Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
Alcatel
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACAB EBLT-E
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AAAA LEMPA
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC17466AAAA PSPC-L
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79092AAAD P63E1
3AL78849AAAB HPROT
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78815ABAD IS-1.1
3AL34731AAAA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AAAE S-4.1
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AAAA POWER SUPPLY
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03620AAAJ IOM3-XP
3HE03620AAAG IOM3-XP
3HE03620AAAF IOM3-XP
3HE03620AAAE IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03615AAAC M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AAAB M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AAAA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02036AAAB 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AAAF 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAE SFM2-400G
3HE02032AAAD 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAD SFM2-400G
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AAAA Shelf
3HE01110AAAA Fan Unit
3HE01024AAAA MCM
3HE01019AAAA Control Module
3HE01017AAAA DC-PEM
3HE01014AAAA CFM
3HE00062AA01 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AAAA LX-SFP
3HE00027AAAA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AAAA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AAAA NSLT-A
3FE26021AAAA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

Alcatel-Lucent-ALU for sale

Alcatel-Lucent-ALU for sale
sales@1com.com
300756541 STGRCR-PNODE-BAY-Z2
300767142 NA-DSL RTU, 9.1 PRIMARY SERVER
300767159 NA-DSL RTU, 9.1 SECONDARY SVR
300767167 NA-DSL RTU 9.1 WKST
300767175 NA-DSL RTU 9.2 PRIMARY SERVER
300767183 NA-DSL RTU 9.2 SECONDARY SVR
300767191 NA-DSL RTU 9.2 WKST
300767209 NA-DSL RTU 10.0 PRIMARY SERVER
300767217 NA-DSL RTU 10.0 SECONDARY SVR
300767225 NA-DSL RTU 10.0 WKST EA
300767233 NA-DSL CORBA NBI RTU,9.1 PRIMARY
300767241 NA-DSL CORBA NBI RTU,9.2 PRIMARY
300767258 NA-DSL CORBA NBI RTU,10.0 PER PRIM
300799079 NAVIS ACCESS DSL SW VERSION 10.1 FOR PR
300799087 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.1 FOR S
300799095 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.1 FOR W
300799103 NAVIS ACCESS DSL NBI RTU, VERSION 10.1
300799111 NAVIS ACCESS DSL SW VERSION 10.2 FOR PR
300799129 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.2 FOR S
300799160 NAVIS ACCESS DSL RTU VERSION 10.2 FOR W
300799194 NAVIS ACCESS DSL NBI RTU, VERSION 10.2
300329463 OI-300329463 S1:1 HRDWR
300329471 COSP00S40000 DSL-ACOE-192C
408958130 RACK-RACK3840819F4L CAB MT 18.98IN 11.8
408958148 SPLTR ELEC-COF824F20 PLUG-IN 0.0003MHZ
408965838 RACK-RACK3840719F3N CAB MT 19IN 12.22IN
300610326 STGRRT2-CM-AD48 MODEL
300752722 STGRFSP, TRAM-D4
300752730 STGRFSP, DS3-1
300752748 STGRFSP, OC3-1
300752755 STGRFSP, TRAM-O2-IR
300756277 STGRCR1, NAVIS RTU LICENSE
300757580 IP2000 W/SO-VLAN, ANC, ADSL2P, SUBT, NBI
300764024 STGRFSP, CBLMGT KIT, LPMSFILL-48
300764032 STGRFSP, CBLMGT KIT
300764040 STGRCR-COP, NAVIS RTU LICENSE
300764057 CSM36 19 CNVRTR SHLF ASSY W/FILLERCARDS
300767944 Zone 2 rack HW ; Rack Extn 2ft
300767951 Zone 2 rack HW ; Rack Extn 4ft-6
300768959 STGRFSP, CM-IP2000,TRAM-D4 SW- SUBT
300777083 STGRFSP, CM-IP2100,DS3-1
300777091 STGRFSP, CM-IP2100,OC3-1
300777109 STGRFSP, IP2100,TRAM-O2-
300777117 IP2100; SW- SUBT, VLAN,
300778388 STGRFSP, CM-IP2100, SW
300778396 STGRFSP, IP2100, SW
300781242 STGRCR-COP-GE, NAVIS/CORBA LICENSE
300781895 CM-A2 WITH SW – ANC AND ADSL2P
300796604 CABINET 52B QWEST E/W STINGER FIBERONLY
300797891 973-386-3160STGRRTI-2;IP2100;3 A2P-48-H
300801719 STGRLS-2,IP2000,7 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801727 STGRLS-2,IP2000,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801735 STGRLS-2,IP2000,5 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801743 STGRLS-LIM-AP-48/ LPM-RP
300801750 STINGER LS SPARE IP2000 W/SOFTWARE PKG
300801768 STGRLS-2,CM-A,2LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801776 STGRLS-2,IP2000,3 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801784 STGRLS-2,CM-A,7LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801792 STGRLS-2,IP2000,1 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801800 STGRLS-2,CM-A,5LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801818 RT-IP2000 W/ ADSL 2P,VLAN
300801826 RTLIM-AP-48/LPM-4 8-RP 1
300801834 STGRLS-2,CM-A,3LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801842 STGRLS-2,CM-A,1LI M-AP-48,VLAN,ADSL2P
