQ440D S-1 SAC1ACXAAA SLC-2000 SLC-2000 EXTENDED RING SPT
10 SPQ442 S-1 SAC1AH0AAA SLC-2000 SLC-2000 QUAD
0 SPQ442 S-1* SAC1AEJAAA SLC-2000 =205294 SAC1AH0AAA 024
1 SPQ443 S-1 SAC1AEHAAA SLC-2000 SLC-2000 QUAD
0 SPQ443 S-2 SAC1AEHAAB SLC-2000 SLC-2000 QUAD
1 SPQ444 S-1 SAC1BF0AAA SLC-2000 SLC-2000 CH UNIT
5 SPQ444 S-2 SAC1BF0AAB SLC-2000 SLC-2000 CH UNIT
1 SPQ452 S-1 5SCTFFGAAA SLC-2000 SLC-2000 DL OCU DAPR
4 SPQ452 S-3 5SCTFFHAAB SLC-2000 SLC-2000 DL OCU DAPR
2 SPQ453 S-1 5SC3EECAAA RT DUAL COIN UNIT
4 SPQ453 S-2 5SC4V2UCAA RT DUAL COIN UNIT
20 SPQ454 S-1 SAC1BG0AAA SLC-2000 SLC-2000 CH UNIT
0 SPQ460 S-1 SAC1FAZAAA SLC-2000 SLC-2000
36 SPQ494 S-1 5SC2120BAA SLC SLC 2000
6 SPQ808 S-1 SAIUMBFBAA SLC-2000 SLC2000
13 SPQ809 S-2 5SCF40JCAA FITL FILTER
37 SPQ810 S-1 LFIU80PBAA FITL FITL
3 SPQ811 S-1 LFI2V40EAA FITL FITL
6 SPQ811 S-2 LFI2V40EAB FITL FITL
0 SPQ909 S-1 SAC1A00AAA SLC-2000 SLC-2000
0 SPQ909B S-3 SAC1DTSAAB SLC-2000 SLC-2000
2 SR1025W 407842277 446913HECI RX UNIT; BAND A
3 STGR-SP-FAN 0710-0825-002 PR782E-01 111499HECI
Lucent,for,sale,sales@1com.com,1,NE00262,381,T1FYAAFAAA,DSX,1,DSX,1,FUSE,PANEL,HW,3,NE00529,301,ALPQ009AAA,CIRCUIT,PACK,CP100,2,NE00529,302,ALPQ010AAA,CIRCUIT,PACK,CP100,12,NE00529,303,ALPQ021AAA,CIRCUIT,PACK,CP100,1,NE00529,305,ALPQAA5AAA,CIRCUIT,PACK,CP100,1,NE04018,311,3,ETPQ18WAAA,E2A,MEMORY,CIRCUIT,PACK,1,NE04073,362,T1OMBBDAAA,FT,1,LONG,WV,LG,CARD,1,NJ01411A,11,D4CL200BAA,4W,LP,SX,TERMG,UNIT,1,NJ03520A,13,NCFTAC2AAA,SMSI,3A,TRANSLATOR,UNIT,2,NJ03520A,15,3A,TRANSLATOR,NCFTAF4AAA,SMSI,3A,TRANSLATOR,UNIT,1,NJ03521A,11,NCFTAD1AAA,BCP,MPI,TRANSLATOR,1,NP0850A,114760HECI,TYCO,48V,850W,RECTIFIER,1,NP1200,S,1,74,2052,01,PBP1HS0BAA,48V,1200W,RECTIFIER,1,NP1200,S,2,74,2052,01,PBP1HS0BAB,TYCO,48V,1200W,RECTIFIER,1,NS1,S,1,S1CPWA0AAA,1,NS20N020DD,20N02,445526HECI,38,NS20N020FD,20N02,111556HECI,7,NS20N031CA,20N03,445525HECI,1,NS20N042AC,20N04,445521HECI,LDR200,LDR200,110,220V,AC,PS,1,NS20N050BD,20N05,111718HECI,LDR200,STRATUM,3,4,MODULE,7,NS20N051BA,20N05,111893HECI,7,NS20N071DA,20N07,111894HECI,7,NS20N131GB,20N13,113998HECI,LDR50,LDR50,OC,3C,SINGLE,MODE,MODULE,1,NS20N141CB,20N14,446022HECI,PSAX,OC,3C,3,NS20N141DB,20N14,111911HECI,1,NS20N200CE,20N20,111710HECI,5,NS20N200DJ,20N20,113968HECI,PSAX,CPU,MODULE,3,NS20N200DK,20N20,111757HECI,CPU,MODULE,33,NS20N200DL,20N20,111779HECI,CPU,MODULE,1,NS20N201EA,20N20,111490HECI,3,NS20N201FA,20N20,114150HECI,PSAX,CPU2,MODULE,1,NS20N220EB,20N22,113180HECI,PSAX,E3,ATM,6,NS20N281DB,20N28,111892HECI,6,NS20N301BA,20N30,111719HECI,LDR50,VOICE,2,WIRE,STA,2,NS20N330BB,20N33,114002HECI,6,PORT,IMA,MODULE,19,NS20N360JC,20N36,111803HECI,DS1,I,O,MODULE,2,NS20N360KD,20N36,114004HECI,PSAX,DS1,I,O,MODULE,1,NS20N390DC,20N39,445524HECI,1,NS20N400FC,20N40,112996HECI,2,NS20N400GC,20N40,112894HECI,1,NS20N400JC,20N40,445792HECI,PSAX,1,NS20N401JD,20N40,445527HECI,1,NS20N720BA,20N72,445528HECI,8,NS20N720CB,20N72,113999HECI,PACKETSTAR,ACS,PACKETESTAR,OC,3C,I,O,0,NS20N730BB,20N73,114000HECI,OC,3C,I,O,MODULE,10,NS20N870BB,20N87,114734HECI,BLANK,177,NS20N870BC,20N87,113967HECI,PSAX,BLANK,1,NS20N880BB,20N88,445523HECI,1,NS20N890BB,20N89,445522HECI,1,NS20S000BE,20S00,445529HECI,PSAX,PSAX1250,CHASSIS,1,NS20S100BC,20S10,114013HECI,PSAX,CHASSIS,50,NS23N000AB,300338944,446605HECI,BLANK,30,NS23N050BA,23N05,112393HECI,PSAX,2300,STRATUM,MODULE,1,NS23N271AA,23N27,111868HECI,VOICE,SERVER,MODULE,1,NS23N60,S,1,23N60,BAA4XU0CAA,PACKETSTAR,ACS,PACKETESTAR,DS3,I,O,1,NS23N600CB,23N60,113174HECI,PACKETSTAR,ACS,PACKETESTAR,CHANNEL,DS3,I,O,1,NS23N610CB,23N61,111790HECI,PSAX,CHANNEL,DS3,INTERFACE,11,NS23N620CC,23N62,BA2AY6NEAA,PSAX,CHANNEL,STS,1,INTERFACE,1,NS23N680AA,23N68,114003HECI,PSAX,PSAX,DS3,IMA,MODULE,5,NS23S001AB,BAM8Y20GRA,PACKETESTAR,ACC,CONC,2,NS23S001AC,BAM8Y20GRC,PACKETESTAR,ACC,CONC,1,NS30S010CF,111912HECI,ACCESS,CONCENTRATOR,30,0,NT1B,300,NCMYACFCZZ,ISDN,NET,TERMINATION,UNIT,9,NT1P,100,NCPQABM3AA,ISDN,NT1,1,NT1P,220,NCPQAD43AA,ISDN,NT1,144,NT1P,230,NCPQAEE3AA,ISDN,NT1,2,NT1U,NCC1BE0AAA,ISDN,NETWORK,TERMINATION,UNIT,1,NT1U,220,NCMYABACAA,ISDN,NETWORK,TERMINATION,UNIT,0,NT1U,220TC,446955HECI,TONE,COMMANDER,0,NT2K65XJ,02,113575HECI,Octel,COMM,ADAPTER,1,OCTEL,1,J111,446893HECI,1,OCTEL,1,J112,446892HECI,1,OCTEL,1,J113,446891HECI,1,OCTEL,1,J114,446890HECI,1,OCTEL,1,J49,446908HECI,1,OCTEL,1,J50,446907HECI,1,OCTEL,1,RJ1,446909HECI,1,OCTEL,12,J111,446877HECI,1,OCTEL,12,J112,446876HECI,1,OCTEL,12,J113,446875HECI,1,OCTEL,12,J114,446874HECI,1,OCTEL,12,J50,446878HECI,1,OCTEL,6,J111,446943HECI,;,ROW,1,,PORT,15,1,OCTEL,6,J112,446942HECI,;,ROW,1,,PORT,16,1,OCTEL,6,J113,446941HECI,;,ROW,1,,PORT,17,1,OCTEL,6,J114,446940HECI,;,ROW,1,,PORT,18,1,OCTEL,6,J49,446938HECI,;,ROW,1,,PORT,13,1,OCTEL,6,J50,446939HECI,;,ROW,1,,PORT,14,1,OCTEL,6,RJ,1,446937HECI,;,CAT5505;,M3P4,1,OCTEL,VM,1,DS1,IN,446888HECI,1,OCTEL,VM,1,DS1,OUT,446889HECI,1,OCTEL,VM,1,TIC,11,446899HECI,1,OCTEL,VM,1,TIC,13,446898HECI,1,OCTEL,VM,1,TIC,15,446897HECI,1,OCTEL,VM,1,TIC,17,446896HECI,1,OCTEL,VM,1,TIC,19,446895HECI,1,OCTEL,VM,1,TIC,21,446894HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,10,AJ,50,446906HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,11,AJ,111C,446905HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,12,AJ,112C,446904HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,13,AJ,113C,446903HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,14,AJ,114C,446902HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,15,AJ,49,446901HECI,1,OCTEL,VM,2,PP,PORT,16,RJ,1,446900HECI,1,OCTEL,VM,3,DS1,IN,446860HECI,1,OCTEL,VM,3,DS1,OUT,446861HECI,1,OCTEL,VM,3,PP,PORT,1,AJ,50,446885HECI,2,OCTEL,VM,3,PP,PORT,2,AJ,111C,446884HECI,2,OCTEL,VM,3,PP,PORT,3,AJ,112C,446883HECI,2,OCTEL,VM,3,PP,PORT,4,AJ,113C,446882HECI,2,OCTEL,VM,3,PP,PORT,5,AJ,114C,446881HECI,1,OCTEL,VM,3,PP,PORT,6,AJ,49,446880HECI,1,OCTEL,VM,3,PP,PORT,7,RJ,1,446879HECI,1,OCTEL,VM,3,TIC,11,446868HECI,1,OCTEL,VM,3,TIC,13,446869HECI,1,OCTEL,VM,3,TIC,15,446870HECI,1,OCTEL,VM,3,TIC,17,446871HECI,1,OCTEL,VM,3,TIC,19,446872HECI,1,OCTEL,VM,3,TIC,21,446873HECI,1,OCTEL,VM,4,PP,PORT,15,AJ,49,446887HECI,1,OCTEL,VM,4,PP,PORT,16,RJ1,446886HECI,1,OCTEL,VM,4,TIC,11,446867HECI,1,OCTEL,VM,4,TIC,13,446866HECI,1,OCTEL,VM,4,TIC,15,446865HECI,1,OCTEL,VM,4,TIC,17,446864HECI,1,OCTEL,VM,4,TIC,19,446863HECI,1,OCTEL,VM,4,TIC,21,446862HECI,1,OCTEL,VM,5,TIC,11,446929HECI,1,OCTEL,VM,5,TIC,13,446