Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACAB EBLT-E
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AAAA LEMPA
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC17466AAAA PSPC-L
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79092AAAD P63E1
3AL78849AAAB HPROT
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78815ABAD IS-1.1
3AL34731AAAA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AAAE S-4.1
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AAAA POWER SUPPLY
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03620AAAJ IOM3-XP
3HE03620AAAG IOM3-XP
3HE03620AAAF IOM3-XP
3HE03620AAAE IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03615AAAC M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AAAB M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AAAA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02036AAAB 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AAAF 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAE SFM2-400G
3HE02032AAAD 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAD SFM2-400G
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AAAA Shelf
3HE01110AAAA Fan Unit
3HE01024AAAA MCM
3HE01019AAAA Control Module
3HE01017AAAA DC-PEM
3HE01014AAAA CFM
3HE00062AA01 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AAAA LX-SFP
3HE00027AAAA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AAAA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AAAA NSLT-A
3FE26021AAAA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

FOR SALE: Cisco, FastIron, Foundry, Juniper, Juniper ERX, M10/M7i, M7i, APX1000, CBX-500, MAX 2000, MAX 6000, Lucent PSAX – 4 Port OC-3c STM-1 Single Mode PSAX

FOR SALE, Cisco, FastIron, Foundry, Juniper, Juniper ERX, M10,M7i, M7i, APX1000, CBX,500, MAX 2000, MAX 6000, Lucent PSAX 4 Port OC,3c STM,1 sales@1com,com Cisco 2610 Cisco 2620 Cisco 2621 Cisco 2811 Cisco 2811 Cisco 2821 Cisco 2821 Cisco 2821 Cisco 3640 Cisco 2950 Cisco RPS FESX424HF,PREM FES,X448 J,B48E E1MG,SX FI,SX1600,AC,blank, EIF24G,A EIF2402CF EIF2402CF RPS,EIF FESX448 FES,4802 FESX424HF,PREM FI800 FWS4802,PREM Foundry FES4802 EIMG,SX FI4802,PREM FWS24,2G RPS RPS,X424 SX,FI424C SX,FI424F SX,FIZMR SX,ACPWR,SYS J,F2404MR4 ERX 1400 ERX 700 and 1400 ERX 705 ERX,700 and 1400 ERX GE IOA ERX 700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX,700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX 700 and 1400 ERX,700 and 1400 ERX,700 and 1400 SW,SA8 Juniper ERX ERX,1400 BASE,14 ERX,700 ERX,1400 ERX 700 1400 2x OC,3 ATM,II IQ, SMIR P,4GE,TYPE1,SFP,IQ2 PWR,M120,AC,R M120BASE,AC CB,M120,BB CB,M120,R M120,FPC1 FEB,M120 RE,A,1000,2048,BB RE,A,1000,2048,R JUNOS,WW RE,400,256,BB SFP,1GE,LX SFP,1GE,T S,ACCT,BB CHAS,MP,M7i,2FE,S FEB,M7i,SVCS,BB PWR,M10i,M7i,AC,BB PE,2OC3,ATM2,MM M7iBASE,AC,2FETX 300345881 300419470 300411543 300411519 300411535 P120 11075L,128 11058 11058L 11058L,128 11041 11046A 11039A 11034 11033 11013B 11014B 11041A 11411B 11013A 11014A 11023F LVF,300 BRICK350 