300801859 LS-CM-A W/ADSL2P
300801867 RTLIM-AP-48/LPM-4 8-RP 2
300801875 RT-CM-A W/ADSL2P
300801883 STINGER MRT PACKA GE OC3
Lucent for sale, Alcatel-Lucent
300801891 FSPW/RM-23,IP2000 14LIM-AP-48,VLAN,ADS
300801909 FSPW/RM-19,IP2000 14LIM-AP-48,VLAN,ADS
300801917 FSPW/RM-23,IP2000 7LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801925 FSPW/RM-19,IP2000 7LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801933 FSPW/RM-23,IP2000 5LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801941 FSPW/RM-19,IP2000 5LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801958 FSPW/RM-23,IP2000 3LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801966 FSPW/RM-19,IP2000 3LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801974 FSPW/RM-23,IP2000 2LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801982 FSPW/RM-19,IP2000 2LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300801990 FSPW/RM-23,IP2000 1LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300802006 FSPW/RM-19,IP2000 1LIM-AP-48,VLAN,ADSL
300802014 FSPW/RM-23,CM-A,1 4LIM-AP-48,VLAN,ADSL2
300802022 FSPW/RM-19,CM-A,1 4LIM-AP-48,VLAN,ADSL2
300802030 FSPW/RM-23,CM-A,3 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802048 FSPW/RM-19,CM-A,3 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802055 FSPW/RM-23,CM-A,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802063 FSPW/RM-19,CM-A,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802071 FSPW/RM-23,CM-A,1 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802089 FSPW/RM-19,CM-A,2 LIM-AP-48,VLAN,ADSL2P
300802097 FS-LIM-AP-48/LPM- RP 1
300802105 FS-IP2000/ADSL2P, VLAN
300802113 FS CM-A/ADSL2P
300805124 cabinet 52b qwest 96 ports e/w stinger
300806734 STGRRTI-1;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM–48-
300806742 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300806759 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300808060 760046912 CABINET 52B QWEST E/W STINGER
300808078 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300808086 STGRRTI-1;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM–48-
300813896 STGRRTI-2;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300813912 STGRRTI-1;IP2100;2 A2P-48-HB;2 LPM-48-S
300815420 STGRLS-2;IP2100;7 72-HB;7 LPM2-72;SX AN
300815438 STGRLS-2;IP2100;1 72-HB;1 LPM2-72;SX AN
300815446 1 LIM -72-HB 1 LPM2-72
300817293 MRT2U-AD-72S-56K-MODEL W/ TM-OC3 AND SW
300826088 1 STGR-LIM-AD-48; 1 STGR-LPM-48;1STGR-R
300826096 1 STGR-LIM-AP-72; 1 STGR-LPM2-72;1STGR-
300828118 STGRLSP-UNIT-BNE-BUNDLE (INCLUDES FAN,A
408919165 SHLF-026-670-20 CONVR 84IN 24.5IN 15IN
408942928 SHLF-026-772-20 CONVR 84IN 25IN 15IN ST
109567164 BRKT-0801-1783-001 MTG ALUM 160LB 1.4IN
109567545 RACK-0801-0961-003 CAB MT 2.75IN 24.47I
109570663 CHAS-0700-1480-001 CARD HLDR STL RKMT 1
109573667 MEM-702026915 PC CARD 6.4e+07BYT 1e+07N
109573675 MEM-702026923 PC CARD 6.4e+07BYT 1e+07N
109577171 CP-0800-0913-501 IP2100 CONTROL MODULE
109580282 FACEPLT-1390-1771-101 BLNK STL SCR-ON S
109580290 FAN-0700-0962-001 MOT DRVN 48V DC 75W 3
300135076 STGR-TM-OC3-2 2-PORT TM
300305752 STGR-TM-OC3-2M 2-PORT TM
300309945 STGR-TM-E3-2 2-PORT E3 T
300309952 STGR-TM-E3-1 1-PORT E3 T
300311115 STGRLS-TM-E3-2 2PORT E3
300311131 STGRLS-WMB STINGER LS/RT
300311305 STGR-SP-MEM MEMORY UPGD
300311313 STGRLS1-SP-FAN STINGER L
300311321 STGRLS2-SP-FAN STINGER L
300311362 STGR-SP-FLASH-32 32MB PC
300313798 STGR-SP-SLOTFILL STINGER
300323789 STGR-SP-PTC STINGERFS SP
300327103 0700-0980-001 STGRRT-1 UNIT STINGER RT
300330750 STGR-SP-FILT
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
300330768 0800-0962-001 STGRFS-SP-FANSTINGER FS C
300330776 OI-300330776 S1:1 HRDWR
300341252 STGRLS-1 UNIT STINGER LS
300341260 STGRLS-2 UNIT STINGER LS
300341278 STGR-CM-A STINGER CONTRO
300341286 STGR-CM-B STINGER CONTRO
300422268 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300431905 STGRFSP UNIT 72-PORT BAS
300439353 STGRRT-CM-IP2000-F IP200
300439379 STGR-CM-IP2000-F IP2000
300440237 0801-0905-001 STGR-SFP-LX LONG-HAUL GIG
300440245 0801-0906-001 STGRRT-SFP-LX LONG-HAUL G
300440252 0801-0907-001 STGR-SFP-SX SHORT=HAUL GI
300442266 0700-0970-851 STGRRTI-2 UNIT RT MODEL 2
300442274 0800-0911-801-REV-F STGRI-CM-A CONTROL
300442282 0800-0911-851 STGRRTI-CM-A CONTROL MODU
300442290 0800-0921-802-REV-A STGR
300442332 0800-0940-804-REV-A STGR
300518099 STGRFS-SP-LPMFILL LPM FI
300518107 STGRLR-SP-LPMFILL LPM FI
300578523 STINGER FSP BASE WITH RE
300578531 STINGER LS-1 BASE WITH R
300582731 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300584869 0800-0977-002-REV-009 STGR-TM-OC12