928HECI,1,OCTEL,VM,5,TIC,15,446927HECI,1,OCTEL,VM,5,TIC,17,446926HECI,1,OCTEL,VM,5,TIC,19,446925HECI,1,OCTEL,VM,5,TIC,21,446924HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,10,AJ,50,446936HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,11,AJ,111C,446935HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,12,AJ,112C,446934HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,13,AJ,113C,446933HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,14,AJ,114C,446932HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,15,AJ,49,446931HECI,1,OCTEL,VM,6,PP,PORT,16,RJ1,446930HECI,1,OCTEL,VM,6,TIC,11,446918HECI,1,OCTEL,VM,6,TIC,13,446919HECI,1,OCTEL,VM,6,TIC,15,446920HECI,1,OCTEL,VM,6,TIC,17,446921HECI,1,OCTEL,VM,6,TIC,19,446922HECI,1,OCTEL,VM,6,TIC,21,446923HECI,1,OMA,S,2,408886042,446817HECI,0,OMON01,S,1,WM9CCC0AAA,METRO,EON,OPTICAL,MON,CP,1,P1,S,3,P,11F760,446367HECI,1,P110NMA,CAJUN,P110NMA,446039HECI,CAJUN,CONTROL,CARD,0,PBA2,111910HECI,4,PBA7,113779HECI,WAVESTAR,ADM,16,1,PB,D1,P100,32,CC#,108442054,3,PBC2,113882HECI,WAVESTAR,ADM,16,1,PB,E3,DS3,6,CC#,108330382,6,PBD3,113778HECI,WAVESTAR,ADM,16,1,OI,06,CC#,108333436,0,PCA,044,2520,005,c1,113398HECI,Octel,4G,DISK,MODULE,ASSEMBLY,0,PCA044,2538,000,B,113263HECI,Octel,DISK,I,O,V4,4,PL4,S,1,XCPQ35JAXX,2,PM,3D,2T,445738HECI,INTERGRATED,ACCESS,SERVER,3,PM,IOR,450,2215,446537HECI,ETHERNET,0,PMP0483A,PWR,3A,TRANSLATOR,PWPQAEFAAA,5ESS,5ESS,POWER,MODULE,0,PS1200,B,500,112866HECI,0,RFG,M,RB,WP,92066,L11,112989HECI,REF.,FREQUENCY,GENERATOR,8,RG3,S,1,DSCPAP0AAA,0,RGP100,S,2,PRPUAB0AAB,RINGING,GENERATOR,0,RGP100,S,4,PRPUABAAAB,RINGING,GENERATOR,1,RGP100,S,5,PRPUABAAAC,RINGING,GENERATOR,4,RGP100B,S,2,PRPUAGBAAB,RINGING,GENERATOR,1,RGP100B,S,4,PRPUABDAAB,TYCO,RINGING,GENERATOR,5,RL1,S,1,102792892,DSCPA10BAA,4,RL4,S,1,DSCPA40BAA,1,RL7,S,1,DSCPA70BAA,1,RM0750AA000,S,11,447024HECI,POWER,SUPPLY,8,RS0400AA000,S,4,PWPQAUDAAA,56.25V,DC,POWER,UNIT,0,RS0400AA000,S,5,PWPQAUDAAB,56.25V,DC,POWER,UNIT,3,S&CB1,107207409,113893HECI,WAVESTAR,ISM,2000,CC#,107207409,2,S8300,V5,114627HECI,AVAYA,ICC,LSP,W,256MB,RAM,1,SF20,S,1,XCPQ39KAXX,0,SF21,