BRICK80 BRICK201 MBX20,E1 MX,E1,60 MX,SL,16MOD,S56 MBX,6KE1,4 Navis Radius NS23N343AF NS20N920AA NS20N920AB NS20N930AA NS20N930AB NS20N730CB NS20N220EB NS23N340AC NS23N741AA NS24N730BA NS20N340AB NS20N340BB NS20N340CB NS20N071DA 20S00 23S00 NS23N203AA NS23N203AB NS20N560HC NS20N560HD NS20N401KD NS23N660AA NS23N660AB NS23N660AD NS23N663AF NS23N663AH NS20N012AC NS20N012AD NS20N110BE NS23N110AA NS23N110AC NS20N621GB NS20N631GB NS20N051BA NS20N053DC NS23N050CA NS23N050DC LX,4008S,101AC LX,4032S,101AC LX,4032S,101AC EM316EFRM,S NC316BU,16,AC EM316NM NC316BU,1,AC NS20N920AA NS24N730BA NS20N631GB Cisco 2610 Router Cisco 2620 Router Cisco 2621 Router Cisco 2811 Router Cisco 2811 Router,DCN Type A, Cisco 2812 Router,DCN Type A, Cisco 2821 Router,DCN Type A, Cisco 3640 Router Cisco Catalyst 2950,DCN Type A, Cisco RPS AC,DC Converter 1000BaseLX mini 1000BaseSX mini FastIron Edge X with 4,port combo FastIron Edge X448 FastIron Jetcore 48 port 10,100 line card Foundry, 1000Base,SX SFP optic, MMF, LC connector Foundry, 16 slot chassis, dual AC PS, 2 SF, 2 Fan Foundry, 24 port Foundry, EdgeIron 24,port 10,100,1000, 4,port GBIC slots Foundry, EdgeIron Layer 2 Switch,24 ports, Foundry, EdgeIron Layer 2 Switch,24 ports,DCN Type B, Foundry, External redundant PS for the EdgeIron, DC Foundry, FastIron Edge Switch,44,4combo ports, Foundry, FastIron Edge Switch,48 ports, Foundry, FastIron Edge X with 4,port combo Foundry, FastIron FI800 chassis Foundry, FastIron Full Layer 3 Switch,48 ports, Foundry, FES4802 EIMG,SX SFP Foundry, FI 4802,24 ports, Foundry, FWS24,24 ports with 2 Giga Fibre interfaces, Foundry, Redundant power supply,220W, FESX424,FESX424HF Foundry, SX 24 port 10,100,1000 blade Foundry, SX 24 port SFP blade, needs optics Foundry, SX Management Blade Foundry, SX Redundant power supply Foundry Edgeiron 24 port Foundry EIF24G,A Foundry F1,4802 Jetcore Mgmt line card 24 port 10,100, 4 Gig Combo ports Juniper M10is, 1 Port Gigabit Juniper M10is, SFP 100 Base LX Juniper small form factor ERX, 10Gb SRP card with 2GB ECC memory, Includes a 1GB flash card ERX, 4 PORT OC3 MM I,O Interface Adaptor ERX, 5Gb SRP with 2GB ECC memory, Includes a 1GB flash card, ERX, 8 PORT 10,100 FE I,O Interface Adaptor ERX, Ge I,O card ERX, GE,FE Line Module ERX, IPSEC Module ERX, OCx ATM Line Module ERX, Power Distribution Unit ERX, SRP Interface Adaptor ERX, Tunnel Service Module ERX SW, EDGE SERVICES LTU,SOFTWARE LICENSE ERX SW, JUNOSe VERSION 5,0,0 ERX SW, P,C SOFT TO SUPPORT ERX SW, P,C SW Licence for Unlimited LNS Tunnels ERX,1400, 14 Slot ERX,1400 Base System ERX,1400, 14 Slot ERX,700 Base System, Old model ERX,700, 7 Slot ERX,700 Base System Old model ERX, 10GB SRP card with 2GB ECC memory, SRP I,O Adaptor Juniper M120 2,port OC3 ATM,II SMIR PIC Juniper M120 4,port Gigabit Ethernet IQ2 PIC Juniper M120 AC Power Entry Module, Redundant Juniper M120 Chassis Juniper M120 Control board, M120, Base Bundle Juniper M120 Control Board, Redundant Juniper M120 Flexible PIC