Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
Alcatel
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196AC EBLT-E
3FE23196AC EBLT-E
3FE23196AC EBLT-E
3FE23088AA ECNC-A
3FE23088AA ECNC-A
3FE23088AA ECNC-A
3FE23088AA ECNC-A
3FE23086AB ECNT-A
3FE23086AB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3AL95238AA OCC10 XFP APD
3AL95238CR OCC10 XFP APD
3AL95238AB OCC10 XFP APD
3AL95238AC OCC10 XFP APD
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AA LEMPA
3EC36290AA UMRAM-A
3EC17466AA PSPC-L
3AL86672AA HF_1310 Drawer
3AL86672AA HF_1310 Drawer
3AL79209AA SR-Fan
3AL79209AA SR-Fan
3AL79092AA P63E1
3AL78849AA HPROT
3AL78830AD CONGI
3AL78830AB CONGI
3AL78815AB IS-1.1
3AL34731AA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AA S-4.1
3AL34024AB 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AA POWER SUPPLY
3HE03666AA DC PEM 175 AMP
3HE03666AA DC PEM 175 AMP
3HE03666AA DC PEM 175 AMP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03615AA M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AA M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AA FAN TRAY
3HE02059AA FAN TRAY
3HE02059AA FAN TRAY
3HE02036AA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AA Chassis
3HE02036AA Chassis
3HE02036AA Chassis
3HE02036AA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AA 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AA SFM2-400G
3HE02032AA 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AA SFM2-400G
3HE02032AA SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AA SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AA Shelf
3HE01110AA Fan Unit
3HE01024AA MCM
3HE01019AA Control Module
3HE01017AA DC-PEM
3HE01014AA CFM
3HE00062AA 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AA LX-SFP
3HE00027AA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AA NSLT-A
3FE72049AA NSLT-D
3FE26021AA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent
RFQ@1com.com
STM-16 DWDM OLS 80G W6, Alcatel-Lucent, 108278144
STM4 S41+TRF+16X2 ET, Alcatel-Lucent, 108308941
PACK, SCSI HOST ADAPTER, Alcatel-Lucent, 108308958
Trib Optical STM-1 SH, Alcatel-Lucent, 108333428
POWER FILTER, Alcatel-Lucent, 108344557
STM-16 DWDM OLS 400G 9580/1, Alcatel-Lucent, 108443763
POWER LINE FILTER, Alcatel-Lucent, 108515776
STM1EE4/4 I/O-PANEL, Alcatel-Lucent, 108515834
ALARAM I/O PANNEL, Alcatel-Lucent, 108515842
LAN I/O PANNEL, Alcatel-Lucent, 108516428
POWER FILTER, Alcatel-Lucent, 108542366
EPS-64, LEY42AE, 108734641, Alcatel-Lucent, 108609355
Optical Translator Unit, Alcatel-Lucent, 108627225
OC192/STM64/DWDM28, Alcatel-Lucent, 108733908
EPS-64 SWITCH, Alcatel-Lucent, 108734641
OC48 STM-16/DWDM01 CARD, Alcatel-Lucent, 108734666
OC192/STM64/1.5IRS1, Alcatel-Lucent, 108742255
Galaxy Vector Controller PCB, Alcatel-Lucent, 108890088
AM1 Plus AD S4.1 16 E10, Alcatel-Lucent, 108908898
Lambda Unite Op10/10/800G, 195.4Thz, 1534.25Nm (Channel 10), Alcatel-Lucent, 109006247
Labmda Unite, Op10/34/800G – 194.2Thz – 1543.73Nm (Ch 34), Alcatel-Lucent, 109006494
OTU31(LC CONNECTOR), FREQUENCY1=924.000;FREQUENCY2=926.000, Alcatel-Lucent, 109045278
CIRCUIT PACK, OLS 1.6T, WSA020B (EQ. PN:108249970), Alcatel-Lucent, 109056705
NP2500 Rectifier, 2600W, 52V, 50A, Alcatel-Lucent, 109126678
ADMU 1 x STM-16 L16.1 1.3um ITU (LKA23), Alcatel-Lucent, 109202481
Lag1900 Fan Unit (Lag1900 Fan Unit, Mandatory for Lag1900), Alcatel-Lucent, 109565564
OVP module for 10p LSA+NT 230V, Alcatel-Lucent, 1AB224950001
Micropack Power Core G2 4 PCMicropack 48/250 4PC controller 1PC3m Temp Sense cable 1PC Base Batt 2+LVBD G2 1PC, Alcatel-Lucent, 1AF19408AAAA
DACS4/4/1 Station Clock Distribution Adapter, Alcatel-Lucent, 2FSC-2-1-75-6
DC PRE-WIRED CHASSIS, Alcatel-Lucent, 300064623
FAN TRAY, Alcatel-Lucent, 300064706
GX5501 Port OC48LSTM-16 Smfatm/Phy Lr2 Nm Phy 1550, Alcatel-Lucent, 300274792
4-Port OC3/STM1 ATM Flow Control Processor Card 32 MB APS Capable, Alcatel-Lucent, 300275633
1PORT OC12/STM4 ATM FLOW CONTROL PROCESSOR CARD. 128 MB, 810-00280-28   And 11076A,, Alcatel-Lucent, 300275641
CONNECTOR 25PTS + CAPOT, Alcatel-Lucent, 3CC08221AAAC
ODU 18/1010 1/1P ETSI, Alcatel-Lucent, 3CC12991AAXX
ODU 18/1010 1P/1 ETSI, Alcatel-Lucent, 3CC12993AAXX
13/15 GHZ COUPLER, Alcatel-Lucent, 3CC13473AA
OUT DOOR UNIT ODU COUPLER, Alcatel-Lucent, 3CC13473ABAA02
ODU Outdoor Unit, Alcatel-Lucent, 3CC13688AAAB06
ODU9413UX FLAT FS = 266MHZ, Alcatel-Lucent, 3CC13688AAXX
ODU 9413 UX FLAT FS=266MHZ, Alcatel-Lucent, 3CC13689AAXX
ODU 9413 UX FLAT FS=266MHZ, Alcatel-Lucent, 3CC13691AAXX
IDU MAIN 16X2 LUX40 OR LUX50, Alcatel-Lucent, 3CC14017AAAA
IDU EXT FULL 16X2, Alcatel-Lucent, 3CC14020AAAA
ODU Outdoor Unit, Alcatel-Lucent, 3CC14688AAAB07
18723-18958 MHZ L.O (DS=1010), Alcatel-Lucent, 3DB00222AA
12758-12856 MHZ L.O (DS=266), Alcatel-Lucent, 3DB01044AA
5.9-6.4 GHZ TRANSMITTER (A)3DB01268AA** (B)3DB02670AA**, Alcatel-Lucent, 3DB01264AA**
RECEIVER 5.9-7.1GHZ, Alcatel-Lucent, 3DB01268AA
Power Supply Filter 9600 LSY, Alcatel-Lucent, 3DB01806AA
RADIO REGENERATOR ADAPTATION CHANNEL, Alcatel-Lucent, 3DB02147AA
Service Unit  9600 LSY, Alcatel-Lucent, 3DB02155AA
IDU Indoor Unit, Alcatel-Lucent, 3DB05636ABX
HD/UD/XD SDH-NT STM-1 Short Haul (S-1.1), 1310Nm, Alcatel-Lucent, 3EC16452AB
NTA-3 ADSL Connector, Alcatel-Lucent, 3FE26998AA03
POWER UNIT, Alcatel-Lucent, 3FE29238AA
VDSL-Temperature sensor, Alcatel-Lucent, 3FE67266AAAA
Inverter, 72-153068-08, Alcatel-Lucent, 407608660
Fan, Controller Y2K 5ESS, Alcatel-Lucent, 407941889