300584877 0800-0977-001-REV-011 STGR-TM-OC12-L
300597002 STINGER FSP BASE W/ REDU
300638905 STGR-SW-UPGR
300638913 STGRLR-SW-UPGR
300720141 0800-0913-001 STGR-CM-IP2100-F-MODEL
300746781 STGRCR-COP-GE
300780046 STGR-CM-IP2100-F-BNE-BUNDLE
300817517 STGRMSP-UNIT-BNE-BUNDLE (INCLUDES RM,FA
300821113 STGRRT-CM-IP2100-F-BNE-BUNDLE WITHSP-FL
408935229 MDL-0801-0908-001 OPT INSERT IP2000 OR
408948784 MDL-0801-0909-001 OPT PLUG IN STGRCR-CO
300268141 0800-0922-148 0800-0922-148 STGR-LPM-48
300268174 OI-300268174 S1:1 HRDWR
300298437 STGRLS-LPM-48-RP 48-PORT
300300332 STGRLS-LPM-48 48-PORT LP
300309903 STGR-LIM-T1-24 24-PORT T
300309911 0800-0949-008 STGR-LIM-T
300309929 STGR-LIM-E1-24 24PORT E1
300309937 STGR-LIM-E1-8 8-PORT E1
300327475 OI-300327475 S1:1 HRDWR
300327483 OI-300327483 S1:1 HRDWR
300327491 0800-0974-548 STGRRT-LPM-48 48-PORT LPM
300327509 OI-300327509 S1:1 HRDWR
300330735 OI-300330735 S1:1 HRDWR
300342375 OI-300342375 S1:1 HRDWR
300421476 STGR-LIM-T1000 T1000 LIN
300421484 STGRLS-LEM-2 2-PORT 10/1
300421492 STGRFS-LEM-2 2-PORT 10/1
300426673 0800-1460-001 STGR-LPM2-72 LINE PROTECT
300431889 0800-0993-172-REV-002 STGR-LIM-AD-72 72
300431897 STGR-LIM-SL-72 72-PORT S
300431913 STGRLS-LPM2-72 72-PORT L
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
300442241 0800-0997-072 STGR-LPM2-72-RP 72-PORT L
300442308 0800-0930-808-REV-J STGRI-LIM-AD-48 48-
300442316 0800-0930-858-REV-J STGRRTI-LIM-AD-48 4
300442324 0800-0934-848-REV-B STGRI-LPM-48-RP 48-
300442357 0800-0944-858 STGRRTI-LPM-48-RP 48-PORT
300442365 0800-0949-858-REV-F STGRRTI-LIM-T1-8 8-
300442373 STGR-PSM2 72-PORT PSM FO
300442381 STGRLS-LPM2-72-RP 72-POR
300442399 STGRLS-PSM2-72 72-PORT P
300443538 STGR-CLTE ENHANCED CLT F
300462215 STGRLS-CLTE-72 ENHANCED
300462488 STGR-LIM-SL-48 48 PORT S
300462496 STGRRT-LIM-SL-48 48 PORT
300470408 0800-0993–672-REV-002 STGRRT-LIM-AD-72
300470416 STGRRT-LIM-SL-72 72 PORT
300470440 STGRRT-PSM2-72 72 PORT S
300470457 STGRRT-CLTE-72 ENHANCED
300550084 0800-0949-808-REV-C STGRI-LIM-T1-8 8-PO
300550092 0800-0949-824-REV-C STGRI-LIM-T1-24 24-
300584844 0800-0992-072 STGR-LIM-AP-72
300720125 0800-0951-007 STGR-LIM-A2P-48-HB
300720133 0800-0951-003 STGR-LIM-A2P-72-HB
300746138 STGR-LIM-SL-IMA-48
300746799 STGR-OLIM-GE-10
300746807 STGRCR-LIM-EAP-48
300422284 STGR-SO-APS
300422318 STGR-SO-SUBT
300422383 0830-0264-003 STGRLR-SO-IMA
300422391 STGRLR-SO-PNNI
300429511 STGR-SW-SYS (RTU LICENSE)
300429529 STGRLR-SW-SYS SYS S/W RT
300440625 STGR-SO-IGMP SOFTWARE OP
300440641 STGRLR-SO-IGMP SW OPTION
300440658 STGR-SO-VLAN SW OPTION F
300440674 STGRLR-SO-VLAN SW OPTION
300442613 STGR-SO-MTAU SW OPTION T
300442621 STGRLR-SO-MTAU SW OPTION
300576964 STGR-SO-CALEA
300584851 SFTW OPT TO ENABLE ADSL2+ ON STINGER CH
300429107 CELL-4202A ADSL IAD,2 PO
300429115 CELL-4104H SHDSL IAD,4 P
300429123 CELL-4204A ADSL IAD,4 PO
300272028 CELLPIPE_20A-BX ADSL BRI
300329364 DSL-UPS-12V
300402609 CELL-20H CELLPIPE RTR,G.
300402617 CELL-20A-BX CELLPIPE ROU
300402633 CELL-20A-USB CELLPIPE US
300408457 CELL-20A-GX-GB CELLPIPE
300420197 CELL-20H-E CELLPIPE G.SH
300420213 CELL-30A-BX ADSL, ANNEX
300512647 CELL-22A-GX CELLPIPE ADS
300512654 CELL-22A-GX-E CELLPIPE A
300518362 CELL-40H-CES SHDSL CIRCT
300564838 CELL-22A-EX CELLPIPE ADS
300575404 CELL-20H-AR CELLPIPE G.S
300584455 CELLPIPE 22A-BX-AR
300586468 CELLPIPE 22A-GX-CB
300633617 CELLPIPE 20A-USB-CZ ADSL MODEM
300633625 CELLPIPE 22A-GX-CZ ADSL MODEM
300633633 CELLPIPE 22A-EX-CZ ADSL MODEM
300633641 CELLPIPE 22A-BX-CZ ADSL MODEM
300633658 CELLPIPE 22A-FX-CZ ADSL MODEM
300698727 CELLPIPE 21A-BX-E ADSL BRIDGE