Concentrator Juniper M120 Forwarding Engine Board Juniper M120 Redundant Routing Engine with 2GB mem JUNOS Software Suite, Latest Version, World Wide M10,M7i, Routing Engine, 256MB DRAM M10i,M7i, SFP 1000Base,LX Gig Ethernet I,O M10i,M7i, SFP 1000Base,T Gig Ethernet I,O M7i, ASP, Integrated w, J,FLOW accounting license M7i, Chassis w,Installed Midplane Spare M7i, Forwarding Engine board M7i, M10i and M7i AC redundant Power Supply M7i, PIC, 2,Port OC3, STM1 ATM, multimode M7i Base Unit, Fixed 2XFE AC Version,built,in 2 FE ports, midplane, 1 AC PS, 1 Routing Engine, Lucent APX1000 240,port MultiDSP card APX1000 4,port 10,100 Ethernet module APX1000 AC Power Unit APX1000 base system APX1000 Channelized 24 T1,E1 module Cajun P120 CBX,500, 4 Port OC3,STM1 ATM Flow Control Processor Card CBX,500, 4 Port OC3,STM1 ATM Processor Card CBX,500, 4 Port STM,1 MM Connector Panel CBX,500, 4 Port STM,1 SM,Intermediate Reach Connector Panel CBX,500, 4 Port STM,1 SM,Long Reach Connector Panel CBX,500, 8 Port E3 ATM Connector Panel CBX,500, 8 Port E3 ATM Processor Card,32MB, CBX,500, DC Power Supply CBX,500, DC Pre,wired Chassis CBX,500, MM Fiber Connector Panel CBX,500, Model 40B Switch Processor CBX,500, N,1 AC Power Supply Unit CBX,500, N,1 AC Pre,wired Chassis CBX,500, Switch Processor Adaptor BRICK, Lucent VPN Firewall Brick Model 300 BRICK, VPN Firewall Brick 350 BRICK, VPN Firewall Brick 80 VPN Brick 201 4,10,100 Eth Ports, AC, Enc Acc Card MAX 2000 Multiband MAX 6000 MAX 6000 16 port modem card MAX 6000 Multiband Navis Radius PortMaster,2 21 Port HDE1, IMA PSAX, 1 Port MSP,STM,1 Multi,Mode PSAX, 1 Port MSP,STM,1 Single,Mode PSAX, 1 Port OC,3c APS Single Mode PSAX, 2 Port E3,ATM Module PSAX, 21 Port HDE1,IMA PSAX, 3 Port E3,DS3 ATM Module PSAX, 4 Port OC,3c STM,1 Single Mode PSAX, 6 Port E1,IMA Module PSAX, 6 Port Multi Serial Module PSAX, Chassis 1250 19inch PSAX, Chassis 2300 19inch PSAX, CPU4 card PSAX, Enhanced E1 PSAX, Ethernet Bridging Module,1 100BaseT and 4 10BaseT Ports, PSAX, HDE1 PSAX, Power Supply 220V PSAX, Power Supply 48VDC PSAX, STM,1 Multi Mode Fiber with Aqueman PSAX, STM,1 Single Mode Fiber with Aqueman PSAX, Stratum Module for 1250 PSAX, Stratum Module for 2300 Management Console Server Media Converter Fibre drivers,2 per DF site, Media Converter Fibre drivers,Co,TO sites, MRV, Console Server MRV, Console Server, 32 Port, AC powered,DCN Type A, MRV, Media Converter, 10,100,RJ45, Copper to Fibre with IP,less MRV, Media Converter, 16 Slot Chassis Fibre Driver MRV, Media Converter, Mgmt module for Fibre Driver Chassis MRV, Media Converter, One Slot Chassis Fibre Driver PSAX, 1 Port MSP,STM,1 Multi,Mode PSAX, 4 Port OC,3c STM,1 Single Mode PSAX, STM,1 Single Mode Fiber with Aqueman Lucent Network Controller Lucent Network Gateway sales@1com,com FOR SALE, Cisco, FastIron, Foundry, Juniper, Juniper ERX, M10,M7i, M7i, APX1000, CBX,500, MAX 2000, MAX 6000, Lucent PSAX 4 Port OC,3c STM,1

HUAWEI FOR SALE

HUAWEI FOR SALE
sales@1com.com