Circuit Pack, 880260/60422, CPU Cross Connection, Alcatel-Lucent, 408047454
Fan, Tray Module, Alcatel-Lucent, 408062172
GX550 Node Processor Adapter for Timing Management and Alarm Interface, 11541, Alcatel-Lucent, 408064624
GX550 Timing Module Provides System Level Timing, Alcatel-Lucent, 408064632
SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI) TERMINATOR, Alcatel-Lucent, 408091718
Module, 810-00280-10, Alcatel-Lucent, 408120186
CBX 500 Fan Tray, Alcatel-Lucent, 408120582
AC Power Supply, Alcatel-Lucent, 408125219
Control Fan, Alcatel-Lucent, 408173979
FAN MOTOR CD V6 248 (DV6248/17LU) PAPST, Alcatel-Lucent, 408204717
MAIN PROCESS UNIT, Alcatel-Lucent, 408420313
Pre-Amplifier, MS1025-25O00-E31, Alcatel-Lucent, 409036134
FIBER OPTIC ADAPTER, A-FCU, TEST JUMPERS, BICONIC, Alcatel-Lucent, 409037223
Delta Power Unit E/W DPD200 19IN-3U, DPS 1200B-48-3RS, PSC1, Battery Cable for Model C, Alcatel-Lucent, 409056546
Delta Power Unit E/W DPD200 19IN-3U, DPS 1200B-48-3RS, PSC1, Battery Cable for Model A/B, Alcatel-Lucent, 409056553
Hex Controller, Alcatel-Lucent, 409072527
Heat Exchanger, 120W/k, Alcatel-Lucent, 409078078
KIT:ext.alarm-pcb 6al+6 dig. in G1, Alcatel-Lucent, 409086238
DIODE MATRIX:NEG DIST=9 POS G1, Alcatel-Lucent, 409086246
OPTICAL TRANSLATOR UNIT, Alcatel-Lucent, 41C8C
DACS4/4/1 SCSI Out Connector, Alcatel-Lucent, 43278
BSTDX 9000 ATM-IWU/16, Alcatel-Lucent, 710-00096-10
Pca Relly Alarm, Alcatel-Lucent, 72-152520-01
RINGING GENERATOR, Alcatel-Lucent, 77252122AAFA
OC-3C/STM-1 SMMR PORTS ADPT. MOD. (OC-3C/STM-1 SMMR PORTS ADPT. MOD.), Alcatel-Lucent, 810-00056-02
CBX 500 POWER SUPPLY, Alcatel-Lucent, 810-00090-00
Fan B-STDX 9000, Alcatel-Lucent, 810-00100-13
NOD Processor, Alcatel-Lucent, 810-00155-02
NODE PROCESSOR, Alcatel-Lucent, 810-00155-05
810-00160-02) GX-550 OC3/STM1 ATM/PHY IR(ISMI IR 4 PORTS), Alcatel-Lucent, 810-00160-02
OC-3C/STM-1 96K FC-LOP Flow Control Card, 11075L-128, Alcatel-Lucent, 810-00206-28
Module, 16 – BIO-1 4 PHY, Alcatel-Lucent, 810-00247-30
BIO 256, Base I/O IF Module with 256 K Cell Buffer, 11560, Alcatel-Lucent, 810-00306-02
Module with Cell Buff, Alcatel-Lucent, 810-00306-05
I/O Interface, 11560A, Alcatel-Lucent, 810-00306-20
CBX 500 OC12/STM4 (11076A-128), Alcatel-Lucent, 810-00320-01
CBX 500 OC3/STM1-4 (11058L), Alcatel-Lucent, 810-00320-28
GX-550 -48V; 63Am; 300WExternal power unit, Alcatel-Lucent, 810-00432-01
FAN TRAY MODULE, Alcatel-Lucent, 810-00434-00
CHASSIS FOR B-STDX 9000, Alcatel-Lucent, 810-09000-48
(810-20163-02) GX-550 SWITCH FABRIC GX 55025 GBPS GLOBAL SWITCH FABRIC, Alcatel-Lucent, 810-20163-02
810-30163-10)GX-550 SWITCH FABRIC GX 55025 GBPS GLOBAL SWITCH FABRIC, Alcatel-Lucent, 810-30163-10
Ism-R2 Subrack, Alcatel-Lucent, 847707379
Air filter, Alcatel-Lucent, 848036943
PCB ALARM UNIT ARU COMCODE, Alcatel-Lucent, 848065090
SVS/155C, Alcatel-Lucent, 848091559
LDA3 LAN card (IAOLRP), Alcatel-Lucent, 848144259
OUTDOOR FAN ANYMEDIA, Alcatel-Lucent, 848158978
DACS4/4/1 System User Panel, Alcatel-Lucent, 848306486
RE3400 TV Encoder  Chrominance Demodulator, Alcatel-Lucent, 902-407
Global Positioning System, Alcatel-Lucent, 94208208246
COMBINING AND DIST UNIT FLD15, Alcatel-Lucent, 956003662100
FUSE PANEL, Alcatel-Lucent, 95600942510X
ISM-2000 UPL-387, Alcatel-Lucent, 95601143870X
ISM LPU-155-SM/L-1.1/FC, Alcatel-Lucent, 95601155713X
ISM-2000 PPC/3×3 CrossConnect Unit, Alcatel-Lucent, 95601157910X
LINE TRANSMITTER (6) LTX2.5/SLH/CH4 (EQ. PN::107712051), Alcatel-Lucent, 95601162210X
Controller, Saft Power System Rectifier SM700, Alcatel-Lucent, ACM10001
Rectifier, HS Cycloc, 20A, 48V, Alcatel-Lucent, SC1A50/20
DC/DC Converter, Lucent Technology ES682, Alcatel-Lucent, AMTEXZX-550-2448-CT
Solar Panel, Arco, Alcatel-Lucent, ASI 16-2000/1200
SOLAR PANEL (BP350U), Alcatel-Lucent, BP252
Solar Panel, BP Solar, 70W, 12V, Alcatel-Lucent, BP270
2U HIGH, CUSTOM CONTROLLER FOR EPS PACKAGE, P843D, (LINEAGE POWER- GALAXY PULSAR) (EQ. PN:109133427), Alcatel-Lucent, CC109133427
Glaxy Pulsar Plus Controller, Alcatel-Lucent, CC848815341
Solar Charge Controller AEG, 60A, 48Vdc Pat No. 280861978, Alcatel-Lucent, DCR-48P-SE9000
Acculink WAN/DUALSS, Alcatel-Lucent, DECPKN4DAA
MYADD CONNECTOR CH16, Alcatel-Lucent, ED5D865-16 G27
MYADD CONNECTOR CH18, Alcatel-Lucent, ED5D865-16 G28
Rectifier, HS Cycloc, 12A, 48V, Alcatel-Lucent, ER50/12
Rectifier INPUT 200-240V/13A,50-60HZ OUTPUT: 54V./37A, Alcatel-Lucent, ESR-48/40A
Controller, Rectifier, Alcatel-Lucent, Galaxy Pulsar
Flash Card Memory for UN750, Alcatel-Lucent, GLPFLASH330P
Heat Exchanger Assembly, Hytems, 180W/K, Alcatel-Lucent, HX03F-22SH
Heat Exchanger Assembly, Dantherm 120w/k, Alcatel-Lucent, HX03T-22SH
CONTROLLER SHELF FOR J85500E-2 LINEAGE 2000 (J8550 1D-2 L1 SD-82669-02 / 5ESS), Alcatel-Lucent, J85501D-2 L1
Controller, Rectifier, Alcatel-Lucent, LVT
CONTROLLER CARD FOR MSAN BLOWER (RITTAL), Alcatel-Lucent, MF9320102
Filter: PE5X Size 44×14 cm, Alcatel-Lucent, PE5X
Controller Delta Energy Systems, Alcatel-Lucent, PSC1
DC-DC Power Converter ES682, Alcatel-Lucent, PWDQAHAUAA
Rectifier, HS Cycloc, 30A, 48V, Alcatel-Lucent, SC1A50/30
Rectifier, HS Cycloc, 50A, 48V, Alcatel-Lucent, SC1A50/50
220 MB FLASHDISK PCMCIA, Alcatel-Lucent, SCANDISK 220MB
RECTIFIER APU IPS-595B, Alcatel-Lucent, SD-83425-01
Rectifier, HS Cycloc, Alcatel-Lucent, SM54/21-155
Rectifier, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, SR150
