NOKIA Flexi for sale

NOKIA Flexi for sale
sales@1com.com
NOKIA Flexi
MFG Model Part Number
472291A.103 FRHB
472181A.104 FSMF
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FPFB 472301.204
NOKIA FPFB 472301.204
NOKIA FPFB 472301.204
NOKIA FPFB 472301.204
NOKIA ESMB 472059A.102
NOKIA ESMB 472109A.101
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.101
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESME 083833A.105
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FLYB 472233A.103
NOKIA FLYB 472233A.103
NOKIA EMHA 470316A.208
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA FMCA 470239A.209
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMFA 470149A.206
NOKIA FMFA 470239A.208
NOKIA FPDA 470239A.208
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 472181A.103
NOKIA FPFB 472181A.103
NOKIA FPFB 471603A.209
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 472301A.204
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 472797A.101
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 472821A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FSMD 083780A.103
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 472142A.101
NOKIA FXCA 472142A.101
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCB 472678A.101
NOKIA FXCB 472678A.101
NOKIA FXCB 472678A.203
NOKIA FYIB 472233A.102
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FUFBB 473304A.101
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FSES DVP 472285A.204
NOKIA FSES DVP 472285A.204
NOKIA FSES DVP 472301A.204
NOKIA FSES DVP 471603A.209
NOKIA FSES DVP 171767A.101
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FRCA CORE 083684A.101
NOKIA FRCA CORE 083684A.101
NOKIA FRCB CORE 083684A.101
NOKIA FRCB CORE 083684A.101
NOKIA FRCB CORE 083684A.101
NOKIA FRCB CORE 083684A.101
472135A.101 FSOC Flexi RRH
471720A.104 FTIB Transport Sub Module
471720A FTIB
083833A.105 FSME
084629A FRGP
083833A.105 FSME, Boxed
471443A WMHD WCDMA 2.1 GHY AISG
472063A FOSG
083833A FSME
469870A.103 RSMA RealTilt Smart Bias-T
471707A.102 FSFF Flexi System Fibre
471964A FYTF Flexi System Fibre B 50m
471965A FYTG Flexi RRH system
471649A.101 FPKA Flexi+RRH Pole Mountng kit
471720A.103 FTIB
471708A.102 FSFG Flexi system fibe
083833A.105 FSME flexi WCDMA base station
471882A.105 FRGG
472579A.101 Nokia FOSH 6G SFP
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA Flexi for sale
>>> NOKIA Flexi PDF datasheet <<<

NOKIA wireless for sale

NOKIA wireless for sale
sales@1com.com
994807
994815
994815
994819
479382
072511A
072513A
072515A
072519A
990596B
990597B
990633D
990645D
990647C
993452A
993453A
993457A
993457B
993458A
993600c
993857C
993884A
993997C
993997D
994001A
994081C
994100B
994601A
994819A
994820D
994931B
994933B
994938A
994939A
994940A
994970A
994980C
994980D
995281B
C80796C
C80796E
465286A
465218A
465218A
465219A
465219A
465219A
465219A
465219A
465228A
465228A
465228A
465228A
465228A
465245A
465245A
465389A
465389A
465389A
465389A
465389A
465389A
465389A
990587B
990595B
CS7196002
CS7196003
CS73450.02
CS72996.01
CS72996.03
CS72994.01
CS72994 02
CS72994 03
CS72995.03
CS72995.05
C71700.C1A
C74920.H6B
C74920.H6E
C74990.K04
464697B.01
465043B.01
CF24186.09
CS70401.20
CS71136 06
CS71200.01
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.07
CS71505.02
CS71505.10
CS71506.02
CS71508.02
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71915.00
CS71919.08
CS71919.09
CS71919.12
CS71919.13
CS71919.14
CS71919.17
CS71932.00
CS72216.01
CS72216.02
CS72451.10
CS72451.20
CS72930.02
CS72967.03
CS72991.01
CS72992.03
T30851.02A
C08690.B1C
C08773.B04
C08773.B3D
C08773.B4A
C08826.A1A
C08826.A1D
C08839.A02
C08839.A03
C08841.D2C
C08947.B3G
C08949.C3B
C08949.C3C
C08950.C5A
C08950.C5B
C08950.C5E
C08953.B3C
C08989.B03
C08989.D03
C08989.D3A
C08989.DC3
C100340.A01
C100340.C2C
C100432.A2F
C100600.B01
C100610.B4A
C100880.B02
C100880.B1B
C101180.E06
C101180.E07
C101180.E08
C105007.B1A
C105007.D1D
C105007.E02
C105007.E03
C105007.E4A
C105075.A01
C105546.D2F
C105546.D3A
C108280.B1C
C108280.B2A
C108280.B3A
C108407.C2E
C108407.C3A
C108427.C2B
C108488.E04
C108488.E4C
C108488.E4D
C108488.F5D
C108785.C1C
C108785.C1D
C108885.B01
C108885.C01
C108885.C02
C108885.D02
C108885.E02
C108885.E2A
C109047.A1D
C109093.C02
C109365.A2B
C109453.A1A
C109472.A1A
C109519.A4A
C109519.A4B
C109519.A5A
C109580.A2A
C109700.A1F
C109941.A01
C110306.B1A
C110899.B1B
C111034.A1A
C111134.B2A
465119A.307
465219A.202
465219A.304
465219A.405
465219A.406
465221A.102
465245A.203
465245A.203
465245A.204
465245A.205
465245A.206
465286A.407
465387A.510
465389A.104
465389A.105
465389A.201
465389A.202
465389A.203
465389A.205
465525A.203
465561A.304
465943A.101
465943A.110
465943A.120
465943A.202
465981A.204
465982A.204
466901A.120
467201A.103
467201A.104
467202A.101
467203A.102
467208A.102
467208A.103
467208A.204
467208A.205
467208A.206
467208A.307
467610A.101
467610A.103
467610A.104
467610A.105
467610A.106
467610A.107
467610A.109
467611A.104
467611A.105
467611A.106
467611A.107
467611A.108
467611A.109
467612A.107
467612A.108
467663A.110
467663A.110
467812A.102
467828A.107
467828A.108
467828A.110
467833A.102
467834A.103
467834A.104
467857A.102
467857A.104
467865A.103
467865A.206
467866A.103
467866A.105
467866A.106
467866A.207
467866A.208
467866A.209
467866A.210
467866A.211
467866A.212
467868A.104
467868A.105
467868A.106
467868A.108
467869A.106
467937A.101
467937A.103
468131A.202
468154A.101
468155A.101
468155A.101
468156A.203
468156A.204
468156A.305
468157A.103
468158A.105
468171A.102
468186A.101
468187A.101
468216A.101
468216A.102
468216A.103
468216A.104
468219A.103
468219A.104
468219A.105
468219A.106
468220A.104
468232A.102
468232A.206
468232A.207
468233A.103
468260A.103
468260A.104
468262A.102
468262A.203
468530A.105
468530A.107
468530A.108
468530A.109
468532A.105
468532A.107
468532A.108
468532A.109
468533A.106
468619A.102
468619A.103
468619A.104
468686A.103
468704A.105
468704A.206
468704A.209
468704A.413
468802A.101
468802A.103
468803A.103
468886A.101
469011A.306
469089A.105
469089A.206
469089A.207
469089A.209
469089A.411
469446A.103
469550A.101
469550A.102
469550A.103
469550A.104
469550A.105
469580A.101
469643A.102
469643A.103
469690A.203
469690A.205
469691A.101
469691A.103
469727A.103
469773A.101
469876A.103
469918A.102
469919A.102
469928A.102
469929A.103
469932A.102
469950A.101
470024A.102
470030A.101
470031A.101
470057A.101
470133A.104
470133A.205
470134A.105
470134A.106
470137A.106
470137A.107
470137A.208
470139A.102
470139A.103
470139A.204
470140A.101
470140A.102
470149A.103
470149A.104
470149A.105
470156A.103
470215A.102
470215A.103
470216A.102
470216A.103
470225A.102
470239A.204
470239A.206
470246A.102
470246A.103
470246A.104
470246A.106
470248A.102
470248A.103
470250A.101
470250A.102
470253A.101
470253A.102
470309A.101
470309A.102
470315A.104
470315A.105
470316A.103
470316A.205
470316A.206
470323A.102
470323A.204
470327A.101
470328A.101
470330A.102
470330A.103
470330A.104
470330A.105
471007A.105
471025A.103
471025A.106
471025A.107
471025A.108
471235A.101
471397A.103
471397A.105
471443A.103
471443A.104
471483A.103
471492A.101
471492A.102
471493A.101
471493A.102
471522A.103
471650A.102
471720A.103
471720A.104
471880A.101
471882A.105
471984A.104
472036A.102
472036A.103
472084A.101
472084A.102
472215A.101
472234A.103
472290A.X11
CC24110 06A
CG24170 04A
CU21300.06A
CU24100.06A
CU24100.07A
CX111620.10
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP11.48SIC
PMP11.48SIC
PMP11.48SIC
T38122.50.B
T38407.53.A
T38407.54.A
T38409.11.A
T38409.13.A
T38409.14.A
TC21101.06A
TC21101.07A
TC21320.05A
020586A.102
052831A.304
063897A.102
063912A.103
063912A.104
064276A.304
064276A.306
065551A.102
065551A.103
067014A.103
071295A.105
074923A.101
074923A.202
076277A.101
076277A.103
081910A.101
081910A.102
082126A.102
082183A.102
082192A.103
082192A.104
082789A.102
082789A.103
082789B.102
082789B.105
082794A.102
082794A.103
082795A.101
082795A.102
082795A.103
082795A.204
082795A.205
082830A.102
082830A.103
082830A.104
082849A.102
082849A.105
083064A.101
083064A.102
083180A.101
083180A.103
083180A.104
083219A.204
083299A.103
083299A.105
083299A.106
083299A.107
083299A.108
083299A.109
083357A.102
083672B.102
083681A.102
083688A.104
083688A.105
083689A.104
083689A.105
083690A.101
083691A.102
083691A.103
083780A.102
083780A.103
083780A.104
083780A.105
083833A.105
083870C.102
084175A.103
084195A.101
084200A.101
084201A.101
084208A.102
084209A.102
084629A.101
084631B.101
085049A.101
085532A.101
CS7299213.02
CS7299220.05
CS7299411.01
CS7299411.02
CS7299412.01
CS7299413.01
CS7299413.03
CS7299515.01
CS7299611.01
CS7299613.01
CS7299613.02
T32107.01.D0
T32107.01.G2
T32107.02.F4
T32107.09.D1
T32107.09.D2
T32107.10.C3
T32107.10.D1
T32107.10.D2
T32107.10.D3
T32107.10.D4
T32107.12.A0
T32107.12.B1
T38423.03.A1
T38423.03.A2
T38423.05.A2
T38423.08.A1
T38424.07.A0
T38424.07.A1
T38424.07.A2
T55200.01.B0
T55200.01.C0
T55200.01.D1
T55200.01.D4
T55211.01.A3
T55211.01.A4
T55211.02.B0
T55211.03.B3
T55211.03.B4
T55211.03.B6
T55211.03.B7
T55211.03.C0
T55220.01.A2
T55220.01.A3
T55220.01.C0
T55220.01.C1
T55220.02.A3
T55220.02.C1
T55220.02.C3
T55220.02.C4
T55220.02.C5
T55220.03.B3
T55220.03.B4
T55220.03.C4
T55220.03.C5
T55220.03.C6
T55221.01.A5
T55223.01.A1
T55223.01.A2
T55223.01.A3
T55223.01.B0
T55240.01.B0
T55240.01.C0
T55240.01.C1
T55240.01.C3
T55240.01.C6
T55240.01.C7
T55240.03.E0
T55240.10.A1
T55240.10.B0
T55240.10.C0
T55240.10.C1
T55240.11.C0
T55240.11.C1
T55240.21.B0
T55240.40.A1
T55240.40.B0
T55240.40.C0
T55240.81.C0
T55246.42.C1
T55246.42.C3
T55246.42.E0
T55246.51.E0
T55246.82.E0
T55340.01.D2
T55340.01.E0
T55340.01.E1
T55340.01.E2
T55340.01.E3
T58068.05.K2
T58068.05.K8
T58068.05.M0
FSMF SYSTEM MODULE
FPKA FLEXI POLE KIT
FMCA FOSG FSOB FSOE
FMFA FLEXI MOUNTING KIT
FXEB BRACKET FXEB COVER
FYMA FYTF FYTG FZNB FSFB
ERGA EDGE DUAL DUPLEXER 900
EMHA EDGE MECHANICAL 3U UNIT
ESMB FLEXI EDGE 18 TRX SYSTEM
EXGB FLEXI EDGE 900 DTRX UNIT
FHEB FLEXI RRH 2x 60W TX 1800
FLEXIPACKET MR 13GHz C Hi 266
FLEXIPACKET MR 15GHz B HI 420
FLEXIPACKET MR 15GHz B LO 420
FLEXIPACKET MR 18GHZ A HI 1010
FLEXIPACKET MR 18GHZ A LO 1010
FLEXIPACKET MR 8GHz A HI 119 NOKIA
FLEXIPACKET MR 8GHz A LO 119 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz B HI 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz B LO 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz C Lo 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz D Hi 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz D LO 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ A HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ A LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ B HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ B LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHZ A HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz A LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz B Hi 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz B Lo 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz C HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz C LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 18GHz A Hi 1010 NOKIA
FLEXIPACKET MR 18GHz A Lo 1010 NOKIA
FXEB FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 90W
NOKIA wireless for sale

Alcatel-Lucent-NOKIA for sale

Alcatel-Lucent-NOKIA for sale
sales@1com.com
3HE03686AA
3HE07928AA QSFP+ 40G SR4 100m, MPO ROHS6
3HE11240AA QSFP+ 40G ER4 40KM LC ROHS6 100GE CXPLI
3HE07267AA CXP 100GE SR10 MPO ROHS6 100GE CFP4
3HE09498AA CFP4 100G LR4 10KM LC ROHS6 100GE QSFP28
3HE10551AA QSFP28 100G SR4 100m, MPO ROHS6
3HE10550AA QSFP28 LR4 10KM LC
3HE04137AA UPG 7750 SR 12 PEM 3 + IMP PNL
3HE04138AA UPG 7750 SR 7 PEM 3 + IMP PNL
3HE03686AA
Chassis Power Power Entry Module
3HE07114AA APEQ DC 2000 Power Equaliser Module
3HE09423AA APEQ AC 3000 Power Equaliser Module
3HE10431AA APEQ HVDC 3000 Power Equaliser Module
3HE09422AA APEQ DC 2200 2800 Power Equaliser Module
3HE03661AA PEM 7750 SR 7 100A DC PEM
3HE03662AA PEM 7750 SR 7 100A DC PEM
3HE03663AA PEM 7750 SR 12 175A DC PEM 3
3HE04498AA PWR FLT 7750 SR 7 100 AMP PWR FILTER
3HE04521AA PEM 7750 SR 7 Slot 1 DC PEM 3 + PWR FLT
3HE04522AA PEM 7750 SR 7 Slot 2 DC PEM 3 + PWR FLT
Spare Parts
3HE03686AA
3HE08423AA CPM 7750 SR CPM5
3HE08428AA SFM 7750 SR SFM5 12
3HE08429AA SFM 7750 SR SFM5 7
3HE08421AA SFM 7750 SR SFM5 12e
3HE10475AA ACC 7750 SR 12e 80A breakers x16
3HE10114AA ACC 7750 SR 12e AC bezel
3HE00104AA CHAS 7750 SR 12 CHASSIS SPARE
3HE00183CA CH BN 7750 SR 12 w PEM3 + EFT
3HE00186AA CHAS 7750 SR 7 CHASSIS SPARE
3HE00192AA ACC 7750 SR 12 CBL MGMT KIT
3HE00272DB CH BN 7750 SR 7 DC w PEM3 + EFT
3HE01051AA ACC 7750 SR MDA SLT BLNK
3HE01672AA ACC 7750 SR 7 MOUNT BRACKET
3HE01673AA ACC 7750 SR 12 MOUNT BRACKET
3HE04147AA ACC 7750 SR IMP PNL 1
3HE04148AA ACC 7750 SR IMP PNL 5
3HE04606AA ACC 7750 SR 12 SLOT PEM 3
3HE04607AA ACC 7750 SR 7 SLOT PEM 3
3HE01619AA CF 2GB COMPACT FLASH
3HE05106AA FAN 7750 SR 12 Enhanced Fan Tray
3HE05180AA FAN 7750 SR 7 Enhanced Fan Tray
3HE07165AA CH BN 7750 SR12e Integrated Chassis
3HE07168AA FAN 7750 SR12e Fan Tray
3HE07440AB CH BN 7750 SR12e Spare Chassis
3HE07457AA ACC 7750 SR12e Air APEQ Filter x5
3HE07460AA ACC 7750 SR12e Accessory Kit
3HE07442AA ACC 7750 SR 12e LUG KIT
3HE06063AA FLT 7750 OC768 STM256 AIR FILTER 5PKG
3HE07440AA CH BN 7750 SR12e Spare Chassis
3HE08174BA SR IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L3BQ
7750 SRe
Chassis Bundles
3HE10468AA BNDL 7750 SR 1e DC PSU bundle
3HE10469AA BNDL 7750 SR 1e AC PSU bundle
3HE10470AA BNDL 7750 SR 2e DC PSU bundle
3HE10471AA BNDL 7750 SR 2e AC PSU bundle
3HE10472AA BNDL 7750 SR 3e DC PSU bundle
3HE10473AA BNDL 7750 SR 3e AC PSU bundle
CPM-e
3HE10310AA CPM 7750 SR e CPM e
Chassis Control Module CCM e
3HE10309AA CCM 7750 SR e CCM e
IOM-e
3HE10311AA IOM 7750 SR IOM e L3HQ
3HE10311BA IOM 7750 SR IOM e L2HQ
3HE10311CA IOM 7750 SR IOM e L3BQ
Spare Parts
3HE10301AA CHAS 7750 SR 1e Chassis Spare
3HE10302AA CHAS 7750 SR 2e Chassis Spar
3HE10303AA CHAS 7750 SR 3e Chassis Spare
3HE09548AA PSU 7750 SR e 48V DC PSU
3HE09549AA PSU 7750 SR e AC PSU
3HE10304AA FAN 7750 SR 1e Fan Tray
3HE10305AA FAN 7750 SR 2e Fan Tray
3HE10306AA FAN 7750 SR 3e Fan Tray
3HE10295AA ACC 7750 SR e CCM Impedance Panel
3HE10296AA ACC 7750 SR e CPM Impedance Panel
3HE10297AA ACC 7750 SR e IOM Impedance Panel
3HE10298AA ACC 7750 SR 1e Air Filters 5 pack
3HE10299AA ACC 7750 SR 2e Air Filters 5 pack
3HE10300AA ACC 7750 SR 3e Air Filters 5 pack
3HE11169AA ACC 7750 SR 1e ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11170AA ACC 7750 SR 2e ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11171AA ACC 7750 SR 3e ETSI Adapter Bracket Kit
7750 SRa
Chassis Bundles
3HE09242AA BNDL 7750SR a4 DC Bundle
3HE09243AA BNDL 7750SR a4 AC Bundle
3HE09244AA BNDL 7750SR a8 DC Bundle
3HE09245AA BNDL 7750SR a8 AC Bundle
CPM-a Options
3HE09201AA CPM 7750 SR a
IOM-a Options
3HE09202CA IOM 7750 SR a L2HQ
3HE09202BA IOM 7750 SR a L3BQ
3HE09202AA IOM 7750 SR a L3HQ
3HE09551AA UPG SR a IOM a L2HQ to L3BQ
3HE09552AA UPG SR a IOM a L3BQ to L3HQ
3HE09553AA UPG SR a IOM a L2HQ to L3HQ
MDA-a Options
3HE09203AA MDA–a XP 7750 SR 1 PT 100G CFP
3HE10421AA MDA–a XP 7750 SR 1 PT 100G CFP2
3HE10422AA MDA–a XP 7750 SR 1 PT 100G CFP4
3HE09204AA MDA–a XP 7750 SR 10 PT 10GE SFP+
3HE09205AA MDA a 7750 SR 2 PT 10GE SFP+ 12 PT GESFP
3HE09206AA MDA–a 7750 SR 20 PT 10 100 1000TX RJ45
3HE09207AA MDA–a 7750 SR 44 PT 1GE SFP
3HE09240AA MDA-a 7750 SR 4 PT 10GE SFP+
3HE09241AA MDA-a XP 7750 SR 6 PT 10GE SFP+ 40GE QSFP
Accessories Spares
3HE09195AA CHAS 7750 SR a4 CHASSIS SPARE
3HE09196AA CHAS 7750 SR a8 CHASSIS SPARE
3HE09197AA FAN 7750 SR a4 Fan Tray
3HE09198AA FAN 7750 SRa8 Fan Tray
3HE09199AA PSU 7750 SR a DC 48V
3HE09200AA PSU 7750 SR a AC
3HE09608AA ACC 7750 7705 7210 Vert Rack
3HE09609AA ACC 7750 7705 7210 Cbl Mgmt
3HE10937AA ACC 7750 SR a4 ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11168AA ACC 7750 SR a8 ETSI Adapter Bracket Kit
3HE00271AG CBL AC PWR CBL 110V 13A USA
3HE09417AA ACC 7750 SR a CPM MDA Impedance Panel
3HE09418AA ACC 7750 SR a IOM Impedance Panel
3HE09419AA ACC 7750 SR a PSU Impedance Panel
3HE09420AA ACC 7750 SR a4 AIR FILTER 5 pack
3HE09978AA ACC Compact Flash cover for CPM
3HE09421AA ACC 7750 SR a8 AIR FILTER 5 pack
7950 XRS
Chassis Bundles
3HE11579AA BNDL 7950 XRS 20 CHASSIS DC 16GB CPM
3HE12041AA BNDL 7950 XRS 20e CHASSIS DC 16G CPM
3HE11580AA BNDL 7950 XRS 20 SA CHASSIS DC 16GB CPM
3HE12038AA
CHASSIS DC 16G CPM
3HE11581AA BNDL 7950 XRS 20 CHASSIS AC 16GB CPM
3HE12040AA BNDL 7950 XRS 20e CHASSIS AC 16G CPM
3HE11582AA BNDL 7950 XRS 20 SA CHASSIS AC 16GB CPM
3HE12037AA
CHASSIS AC 16G CPM
3HE11583AA BNDL 7950 XRS 20 CHASSIS HVDC 16GB CPM
3HE12042AA BNDL 7950 XRS 20e CHASSIS HVDC 16G CPM
3HE11584AA BNDL 7950 XRS 20 SA CHASSIS HVDC 16GB CPM
3HE12039AA
CHASSIS HVDC 16G CPM 3HE06935BA BNDL 7950 XRS 20 Chassis Bundle
3HE08990AA BNDL 7950 XRS 20 SA Chassis Bundle
3HE09177AA BNDL 7950 XRS 20 to XRS 40 UPGD KIT
3HE09177AB BNDL 7950 XRS 20 to XRS 40 UPGD KIT 30m
3HE10478AA BNDL 7950 XRS 20 CHASSIS AC
3HE10480AA BNDL 7950 XRS 20 SA CHASSIS AC
3HE10479AA BNDL 7950 XRS 20 CHASSIS 60 80A DC
3HE10481AA BNDL 7950 XRS 20 SA CHASSIS 60 80A DC
3HE09174AA RTU 7950 XRS 40 B2B Lic
3HE08991AA BNDL 7950 XRS 20 SFM SA to MC upgrade
3HE09272AA BNDL 7950 XRS 16c Entry Chassis Bundle
3HE08170AA BNDL 7950 XRS 16c Chassis Bundle
3HE10482AA BNDL 7950 XRS 16c CHASSIS AC
3HE10483AA BNDL 7950 XRS 16c CHASSIS 60 80A DC
3HE09273AA BNDL 7950 XRS 16c SFM ENTRY to STD upgd
VPRN
3HE07462AA RTU 7950 XRS VPRN IES64
3HE07556AA RTU 7950 XRS VPRN IES512
3HE07590AA RTU 7950 XRS VPRN IES2k
3HE07591AA RTU 7950 XRS VPRN IES8k
3HE09021AA RTU 7950 XRS VPRN IES16k
VPLS
3HE07463AA RTU 7950 XRS VPLS64
3HE07464AA RTU 7950 XRS VPLS512
3HE07465AA RTU 7950 XRS VPLS2k
3HE07645AA RTU 7950 XRS VPLS8k
3HE09022AA RTU 7950 XRS VPLS40k
VLL
3HE07466AA RTU 7950 XRS VLL256
3HE07467AA RTU 7950 XRS VLL4k
3HE07468AA RTU 7950 XRS VLL32k
3HE07592AA RTU 7950 XRS VLL64k
3HE09023AA RTU 7950 XRS VLL192k
SAP
3HE07469AA RTU 7950 XRS SAP32k
3HE07593AA RTU 7950 XRS SAP64k
3HE09024AA RTU 7950 XRS SAP256k
ADVANCED PEERING
3HE07470AA RTU 7950 XRS ADV Peering
ADVANCED BGP
3HE07471AA RTU 7950 XRS ADV BGP
LAWFUL INTERCEPT
3HE07472AA RTU 7950 XRS LI
CFLOWD
3HE07473AA RTU 7950 XRS cFlowd Basic
3HE09025AA RTU 7950 XRS cFlowd Performance
FIB
3HE09026AA RTU 7950 XRS IP FIB MAX
3HE09027AA RTU 7950 XRS MAC FIB MAX
1588 PTP
3HE10958AA RTU 7950 XRS IEEE1588 PTP
Switch Fabric Module SFMs
3HE08021AA SFM 7950 XRS 20 SFM B
3HE08505AA SFM 7950 XRS 20 SFM X20S B
3HE08120AA SFM 7950 XRS 16c SFM
Control Processor Module CPM
3HE07116AA CPM 7950 XRS 20 CPM
3HE07116AB CPM 7950 XRS 20 CPM 16GB
3HE08121AA CPM 7950 XRS 16 CPM
XCMs XMA Control Module that accepts C XMAs and XMAs
3HE06936AA XCM 7950 XRS 20 XCM
3HE11087AA XCM 7950 XRS 20e XCM
3HE08125AA XCM 7950 XRS 16c XCM
3HE09280AA XCM 7950 XRS 16c XCM with XMA support
C XMA XMA QoS Each applied on a per C XMA XMA basis.