03644010610,SSNIEXSC, 03688410610,SSN2EFSO, 03688410610,SSN2EFSO03706410610,SSNIGSCC, 03709810610, SSNIAUS0, 03709810610, SSNIAUS003731610610, HUAWEI SNIPQ1A0, 037374106100506,SSNI, 037374106100506, SSNI037375105C000179,SSN, 037463, DEMU0374631, DEMU03834110, 038341100388951069000024, 038895106900002403908410, 1X10G BASE WAN-LC03945107,MA5600 ADSL2+ OVER POTS SERVICE BOARD,H563ADEF1, 04011292,INTERNAL CABLE SET, BTS 31204011565,INTERNAL CABLE SET, BTS3012, 04012372,INTERNAL CABLE SET, BTS 301204020728,AC POWER CABLE, HUAWEI 125V10A 3M PB STRAIGHT-MALE CONNECT,04020728,004, 04020728-004, 04021299, 04025113,SINGLE CABLE, HUAWEI LOADING CABLE,04026088,CABLE,04026088-V2,CABLE R CONNECTOR TYPE SMA MALE IN THE TWO ENDINGS 650 MM04026089, CABLE04026089-V2, CABLE R CONNECTOR TYPE SMA MALE IN THE TWO ENDINGS 650 MM04026089-VB,CABLE R CONNECTOR TYPE SMA MALE IN THE TWO ENDINGS 600 MM04026090, CABLE, 04026090-V2, HUAWEI CABLE R CONNECTOR TYPE SMA MALE IN THE TWO ENDINGS 450 MM04026091,CABLE04026091-V2,CABLE R CONNECTOR TYPE SMA MALE IN THE TWO ENDINGS 350 MM04026092,CABLE,04026159,SINGLE CABLE, RF CABLE 2,504026160,SINGLE CABLE, RF CABLE 1,504026813, SHORT, PRI,04040021,SINGLE CABLE, RF CABLE 3, 504040071, CABLE04040071-V1, CABLE T CONNECTOR TYPE N MALE IN THE TWO ENDINGS 500 MM04040072,CABLE T CONNECTOR 700 MM04040072-V1,CABLE, MM04040073, CABLE,04040074,CABLE,04040075,CABLE,04040076, CABLE R04040076-V1,CABLE R CONNECTOR TYPE SMA MALE IN THE TWO ENDINGS 720 MM04040077,CABLE04040117, SHORT, PRI,04040149, SHORT, PRI,04041054, SHORT, PRI,04041238-VO,CABLE T CONNECTOR TYPE N MALE IN THE TWO ENDINGS 820 MM04041238VO, HUAWEI CABLE T CONNECTOR TYPE N MALE IN THE TWO ENDI,04041240,TX CABLE,04041247, CABLE,04041514,TRUNK CABLE,04042597, CABLE,04042619,CABLE,04042622, CABLE,04042624,TRUNK CABLE,04042729, CABLE,04042744, CABLE,04042838, 0404283804042930, SINGLE CABLE, ANTENNA, JUMPER, 1,4M04042931,SINGLE CABLE, ANTENNA JUMPER, 1,7M, N50SF-IV,RG214,U,N50AM-IV, B04042932,SINGLE CABLE, ANTENNA JUMPER, 2M, N50SF-IV,RG214,U,N50AM-IV, BTS04042937, CABLE04043589, SHORT, PRI,04043590,04043591,04043592, 04043593,04043594,04043595 ,04043596, 04043597,04044575,EARTHING CABLES04046246, DTRU,04047193, SINGLE CABLE DAFU POWER C04047244,CORE ASSEMBLY LENGTE 10MTR 12 PIECES IN ONE BOX04047251-VA, 04047251-VA04047630,TRUNK CABLE,0404932,CABLE,0404A042, 0404A048,04050097, HUAWEI BTS3900A SFP,CABLE 1,5M 102004050097, SFPCABLE 1,5M 102004050098,SFP PASSIVE CABLE 2M04050239, CABLE,04050241,SFP CABLE 4M04060353, SHORT, PRI,04060414, SHORT,PRI, 0411557,CABLE,0450098,BTS 3900A SFPCABLE 2M 10340450098,SFPCABLE 2M 10340601A003, SHORT, PRI,070046333,T120R, 382,7,5MM STRENGTH 50 PCS07S0154BNS,ODU OPTIX RTN 600 7GHZ TX LOW,07S0154, BPS,ODU OPTIX RTN 600 7GHZ TX LOW07S0154CPS,ODU,7GHZ TR154, HI C TRX FREQ,  7666-7722,  MHZ, 083299A,108,FEPD,POWER SUPPLY,083299A,109,FEPD,POWER SUPPLY,08S0119CPH, HUAWEI OPTIX RTN 600 08G-HP08S0119ENS, ODU,8GHZ DEPICT8335-8363MHZ119MHZ, LO09050719,MTCB, UG01MTCB4,09050719, UG01MTCB4,UMG8900 