Rectifier, Braga Moro, Alcatel-Lucent, SRDCV053-B
TDM10G Air filter, Alcatel-Lucent, UAF 290
OLS400 Air Filter, Alcatel-Lucent, UAF 306
Acculink  XCON-SS, Alcatel-Lucent, XCON-SS
FATPACK2, Rectifier, Alcatel-Lucent, 241115.001
Rectifier, Flatpack 2, Alcatel-Lucent, 241115.100
Smart Pack Controller, Alcatel-Lucent, 242100.1
CM3 to AM cabling, Alcatel-Lucent, ED5D865-30 G6
CM3 to AM cabling, Alcatel-Lucent, ED5D865-30 G7
CM3 to AM cabling, Alcatel-Lucent, ED5D865-30 G8
Subrack, 1663 ADMU Enhanced, Alcatel-Lucent, 848846788
982AAB CONTROL BUS TERMINATOR (846792596), Alcatel-Lucent, 106586159
SC LIGHTQUIDE BUILD OUT (10DB) FOR MADMU, Alcatel-Lucent, 107406159
FC/PC Light Guide, Build Out, 10db, Alcatel-Lucent, 107406233
OPTICAL AMPLIFIER, Alcatel-Lucent, 107742439
Pack, Disk Drive, UN375E, Alcatel-Lucent, 107823668
CIRCUIT PACK, ODU 606A,OPTICAL DEMULTIPLEXER, Alcatel-Lucent, 108032814
LAA249, Alcatel-Lucent, 108182387
STM16 TRANSLATOR-1550NM W1, Alcatel-Lucent, 108188111
STM16 TRANSLATOR-1550 W2, Alcatel-Lucent, 108188129
Out, Alcatel-Lucent, 108188186
STM16 TRANSLATOR-1550 W9, Alcatel-Lucent, 108188194
OPTICAL TRANSLATOR UNIT OTU1(LC CONNECTOR), FREQUENCY1=931.500;FREQUENCY2=933.500, Alcatel-Lucent, 108250507
CP-LJB442 SI-16EML80.2/1, Alcatel-Lucent, 108278102
STM-16 DWDM, Module OLS80G Channel 3 (ADM16/1), Alcatel-Lucent, 108278110
STM-16 LH OPTICAL LINEPORT ( 1550NM ) (DWDM OLS80G W7), Alcatel-Lucent, 108278151
STM-16 DWDM OLS80G W10, Alcatel-Lucent, 108278185
STM-16 DWDM OLS, 80g, Channel 11, SI16EML80.11/1, LJB451, Alcatel-Lucent, T108278193
STM-16 DWDM, Module OLS80G Channel 12 SI16EML80.12/1 LJB452, Alcatel-Lucent, 108278201
STM-16 DWDM OLS80G W13 LJB453, Alcatel-Lucent, 108278219
STM-16 DWDM, Module OLS80G Channel 14 (ADM16/1), Alcatel-Lucent, 108278227
STM-16 DWDM OLS 80G W16, Alcatel-Lucent, 108278243
DACS4/4/1 Misc Connection Panel, Alcatel-Lucent, 108361494
OLS400 DCM Dispercing Compensation Module, DCM-2.5, Alcatel-Lucent, 108402595
OLS400 DCM Dispercing Compensation Module, DCM-5, Alcatel-Lucent, 108402603
OLS400 DCM Dispercing Compensation Module, DCM-7.5, Alcatel-Lucent, 108402611
OLS400 DCM Dispercing Compensation Module, DCM-10, Alcatel-Lucent, 108402629
OLS400 DCM Dispercing Compensation Module, DCM-20, Alcatel-Lucent, 108402637
FIBER OPTIC DCM 30KM DCM, Alcatel-Lucent, 108402645
FIBER OPTIC DCM 40KM DCM, Alcatel-Lucent, 108402652
OLS400 DCM Dispersing Compensation Module, DCM-50, Alcatel-Lucent, 108402660
OLS400 DCM Dispersing Compensation Module, DCM-60, Alcatel-Lucent, 108402678
DCM10 (70) CARD TYPE: LT DK, Alcatel-Lucent, 108402686
STM-16 DWDM OLS 400g, 9190, LJB501, Alcatel-Lucent, 108442989
STM-16 DWDM OLS 400G 9210/1, Alcatel-Lucent, 108443029
STM-16 DWDM OLS 400g, 9320, LJB527, Alcatel-Lucent, 108443243
STM-16 DWDM OLS 400g, 9340, LJB531, Alcatel-Lucent, 108443284
STM-16 DWDM OLS 400G 9550/1, Alcatel-Lucent, 108443706
STM-16 DWDM OLS 400g, 9560, LJB575, Alcatel-Lucent, 108443722
WAD5, OC-192/STM-64 WAVELENGTH ADD/DROP WITH UNIVERSAL CONNECTORS (SC), Alcatel-Lucent, 108586173
WAD6, OC-192/STM-64 WAVELENGTH ADD/DROP WITHUNIVERSAL CONNECTORS (SC), Alcatel-Lucent, 108586181
OTU30 OPTICAL TRANSLATOR UNIT, Alcatel-Lucent, 108616871
OTU31 LC CONNECTOR), FREQUENCY1=192.400THZ; FREQUENCY2=192.600THZ, Alcatel-Lucent, 108645896
0TU31, LC CONNECTOR FREQ1: 9200; FREQ2=9220, Alcatel-Lucent, 108645904
63×2 Mbits Card, LKA2, Alcatel-Lucent, 108676644
Tributary unit ADM16, Alcatel-Lucent, 108676669
CONNECTOR, PRINTED CIRCUIT BOARD PBG1, Alcatel-Lucent, 108720228
400G ULBO KIT 1, FIBER OPTIC COMPONENTS (UNIVERSAL BUILDOUT SYSTEM), Alcatel-Lucent, 108728973
AMI PLUS 2X E3 Option Card, X2E3-V2, Alcatel-Lucent, 108756107
OTU70(LC CONNECTOR) FREQUENCY=926.000, Alcatel-Lucent, 108781592
ADMU, Paddle Board, 12XE3/DS3 (PBG4), Alcatel-Lucent, 108905597
Optical Pack, OP10/1.5LR1, 80 KM, KFA6, Alcatel-Lucent, 109000208
OC192/STM64, 1 port, Intra-Office 1300 nm (600m), Alcatel-Lucent, 109000216
Lambda Unite Timig Interface E1/Ds1, Alcatel-Lucent, 109001453
Connection Interface Controller, Alcatel-Lucent, 109001461
STM-64 COLOURED OPTICS INTERFACE 195.3 THZ (ADDED IN THE REVISED SCOPE) (KFA91 S, Alcatel-Lucent, 109006270
Lambda Unite, Op10/18/800G – 195Thz – 1537.4Nm, Alcatel-Lucent, 109006338
STM-64 COLOURED OPTICS INTERFACE 194.1THZ (ADDED IN THE REVISED SCOPE) (KFA115 S, Alcatel-Lucent, 109006510
STM-64 COLOURED OPTICS INTERFACE 193.9THZ (ADDED IN THE REVISED SCOPE) (KFA119 S, Alcatel-Lucent, 109006551
STM-64 COLOURED OPTICS INTERFACE 193.7 THZ (ADDED IN THE REVISED SCOPE) (KFA123), Alcatel-Lucent, 109006601
OPTICAL CARRIER OC192/STM64 1 PORT DIRECT OPTICS FOR 400G/800G 40/80 COLOURS, Alcatel-Lucent, 109008607
16 EI Option Card, Alcatel-Lucent, 109011528
OTU30 (LC CONNECTOR),FRIQUENCY1=928.000;FREQUENCY2=930.000   WSPG08B, Alcatel-Lucent, 109042911
OTU30 (LC connector), Frequency1=927.000; Frequency2 = 929.000, Alcatel-Lucent, 109043018
OTU31 (LC CONNECTOR), FREQ1=195.600THZ, 1532.681NM;FREQ2:195.800THZ, 1531.115NM, Alcatel-Lucent, 109045203
OTU31 (LC CONNECTOR),FRIQUENCY1=944.000;FREQUENCY2=946.000, Alcatel-Lucent, 109045237
OTU31 (LC CONNECTOR),FREQUENCY1=940.000;FREQUENCY2=942.000, Alcatel-Lucent, 109045245
OTU31 (LC CONNECTOR), FREQUENCY1=193.600THZ FREQUENCY2=193.800THZ, Alcatel-Lucent, 109045252
OTU31 (LC CONNECTOR),FREQUENCY1=924.000;FREQUENCY2=926.000, Alcatel-Lucent, 109045286
OTU31 (LC CONNECTOR),FREQUENCY1=951.000;FREQUENCY2=953.000 WSRG12B, Alcatel-Lucent, 109045310