300710530 CELLPIPE 61A-GX ADSL-A W/LAN, NAR
300710548 CELLPIPE 61A-GX-E ADSL-A, W/LAN, EUROPE
300710555 CELLPIPE 61A-GX-UK ADSL ANNEX-A, W/LAN,
300756798 CELL 19A-BX-ECELLPIPE 19A-BX-E, ADSL-AN
300756806 CELL 19A-BX-ARCELLPIPE 19A-BX-AR, ADSL
300757614 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, EUROPE
300757622 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, UK
300757630 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, AUS
300761269 CELL-40H-CES SHDSL MODEL, ARGENTINA
300780541 CELLPIPE 20H-4-AR, SHDSL-BRIDGE/ROUTER
300809282 CELLPIPE 23A-EX-AUADSL2+ MODEM; ANNEX A
107222465 CP-NT1P-230 NT1 CIRCUIT PACK FOR ISDN 4
107659229 KIT,FR2000,8.0AH BATT,PWR,48V,BRKTS,PLTS
107877193 TERMN UNIT-NT1B-300V2 IS
109226308 SRV CHG-INSTLN LUCENT TE
300012036 KIT OF 10 25′ CABLES W/F
300130424 SERVER FOR NEXT GEN PHON
300130432 HEADSET (2030A)
300130457 DATA MODULE WITH RS-232-
300131760 DATA MODULE WITH RS-232-
300294485 20 WATT POWER SUPPLY -48
300294543 50 PAIR S/T AMPHENOL OUT
300063096 P130-DC-GEN
300063104 P130-FT1-ASA
300063138 P130-L56-ASA
300063146 P130 LS56-2N-ASA
300063179 P130-U-V35-ASA
300066859 P22-SWUP-563DES
300066941 P50-DC-BRI
300066958 P50-DC-LS56
300067006 P50-PWR
300067048 P75-1SBRI-X25
300067071 P75-DC-BRI
300067113 P85-1SBRI-X25
300067147 PL-CDROM
300071560 P85-1UBRI-INT
300071578 P85-1SBRI-UK
300071586 P85-1SBRI-J
300071594 P85-1SBRI-GR
300071602 P85-1SBRI-F
300071610 P85-1SBRI-AU
300071628 P75-DC-BRI-J
300071636 P75-1UBRI-INT
300071669 P75-1SBRI-GR
300071719 P50-DC-BRI-J
300071727 P50-1UBRI-INT
300071743 P50-1SBRI-E
300071750 P22-HO-750E1
300153350 SP155-2S-E1, ROUTER BRI-
300153368 SP155-2S-E1-SG, ROUTER B
300153376 SP155-2S-T1, ROUTER BRI-
300153384 P155-2S-V35, ROUTER BRI-
300153392 SP155-2S-V35-SG, ROUTER
300281011 P50-1SBRI-SG SINGAPORE M
300281029 P75-1SBRI-SG SINGAPORE M
300281060 PL-PWR-C SPARE 220V POWE
300296027 P50-SWUP-P75-UK P50 TO P
300296035 P50-SWUP-P75-GR P50 TO P
300296043 P50-SWUP-P75-AU P50 TO P
300296050 P50-SWUP-P75-F P50 TO P7
300296068 P50-SWUP-P75-J P50 TO P7
300319704 SP170-ADSL SUPPERPIPE170
300319720 SP175-ADSL SUPPERPIPE175
300319738 SP175-T1 SUPERPIPE175 IA
300319746 SP175-E1 SUPERPIPE175 IA
300319753 SP175-V.35 SUPERPIPE175
300330834 P130-S-FT1-ASA
300469004 PL-PWR-E 4505-0081-001
300556123 Dial Access Design Eng
407546035 MXR-P50-LS56 INVRS 2PORT
407546050 MXR-P50-LS56-2W INVERSE
407691930 CA ASSY-P130-CBLS-A INTF
407691948 CA ASSY-P130-CBLS-B INTF
407691955 CA ASSY-P130-V35 INTFC 1
407691963 CA ASSY-PL-CBLS-A INTFC
300408606 AP-SP-1DES-2-5 STANDALON
300408630 AP-1DES-300-2-5 AP OS V2
300299195 AP-3DES-2-2-UUNET X, UUN
300408648 AP-3DES-300-2-5 AP OS V2
300443223 AP-QVPN-300-3-0 AP OS V3
300443231 AP-IPSVCS-300-3-0 AP OS
300443264 AP-SP-QVPN-300-3-0 STAND
300443272 AP-SP-IPSVCS-300-3-0 STA
300443306 AP-QVPN-600-3-0 AP OS V3
300443314 AP-IPSVCS-600-3-0 AP OS
300443348 AP-SP-QVPN-600-3-0 STAND
300443355 AP-SP-IPSVCS-600-3-0 STA
300443389 AP-QVPN-1500-3-0 AP OS V
300443397 AP-IPSVCS-1500-3-0 AP OS
300443421 AP-SP-QVPN-1500-3-0 STAN
300443439 AP-SP-IPSVCS-1500-3-0 ST
300566247 AP-IPSVCS-FIPS-300-2-6
300566254 AP-SP-IPSVCS-FIPS-300-2-6
300566262 AP-IPSVCS-FIPS-600-2-6
300566270 AP-SP-IPSVCS-FIPS-600-2-6
300613288 AP-1500-BASE-PAK
300613296 AP-1500-GIGE-PAK
300613304 AP-1500-ATMOC3-PAK
300433968 AP-1500 MODEL AP-1500 MO
300443447 AP-SP-256MEM-UPG SPARE A
300443454 AP-SP-CHAS-AP1500 SPARE
300443462 AP-SP-MB-AP1500-128 SPAR
300443470 AP-SP-MB-AP1500-256 SPAR
300443488 AP-SDRAM-256-UPG AP-1500
300428539 AP-SP-ADVNET-300-2-5
300443215 AP-ADVNET-300-3-0 AP OS