MTCB0A11UR,ODU ADAPTER 10700-11700MHZ,UBR1000C06-00170AS,0C06-00170AS, EEEPC 1005HAG WIFI10013363,RF CABLE SET10051795-1,SMARTX MT900 VDSL CPE1010006826, LWX1070607, MODEM107328,LBB,AM10GBASE-LR-XENPAK-OE,ETA 7-10D,10GBASE-LR-XENPAK, 10GBASE-LR, 1310NM, SMF, 10KM10GBASE-SR-XENPAK-OE,ETA 7-10D,10GBASE-SR-XENPAK, 10GBASE-SR, 850NM, MMF, 300M10GBASE-ZR-XENPAK-OE,ETA 7-10D,10GBASE-ZR-XENPAK, 10GBASE-ER, 1550NM, SMF, 40KM110789,LBB,RAID111111,17,8CM,7 TFT, 1280 X 800,2,1, WI-FI, 3G, HUAWEI OPTIX RTN 600 11G-HP ODU11SO530DNH, OPTIX RTN 600 11G-HP ODU120100000022H ,COAXIAL CONNECTOR 7-16 DI14040201,COAXIAL CONNECTOR14040327,RF COAXIAL CONNECTOR L9 75OHM STRAIGHT PLUS MALE14080082,NETWORK INTERFACE CONNECTOR, 8BIT, 8PIN, CRYSTAL14080099,14130134, PACH CORD CONNECTOR14130193,14130195, 14130199,14130274, PATCHCORD FC,PCLC,PC SM G,652D 2MM20M PVC YELLOW14130275,PATCHCORD FC,PCLC,PC SM G,652D 2MM20M PVC YELLOW14130276, 1413027614130278, LCPC-FCPC-S-2-30M FIBRE CABLE14130278, 14130278 LCPC-FCPC-S-2-30M FIBRE CABLE14130279, 14130280, SHORT, PRI,14130296, SHORT, PRI,14130311, SHORT, PRI,14130642,3ECA1024LULU020-02-F14170060,NAKED CRIMPING TERMINAL14327, 1432715060196, 15060196151200000029H, 151200000029H15S0420DPS,15S0420AP,ODU,15 GHZ,RX FREQ, 15236,15348MHZ,420MHZ,HI,ODU-15GHZDEPI15SO420BPH,OPTIX RTN 600 15G-HP ODU17-1754-032261, 1749, 174917-5043-801521, 17-5043-801641, 17-5043-902749, 18S1560CNS, HUAWEI ODU
HUAWEI FOR SALE

Large QTY Nortel for sale, sales@1com.com

Large QTY Nortel for sale
sales@1com.com
NTEU30AA,FILLER,CARD,ASSE
NTK505YA,CARD,INTERFACE,F
NTEU4582,CABLE,ASSY,LOWER
NTEU4562,CABLE,ASSY,UPPER
NTK509MH,BRACKET,18U,465C
NT9X19BA,CARD,FILLER,PADD
NT0H52AA,CARD,FILLER
NTTC01AC,CABLE,ASSY,POWER,80AWG,GROUNDED,4M,
NTEU30AA,FILLER,CARD,ASSE
NTKD72AB,PANEL,SIDE,2200MM,H,ETSI,RACK,LIGHT,GREY
NT0H52BA,CARD,FILLER,OCLD
NTEU4585,CABLE,ASSY,LOWER
NTEU59AC,SINGLE,FAN,INSTALLATION,KIT,C,W,1,X
NTEU54AA,SUBRACK,INSTALLA
NTUC39MF,CARD,FILLER,SERV
NTEU4565,CABLE,ASSY,UPPER
NTEU59AD,AIR,DUCT,INSTALLATION,KIT,C,W,1,X
NTEU60AA,SHELF&BACKPLANE,OPTERA,METRO,4200
NTEU56BA,FIBRE,STORAGE,INSTALLATION,KIT,C,W,1,X
NTEU23AA,R7.1,CARD,STM,4,OPT,AGGREGATE,ESB,SHORT,HAUL,
NTEU41AA,CARD,LOWER,END,OF,SHELF,OPTERA,METRO4200
NTEU40AA,CARD,UPPER,END,OF,SHELF,OPTERA,METRO4200
NTKD70AB,RACK,ETSI,2200MM
NTEU4589,CABLE,ASSY,LOWER,TWISTED,PAIR,50M,2MBPS,
NT0H10HJ,OCI,1310NM,2.5GB
NTKD70AB,RACK,ETSI,2200MM
NTEU4569,CABLE,ASSY,UPPER,TWISTED,PAIR,50M,2MBPS,
NTDU91AB70,TELEPHONE,IP,I20
NTCA85EA,FAN,MODULE,SUIT
NTUC98BZ,FILLER,PSM,POWER
NTEU4563,CABLE,ASSY,UPPER
NTCA40BA,MODULE,BREAKER,F
NT0H52BA,CARD,FILLER,OCLD
NTCC99AC,ADAPTER,SC,SC,NO,FLANGE
NT9X19AA,CARD,FILLER,CIRC.,FACEPLATE
NTCA48AA,MESSAGE,TRANSFER
NT6Q59AA,CABLE,KIT,DC,3M,OME6100,C,W,2,X,NT6Q71GA
NTEU4583,CABLE,ASSY,LOWER,TWISTED,PAIR,20M,2MBPS,
NTEU12AA,E4.50,CARD,2MBPS,ELECTRICAL,TRIB,120,OHM,E4.91
NTUC98BZ,FILLER,PSM,POWER
NTEX00DA70,MODULE,KEY,EXPAN
NTCA99BC,ADAPTER,4F,SLIDER,ASSY,KIT,OPTERA,DX