OLS400G/800G OTU31 THROUGH STM-64 (9490/9470), Alcatel-Lucent, 109045328
TRANSLATOR UNIT THROUGH OTU31, Alcatel-Lucent, 109045344
OTU31(LC CONNECTOR),FREQUENCY1=935.000;FREQUENCY2=937.000, Alcatel-Lucent, 109045351
OTU31(LC CONNECTOR), FREQUENCY1=923.000; FREQUENCY2=925.000, Alcatel-Lucent, 109045385
6 P0RT 622M IR/SH 1310 NM(15KM), Alcatel-Lucent, 109091595
Lambda Unite OC3/STM1, 16 ports, IR/SH 1300 nm, (15km), Alcatel-Lucent, 109091603
OC192/STM64/DWDM26, Alcatel-Lucent, 109181719
Lambda Unite Power Interface 100, 109187211
XC640 KFD2 S3:4 (LAMBDA UNITE, CIRCUIT PACK), Alcatel-Lucent, 109192146
Oc48/STM16, Parent Board for 8 SFP Modules, Alcatel-Lucent, 109192203
Lambda Unite 1000 Base Lx Ethernet Interface, 4 Ports, Alcatel-Lucent, 109192245
STM-1 ELECTRICAL, 8 PORTS, Alcatel-Lucent, 109192252
Lambda Unite OC48/STM16, LR/LH 1500nm (80km), SFP M.w.1 Port, Alcatel-Lucent, 109192278
OM2G5 SFP MODULE 40 KM, Alcatel-Lucent, 109192286
SWITCHING UNIT XC320/B (W/ ONNS), Alcatel-Lucent, 109195594
DCM Shelf, Alcatel-Lucent, 109196204
Pb 63X2Mb/S 120 1:N P./Un-Protection, Alcatel-Lucent, 109199521
Tributary port STM-16 signals- MSP protection  LKA22, Alcatel-Lucent, 109202473
ADMU PB 12 X E3/DS3 (PROT.1+1) (PBP1), Alcatel-Lucent, 109209262
WSA031+B, OPTICAL AMPLIFIER WITH LC CONNECTOR (OA1), C-BAND, Alcatel-Lucent, 109231969
STM-64 L64.2C Card, 1.5um CC-272/128 80Km, Alcatel-Lucent, 109281634
STM-64 Optical Transmission Unit, 1.5um, Alcatel-Lucent, 109281642
ADM MULTI STM MAIN BOARD (12 STM 1E 16 STM1O 4 STM 4 (LKA 39), Alcatel-Lucent, 109281840
ADMU, PB 12XSTM-1E Un-Protected (PBP5), Alcatel-Lucent, 109285478
Pb 12XSTM-1E (Protection 1+1), Alcatel-Lucent, 109285486
ADM GBE LX SFP Module 5 Km, Alcatel-Lucent, 109294694
ADMU GBE SX SFP module, Alcatel-Lucent, 109294702
Op10 Parent Pack for 2 Modules, Alcatel-Lucent, 109303610
Lambda Unite OC192/STM64, IR/SH 1550Nm (40Km), M.W.1Port, Alcatel-Lucent, 109305292
LAMBDA UNITE OC 192/STM64 INTRA OFFICE 1300NM (600M) MW 1 PORT, Alcatel-Lucent, 109305300
LAMBDA UNITE STM; STM4 PARENT BOARD FOR 8 SFP MODULE, Alcatel-Lucent, 109306944
LAMBDA UNITE 155M 1310 NM IR/SH (15 KM) SFP 1MW 1PORT, Alcatel-Lucent, 109306977
155M 1310nm LR/LH (40km) SFP Module with 1-Port, Alcatel-Lucent, 109306993
622M 1310NM IR/SH (15KM) SFP M.W 1 PORT, Alcatel-Lucent, 109307009
OM622 SFP MODULE, 40 KM, Alcatel-Lucent, 109307017
ADMU, 12 X E3/DS3 (Switchable) (LKA8B), Alcatel-Lucent, 109311977
ADMU, Quad STM-16 Core unit (4 X STM-16 SFP CC-272/128) (LKA48), Alcatel-Lucent, 109337386
ADMU- PADDLE BOARD BACKPLANE,METRO ADM, Alcatel-Lucent, 109399592
ADMU- PADDLE BOARD BACKPLANE,WS ADM 16/1, Alcatel-Lucent, 109464222
STM-1 S1.1 SFP Short Range Card, Alcatel-Lucent, 109469809
ADMU, PB 6XSTM-1O) (PBP8), Alcatel-Lucent, 109481333
Tributary unit using STM-16SFP’s, Alcatel-Lucent, 109484345
Lambda Unite, Controller Pack, Alcatel-Lucent, 109487439
CKT PACK,1675 LAMBDAUNITE,KFA700,LOXC/1, Alcatel-Lucent, 109487447
OPTICAL MODULE,METRO ADM,OM155M-L1.1,SFP, Alcatel-Lucent, 109487652
OPTICAL MODULE,METRO ADM,OM155M-L1.2,SFP, Alcatel-Lucent, 109487660
SFP, SH 15KM, S-1.1, Alcatel-Lucent, 109487678
OPTICAL MODULE,METRO ADM,OM2G5-I16,SFP, Alcatel-Lucent, 109487686
OM2G5-L16., SFP MODULE OC-48STM-16, LR-1/L-16.1, Alcatel-Lucent, 109487702
ADMU, SFP, 80 KM, OML16.2, Alcatel-Lucent, 109487710
ADMU SFP LH 40km L-4.1 (OML4.1), Alcatel-Lucent, 109487728
SFP, Sh, 15Km, S-4.1, Alcatel-Lucent, 109487744
STM-64 Optical Interface Board, Alcatel-Lucent, 109487900
ADMU – 2 X GBE-FULL/ONE SLOT (LKA53), Alcatel-Lucent, 109492678
64 Port for Analogue Subscriber LPZ640, Alcatel-Lucent, 109497354
OC192/STM64, LR/LH 1550Nm, (80Km), Module with 1 Port (P1L1-2D2, G.659.1), Alcatel-Lucent, 109503649
ASC102, AMU, Option Card 63XE1 120 ohm, Alcatel-Lucent, 109509679
Metropolis, AMU, SFP, STM-4 S4.1, OM622T101, Alcatel-Lucent, 109509687
Metropolis Amu STM-4 L4.1 SFP (OM622T1021), Alcatel-Lucent, 109509695
STM-4 L4.2 SFP Long Range Card, Alcatel-Lucent, 109509703
Metropolis Amu STM-16 Sh, 1310Nm, 2Km, Alcatel-Lucent, 109509711
METROPOLIS® AMU STM-16 SH 1310NM 15 KM, Alcatel-Lucent, 109509729
Metropolis Amu STM-16 Sh, 1310Nm, 40Km, Alcatel-Lucent, 109509737
AMU STM-16 SH 1550nm 80 km, Alcatel-Lucent, 109509745
ASH101, AMU, Subrack, Vertical Mount, Alcatel-Lucent, 109509752
ASH104, AMU, Shelf Fan, Alcatel-Lucent, 109509786
Gigabit Ethernet SFP, SX 850Nm, Alcatel-Lucent, 109526483
Omgbet102 (Metropolis Amu Gigabit Ethernet Sfp, Sfp, Lx 1300Nm), Alcatel-Lucent, 109526491
SFP, GbE, 70KM, Alcatel-Lucent, 109534883
ADMU- PADDLE BOARD BACKPLANE,METRO ADM, Alcatel-Lucent, 109536763
ASC105, AMU, 2XE/FE, 2E/FE/GbE, 4E1 Card (ASC105), Alcatel-Lucent, 109543504
UNITE – KFA720 OPTICAL INTERFACE, Alcatel-Lucent, 109546630
OC48/STM16, Parent Board for 4 SFP Module, Alcatel-Lucent, 109546648
Unite 1Gbe SFP, 1310 NM, 5KM (OMGE1/LX1), Alcatel-Lucent, 109546796
Unite 10G / 10km XFP OMX10/10KM1 OMX10G172405040, Alcatel-Lucent, 109546838
Unite 10G / 40km XFP OMX10/40KM1 OMX10G40, Alcatel-Lucent, 109546853
Core Unit, Alcatel-Lucent, 109552935
1 X STM-16 SFP CC-176/64 (LKA481), Alcatel-Lucent, 109552943
System Cotroller Enhanced, Alcatel-Lucent, 109552984
IP-LAN 12 12x full rate e/FE (12 switched E/FE 10/100 BASE-T Eth.), Alcatel-Lucent, 109552992
Paddle Brd. 12xLAN 100 Ohm (PBL12), Alcatel-Lucent, 109553685
ADMU -PADDLE BRD .12X LAN SFP (PB), Alcatel-Lucent, 109553693
