Cisco 100G optical transceiver modules for sale 90% OFF LIST PRICE!

Cisco 100G optical transceiver modules
sales@1com.com
Large QTYs of each 100G
QSFP-100G-LR4-S USED
QSFP-40G-LR4 USED
QSFP-40GE-LR4 USED
QSFP-40G-ER4 USED
ONS-QSFP-4X10-MLR USED
ASR1000-ESP40 USED
ASR1000-RP2 USED
ASR1000-SIP40 USED
Cisco 100G optical transceiver modules

Alcatel for sale

Alcatel for sale
sales@1com.com
Alcatel
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACBB EBLT-E
3FE23196ACAB EBLT-E
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAB ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23088AAAA ECNC-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3AL95238AA OCC10 XFP APD
3AL95238CR OCC10 XFP APD
3AL95238AB OCC10 XFP APD
3AL95238AC OCC10 XFP APD
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AAAA LEMPA
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC17466AAAA PSPC-L
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79092AAAD P63E1
3AL78849AAAB HPROT
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78815ABAD IS-1.1
3AL34731AAAA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AAAE S-4.1
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AAAA POWER SUPPLY
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03666AAAA DC PEM 175 AMP
3HE03620AAAJ IOM3-XP
3HE03620AAAG IOM3-XP
3HE03620AAAF IOM3-XP
3HE03620AAAE IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03620AAAA IOM3-XP
3HE03615AAAC M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AAAB M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AAAA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02059AAAB FAN TRAY
3HE02036AAAB 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAB Chassis
3HE02036AAAA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AAAF 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAE SFM2-400G
3HE02032AAAD 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AAAD SFM2-400G
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAB SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AAAA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AAAA Shelf
3HE01110AAAA Fan Unit
3HE01024AAAA MCM
3HE01019AAAA Control Module
3HE01017AAAA DC-PEM
3HE01014AAAA CFM
3HE00062AA01 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AAAA LX-SFP
3HE00027AAAA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AAAA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AAAA NSLT-A
3FE26021AAAA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale

Ericsson KRC161282/2 RRUS 12 B3

Ericsson KRC161282/2 RRUS 12 B3
sales@1com.com
Ericsson KRC161282/2 RRUS 12 B3
Used Telecom Equipment Reseller