300443249 AP-SP-BASE-300-3-0 STAND
300443256 AP-SP-ADVNET-300-3-0 STA
300443298 AP-ADVNET-600-3-0 AP OS
300443322 AP-SP-BASE-600-3-0 STAND
300443330 AP-SP-ADVNET-600-3-0 STA
300443371 AP-ADVNET-1500-3-0 AP OS
300443405 AP-SP-BASE-1500-3-0 STAN
300443413 AP-SP-ADVNET-1500-3-0 ST
408289387 CHAS-AP-SP-CHAS-AP1000 S
408289890 MDL-AP-SP-MB-128 PLUG IN
408290013 MDL-AP-SP-MB-256 PLUG IN
300421047 AP-600-T1E1-PAK MODEL AP
300421054 AP-600-MSSI-PAK MODEL AP
300421062 AP-600-BASE-PAK MODEL AP
300421070 AP-300-ST-PAK MODEL AP30
300421088 AP-300-M-ST-PAK MODEL AP
300421096 AP-300-2T1E1-ST-PAK MODE
300352226 AP-300-ST AP300, (2) 10/
300352234 AP-300-2T1E1-ST AP300, (
300352242 AP-300-M-ST AP300, (2) 1
300352267 AP-300-M-U AP300, (2) 10
300408689 AP-600 MODEL AP-600 MODE
300421039 AP-600-2LAN-PAK AP600, (
300533924 VPN Firewall Brick 500 Basic
300533973 VPN Firewall Brick 500 VPN
300592615 VPN Firewall Brick 1100 7/0
300592649 VPN Firewall Brick 1100
300698289 VPN FIREWALL BRICK 150
300746013 VPN FIREWALL BRICK 1100A
300767365 DSK DRV-MPF82E-U1/181/FL
300803798 USB 2.0 FLASH DRIVE BRICK 150
300299427 AP-PMC-01 X,AP PMC ETHER
300299435 AP-PMC-02 X, AP PMC HSSI
300299443 AP-PMC-03 X, AP PMC ATM-
300299450 AP-PMC-04 X, AP PMC ATM
300299468 AP-PMC-05 X, AP PMC ATM
300299476 AP-PMC-06 X, AP PMC QUAD
300299492 AP-PMC-07 X, AP PMC OC3D
300299500 AP-PMC-08 X, AP PMC MSSI
300299526 AP-PMC-09 X, ENCRYPTION
300299534 AP-PMC-0A X, AP PMC GIGA
300299542 AP-PMC-0B X, AP PMC POS
300299559 AP-PMC-0C X, AP PMC POS
300299567 AP-PMC-0D X, AP PMC FRAM
300299856 AP-SP-PMC-09 X,SPARE ENC
408225779 MDL-AP-SP-PMC-03 PLUG IN
408225787 MDL-AP-SP-PMC-04 PLUG IN
408225795 MDL-AP-SP-PMC-05 PLUG IN
408225803 MDL-AP-SP-PMC-06 PLUG IN
408225811 MDL-AP-SP-PMC-07 PLUG IN
408225829 MDL-AP-SP-PMC-0D PLUG IN
408289791 MDL-AP-SP-PMC-08 PLUG IN
408304327 MDL-AP-SP-PMC-01 PLUG IN
408306561 MDL-AP-SP-PMC-0A PLUG IN
408306587 MDL-AP-SP-PMC-0B PLUG IN
408306629 MDL-HW-IM-0C PLUG IN P47
408306710 MDL-AP-SP-PMS-0S PLUG IN
408306736 MDL-AP-SP-PMC-0U PLUG IN
408313195 MDL-AP-SP-PMC-02 PLUG IN
300299609 AP-PWRSUP-AC X,AP1K AC P
300299625 AP-PWRSUP-DC X,AP1K DC P
300299302 AP-BLN-120-75 X,120OHM T
300299310 AP-BNC-20 X,20 FT ATM DS
300299369 AP-HSSI-10 X,10FT HSSI C
300299393 AP-MODCNSL-10 X,10FT MOD
300327905 AP-SP-ISDN-T1/E1-8 8FT I
300356037 AP-LAN-XOVER-10 10′ LAN
300356045 AP-SP-LAN-XOVER-10 10′ L
300356052 AP-ISDN-T1/E1-LAN-STR-8
300356060 AP-SP-ISDN-T1/E1-LAN-STR
300614997 RACK MOUNT (19 ) AP600
408226041 CA ASSY-AP-SP-HSSI-10 IN
300356011 AP-SP-AP300-CNSL-12 SPAR
300356029 AP-SP-AP300-PWRSUP SPARE
300546181 RACK MOUNT SHELF – 19 F
300408697 AP-SP-CHAS-AP600 SPARE A
300408705 AP-SP-MB-AP600-128 SPARE
109579201 CHAS-CBX3500 CHASSIS WITH QUAD PDUS MOD
300411162 11301AF CBX500 AC REDUND
300582285 CBX500 FAST PACKET FR DC
300794872 CBX3500 DC REDUNDANT CHASSISBUNDLE WITH
408185569 CAB-11401A BOX STL CHASS
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
408125219 PWR UNIT-11013A 11013A 240V (-48)V ALTE
408125227 PWR UNIT-11013B 11013A 240V (-48)V DIRE
300792702 NAVIS EMS-CBGX, RELEASE 10.0
300792710 NAVISXTEND PROVISIONING SERVER 10.0
300792736 NAVISXTEND STATISTICS SERVER 10.0
300792744 NAVISXTEND ACCOUNTING SERVER 10.0
300792751 NAVISXTEND FAULT SERVER 10.0
300792769 NAVISXTEND DATABASE STANDBY SERVER10.0
300792777 NAVIS EMS-CBGX, RELEASE 11.0
300792785 NAVISXTEND PROVISIONING SERVER 11.0
300792793 NAVISXTEND STATISTICS SERVER 11.0
300792801 NAVISXTEND ACCOUNTING SERVER 11.0
300792819 NAVISXTEND FAULT SERVER 11.0
300792827 NAVISXTEND DATABASE STANDBY SERVER11.0