S,1,XCPQ39LAXX,2,SF22,S,1,XCPQ39MAXX,1,SFB21A1819,02,446661HECI,RX,UNIT,3,SG35,S,1,S9LIF00DXX,1,SH18,115397HECI,64KB,S,TEL,CHANNEL,0,SJ5,DICP047DAA,16,SJ5,S,1,DICP047DAB,0,SJ5B,S,1,DICPD00DAA,4ESS,4ESS,PROTECTION,SWITCH,UNIT,0,SJ5B,S,2,DICPD00DAB,4ESS,4ESS,PROTECTION,SWITCH,UNIT,0,SJ5B,S,3,DICPD00DAC,4ESS,4ESS,PROTECTION,SWITCH,UNIT,0,SJ6,DICP048DAA,24,SJ6,S,1,DICP048DAB,15,SL203,S,1,DRPQ0KZAXX,0,SL203,S,2,DRPQ0KZAAB,20,SL244,S,1,DRPQ0L5AXX,1,SL5,S,2,TFPQ10GAXX,4,SLM,2000,16,113897HECI,WAVESTAR,SLM,2000,16,SHELF,,,CC#,847752946,4,SM1,S,1,DICP042CAA,16,SM1,S,2,DICP042CAB,0,SM10,S,2,E4PQ89SAAA,2,SM180,S,4,T1DA104AXX,1,SM194B,S,1,T1MQFACAXX,73,SM1B,S,1,DICP056CXX,89,SM1B,S,2,DICP056CAB,0,SM2,DICP043CAA,18,SM2,S,2,DICP043CAB,14,SM2,S,3,DICP043CAC,0,SM20827CP101,S,1,E4PQ90UAXX,PLAYBACK,MODULE,1,SM222,S,5,T1MQ104AXX,2,SM247,S,1,LMPQ03AAXX,1,SM247,S,2,LMPQ13AAXX,0,SM247,S,3,LMPQ13AAAB,12,SM248,S,1,LMPQ03BAXX,1,SM248,S,2,LMPQ03BAAB,6,SM248,S,3,LMPQ03BAAC,4,SM248,S,4,LMPQ03BAAD,1,SM248B,S,1,LMPQ17AAXX,0,SM248B,S,4,LMPQ17BAXX,0,SM248B,S,5,LMPQ17BAAB,0,SM248B,S,6,LMPQ17BAAC,0,SM248B,S,7,LMPQ17BAAD,4,SM249,S,1,LMPQ03CAXX,4,SM249,S,2,LMPQ03CAAB,20,SM253,S,1,LMPQ03GAXX,1,SM253,S,2,LMPQ03GAAB,19,SM253,S,6,LMPQ03GAAF,2,SM253,S,7,LMPQ03GAAG,45,SM254,S,1,LMPQ03HAXX,4,SM254,S,5,LMPQ03HAAE,13,SM254,S,7,LMPQ03HAAG,3,SM255,S,1,LMPQ03JAXX,14,SM255,S,2,LMPQ13JAXX,3,SM255,S,3,LMPQ13JAAB,25,SM256,S,1,LMPQ03KAXX,12,SM257,S,1,LMPQ03RAXX,1,SM257,S,5,LMPQ03RAAE,1,SM257,S,6,LMPQ03RAAF,7,SM257B,S,1,LMPQ18AAXX,3,SM257B,S,3,LMPQ18AAAC,1,SM257B,S,5,LMPQ18AAAE,2,SM257C,S,1,LMPQRADAAA,DATA,CONVERTER,PACK,0,SM257C,S,2,LMPQRA0AAA,DATA,CONVERTER,PACK,14,SM258,S,1,LMPQ03SAXX,31,SM258B,S,1,LMPQ13SAXX,1,SM258B,S,3,LMPQ13SAAC,24,SM258B,S,4,LMPQ13SAAD,5,SM259,S,1,LMPQ03TAXX,0,SM259B,S,1,LMPQ13TAXX,0,SM259B,S,2,LMPQ13TAAB,0,SM259B,S,3,LMPQ13TAAC,0,SM259B,S,4,LMPQ13TAAD,0,SM259B,S,5,LMPQ13TAAE,15,SM260,S,2,LMPQ13UAXX,2,SM260,S,4,LMPQ13UAAC,1,SM260,S,5,LMPQ13UAAD,9,SM260,S,6,LMPQ13UAAE,20,SM261,S,1,LMPQ03VAXX,2,SM261,S,4,LMPQ03VAAD,7,SM261,S,5,LMPQ03VAAE,4,SM262,S,1,LMPQ03WAXX,27,SM262B,S,1,LMPQ04RAXX,1,SM262B,S,3,LMPQ04