Nokia AirScale FSMr4 Base Station

Nokia AirScale FSM-r4 Base Station
sales@1com.com
Nokia 473095A ASIA 4G AirScale Common
Nokia 473096A ABIA 4G AirScale Capacity
Nokia 473098A AMIA AirScale Subrack
Nokia 474021A.X42 ASIK 5G Baseband
Nokia 474020A.X13 ABIL 5G Baseband
Nokia AirScale FSM-r4 Base Station for sale