109579219 MDL-CBX3500 SWITCH PROCESSORADAPTER (SP
109579227 MDL-CBX3500 FAN TRAY WITH QUAD PDUS CON
109591982 MDL-CBX3500 DATA PLUG IN CBX3500
109599605 MDL-4 PORT CHAN STM1/E1 OC3/DS3 IOM CON
109599613 MDL-4 PORT CHAN STM1/E1 OC3/DS3 IOA CON
300671724 1 PORT OC-48C/STM16 UNIVERSAL LINE
300671732 4 PORT OC-12C/STM4 ATM UNIVERSAL
300671740 16 PORT OC-3/STM1 UNIVERSAL LINE
300671757 OC-12 OPTIC MODULE (MMF)
300673704 CBX3500 1 PORT CHAN STM1/E1 IMA IOM
300716669 LU-2ATM-2GE-SX
300719580 LU-2ATM-2GE-LX
300719598 LU-2ATM-2GE-LH
300064649 11519 GX 550 CHASSIS W/O POWER 11519
300317658 11500A MODEL GX REDUNDAN
300317666 11502A MODEL GX ENTRY UN
300397072 11515A GX550 REDUNDANT E
300397080 11516A GX550 REDUNDANT E
300398294 11508 GX 550 ENTRY UNIT
300398302 11509 GX 550 REDUNDANT B
300403979 11503 GX 550 ENTRY UNIT
300403987 11501 GX550 REDUNDANT BA
300672284 GX550 NP2 AND SF2 REDUNDANT BUNDLE
300672292 GX550 NP2 AND SF2 ENTRY UNIT BUNDLE
300148186 11600 DOWNLINK PHY
300274792 11594 GX550 1PORT OC48/S
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300276862 11560A 11560A BIO 256/BASE I/O INTERFAC
300313350 11564B BIO II 12M
300317575 11540A 11540A NODE PROCESSOR
Lucent for sale
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
109149435 NAQV RTU, PER PSAX 1000, EA
109149443 NAQV RTU, PER PSAX 1250, EA
109149450 NAQV RTU, PER PSAX 2300, EA
109149468 NAQV RTU, PER PSAX 4500, EA
300321411 NAQV APPN,R4.5,C/S,HPOV/SOL,PER SVR,EA
300439312 NAQV APPN,R5.1.1,C/S,HPOV/SOL, PER SVR
300566213 RTS-A SW UPDATE/UPGRADE
300566221 RTS-A SW UPDATE/UPGRADE
300566239 RTS-A SW UPDATE/UPGRADE
300666039 NAQV APPN,R9.0,C/S,HPOV/SOL, PER SV
300666047 NAQV APPN,R9.0,STANDALONE, PER SVR,
300676194 NAQV APPN, HP NNM 6.4 250, SUN
300676426 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE R8.1.6
300717741 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE R9.0.3
300717758 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE R9.1.2
300717766 PSAX ANNUAL SOFTWARE SUPPORT
300737269 PSAX SYSTEM SOFTWARE R9.2.0
300743655 NAQV APPN,R9.2,C/S,HPOV/SOL, PER SV
300743663 NAQV APPN,R9.2,STANDALONE, PER SVR,
300753779 PSAX SYSTEM SOFTWARE R10.0.0
300753803 NAVIS EMS – PSAX, R10.0 STANDALONE
300753811 NAVIS EMS – PSAX, R10.0 C/S FOR OPEN VI
300792199 PSAX CO SYSTEM SOFTWARERELEASE 10.1
300792207 PSAX CO SYSTEM SOFTWARERELEASE 10.2
300792215 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1STANDALONE A
300792223 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1CLIENT SERVE
300810207 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 11.0
300811015 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1STANDALONE A
300811023 PSAX NAVIS EMS RELEASE 10.1CLIENT SERVE
300812906 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.1.1
300829322 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.0.1
300829355 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.0.4
300829389 PSAX CO SYSTEM SOFTWARE RELEASE 10.0.5
300161437 PSAX 1250 19IN FAN TRAY, 110/220 VAC
300074705 2 PORT E3 ATM MODULE
300471414 1 PORT CH OC-3C/STM-1 CES SM MODULE
300711421 GIGE SX SFP MODULE
300711439 GIGE LX SFP MODULE
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300794898 RELEASE 10.1.0 CPU3 MODULE,PSAX 1000
300794906 RELEASE 10.1.0 CPU4 MODULE,PSAX 1250