3HE07475AA RTU 7950 XRS XMA QoS8k
3HE07594AA RTU 7950 XRS XMA QoS32k
3HE07595AA RTU 7950 XRS XMA QoS Max
C XMA XMA IP Core Level
3HE06937AA C XMA 7950 XRS 20pt 10GE SFP+ IPCore
3HE06938AA C XMA 7950 XRS 2pt 100GE CFP IPCore
3HE07297AA XMA 7950 XRS 40pt 10GE SFP+ IPCore
3HE07299AA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CXP IPCore
3HE08214AA C XMA 7950 XRS 6pt 40GE QSFP+ IPCore
3HE08632AA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CFP2 IPcore
3HE08631AA CXMA 7950 XRS 72pt 1G CSFP SFP IPCore
3HE10677AA XMA 7950 XRS 2pt 100GE INT DWDM Ipcore
C XMA XMA LSR Level
3HE06937BA C XMA 7950 XRS 20pt 10GE SFP+ LSR
3HE06938BA C XMA 7950 XRS 2pt 100GE CFP LSR
3HE07297BA XMA 7950 XRS 40pt 10GE SFP+ LSR
3HE07299BA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CXP LSR
3HE08214BA C XMA 7950 XRS 6pt 40GE QSFP+ LSR
3HE08632BA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CFP2 LSR
3HE08631BA CXMA 7950 XRS 72pt 1G CSFP SFP LSR
3HE10677BA XMA 7950 XRS 2pt 100GE TUNABLE LSR
C XMA XMA Upgrade
3HE07476AA LIC UP 7950 20x10G LSR to IPCore
3HE07477AA LIC UP 7950 2x100G LSR to IPCore
3HE07479AA LIC UP 7950 40x10G LSR to IPCore
3HE07481AA LIC UP 7950 4x100G LSR to IPCore
3HE08216AA LIC UP 7950 6x40G LSR to IPCore
3HE09171AA LIC UP 7950 72x1G LSR to IPCore
Spare Parts
3HE03686AA
3HE11097AA 7950 XRS 20e Power Input Module
3HE11093AA 7950 XRS 20e Dual Power Connect Module
3HE10474AA ACC 7950 XRS 20 80A BREAKERS x24
3HE10486AA ACC 7950 XRS 16 80A BREAKERS x24
3HE10115AA ACC 7950 XRS 16c AC bezel
3HE07112AA CH BN 7950 XR 20 Integrated Chassis
3HE07113AA CHAS 7950 XRS 20 Spare Chassis
3HE11085AA CHAS 7950 XRS 20e Universal Spare Chassis
3HE11086AA CHAS 7950 XRS 20e AC HVDC Spare Chassis
3HE07117AA CCM 7950 XRS 20 CCM
3HE08406AA ACC XRS 16c Install kit
3HE08122AA CH BUN 7950 XRS 16c Intregated Chassis
3HE08123AA CHAS 7950 XRS 16c Spare
3HE07118AB ACC 7950 XRS 20 Air APEQ Filter x5
3HE11090AA ACC 7950 XRS 20e Air filter Kit
3HE07119AA FAN 7950 XRS 20 Fan Tray
3HE11088AA 7950 XRS 20e Fan Tray
3HE08124AA FAN 7950 XRS 16c Fan Tray
3HE07388AA ACC XCM Impedence Panel
3HE11089AA ACC 7950 XCM 20e Impedance Panel
3HE07389AA ACC SFM CPM Impedance Panel
3HE08140AA ACC IMPEDANCE PANEL XCM 16c
3HE07390AA ACC XMA Impedance Panel
3HE07391AA ACC C XMA Mech Adapter
3HE07392AA ACC C XMA Impedance panel
3HE10275AA ACC XRS 20 pwr stud repair kit
3HE08961AA ACC 7950 XRS 20 FRONT PROTECTION PANEL
3HE11091AA ACC 7950 XRS PROTECTION PANEL
3HE08962AA ACC 7950 XRS 20 REAR PROTECTION PANEL
3HE11092AA ACC 7950 XRS 20e REAR PROTECTION PANEL
3HE08963AA ACC 7950 XRS 16c FRONT PROTECTION PANEL
3HE08174BA SR IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE IP Routing
3HE09879AA ACC 7950 XRS 20 Air filter assembly
3HE07373AA ACC 7950 XRS 20 TOP PLENUM ACCESSORY
3HE08405AA ACC XRS 16c Air deflector
3HE07927AA QSFP+ 40GE SR4 10M ROHS6 6 0 70C
3HE07927AB QSFP+ 40GE SR4 30M ROHS6 6 0 70C
3HE03686AA
7750 Mobile Gateway
Mobile Gateway ISM
3HE10556AA 7750 SR Mobile Gateway ISM MG C
3HE10557AA 7750 SR Mobile Gateway ISM MG C E
3HE09613AA 7750 SR Mobile Gateway ISM MG C
3HE04795TA OS 7750 SR R8.0 OS MG
3HE04795UA OS 7750 SR R09.0 OS MG
Input Output Module IOMs
3HE03619AA IOM 7750 SR IOM3 XP
Integrated Media Modules GE IMM’s
3HE05895BA IMM 7750 48 PT GE SFP L3BQ
3HE06428AA IMM 7750 48 PT GE SFP L3HQ
9471 SGSN MME
3HZ20196AA WMM dD
3HZ10713AA STANDALONE CHASSIS SA1
3HZ12012AA WWW SW RTU: MME SGSN Subscriber 10K pack
3BK35561AA Multimode SFP LC 50 62.5 duplex 1AB187280063
3BK35506AA ATCA Front Filler Pair
3HZ12008AA WMM SW RTU: PCMD 10K pack
WMM Expansion Kit Interface
3HZ00502AA WMM 2nd ATCA Shelf for dD
3HZ10714AA STANDALONE CHASSIS SA2
3HZ00330AB SERVICE BOARD PAIR W IPPU FOR WMM dD
3HZ00500AA Interface Board second pair for dD2
3BK35506AA ATCA Front Filler Pair
3HZ00131AC Multimode SFP LC 50 62.5 duplex 1AB187280063
3HZ00503AA WMM MME to SGSN Combo EXTENSION KIT
WMM Spares
3HZ80191AA ATCAV2 2 32GB w E1 Interface board
3HZ80192AA ATCAV2 2 32GB iPPU service board
3HZ80155AA SPARE Pilot Blade for SGSN dC
3HZ80100AC SPARE ATCAv2 SAV2AC chassis
3HZ80158AA SPARE Ethernet Switch Blade for SGSN dC dD
3HZ80159AA SPARE Ethernet RTM for SGSN dC
3HZ80171AA Spare ATCAV2 Switch Ethernet Board
3HZ80066AA ATCAV2 Shelf Manager Board
3HZ80064AA ATCAV2 Front Air Filter
3HZ80065AA ATCAV2 Rear Air Filter
3HZ80067AA ATCAV2 Front Filler
3HZ80067AB ATCAV2 Rear Filler
3HZ80160AA SPARE Fan tray 300W bottom
3HZ80160AB SPARE Fan tray 300W top
3HZ80068AB ATCAV2 FEP 8GB SS7 NB BB
3HZ80074AA Spare ATCAV2 E1 T1 RTM
3HZ80205AA Spare Console Server MRV 16 port
3HZ80091AB ATCAV2 Alarm for PDU AA
3HZ80109AA XFP SR 10G MODULE
3HZ80161AA SPARE SFP MINI GBIC RJ45 for ethernet RTM
7750 VSR
Virtualized Service Router ASL
3HE09180AA SSF VSR RR Route Reflector Level 1
3HE09181AA SSF VSR RR Route Reflector Level 2
3HE09019CA ASL R14.0 VSR RR RouteReflector Level 1
3HE09020CA ASL R14.0 VSR RR RouteReflector Level 2
3HE09407CA ASL R14.0 VSIM Simulator
3HE11380AA ASL VSR BGP Route Reflector
3HE09407DA ASL R15.0 VSIM Simulator
VSR Commons for Distributed VNF
3HE10934AA ASL R14.0 VSR Distributed Base
3HE10935AA ASL R14.0 VSR Dist Redundant Ctl Plane
3HE10936AA ASL R14.0 VSR Distributed Base 60Gbps
3HE11115AA ASL R14.0 VSR Redundant Ctl Plane 60Gbps
3HE10934DA ASL R15.0 VSR Distributed Base
3HE10935DA ASL R15.0 VSR Dist Redundant Ctl Plane
3HE10936DA ASL R15.0 VSR Distributed Base 60Gbps
3HE11115DA ASL R15.0 VSR Redundant Ctl Plane 60Gbps
Virtualized Service Router ASL
3HE11116AA ASL R14.0 VSR Integrated System Base
3HE11116DA ASL R15.0 VSR Integrated System Base
Virtualized Service Router ASL
3HE11117AA ASL 10Gbps BW w Standard QoS
3HE11118AA ASL VSR 10Gbps BW w Advanced QoS
3HE11119AA ASL VSR 1Gbps BW Standard QoS
3HE11120AA ASL VSR 1Gbps BW w Standard QoS
3HE11121AA ASL VSR VPN Service 500 instances
3HE11122AA ASL VSR VPN Service 100 instances
3HE11123AA ASL VSR VPN Service 25 instances
3HE11124AA ASL VSR IP Tunnel 1k Tunnels
3HE11125AA ASL VSR IP Tunnel 100 Tunnels
3HE11126AA ASL VSR Lawful Intercept LI
3HE11127AA ASL VSR ADV DC GW and Svc Chain
3HE11128AA ASL VSR Hybrid OpenFlow Switch
Virtualized Service Router ASL
3HE11129AA ASL VSR BNG 10k Hosts
3HE11130AA ASL VSR BNG 4k Hosts
VSR vRGW
3HE11131AA ASL VSR vRGW 10k Hosts
VSR LNS
3HE11132AA ASL VSR LNS 1k L2TP Tunnels
3HE11133AA ASL VSR LNS 10k Hosts
3HE11134AA ASL VSR LNS 4k Hosts
VSR WLGW
3HE11135AA ASL VSR WLGW 10k Hosts
3HE11136AA ASL VSR WLGW Multiple SSID
3HE11137AA ASL VSR WLGW Mobility
3HE11139AA ASL VSR WLGW Geo
AA for VSR WLGW
3HE11145AA ASL VSR AA ID and CTL Wifi 10k Sub
3HE11146AA ASL VSR AA IBN Wifi 10k Subs
3HE11147AA ASL VSR AA ICAP Ctl Wifi 10k Subs
3HE11148AA ASL VSR AA URL Filter Wifi 10k Sub
AA for VSR PE and VSR SeGW
3HE11149AA ASL VSR AA ID and CTL VPN 1 Gbps
3HE11150AA ASL VSR AA ID and CTL VPN 100 Mbps
3HE11151AA ASL VSR AA Stateful FW VPN 1 Gbps
3HE11152AA ASL VSR AA Stateful FW 100 Mbps
3HE11153AA ASL VSR AA RTP Perf VPN 1 Gbps
3HE11154AA ASL VSR AA RTP Perf 100 Mbps
NAT for VSR PE, VSR BNG, VSR LNS, VSR NAT
3HE11155AA ASL VSR NAT 10k Subs
3HE11156AA ASL VSR NAT 1 Gbps
3HE11157AA ASL VSR NAT Geo Redundancy
3HE11158AA ASL VSR NAT UPnP
3HE11159AA ASL VSR L2Aware NAT
3HE11160AA ASL VSR MAP T 1 Gbps
IPSec for VSR PE and VSR SeGW
3HE11161AA ASL VSR IPsec 1k Tunnels
3HE11162AA ASL VSR IPsec 100 Mbps
3HE11163AA ASL VSR IPsec Geo Redundancy
VSR a
3HE11224AA VSR a R14.0 Route Reflector AC
3HE11224BA VSR a R14.0 Route Reflector DC
VMG ASL
3HE10232BA ASL R8.0 VMG Distributed VNF
3HE10233BA ASL R8.0 VMG SGW 10k Subs
3HE10234BA ASL R8.0 VMG EPDG 10k Subs
3HE10235BA ASL R8.0 VMG PGW 10k Subs
3HE10236BA ASL R8.0 VMG SGW M2M 10k Subs
3HE10237BA ASL R8.0 VMG EPDG M2M 10k Subs
3HE10238BA ASL R8.0 VMG PGW M2M 10k Subs
3HE11354AA ASL R8.0 VMG TWAG 10k Subs
3HE11106AA ASL R8.0 VMG SSG 10k Subs
3HE10232CA ASL R9.0 VMG Distributed VNF
3HE10233CA ASL R9.0 VMG SGW 10k Subs
3HE10234CA ASL R9.0 VMG EPDG 10k Subs
3HE10235CA ASL R9.0 VMG PGW 10k Subs
3HE10236CA ASL R9.0 VMG SGW M2M 10k Subs
3HE10237CA ASL R9.0 VMG EPDG M2M 10k Subs
3HE10238CA ASL R9.0 VMG PGW M2M 10k Subs
3HE11354CA ASL R9.0 VMG TWAG 10k Subs
3HE11106CA ASL R9.0 VMG SSG 10k Subs
VMG AA ASL
3HE10239BA ASL R8.0 VMG AA ID and Control 10k Subs
3HE10240BA ASL R8.0 VMG AA ICAP Control 10k Subs
3HE10241BA ASL R8.0 VMG AA IBN 10k Subs
3HE10242BA ASL R8.0 VMG AA URL Filter 10k Subs
3HE10243BA ASL R8.0 VMG AA Stateful FW 10k Subs
3HE10244BA ASL R8.0 VMG AA RTP Perf 10k Subs
3HE11107AA RTU MGW AA ICAP blacklist 10K Subs
3HE11109AA ASL R8.0 VMG AA ICAP blacklist 10K Subs
3HE10239CA ASL R9.0 VMG AA ID and Control 10k Subs
3HE10240CA ASL R9.0 VMG AA ICAP Control 10k Subs
3HE10241CA ASL R9.0 VMG AA IBN 10k Subs
3HE10242CA ASL R9.0 VMG AA URL Filter 10k Subs
3HE10243CA ASL R9.0 VMG AA Stateful FW 10k Subs
3HE10244CA ASL R9.0 VMG AA RTP Perf 10k Subs
VMG M2M
3HE11554AA SGW RTU for M2M 10k Subs
3HE11555AA ASL R8.0 VMG PGW M2M 10k Subs
3HE11556AA ASL R8.0 VMG EPDG M2M 10k Subs
3HE11555DA ASL R9.0 VMG PGW M2M 10k Subs
3HE11556DA ASL R9.0 VMG EPDG M2M 10k Subs
CMG AA
3HE11791AA ASL R9.0 CMG AA TCP Optimisation 10K Subs
3HE11792AA ASL R9.0 CMG AA DEM Gateway 10K Subs
7705 SAR
7705 SAR 8 48 VDC Cards Modules
3HE02776AB 8 PORT GE FE ETHERNET CARD V2
3HE02776CB 8 PORT GE FE ETHERNET CARD V2 CONFORMAL COATED
3HE03125AA 4 PORT OC 3 STM 1 CLEAR CHANNEL CARD
3HE03125BA 4 PORT OC 3 STM 1 CLEAR CHANNEL CARD CONFORMAL COATED
3HE03127AA 2P OC3 STM1 CHANNELIZED ADAPTER CARD
3HE03127BA 2P OC3 STM1 CHANNELIZED ADAPTER CARD CONFORMAL COATED
3HE04962AA 4 PORT T3 E3 CARD
3HE03126AA 6 port EM Interface Card
3HE03126BA 6 port E&M Interface Card Conformal Coated
3HE07152AA Power Injector Card
3HE07152BA Power Injector Card Conformal Coated
7705 SAR 8 +24 VDC Cards Modules
3HE02776BA 8 PORT GE FE ETHERNET CARD V2 +24VDC
3HE02776DA 8 PORT GE FE ETHERNET CARD V2 +24VDC CONFORMAL COATED
3HE04962BA 4 PORT T3 E3 CARD +24VDC
7705 SAR 8 Dual 48 +24 VDC Support Cards Modules
3HE03686AA
3HE02774AB CONTROL SWITCH MODULE V2 CSMV2
3HE02774CB CONTROL SWITCH MODULE V2 CSMV2 CONFORMAL COATED
3HE06792EA Fan Module SAR 8 Shelf V2 Ext Temp
3HE06792FA Fan Module SAR 8 Shelf V2 Ext Temp CONFORMAL COATED
3HE02772AA Auxiliary Alarm Card 48 +24 VDC
3HE02772BA Auxiliary Alarm Card 48 +24 VDC CONFORMAL COATED
3HE02781AA 32 PORT T1 E1 ASAP CARD 48 +24 VDC
3HE02775AB 16 PORT T1 E1 ASAP CARD V2 48 +24 VDC
3HE02775CB 16 PORT T1 E1 ASAP CARD V2 48 +24 VDC CONFORMAL COATED
3HE06151AA 8 PORT GE SFP CARD 48 +24 VDC
3HE06151BA 8 PORT GE SFP CARD 48 +24 VDC CONFORMAL COATED
3HE06151AC 8 PORT GE SFP CARD V3 48 +24 VDC
3HE06151BC 8 PORT GE SFP CARD V3 48 +24 VDC CONFORMAL COATED
3HE07938AA 4P OC3 STM1 1P OC12 STM4 48 +24 VDC CHANNELIZED
3HE02782AA Packet Microwave Card 48 +24 VDC
3HE02782BA Packet Microwave Card 48 +24 VDC
3HE06006AA 8 Port Voice Tele-protection Card 48 +24 VDC
3HE06006BA 8 Port Voice Tele-protection Card 48 +24 VDC
3HE07942AA Integrated Services Card
3HE07942BA INTEGRATED SERVICES CARD ISC cc
3HE06794AA 8 port FXO line card 48 +24 VDC
3HE06794BA 8 port FXO line card 48 +24 VDC
3HE06789AA 2 PORT 10GIGE RING XFP CARD 48 +24 VDC
3HE06789BA 2 PORT 10GIGE RING XFP CARD 48 +24 VDC
3HE07943AA 2P 10GE+4P GE 10G ETH CARD 48 +24VDC
3HE07943BA 2P 10GE+4P GE 10G ETH CARD 48 +24VDC
3HE03391AB 12P SERIAL DATA CARD V2 48 +24VDC
3HE03391BB 12P SERIAL DATA CARD V2 48 +24VDC
3HE02780AA 6 port FXS line card 48 +24 VDC
3HE02780BA 6 port FXS line card 48 +24 VDC
3HE07954AA SAR 8 18 MULTI GNSS RECEIVER MDA
3HE07954BA SAR 8 18 MULTI GNSS RECEIVER MDA cc
7705 SAR 8 Chassis Cables Panels For both 48 +24 VDC
7705 SAR 18 Systems
3HE04991AA SAR 18 SHELF
3HE04992AA CONTROL SWITCH MODULE FOR SAR 18
3HE04993AA FAN MODULE FOR SAR 18
3HE04994AA ALARM MODULE FOR SAR 18
3HE06153AC 1 PORT 10GE 10 PORT 1GE 10G CARD V2
3HE04995AA AIR FILTER FOR SAR 18 4 pack
3HE06022AA CSM Blanking Plate for SAR 18
7705 SAR A Systems
3HE06797AA SAR A W 12 ENET 8 T1 E1 48 VDC
3HE06796AA SAR A W 12 ENET 48 VDC
7705 SAR Ax Systems
3HE10329AA SAR Ax W 12p ENET and GNSS. 48 +24 VDC
7705 SAR H Systems, Modules, Power Supplies and Acc
3HE06969AA SAR H High Voltage Shelf
3HE06969CA SAR H High Voltage Shelf
3HE06969BA SAR H Low Voltage Shelf
3HE06969DA SAR H Low Voltage Shelf
3HE06973AA SAR H T1 E1 Serial Combo Module
3HE06973BA SAR H T1 E1 Serial Combo Module
3HE09303AA SAR H 4 Port Fast Ethernet module
3HE09303BA SAR H 4 Port Fast Ethernet module
3HE06970AA 100W 48V DC Power Supply HV Input
3HE06970CA 100W 48V DC Power Supply HV Input
3HE06970BA 100W 48V DC Power Supply LV Input
3HE06970DA 100W 48V DC Power Supply LV Input
3HE06971AA SAR H PoE Power Supply mounting tray
3HE07769AA 7705 SAR H Wall reverse rack mounting kit
3HE07770AA 7705 SAR H PoE Wall Mount kit
3HE07955AA SAR H GPS Receiver Module
7705 SAR Hc Systems and Accessories
3HE07353AA SAR HC
3HE07353BA SAR HC W CONFORMAL COAT
3HE07945AA SAR HC Panel Mounting H W Kit Rear Mount
3HE07945AB SAR Hc Panel Mounting H W Kit Side Mount
3HE07357AA SAR HC Din Mounting H W KIT Rear Mount
3HE07357AB SAR HC Din Mounting H W Kit Side Mount
7705 SAR M Systems and Accessories
3HE05051AB SAR M with 16 T1 E1, 7 GigE, 48 +24 VDC
3HE05051BB SAR M W 16 T1 E1, 7 GIGE, 48 +24 VDC
3HE05653AA SAR M with 7 GigE, 48 +24 VDC
3HE05653BA SAR M with 7 GigE, 48 +24 VDC
3HE09170AA 6 PORT ETHERNET MODULE FOR SAR M
3HE09170BA 6 PORT ETHERNET MODULE FOR SAR M CONFORMAL COATED
3HE06788AA 2 Port 10GIGE Ring Module SAR M
3HE06788BA 2 Port 10GIGE Ring Module SAR M CONFORMAL COATED
3HE05126AA GPON Module for SAR M
7705 SAR W System and Accessories
3HE07349AA SAR W with 5 Ethernet GigE ports, AC and DC Power
3HE07800AA SAR W Mounting Bracket Kit
3HE09389AA SAR W Strand Mounting Bracket
3HE09584AA SAR W Cosmetic Paintable Wrap Around
3HE09698AA SAR W and SAR O Rack Cabinet Mounting Bracket Kit
7705 SAR Wx Systems and Accessories
3HE07614AA SAR Wx w 5 GigE AC pwr
3HE07615AA SAR Wx w 5 GigE, GPS Rx AC pwr
3HE07616AA SAR Wx w 5 GigE, PoE+, AC pwr
3HE07617AA SAR Wx w 5 GigE,PoE+,GPS Rx AC pwr
3HE07618AA SAR Wx w 4 GigE, 4p xDSL AC pwr
3HE07619AA SAR Wx w 4 GigE,4p xDSL,GPS Rx AC pwr
3HE07957AA SAR Wx Pole Wall Mounting Bracket
3HE07958AA SAR Wx Strand Mounting Bracket
3HE07959AA SAR Wx GPS Antenna Mounting
7705 SAR W Wx Common Accessories
3HE07803AA SAR W Wx AC Power Cable 12m
3HE07801AA Carrying Handle Kit for SAR W or SAR Wx
3HE07804AA SAR W Wx Ethernet Cable Kit
3HE07804BA SAR W Wx Ethernet Cable Kit 0.3m
7705 SAR X Systems and Accessories
3HE08533AA SAR X AC System
3HE08534AA SAR X DC System
3HE08534BA SAR X DC System W CONFORMAL COAT
3HE09257AA 7705 SAR X Air Filter Media replacement kit 10
3HE08533BA SAR X AC System W CONFORMAL COAT
SAR Power Supply
3HE05838AA 250W 120 240V AC power converter
3HE05837BA 7705 AC power converter pigtail O ring
3HE06972AA 100W High Voltage Power Supply for SAR A F M
3HE06972AB PSE Certified 100W High Voltage Power Supply
GPS GNSS Antennas
3HE11035AA GNSS ANTENNA 26 dB GAIN
3HE11035AB GNSS ANTENNA 40 dB GAIN
3HE11036AA GPS ANTENNA 26 dB GAIN
3HE11036AB GPS ANTENNA 40 dB GAIN
7705 IPSEC Basic, Upgrade, Full RTUs
3HE08607EA RTU 7705 SAR 8 Basic IPSec
3HE08607EB RTU 7705 SAR 8 UP Basic to Full IPSec
3HE08607EC RTU 7705 SAR 8 Full IPSec
3HE08607FA RTU 7705 SAR 18 Basic IPSec
3HE08607FB RTU 7705 SAR 18 UP Basic to Full IPSec
3HE08607FC RTU 7705 SAR 18 Full IPSec
3HE08607HA RTU 7705 SAR Ax Basic IPSec
3HE08607HB RTU 7705 SAR Ax UP Basic to Full IPSec
3HE08607HC RTU 7705 SAR Ax Full IPSec
3HE08607CA RTU 7705 SAR W Basic IPSec
3HE08607CB RTU 7705 SAR W UP Basic to Full IPSec
3HE08607CC RTU 7705 SAR W Full IPSec
3HE08607DA RTU 7705 SAR Wx Basic IPSec
3HE08607DB RTU 7705 SAR Wx UP Basic to Full IPSec
3HE08607DC RTU 7705 SAR Wx Full IPSec
3HE08607AA RTU 7705 SAR H Basic IPSec
3HE08607AB RTU 7705 SAR H UP Basic to Full IPSec
3HE08607AC RTU 7705 SAR H Full IPSec
3HE08607BA RTU 7705 SAR Hc Basic IPSec
3HE08607BB RTU 7705 SAR Hc UP Basic to Full IPSec