NTUC39MF,CARD,FILLER,SERV
NTTP04CF,MODULE,OC3,STM,1,OC12,STM4,IR1,S1.1_S4.1
NTK503BA,SHELF,ASSY,19IN,OPTICAL,FRONT,ELECTRICAL
NTK509DA,COVER,FRONT,ELEC
NTUC98AZ,FILLER,POWER,SER
NTCA41CA,SHELF,CONTROLLER
NT0H52AA,CARD,FILLER
NTEU10QA,H3.10,CARD,STM,1,OPT,TRIB,QUAD,PORT,H5.01,
NTEU30AC,CARD,2IN,FILLER,TN,4XE,OPTERA,METRO,4200
NT0H10CB,OCI,1310NM,1.25G
NTCA47AA,CARD,ORDERWIRE,O
NT0H52CA,CARD,FILLER,OFA
NTCA42BA+SCE60JAA8A,CARD,MI,MAINTENA
NT6Q30AA+NT6Q32AA+NT6Q00AA,NTU,STM,1,OC,3,1
NT6Q59BA,CABLE,KIT,DC,10M,OME6100,C,W,2X,NT6Q71GB
NT6Q59AB,CABLE,KIT,ENVIRONMENTAL,ALARM,OME6100,
NT0X50AA,SHELF,PLATE,FILLER
NTEU40AA,CARD,UPPER,END,OF,SHELF,OPTERA,METRO4200
NT0H40BC,OPTICAL,CHANNEL,MANAGER,TO,2.5GBPS,R6.1,
NT6Q70AA,CARD,FILLER,OME6100
NTEU20AA,E4.50,CARD,STM,4,OPT,I
NT0H02AA,OCLD,BAND1,CH1,1
NTUC98CA,MODULE,POWER,SER
NTK505FA,CARD,MAINTENANCE
NT6Q30AA+NT6Q32AA+NT6Q00AA,NTU,STM,1,OC,3,1
NTK505FB,CARD,MAINTENANCE
NT0H02AB,OCLD,BAND1,CH2,1
CM100,MODEM,100MILE,HF
NT6Q72CA,CABLE,TELCO,120,OHM,10M,120DEG,LEFT
NTEU4562,CABLE,ASSY,UPPER
NTCA45AA,CARD,PARALLEL,TE
NTEU15AB,CARD,STM,4,OPT,TRIB,LONG,HAUL,R6.5,
NTK505FA,CARD,MAINTENANCE
NTEU23AA,R7.1,CARD,STM,4,OPT,AGGREGATE,ESB,SHORT,HAUL,
NT6Q72DA,CABLE,TELCO,120,OHM,15M,120DEG,LEFT
NTEU41AA,CARD,LOWER,END,OF,SHELF,OPTERA,METRO4200
NTLX60AA,FILLER,MODULE,ASSEMBLY,SPM
NTEU4582,CABLE,ASSY,LOWER
NTEU60AA,SHELF&BACKPLANE,OPTERA,METRO,4200
NTEU23AB,R7.1,CARD,STM,4,OPT,AGGREGATE,ESB,LONG,HAUL,
EXCELLA,500,10MEM,CHARCOAL,TELEPHONE,ONETOU
NTEU17BA,CARD,OPE100,TRIB
NTCA14AK,MODULE,DSCM,100,
NTCA14PS,MODULE,DSCM,110,
NTEU4681,CABLE,ASSY,LOWER,TWISTED,PAIR,60M,2MBPS,
NT0H44BA,SHELF,INSTALLATI
NT6Q72BA,CABLE,TELCO,120,OHM,5M,120DEG,LEFT
NTUC98AZ,FILLER,POWER,SER
NT0H4368,CABLE,ASSY,PWR,E
NTK517BA,CARD,2XOC,48,STM,16,VT1.5,LO,SFP,OME6500
NTEU4661,CABLE,ASSY,UPPER,TWISTED,PAIR,60M,2MBPS,
NT0H02AC,OCLD,BAND1,CH3,1
NT0H43CA,PANEL,PATCH,MT,RJ,SRM,OCI,CP,TO,SC,CONN
NT0H44AA,SHELF,INSTALLATI
NTEU15AA,CARD,STM,4,OPT,TRIB,SHORT,HAUL,R6.5,
NTUC31MB,TR,OC,192,4,X,TR
NTTP03CF,MODULE,OC,48,STM,16,IR,1,S,16.1,XCT
NT9X19EA,CARD,STP,POWER,FILLER,PACK
NT0H02AD,OCLD,BAND1,CH4,1
NT0H44AB,OFA,INSTALLATION,KIT,OPTERA,METRO,5200
NT0H44AC,OCLD,DISTRIBUTED,EQUALISATION,KIT,
NTTP01CF,MODULE,GE,FC,1000,BASE,LX,SFP,OME6500
NT0H41AA+S0H60LBD1A,SHELF,PROCESSOR
NTEU12AA,H4.01,CARD,2MBPS,ELECTRICAL,TRIB,120,OHM,H5.01
NT0H03AA,OCLD,BAND1,CH1,1
NTTP02FF,MODULE,OC,3,STM,1,LR,2,L1.2,SFP,OME6500
NTK555AA,CARD,PROCESSOR,SP,KIT,OME6500
NTU520FD,CARD,2,X,10G,SR1
NTEX22FA,CARD,128MB,ASU,P
NT0H41AA+S0H60DAD1A,SHELF,PROCESSOR
NTEU25AA,H3.10,CARD,STM,16,OPT,I,F,AGGREGATE,1310NM,FC,
NTUC34AA,TR,OC,48,16,X,TR
NT0H03AD,OCLD,BAND1,CH4,1
NTLX07AA,DRIVE,TAPE,DAT,DIGITAL,AUDIO,TAPE
NT0H50AA,SHELF,ASSY,OADM,12RU,R3,C,W,MAINTENANCE
NTUC20AZ,SWITCH,FILLER,CI
NTCA14PQ,MODULE,DSCM,100,
NT0H19CC,OTR,ENHANCED,BAN
NTUC32KP,MODULE,10GBPS,DW
NTK505FB,CARD,MAINTENANCE
NTMX87AA,CARD,QUAD,PCM,CARRIER,CHASSIS
NTEU4563,CABLE,ASSY,UPPER
NTUC20AZ,SWITCH,FILLER,CI