AMU, Main Card STM1/STM4 (ASC101B), Alcatel-Lucent, 109555516
CFI1024 Flash Memory for CTL/3S/KFA537, Alcatel-Lucent, 109558544
XFPOP10D/PAR2XFP – KFA632, Alcatel-Lucent, 109559278
OPTICAL CARRIER OC192 MULTI-RATE SR-1, XFP MODULE 10G/G.709/LANPHY, SR-1/VSR2000-2R1/10GBASE-LR, Alcatel-Lucent, 109561258
LOWER ORDER CROSS-CONNECTION UNIT LOXC40G3S, Alcatel-Lucent, 109564492
Unite – Low Order Crossc Connect Unit- LOXC40G3S/1, Alcatel-Lucent, 109564500
FI SIM 2.0 SM (CHC), Alcatel-Lucent, 109577338
LCU-LCU45 Assembly for Fiber 1.6 To 2.0Mm (Parent Code) E/W, Alcatel-Lucent, 109577346
LCU45-SCA Assembly for Fiber 1.6 To 2.0Mm (Parent Code) E/W, Alcatel-Lucent, 109577825
OPTICAL MODULE, 1675 LAMBDA UNIT OMX10G80 (10G/G.709/LANPHY LR-2C/P1L1-2D2/ZR), Alcatel-Lucent, 109577841
AMU – Option card Ethernet Switched 2x E/FE, 2x FE/GE and 4x E1 (ASC108) Switched, Alcatel-Lucent, 109579896
AMU, Option Card, Alcatel-Lucent, 109579904
ADMU OPTICAL MODULE,METRO ADM,OM2G5-S16.1, Alcatel-Lucent, 109583963
ADMU PADDLE BOARD BACKPLANE,METRO ADM, Alcatel-Lucent, 109585620
Rgu550 Ringing Generator, Alcatel-Lucent, 109587063
Optical Module, OM100B-LX SFP, Alcatel-Lucent, 109587527
ASC110, AMU, Main Card with 2x Multirate STM-16 and 2x STM-1/4, Alcatel-Lucent, 109588954
FI SIM 1.6 SM (CHC), Alcatel-Lucent, 109593525
ADMU – M Universal SC3 SYSTEM CONTROLLER EXTENDED (LKA21B), Alcatel-Lucent, 109600148
XFP TRANSCEIVER,OC192 IR-2,10GBASE-ER/EW, Alcatel-Lucent, 109613836
ADMU, XFP, 2KM, I-64.1R/I-64.1, Alcatel-Lucent, 109623884
ADMU, XFP 80km L-64.2, P1L1-2D2, Alcatel-Lucent, 109623892
ADMU, XFP, 40KM, S-64.2B/S-64.3B, Alcatel-Lucent, 109623900
ADMU, 1XSTM-64 XFP CC-272/128 (LKA60), Alcatel-Lucent, 109624494
System Controller Enhanced; Requires 2x XFP Modules, Alcatel-Lucent, 109624510
OPTICAL MODULE,1675 LAMBDAUNITE,REUSE,OM2G5, Alcatel-Lucent, 109632307
ADMU, STM-16, 4-Port, Tributary Card, Main Board SFP, LKA146, Alcatel-Lucent, 109642629
AMU, Fast Ethernet SFP, 100BASE LX, Alcatel-Lucent, 109643759
ADMU – GBE 4 port – IP-GE/8F-OS (LKA58), Alcatel-Lucent, 109645101
CIRCUIT PACK, 1655 AMU, ASC111, E3DS3/3 E14, Alcatel-Lucent, 109655225
SCO-refurbished Spare ASM3 1.2Ghz Netra 20 (EQ.PN:848968244), Alcatel-Lucent, 109676569
Spare Part, ASM3/HA-ASM3 EDU, Alcatel-Lucent, 109676593
ASM3-HA-ASM3 36G EDU Hard Disk, Alcatel-Lucent, 109676601
ASM3 NETRA 73 G Drive, Alcatel-Lucent, 109676619
1830PSS- CIRCUIT BREAKER 15A FOR 1830 PDU, Alcatel-Lucent, 1AB017500062
1830PSS- BREAKER, 25A, Alcatel-Lucent, 1AB017500066
1830 PSS BREAKER, 63A, Alcatel-Lucent, 1AB017500078
CF card ECNT-C / NANT-A, Alcatel-Lucent, 1AB147830028
1830PSS XFP I-64.1/10GBE BASE L, Alcatel-Lucent, 1AB214540001
1830PSS XFP 10GBE BASE S (UP TO 10.3 GBS), Alcatel-Lucent, 1AB214540002
1830PSS Duplex Jumper (3.5M) ETSI (SM for Internal Connection), Alcatel-Lucent, 1AB215120056
1830PSS SHORT JUMPER (140MM) – VOA APPLICATION, Alcatel-Lucent, 1AB215120071
1830PSS Short Jumper, 155MM, VOA Application, Alcatel-Lucent, 1AB215120076
1830PSS SIMPLEX JUMPER (3.5M) – ETSI, Alcatel-Lucent, 1AB215120078
1830PSS XFP S64-2B/10GBE BASE E, Alcatel-Lucent, 1AB217280001
1830PSS, 10DB Attenuator, Alcatel-Lucent, 1AB252030001
HEX 30W/K (Rittal VDSL2 Cabinet), Alcatel-Lucent, 1AB305220001
HEX External Fan (Equivalent Part Nos: 409072493, 409072501), Alcatel-Lucent, 1AB313190001
EL TRX SFP 10/100/1000BASE-T -40/+85 B, Alcatel-Lucent, 1AB359780003
1830PSS 8DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371240001
1830PSS 4DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250001
1830PSS 2DB Attenuator, Alcatel-Lucent, 1AB371250002
1830PSS 6DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250003
1830PSS 12DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250004
1830PSS 14DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250005
1830PSS 1DB Attenuator, Alcatel-Lucent, 1AB371250006
1830PSS 3DB Attenuator, Alcatel-Lucent, 1AB371250007
1830PSS 5DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250008
1830PSS 7DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250009
1830PSS 9DB ATTENUATOR, Alcatel-Lucent, 1AB371250010
1830PSS OE-TRX, SFP, CWDM PIN CH51 B_SFP Multirate STM-1/16, Alcatel-Lucent, 1AB373110001
1830PSS OE-TRX SFP CWDM APD CH51 B_SFP*MULTIRATE STM-1/16, Alcatel-Lucent, 1AB373120001
OC3/STM1 APD ULH SFP (1510NM), Alcatel-Lucent, 1AB373120002
1830PSS SFP-EULH OSC 1510 APD, Alcatel-Lucent, 1AB373120004
1830PSS ALU XFP I-64.1/10GBE BASE-L FIBER MODULE, Alcatel-Lucent, 1AB375380002
ALU XFP S-64.2B/10GBE BASE-E, Alcatel-Lucent, 1AB375380003
10GBPS 1550NM 80KM XFP TRANSCEIVER LC TYPE, Alcatel-Lucent, 1AB375380004
1830PSS64 ALU XFP S-64-2B/10GBE BASE-E -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB375380005
1830PSS64 ALU XFP I-64.1/10GBE BASE-L -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB375380007
ALU XFP P1L1-2D2/10GBE BASE-Z -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB375380008
ALU XFP I-64.1/10GBE BASE-L, Alcatel-Lucent, 1AB375380013
ALU XFP DW100U-50, Alcatel-Lucent, 1AB375650011
ALU XFP DW100U-48, Alcatel-Lucent, 1AB375650013
ALU XFP DW100U-46, Alcatel-Lucent, 1AB375650015
ALU XFP DW100U-45, Alcatel-Lucent, 1AB375650016
ALU XFP DW100U-44, Alcatel-Lucent, 1AB375650017
ALU XFP DW100U-43, Alcatel-Lucent, 1AB375650018
1830PSS-ALU XFP DW100U-42 OC192/STM64/G.709/10GbE, Alcatel-Lucent, 1AB375650019
1830PSS-ALU XFP DW100U-41 OC192/STM64/G.709/10GbE, Alcatel-Lucent, 1AB375650020