3HE08607BC RTU 7705 SAR Hc Full IPSec
3HE08607GA RTU 7705 SAR X Basic IPSec
3HE08607GB RTU 7705 SAR X UP Basic to Full IPSec
3HE08607GC RTU 7705 SAR X Full IPSec
7705 NGE RTUs
3HE09259EA RTU 7705 SAR 8 NGE
3HE09259FA RTU 7705 SAR 18 NGE
3HE09259HA 7705 SAR Ax NGE
3HE09259CA RTU 7705 SAR W NGE
3HE09259DA RTU 7705 SAR Wx NGE
3HE09259AA RTU 7705 SAR H NGE
3HE09259BA RTU 7705 SAR Hc NGE
3HE09259GA RTU 7705 SAR X NGE
7705 Encryption RTUs
3HE09302CA RTU 2P 10GE+4P GE 10G ETH ENCRYPTION
3HE09302AA RTU 8 PORT GE SFP CARD V3 Encrypt
3HE09302BA RTU 1P 10GE 10P 1GE 10G CARD V2 Encrypt
7705 Firewall RTUs
3HE09747AA RTU 7705 SAR Basic SW FW
3HE09747BA RTU 8 PORT GE SFP CARD FW
3HE09747BB RTU 2 PORT 10GIGE RING XFP CARD FW
3HE09747BC RTU Packet Microwave Card FW
3HE09747BD RTU 1P 10GE 10P 1GE 10G CARD FW
3HE09747BE RTU 6p Eth 10GE CARD FW
3HE09747CE RTU HW SAR Ax FW
3HE09747CA RTU HW SAR H FW
3HE09747CB RTU HW SAR Hc FW
3HE09747CC RTU HW SAR Wx FW
3HE09747CD RTU HW SAR X FW
GigE Optics Modules
3HE09500AA SFP 100M FX SGMII 2KM ROHS6 6 40 85C
Passive Optical Cards Modules
3HE06582BA SAR M OADM Add Drop CWDM 1471
3HE06582BB SAR M OADM Add Drop CWDM 1491
3HE06582BC SAR M OADM Add Drop CWDM 1511
3HE06582BD SAR M OADM Add Drop CWDM 1531
3HE06582BE SAR M OADM Add Drop CWDM 1551
3HE06582BF SAR M OADM Add Drop CWDM 1571
3HE06582BG SAR M OADM Add Drop CWDM 1591
3HE06582BH SAR M OADM Add Drop CWDM 1611
3HE03686AA MDA 7750 SR 4-PT 10G MDA-XP XFP
3HE06582AA SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1471
3HE06582AB SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1491
3HE06582AC SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1511
3HE06582AD SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1531
3HE06582AE SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1551
3HE06582AF SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1571
3HE06582AG SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1591
3HE06582AH SAR 8 18 OADM Add Drop CWDM 1611
3HE06583AA SAR 8 18 OADM Add Drop 1471 1491
3HE06583AB SAR 8 18 OADM Add Drop 1511 1531
3HE06583AC SAR 8 18 OADM Add Drop 1551 1571
3HE06583AD SAR 8 18 OADM Add Drop 1591 1611
3HE06584AA SAR 8 18 OADM 4 color Add Drop 1471 1491 1511 1531
3HE06584AB SAR 8 18 OADM 4 color Add Drop 1551 1571 1591 1611
3HE06585AA SAR 8 18 8 Color Mux Demux 1471 1611
3HE03686AA MDA 7750 SR 4-PT 10G MDA-XP XFP
7705 SAR O Outdoor Passive Optical Chassis
3HE07939AA SAR O 2 Fiber CWDM 4color 1471 1531
3HE07939BA SAR O 2 Fiber CWDM 4color 1551 1611
3HE07939CA SAR O 2 Fiber CWDM 4 color 1271 1331
3HE07939DA SAR O 2 Fiber CWDM 4 color 1351 1451
3HE09641AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1271 1291
3HE09642AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1311 1331
3HE09643AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1351 1371
3HE09644AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1431 1451
3HE09126AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1471 1491
3HE09127AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1511 1531
3HE09128AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1551 1571
3HE09129AA SAR O 2 Fiber CWDM 2 color 1591 1611
3HE07940AA SAR O 1 Fiber CWDM 8 color Mux Up
3HE07940BA SAR O 1 Fiber CWDM 8 color Mux Dn
7210 SAS
7210 OS
3HE03686AA MDA 7750 SR 4-PT 10G MDA-XP XFP
3HE11467AA OS 7210 SAS K 2F6C4T Release 9.x
3HE10218AA OS 7210 K Release 7.x ETR
3HE10757AA OS 7210 SAS D Release 8.x or upgrade to rel 8.x
3HE10758AA OS 7210 SAS E Release 8.x or upgrade to rel 8.x
3HE10759AA OS 7210 SAS M Release 8.x or upgrade to rel 8.x
3HE10760AA OS 7210 SAS X Release 8.x or upgrade to rel 8.x
3HE10218BA OS 7210 SAS K 2F1C2T Release 8.x or upgrade to release 8.x
3HE10218CA OS 7210 SAS K 2F1C2T Rel 9 SD
3HE10757BA OS 7210 SAS D Rel 9.x or upg to rel 9.x
3HE10758BA OS 7210 SAS E Rel 9.x or upg to rel 9.x
3HE10759BA OS 7210 SAS M Rel 9.x or upg to rel 9.x
3HE10760BA OS 7210 SAS X Rel 9.x or upg to rel 9.x
3HE09507BA OS 7210 SAS T Release 8.x or upgrade to rel 8.x
3HE09507CA OS 7210 SAS T Rel 9.x or upg to rel 9.x
3HE11468AA RTU 7210 SAS K 2F6C4T, IP svc
3HE09569AA RTU 7210 SAS T IP Services
3HE09570AA RTU 7210 SAS T MPLS TP Service
3HE09571AA RTU 7210 SAS T 1588v2 Timing If Lic.
3HE06529AA OS 7210 SAS E Rls 2.x to Rls 3.0 Upgrade
3HE06530AA OS 7210 SAS M Rls 2.x to Rls 3.0 Upgrade
3HE06531AA OS 7210 SAS XRls 2.x to Rls 3.0 Upgrade
3HE06912AA OS 7210 SAS D Rls 3.x to Rls4.0 Upg
3HE06913AA OS 7210 SAS E Rls 3.x to Rls4.0 Upg
3HE06914AA OS 7210 SAS M Rls 3.x to Rls4.0 Upg
3HE06911AA OS 7210 SAS X Rls 3.x to Rls4.0 Upg
3HE07493AA OS 7210 SAS D Rls 4.x to Rls5.0 Upg
3HE07494AA OS 7210 SAS E Rls 4.x to Rls5.0 Upg
3HE07495AA OS 7210 SAS M Rls 4.x to Rls5.0 Upg
3HE07496AA OS 7210 SAS X Rls 4.x to Rls5.0 Upg
3HE08315AA OS 7210 SAS D Release 5.x to Release 6.0 Upgrade
3HE08316AA OS 7210 SAS E Release 5.x to Release 6.0 Upgrade
3HE08317AA OS 7210 SAS M Release 5.x to Release 6.0 Upgrade
3HE08318AA OS 7210 SAS X Release 5.x to Release 6.0 Upgrade
3HE09504AA OS 7210 SAS D Release 7.x
3HE09505AA OS 7210 SAS E Release 7.x
3HE09580AA OS 7210 SAS K Release 7.x
3HE09506AA OS 7210 SAS M Release 7.x
3HE09507AA OS 7210 SAS T Release 7.x
3HE09508AA OS 7210 SAS X Release 7.x
7210 SAS D Systems, Power Supplies and Accessories
3HE05677AC SYS 7210 SAS D 6F4T AC
3HE05676AC SYS 7210 SAS D 6F4T ETR AC
3HE05676AD SYS 7210 SAS D 6F4T ETR 48V DC
3HE06537AB SYS 7210 SAS D 6F4T ETR +24V DC
3HE05677AD SYS 7210 SAS D 6F4T 48V DC
3HE05681AD SYS 7210 SAS D 6F4T AC w NAR Power Cord
3HE05681AE SYS 7210 SAS D 6F4T AC w UK Power Cord
3HE05681AF SYS 7210 SAS D 6F4T AC w EUR Power Cord
3HE05682AD SYS 7210 SAS D 6F4T ETR AC w NAR Power Cord
3HE05682AE SYS 7210 SAS D 6F4T ETR AC w UK Power Cord
3HE05682AF SYS 7210 SAS D 6F4T ETR AC w EUR Power Cord
3HE06693AA PS 7210 SAS D ETR External power supply AC
3HE06694AA PS 7210 SAS D ETR External power supply DC 48V
3HE06695AA PS 7210 SAS D ETR External power supply DC +24V
3HE06696AA ACC 7210 SAS D rack mount kit
3HE06697AA ACC 7210 SAS D ETR external PS tray
7210 SAS E Systems
3HE04698AA SYS 7210 SAS E 12F12T
3HE04774AA SYS 7210 SAS E 12F12T AC w NAR Power Cord
3HE04774AB SYS 7210 SAS E 12F12T AC w UK Power Cord
3HE04774AC SYS 7210 SAS E 12F12T AC w EUR Power Cord
3HE04410AC SYS 7210 SAS E 12F12T AC
3HE04410AD SYS 7210 SAS E 12F12T 48V DC
3HE06941AB SYS 7210 SAS E 12F12T +24V DC
7210 SAS K Systems Accessories
3HE09425AA SYS 7210 SAS K 2F2T1C
3HE09426AA SYS 7210 SAS K 2F2T1C ETR
3HE10959AA SYS 7210 SAS K 2F4T6C
3HE09749AA ACC SAS K AC N ETR PSCL NAR5
3HE09749AB ACC SAS K AC N ETR PSCB NAR1
3HE09750AA ACC SAS K AC N ETR PSCbl EUR
3HE09751AA ACC SAS K AC N ETR PS Cbl UK
3HE09752AA PS SAS K AC Non ETR PS 5 pck
3HE09752AB PS SAS K AC Non ETR PS 1
3HE10962AA PS 7210 SAS K 2F4T6C Non ETR AC
3HE10963AA PS 7210 SAS K 2F4T6C Non ETR 48V DC
3HE09914AA ACC 7210 SAS K non ETR rack mount
3HE10027AA ACC 7210 SAS K ETR rack mount
3HE10028AA ACC 7210 SAS K ETR Wall mount
3HE10029AA PS 7210 SAS K ETR AC power supply
3HE10030AA PS 7210 SAS K ETR 48V DC power supply
3HE10219AA PS 7210 SAS K ETR +24V DC power supply
7210 SAS M Systems
3HE04699AA SYS 7210 SAS M 24F
3HE05828AA SYS 7210 SAS M 24F2XFP
3HE06035AA SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR
3HE05578AA SYS 7210 SAS M24F AC w NAR Power Cord
3HE05578AB SYS 7210 SAS M 24F AC w UK Power Cord
3HE05578AC SYS 7210 SAS M 24F AC w EUR Power Cord
3HE05029AC SYS 7210 SAS M24F AC
3HE05029AD SYS 7210 SAS M 24F 48V DC
3HE06534AB SYS 7210 SAS M 24F + 24V DC
3HE05678AA SYS 7210 SAS M 24F2XFP AC w NAR Power Cord
3HE05678AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP AC w UK Power Cord
3HE05678AC SYS 7210 SAS M 24F2XFP AC w EUR Power Cord
3HE05679AD SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC w NAR pc
3HE05679AE SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC W UK pc
3HE05679AF SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC W EUR pc
3HE05168AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP AC
3HE05169AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP 48V DC
3HE06535AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP +24V DC
3HE05589AC SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC
3HE05590AC SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR 48V DC
3HE06536AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR + 24V DC
3HE05679AA SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC w NAR Power Cord
3HE05679AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC w UK Power Cord
3HE05679AC SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC w EUR Power Cord
3HE05589AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR AC
3HE05590AB SYS 7210 SAS M 24F2XFP ETR 48V DC
7210 SAS Mxp Systems
3HE10413AA SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ AC
3HE10413AB SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ 48V DC
3HE10413AC SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ +24V DC
3HE10414AA SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR AC
3HE10414AB SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR 48V DC
3HE10414AC SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR +24V DC
3HE10415AA SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ AC w NAR Power cord
3HE10415AB SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ AC w UK Power Cord
3HE10415AC SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ AC w EUR Power Cord
3HE10416AA SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR AC w NAR Power cord
3HE10416AB SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR AC w UK Power Cord
3HE10416AC SYS 7210 SAS Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR AC w EUR Power Cord
3HE10417AA OS 7210 SAS Mxp Release 8.x
3HE10417BA OS 7210 SAS Mxp Rel 9 or upg to rel 9
3HE10418AA RTU 7210 SAS Mxp IP Services
3HE10420AA RTU 7210 SAS Mxp 1588v2 Timing If Lic.
3HE10075AA SYS 7210 SAS Mxp 22F2C4SFP+
3HE10076AA SYS 7210 SAS Mxp 22F2C4SFP+ ETR
7210 SAS T Systems
3HE08116AA SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP
3HE08117AA SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR
3HE08362AA SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP AC
3HE08362AB SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP 48V DC
3HE08362AC SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP +24V DC
3HE08363AA SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR AC
3HE08363AB SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR 48V DC
3HE08363AC SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR +24V DC
3HE08364AA SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP AC
3HE08364AB SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP AC
3HE08364AC SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP AC
3HE08365AA SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR AC
3HE08365AB SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR AC
3HE08365AC SYS 7210 SAS T 12F 10T 4XFP ETR AC
3HE10492AA SYS 7210 SAS Sx 46F2C4SFP+
3HE10493AA SYS 7210 SAS Sx 22F2C4SFP+
3HE10494AA SYS 7210 SAS Sx 48T4SFP+
3HE10495AA SYS 7210 SAS Sx 24T4SFP+
3HE10496AA SYS 7210 SAS Sx 48Tp4SFP+ PoE
3HE10497AA SYS 7210 SAS Sx 24Tp4SFP+ PoE
3HE11597AA SYS 7210 SAS Sx 64SFP+ 4QSFP28
3HE10835AA SYS 7210 SAS Sx 64SFP+ 4CFP4
3HE10530AA SYS 7210 SAS S 48F4SFP+ AC
3HE10531AA SYS 7210 SAS S 48F4SFP+ DC 48
3HE10532AA SYS 7210 SAS S 24F4SFP+ AC
3HE10533AA SYS 7210 SAS S 24F4SFP+ DC 48
3HE10328AA SYS 7210 SAS Sx SONET SDH ETR DC
3HE10866AA OS 7210SAS Sx R8.0 Base OS 1G standalone
3HE10866BA OS 7210 SAS S Sx 1 10 Rel 9 Base Lic S A
3HE11469AA OS 7210 SAS Sx 10 100 Rel 9 Base Lic S A
3HE11470AA RTU 7210 SAS Sx 10 100 IP svc Lic S A
3HE11471AA OS 7210 SAS Sx 10 100 Rel 9 Base Lic Sat
3HE10867AA RTU 7210SAS Sx IP Srv Lic 1G stand alone
3HE10869AA OS 7210SAS Sx R8.0 Base OS 1G satellite
3HE10869BA OS 7210SAS S Sx 1 10 Rel 9 Base Lic Sat
7210 SAS S Power supplies and Accessories
3HE10498AA PS 7210 SAS Sx Power Supply AC F
3HE10499AA PS 7210 SAS Sx Power Supply DC 48V F
3HE03686AA MDA 7750 SR 4-PT 10G MDA-XP XFP
3HE10500AA
PS 7210 SAS Sx Power Supply AC
3HE10501AA
PS 7210 SAS Sx Power Supply DC 48V T
3HE10502AA PS 7210 SAS Sx Power Supply PoE AC
3HE10503AA ACC 7210 SAS Sx Fan Tray Filter 10
3HE10836AA PS 7210 SAS Sx 64SFP+4CFP4 NETR AC
3HE10837AA PS 7210 SAS Sx 64SFP+4CFP4 NETR DC
3HE10542AA PS 7210 SAS S Power Supply AC
3HE10543AA PS 7210 SAS S Power Supply DC 48V
7210 SAS E M T Mxp Power supplies and Accessories
3HE06339AA ACC 7210 SAS E M T Fan tray filter 10
3HE06338AA ACC 7210 SAS E M T 23” rack mount 5
3HE09915AA ACC 7210 SAS E M T 19” rack mount 5
3HE05581AA PS 7210 SAS M ETR 48V DC Power Supply
3HE06336AA PS 7210 SAS E M ETR +24V DC Power supply
3HE04414AA PS 7210 SAS E M T AC PS Non ETR
3HE04414AB PS 7210 SAS E M AC PS NON ETR 200 Watt
3HE04415AA PS 7210 SAS E M T 48V DC PS Non ETR
3HE04415AB PS 7210 SAS E M DC PS NON ETR 200 Watt
3HE05580AB PS 7210 SAS M T Mxp ETR 200W AC Power Supply
3HE05581AB PS 7210 SAS M T Mxp ETR 48V 200W DC Power Supply
3HE06336AB PS 7210 SAS M T Mxp ETR +24V 200W DC Power Supply
3HE04416AA FAN 7210 SAS E M T Fan Tray Spare
3HE08605AA ACC 7210 SAS E M T Mxp DC Power 10 Pack
3HE09157AA ACC 7210 SAS R6 DC Power 10 Pack
3HE05561AA 7210 SAS 4xT1 E1 CES Module
3HE06337AA 7210 SAS M 2XFP Module
3HE05580AA PS 7210 SAS M ETR AC Power Supply
7210 SAS X Systems and Accessories
3HE05827AA SYS 7210 SAS X 24F2XFP
3HE05170AB SYS 7210 SAS X 24F2XFP AC
3HE05171AB SYS 7210 SAS X 24F2XFP 48V DC
3HE05680AA SYS 7210 SAS X 24F2XFP AC w NAR Power Cord
3HE05680AB SYS 7210 SAS X 24F2XFP AC w UK Power Cord
3HE05680AC SYS 7210 SAS X 24F2XFP AC w EUR Power Cord
3HE05172AA PS 7210 SAS X AC Power Supply
3HE05173AA PS 7210 SAS X 48V DC Power Supply
3HE06340AA ACC 7210 SAS X Fan tray filter 5 pack
3HE05174AA FAN 7210 SAS X Fan Tray Spare
7210 SAS R Chassis and appliances
3HE08898AA BNDL 7210 SAS R6
3HE10515AA BNDL 7210 SAS R12
3HE08151AA CHAS 7210 SAS R6 CHASSIS SPARE
3HE09427AA CHAS 7210 SAS R12 CHASSIS SPARE
3HE08152AA FAN 7210 SAS R6 Fan Tray
3HE09428AA FAN 7210 SAS R12 Fan Tray
3HE08153AA PEM 7210 SAS R6 48V
3HE09429AA PEM 7210 SAS R12 48V
3HE08154AB SF CPM 7210 SAS R6
3HE09430AA SF CPM 7210 SAS R12
3HE08155AA IMM 7210 SAS R 10SFP 1XFP
3HE08156AA IMM 7210 SAS R 10SFP
3HE08158AA IMM 7210 SAS R 2XFP
3HE09152AA IMM 7210 SAS R b 10SFP 1SFP+
3HE09153AA IMM 7210 SAS R b 2SFP+
3HE09154AA IMM 7210 SAS R b 4SFP+
3HE09155AA IMM 7210 SAS R b 11SFP 22cSFP
3HE09156AA IMM 7210 SAS R b 16TX
3HE08159AA ACC 7210 SAS R IMM Impedance Panel
3HE08166AA ACC 7210 SAS R6 SF CPM Impedance Panel
3HE10441AA ACC 7210 SAS R12 SF CPM Impedance Panel
3HE08167AA ACC 7210 SAS R6 PEM Impedance Panel
3HE10439AA ACC 7210 SAS R12 PEM Impedance Panel
3HE08168AA ACC 7210 SAS R6 Air Filter 5 pack
SAS R AC Power shelve impedance panel
3HE09431AA PS 7210 SAS R AC Power shelve
3HE09432AA PS 7210 SAS R AC Power modules
SR OS OpenFlow Switch
3HE09028AA RTU SROS Hybrid OpenFlow Switch
Switch Fabric Control Processor Module SF CPMs
3HE09262AA SFM 7450 ESS SFM5 12 + CPM5
3HE09263AA SFM 7450 ESS SFM5 7 + CPM5
Input Output Module IOMs
3HE08427AA IOM 7450 ESS IOM3 XP C
3HE09648AA IOM 7750 SR IOM4 e L3HQ
3HE09648BA IOM 7750 SR IOM4 e L3BQ
3HE09648CA IOM 7750 SR IOM4 e L2HQ
3HE10717AA IOM 7750 SR IOM4 e B L3HQ
3HE10717BA IOM 7750 SR IOM4 e B L3BQ
3HE10717CA IOM 7750 SR IOM4 e B L2HQ
3HE03686AA MDA 7750 SR 4-PT 10G MDA-XP XFP
Integrated Media Modules GE IMM’s
3HE10014AA IMM 160 PT GE cSFP 80 pt GE SFP L3HQ
3HE10014BA IMM 160 PT GE cSFP 80 pt GE SFP L3BQ
3HE10014CA IMM 160 PT GE cSFP 80 pt GE SFP L2HQ
3HE09279AA IMM 7750 48 PT GE Rev C SFP L3HQ
3HE09279BA IMM 7750 48 PT GE Rev C SFP L3BQ
3HE09279CA IMM 7750 48 PT GE Rev C SFP L2HQ
3HE05895AA IMM 7750 48 PT GE SFP L2HQ
Integrated Media Modules 10GE IMM’s
3HE07158CA IMM 7750 12 PT 10GE MultiCore SFP+ L2HQ
3HE07158BA IMM 7750 12 PT 10GE MultiCore SFP+ L3BQ
3HE07158AA IMM 7750 12 PT 10GE MultiCore SFP+ L3HQ