99.013000,DIODE,SURGE,SUPP
NT0H03BB,OCLD,BAND2,CH2,1
NTTP03BF,MODULE,OC,48,STM,16,SR,1,I,16.1,XCT
NTK579AA,MODULE,120,OHM,CONVERTER,OME6500
NT0H30AA,OMX,BAND1,4CH,15
NT0H30LA,OMX,BAND7,4CH,15
NT0H52CA,CARD,FILLER,OFA
NT0H43BA,HUB,ETHERNET,48VDC,BRANDED,VERSION
NTEU21AA,CARD,STM,4,OPT,I
NTEU81AA,CARD,1+1,PROTECT
NT0H18DA,OTR,BAND4,CH1,15
NTCA49AA,CARD,FULL,HEIGHT,FILLER,OPTERA,METRO4200
NT0H01NC,OCLD,BAND1,CH3,1
NT0H01RA,OCLD,BAND4,CH1,1
NT0H01RB,OCLD,BAND4,CH2,1
NTEU59AD,AIR,DUCT,INSTALLATION,KIT,C,W,1,X
NTEU4583,CABLE,ASSY,LOWER,TWISTED,PAIR,20M,2MBPS,
NTEU4585,CABLE,ASSY,LOWER
NTCA15TA,MUX,11CH,MOD1,GR
NT0H16AD,OTR,BAND1,CH4,15
NT0H50BA,SHELF,ASSY,OADM,
NTK513DA,CARD,8XOC,3,12,STM,1,4,VT1.5,LO,SFP,
NTK535LA,CARD,4XGBE,PT,PT,OME6500
NT0H4368,CABLE,ASSY,PWR,E
NTK526DA,CARD,10GBPS,OC,192,STM,64,STS,1,HO,DWDM,
NTEU15AA,CARD,STM,4,OPT,TRIB,SHORT,HAUL,R6.5,
NTK557PA,CARD,X,CONN,80GBPS,20GBPS,VT1.5,VC,12,
NT0H44BA,SHELF,INSTALLATI
NT0H19BC,OTR,ENHANCED,BAN
NTRX50GJ,MODULE,FRONT,FILLER
NTCA15MB,C,BAND,DWDM,DEMU
NTCA15NB,C,BAND,DWDM,MUX
NTEU17BA,CARD,OPE100,TRIB
NT0H18DB,OTR,BAND4,CH2,15
NT0H18DC,OTR,BAND4,CH3,15
NT0H18DD,OTR,BAND4,CH4,15
NTUC98CA,MODULE,POWER,SER
NTCA14AL,MODULE,DSCM,110,
NTCA15CR,BOOSTER,21,C,BAND,SC,ADAPTER,
NTK505BA,CARD,POWER,I,F,40A,BREAKERLESS,OME6500
NT0H03BD,OCLD,BAND2,CH4,1
NTK524BA,CARD,1XOC,192,STM,64,VT1.5,LO,SR1,I64.1,
NT6Q72EA,CABLE,TELCO,120,OHM,20M,120DEG,LEFT
NT0H19AA,OTR,ENHANCED,BAN
NT6Q13AA,MODULE,8,X,10,10
NTUC32EP,MODULE,10GBPS,DW
NTTP03FF,MODULE,OC,48,STM,16,LR2,L16.2,1550NM,XCT
NTK555AA,CARD,PROCESSOR,SP,KIT,OME6500
NT9X90AB,STORAGE,DEVICE,ASSY,2GB,DISK
NTCA14AH,MODULE,DSCM,80,D
NT0H02CC,OCLD,BAND3,CH3,1
NT0H02DC,OCLD,BAND4,CH3,1
NT0H02DD,OCLD,BAND4,CH4,1
NT0H35AA,AMPLIFIER,OPTICAL,LINE,1528.77,1562.23NM
NT0H30DA,OMX,BAND4,4CH,1557.36NM,1562.23NM,
NTEU25DH,H3.10,CARD,STM,16,OPT,I,F,LONG,HAUL,R6.5,
NTEU20AA,E4.50,CARD,STM,4,OPT,I
NTEU54AA,SUBRACK,INSTALLA
NTRU0414,FRAME,EXTENDER,2
NT0H4334,PATCHCORD,SM,LC,
NT0H4335,PATCHCORD,SM,LC,SC,DUPLEX,3M,0.9MM
NT0H01QD,OCLD,BAND3,CH4,1
A0773803,FAN,UNIT,OPTERA,METRO,4200
NTUC44AA,MODULE,MATRIX,OPTERA,HDX
NTEU14AA,E4.50,CARD,34,45MBIT,TRIB,E4.91,OM4100
DM1401100,CHASSIS,CONTIVIT
NTKD71BB,RACK,ETSI,1800MM,H,C,W,SIDE,PANEL,LIGHT
NTK507BA,COOLING,UNIT,KIT,FRONT,VENTING,OME6500,
NTK523DA,CARD,10GBPS,OC,192,STM,64,STS,1,HO,IR2,
NTK503AA,SHELF,ASSY,19IN,OPTICAL,DB25,OME6500
NT0H03AB,OCLD,BAND1,CH2,1
NTK571CA,PANEL,252XE1,75,120OHM,FRONT,I,O,OME6500
NTEU23AB,R7.1,CARD,STM,4,OPT,AGGREGATE,ESB,LONG,HAUL,
NT0H19BA,OTR,ENHANCED,BAND2,CH1,1538.19NM,10GBPS
NTUG91AB,ETHERNET,HUB,KIT
NTTP05EF,MODULE,OC,12,STM,4,LR1,L4.1,SFP,OME6500
NTTP02EF,MODULE,OC,3,STM,1,LR,1,L1.1,40KM,OME6500
NT0H32CF,OMX,BAND3,4CH,EN
NTUC32ZP,MODULE,10GBPS,DW
NTTP80BA,TR,10G,SR,1,OPTICAL,XFP,MODULE,LC,OPTERA
NT0H50BB,SHELF,ENH,MULTI,SERVICE,PLATFORM,OM5200
NTK524FB,CARD,1XOC,192,STM,64,LR,1557NM,VT1.5,LO,
NT0X67AA,CARD,I,O,CTRL
NT2X75BA,CARD,LP,ARROUND,U
NT9X44AD,MODULE,III,SYSTEM,LOAD
NT0X50AF,FILLER,FACEPLATE,1.75IN