300800703 RELEASE 10.0.0 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300811031 RELEASE 11.0.0 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300811056 RELEASE 11.0.0 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300812914 RELEASE 11.0.0 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300812922 RELEASE 11.0.0 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300829330 RELEASE 10.0.1 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300829348 RELEASE 10.0.1 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300829363 RELEASE 10.0.4 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300829371 RELEASE 10.0.4 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300829397 RELEASE 10.0.5 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300829405 RELEASE 10.0.5 CPU4 MODULE, PSAX 1250
300676400 R8.1.6 CPU4 MODULE
300676418 R8.1.6 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300717782 R9.0.3 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300717790 R9.1.2 CPU3 MODULE, PSAX 1000
300717808 CIRCUIT PACK, CPU4 MODULE
300717816 R9.1.2 CPU4 MODULE
300737277 R9.2.0 CPU3 MODULE
300737285 R9.2.0 CPU4 MODULE
300753795 R10.0.0 CPU4 MODULE
300720364 RED PSAX 2300 19IN -48VDC SYSTEM
300720331 PSAX 4500 19IN CHASSIS
300720356 RED PSAX 4500 19IN -48 VDC SYSTEM
108360389 RECESSED MTNG BRACKETS, PSAX 1250
108386186 MICRO DB15F TO DB15M, 9 FT
108386202 MICRO DB15F TO DB15F, 9 FT
300074341 PSAX 2300/4500 P/S SPARE FAN FILTER
300074853 PSAX 1250 23IN SPARE FAN TRAY FILTER
300518495 BLANK 1000 I/O OR CPU DOUBLE FACEPLATE
300518511 BLANK PSAX 4500 REAR SINGLE
300518529 BLANK PSAX 4500 REAR DOUBLE
300518537 BLANK PSAX 4500 REAR TRIPLE
300550555 PSAX 2.5A, 250V FUSE KIT
300550563 PSAX 15 AMP FUSE KIT
300564291 PROTECTION PATCH PANEL, 24 PORT, -48VDC
300567724 PSAX .5 AMP FUSE KIT
300567732 PSAX 1000 POWER CONNECTORS SPARE KIT
300584927 PSAX 1000 WALL MOUNT PLATE
300584935 PATCH PANEL TO PSAX 1000 MOUNT BRACKETS
300584943 PATCH PANEL WALL MNTG BRACKETS
300779543 4500 REAR DBL STRATUM FACEPLATE
300779550 4500 REAR SINGLE FACEPLATE
300779568 4500 REAR DOUBLE FACEPLATE
300779576 4500 REAR TRIPLE FACEPLATE
300779584 4500 REAR BLANK PANEL KIT
407880731 MICRO DB15F TO DB25F,12 FT
407880814 MICRO DB15F TO WINCHESTER F,12 FT
407880822 MICRO DB15F TO WINCHESTER M,12 FT
407970755 PSAX 1250 HEAT DEFLECTOR, 23IN
407970771 PSAX 1250 HEAT DEFLECTOR, 19IN
300841731 AAA (NR) RTU, 16K UPGRADE FOR TPSA
300841749 AAA (NR) RTU, 32K UPGRADE FOR TPSA
Lucent for sale
Lucent for sale,Alcatel-Lucent
G1002054 Tactical Base Station Router Pico class of operation in 900MHz, 1800MHz and 1900MHz band
G1002381 Tactical Base Station Router Pico class of operation in 850MHz, 1800MHz and 1900MHz band
G1002376 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 1900MHz band
G1002378 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 1800MHz band
G1002379 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 900MHz band
G1002380 Tactical Base Station Router Macro class of operation in the 850MHz band
300292091-22250 RTS 7×24 5ESS CDX
300292158-15000 RTS 7×24 5ESS DRM, VCDX
300073699-29500 RTS 7×24 5ESS SM-2000 QuickStart 1B,2A,2B,3A,3B,5ESS Switch
300286531-21080 RTS 7×24 7 R/E Fast Start
300073699-21080 RTS 7×24 7R/E NOW Fastart Model L1,L100,L200
300653839-00800 RTS 7×24 Access Point 1000, AP-1000
300653821-00675 RTS 7×24 Access Point 1500
300169166-00170 RTS 7×24 Access Point 300
300653813-00670 RTS 7×24 Access Point 450, AP-450 HS
300653797-00300 RTS 7×24 Access Point 450, AP-450 LS
300694114-00045 RTS 7×24 Access Point 50 LAN, TI
300653789-00400 RTS 7×24 Access Point 600
300428851-01890 RTS 7×24 AnyMedia FAST Broadband
300428851-04500 RTS 7×24 AnyMedia FAST Combined
300428851-00995 RTS 7×24 AnyMedia FAST Narrowband
300198561-02900 RTS 7×24 APX 1000
300208378-08000 RTS 7×24 APX 8000
300208378-10000 RTS 7×24 APX 8100