3HE07305CA IMM 7750 20 PT 10GE SFP+ L2HQ
3HE07305BA IMM 7750 20 PT 10GE SFP+ L3BQ
3HE07305AA IMM 7750 20 PT 10GE SFP+ L3HQ
Integrated Media Modules 40GE IMM’s
3HE07304CA IMM 7750 6 PT 40GE QSFP+ L2HQ
3HE07304BA IMM 7750 6 PT 40GE QSFP+ L3BQ
3HE07304AA IMM 7750 6 PT 40GE QSFP+ L3HQ
Integrated Media Modules Combo IMM’s
3HE08020CA IMM 7750 1 PT 100GE + 10 PT 10GE L2HQ
3HE08020BA IMM 7750 1 PT 100GE + 10 PT 10GE L3BQ
3HE08020AA IMM 7750 1 PT 100GE + 10 PT 10GE L3HQ
3HE08174AA IMM 7750 10 PT 10GE + 20 PT GE L3HQ
3HE08174BA IMM 7750 10 PT 10GE + 20 PT GE L3BQ
3HE08174CA IMM 7750 10 PT 10GE + 20 PT GE L2HQ
3HE08175AA IMM 7750 3 PT 40GE + 20 PT GE L3HQ
3HE08175BA IMM 7750 3 PT 40GE + 20 PT GE L3BQ
3HE08175CA IMM 7750 3 PT 40GE + 20 PT GE L2HQ
3HE03686AA MDA 7750 SR 4-PT 10G MDA-XP XFP
Integrated Media Modules 100GE IMM’s
3HE07159CA IMM 7750 1 PT 100GE MultiCore CFP L2HQ
3HE07159BA IMM 7750 1 PT 100GE MultiCore CFP L3BQ
3HE07159AA IMM 7750 1 PT 100GE MultiCore CFP L3HQ
3HE07303CA IMM 7750 2 PT 100GE CFP L2HQ
3HE07303BA IMM 7750 2 PT 100GE CFP L3BQ
3HE07303AA IMM 7750 2 PT 100GE CFP L3HQ
3HE08019CA IMM 7750 1 PT 100GE DWDM TUN L2HQ
3HE08019BA IMM 7750 1 PT 100GE DWDM TUN L3BQ
3HE08019AA IMM 7750 1 PT 100GE DWDM TUN L3HQ
1AB396080001 FAST EVOA SFP
Space Diversity Filter 11200 11700 30 MHz N Waveguide Transition
3EM23511AA Diplexer Transition Assy A2 6Ghz Position Kit N
3EM23511AB Diplexer Transition Assy A3 6Ghz Position Kit N
3EM23511AC Diplexer Transition Assy A4 6Ghz Position Kit N
3EM23511AD Diplexer Transition Assy A5 6Ghz Position Kit N
3EM23511AE Flat Bracket Kit N
3EM23511AF Diplexer Transition Assy A2 11 Ghz Position Kit N
3EM23511AG Diplexer Transition Assy A3 11 Ghz Position Kit N
3EM23511AH Diplexer Transition Assy A4 11 Ghz Position Kit N
3EM23511AJ Diplexer Transition Assy A5 11 Ghz Position Kit N
Waveguide Transition Kits Table G3 note 1007
MPT HCv2 L6 GHz Diplexers Table E4
3DB20753BA 5929.96 6050 6182 6302.04 N
3DB20753BB 6032.96 6168 6285 6420.04 N
3DB20753BD 5929.96 6050 6182 6302.04 GR 3108 version N
3DB20753BE 6032.96 6168 6285 6420.04 GR 3108 version N
MPT HCv2 U6GHz 160 340MHz Table E4
3DB20804BA MPT HCv2 6420 6775 Y
3DB20806BA MPT HCv2 6710 7115 Y
3DB20804BB MPT HCv2 6420 6775 GR 3108 version Y
3DB20806BB MPT HCv2 6710 7115 GR 3108 version Y
MPT XP U6GHz 160 340MHz Table E4
3DB20763BA MPT XP 6420 6775 Y
3DB20764BA MPT XP 6710 7115 Y
3DB20763BB MPT XP 6420 6775 GR 3108 version Y
3DB20764BB MPT XP 6710 7115 GR 3108 version Y
MPT HCv2 U6 160GHz Diplexers Table E4
3DB20756BA 6540 6610 6710 6780 N
3DB20756BB 6590 6660 6750 6820 N
3DB20756BC 6640 6710 6800 6870 N
3DB20756BD 6540 6610 6710 6780 GR 3108 version N
3DB20756BE 6590 6660 6750 6820 GR 3108 version N
3DB20756BF 6640 6710 6800 6870 GR 3108 version N
MPT HCv2 U6 340 GHz Diplexers Table E4
3DB20755BA 6420 6600, 1 6760 6940, 1P for HC only N
3DB20755BB 6565 6720, 2 6905 7060, 2P for HC only N
3DB20755BC 6595 6775, 3 6935 7115, 3P for HC only N
3DB20755BG 6420 6600, 1 6760 6940, 1P for HC XP N
3DB20755BH 6565 6720, 2 6905 7060, 2P for HC XP N
3DB20755BJ 6595 6775, 3 6935 7115, 3P for HC XP N
MPT HCv2 11GHz 490 500MHz Table E4
3DB20371BB MPT HC 11GHz 10695 10961 Y
3DB20547BB MPT HC 11GHz 11199 11485 Y
3DB20546BB MPT HC 11GHz 10933 11200 Y
3DB20548BB MPT HC 11 GHz 11430 11705 Y
3DB20371BC MPT HC 11GHz 10695 10961 GR 3108 Y
3DB20547BC MPT HC 11GHz 11199 11485 GR 3108 Y
3DB20546BC MPT HC 11GHz 10933 11200 GR 3108 Y
3DB20548BC MPT HC 11 GHz 11430 11705 GR 3108 Y
MPT HCv2 18GHz 1560 MHz Table E4
3DB20432BC MPT HC 18GHz 17700 18140,5 GR 3108 Y
3DB20433BC MPT HC 18GHz 19260 19700,5 GR 3108 Y
MPT HCv2 23GHz 1200 1232 MHz Table E4
3DB20473BA MPT HC 23GHz 21198 21819 Y
3DB20475BA MPT HC 23GHz 22400 23019 Y
3DB20473BB MPT HC 23GHz 21198 21819 GR 3108 Y
3DB20475BB MPT HC 23GHz 22400 23019 GR 3108 Y
3DB20474BD MPT HC 23GHz 21781 22400 GR 3108 Y
3DB20476BD MPT HC 23GHz 22981 23600 GR 3108 Y
MPT HC Modules Table E5
3DB20116BB MPT HC XPIC Module Y
3DB20117BB MPT HC RPS Module GR 3108 Y
3DB20116BC MPT HC XPIC Module GR 3108 Y
MPT HC XP HQAM 6Ghz
3DB20800DA MPT HC HQAM L6GHz low Y
3DB20802DA MPT HC HQAM L6GHz high Y
3DB20760DA MPT XP HQAM L6GHz low Y
3DB20761DA MPT XP HQAM L6GHz high Y
3DB20804DA MPT HC HQAM U6GHz low Y
3DB20806DA MPT HC HQAM U6GHz high Y
3DB20763DA MPT XP HQAM U6GHz low Y
3DB20764DA MPT XP HQAM U6GHz high Y
MPT HC XP HQAM 11Ghz
3DB22000DA MPT HC HQAM 11GHz low Y
3DB22001DA MPT HC HQAM 11GHz high Y
3DB22002DA MPT XP HQAM 11GHz low Y
3DB22003DA MPT XP HQAM 11GHz high Y
MPT HC XP HQAM 18Ghz
3DB20432DA MPT HC HQAM 18GHz 1560
3DB20433DA MPT HC HQAM 18GHz 1560
MPT HC XP HQAM 23Ghz
3DB20473DA MPT HC HQAM 23GHz 1200
3DB20771BA
3DB20456BC
3DB20454BC
3DB20427BA
3DB20760BA
3DB20761BA
3DB20763BA
3DB20764BA
3DB20800BA
3DB20802BA
3DB20474DA MPT HC HQAM 23GHz 1200 2 2P Y
3DB20475DA MPT HC HQAM 23GHZ 1200 1P 1 Y
3DB20476DA MPT HC HQAM 23GHz 1200 2P 2 Y
MPT HC XP HQAM 11 GHz Diplexer
3DB20991BD 11 GHz : 10695 10961 11199 11485 Y
3DB20991BE 11 GHz : 10933 11200 11430 11705 Y
3DB20991BF 11GHz CH3 3P SH.490 530MHz ANSI
MPT HC Coupler Equal 3:3 Table E10
3CC58276AA 5.8GHz 3dB coupler N
3CC58056AA 6GHz 3dB coupler N
3CC14140AA 11GHz 3dB coupler N
3CC13473AA 18 25GHz 3dB coupler N
3CC13474AA 28 38GHz 3dB coupler N
3CC58276AC coupler 3 dB 5.7 7.1 GHz GR3108 N
3CC58224AB coupler 3 dB 10 11.7 GHz flat GR3108 N
3CC13473AC 18 23 25 GHZ 3dB COUPLER GR3108 N
3CC13474AC 38GHz 3dB coupler GR3108 N
MPT HC Coupler Unequal 1:10 Table E9
3CC58276AB 5.8GHz 10dB coupler N
3CC58056AB 6GHz 10dB coupler N
3CC13473AB 18 25GHz 10dB coupler N
3CC13474AB 28 38GHz 10dB coupler N
3CC58056AD Coupler 10dB 6 GHz GR3108 N
3CC58276AD coupler 10 dB 5.7 7.1 GHz GR3108 N
3CC14140AD 11GHz 10dB coupler GR3108 N
3CC58226AB coupler 10 dB 10 11.7 GHz flat GR3108 N
3CC13473AD 18 23 25 GHZ 10dB COUPLER GR3108 N
3CC13474AD Coupler 38 GHz 10dB GR3108 N
MPT HC 4x OMT Table E12
3CC58244AA OMT C 6LGHz N
3CC58266AA OMT C U6 GHz N
3CC58200AA OMT C 11GHz N
3CC58201AA OMT C 18GHz N
3CC58202AA OMT C 23GHz N
MPT HC 2xOMT Table E11
3CC58134AA OMT 6LGHz N
3CC58186AA OMT 6UGHz N
3CC58161AA OMT 11GHz N
3CC58229AA OMT 11 GHz flat N
3CC58164AA OMT 18GHz N
3CC58165AA OMT 23GHz N
MPT HC OMT Coupler Termination Table E13
3CC58225AA 6 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58223AA 11 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58221AA 18 25 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58220AA 38 GHz 50 Ohm Termination N
MPT HC Mounting Table E7
3DB10137AB Non integrated Pole Mount GR 3108 N
3CC50172AA 5.8 GHz N Type nose adapter N
3DB01460AB 6 GHz Nose for not integrated ant N
3CC50125AA 11GHz nose WR90 flange UBR100 N
3CC50178AA 18 23 GHz nose adapter N
3DB02082AA 38 GHz nose adapter N
3EM24705AA Rack mount panel Star adapter kit N
3EM24705AB ODU RACK MOUNT MPT HC MPRe 6 GHz N
Outdoor PoE
3DB19194AA PD 9501GO FP AC NA N
3DB19195AA PD OUT MBK N
RTU’s per ODU or RF Transceiver Table B1
3EM23068AAAA RTU 40Mbps TRX Capacity N
3EM23068ABAA RTU 80Mbps TRX Capacity N
3EM23068ACAA RTU 120Mbps TRX Capacity N
3EM23068ADAA RTU 160Mbps TRX Capacity N
3EM23068AFAA RTU 220Mbps TRX Capacity N
3EM23068AEAA RTU 320Mbps TRX Capacity N
3EM23068AGAA RTU 450Mbps TRX Capacity N
3EM23068AHAA RTU 500Mbps TRX Capacity N
3EM23261AAAA 9500 MPR 5.8GHz Unlicensed RTU MPT HL only N
3EM23073AAAA 9500 MPR Adaptive Modulation RTU N
3MU00086AAAA 9500 MPR MSP Ring RTU N
3MU00092AAAA 9500 MPR Packet Throughput Booster RTU N
3MU00122AAAA 9500 MPR XPIC RTU N
3MU00121AAAA 9500 MPR AES RTU N
3MU00148AAAA 1588 TC RTU N
3MU00149AAAA 1588 BC RTU MPR 7.1 and greater N
3MU00154AAAA 9500 MPR RTU 10G Interface N
3MU00155AAAA 9500 MPR RTU MSS O L1 LAG N
3MU00156AAAA 9500 MPR RTU 5+ L1 LAG N
Upgrade RTU’s Table B2
3EM23577AAAA RTU 40Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ABAA RTU 80Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ACAA RTU 120Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ADAA RTU 160Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BBAA RTU 220Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577AEAA RTU 320Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BCAA RTU 450Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BTAA RTU 500Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577AFAA 9500 MPR Adaptive Modulation RTU Upgrade N
3EM23577AGAA 9500 MPR 5.8GHz
3EM23577AVAA 9500 MPR Packet Throughput Booster RTU Upgrade N
3EM23577AYAA 9500 MPR XPIC RTU Upgrade N
3EM23577AZAA 9500 MPR AES RTU Upgrade N
3EM23577BPAA 1588 TC Upgrade N
3EM23577BQAA 1588 BC Upgrade MPR 7.1 and greater N
3EM23577BUAA 9500 MPR RTU 10G Interface Upgrade N
3EM23577BVAA 9500 MPR RTU MSS O L1 LAG Upgrade N
3EM23577BWAA 9500 MPR RTU 5+ L1 LAG Upgrade N
1AB194670005 OC3 optical SFP, L.1.1 Y
3CC50165AA OC3 optical SFP, S.1.1 Y
3AL82027AA SFP+ 10GBASE SR Y
3AL82026AA SFP+ 10GBASE LR Y
3CC50183AA SFP 1000Base BX20 U Y
3CC50184AA SFP 1000Base BX20 D Y
3CC50198AA SFP 1000Base BX40 U Y
3CC50199AA SFP 1000Base BX40 D Y
ACH-16A ATCA Shelf Network Server
AT8020/FYC-01 Module SF5511B_1
C111430-A2A ATCA-7220 Module
C111430-A1C ATCA-7220 Module
C111430-A1D ATCA-7220 Module
C110888-C1B Module AHUB2-A
C110581-A4A ASMGR-A Module
C111975-C1C ACAR 1-B
C111008-C1D ADP DU-A
C110657-A2B ASF R6-A
C110659-A2B ASF R6-A
C112344-D3C ACPI4-B
C112074-A2A CPRT4-B
C111969-C3C ACPI4-A
C111968-B1C AHUB3-A
C111970-A2A CPRT4-A
C111974-A2C HBRT3-A
C110638-B3B AFAMO-A
1AB187280071 SFP
3HE03686AA
Alcatel-Lucent-NOKIA-NSN for sale

NOKIA for sale

NOKIA for sale
sales@1com.com
Item Code Item description
NOKIA FTCR
NOKIA FOSH
NOKIA EMHA
NOKIA ESMC
NOKIA FBBC
NOKIA FBBC
NOKIA FBBC
NOKIA FBBC
NOKIA FMCA
NOKIA FRCA
NOKIA FRCA
NOKIA FRCB
NOKIA FRCB
NOKIA FXCA
NOKIA FXFC
NOKIA FUFBB
NOKIA FSME CORE
NOKIA FSME CORE
NOKIA FRCB CORE
083218A CAFB FAN
NOKIA FXFC 472679A
NOKIA FXFC 472679A
NOKIA FSAHNOKIA FMFA
NOKIA FXFCNOKIA FXCB
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FRCB 083684A.101
NOKIA EMHA 470316A.208
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA ESMB 472059A.102
NOKIA ESMB 472109A.101
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.101
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESME 083833A.105
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FLYB 472233A.103
NOKIA FLYB 472233A.103
NOKIA FMCA 470239A.209
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMFA 470149A.206
NOKIA FPDA 470239A.208
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 472181A.103
NOKIA FPFB 472181A.103
NOKIA FPFB 471603A.209
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 472301A.204
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 472797A.101
NOKIA FPFB 472301.204
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 472821A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FSMD 083780A.103
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FUFBB 473304A.101
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 472142A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 472142A.101
NOKIA FXCB 472678A.101
NOKIA FXCB 472678A.203
NOKIA FYIB 472233A.102
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FSES DVP 472285A.204
NOKIA FSES DVP 472285A.204
NOKIA FSES DVP 472301A.204
NOKIA FSES DVP 471603A.209
NOKIA FSES DVP 171767A.101
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
083299A FEPD POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY
083817A Spare part kit for 065681A DC-filter
534-120/02 SRAL 1+1 INT. UNB. FRAME
534-120/09 SRAL 1+1 INT. FRAME
597-525/22 1+1 BASE ACCESSORIES
601-060/18 60CM 18GHZ SRA-L INT.ANT.
601-120/13 120CM13GHZ SRA-L INT.ANT.
601-120/18 120CM18GHZ SRA-L INT.ANT.
612-314/06A OPTICAL BB MODEM KIT
614-041/17A FAN UNIT-A
614-104/66A ALARMS NOKIA
628-587/10 WIRED SUBRACK
634-001/02AA55R CONTROLLER UNIT-A
735-221/13_101 ODU TX 12877-12975 SH 266
735-221/13_151 ODU TX 13143-13241 SH 266
735-221/18_003 ODU TX 18195-18690 S
735-221/18_004 ODU TX 19205-19700 S
994751A ATCA ANTENNA CABLE KIT ASSY 2000 MM LONG
C08773 TRCO Transcoder Controller
C08841 TR16-S Transcoder (16 channels)
C08860 PSC1-S Power Supply for Cartridge
C08900 PSC4-S Power Supply for Cartridge
C08935 MBIF-A Message Bus Interface
C08938 CC3C-A Common Computer Cartridge 3
C08939 CC4C-A Common Computer Cartridge 4
C08949 SERO-A Serial Output Buffered Interface
C08989 PD20 Power Distribution Unit 20A
C100060 CA525 Cover Adapter 5.25 Inch
C100090 CA350 Cover Adapter 3.5 Inch
C100600 FTRB Fan Tray
C100630 PSC9 Power Supply for Cartridge
C100688 COP2T Cover Panel
C100720 HDPU-A Hard Disk Plug-in Unit
C100740 CPLAN-A Connector Panel For Ethernet Int
C101180 CP710-A Central Processing Unit
C101810 ODPU-A Optical Device Plug-in Unit
C102648 COP48T Cover Panel 48T
C102797 SCBC SCSI Bus Connector
C103756 MR256M 256MB DIMM, registered
C103757 MR512M 512MB DIMM, registered
C103780 SW1C-B Switching Cartridge 1
C104222 CLOC-B Clock and Synchronization Cartrid
C104223 CNDC500 Alarm Cable
C104250 CLAC-B Clock and Alarm Cartridge
C104300 ET4C-B Exchange Terminal Cartridge 4
C104462 HDS-A Hard Disk SCSI
C104512 PCU-B Packet Control Unit
C104593 SCC Side Cable Conduit
C104596 SW1C-C Switching Cartridge 1
C104640 DC3C-A Dual Computer Cartridge 3
C104847 AIOB Alarm I/O Board
C104848 DCPEM DC Power Entry Module
C105075 PSC6-B Power Supply for Cartridge
C105425 DUPEM Dummy Power Entry Module
C105508 ET2E-TC E1 Exchange Terminal
C105907 CNB015 Peripheral Device Cable
C107185 CNDE500 Alarm Cable
C107607 IOCP-D Central Processing Unit for I/O P
C107617 MRD1GBM Memory Module Registered DDR SDR
C107710 CS206 Cable Shelf
C108280 PDFU-B Power Distribution and Fuse Unit
C108414 CNM052 Peripheral Device Cable
C108487 SW128B Switching Network for 128 PCMs
C108488 CP816-A Central Processing Unit
C108694 ADMOD07 Jumper Connector
C108784 ET4E E1 Exchange Terminal 4 RJ45 Interf.
C108785 ET4E-C E1 ExchangeTerm.,4 Coaxial Interf
C109054 MRD1GBA 1GB Registered DDR DIMM
C109365 SW256B Switching Network for 256 PCMs
C109434 GT4C-A General TDM Int. Cartridge
C109453 SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109474 ETS2 Exchange Terminal for 2xSTM-1/OC-3
C109505 TC2C-A Transcoder Cartridge
C109519 ET16 Exchange Terminal for 16xE1/T1
C109822 CPETC-E Connector Panel for ET 75 Coax
C109941 HDS-B Hard Disk SCSI variant B
C110156 DC3C-B Dual Computer Cartridge 3
C110539 CC3C-B Common Computer Cartridge 3
C110598 HDSAM-A Hard Disk Carrier AMC
C111002 EQKMDEL Equipment Kit for M98 Delivery
C111012 SHIM16T Filler Plate 16T
C111034 CCP18-C Control Computer
C111148 DCAR1-A DX200 AMC Carrier 1
C111169 SWPRO-C Switch Processor
C111179 PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111180 PSC6-D Power Supply for CPU and Adapters
C111193 ETIP1-A Exchange Terminal for IP Transmi
C111250 HWAT-B Hardware Alarm Terminal
C111289 RCOM-A Connector Module for ETIP1-A
C111434 BC1C-B Computer Cartridge 1
C111459 SGC1C-A GSW and General tdm Cartridge 1
C111462 CL3TG-UA Clock and Tone Generator
C111825 ESB24-D Ethernet Switch for B-series
C112067 IC209-C Indoor Cabinet
C112390 DCAR1-AB DX200 AMC Carrier 1
C71580 CPEA Connector Panel for External Alarms
C71760 CPBP Connector Panel Blank
C72383 MS256M SDRAM Memory Module 256 MB
C72549 CHX004 Intermediate Cable
C72551 CHX008 Intermediate Cable
C73384 SHIM25 Filler Plate 25
C74990 MBIF-C Message Bus Interface
CS7000002 AC OVP kit
CS7110006 Ext Alarm card smartpack
CS7110007 Latched Contactor
CS7110008 Fan for 16KW OD cabinet
CS7110020 Kit: OD Cabinet Additional fan
CS7111302 PDU + power shelf
CS7160004 Kit: Extension Flexi BTS kit OD 9U
CS7209800 Euro panel 870-960MHz 65deg 18.5dBi
CS7212003 EMKA DOOR KEY (10PCS)
CS7212016 Kit: GMT Fuse
CS7212115 Kit: Cable Entry MC35+MC25 Multigate
CS7212117 GMT fuse card 8pos G1
CS7213420 Heater kit
CS7219005 DT-kit for panels under 1.4m
CS7219113 DT-kit for 2574mm panels
CS7219114 DT-kit for panels, under 25kg
CS7219115 DT-kit for panels, from 25kg
CS7269111 Connector 7-16 male for RF 1/2in.