NTNX2203,SHELF,SPARE,STORAGE
NTRX50GK,MODULE,REAR,FILLER
NTLX02AA,PROCESSOR,ELEMEN
NTLX06AA,DRIVE,HARD,DISK,
NTCA07CP,TRANSPONDER,10G,AM2,WT,1562.23NM+,CHIRP
NTCA14AJ,MODULE,DSCM,90,S
NT0H44AA,SHELF,INSTALLATI
NT0H30DA,OMX,BAND4,4CH,1557.36NM,1562.23NM,
NT0H31AD,MODULE,SPLITTER,DUAL,C,L,1528.77NM,TO
NT0H43BA,HUB,ETHERNET,48VDC,BRANDED,VERSION
NTEU14AA,H3.10,CARD,34,45MBIT,TRIB,H5.01,OM4200
NT0H01NB,OCLD,BAND1,CH2,1
NT0H01PA,OCLD,BAND2,CH1,1
NT0H01PB,OCLD,BAND2,CH2,1542.94NM,1.25GBPS,V2.1,
NT0H01SB,OCLD,BAND5,CH2,1
NTCA35AB,TR,HEXA,OC,3,131
NTEU4565,CABLE,ASSY,UPPER
NTCA15CK,AMPLIFIER,DUAL,C
NTCA89MA,EMPTY,BAY,ASSEMBLY,DWDM,NO,SHELF,ASSY,OPTERA
NTUC94EA,PANEL,RAISED,END,POWER,CABLE,RISER,
NT0H16BC,OTR,BAND2,CH3,15
NT0H41AA+S0H60KAD1A,SHELF,PROCESSOR,CARD,ASSY,R5.0,OM5200
NTFF70AB,BAY,ASSEMBLY,SIN
NTU556AA,CARD,TML,SMX
SCA61JAA8A,NTCA42BA+NTCA61JA,CARD,MI,MAINTENANCE,I,F,R9,OPTERA,LH1600
NTCF07CP,TRANSPONDER,10G
NTK524DA,CARD,10GBPS,OC,192,STM,64,1550NM,OME6500
NT0H41AA+S0H60LBD1A,SHELF,PROCESSOR
NTUC31MA,TR,OC,192,4,X,TR
NTAR02JY,CARD,CPX8216T,COMMON,BRIDGE,HSC
NTAR02KU,DRIVE,DISK,SCSI,CD,ROM
NTK509CA,COVER,FRONT,SHELF,OME6500
NT0H19DC,OTR,ENHANCED,BAND4,CH3,1558.98NM,10GBPS,
NTK527CA,CARD,10GBPS,OC,192,STM,64,1547.72NM,LO,
NTK509DA,COVER,FRONT,ELEC
NT6Q72EA,CABLE,TELCO,120,OHM,20M,120DEG,LEFT
NTTP05FF,MODULE,OC,12,STM,4,LR2,L4.2,SFP,OME6500
NTTP02CD,MODULE,OC,3,STM,1,IR,1,S1.1,SFP,OME6500
NT6Q72DA,CABLE,TELCO,120,OHM,15M,120DEG,LEFT
NTUC32MP,MODULE,10GBPS,DW
NTUC32NP,MODULE,10GBPS,DW
NTUC32FP,MODULE,10GBPS,DW
NTK509MH,BRACKET,18U,465C
NT0H50BB,SHELF,ENH,MULTI,SERVICE,PLATFORM,OM5200
NTK507BBE5,COOLING,UNIT,KIT,FRONT,VENTING,OME6500
NTN312AA Nortel DSM 28 DS1 I/O Pack, Spare Unit Nortel
NTN313AC OPTA3500 DS1 TERM MXR Nortel
NTN404BA Nortel OC-12 Intermediate Reach (IR) Optical Circuit Pack
NTN410EA Nortel OPTera Metro 3400 VTX 12/3 Enhanced Cross Connect
NTN413AA PIC PROTECTION SWITCH EXTENDER PSX MX-HX –
NTN414AA NORTEL EXP GX DWDM CP Nortel
NTN414AB OPTera Metro 3500 VTX 48e Cross Connect Nortel
NTN431AA Nortel Express DS3/STS Mapper Nortel
NTN440EA PIC OM3500 SR 1310 OC48
NTN450BA Nortel MULTI-SERVICE PLATFORM, FRONT-ACCESS OC-3 HX
NTN450CH Nortel OM3500 MSP SH SUB-ASSEMBLY
NTN451GA Nortel 12.5A I/O POWER Nortel
NTN452CA Nortel OPTA3500 DS1 FR I/O CARD
NTN453AA Nortel LEFT EXTENDER CARD
NTN453AB Nortel EXPRESS FR LT EXT CARD Central Office Systems NTN453AB
NTN454AA Nortel EXPRESS FR LT I/O CD SNC6EE3 NTN454AA Nortel
NTN455AA Nortel EXPRESS RT EXTENDER Nortel
NTN456AA Nortel EXPRESS FR RT I/O CD Nortel
NTN457AA Nortel OPTera Metro 3400 Front Top I/O Nortel
NTN458HB Nortel OPTERA3500 FAN MOD Nortel
NTN805AA Nortel BASIC SHELF ASSEMBLY Nortel
NTN807AA Nortel 6A DC PWR INPUT CD OM 3500 Nortel
NTN811AA Nortel OC3/STM1 AGR CP Nortel
NTN838AA Nortel DS1/E1 I/O MODULE Nortel
NTN846AA Nortel MS DSM Operation, Administration and Maintenance Card Nortel
NTTP02CD Nortel OC-3/STM-1 IR-1/S-1.1, 1310NM Nortel
Large QTY Nortel for sale