RAAC,4,SM262B,S,4,LMPQ04RAAD,1,SM263,S,1,LMPQ03XAXX,0,SM263,S,2,LMPQ24XAXX,0,SM263,S,4,LMPQ24XAAD,0,SM263,S,5,LMPQ24XAAE,0,SM263,S,7,LMPQ24XAAG,0,SM264,S,3,LMPQ13YAXX,10,SM264,S,4,LMPQ23YAXX,3,SM264,S,6,LMPQ23YAAC,6,SM264,S,7,LMPQ23YAAD,0,SM265,S,1,LMPQ03ZAXX,0,SM265B,S,1,LMPQ04AAXX,0,SM267B,S,1,LMPQ04UAXX,0,SM267B,S,4,LMPQ04UAAD,6,SM269,S,1,LMPQ04KAXX,0,SM270,S,1,LMPQ04LAXX,8,SM270,S,2,LMPQ14LAXX,0,SM270,S,3,LMPQ14LAAB,5,SM271,S,1,LMPQ04MAXX,2,SM272,S,1,LMPQ04NAXX,0,SM272,S,2,LMPQ14NAXX,0,SM272,S,3,LMPQ14NAAB,5,SM273,S,1,LMPQ04PAXX,1,SM273,S,3,LMPQ04PAAC,3,SM273,S,4,LMPQ04PAAD,1,SM275,S,1,LMPQ08BAXX,1,SM275,S,4,LMPQ08BAAD,3,SM3,DICP044CAA,34,SM3,S,1,DICP044CAB,39,SM4,S,1,DICP045CAB,0,SM4,S,2,DICP045CAC,1,SM430,S,1,T1PQ16LAXX,5,SM441,S,1,S9CP810LXX,4,SM442,S,1,S9LIE00CXX,9,SM443,S,1,S9LID00CXX,4,SM469,S,1,BCCP500AXX,1,SM470,S,1,BCCP600AXX,1,SM489,S,1,LMPQ09TAXX,24,SM499,S,1,S9TP1A0AXX,0,SM5,DICP046CAA,32,SM5,S,1,DICP046CAB,19,SM500,S,1,S9TP1B0AXX,2,SM500,S,2,S9TP1B0AAB,7,SM500,S,3,S9TP1B0AAC,0,SM500B,S,1,S9TPML0AAA,SLC,96,SLC,96,TEST,BUS,CONTROLLER,3,SM500B,S,2,S9TPML0AAB,SLC,96,SLC,96,TEST,BUS,CONTROLLER,12,SM512B,S,1,F4PU331GXX,5,SM514B,S,1,F4AC211GXX,4,SM514C,S,1,F4AC213GXX,5,SM515,S,1,F4AC220GXX,2,SM524,S,1,S9LIH00CXX,6,SM525,S,1,F4AC230GXX,9,SM529,S,1,F4TC2A0GXX,5,SM531,S,1,F4AC240GXX,4,SM533,S,1,F4TC2B0GXX,6,SM534,S,2,F4OW110GXX,4,SM534,S,4,F4OW110GAC,5,SM535,S,2,F4OW210GXX,4,SM535,S,4,F4OW210GAC,4,SM565,S,1,T1PQ3DGAXX,0,SM565B,S,2,T1PQAA9AAB,DC,DC,POWER,UNIT,5,SM593,S,1,5SXTD00AXX,FILLER,CARD,2,SM86,S,1,S9TP400AAA,10,SM86B,S,1,S9TP4D1AXX,0,SM86B,S,3,S9TP4D2AAA,1,SM87,S,1,S9TP100AAA,10,SM87B,S,1,S9TP1B1AXX,12,SM87C,S,1,S9TP2C3AXX,28,SM87C,S,2,S9TP2C4AXX,2,SM87C,S,3,S9TP2C4AAB,1,SM87C,S,4,S9TP2C6AAA,0,SM87C,S,5,S9TP2C6AAB,0,SM87C,S,6,S9TP2C6AAC,4,SM88B,S,1,S9TP2B1AXX,6,SM88C,S,1,S9TP2B3AXX,0,SM88C,S,2,S9TP2B3AAB,34,SM88C,S,3,S9TP2B4AXX,0,SM88D,S,1,S9TP2B5AXX,0,SM88D,S,2,S9TP2B5AAB,12,SM89,S,1,S9TP500AAA,2,SM89,S,2,S9TP500AAB,0,SM9,S,5,E4PQ907AAA,0,SM9,S,6,E4PQ907AAB,1,SM9,S,8,E4PQAMLAAA,0,SM9,S,9,E4PQAMMAAA,9,SM90,S,1,S9TP300AAA,1,SM91B,S,1,S9TP6B1AXX,6,SM91C,S,1,S9