CS7269211 Connector 7-16 male for RF 7/8in
CS7275601 XXX870-960/1710-1880/1920-2170 65 17 T/A
CS7275903 XP 790-960MHz 65deg 18dBi
CS7276101 XP 1710-2170MHz 65deg 12dBi 2T
CS7276107 XP 1710-2170Mhz 65deg 19dBi AT
CS7276303 XXP 824-960/1710-2170 65/65 17/18dBi AT
CS7299111 Dual MHA 900, Rx:880-915MHz
467612A VXTA TRANSMISSION UNIT FXC E1 75 OHM
467833A WCGA WIDEBAND COMBINER,GSM900
467937A HETA CABINET HEATER UNIT
468094A OBKA BRIDGE KIT
468686A ATCA INTERNAL ANTENNA FEEDER KIT
469111A UUHA SYNCHRONIZATION CABLE SET
470139A FPMA FLEXI POWER MODULE
470141A FPBA FLEXI POWER BATTERY SUBMODULE
470149A FMFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALL/POLE
470225A ACFE AC FILTER ENHANCED FOR IDCx/ODCx
470239A FMCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK
470247A FIEA Interface PDH E1 Asymmetric mod.
470248A FIPA Interface PDH E1/T1/JT1 SYMM MOD
470311A FTCH OD CABLE LC SM 1310 15M
470315A EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT
471007B FIFA 2xFlexbus TRS interface
471391A FTCJ OD CABLE TNC-F/0-TNC-M/0 50ohm 2.5M
471408A FTCR OD Cable RJ45 CAT5E 15m
471464A EBCA BBU ALARM CABLE 2M
471713A FTCV OD CABLE RJ48C 120ohm 30M
471719A FIYA Abis over IP Ethernet and E1 coax
471880A FOSC Optical SFP 1000Base-LX 1310nm SM
472081A FTNA IUB Adapter for NB Cabinet
E35704.12 FAN MODULE
E35746.02 SIMX4 MODULE, 4X STM-1/4, XC
E35748.05 21x2M cable 120 ohm, MDR TO OE, 20M
E35790.22 FO TRANSCEIVER S-1.1 SFP
E35790.25 FO TRANSCEIVER L-16.1 SFP
E35790.26 FO TRANSCEIVER 100BASE-FX SFP
E35790.36 LC-SC SM DUPLEX LSZH 20M
P01090 MO91 Magneto-optical Drive (9.1 GB)
P01098 WDW73 Hard Disk Drive 73GB
P01113 HDS14-A Hard Disk SAS 147 GB
P02028 SFPF2L SFP FC Transceiver, 2 Gbit/s LC
P02030 MOMEDIA Magneto-optical Media 9
469643A BB2F TRX BASEBAND UNIT,EDGE
469089A TSDB TRX RF UNIT EDGE 1800
470246A ESMA EDGE SYSTEM MODULE
468704A TSGB,TRX RF UNIT EDGE 900
467868A BOIA BASE OPERATIONS AND INTERFACES UNIT
472083A FXDA FLEXI RF MODULE 900 TRIPLE 70W
468216A DVGA DUAL DUPLEX UNIT,GSM900,STANDARD
470215A EXGA 900 DTRX UNIT
470216A EXDA 1800 DTRX UNIT
468619A DVDC DUAL DUPLEX UNIT,GSM1800,FULL BAND
470250A ERGA EDGE RF DUAL DUPLEXER 900 MHZ UNIT
471007A FIFA 1xFlexbus TRS interface Sub-mod
467866A PWSB POWER SUPPLY UNIT,DC
467610A VXRB TRANSMISSION UNIT FXC RRI
472109A ESMB FLEXI EDGE 18 TRX SYSTEM MODULE
471493A EWDB FLEXI EDGE 1800 WBC SUB MOD
470330A ESEA EDGE EXTENSION SYSTEM MODULE
470253A ERDA EDGE RF DUAL DUPLEXER 1800 MHZ UNIT
468530A M2LA MULTICOUPLER UNIT,2WAY,800/900
468532A M2HA MULTICOUPLER UNIT,2WAY,1800/1900
T58064.18 FLEXIHOPPER PLUS 18 J HI 1008MHz
470327A WCGT Triple Wideband Combiner GSM800/900
T58062.07 FlexiHopper Plus 13 C HI 266MHz
T58064.14 FLEXIHOPPER PLUS 18 J LO 1008MHz
T58062.03 FlexiHopper Plus 13 C LO 266MHz
081910A DTRU BACKPLANE MODULE
471492A EWGB FLEXI EDGE 800/900 WBC SUB MOD
T53018.06 Antenna 18, 60cm int. FLEXIHOPPER
T53038.03 Antenna 38, 30cm int. FLEXIHOPPER
T55070.13 6dB Coupler 13 FLEXIHOPPER
T55070.38 6dB Coupler 38 FLEXIHOPPER
T55078.01 Antenna 38, 30cm int. FLEXIHOPPER
470316A EMHA EDGE MECHANICAL 3U UNIT
472234A FIQB Abis over IP Ethernet and E1 T1 sym
CS7160000 Rectifier Flatpack2 48/2000 BtoF
468220A DVDB DUAL DUPLEX UNIT,GSM1800,B BAND
C108407 PCU2-D 2nd Generation Packet Control Uni
42730 155M optical (S-1.1) interface unit
472084A FXEA FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 70W
C110629 PCU2-E 2nd Generation Packet Control Uni
T58068.04 FlexiHopper Plus 38 D LO 1260MHz
T58068.08 FlexiHopper Plus 38 D HI 1260MHz
072511A COMMON BACKPLANE SP
CS7213400 Kit: Over voltage Protection 230/400V
T55340.04 FIU 19E 0x2M 1+0 w/o SNMP and 2nd FB
CS7110003 Smartpack controller unit
T58065.02 FlexiHopper Plus 23 B LO 1232MHz
42728 Radio Interface Module
C110791 AS7-D Preprocessor Unit for Multi Signal
C111545 TR3T Transcoder 3rd Generation ETSI/ANSI
CS7276302 XXP 824-960/1710-2170 65/65 16/18dBi AT
43581 ODU 18GHz subband 2 Low
C105007 AS7-C Preprocessing Unit for Multichanne
C74920 MBIF-B Message Bus Interface
S3118-H631-B110 BSTU DT 1-P (G.703)
T58065.06 FlexiHopper Plus 23 B HI 1232MHz
C08826 CL3TG Clock and Tone Generator 3
C08950 HWAT-A Hardware Alarm Terminal
C109454 TR3E Transcoder 3rd generation ETSI
C109580 FTRB-A Fan Tray
T54066.05 FlexiHopper 4E1 26 A HI 1008MHz RoHS
T54068.04 FlexiHopper 4E1 38 D LO 1260MHz
T55340.01 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T58066.01 FlexiHopper Plus 26 A LO 1008MHz RoHS
T58066.05 FlexiHopper Plus 26 A HI 1008MHz RoHS
42847 ODU 13GHz 266MHz subband 2 Low
072513A RFU BACKPLANE SP
072519A TRANSMISSION BACKPLANE SP
082192A OAK ELECTRONICS MODULE
470140A FPAA FLEXI POWER AC/DC SUBMODULE 230V
470328A WCDT Triple Wideband Combiner GSM1800
471628A FSAA Flexi System Alarm Cable 15m
4807528 PHOT TRX SFP 3.072Gb/s 300m 850nm E
612-314/06 OPTICAL BB MODEM UNI
C08690 TON-FIA Tone Product
C08839 CLAB-S Clock and Alarm Buffer
C08947 SWCOP-A Switch Control Processor
C08953 PSC6-A Power Supply for Cartridge
C108885 ESB26 Ethernet Switch for B-series 26
C109053 MRD512A 512MB Registered DDR DIMM
C109767 CP710-AB Central Processing Unit
C111134 CP816-AC Central Processing Unit
CS7110002 Flatpack2 powercore
CS7276404 XXP 1710-2170/1710-2170 65/65 19/19 AT
E35746.03 PIM1 MODULE, 21X E1
E35792.03 EMAP MODULE, 4X 10/100T, 2X SFP ETH
S3118-H631-B210 BSTU desktop 1-pair (1x G.703/RJ45 + dat
S3118-K332-A210 STU2-TISCHGERAET OHNE FERNSPEISUNG
S42024-L5446-A1 FAN ASSEMBLY HIT 7035
T53015.12 Antenna 15, 120cm FLEXIHOPPER
T54066.01 FlexiHopper 4E1 26 A LO 1008MHz RoHS
T54068.08 FlexiHopper 4E1 38 D HI 1260MHz
T55050.01 Alignment Unit, 30/60 FLEXIHOPPER
T55065.02 FlexiHopper 23 B LO 1232MHz
T55074.15 Antenna 18, 120cm FLEXIHOPPER
35973 CLAB-S 3.5-0 EPROM (pair)
35982 Cable VDU S-FTP D2
42720 ODU HSB2+0 Coupler 13 GHz
42727 Supervisory module
42848 ODU 13GHz 266MHz subband 2 High
43567 ODU HSB2+0 Coupler 18GHz
43583 ODU 18GHz subband 2 High
53740 MCP18-B replacing set for MCPC2-A
066971A UNIT COOLING FAN MODULE
072515A INTERFACE MODULE SP
082849A CORE ASSEMBLY WITH 3 FSPA FOR FSMB
083180A FAN PLATE ASSEMBLY
467612A VXTA TRANSMISSION UNIT FXC E1 75 OHM
467833A WCGA WIDEBAND COMBINER,GSM900
467937A HETA CABINET HEATER UNIT
468094A OBKA BRIDGE KIT
468686A ATCA INTERNAL ANTENNA FEEDER KIT
469111A UUHA SYNCHRONIZATION CABLE SET
470139A FPMA FLEXI POWER MODULE
470141A FPBA FLEXI POWER BATTERY SUBMODULE
470149A FMFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALL/POLE
470225A ACFE AC FILTER ENHANCED FOR IDCx/ODCx
470239A FMCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK
470247A FIEA Interface PDH E1 Asymmetric mod.
470248A FIPA Interface PDH E1/T1/JT1 SYMM MOD
470311A FTCH OD CABLE LC SM 1310 15M
470315A EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT
471007B FIFA 2xFlexbus TRS interface
471391A FTCJ OD CABLE TNC-F/0-TNC-M/0 50ohm 2.5M
471408A FTCR OD Cable RJ45 CAT5E 15m
471464A EBCA BBU ALARM CABLE 2M
471713A FTCV OD CABLE RJ48C 120ohm 30M
471719A FIYA Abis over IP Ethernet and E1 coax
471880A FOSC Optical SFP 1000Base-LX 1310nm SM
472081A FTNA IUB Adapter for NB Cabinet
AS5BBTRX-13 TRDU2X60-AWS 9900 WNG LTE Radio TRDU2X60-AWS 9900 WNG LTE Radio
AS5BBTRX-22 3JR53349AA PCS RRH 4x30W LTE Radio AS5BBTRX-22 3JR53349AA PCS RRH 4x30W LTE Radio
NOKIA Wireless for sale

Alcatel-Lucent for sale

Alcatel-Lucent for sale
sales@1com.com
40GE Optics Modules QSFP+
3HE07928AA QSFP+ 40G SR4 100m, MPO ROHS6/6 0/70C
3HE11240AA QSFP+ 40G ER4 40KM LC ROHS6/6 0/70C 100GE Optics Modules CXP
3HE07267AA CXP 100GE SR10 MPO ROHS6/6 0/70C 100GE Optic Modules CFP4
3HE09498AA CFP4 100G LR4 10KM LC ROHS6/6 0/70C 100GE Optics Modules QSFP28
3HE10551AA QSFP28- 100G SR4 100m, MPO ROHS6/6 0/70C
3HE10550AA QSFP28 100G
3HE04137AA UPG 7750 SR-12 PEM-3 + IMP PNL
3HE04138AA UPG 7750 SR-7 PEM-3 + IMP PNL
Chassis Power (Power Entry Module)
3HE07114AA APEQ-DC-2000 Power Equalizer Module
3HE09423AA APEQ-AC-3000 Power Equalizer Module
3HE10431AA APEQ-HVDC-3000 Power Equalizer Module
3HE09422AA APEQ-DC-2200-2800 Power Equalizer Module
3HE03661AA PEM 7750 SR-7 100A DC PEM-3 SLOT 2
3HE03662AA PEM 7750 SR-7 100A DC PEM-3 SLOT 1
3HE03663AA PEM 7750 SR-12 175A DC PEM-3
3HE04498AA PWR FLT 7750 SR-7 100 AMP PWR FILTER
3HE04521AA PEM 7750 SR-7 Slot 1 DC PEM-3 + PWR
3HE04522AA PEM 7750 SR-7 Slot 2 DC PEM-3 + PWR
Spare Parts
3HE08423AA CPM 7750 SR CPM5
3HE08428AA SFM 7750 SR SFM5-12
3HE08429AA SFM 7750 SR SFM5-7
3HE08421AA SFM 7750 SR SFM5-12e
3HE10475AA ACC 7750 SR-12e 80A breakers x16
3HE10114AA ACC 7750 SR-12e AC bezel
3HE00104AA CHAS 7750 SR-12 CHASSIS SPARE
3HE00183CA CH-BN 7750 SR-12 w/PEM3 + EFT
3HE00186AA CHAS 7750 SR-7 CHASSIS SPARE
3HE00192AA ACC 7750 SR-12 CBL MGMT KIT
3HE00272DB CH-BN 7750 SR-7 DC w/PEM3 + EFT
3HE01619AA CF 2GB COMPACT FLASH
3HE05106AA FAN 7750 SR-12 Enhanced Fan Tray
3HE05180AA FAN 7750 SR-7 Enhanced Fan Tray
3HE07165AA CH-BN 7750 SR12e Integrated Chassis
3HE07168AA FAN 7750 SR12e Fan Tray
3HE07440AB CH-BN 7750 SR12e Spare Chassis
3HE07457AA ACC 7750 SR12e Air & APEQ Filter x5
3HE07460AA ACC 7750 SR12e Accessory Kit
3HE07442AA ACC 7750 SR-12e LUG KIT
3HE06063AA FLT 7750 OC768/STM256 AIR FILTER 5PKG
3HE07440AA CH-BN 7750 SR12e Spare Chassis
7750 SRe
Chassis Bundles
3HE10468AA BNDL 7750 SR-1e DC PSU bundle
3HE10469AA BNDL 7750 SR-1e AC PSU bundle
3HE10470AA BNDL 7750 SR-2e DC PSU bundle
3HE10471AA BNDL 7750 SR-2e AC PSU bundle
3HE10472AA BNDL 7750 SR-3e DC PSU bundle
3HE10473AA BNDL 7750 SR-3e AC PSU bundle
CPM-e
3HE10310AA CPM 7750 SR-e CPM-e
Chassis Control Module (CCM-e)
3HE10309AA CCM 7750 SR-e CCM-e $ 9,000 65%
IOM-e
3HE10311AA IOM 7750 SR IOM-e L3HQ
3HE10311BA IOM 7750 SR IOM-e L2HQ
3HE10311CA IOM 7750 SR IOM-e L3BQ
Spare Parts
3HE10301AA CHAS 7750 SR-1e Chassis Spare
3HE10302AA CHAS 7750 SR-2e Chassis Spar
3HE10303AA CHAS 7750 SR-3e Chassis Spare
3HE09548AA PSU 7750 SR-e 48V DC PSU
3HE09549AA PSU 7750 SR-e AC PSU
3HE10304AA FAN 7750 SR-1e Fan Tray
3HE10305AA FAN 7750 SR-2e Fan Tray
3HE10306AA FAN 7750 SR-3e Fan Tray
3HE10295AA ACC 7750 SR-e CCM Impedance Panel
3HE10296AA ACC 7750 SR-e CPM Impedance Panel
3HE10297AA ACC 7750 SR-e IOM Impedance Panel
3HE10298AA ACC 7750 SR-1e Air Filters (5 pack)
3HE10299AA ACC 7750 SR-2e Air Filters (5 pack)
3HE10300AA ACC 7750 SR-3e Air Filters (5 pack)
3HE11169AA ACC-7750 SR-1e ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11170AA ACC-7750 SR-2e ETSI Adapter Bracket Kit
3HE11171AA ACC-7750 SR-3e ETSI Adapter Bracket Kit
7750 SRa
Chassis Bundles
3HE09242AA BNDL 7750SR-a4 DC Bundle
3HE09243AA BNDL 7750SR-a4 AC Bundle
3HE09244AA BNDL 7750SR-a8 DC Bundle
3HE09245AA BNDL 7750SR-a8 AC Bundle
CPM-a Options
3HE09201AA CPM 7750 SR-a
IOM-a Options
3HE09202CA IOM 7750 SR-a L2HQ
3HE09202BA IOM 7750 SR-a L3BQ
3HE09202AA IOM 7750 SR-a L3HQ
3HE09551AA UPG SR-a IOM-a L2HQ to L3BQ
3HE09552AA UPG SR-a IOM-a L3BQ to L3HQ
3HE09553AA UPG SR-a IOM-a L2HQ to L3HQ
MDA-a Options
3HE09203AA MDA–a XP 7750 SR 1-PT 100G CFP
3HE10421AA MDA–a XP 7750 SR 1-PT 100G CFP2
3HE10422AA MDA–a XP 7750 SR 1-PT 100G CFP4
3HE09204AA MDA–a XP 7750 SR 10-PT 10GE SFP+
3HE09205AA MDA-a 7750 SR 2-PT 10GE SFP+ 12-PT GESFP
3HE09206AA MDA–a 7750 SR 20-PT 10/100/1000TX RJ45
3HE09207AA MDA–a 7750 SR 44-PT 1GE SFP
3HE09240AA MDA-a 7750 SR 4-PT-10GE SFP+
3HE09241AA MDA-a XP 7750 SR 6-PT 10GE SFP+ 40GE QSFP
Accessories & Spares
3HE09195AA CHAS 7750 SR-a4 CHASSIS SPARE
3HE09196AA CHAS 7750 SR-a8 CHASSIS SPARE
3HE09197AA FAN 7750 SR-a4 Fan Tray
3HE09198AA FAN 7750 SRa8 Fan Tray
3HE09199AA PSU 7750 SR-a DC -48V
3HE09200AA PSU 7750 SR-a AC
3HE09608AA ACC 7750/7705/7210 Vert Rack
3HE09609AA ACC 7750/7705/7210 Cbl Mgmt
3HE00271AG CBL AC PWR CBL 110V 13A USA
3HE09417AA ACC 7750 SR-a CPM/MDA Impedance Panel
3HE09418AA ACC 7750 SR-a IOM Impedance Panel
3HE09419AA ACC 7750 SR-a PSU Impedance Panel
3HE09420AA ACC 7750 SR-a4 AIR FILTER (5 pack)
3HE09978AA ACC-Compact Flash cover for CPM-a 10pkg
3HE09421AA ACC 7750 SR-a8 AIR FILTER (5 pack)
7950 XRS
Chassis Bundles
3HE11579AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS DC 16GB CPM
3HE12041AA BNDL 7950 XRS-20e CHASSIS DC 16G CPM
3HE11580AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS DC 16GB CPM
3HE12038AA BNDL-7950 XRS-20e
3HE11581AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS AC 16GB CPM
3HE12040AA BNDL 7950 XRS-20e CHASSIS AC 16G CPM
3HE11582AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS AC 16GB CPM
3HE12037AA BNDL-7950 XRS-20e
3HE11583AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS HVDC 16GB CPM
3HE12042AA BNDL 7950 XRS-20e CHASSIS HVDC 16G CPM
3HE11584AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS HVDC 16GB CPM
3HE12039AA 7950 3HE06935BA
3HE08990AA BNDL 7950 XRS-20 SA Chassis Bundle
3HE09177AA BNDL 7950 XRS-20 to XRS-40 UPGD KIT
3HE09177AB BNDL 7950 XRS-20 to XRS-40 UPGD KIT 30m
3HE10478AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS AC
3HE10480AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS AC
3HE10479AA BNDL 7950 XRS-20 CHASSIS 60-80A DC
3HE10481AA BNDL 7950 XRS-20 SA CHASSIS 60-80A DC
3HE09174AA RTU 7950 XRS-40 B2B Lic
3HE08991AA BNDL 7950 XRS-20 SFM SA to MC upgrade
3HE09272AA BNDL 7950 XRS-16c Entry Chassis Bundle
3HE08170AA BNDL 7950 XRS-16c Chassis Bundle
3HE10482AA BNDL 7950 XRS-16c CHASSIS AC
3HE10483AA BNDL 7950 XRS-16c CHASSIS 60-80A DC
3HE09273AA BNDL 7950 XRS-16c SFM ENTRY to STD upgd
Switch Fabric Module (SFMs)
3HE08021AA SFM 7950 XRS-20 SFM-B
3HE08505AA SFM 7950 XRS-20 SFM-X20S-B
3HE08120AA SFM 7950 XRS-16c SFM
Control Processor Module (CPM)
3HE07116AA CPM 7950 XRS-20 CPM
3HE07116AB CPM 7950 XRS-20 CPM 16GB
3HE08121AA CPM 7950 XRS-16 CPM
XCMs (XMA Control Module that accepts C-XMAs and XMAs)
3HE06936AA XCM 7950 XRS-20 XCM
3HE11087AA XCM 7950 XRS-20e XCM
3HE08125AA XCM 7950 XRS-16c XCM
3HE09280AA XCM 7950 XRS-16c XCM with XMA support
3HE07475AA RTU 7950 XRS XMA QoS8k
3HE07594AA RTU 7950 XRS XMA QoS32k
3HE07595AA RTU 7950 XRS XMA QoS_Max
C-XMA & XMA IPCore Level
3HE06937AA C-XMA 7950 XRS 20pt 10GE SFP+ IPCore
3HE06938AA C-XMA 7950 XRS 2pt 100GE CFP IPCore
3HE07297AA XMA 7950 XRS 40pt 10GE SFP+ IPCore
3HE07299AA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CXP IPCore
3HE08214AA C-XMA 7950 XRS 6pt 40GE QSFP+ IPCore
3HE08632AA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CFP2 IPcore
3HE08631AA CXMA 7950 XRS 72pt 1G CSFP/SFP– IPCore
3HE10677AA XMA 7950 XRS 2pt 100GE INT DWDM Ipcore
C-XMA & XMA LSR Level
3HE06937BA C-XMA 7950 XRS 20pt 10GE SFP+ LSR
3HE06938BA C-XMA 7950 XRS 2pt 100GE CFP LSR
3HE07297BA XMA 7950 XRS 40pt 10GE SFP+ LSR
3HE07299BA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CXP LSR
3HE08214BA C-XMA 7950 XRS 6pt 40GE QSFP+ LSR
3HE08632BA XMA 7950 XRS 4pt 100GE CFP2 LSR
3HE08631BA CXMA 7950 XRS 72pt 1G CSFP/SFP– LSR
3HE10677BA XMA 7950 XRS 2pt 100GE TUNABLE LSR
Spare Parts
3HE11097AA 7950 XRS-20e Power Input Module
3HE11093AA 7950 XRS-20e Dual Power Connect Module
3HE10474AA ACC 7950 XRS-20 80A BREAKERS (x24)
3HE10486AA ACC 7950 XRS-16 80A BREAKERS (x24)
3HE10115AA ACC 7950 XRS 16c AC bezel
3HE07112AA CH-BN 7950 XR-20 Integrated Chassis
3HE07113AA CHAS 7950 XRS-20 Spare Chassis
3HE11085AA CHAS-7950 XRS-20e Universal Spare Chassis
3HE11086AA CHAS-7950 XRS-20e AC/HVDC Spare Chassis
3HE07117AA CCM 7950 XRS-20 CCM
3HE08406AA ACC- XRS-16c Install kit
3HE08122AA CH-BUN 7950 XRS-16c Intregated Chassis
3HE08123AA CHAS 7950 XRS-16c Spare
3HE07118AB ACC 7950 XRS-20 Air & APEQ Filter (x5)
3HE11090AA ACC-7950 XRS-20e Air filter Kit
3HE07119AA FAN 7950 XRS-20 Fan Tray
3HE11088AA 7950 XRS-20e Fan Tray
3HE08124AA FAN 7950 XRS-16c Fan Tray
3HE07388AA ACC XCM Impedence Panel
3HE11089AA ACC 7950 XCM-20e Impedance Panel
3HE07389AA ACC SFM/CPM Impedance Panel
3HE08140AA ACC IMPEDANCE PANEL XCM 16c
3HE07390AA ACC XMA Impedance Panel
3HE07391AA ACC C-XMA Mech Adapter
3HE07392AA ACC C-XMA Impedance panel
3HE10275AA ACC XRS-20 pwr stud repair kit
7750 Mobile Gateway
Mobile Gateway ISM
3HE10556AA 7750 SR Mobile Gateway ISM-MG-C
3HE10557AA 7750 SR Mobile Gateway ISM-MG-C-E
3HE09613AA 7750 SR Mobile Gateway ISM-MG-C
3HE04797AA PGW/GGSN RTU LIC FOR 10K BRS/PDP CTX
3HE07315AA RTU PGW/GGSN AA License per 10K bearers
3HE07778AA RTU PGW/GGSN Stateful Firewall 10K bear
3HE09970AA RTU MGW AA URL Filter 10k Subs
3HE10024AA RTU MGW AA IBN 10K Subs
3HE10025AA RTU MGW AA ICAP control 10k Subscribers
3HE10026AA RTU MGW AA RTP Perf 10k Subs
3HE12080AA 7750 SR MG ISM-MG-C FOR SSG BASE
3HE12081AA RTU 7750 SR MG ISM-MG-C SSG FULL UPG
3HE12082AA 7750 SR MG ISM-MG-C-E FOR SSG BASE