1830PSS-ALU XFP DW100U-40, Alcatel-Lucent, 1AB375650021
ALU XFP DW100U-38, Alcatel-Lucent, 1AB375650023
ALU XFP DW100U-37, Alcatel-Lucent, 1AB375650024
XFP DW100U-36 WDM Dispersion Compensation Modules, Alcatel-Lucent, 1AB375650025
XFP DW100U-35 WDM Dispersion Compensation Modules, Alcatel-Lucent, 1AB375650026
1830PSS-ALU XFP DW100U-34, Alcatel-Lucent, 1AB375650027
XFP OC192/STM64, G-709, 10GbE, Alcatel-Lucent, 1AB375650028
XFP DW100U-32, WDM Dispersion Compensation Modules, Alcatel-Lucent, 1AB375650029
XFP DW100U-31, WDM Dispersion Compensation Modules, Alcatel-Lucent, 1AB375650030
XFP DW100U-30, WDM Dispersion Compensation Modules, Alcatel-Lucent, 1AB375650031
ALU XFP DW100U-29, Alcatel-Lucent, 1AB375650032
1830PSS-XFP DWDM TUNABLE CT, Alcatel-Lucent, 1AB375650046
1830PSS ALU SFP S-1.1 -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376350001
1830PSS ALU SFP S-4.1 -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376360001
1830PSS ALU SFP I-16.1 -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376370001
1830PSS64 ALU SFP S-16.1 ANY RATE -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376370005
1830PSS64 ALU SFP GBE SX -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376720001
1830PSS ALU SFP GBE LX -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376720002
1830PSS ALU SFP GBE ZX -40/+85, Alcatel-Lucent, 1AB376720003
1830PSS ALU XFP CWDM-LH 1471NM, Alcatel-Lucent, 1AB378370001
1830PSS ALU SFP MODULE FC/2FC/4FC 850NM, Alcatel-Lucent, 1AB379640001
1830PSS ALU SFP FC/2FC/4FC 1300NM, Alcatel-Lucent, 1AB379640002
SFP FC/2FC/4FC 850NM, Alcatel-Lucent, 1AB379640003
SFP+ 10GBASE-LR/10G FC 10KM SMF -5/+85, Alcatel-Lucent, 1AB390930002
1830PSS- ALU XFP DWDM TUNABLE Z-CHIRP -5/+70, Alcatel-Lucent, 1AB394040003
EVOA SFP 1830 PSS PHOTONIC SERVICE SWITCH, Alcatel-Lucent, 1AB396080001
1830PSS-CFP 100G (4X25G) SR 100G  LR4 W/HEATSINK, Alcatel-Lucent, 1AB402160012
1830PSS-CFP2 100G BASE-LR4 (4X25G) SINGLE RATE 100GE, Alcatel-Lucent, 1AB426470001
Fiber Storage Tray (2U), Alcatel-Lucent, 1AD151930001
Compack controller (Rittal VDSL2 Cabinet), Alcatel-Lucent, 1AF18918AAAA
Micropack 48/250 CC (250W) _ (Rectifier in Rittal VDSL2 Cabinet), Alcatel-Lucent, 1AF18921AAAA
Cable Assembly 32Pair AP, Alcatel-Lucent, 300458494
ADMU RACK POWER CABLE, 16 MM2 BLUE, 30M, Alcatel-Lucent, 300498342
1830PSS PSF3T8 PSS-64 PWR SUPPLY FLTR C-VERSION, Alcatel-Lucent, 3AG33008AC
1830PSS PSS-64 MATRIX 3.8T, Alcatel-Lucent, 3AG33025AD
1830PSS64 BUS TERMINATION, Alcatel-Lucent, 3AG33102AA
1830PSS64 BUS TERMINATION CMISS, Alcatel-Lucent, 3AG33104AA
1830PSS SHELF,1830 PSS-64, Alcatel-Lucent, 3AG33210AB
1830PSS64 10X10G UNIVERSAL /XFP, Alcatel-Lucent, 3AG33295AA
1830PSS 24 X MULTIRATE UNIVERSAL /SFP (Rel 6 ), Alcatel-Lucent, 3AG34048AA
1830PSS 1AN100G – 1X100G ANY, Alcatel-Lucent, 3AG34224AA
PBA-SPCM-S4,10CCTS115nF12K/2.4VTSTRLY, Alcatel-Lucent, 3AL42014AC
1830PSS CFP2 100G BASE-LR4 (4X25G) DUAL RATE 100GBE/OTU-4, Alcatel-Lucent, 3AL81820AA
HD/UD/XD Sdh-Nt STM-1 Short Haul (S-1-1)1310Nm, Sant-F, Alcatel-Lucent, 3EC16452BB
HD/UD/XD ACU Multiplexor Control Card, Alcatel-Lucent, 3EC16687AA
ISAM ACU, Alcatel-Lucent, 3EC16687AB
Rack Fan with 8 Fan Units (36-72Vdc), Ebmpapst, Alcatel-Lucent, 3EC37533AB
ISAM Fd Wide-Range Fan with Dust Filter, Alcatel-Lucent, 3EC37533NB
XD-Combo Wide Range Fan for Second and Third Subrack, Alcatel-Lucent, 3EC37534AA
ISAM Fd L3 Shielded Outdoor Cabinet Line Board 2Gbps Multicast Vdsl2/Pots (48 Lines), 40Mbps Ds, Alcatel-Lucent, 3FE00162AB
UD Splitter replacement xDSL ETSI with Full Test Access/Redundancy Support; (2R), Alcatel-Lucent, 3FE20128AA
BPA ISAM R2.x LT SHELF, Alcatel-Lucent, 3FE21287BA
ISAM L3 Line Board Adsl/Adsl2/Adsl2Plus/Pots (48 Lines), Alcatel-Lucent, 3FE21641AA
ISAM L3 Line Board Adsl/Adsl2/Adsl2Plus/Pots (48 Lines), Alcatel-Lucent, 3FE21641AA
ISAM R2.X High Capacity Nt, 3 Electrical/Optical Interfaces without Sfps, Alcatel-Lucent, 3FE23086AA
ISAM L3 Line Board Adsl/Adsl2/Adsl2Plus/Pots (48 Lines), Alcatel-Lucent, 3FE23196AC
ISAM R2.X High Capacity Nt, 3 Electrical/Optical Interfaces without SFPS, Alcatel-Lucent, 3FE25676CA
Ge-Lx-(Sfp Pluggable Optical Module, Ge Lx Sm 1310Nm,-40 To +85Deg C, Duplex Lc Connector, 10Km (11Db), Alcatel-Lucent, 3FE25774AA
ISAM Fd Shelf, 48V Only, Excluding Fan Unit, Alcatel-Lucent, 3FE26685AA
Nant-A-(Isam Fd High Capacity Nt, 1 Optical Interfaces Plus 1 Electrical/Optical Interface without Sfps), Alcatel-Lucent, 3FE26698AAAA03
ISAM Fd High Capacity Nt, 1 Optical Interfaces Plus 1 Electrical/Optical Interface without Sfps, Alcatel-Lucent, 3FE26698AB
ISAM FD High Capacity NT, 1 optical interfaces plus 1 electrical/optical interface, without SFPs, Alcatel-Lucent, 3FE26698DB
NALT-C, ISAM FD L3 Outdoor Cabinet Line Board, Multi DSL/Pots 48 Lines, Alcatel-Lucent, 3FE27289AA
Nalt-C (Isam Fd L3 Outdoor Cabinet Line Board, Multidsl/Pots, 48 Lines), Alcatel-Lucent, 3FE27289AB
ISAM Fd Outdoor Cabinet Pots Voice Line Board, 48 Lines, Alcatel-Lucent, 3FE27420AA
ISAM Fd Outdoor Cabinet Pots Voice Line Board, 48 Lines, Alcatel-Lucent, 3FE27420AB
ISAM Fd Universal Voice Packet Server, Alcatel-Lucent, 3FE27562AB
ISAM Fd Universal Voice Packet Server, Alcatel-Lucent, 3FE27562AC
ISAM Fd Central Office Shdsl Line Board (24 Lines), Excluding Relays, Alcatel-Lucent, 3FE27649AA
CF card with R3.2.03 SW (NANT-A), Alcatel-Lucent, 3FE27697AA
ISAM Fd Nt-I/O Applique, 6 Optical Ge Interfaces without Taus Itf without Sfp, Alcatel-Lucent, 3FE28209AA