300209541-10000 RTS 7×24 B-STDX 8000, 9000
300718582-10850 RTS 7×24 CBX 3500
300209541-07500 RTS 7×24 CBX 500
300296431-04900 RTS 7×24 DACS I
300296431-01700 RTS 7×24 DACS II AX11, AX4, ISX, NON CEF
300296431-05800 RTS 7×24 DACS II CEF
300296431-01800 RTS 7×24 DACS II Connect Reach
300296431-02300 RTS 7×24 DACS II ESBF, SBF, W/EXP
300296431-03400 RTS 7×24 DACS III 2000
300296431-04435 RTS 7×24 DACS IV 2000
300296431-00200 RTS 7×24 DDM-1000, DDM2000 OC-12 and OC-3, DDM-Plus
300296431-00185 RTS 7×24 FT-2000 (Regenerator)
300296431-00335 RTS 7×24 FT-2000 ADR, LCT, OC-48 Lightwave Sys
300649878-29500 RTS 7×24 GTD5
300214350-14500 RTS 7×24 GX 550
300718640-00200 RTS 7×24 IAG 240
300649969-16500 RTS 7×24 iMerge CFG R4.0 (FL)
300708997-06400 RTS 7×24 iMerge CFG R4.0 (GS)
300426178-02400 NDAE PacketStar PSAX 2300
300296431-04000 RTS 7×24 LambdaUnite 320
300296431-07000 RTS 7×24 LambdaUnite 640
300296431-04500 RTS 7×24 LambdaXtreme ET, RT, OADM
300296431-02250 RTS 7×24 LambdaXtreme Rep
300187861-00475 RTS 7×24 MAX 1800
300168044-00215 RTS 7×24 MAX 200 PLUS, MAX 800, MX8
300187861-00425 RTS 7×24 MAX 2000, MAX 3000, MX30, MAX 4000, MXHP, Multiband MAX 1800, MBX18-8, Multiband MAX 2000,
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-handMBX20, Multiband MAX 4000, MBX-4
300188679-00590 RTS 7×24 MAX 6000 System Bundle, MXV6-GWE-60, MXV6-GWT-48, MX60
300198561-03000 RTS 7×24 MAX TNT
300296431-00825 RTS 7×24 Metropolis DMX 10G, 2.5G, MDMX
300296431-00170 RTS 7×24 Metropolis DMXplore
300296431-00225 RTS 7×24 Metropolis DMXpress Access Multiplexer
300296431-00385 RTS 7×24 Metropolis DMXtend
300296431-02500 RTS 7×24 Metropolis EON – DFT, RT
300296431-02100 RTS 7×24 Metropolis EON – ET, WaveStar OLS 1.6T End Terminal, 400G End Terminal, 400G Ring Terminal/Regenerator, 40G, 800G, 80G (8TR 780), 1.6T RingTerminal/Regenerator
300296431-01400 RTS 7×24 Metropolis EON – REP, WaveStar OLS 40G Repeater, 80G Repeater
300168606-00300 RTS 7×24 MPA Spy
300191772-00600 RTS 7×24 MPAD 1000, 3000
300189586-01320 RTS 7×24 MPAD 8000
300188679-00800 RTS 7×24 Multiband MAX 6000, MBX-6K
300187861-00460 RTS 7×24 Multiband Plus Bandwidth Controller, MBP
300168044-00460 RTS 7×24 Multiband RPM, RPM-1; VSX BRI, MBV-BRI4S-E, MBV-BRIS, MBV-BRIU; VSX SL, MBV-SL-BRIS, MVSX
300167962-00270 RTS 7×24 MultiDSL DSLMAX 20, DSLMX20
300188547-00925 RTS 7×24 MultiDSL DSLTERMINATOR, DSLTR100
300198439-03600 RTS 7×24 MultiDSL DSLTNT
300208378-03600 RTS 7×24 MultiVoice MAX 6000
300208378-03000 RTS 7×24 MultiVoice MAX TNT
300678489-01250 RTS 7×24 NavisCore/NavisXtend Provisioning Server EMS
300678547-00434 RTS 7×24 NavisXtend Accounting Server EMS
300678562-01085 RTS 7×24 NavisXtend Database Standby Server EMS
300678505-00977 RTS 7×24 NavisXtend Fault Server EMS
300678521-00977 RTS 7×24 NavisXtend Statistics Server EMS
300205317-02520 RTS 7×24 PacketStar IP Manager
300205051-00950 RTS 7×24 PacketStar PSAX 1000
300199866-02250 RTS 7×24 PacketStar PSAX 1250
300238342-05850 OTS 7×24 LambdaUnite 640
300209673-06000 RTS 7×24 PacketStar PSAX 4500
300214616-11700 RTS 7×24 PacketStar Voice Gateway
300428851-00375 RTS 7×24 SLC Series 5 Carrier System
300428851-00500 RTS 7×24 SLC-2000
300199734-03900 RTS 7×24 STDX 6000
300718624-00330 RTS 7×24 V-16 DSLAM
300657517-01850 RTS 7×24 VPN BRICK 1000
300700440-01935 RTS 7×24 VPN BRICK 1100
300219896-00035 RTS 7×24 VPN BRICK 20
300653904-00300 RTS 7×24 VPN BRICK 201, 300
300700697-00325 RTS 7×24 VPN BRICK 350
300657525-00700 RTS 7×24 VPN BRICK 500
300653870-00080 RTS 7×24 VPN BRICK 80
Lucent for sale,Alcatel-Lucent second-hand
300700283-00150 RTS 7×24 VPN Fi