3HE12083AA RTU 7750 SR MG ISM-MG-C-E BASE FULL UPG
Input/Output Module (IOMs)
3HE03619AA IOM 7750 SR IOM3-XP
Integrated Media Modules GE (IMM’s)
3HE05895BA IMM 7750 48-PT GE SFP L3BQ
3HE06428AA IMM 7750 48-PT GE SFP L3HQ
9471 SGSN/MME
3HZ20196AA WMM dD
3HZ12009AA WMM SW RTU: Base system software
3HZ10713AA STANDALONE CHASSIS SA1
WMM Expansion Kit & Interface
3HZ00502AA WMM 2nd aTCA Shelf for dD
3HZ10714AA STANDALONE CHASSIS SA2
3HZ00330AB SERVICE BOARD PAIR W IPPU FOR WMM dD
3HZ00500AA Interface Board second pair for dD2
3BK35506AA ATCA Front Filler Pair
3HZ00131AC Multimode SFP LC 50/62.5 duplex 1AB187280063)
3HZ00503AA WMM MME SGSN
3HZ00646AA Cord Kit for WMM dD2 (combo & SGSN)
3HZ12004AA WMM SW RTU: pooling,UE LB, SSM 10K pack
3HZ12005AA WMM SW RTU: opex saver 10K pack
3HZ12006AA WMM SW RTU: extended core 10K pack
3HZ12007AA WMM SW RTU: ARPU booster-10K pack
WMM Spares
3HZ80191AA ATCAV2-Molene 2 32GB w/E1 Interface board
3HZ80192AA ATCAV2-Molene 2 32GB iPPU service board
3HZ80155AA SPARE Pilot Blade for SGSN dC
3HZ80100AC SPARE aTCAv2 SAV2AC chassis
3HZ80158AA SPARE Ethernet Switch Blade for SGSN dC/dD
3HZ80159AA SPARE Ethernet RTM for SGSN dC
3HZ80171AA Spare ATCAV2- Switch Ethernet Board
3HZ80066AA ATCAV2 Shelf Manager Board
3HZ80064AA ATCAV2 Front Air Filter
3HZ80065AA ATCAV2 Rear Air Filter
3HZ80067AA ATCAV2 Front Filler
3HZ80067AB ATCAV2 Rear Filler
3HZ80160AA SPARE Fan tray 300W bottom
3HZ80160AB SPARE Fan tray 300W top
3HZ80068AB ATCAV2- FEP 8GB SS7 NB & BB
3HZ80074AA Spare ATCAV2 E1/T1 RTM
3HZ80205AA Spare Console Server MRV 16 port
3HZ80091AB ATCAV2- Alarm for PDU AA
3HZ80109AA XFP SR 10G MODULE
3HZ80161AA SPARE-SFP MINIGBIC RJ45 for ethernet RTM
Virtualized Service Router ASL
3HE09180AA SSF VSR-RR Route Reflector-Level 1
3HE09181AA SSF VSR-RR Route Reflector-Level 2
3HE09019CA ASL R14.0 VSR-RR RouteReflector-Level 1
3HE09020CA ASL R14.0 VSR-RR RouteReflector-Level 2
3HE09407CA ASL R14.0 VSIM Simulator
3HE11380AA ASL VSR BGP Route Reflector
3HE09407DA ASL R15.0 VSIM Simulator
VSR Commons for Distributed VNF
3HE10934AA ASL R14.0 VSR Distributed Base
3HE10935AA ASL R14.0 VSR Dist Redundant Ctl Plane
3HE10936AA ASL R14.0 VSR Distributed Base 60Gbps
3HE11115AA ASL R14.0 VSR Redund Ctl Plane 60Gbps
3HE10934DA ASL R15.0 VSR Distributed Base
3HE10935DA ASL R15.0 VSR Dist Redundant Ctl Plane
3HE10936DA ASL R15.0 VSR Distributed Base 60Gbps
3HE11115DA ASL R15.0 VSR Redund Ctl Plane 60Gbps
Virtualized Service Router ASL
3HE11116AA ASL R14.0 VSR Integrated System Base
3HE11116DA ASL R15.0 VSR Integrated System Base
Virtualized Service Router ASL
3HE11117AA ASL 10Gbps BW w Standard QoS
3HE11118AA ASL VSR 10Gbps BW w Advanced QoS
3HE11119AA ASL VSR 1Gbps BW Standard QoS
3HE11120AA ASL VSR 1Gbps BW w Standard QoS
3HE11121AA ASL VSR VPN Service 500 instances
3HE11122AA ASL VSR VPN Service 100 instances
3HE11123AA ASL VSR VPN Service 25 instances
3HE11124AA ASL VSR IP-Tunnel 1k Tunnels
3HE11125AA ASL VSR IP-Tunnel 100 Tunnels
3HE11126AA ASL VSR Lawful Intercept (LI)
3HE11127AA ASL VSR ADV DC GW and Svc Chain
3HE11128AA ASL VSR Hybrid OpenFlow Switch
Virtualized Service Router ASL
3HE11129AA ASL VSR-BNG 10k Hosts
3HE11130AA ASL VSR-BNG 4k Hosts
VSR-vRGW
3HE11131AA ASL VSR-vRGW 10k Hosts
VSR-LNS
3HE11132AA ASL VSR-LNS 1k L2TP Tunnels
3HE11133AA ASL VSR-LNS 10k Hosts
3HE11134AA ASL VSR-LNS 4k Hosts
VSR-WLGW
3HE11135AA ASL VSR-WLGW 10k Hosts
3HE11136AA ASL VSR-WLGW Multiple SSID
3HE11137AA ASL-VSR-WLGW Mobility
3HE11139AA ASL VSR-WLGW Geo Redudancy
Value Add Services AA for VSR-BNG, vRGW VSR-AA
3HE11140AA ASL VSR-AA ID and CTL Res 10k Subs
3HE11141AA ASL VSR-AA IBN Res 10k Subs
3HE11142AA ASL VSR-AA ICAP ControlRes 10kSubs
3HE11143AA ASL VSR-AA URL Filter Res 10k Subs
3HE11144AA ASL VSR-AA RTP Perf Res 10k Subs
AA for VSR-WLGW
3HE11145AA ASL VSR-AA ID and CTL Wifi 10k Sub
3HE11146AA ASL VSR-AA IBN Wifi 10k Subs
3HE11147AA ASL VSR-AA ICAP Ctl Wifi 10k Subs
3HE11148AA ASL VSR-AA URL Filter Wifi 10k Sub
AA for VSR-PE and VSR-SeGW
3HE11149AA ASL VSR-AA ID and CTL VPN 1 Gbps
3HE11150AA ASL VSR-AA ID and CTL VPN 100 Mbps
3HE11151AA ASL VSR-AA Stateful FW VPN 1 Gbps
3HE11152AA ASL VSR-AA Stateful FW 100 Mbps
3HE11153AA ASL VSR-AA RTP Perf VPN 1 Gbps
3HE11154AA ASL VSR-AA RTP Perf 100 Mbps
NAT for VSR-PE, VSR-BNG, VSR-LNS, VSR-NAT
3HE11155AA ASL VSR-NAT 10k Subs
3HE11156AA ASL VSR-NAT 1 Gbps
3HE11157AA ASL VSR-NAT Geo Redundancy
3HE11158AA ASL VSR-NAT UPnP
3HE11159AA ASL VSR L2Aware-NAT
3HE11160AA ASL VSR MAP-T 1 Gbps
IPSec for VSR-PE and VSR-SeGW
3HE11161AA ASL VSR-IPsec 1k Tunnels
3HE11162AA ASL VSR-IPsec 100 Mbps
3HE11163AA ASL VSR-IPsec Geo Redundancy
VSR-a
3HE11224AA VSR-a R14.0 Route Reflector AC
3HE11224BA VSR-a R14.0 Route Reflector DC
VMG ASL
3HE10232BA ASL R8.0 VMG Distributed VNF
3HE10233BA ASL R8.0 VMG-SGW 10k Subs
3HE10234BA ASL R8.0 VMG-EPDG 10k Subs
3HE10235BA ASL R8.0 VMG-PGW 10k Subs
3HE10236BA ASL R8.0 VMG-SGW M2M 10k Subs
3HE10237BA ASL R8.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
3HE10238BA ASL R8.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11354AA ASL R8.0 VMG-TWAG 10k Subs
3HE11106AA ASL R8.0 VMG-SSG 10k Subs
3HE10232CA ASL R9.0 VMG Distributed VNF
3HE10233CA ASL R9.0 VMG-SGW 10k Subs
3HE10234CA ASL R9.0 VMG-EPDG 10k Subs
3HE10235CA ASL R9.0 VMG-PGW 10k Subs
3HE10236CA ASL R9.0 VMG-SGW M2M 10k Subs
3HE10237CA ASL R9.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
3HE10238CA ASL R9.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11354CA ASL R9.0 VMG-TWAG 10k Subs
3HE11106CA ASL R9.0 VMG-SSG 10k Subs
VMG-AA ASL
3HE10239BA ASL R8.0 VMG-AA ID and Control 10k Subs
3HE10240BA ASL R8.0 VMG-AA ICAP Control 10k Subs
3HE10241BA ASL R8.0 VMG-AA IBN 10k Subs
3HE10242BA ASL R8.0 VMG-AA URL Filter 10k Subs
3HE10243BA ASL R8.0 VMG-AA Stateful FW 10k Subs
3HE10244BA ASL R8.0 VMG-AA RTP Perf 10k Subs
3HE11107AA RTU MGW AA ICAP blacklist 10K Subs
3HE11109AA ASL R8.0 VMG-AA ICAP blacklist 10K Subs
3HE10239CA ASL R9.0 VMG-AA ID and Control 10k Subs
3HE10240CA ASL R9.0 VMG-AA ICAP Control 10k Subs
3HE10241CA ASL R9.0 VMG-AA IBN 10k Subs
3HE10242CA ASL R9.0 VMG-AA URL Filter 10k Subs
3HE10243CA ASL R9.0 VMG-AA Stateful FW 10k Subs
3HE10244CA ASL R9.0 VMG-AA RTP Perf 10k Subs
VMG M2M
3HE11554AA SGW RTU License for M2M 10k Subs
3HE11555AA ASL R8.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11556AA ASL R8.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
3HE11555DA ASL R9.0 VMG-PGW M2M 10k Subs
3HE11556DA ASL R9.0 VMG-EPDG M2M 10k Subs
CMG-AA
3HE11791AA ASL R9.0 CMG-AA TCP Optimization 10K
3HE11792AA ASL R9.0 CMG-AA DEM Gateway 10K Subs
7705 SAR
7705 SAR-8 (-48 VDC) Cards/Modules
3HE02776AB 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2
3HE02776CB 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2
3HE03125AA 4 PORT OC-3/STM-1 CLEAR CHANNEL CARD
3HE03125BA 4 PORT OC-3/STM-1 CLEAR CHANNEL CARD
3HE03127AA 2P OC3/STM1 CHANNELIZED ADAPTER CARD
3HE03127BA 2P OC3/STM1 CHANNELIZED ADAPTER CARD
3HE04962AA 4 PORT T3/E3 CARD
3HE03126AA 6 port E&M Interface Card
3HE03126BA 6 port E&M Interface Card
3HE07152AA Power Injector Card
3HE07152BA Power Injector Card
7705 SAR-8 (+24 VDC) Cards/Modules
3HE02776BA 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2 (+24VDC)
3HE02776DA 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2 (+24VDC)
3HE04962BA 4 PORT T3/E3 CARD (+24VDC)
7705 SAR-8 (Dual -48/+24 VDC Support) Cards/Modules
3HE02774AB CONTROL SWITCH MODULE V2 (CSMV2)
3HE02774CB CONTROL SWITCH MODULE V2 (CSMV2)
3HE06792EA Fan Module (SAR-8 Shelf V2) Ext Temp
3HE06792FA Fan Module (SAR-8 Shelf V2) Ext Temp
3HE02772AA Auxiliary Alarm Card (-48/+24 VDC)
3HE02772BA Auxiliary Alarm Card (-48/+24 VDC)
3HE02775AB 16 PORT T1/E1 ASAP CARD V2 (-48/+24 VDC)
3HE02775CB 16 PORT T1/E1 ASAP CARD V2 (-48/+24 VDC)
3HE06151AA 8 PORT GE SFP CARD (-48/+24 VDC)
3HE06151BA 8 PORT GE SFP CARD (-48/+24 VDC)
3HE06151AC 8 PORT GE SFP CARD V3 (-48/+24 VDC)
3HE06151BC 8 PORT GE SFP CARD V3 (-48/+24 VDC)
3HE07938AA 4P OC3/STM1-1P OC12/STM4 (-48/+24 VDC)
3HE02782AA Packet Microwave Card (-48/+24 VDC)
3HE02782BA Packet Microwave Card (-48/+24 VDC)
3HE06006AA 8 Port Voice & Teleprotection Card (-48/+24 VDC)
3HE06006BA 8 Port Voice & Teleprotection Card (-48/+24 VDC)
3HE07942AA Integrated Services Card
3HE07942BA INTEGRATED SERVICES CARD (ISC)
3HE06794AA 8 port FXO line card (-48/+24 VDC)
3HE06794BA 8 port FXO line card (-48/+24 VDC)
3HE06789AA 2 PORT 10GIGE (RING) XFP CARD (-48/+24 VDC)
3HE06789BA
3HE07943AA 2P 10GE+4P GE 10G ETH CARD (-48/+24VDC)
3HE07943BA 2P 10GE+4P GE 10G ETH CARD (-48/+24VDC)
3HE03391AB 12P SERIAL DATA CARD V2 -48/+24VDC
3HE03391BB 12P SERIAL DATA CARD V2 -48/+24VDC
3HE02780AA 6 port FXS line card (-48/+24 VDC)
3HE02780BA 6 port FXS line card (-48/+24 VDC) /
3HE07954AA SAR-8/18 MULTI-GNSS RECEIVER MDA
3HE07954BA SAR-8/18 MULTI-GNSS RECEIVER MDA cc
7705 SAR-8 Chassis/Cables/Panels For both -48/+24 VDC systems
3HE06791AA SAR-8 SHELF V2
3HE06791BA SAR-8 SHELF V2/CONFORMAL COATED
7705 SAR-18 Systems
3HE04991AA SAR-18 SHELF
3HE04992AA CONTROL SWITCH MODULE FOR SAR-18
3HE04993AA FAN MODULE FOR SAR-18
3HE04994AA ALARM MODULE FOR SAR-18
3HE06153AC 1 PORT 10GE / 10 PORT 1GE 10G-CARD V2
3HE04995AA AIR FILTER FOR SAR-18 (4 pack)
3HE06022AA CSM Blanking Plate for SAR-18
7705 SAR-A Systems
3HE06797AA SAR-A W/ 12 ENET 8 T1/E1 -48 VDC
3HE06796AA SAR-A W/ 12 ENET -48 VDC
7705 SAR-Ax Systems
3HE10329AA SAR-Ax W/ 12p ENET and GNSS. -48/+24 VDC
7705 SAR-H Systems, Modules, Power Supplies and Accessories
3HE06969AA SAR-H High Voltage Shelf
3HE06969CA SAR-H High Voltage Shelf
3HE06969BA SAR-H Low Voltage Shelf
3HE06969DA SAR-H Low Voltage Shelf
3HE06973AA SAR-H T1/E1/Serial Combo Module
3HE06973BA SAR-H T1/E1/Serial Combo Module
3HE09303AA SAR-H 4 Port Fast Ethernet module
3HE09303BA SAR-H 4 Port Fast Ethernet module
3HE06970AA 100W 48V DC Power Supply HV Input
3HE06970CA 100W 48V DC Power Supply HV Input Conformal Coated
3HE06970BA 100W 48V DC
3HE06970DA 100W 48V DC Power Supply LV Input Conformal Coated
3HE06971AA SAR-H PoE
3HE07769AA 7705 SAR-H Wall/reverse rack mounting kit
3HE07770AA 7705 SAR-H PoE Wall Mount kit
3HE07955AA SAR-H GPS Receiver Module
7705 SAR-Hc Systems and Accessories
3HE07353AA SAR-HC
3HE07353BA SAR-HC W/ CONFORMAL COAT
3HE07945AA SAR-HC Panel Mounting H/W Kit Rear Mount
3HE07945AB SAR-Hc Panel Mounting H/W Kit Side Mount
3HE07357AA SAR-HC Din Mounting H/W KIT Rear Mount
3HE07357AB SAR-HC Din Mounting H/W Kit Side Mount
7705 SAR-M Systems and Accessories
3HE05051AB SAR-M with 16 T1/E1, 7 GigE, -48/+24 VDC
3HE05051BB SAR-M W 16 T1/E1, 7 GIGE, -48/+24 VDC
3HE05653AA SAR-M with 7 GigE, -48/+24 VDC
3HE05653BA SAR-M with 7 GigE, -48/+24 VDC
3HE09170AA 6 PORT ETHERNET MODULE FOR SAR-M
3HE09170BA 6 PORT ETHERNET MODULE FOR SAR-M
3HE06788AA 2 Port 10GIGE (Ring) Module -SAR-M
3HE06788BA 2 Port 10GIGE (Ring) Module -SAR-M
3HE05126AA GPON Module for SAR-M
7705 SAR-W System and Accessories
3HE07349AA SAR-W with 5 Ethernet GigE ports, AC and DC Power
3HE07800AA SAR-W Mounting Bracket Kit
3HE09389AA SAR-W Strand Mounting Bracket
3HE09584AA SAR-W Cosmetic Paintable Wrap Around
3HE09698AA SAR-W and SAR-O Rack/Cabinet Mounting Bracket Kit
7705 SAR-Wx Systems and Accessories
3HE07614AA SAR-Wx w 5 GigE & AC pwr
3HE07615AA SAR-Wx w 5 GigE, GPS Rx & AC pwr
3HE07616AA SAR-Wx w 5 GigE, PoE+, & AC pwr
3HE07617AA SAR-Wx w 5 GigE,PoE+,GPS Rx & AC pwr
3HE07618AA SAR-Wx w 4 GigE, 4p xDSL & AC pwr
3HE07619AA SAR-Wx w 4 GigE,4p xDSL,GPS Rx & AC pwr
3HE07957AA SAR-Wx Pole/Wall Mounting Bracket
3HE07958AA SAR-Wx Strand Mounting Bracket
3HE07959AA SAR-Wx GPS Antenna Mounting
3HE07960AA SAR-Wx 0.35m GPS Cable
7705 SAR-W/Wx Common Accessories
3HE07803AA SAR-W/Wx AC Power Cable (12m)
3HE07801AA Carrying Handle Kit for SAR-W or SAR-Wx
3HE07804AA SAR-W/Wx Ethernet Cable Kit
3HE07804BA SAR-W/Wx Ethernet Cable Kit (0.3m)
7705 SAR-X Systems and Accessories
3HE08533AA SAR-X ( AC System )
3HE08534AA SAR-X ( DC System )
3HE08534BA SAR-X ( DC System ) W/ CONFORMAL COAT
3HE09257AA 7705 SAR-X Air Filter Media replacement kit
3HE08533BA SAR-X ( AC System ) W/ CONFORMAL COAT
SAR Power Supply
3HE05838AA 250W 120/240V AC power converter
3HE05837BA 7705 AC power converter pigtail O-ring
3HE06972AA 100W High Voltage Power Supply for SAR-A/F/M
3HE06972AB PSE Certified 100W High Voltage Power Supply
GPS/GNSS Antennas
3HE11035AA GNSS ANTENNA 26 dB GAIN
3HE11035AB GNSS ANTENNA 40 dB GAIN
3HE11036AA GPS ANTENNA 26 dB GAIN
3HE11036AB GPS ANTENNA 40 dB GAIN
7705 Encryption RTUs
3HE09302CA RTU 2P 10GE+4P GE 10G ETH ENCRYPTION
3HE09302AA RTU-8 PORT GE SFP CARD V3 Encrypt
3HE09302BA RTU 1P 10GE/10P 1GE 10G CARD V2 Encrypt
7705 Firewall RTUs
3HE09747BA RTU 8 PORT GE SFP CARD FW
3HE09747BB RTU 2 PORT 10GIGE (RING) XFP CARD FW
3HE09747BC RTU Packet Microwave Card FW
3HE09747BD RTU 1P 10GE/10P 1GE 10G CARD FW
3HE09747BE RTU 6p Eth 10GE CARD FW
3HE09747CE RTU HW SAR-Ax FW
3HE09747CA RTU HW SAR-H FW
3HE09747CB RTU HW SAR-Hc FW
3HE09747CC RTU HW SAR-Wx FW
3HE09747CD RTU HW SAR-X FW
GigE Optics Modules
3HE09500AA SFP-100M FX SGMII 2KM ROHS6/6 40/85C
Passive Optical Cards/Modules
3HE06582BA SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1471
3HE06582BB SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1491
3HE06582BC SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1511
3HE06582BD SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1531
3HE06582BE SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1551
3HE06582BF SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1571
3HE06582BG SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1591
3HE06582BH SAR-M OADM Add/Drop CWDM 1611
3HE06582AA SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1471
3HE06582AB SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1491
3HE06582AC SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1511
3HE06582AD SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1531
3HE06582AE SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1551
3HE06582AF SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1571
3HE06582AG SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1591
3HE06582AH SAR-8/18 OADM Add/Drop CWDM 1611
3HE06583AA SAR-8/18 OADM Add/Drop 1471/1491
3HE06583AB SAR-8/18 OADM Add/Drop 1511/1531
3HE06583AC SAR-8/18 OADM Add/Drop 1551/1571
3HE06583AD SAR-8/18 OADM Add/Drop 1591/1611
3HE06584AA SAR-8/18 OADM 4 3HE06584AB SAR-8/18 OADM
3HE06585AA SAR-8/18 OADM
7705 SAR-O (Outdoor Passive Optical Chassis)
3HE07939AA SAR-O 2-Fiber CWDM 4color 1471-1531
3HE07939BA SAR-O 2-Fiber CWDM 4color 1551-1611
3HE07939CA SAR-O 2-Fiber CWDM 4 color 1271-1331
3HE07939DA SAR-O 2-Fiber CWDM 4 color 1351-1451
3HE09641AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1271/1291
3HE09642AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1311/1331
3HE09643AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1351/1371
3HE09644AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1431/1451
3HE09126AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1471/1491
3HE09127AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1511/1531
3HE09128AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1551/1571
3HE09129AA SAR-O 2-Fiber CWDM 2 color 1591/1611
3HE07940AA SAR-O 1-Fiber CWDM 8 color Mux (Up)
3HE07940BA SAR-O 1-Fiber CWDM 8 color Mux (Dn)
Outdoor Enclosures
3HE07671AA 48VDC PWR SURGE PROTECTOR
3HE08279BA 24VDC PWR SURGE PROTECTOR
3HE08279AA AC PWR SURGE PROTECTOR
3HE07529AA Ethernet Surge Protector with 4′ CAT6
3HE07672AA 16-POS BRACKET ENET SURGE PROTECTORS
3HE07673AA 12-POS FIBER SPLICE & TERM TRAY
3HE07674AA 24-POS FIBER SPLICE & TERM TRAY
3HE07678AA ALP-7705/7210
3HE07679AA DC DISTRIBUTION / GMT FUSE PANEL
3HE07682AA AC-DC RECTIFIER SHELF, PWR-ONE
3HE07683AA AC-DC RECTIFIER SHELF, PWR-ONE
7210 SAS-D Systems, Power Supplies
3HE05677AC SYS 7210 SAS-D 6F4T AC
3HE05676AC SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR AC
3HE05676AD SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR -48V DC
3HE06537AB SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR +24V DC
3HE05677AD SYS 7210 SAS-D 6F4T -48V DC
3HE05681AD SYS 7210 SAS-D 6F4T AC w NAR Power Cord
3HE05681AE SYS 7210 SAS-D 6F4T AC w UK Power Cord
3HE05681AF SYS 7210 SAS-D 6F4T AC w EUR Power Cord
3HE05682AD SYS 7210 SAS-D 6F4T ETR AC w NAR Power Cord
3HE05682AE SYS 7210 SAS-D 6F4TETR
3HE06693AA PS 7210 SAS-D ETR External power supply AC
3HE06694AA PS 7210 SAS-D ETR External power supply DC -48V