ISAM Fd Fast Ethernet Line Board (16 Lines), Excluding Sfps, Alcatel-Lucent, 3FE28682AA
7330 ISAM REMOTE AGGREGATOR MODULE ETSI, Alcatel-Lucent, 3FE29506AC
7356 ISAM FTTB REM Power and DC/DC Controller Board with SyncE support, Alcatel-Lucent, 3FE29572AB
LINE TERMINATION CARD, Alcatel-Lucent, 3FE60858AA
ISAM Fd Outdoor Cabinet Pots Voice Line Board, 72 Lines, (48V/60V Dc) Lines (3Fe60858Ab Is The Updated Verion of 3Fe27697Aa), Alcatel-Lucent, 3FE60858AB
ISAM Fd L3 Outdoor Cabinet Line Board, Multidsl/Pots with Integrated Splitter (48 Lines), Alcatel-Lucent, 3FE61233AA
ISAM FD L3 Outdoor Cabinet Line board MultiDSL/POTS with integrated splitter (48 lines) (CENTRAL OFFICE), Alcatel-Lucent, 3FE61233BA
FD 48-Port ADSL 0-POTS LT I Temp NALT-J, Alcatel-Lucent, 3FE61438AA
ISAM Fd L3 Outdoor Cabinet Line Board, Multidsl/Pots (48 Lines), (Out Door Msan), Alcatel-Lucent, 3FE61438BA
36-PORT FAST ETHERNET GIGABIT ETHERNET POINT-TO-POINT LINE CARD, Alcatel-Lucent, 3FE62543AA
EMA-NVLS-A 48 PORTS INTEGRATED VDSL POTS LT + SPLITTER, Alcatel-Lucent, 3FE64324AA
7356 ISAM FTTB REM Network Termination with NTR (Network Timing Reference BITS), Alcatel-Lucent, 3FE64398AA
FD 48p POTS LT NPOT-C, Alcatel-Lucent, 3FE65455AA
Minipack Conpack Controller, Alcatel-Lucent, 3FE67256AB
NGLT-C 8p GPON LT, Alcatel-Lucent, 3FE67301AA
VDSL Huarui 30W/K, Alcatel-Lucent, 3FE67543AA
PSS1830-4 Equipment Controller, Alcatel-Lucent, 3KC12828AB
PSS1830-4-48V DC Power Filter, Alcatel-Lucent, 3KC12831AB
PSS1830-4 FAN, Alcatel-Lucent, 3KC12841AA
PSS1830-4 SFD8A Card, Alcatel-Lucent, 3KC12854AA
1830PSS- AM2032A – 20DBM VGAINUNI-AMP W/ DCMACCESS, Alcatel-Lucent, 3KC13202AA
AM2625A 26DBM VGAINUNI-AMP W/ DCMACCES, Alcatel-Lucent, 3KC13204AA
ADMU CA ELECL-29197 1COND 8GA RED 0FT CUT TO*, Alcatel-Lucent, 407686799
ADMU CA ELECL-29195 1COND 8GA BLUE 0FT CUT T*, Alcatel-Lucent, 407686807
CAB-11500 BOX STL CHASSI, Alcatel-Lucent, 408062073
Fan, Tray Module, Alcatel-Lucent, 408062164
GX550 25 Gbps Switch Fabric Provides Switching Fabric for All Slots, 11530, Alcatel-Lucent, 408064608
Main Processing Unit, Alcatel-Lucent, 408091619
CBX 500 Air Filter (1 for Power Supply, 1 for Fan), Alcatel-Lucent, 408120590
Star Amplifier Power Unit, Alcatel-Lucent, 408312460
ADMU CONNECTOR,HIGH DENSITY,1000 1783-001, Alcatel-Lucent, 408760353
ADMU CONNECTOR, HIGH DENSITY, 1000 7370-001, Alcatel-Lucent, 408760361
ADMU RACK POWER CABLE, 25 MM2 RED, 45M, Alcatel-Lucent, 408799682
ADMU CIRCUIT BREAKER 20A, Alcatel-Lucent, 408838878
AMU, P1-E1/63, 100 ohm, RJ-45, 5 Meter (High Density), Alcatel-Lucent, 408882728
ADM/16 SHELF, Alcatel-Lucent, 847973492
Rack, 2200mm, STM1 Port Core Complex with 2 Subrack, Comcode, Alcatel-Lucent, 848136438
DACS4/4/1 PADP Power Alarm Distribution Panel (rear), Alcatel-Lucent, 848543849
DACS4/4/1PADP Power Alarm Distribution Panel (front), Alcatel-Lucent, 848553269
ADMU-CONNECTOR LAN KIT, Alcatel-Lucent, 848592549
USER PANEL (PART OF LOXC SNN XC320 CORE ASSEMBLY MIC:916438), Alcatel-Lucent, 848730636
Fan Unit, Alcatel-Lucent, 848730644
FLASH DISCK CARD, Alcatel-Lucent, 848732251
Lambda Unite Paddle board (blank), Alcatel-Lucent, 848780193
DCM Carrier, 40G, Alcatel-Lucent, 848815007
LAMBDA UNITE® MSS DUR/2 SUB RACK, Alcatel-Lucent, 848824926
ADMU HEATBAFFLE, Alcatel-Lucent, 848862348
Fan, Unit, Alcatel-Lucent, 848862355
ADMU MISC. IO UNIT LEFT, Alcatel-Lucent, 848862363
ADMU Misc. IO unit RIGHT, Alcatel-Lucent, 848862389
ADMU Fan Blanks, Alcatel-Lucent, 848900056
ADMU Fan Filter, Alcatel-Lucent, 848904108
ADMU Unite Rack Mounting Kit, Alcatel-Lucent, 848914271
ADMU BRACKET ASSY,METRO ADM-MSM,UNITE MTG, Alcatel-Lucent, 848927224
ADMU SUPPORT RACK,METRO ADM,ETSI 2600MM, Alcatel-Lucent, 848929469
Miscellaneous I/O Connector Kit, Alcatel-Lucent, 848937165
ADM UNIVERSAL RACK BASIC FILLED SUBRACK, Alcatel-Lucent, 848949632
FLASH DISK, Alcatel-Lucent, 848956033
ADMU MOUNTING KIT,METRO ADM,IN ETSI-2 RACK, Alcatel-Lucent, 848968558
Lambda Unite PDP (rear side), Alcatel-Lucent, 848978524
ADMU FIBER OPTIC KIT, MADM, DCM/LC CPL DK-50KM, Alcatel-Lucent, 848989398
ADMU, Fiber Optic Kit, MADM, DCM/LC CPL DK-60KM, Alcatel-Lucent, 848989406
ADMU- UNIT,METRO ADM,INPUT/OUTPUT,MIOR,JAPAN, Alcatel-Lucent, 848990073
AMU, Fan Kit for 2m/4o, Alcatel-Lucent, 849029384
ADMU SUPPORT RACK,METRO ADM,ETSI 2200MM WITHOUT DOORS, Alcatel-Lucent, 849037015
ADMU DOORS,SET OF 2,ETSI RACK,METROPOLISADM, Alcatel-Lucent, 849037023
Subrack, 1663 ADMU Enhanced, Alcatel-Lucent, 849038294
1830PSS SSY-USER PANEL, Alcatel-Lucent, 8DG59240AA
1830PSS SSY-EQUIPMENT Controller, 8DG59241AB
1830 PSS EQUIPMENT CONTROLLER (16GB), Alcatel-Lucent, 8DG59241AD
1830PSS SSY-POWER FILTER, 70A BREAKER, Alcatel-Lucent, 8DG59242AA
DC POWER FILTER (50A) PSS-32(8DG59242ABAA), Alcatel-Lucent, 8DG59242AB
1830PSS DC POWER FILTER (50A) W/ V MONITORING, Alcatel-Lucent, 8DG59242BB
1830PSS SSY-FAN UNIT 1, Alcatel-Lucent, 8DG59243AA
8DG59243ABAA 1830PSS Fan Card, Alcatel-Lucent, 8DG59243AB
1830PSS, SSY-HIGH Power High Gain DWDM AM, Alcatel-Lucent, 8DG59245AA
1830PSS, OEM-44 Channel Optical MUX/DEMUX, Alcatel-Lucent, 8DG59248AA
1830PSS SSY-11GBAR (TUNABLE), Alcatel-Lucent, 8DG59249AA
1830PSS, SSY-10XANY (Tunable), Alcatel-Lucent, 8DG59251AA
1830PSS RSA-1830 SUBRACK ASSEMBLY, Alcatel-Lucent, 8DG59319AA
11G Dual Port Pluggable GBE Mux 12 Clien Module, Alcatel-Lucent, 8DG59340AA
1830PSS, ANSI/ETSI DCM Installation Kit, Alcatel-Lucent, 8DG59417AB