TP6B2AXX,1,SM91C,S,3,S9TP6B2AAC,1,SM94,S,1,S9TP800AAA,6,SM94B,S,1,S9TP8B1AXX,46,SM94C,S,1,S9TP8B2AXX,1,SM94C,S,2,S9TP8B2AAB,3,SM94C,S,3,S9TP8B2AAC,10,SM94C,S,4,S9TP8B2AAD,4,SM94C,S,5,S9TP8B2AAE,14,SM94C,S,6,S9TP8B2AAF,0,SM94C,S,7,S9C3DDECAA,3,SM98,S,1,T1PQ04HAXX,30,SN100,S,4,E5AT201BXX,1,SN100,S,5,E5AT201BAB,4,SN100,S,6,E5AT201BAC,0,SN100,S,7,E5AT201BAD,7,SN101,S,4,E5AT302BXX,0,SN101,S,5,E5AT302BAB,13,SN101B,S,1,E5AT500BXX,2,SN101B,S,2,E5AT500BAB,12,SN101B,S,3,E5AT500BAC,1,SN101B,S,4,E5AT500BAD,13,SN102,S,2,E52O101AXX,1,SN102,S,3,E52O101AAB,9,SN102B,S,1,E52O20BAAA,4,SN102B,S,2,E52O20BAAB,2,SN102C,S,1,E5PQB11AAA,5ESS,LOOP,SUPERVISION,8,SN103,S,2,E52I101AXX,1,SN103,S,3,E52I101AAB,1,SN103,S,4,E52I101AAC,25,SN104,S,2,E54E101AXX,4,SN104,S,3,E54E101AAB,1,SN104,S,3A,E54E101AAC,30,SN104B,S,1,E5PQACXAAA,5ESS,5ESS,4WIRE,E&M,TRK,6,SN105,S,2,E52E101AXX,1,SN105,S,3,E52E101AAB,0,SN105B,S,1,E5PQACYAAA,5ESS,5ESS,2WIRE,E&M,TRK,18,SN107,S,2,E5AT401BXX,0,SN107,S,3,E5AT401BAB,0,SN107,S,5,E5AT401BAF,1,SN107,S,6,E5AT401BAD,1,SN112,S,1,E52O110AXX,2,SN114,S,1,E54E110AXX,0,SN115,S,1,E52E110AXX,5,SN215,S,1,E5DT300CXX,3,SN215,S,2,E5DT300CAB,7,SN216,S,1,E5DT400CXX,3,SN216,S,2,E5DT400CAB,6,SN217,S,1,E5DT500CXX,1,SN217,S,2,E5DT500CAB,1,SN218,S,1,E5DT600CXX,5,SN219,S,1,E5DT700CXX,2,SN228B,S,3,PXXQTAWAAA,DEFINITY,ANALOG,LINE,1,SN3,S,3,446329HECI,13,SN346,S,1,E5PQ08BAXX,36,SN346B,S,1,E5PQ08CAXX,5ESS,5ESS,POWER,START,CIRCUIT,155,SN346B,S,2,E5PQ08CAAB,5ESS,5ESS,POWER,START,CIRCUIT,1,SN384,S,2,E5PQ976AXX,5ESS,5ESS,5,SN412,S,1,E5PQ06CAXX,2,SN422,S,1,LMPQ05AAXX,0,SN422,S,2,LMPQ15AAXX,0,SN422,S,6,LMPQ15AAAE,0,SN422,S,9,LMPQ15AAAH,1,SN423,S,2,LMPQ05CAXX,1,SN423,S,4,LMPQ05CAAC,16,SN516,S,1,E5PQ978AXX,6,SN516,S,4,E5PQ978AAD,0,SN516,S,6,E5PQ978AAF,2,SN516,S,7,E5PQ978AAE,14,SN516B,S,1,E5PQADJAAA,5ESS,5ESS,CONTROL,&,DISPLAY,90,SN516B,S,3,E5PQADJAAB,5ESS,5ESS,CONTROL,&,DISPLAY,61,SN516C,S,2,E5PQAPUAAA,5ESS,5ESS,CONTROL,&,DISPLAY,4,SN549,S,1,E5DT3B0CXX,2,SN550,S,1,E5DT4B0CXX,1,SN551,S,1,E5DT5B0CXX,3,SN552,S,1,E5DT6B0CXX,1,SN553,S,1,E5DT7B0CXX,3,SN563,S,1,E5ICB00AXX,3,SN730,S,1,E5PQ95CAAA,ESS#5,AUTO,POWER,RESTART,3,SP1,