3HE06695AA PS 7210 SAS-D ETR External power supply DC +24V
3HE06696AA ACC
3HE06697AA ACC 7210 SAS-D ETR external PS tray
7210 SAS-E Systems
3HE04698AA SYS 7210 SAS-E 12F12T
3HE04774AA SYS 7210 SAS-E 12F12T AC w NAR Power Cord
3HE04774AB SYS 7210 SAS-E 12F12T AC w UK Power Cord
3HE04774AC SYS 7210 SAS-E 12F12T AC w EUR Power Cord
3HE04410AC SYS 7210 SAS-E 12F12T AC
3HE04410AD SYS 7210 SAS-E 12F12T -48V DC
3HE06941AB SYS 7210 SAS-E 12F12T +24V DC
7210 SAS-K Systems & Accessories
3HE09425AA SYS 7210 SAS-K 2F2T1C
3HE09426AA SYS 7210 SAS-K 2F2T1C ETR
3HE10959AA SYS 7210 SAS-K 2F4T6C
3HE09749AA ACC SAS-K AC N-ETR PSCL NAR5
3HE09749AB ACC SAS-K AC N-ETR PSCB NAR1
3HE09750AA ACC SAS-K AC N-ETR PSCbl EUR
3HE09751AA ACC SAS-K AC N-ETR PS Cbl UK
3HE09752AA PS SAS-K AC Non-ETR PS 5 pck
3HE09752AB PS SAS-K AC Non-ETR PS (1)
3HE10962AA PS 7210 SAS-K 2F4T6C Non-ETR AC
3HE10963AA PS 7210 SAS-K 2F4T6C Non-ETR -48V DC
3HE09914AA ACC 7210 SAS-K non-ETR rack mount
3HE10027AA ACC 7210 SAS-K ETR rack mount
3HE10028AA ACC 7210 SAS-K ETR Wall mount
3HE10029AA PS 7210 SAS-K ETR AC power supply
3HE10030AA PS 7210 SAS-K ETR -48V DC power supply
3HE10219AA PS 7210 SAS-K ETR +24V DC power supply
7210 SAS-M Systems
3HE04699AA SYS 7210 SAS-M 24F
3HE05828AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP
3HE06035AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR
3HE05578AA SYS 7210 SAS-M24F AC w NAR Power Cord
3HE05578AB SYS 7210 SAS-M 24F AC w UK Power Cord
3HE05578AC SYS 7210 SAS-M 24F AC w EUR Power Cord
3HE05029AC SYS 7210 SAS M24F AC
3HE05029AD SYS 7210 SAS-M 24F -48V DC
3HE06534AB SYS 7210 SAS-M 24F + 24V DC
3HE05678AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP AC
3HE05678AB SYS 7210 7210 SAS-M 24F2XFP
3HE05679AD SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC w NAR pc
3HE05679AE SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC W UK pc
3HE05679AF SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC W EUR pc
3HE05168AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP AC
3HE05169AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP -48V DC
3HE06535AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP +24V DC
3HE05589AC SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC
3HE05590AC SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR -48V DC
3HE06536AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR + 24V DC
3HE05679AA SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC NAR Power Cord
3HE05679AB SYS 7210
3HE05589AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR AC
3HE05590AB SYS 7210 SAS-M 24F2XFP ETR 48V DC
7210 SAS-Mxp Systems
3HE10413AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ AC
3HE10413AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ -48V DC
3HE10413AC SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ +24V DC
3HE10414AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR AC
3HE10414AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR -48V DC
3HE10414AC SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR +24V DC
3HE10415AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ AC w NAR Power
3HE10415AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+
3HE10416AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+
3HE10416AB SYS 7210 SAS-Mxp 22F 2C 4SFP+ ETR 3HE10416AC
3HE10417AA OS 7210 SAS-Mxp Release 8.x
3HE10417BA OS-7210 SAS-Mxp Rel-9
3HE10075AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F2C4SFP+
3HE10076AA SYS 7210 SAS-Mxp 22F2C4SFP+ ETR
7210 SAS-T Systems
3HE08116AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP
3HE08117AA SYS -7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR
3HE08362AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP AC
3HE08362AB SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP -48V DC
3HE08362AC SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP +24V DC
3HE08363AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR AC
3HE08363AB SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR -48V DC
3HE08363AC SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP ETR +24V DC
3HE08364AA SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP AC w NAR Power cord
3HE08364AB SYS 7210 SAS-T 12F 10T 4XFP AC w UK Power Cord
3HE08364AC SYS 7210 SAS
3HE10492AA SYS 7210 SAS-Sx 46F2C4SFP+
3HE10493AA SYS 7210 SAS-Sx 22F2C4SFP+
3HE10494AA SYS 7210 SAS-Sx 48T4SFP+
3HE10495AA SYS 7210 SAS-Sx 24T4SFP+
3HE10496AA SYS 7210 SAS-Sx 48Tp4SFP+ (PoE)
3HE10497AA SYS 7210 SAS-Sx 24Tp4SFP+ (PoE)
3HE11597AA SYS 7210 SAS-Sx 64SFP+ 4QSFP28
3HE10835AA SYS 7210 SAS-Sx 64SFP+ 4CFP4
3HE10530AA SYS 7210 SAS-S 48F4SFP+ (AC)
3HE10531AA SYS 7210 SAS-S 48F4SFP+ (DC -48)
3HE10532AA SYS 7210 SAS-S 24F4SFP+ (AC)
3HE10533AA SYS 7210 SAS-S 24F4SFP+ (DC -48)
3HE10328AA SYS 7210 SAS-Sx SONET/SDH ETR DC
3HE10866AA OS-7210SAS-Sx R8.0 Base OS 1G standalone
3HE10866BA OS-7210 SAS-S/Sx 1/10 Rel-9 Base Lic S-A
3HE11469AA OS-7210 SAS-Sx 10/100 Rel-9 Base Lic S-A
3HE11470AA RTU-7210 SAS-Sx 10/100 IP svc Lic S-A
3HE11471AA OS-7210 SAS-Sx 10/100 Rel-9 Base Lic Sat
3HE10867AA RTU-7210SAS-Sx IP Srv-Lic 1G stand alone
3HE10869AA OS-7210SAS-Sx R8.0 Base OS 1G satellite
3HE10869BA OS-7210SAS-S/Sx 1/10 Rel-9 Base Lic Sat
7210 SAS-S Power supplies and Accessories
3HE10498AA PS 7210 SAS-Sx Power Supply AC (F)
3HE10499AA PS 7210 SAS-Sx Power Supply DC -48V (F)
3HE10500AA
PS 7210 SAS-Sx Power Supply AC
3HE10501AA
PS 7210 SAS-Sx Power Supply DC -48V (T)
3HE10502AA PS 7210 SAS-Sx Power Supply PoE AC
3HE10503AA ACC 7210 SAS-Sx Fan Tray Filter (10)
3HE10836AA PS 7210 SAS-Sx 64SFP+4CFP4 NETR AC
3HE10837AA PS 7210 SAS-Sx 64SFP+4CFP4 NETR DC
3HE10542AA PS 7210 SAS-S Power Supply AC
3HE10543AA PS 7210 SAS-S Power Supply DC -48V
7210 SAS-E/M/T/Mxp Power supplies and Accessories
3HE06339AA ACC-7210 SAS-E/M/T Fan tray filter (10)
3HE06338AA ACC-7210 SAS-E/M/T 23” rack mount (5)
3HE09915AA ACC-7210 SAS-E/M/T 19” rack mount (5)
3HE05581AA PS 7210 SAS-M ETR -48V DC Power Supply
3HE06336AA PS 7210 SAS-E/M ETR +24V DC Power supply
3HE04414AA PS 7210 SAS E/M/T AC PS (Non ETR)
3HE04414AB PS-7210 SAS E/M AC PS (NON-ETR) 200 Watt
3HE04415AA PS 7210 SAS E/M/T -48V DC PS (Non ETR)
3HE04415AB PS-7210 SAS E/M DC PS (NON-ETR) 200 Watt
3HE05580AB PS 7210 SAS-M/T/Mxp ETR (200W) AC Power Supply
3HE05581AB PS 7210
3HE04416AA FAN 7210
3HE08605AA ACC 7210 SAS E/M/T/Mxp DC-Power connector 10 Pack
3HE09157AA
3HE06337AA 7210 SAS-M 2XFP Module
3HE05580AA PS 7210 SAS-M ETR AC Power Supply
7210 SAS-X Systems and Accessories
3HE05827AA SYS 7210 SAS-X 24F2XFP
3HE05170AB SYS 7210 SAS-X 24F2XFP AC
3HE05171AB SYS 7210 SAS-X 24F2XFP -48V DC
3HE05680AA SYS 7210 SAS-X 24F2XFP AC w NAR Power Cord
3HE05680AB SYS 7210 SAS-X 24F2XFP
3HE05680AC SYS 7210 SAS-X 24F2XFP AC w EUR Power Cord
3HE05172AA PS 7210 SAS-X AC
3HE05173AA PS 7210 SAS-X -48V DC Power Supply
3HE06340AA ACC 7210 SAS-X Fan tray filter (5 pack)
3HE05174AA FAN 7210 SAS-X Fan Tray (Spare)
7210 SAS-R Chassis and appliances
3HE08898AA BNDL 7210 SAS-R6
3HE10515AA BNDL 7210 SAS-R12
3HE08151AA CHAS 7210 SAS-R6
3HE09427AA CHAS 7210 SAS-R12
3HE08152AA FAN 7210 SAS-R6 Fan Tray
3HE09428AA FAN 7210 SAS-R12 Fan Tray
3HE08153AA PEM 7210 SAS-R6 -48V
3HE09429AA PEM 7210 SAS-R12 -48V
3HE08154AB SF/CPM 7210 SAS-R6
3HE09430AA SF/CPM 7210 SAS-R12
3HE08155AA IMM 7210 SAS-R 10SFP 1XFP
3HE08156AA IMM 7210 SAS-R 10SFP
3HE08158AA IMM 7210 SAS-R 2XFP
3HE09152AA IMM 7210 SAS-R-b 10SFP 1SFP+
3HE09153AA IMM 7210 SAS-R-b 2SFP+
3HE09154AA IMM 7210 SAS-R-b 4SFP+
3HE09155AA IMM 7210 SAS-R-b 11SFP/22cSFP
3HE09156AA IMM 7210 SAS-R-b 16TX
3HE07533AA ACC Bracket, Redundant Power Supply
3HE07656AA Rear Mounting Bracket, SAS-D Enclosure
3HE07670AA ALP-7705/7210 5RU -48VDC UNVRSL CABINET
3HE07677AA ALP-7705/7210 CABINET POLE MOUNT KIT
3HE08132AA ACC +24VDC Cabinet Fan Kit
3HE08280AB ALP-7705/7210 UNIVERSAL HEX CABINET
3HE07675AB ALP-7705/7210 CABINET BATT COMPARTMENT
3HE07677AB ALP-7705/7210 CABINET ONLY POLE MOUNT
3HE08278AA
3HE09266AA BNDL 7450 ESS-7 Chassis + SFM5/CPM5
3HE09267AA BNDL 7450 ESS-12 Chassis + SFM5/CPM5
3HE11362AA BNDL 7450 ESS SR-7-B Chassis SFM5/CPM5
3HE09028AA RTU SROS Hybrid OpenFlow Switch
Switch Fabric/Control Processor Module (SF/CPMs)
3HE09262AA SFM 7450 ESS SFM5-12 + CPM5
3HE09263AA SFM 7450 ESS SFM5-7 + CPM5
Input/Output Module (IOMs)
3HE08427AA IOM 7450 ESS IOM3-XP-C
3HE09648AA IOM 7750 SR IOM4-e L3HQ
3HE09648BA IOM 7750 SR IOM4-e L3BQ
3HE09648CA IOM 7750 SR IOM4-e L2HQ
3HE10717AA IOM 7750 SR IOM4-e-B L3HQ
3HE10717BA IOM 7750 SR IOM4-e-B L3BQ
3HE10717CA IOM 7750 SR IOM4-e-B L2HQ
Integrated Media Modules GE (IMM’s)
3HE10014AA IMM 160-PT GE cSFP/80-pt GE SFP L3HQ
3HE10014BA IMM 160-PT GE cSFP/80-pt GE SFP L3BQ
3HE10014CA IMM 160-PT GE cSFP/80-pt GE SFP L2HQ
3HE09279AA IMM 7750 48-PT GE Rev C SFP L3HQ
3HE09279BA IMM 7750 48-PT GE Rev C SFP L3BQ
3HE09279CA IMM 7750 48-PT GE Rev C SFP L2HQ
3HE05895AA IMM 7750 48-PT GE SFP L2HQ
Integrated Media Modules 10GE (IMM’s)
3HE07158CA IMM 7750 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L2HQ
3HE07158BA IMM 7750 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L3BQ
3HE07158AA IMM 7750 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L3HQ
3HE07305CA IMM 7750 20-PT 10GE SFP+ L2HQ
3HE07305BA IMM 7750 20-PT 10GE SFP+ L3BQ
3HE07305AA IMM 7750 20-PT 10GE SFP+ L3HQ
Integrated Media Modules 40GE (IMM’s)
3HE07304CA IMM 7750 6-PT 40GE QSFP+ L2HQ
3HE07304BA IMM 7750 6-PT 40GE QSFP+ L3BQ
3HE07304AA IMM 7750 6-PT 40GE QSFP+ L3HQ
Integrated Media Modules Combo (IMM’s)
3HE08020CA IMM 7750 1-PT 100GE + 10-PT 10GE- L2HQ
3HE08020BA IMM 7750 1-PT 100GE + 10-PT 10GE L3BQ
3HE08020AA IMM 7750 1-PT 100GE + 10-PT 10GE L3HQ
3HE08174AA IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L3HQ
3HE08174BA IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L3BQ
3HE08174CA IMM 7750 10-PT 10GE + 20-PT GE L2HQ
3HE08175AA IMM 7750 3-PT 40GE + 20-PT GE L3HQ
3HE08175BA IMM 7750 3-PT 40GE + 20-PT GE L3BQ
3HE08175CA IMM 7750 3-PT 40GE + 20-PT GE L2HQ
Integrated Media Modules 100GE (IMM’s)
3HE07159CA IMM 7750 1-PT 100GE MultiCore CFP L2HQ
3HE07159BA IMM 7750 1-PT 100GE MultiCore CFP L3BQ
3HE07159AA IMM 7750 1-PT 100GE MultiCore CFP L3HQ
3HE07303CA IMM 7750 2-PT 100GE CFP L2HQ
3HE07303BA IMM 7750 2-PT 100GE CFP L3BQ
3HE07303AA IMM 7750 2-PT 100GE CFP L3HQ
3HE08019CA IMM 7750 1-PT 100GE DWDM TUN L2HQ
3HE08019BA IMM 7750 1-PT 100GE DWDM TUN L3BQ
3HE08019AA IMM 7750 1-PT 100GE DWDM TUN L3HQ
1AB396080001 FAST EVOA SFP
915751 4in Boot with 1 Hole for E65 (BOOT4-065) N
810268-001 Standard Elliptical Waveguide, E185 (17.3 19.7 GHz)
810268-002 Premium Elliptical Waveguide, EP185 (17.3 19.7 GHz)
399422-101 Connector, Tunable (top and bottom)
TSM-8000 Network Management System
TSM-8000 Single Client Workstation Kit
MCS-11 + TL1 Software
TSM-8000 Fully Redundant Workstation Kit
TSM-8000 SNMP / TL1 Workstation Kit
TSM-8000 Server ONLY
Alcatel-Lucent Confidential
3EM16790GJ Web Interface Feature, All Protocols
3EM16790GP Interactive Voice Response System
Standard Workstation AccessoriesMisc
3EM18968BN Analog Card for MCS-11, SNMP or LSP Alarm Encoder
3EM18968BA Model 2310, MCS-11 Alarm Encoder LEDs analog option
3EM18968BB Model 2310, MCS-11 Alarm Encoder
3EM18968BC Model 2310, MCS-11 Alarm Encoder with analog option
3EM18968BD Model 2310AL, MCS-11 Alarm Encoder with LEDs
3EM18968BE Model 2310AL, MCS-11 Alarm Encoder with LEDs and analog
3EM18968BF Model 2311, SNMP Alarm Encoder
3EM18968BG Model 2311, SNMP Alarm Encoder with analog option
3EM18968BK Model 2315, LSP Alarm Encoder
3EM18968BL Model 2315, LSP Alarm Encoder with analog option
3EM18968DU Model 2314, SNMP Alarm Encoder
3EM18968AT Model 2015, LSP to MCS-11 Protocol Converter
3EM18968AU Model 2070, TBOS to MCS-11 Protocol Converter
3EM18968AV Model 2110/C, 5 port MCS-11 Bridge/Buffer
3EM18968AW Model 2120, 2 port MCS-11 Bridge/Buffer
3EM18968AY Model 2130, ELMC Bridge/Buffer
3EM18968AZ Model 2135, LSP Five Port Bridge/Buffer
3EM18968CA Model 5560, Contact Alarm Conditioner
3EM18968CB Model 5561, Server Fail Safe Device
3EM18968DT Model 2136 MCS-11 Async Digital Bridge
MPT-HL Transmit Monitor Port Kit
3EM24447AA 6 GHz Transmit Monitor Port Kit Y
3EM24447AB 11 GHz Transmit Monitor Port Kit Y
Diplexer Bracket Kits Table F2
3EM23465AA 6/11 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Bracket N
3EM23465AB 6/11 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Bracket N
3EM23465AC 6/11 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Bracket N
3EM23465AD 6/11 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Bracket N
3EM23465AE 1+1 HSB. SD w/ Combiner N
3EM23465AF 2x(1+0). SD w/ Combiner N
3EM23465AG 1+0, SD w/ Combiner N
3EM23465AH Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner N
Diplexer Clamp and Isolator Kits -Lower 6Ghz Table F3
3EM23466AA L6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator Kits
3EM23466AB L6 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator Kits
3EM23466AC L6 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM23466AD L6 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AN L6 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466AP L6 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466AQ L6 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466AR L6 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp & Iso Kit N
3EM23466AE U6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AF U6 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AG U6 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM23466AH U6 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AS U6 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AT U6 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM23466AU U6 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM23466AV U6 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp
Diplexer Clamp and Isolator Kits -Upper 5.8Ghz Table F3
3EM23466AJ 5.8 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AK 5.8 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AL 5.8 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM23466AM 5.8 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AW 5.8 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AY 5.8 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM23466AZ 5.8 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM23466BA 5.8 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp
Diplexer Clamp and Isolator Kits 10.5 Ghz Table F3
3EM24188BA 10.5 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188BB 10.5 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp
3EM24188BC 10.5 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits N
3EM24188BD 10.5 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp
3EM24188BE 10.5 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188BF 10.5 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188BG 10.5 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM24188BH 10.5 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner
3EM24188CA 11 GHz Hot Standby 1:10 Coupler Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188CB 11 GHz Hot Standby Space Diversity Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188CC 11 GHz 1+0 (Non-Standby) Diplexer Clamp and Isolator Kits
3EM24188CD 11 GHz Single Shelf Repeater Diplexer Clamp
3EM24188CE 11 GHz 1+1 HSB, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator
3EM24188CF 11 GHz 2x(1+0), SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit
3EM24188CG 11 GHz 1+0, SD w/ Combiner Diplexer Clamp and Isolator Kit N
3EM24188CH 11 GHz Expansion to 2x(1+0), SD w/ Combiner Dplxr Clamp
3EM24458AA RF Diplexer Filter Xmt 5725-5755, Rcv 5790-5820, 30MHz N
3EM24458AB RF Diplexer Filter Xmt 5755-5785, Rcv 5820-5850, 30MHz N
3EM24458AC RF Diplexer Filter Xmt 5725-5755, Rcv 5820-5850, 30MHz N
3EM16710AB RF Diplexer Filter Xmt 5925-6175, Rcv 6175-6425, 10 MHz BW
3EM16710AC RF Diplexer Filter Xmt 6175-6425, Rcv 5925-6175, 10 MHz BW
3EM24335AA RF Diplexer Filter 5925-6425, 30MHz, Symmetrical N
3DB76188AA RF Diplexer Filter Xmt 5925-6175, Rcv 6175-6425, 60 MHz BW
3DB76189AA RF Diplexer Filter Xmt 6175-6425, Rcv 5925-6175, 60 MHz BW
3EM09730AA RF Diplexer Filter Xmt 6525-6875, Rcv 6525-6875, 10 MHz BW
3EM24333AA RF Diplexer Filter Xmt 6525-6875, 30Mhz, Symmetrical N
967-1585-002 RF Diplexer Filter Xmt 6440-6750, Rcv 6440-6750, 10 MHz BW N
967-1585-003 RF Diplexer Filter Xmt 6440-6750, Rcv 6750-7080, 10 MHz BW N
967-1585-004 RF Diplexer Filter Xmt 6750-7080, Rcv 6440-6750, 10 MHz BW N