DCM-SMF 10KM, Alcatel-Lucent, 8DG59423AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 20KM, Alcatel-Lucent, 8DG59424AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 30KM, Alcatel-Lucent, 8DG59425AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 40KM, Alcatel-Lucent, 8DG59426AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 50KM, Alcatel-Lucent, 8DG59427AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 60KM, Alcatel-Lucent, 8DG59428AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 70KM, Alcatel-Lucent, 8DG59429AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 80KM, Alcatel-Lucent, 8DG59430AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 90KM, Alcatel-Lucent, 8DG59431AA
1830PSS OEM-DCM SSMF 100KM, Alcatel-Lucent, 8DG59432AA
1830PSS-Static Filter DWDM 5 Channel (SFD5F) (8DG59437AF), Alcatel-Lucent, 8DG59437AF
1830PSS-MULTIPLE VARIABLE ATTENUATOR CARD KEYED, Alcatel-Lucent, 8DG59561AB
1830PSS KIT-OMD INSTALLATION KIT, Alcatel-Lucent, 8DG59603AA
1830PSS-MAIN SHELF KIT-PSS32, HIGH CAPACITY FAN, Alcatel-Lucent, 8DG59605AB
1830PSS-EXT SHELF KIT – PSS32, HIGH CAPACITY FAN, Alcatel-Lucent, 8DG59606AB
1830PSS 1830 ADAPTER ASSEMBLY, Alcatel-Lucent, 8DG59724AA
1830PSS 8 Channel Colorless Wavelength Router 88 Channel, Alcatel-Lucent, 8DG59827AA
1830PSS-32 11G Pluggable SINGLE PORT TUNALBE MULTIRATE MUX (10 UNIVERSAL CLIENTS), Alcatel-Lucent, 8DG59828AA
88 CHANNEL INTERLEAVER, Alcatel-Lucent, 8DG59841AA
1830PSS-88 CHANNEL INTERLEAVER (UNIDIRECTIONAL), Alcatel-Lucent, 8DG59841AB
1830PSS 44 CHANNEL OPTICAL MUX/DEMUX – 50GHZ OFFSET, Alcatel-Lucent, 8DG59857AA
1830PSS FAN UNIT PSS-16, Alcatel-Lucent, 8DG59912AA
1830PSS, High Power Low Gain DWDM Amplifier, Alcatel-Lucent, 8DG59945AA
1830PSS AIR FILTER – PSS16, Alcatel-Lucent, 8DG60080AA
1830PSS USER INTERFACE CARD PSS-16, Alcatel-Lucent, 8DG60094AA
1830PSS PSS-16 DC POWER FILTER MANAGED (20A), Alcatel-Lucent, 8DG60175AA
1830PSS PSS-16 DC PF MANAGED (20A) W/V MONITORING, Alcatel-Lucent, 8DG60175BA
High Power +23dBm DWDM Amplifier, Alcatel-Lucent, 8DG60242AAAA
1830PSS- High Power +23dBm DWDM Amplifier, Alcatel-Lucent, 8DG60242AB
1830PSS, PSS16 Mani Shelf Kit (INCL. EOSHF, FAN, UP), Alcatel-Lucent, 8DG60273AA
1830PSS, 32- 40G Single Port Coherent Tunable MUX (4 Client), Alcatel-Lucent, 8DG60320AA
1830PSS, Wave Length Tracker Enhanced with OCM, Alcatel-Lucent, 8DG60323AA
1830PSS-11G QUAD PORT PLUGGABLE ANYRATE (4 CLIENT)_(11QPA4), Alcatel-Lucent, 8DG60349AA
1830 PSS Amplifier Card, Alcatel-Lucent, 8DG60565AA
1830 PSS Amplifier Card, Alcatel-Lucent, 8DG60566AA
1830PSS-LONG HAUL – 2 PUMP RAMAN, NO MSTAGE ACC, Alcatel-Lucent, 8DG60567AA
1830PSS-MESH4, Alcatel-Lucent, 8DG60568AA
1830PSS 11G SPT ANYRATE (1 CLIENT) 2ND GENERATION, Alcatel-Lucent, 8DG60763AA
MEDIUM VARIABLE GAIN AMP W/O DCM ACCESS, Alcatel-Lucent, 8DG60912AA
1830PSS 16GB EC FLASHCARD UPGRADE KIT (PSS-32), Alcatel-Lucent, 8DG60968AA
1830PSS 100G ANYRATE A/D, COHERENT W/ENH OSNR, Alcatel-Lucent, 8DG60987AA
1830PSS 40G SPT MUX COHERENT (4 CLIENT), 2 SLOT, Alcatel-Lucent, 8DG60992AA
11G/10GE QUAD + 24XGE/FE INTERFACE BOARD, Alcatel-Lucent, 8DG61044AA
1830PSS 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK_(130SCUP), Alcatel-Lucent, 8DG61204AA
1830PSS 8CH WL ROUTER-ADD SIDE FLEX GRID, Alcatel-Lucent, 8DG61223AA
1830PSS 8CH WL ROUTER-ADD SIDE FLEX GRID, Alcatel-Lucent, 8DG61223AB
1830PSS 10X10G MUX SD FEC, Alcatel-Lucent, 8DG61279AA
11OPE8-CARRIERETHRNT MUXOT,8X10GBE/OTU2E, Alcatel-Lucent, 8DG61285AA
1830PSS WTOCM SUPPORTING OSNR MEASUREMENT, Alcatel-Lucent, 8DG61483AA
1830PSS 130SNX10 100G MUX 10CL,FLEX COHERENT, Alcatel-Lucent, 8DG62039AA
1830PSS 260SCX2 100G A/D, FLEX COHERENT, Alcatel-Lucent, 8DG62184AA
1830PSS 130SCUPC 100G UPLINK, FLEX COHERENT_(130SCUPC), Alcatel-Lucent, 8DG62599AA
1830PSS EC_HC PSS-64 FIRST LEVEL CONTROLLER, Alcatel-Lucent, 8DG89216AC
1830PSS64- FAN UNIT, Alcatel-Lucent, 8DG89249AB
Spectrum Analyzer (9 KHz to 26.5 GHz Range), Agilent Technologies, N9010A
STM-16 DWDM OLS, 400g, 9320, LJB527, Alcatel-Lucent, 108443243
STM-16 DWDM OLS, 400g, 9340, LJB531, Alcatel-Lucent, 108443284
NODE PROCESSOR WITH FLASH MEM 64MB, Alcatel-Lucent, 810-00155-10
TX Branching Unit , Alcatel-Lucent, 9600 LSY TX
Air Filter ADM16/1, Alcatel-Lucent, RX 5X
SUBRACK CONTROLLER (SRC) LAA96, Alcatel-Lucent, 107219479
Timing Generator Unit, 5ESS, LAA110, Alcatel-Lucent, 107256026
SUBRACK CONTROLLER (SRC) LAA49C, Alcatel-Lucent, 107566275
LAA101B, Alcatel-Lucent, 107665655
Optical Multiplexer Unit, Alcatel-Lucent, 107727828
User Pannel Module, Alcatel-Lucent, 107732570
SUBRACK CONTROLLER (49) (EQ. PN:107893240), Alcatel-Lucent, 107893065
FAN SHELF-FAN CMI, FAN CM1, Alcatel-Lucent, 108161332
STM16 TRANSLATOR-1550 W1, Alcatel-Lucent, 108187949
STM16 TRANSLATOR-1550 W3, Alcatel-Lucent, 108187964
STM16 TRANSLATOR-1550 W5, Alcatel-Lucent, 108187980
STM16 TRANSLATOR-1550 W7, Alcatel-Lucent, 108188004
STM16 TRANSLATOR-1550 W10, Alcatel-Lucent, 108188038
STM16 TRANSLATOR-1550 W15, Alcatel-Lucent, 108188087
Optical Translator Unit, 41A16C, Alcatel-Lucent, 108188095
STM16 TRANSLATOR-1550 W3, Alcatel-Lucent, 108188137
STM16 TRANSLATOR-1550 W6, Alcatel-Lucent, 108188160
STM16 TRANSLATOR-1550 W7, Alcatel-Lucent, 108188178
STM16 TRANSLATOR-1550NM W10, Alcatel-Lucent, 108188202
STM16 TRANSLATOR-1550 W11, Alcatel-Lucent, 108188210
STM16 TRANSLATOR-1550 W16, Alcatel-Lucent, 108188269
OPTICAL MULTIPLEXER UNIT (OMU1), Alcatel-Lucent, 108250101