447101HECI,ALARM,AND,POWER,CIRCUIT;,ALM,&,PWR,CKT,0,SP1C,S,1,PWPQ910AXX,2,SP2,PWPQAVWAAA,2,SP2B,S,1,PWPQ44ACXX,72,SPM1945C,SICODM1BAA,VDM,CIRCUIT,PACK,8,SPQ300,S,1,SAC1ACFAAA,SLC,2000,SLC,2000,269,SPQ300,S,2,SAC1ACFAAB,SLC,2000,SLC,2000,13,SPQ318,S,1,SAC1AR0AAA,SLC,2000,SLC,2000,125,SPQ340,S,2,SAC1ADLAAA,SLC,2000,SLC,2000,0,SPQ400,S,1,SAC1AAAAAA,SLC,2000,SLC,2000,0,SPQ400,S,2,SAC1AAAAAB,SLC,2000,SLC,2000,66,SPQ400B,S,3,SAC1AUAAAB,SLC,2000,SLC,2000,REM,QUAD,CU,1,SPQ400B,S,4,SAC1AUAAAC,SLC,2000,SLC,2000,REM,QUAD,CU,0,SPQ400C,S,1,SAC1AUYAAA,SLC,2000,SLC,2000,REM,QUAD,CU,0,SPQ401,S,2,SAC1EW0AAB,SLC,2000,SLC,2000,POTS,1701,SPQ401,S,4,SAC1EWTAAA,SLC,2000,SLC,2000,POTS,334,SPQ401,S,5,SAC1EWTAAB,SLC,2000,SLC,2000,POTS,1,SPQ401B,S,1,SAC1EWUAAA,SLC,2000,SLC2000,D,POTS,10,SPQ401B,S,2,SAC1EWUAAB,SLC,2000,SLC2000,D,POTS,1,SPQ402,S,1,SAC1AZ0AAA,SLC,2000,SLC,2000,0,SPQ419,S,1,SAC1ARMAAA,SLC,2000,SLC,2000,1,SPQ440,S,2A,SAC1AAEAAA,SLC,2000,SLC,2000,8,SPQ440B,S,1,SAC1AAGAAA,SLC,2000,SLC,2000,35,SPQ440C,S,1,SAC1AC0AAA,SLC,2000,SLC,2000,EXTENDED,RING,SPT,26,SPQ440D,S,1,SAC1ACXAAA,SLC,2000,SLC,2000,EXTENDED,RING,SPT,10,SPQ442,S,1,SAC1AH0AAA,SLC,2000,SLC,2000,QUAD,0,SPQ442,S,1*,SAC1AEJAAA,SLC,2000,,205294,SAC1AH0AAA,024,1,SPQ443,S,1,SAC1AEHAAA,SLC,2000,SLC,2000,QUAD,0,SPQ443,S,2,SAC1AEHAAB,SLC,2000,SLC,2000,QUAD,1,SPQ444,S,1,SAC1BF0AAA,SLC,2000,SLC,2000,CH,UNIT,5,SPQ444,S,2,SAC1BF0AAB,SLC,2000,SLC,2000,CH,UNIT,1,SPQ452,S,1,5SCTFFGAAA,SLC,2000,SLC,2000,DL,OCU,DAPR,4,SPQ452,S,3,5SCTFFHAAB,SLC,2000,SLC,2000,DL,OCU,DAPR,2,SPQ453,S,1,5SC3EECAAA,RT,DUAL,COIN,UNIT,4,SPQ453,S,2,5SC4V2UCAA,RT,DUAL,COIN,UNIT,20,SPQ454,S,1,SAC1BG0AAA,SLC,2000,SLC,2000,CH,UNIT,0,SPQ460,S,1,SAC1FAZAAA,SLC,2000,SLC,2000,36,SPQ494,S,1,5SC2120BAA,SLC,SLC,2000,6,SPQ808,S,1,SAIUMBFBAA,SLC,2000,SLC2000,13,SPQ809,S,2,5SCF40JCAA,FITL,FILTER,37,SPQ810,S,1,LFIU80PBAA,FITL,FITL,3,SPQ811,S,1,LFI2V40EAA,FITL,FITL,6,SPQ811,S,2,LFI2V40EAB,FITL,FITL,0,SPQ909,S,1,SAC1A00AAA,SLC,2000,SLC,2000,0,SPQ909B,S,3,SAC1DTSAAB,SLC,2000,SLC,2000,2,SR1025W,407842277,446913HECI,RX,UNIT;,BAND,A,3,STGR,SP,FAN,0710,0825,002,PR782E,01,111499HELucent for sale