967-1585-005 RF Diplexer Filter Xmt 6750-7080, Rcv 6750-7080, 10 MHz BW N
3EM04024AC RF Diplexer Filter Xmt 6440-6580, Rcv 6740-6920, 30Mhz N
3EM04024AD RF Diplexer Filter Xmt 6581-6740, Rcv 6921-7080, 30Mhz
3EM04024AE RF Diplexer Filter Xmt 6740-6920, Rcv 6440-6580, 30Mhz N
3EM04024AF RF Diplexer Filter Xmt 6921-7080, Rcv 6581-6740, 30Mhz
3EM24078AA RF Diplexer Filter 10550-10680, 10 MHz BW, Symmetrical N
3EM24081AA RF Diplexer Filter 10700-11700, 30 MHz, Symmetrical
3EM11649AA RF Diplexer Space Diversity Filter 5725-5755/30MHz N
3EM11649AB RF Diplexer Space Diversity Filter 5755-5785/30MHz N
3EM11649AC RF Diplexer Space Diversity Filter 5790-5820/30MHz N
3EM11649AD RF Diplexer
967-0506-002 RF Diplexer Space Diversity Filter 5925-6175 10MHz BW N
967-0506-003 RF Diplexer Space Diversity Filter 6175-6425 10MHz BW N
3EM04182AA RF Diplexer Space Diversity Filter 5925-6050/30MHz N
3EM04182AB RF Diplexer Space Diversity Filter 6050-6175/30MHz
3EM04182AC RF Diplexer Space Diversity Filter 6175-6300/30MHz N
3EM04182AD RF Diplexer Space Diversity Filter 6300-6425/30MHz N
3DB76113AA RF Diplexer Space Diversity Filter 5925-6175 /60MHz BW N
3DB76114AA RF Diplexer Space Diversity Filter 6175-6425 60MHz BW N
3EM19463AA RF Diplexer Space Diversity Filter 6525-6875 / 10MHz BW N
3EM04235AA RF Diplexer Space Diversity Filter 6525-6710/30MHz N
3EM04235AB RF Diplexer Space Diversity Filter 6710-6875/30MHz N
967-0506-004 RF Diplexer Space Diversity Filter 6440-6750/10MHz N
967-0506-005 RF Diplexer Space Diversity Filter 67500-7080/10MHz N
3EM04235AC RF Diplexer Space Diversity Filter 6440-6580/30MHz N
3EM04235AD RF Diplexer Space Diversity Filter 6580-6740/30MHz N
3EM04235AE RF Diplexer Space Diversity Filter 6740-6920/30MHz N
3EM04235AF RF Diplexer Space Diversity Filter 6920-7080/30MHz N
3EM24614AA RF Diplexer Space Diversity Filter 10550-10680 / 10 MHz
3EM24310AA RF Diplexer Space Diversity Filter 10700-11200 / 30 MHz
3EM24310AB RF Diplexer Space Diversity Filter 11200-11700 / 30 MHz
3EM23511AA Diplexer Transition Assy A2 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AB Diplexer Transition Assy A3 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AC Diplexer Transition Assy A4 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AD Diplexer Transition Assy A5 (6Ghz) Position Kit N
3EM23511AF Diplexer Transition Assy A2 (11 Ghz) Position Kit N
3EM23511AG Diplexer Transition Assy A3 (11 Ghz) Position Kit N
3EM23511AH Diplexer Transition Assy A4 (11 Ghz) Position Kit N
3EM23511AJ Diplexer Transition Assy A5 (11 Ghz) Position Kit N
Waveguide Transition Kits Table G3 (note 1007)
3EM24166BJ 1st MPT Add Space Div to 2x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BK 1st & 2nd MPT Add Space Div to 3x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BL 1st & 2nd MPT Add Space Div to 4x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BM 3rd MPT Add Space Div to 1x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BN 3rd MPT Add Space Div to 2x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BP 3rd & 4th MPT Add Space Div to 3x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BQ 3rd & 4th MPT Add Space Div to 4x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BS Field Add-On 2nd MPT to 1x(1+0) Kit (SD FD) N
3EM24166BY Field Add-On 4th MPT to 3x(1+0) Kit (SD FD)
3EM24166BT Field Add-On 3rd MPT to 2x(1+0) Kit (SD FD)
3EM24166AQ 11 GHz WG Ext Xmt-Rcv Kit Positions A8-A11 Left or Right N
3EM24166AR 11 GHz W/G Extension Kit Space Div A8-A11 (MPT-HL)
3EM24166AV 11 GHz W/G Extension Kit Space Div A8-A11 (MPT-HLC)
3EM16948AG RCV RF Stacking Filter 5725-5850 MHz N
3EM16949AG XMT RF Stacking Filter 5725-5850 MHz N
3EM16948AA RCV RF Stacking Filter 5925-6175 MHz N
3EM16949AB XMT RF Stacking Filter 6175-6425 MHz N
3EM16948AB RCV RF Stacking Filter 6175-6425 MHz N
3EM16949AA XMT RF Stacking Filter 5925-6175 MHz N
3DB76113AA RF Stacking Filter 5925-6175 MHz (XMT or RCV) N
3DB76114AA RF Stacking Filter 6175-6425 MHz (XMT or RCV) N
3DB76092AA 60 MHz Filter Flange Adapter Kit N
3EM16948AD RCV RF Stacking Filter 6525-6875 MHz N
3EM16949AD XMT RF Stacking Filter 6525-6875 MHz N
3EM16948AE RCV RF Stacking Filter 6440-6740 MHz N
3EM16949AF XMT RF Stacking Filter 6740-7080 MHz N
3EM16948AF RCV RF Stacking Filter 6740-7080 MHz N
3EM16949AE XMT RF Stacking Filter 6440-6740 MHz N
RF Stacking Filters 11 GHz Table J
3EM05115AA RCV RF Stacking Filter 10700-11200 MHz N
3EM05115AC RCV RF Stacking Filter 11200-11700 MHz N
3EM05114AA XMT RF Stacking Filter 10700-11200 MHz N
3EM05114AC XMT RF Stacking Filter 11200-11700 MHz N
3EM23524AA Isolator Assy Lower 6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler N
3EM23524AB Isolator Assy Lower 6 GHz Hot Standby Space Diversity FD
3EM23524AC Isolator Assy Lower 6 GHz 1+0 (Non-Standby) N
3EM23524AG Isolator Assy Lower 6 GHz 1+1 HSB, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AH Isolator Assy Lower 6 GHz 2x(1+0), Space Div w/ Combiner N
3EM23524AJ Isolator Assy Lower 6 GHz 1+0, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AK Isolator Assy Lower 6 GHz Hot-Standby w/ Transmit Diversity
3EM23524AD Isolator Assy Upper 6 GHz Hot Standby 1:10 Coupler N
3EM23524AE Isolator Assy Upper 6 GHz Hot Standby Space Diversity or FD
3EM23524AF Isolator Assy Upper 6 GHz 1+0 (Non-Standby) N
3EM23524AL Isolator Assy Upper 6 GHz 1+1 HSB, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AM Isolator Assy Upper 6 GHz 2x(1+0), Space Div w/ Combiner N
3EM23524AN Isolator Assy Upper 6 GHz 1+0, Space Div w/ Combiner N
3EM23524AP Isolator Assy Upper 6 GHz Hot-Standby w/ Transmit Diversity
Isolator Kits 10.5/11 GHz Table J2
3EM24189AA Isolator Assy 10.5/11 GHz Hot Standby 1:10 Coupler N
3EM24189AB Isolator Assy 10.5/11 GHz Hot Standby Space Diversity or FD
3EM24189AC Isolator Assy 10.5/11 GHz 1+0 (Non-Standby) N
3EM24189AD Isolator Assy 10.5/11 GHz 1+1 HSB, Space Div w/ Combiner N
3EM24189AE Isolator Assy 10.5/11 GHz 2x(1+0), Space Div w/ Combiner N
3EM24189AF Isolator Assy 10.5/11 GHz 1+0, Space Div w/ Combiner N
3EM24189AH Isolator Assy 10.5 GHz Hot-Standby Transmit Diversity Antenna
3EM24189AG Isolator Assy 11 GHz Hot-Standby Transmit Diversity Antenna
Flange Adapter Kit Table J3
3DH04122HA Flange Adapter CPR-137 1PORT, 6Ghz N
3DH04122HB Flange Adapter CPR-137 2PORT, 6Ghz N
3DH04122HC Flange Adapter CPR-137 3PORT, 6Ghz N
3DH04122HD Flange Adapter CPR-159 1PORT, 6Ghz N
3DH04122HE Flange Adapter CPR-159 2PORT, 6Ghz N
3DH04122HF Flange Adapter CPR-159 3PORT, 6Ghz N
3DH04122HG Flange Adapter CMR-159 1PORT, 6Ghz N
3DH04122HH Flange Adapter CMR-159 2PORT, 6Ghz N
3DH04122HJ Flange Adapter CMR-159 3PORT, 6Ghz N
3DH04122HN Flange Adapter CPR-90 1PORT, 11Ghz N
3DH04122HP Flange Adapter CPR-90 2PORT, 11Ghz N
3DH04122HQ Flange Adapter CPR-90 3PORT, 11 Ghz N
3DH04122HR Flange Adapter CMR-90 1PORT, 11 Ghz N
3DH04122HS Flange Adapter CMR-90 2PORT, 11 Ghz N
3DH04122HT Flange Adapter CMR-90 3PORT, 11Ghz N
Waveguide Table H
3EM24197AA 6 GHz WAVEGUIDE, STRAIGHT N
3EM24197AB 6 GHz WAVEGUIDE, STRAIGHT N
3EM24191AA 6 GHz E-E BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24191AB 6 GHz E-E BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24197AC 6 GHz WAVEGUIDE, STRAIGHT N
3EM24190AA 6 GHz E-E-H-H BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24190AB 6 GHz E-E-H-H BEND WAVEGUIDE ADAPTER N
3EM24190AD 6 GHz E-E-H-H BEND WAVEGUIDE ADAPTER N ACCP 6 GHz
3DB20760BA MPT-XP L6GHz 5929.96-6168 Y
3DB20761BA MPT-XP L6GHz 6182-6420.04 Y
3DB20760BB MPT-XP L6GHz 5929.96-6168 (GR-3108 version) Y
3DB20761BB MPT-XP L6GHz 6182-6420.04 (GR-3108 version) Y
MPT-HCv2 L6 GHz Diplexers- Table E4
3DB20753BA 5929.96-6050 / 6182-6302.04 N
3DB20753BB 6032.96-6168 / 6285-6420.04 N
3DB20753BD 5929.96-6050 / 6182-6302.04 (GR-3108 version) N
3DB20753BE 6032.96-6168 / 6285-6420.04 (GR-3108 version) N
MPT-HCv2 U6GHz 160/340MHz Table E4
3DB20804BA MPT-HCv2 6420-6775 Y
3DB20806BA MPT-HCv2 6710-7115 Y
3DB20804BB MPT-HCv2 6420-6775 (GR-3108 version) Y
3DB20806BB MPT-HCv2 6710-7115 (GR-3108 version) Y
MPT-XP U6GHz 160/340MHz Table E4
3DB20763BA MPT-XP 6420-6775 Y
3DB20764BA MPT-XP 6710-7115 Y
3DB20763BB MPT-XP 6420-6775 (GR-3108 version) Y
3DB20764BB MPT-XP 6710-7115 (GR-3108 version) Y
MPT-HCv2 U6 160GHz Diplexers- Table E4
3DB20756BA 6540-6610 / 6710-6780 N
3DB20756BB 6590-6660 / 6750-6820 N
3DB20756BC 6640-6710 / 6800-6870 N
3DB20756BD 6540-6610 / 6710-6780 (GR-3108 version) N
3DB20756BE 6590-6660 / 6750-6820 (GR-3108 version) N
3DB20756BF 6640-6710 / 6800-6870 (GR-3108 version) N
MPT-HCv2 U6 340 GHz Diplexers- Table E4
3DB20755BA 6420-6600, 1 / 6760-6940, 1P (for HC only) N
3DB20755BB 6565-6720, 2 / 6905-7060, 2P (for HC only) N
3DB20755BC 6595-6775, 3 / 6935-7115, 3P (for HC only) N
3DB20755BG 6420-6600, 1 / 6760-6940, 1P (for HC & XP) N
3DB20755BH 6565-6720, 2 / 6905-7060, 2P (for HC & XP) N
3DB20755BJ 6595-6775, 3 / 6935-7115, 3P (for HC & XP) N
MPT-HCv2 11GHz 490/500MHz Table E4
3DB20371BB MPT-HC 11GHz 10695-10961 Y
3DB20547BB MPT-HC 11GHz 11199-11485 Y
3DB20546BB MPT-HC 11GHz 10933-11200 Y
3DB20548BB MPT-HC 11 GHz 11430-11705 Y
3DB20371BC MPT-HC 11GHz 10695-10961 (GR-3108) Y
3DB20547BC MPT-HC 11GHz 11199-11485 (GR-3108) Y
3DB20546BC MPT-HC 11GHz 10933-11200 (GR-3108) Y
3DB20548BC MPT-HC 11 GHz 11430-11705 (GR-3108) Y
MPT-HCv2 18GHz 1560 MHz Table E4
3DB20432BC MPT-HC 18GHz 17700-18140,5 (GR-3108) Y
3DB20433BC MPT-HC 18GHz 19260-19700,5 (GR-3108) Y
MPT-HCv2 23GHz 1200/1232 MHz Table E4
3DB20473BA MPT-HC 23GHz 21198-21819 Y
3DB20475BA MPT-HC 23GHz 22400-23019 Y
3DB20473BB MPT-HC 23GHz 21198-21819 (GR-3108) Y
3DB20475BB MPT-HC 23GHz 22400-23019 (GR-3108) Y
3DB20474BD MPT-HC 23GHz 21781-22400 (GR-3108) Y
3DB20476BD MPT-HC 23GHz 22981-23600 (GR-3108) Y
MPT-HC Modules Table E5
3DB20116BB MPT-HC XPIC Module Y
3DB20117BB MPT-HC RPS Module (GR-3108) Y
3DB20116BC MPT-HC XPIC Module (GR-3108) Y
MPT-HC/XP-HQAM 6Ghz
3DB20800DA MPT-HC-HQAM L6GHz low Y
3DB20802DA MPT-HC-HQAM L6GHz high Y
3DB20760DA MPT-XP-HQAM L6GHz low Y
3DB20761DA MPT-XP-HQAM L6GHz high Y
3DB20804DA MPT-HC-HQAM U6GHz low Y
3DB20806DA MPT-HC-HQAM U6GHz high Y
3DB20763DA MPT-XP-HQAM U6GHz low Y
3DB20764DA MPT-XP-HQAM U6GHz high Y
MPT-HC/XP-HQAM 11Ghz
3DB22000DA MPT-HC-HQAM 11GHz low Y
3DB22001DA MPT-HC-HQAM 11GHz high Y
3DB22002DA MPT-XP-HQAM 11GHz low Y
3DB22003DA MPT-XP-HQAM 11GHz high Y
MPT-HC/XP-HQAM 18Ghz
3DB20432DA MPT-HC-HQAM 18GHz 1560 1/1P Y
3DB20433DA MPT-HC-HQAM 18GHz 1560 1P/1 Y
MPT-HC/XP-HQAM 23Ghz
3DB20473DA MPT-HC-HQAM 23GHz 1200 1/1P Y
REV 4/3/2017 (2017) ed01
3DB20474DA MPT-HC-HQAM 23GHz 1200 2/2P Y
3DB20475DA MPT-HC-HQAM 23GHZ 1200 1P/1 Y
3DB20476DA MPT-HC-HQAM 23GHz 1200 2P/2 Y
MPT-HC/XP-HQAM 11 GHz Diplexer
3DB20991BD 11 GHz : 10695 10961 / 11199 11485 Y
3DB20991BE 11 GHz : 10933 11200 / 11430 11705 Y
3DB20991BF 11GHz CH3-3P SH.490-530MHz
MPT-HC Coupler Equal 3:3 Table E10
3CC58276AA 5.8GHz 3dB coupler N
3CC58056AA 6GHz 3dB coupler N
3CC14140AA 11GHz 3dB coupler N
3CC13473AA 18-25GHz 3dB coupler N
3CC13474AA 28-38GHz 3dB coupler N
3CC58276AC coupler 3 dB 5.7-7.1 GHz GR3108 N
3CC58224AB coupler 3 dB 10-11.7 GHz flat GR3108 N
3CC13473AC 18/23/25 GHZ 3dB COUPLER GR3108 N
3CC13474AC 38GHz 3dB coupler GR3108 N
MPT-HC Coupler Unequal 1:10 Table E9
3CC58276AB 5.8GHz 10dB coupler N
3CC58056AB 6GHz 10dB coupler N
3CC13473AB 18-25GHz 10dB coupler N
3CC13474AB 28-38GHz 10dB coupler N
3CC58056AD Coupler 10dB 6 GHz GR3108 N
3CC58276AD coupler 10 dB 5.7-7.1 GHz GR3108 N
3CC14140AD 11GHz 10dB coupler GR3108 N
3CC58226AB coupler 10 dB 10-11.7 GHz flat GR3108 N
3CC13473AD 18/23/25 GHZ 10dB COUPLER GR3108 N
3CC13474AD Coupler 38 GHz 10dB GR3108 N
MPT-HC 4x OMT Table E12
3CC58244AA OMT-C 6LGHz N
3CC58266AA OMT-C U6 GHz N
3CC58200AA OMT-C 11GHz N
3CC58201AA OMT-C 18GHz N
3CC58202AA OMT-C 23GHz N
MPT-HC 2xOMT Table E11
3CC58134AA OMT 6LGHz N
3CC58186AA OMT 6UGHz N
3CC58161AA OMT 11GHz N
3CC58229AA OMT 11 GHz flat N
3CC58164AA OMT 18GHz N
3CC58165AA OMT 23GHz N
MPT-HC OMT Coupler Termination Table E13
3CC58225AA 6 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58223AA 11 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58221AA 18/25 GHz 50 Ohm Termination N
3CC58220AA 38 GHz 50 Ohm Termination N
MPT-HC Mounting Table E7
3DB10137AB Non-integrated Pole Mount (GR-3108) N
3CC50172AA 5.8 GHz N-Type nose adapter N
3DB01460AB 6 GHz Nose for not integrated ant N
3CC50125AA 11GHz nose WR90 (flange UBR100) N
3CC50178AA 18-23 GHz nose adapter N
3DB02082AA 38 GHz nose adapter N
3EM24705AA Rack mount panel / Star adapter kit N
3EM24705AB ODU RACK MOUNT MPT-HC/MPRe 6 GHz N
Outdoor PoE
3DB19194AA PD-9501GO/FP/AC-NA N
3DB19195AA PD-OUT-MBK N
3CC52191AA Light Service alignment kit with LEMO connector
MPT-HC CAT5e IM Table A6
RTU’s per ODU or RF Transceiver Table B1
3EM23068AAAA RTU 40Mbps TRX Capacity N
3EM23068ABAA RTU 80Mbps TRX Capacity N
3EM23068ACAA RTU 120Mbps TRX Capacity N
3EM23068ADAA RTU 160Mbps TRX Capacity N
3EM23068AFAA RTU 220Mbps TRX Capacity N
3EM23068AEAA RTU 320Mbps TRX Capacity N
3EM23068AGAA RTU 450Mbps TRX Capacity N
3EM23068AHAA RTU 500Mbps TRX Capacity N
3EM23261AAAA 9500 MPR 5.8GHz Unlicensed RTU (MPT-HL only)
3EM23073AAAA 9500 MPR Adaptive Modulation RTU
3MU00086AAAA 9500 MPR MSP Ring RTU N
3MU00092AAAA 9500 MPR Packet Throughput Booster RTU N
3MU00122AAAA 9500 MPR XPIC RTU N
3MU00121AAAA 9500 MPR AES RTU N
3MU00148AAAA 1588 TC RTU N
3MU00149AAAA 1588 BC RTU (MPR 7.1 and greater) N
3MU00154AAAA 9500 MPR RTU 10G Interface N
3MU00155AAAA 9500 MPR RTU MSS-O L1 LAG N
3MU00156AAAA 9500 MPR RTU 5+ L1 LAG N
Upgrade RTU’s Table B2
3EM23577AAAA RTU 40Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ABAA RTU 80Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577ACAA RTU 120Mbps TRX Capacity Upgrade
3EM23577ADAA RTU 160Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BBAA RTU 220Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577AEAA RTU 320Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BCAA RTU 450Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577BTAA RTU 500Mbps TRX Capacity Upgrade N
3EM23577AFAA 9500 MPR 3EM23577AGAA 9500 MPR 5.8GHz
3EM23577AUAA 9500
3EM23577AHAA Capacity Upragde MPR-TR-40T80 N
3EM23577AJAA Capacity Upragde MPR-TR-40T120 N
3EM23577AKAA Capacity Upragde MPR-TR-40T160 N
3EM23577ALAA Capacity Upragde MPR-TR-40T320 N
3EM23577AMAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T120 N
3EM23577ANAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T160 N
3EM23577APAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T320 N
3EM23577AQAA Capacity Upgrade MPR-TR120T160 N
3EM23577ARAA Capacity Upgrade MPR-TR120T320 N
3EM23577ASAA Capacity Upgrade MPT-TR160T320 N
3EM23577BDAA Capacity Upgrade MPR-TR-40T220 N
3EM23577BEAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T220 N
3EM23577BFAA Capacity Upgrade MPR-TR-120T220 N
3EM23577BGAA Capacity Upgrade MPR-TR-160T220 N
3EM23577BHAA Capacity Upgrade MPR-TR-40T450 N
3EM23577BJAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T450 N
3EM23577BKAA Capacity Upgrade MPR-TR-120T450 N
3EM23577BLAA Capacity Upgrade MPR-TR-160T450 N
3EM23577BMAA Capacity Upgrade MPR-TR-220T450 N
3EM23577BNAA Capacity Upgrade MPR-TR-320T450 N
3EM23577BYAA Capacity Upgrade MPR-TR-40T500 N
3EM23577BZAA Capacity Upgrade MPR-TR-80T500 N
3EM23577CAAA Capacity Upgrade MPR-TR-120T500 N
3EM23577CBAA Capacity Upgrade MPR-TR-160T500 N
3EM23577CCAA Capacity Upgrade MPR-TR-220T500 N
3EM23577CDAA Capacity Upgrade MPR-TR-320T500 N
3EM23577CEAA Capacity Upgrade MPR-TR-450T500 N
3EM20277AB Optics SFP GigE 1310 NM Singlemode 10 Kilometer
3EM20277AC Optics SFP GigE 1310 NM Singlemode 40 Kilometer
3EM20277AD Optics SFP GigE 1550 NM Singlemode 80 Kilometer
1AB383760001 Optical SFP (F850 MM) for use in ODU MPT-HC
3CC50167AA Optical SFP (850 MM) for use in ODU MPT-HC
3CC50168AA Opt SFP 1000Base-LX for use in ODU MPT-HC Y
3CC50169AA Copper SFP (Finisar) not for use on ODU Y
1AB194670005 OC3 optical SFP, L.1.1 Y
3CC50165AA OC3 optical SFP, S.1.1 Y
3AL82027AA SFP+ 10GBASE-SR Y
3AL82026AA SFP+ 10GBASE-LR Y
3CC50183AA SFP 1000Base-BX20-U Y
3CC50184AA SFP 1000Base-BX20-D Y
3CC50198AA SFP 1000Base-BX40-U Y
3CC50199AA SFP 1000Base-BX40-D Y
Tributary Options Ethernet Cables/Supplies Table A1
3DB00683AA 18/23 GHz Flextwist G.O. N
Fiber Optic Jumpers Table A1
3EM23272AA KIT SUPPORT FOR 3 CORDS N/QMA IDU N
3EM23311AA N Jack Bulkhead to QMA Plug (14 inch) N
3EM23311AB N Jack Bulkhead to QMA Plug (108 inch) N
1AB388100001 SMA to QMA Adaptor N