ALU & NSN for sale

ALU-NSN for sale
sales@1com.com
Number,Description,DC,RECTIFIER,50A,48VDC,108982109,RECTIFIER,NP1200,108990454,INFINITY,CABINET,TYCO,ELECTRONICS,INCLUDING,SPRING,CONTROLLER,P,N,108987439,109133427,2U,HIGH,CUSTOM,CONTROLLER,FOR,EPS,PACKAGE,P843D,1AF20427AAAA,G380,AC,socket,SHUKO,2301,810,0,03,CONTROLLER,FOR,HEAT,EXCHANGER,ES646,MONITOR,CONTROL,UNIT,MCU,ES646,ALARM,UNIT,ANYMEDIA,J85582R,2,POWER,SHELF,J85582,R,2,L25,L54,LINEAGE,2000,ECS,CONTROLLER,UNIT,with,Display,Unit,Controller,board,Interface,board,RIG225,AF11,22,RIG225,AF11,22,HEAT,EXCHANGER,External,FAN,RIG225,AF11,27,RIG225,AF11,27,HEAT,EXCHANGER,External,FAN,106456981,Pack,Digital,Service,Circuit,3,5ESS,UN363,Alcatel,Lucent,106456981,106586159,982AAB,CONTROL,BUS,TERMINATOR,846792596,Alcatel,Lucent,106586159,107207409,Switch,and,Convertor,Box,2M,Alcatel,Lucent,107207409,107219479,SUBRACK,CONTROLLER,SRC,LAA96,Alcatel,Lucent,107219479,107256026,Timing,Generator,Unit,5ESS,LAA110,Alcatel,Lucent,107256026,107406159,SC,LIGHTQUIDE,BUILD,OUT,10DB,FOR,MADMU,Alcatel,Lucent,107406159,107406233,FC,PC,Light,Guide,Build,Out,10db,Alcatel,Lucent,107406233,107566275,SUBRACK,CONTROLLER,SRC,LAA49C,Alcatel,Lucent,107566275,107665655,LAA101B,Alcatel,Lucent,107665655,107727828,Optical,Multiplexer,Unit,Alcatel,Lucent,107727828,107732570,User,Pannel,Module,Alcatel,Lucent,107732570,107742439,OPTICAL,AMPLIFIER,Alcatel,Lucent,107742439,107782310,ISM,2000,LPU,620,L,4,2,FC,Alcatel,Lucent,107782310,107823668,Pack,Disk,Drive,UN375E,Alcatel,Lucent,107823668,107855108,PPROC,STS192,LEY3,Alcatel,Lucent,107855108,107870313,U16,2,3,BOOSTER,PRE,AMP,Alcatel,Lucent,107870313,107893065,SUBRACK,CONTROLLER,49,EQ,PN,107893240,Alcatel,Lucent,107893065,108032814,Odu,OUT,DOOR,UNIT,606A,Alcatel,Lucent,108032814,108161332,FAN,SHELF,FAN,CMI,FAN,CM1,Alcatel,Lucent,108161332,108182387,LAA249,Alcatel,Lucent,108182387,108187949,STM16,TRANSLATOR,1550,W1,Alcatel,Lucent,108187949,108187956,STM16,TRANSLATOR,1550,W2,Alcatel,Lucent,108187956,108187964,STM16,TRANSLATOR,1550,W3,Alcatel,Lucent,108187964,108187980,STM16,TRANSLATOR,1550,W5,Alcatel,Lucent,108187980,108188004,STM16,TRANSLATOR,1550,W7,Alcatel,Lucent,108188004,108188038,STM16,TRANSLATOR,1550,W10,Alcatel,Lucent,108188038,108188087,STM16,TRANSLATOR,1550,W15,Alcatel,Lucent,108188087,108188095,Optical,Translator,Unit,41A16C,Alcatel,Lucent,108188095,108188111,STM16,TRANSLATOR,1550NM,W1,Alcatel,Lucent,108188111,108188129,STM16,TRANSLATOR,1550,W2,Alcatel,Lucent,108188129,108188137,STM16,TRANSLATOR,1550,W3,Alcatel,Lucent,108188137,108188160,STM16,TRANSLATOR,1550,W6,Alcatel,Lucent,108188160,108188178,STM16,TRANSLATOR,1550,W7,Alcatel,Lucent,108188178,108188186,Out,Alcatel,Lucent,108188186,108188194,STM16,TRANSLATOR,1550,W9,Alcatel,Lucent,108188194,108188202,STM16,TRANSLATOR,1550NM,W10,Alcatel,Lucent,108188202,108188210,STM16,TRANSLATOR,1550,W11,Alcatel,Lucent,108188210,108188228,STM16,TRANSLATOR,1550,W12,Alcatel,Lucent,108188228,108188269,STM16,TRANSLATOR,1550,W16,Alcatel,Lucent,108188269,108250101,OPTICAL,MULTIPLEXER,UNIT,OMU1,Alcatel,Lucent,108250101,108250507,OPTICAL,TRANSLATOR,UNIT,OTU1,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=931,500,FREQUENCY2=933,500,Alcatel,Lucent,108250507,108278086,STM,16,Line,Port,Unit,Inter,Working,LJB423,Alcatel,Lucent,108278086,108278094,STM,16,DWDM,OLS,80g,Channel,1,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278094,108278102,CP,LJB442,SI,16EML80,2,1,Alcatel,Lucent,108278102,108278110,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,3,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278110,108278136,STM,16,DWDM,OLS,80G,W5,Alcatel,Lucent,108278136,108278144,STM,16,DWDM,OLS,80G,W6,Alcatel,Lucent,108278144,108278151,STM,16,LH,OPTICAL,LINEPORT,1550NM,DWDM,OLS80G,W7,Alcatel,Lucent,108278151,108278169,STM,16,DWDM,OLS,80G,W8,Alcatel,Lucent,108278169,108278185,STM,16,DWDM,OLS80G,W10,Alcatel,Lucent,108278185,108278193,STM,16,DWDM,OLS,80g,Channel,11,SI16EML80,11,1,LJB451,Alcatel,Lucent,T108278193,108278201,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,12,SI16EML80,12,1,LJB452,Alcatel,Lucent,108278201,108278219,STM,16,DWDM,OLS80G,W13,LJB453,Alcatel,Lucent,108278219,108278227,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,14,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278227,108278235,STM,16,DWDM,Module,OLS80G,Channel,15,ADM16,1,Alcatel,Lucent,108278235,108278243,STM,16,DWDM,OLS,80G,W16,Alcatel,Lucent,108278243,108308941,STM4,S41+TRF+16X2,ET,Alcatel,Lucent,108308941,108308958,PACK,SCSI,HOST,ADAPTER,Alcatel,Lucent,108308958,108333428,Trib,Optical,STM,1,SH,Alcatel,Lucent,108333428,108344557,POWER,FILTER,Alcatel,Lucent,108344557,108361494,DACS4,4,1,Misc,Connection,Panel,Alcatel,Lucent,108361494,108402595,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,2,5,Alcatel,Lucent,108402595,108402603,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,5,Alcatel,Lucent,108402603,108402611,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,7,5,Alcatel,Lucent,108402611,108402629,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,10,Alcatel,Lucent,108402629,108402637,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,20,Alcatel,Lucent,108402637,108402645,FIBER,OPTIC,DCM,30KM,DCM,Alcatel,Lucent,108402645,108402652,FIBER,OPTIC,DCM,40KM,DCM,Alcatel,Lucent,108402652,108402660,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,50,Alcatel,Lucent,108402660,108402678,OLS400,DCM,Dispercing,Compensation,Module,DCM,60,Alcatel,Lucent,108402678,108442989,STM,16,DWDM,OLS,400g,9190,LJB501,Alcatel,Lucent,108442989,108443029,STM,16,DWDM,OLS,400G,9210,1,Alcatel,Lucent,108443029,108443243,STM,16,DWDM,OLS,400g,9320,LJB527,Alcatel,Lucent,108443243,108443284,STM,16,DWDM,OLS,400g,9340,LJB531,Alcatel,Lucent,108443284,108443706,STM,16,DWDM,OLS,400G,9550,1,Alcatel,Lucent,108443706,108443722,STM,16,DWDM,OLS,400g,9560,LJB575,Alcatel,Lucent,108443722,108443763,STM,16,DWDM,OLS,400G,9580,1,Alcatel,Lucent,108443763,108515776,POWER,LINE,FILTER,Alcatel,Lucent,108515776,108515834,STM1EE4,4,I,O,PANEL,Alcatel,Lucent,108515834,108515842,ALARAM,I,O,PANNEL,Alcatel,Lucent,108515842,108516428,LAN,I,O,PANNEL,Alcatel,Lucent,108516428,108542366,POWER,FILTER,Alcatel,Lucent,108542366,108584962,TRIB,OPTICAL,STN,1,SH,Alcatel,Lucent,108584962,108586173,WAD5,OC,192,STM,64,WAVELENGTH,ADD,DROP,WITH,UNIVERSAL,CONNECTORS,SC,Alcatel,Lucent,108586173,108586181,WAD6,OC,192,STM,64,WAVELENGTH,ADD,DROP,WITHUNIVERSAL,CONNECTORS,SC,Alcatel,Lucent,108586181,108609355,EPS,64,LEY42AE,108734641,Alcatel,Lucent,108609355,108616871,OTU30,OPTICAL,TRANSLATOR,UNIT,Alcatel,Lucent,108616871,108627225,Optical,Translator,Unit,Alcatel,Lucent,108627225,108645896,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=192,400THZ,FREQUENCY2=192,600THZ,Alcatel,Lucent,108645896,108645904,0TU31,LC,CONNECTOR,FREQ1,9200,FREQ2=9220,Alcatel,Lucent,108645904,108676644,63×2,Mbits,Card,LKA2,Alcatel,Lucent,108676644,108676669,Tributary,unit,ADM16,Alcatel,Lucent,108676669,108720228,Paddle,Board,8XLAN,100ohm,Comcode,Alcatel,Lucent,108720228,108728973,400G,ULBO,KIT,1,FIBER,OPTIC,COMPONENTS,UNIVERSAL,BUILDOUT,SYSTEM,Alcatel,Lucent,108728973,108733908,OC192,STM64,DWDM28,Alcatel,Lucent,108733908,108734641,EPS,64,SWITCH,Alcatel,Lucent,108734641,108734666,OC48,STM,16,DWDM01,CARD,Alcatel,Lucent,108734666,108742255,OC192,STM64,1,5IRS1,Alcatel,Lucent,108742255,108756107,AMI,PLUS,2X,E3,Option,Card,X2E3,V2,108756107,108890088,Galaxy,Vector,Controller,PCB,108890088,108904020,STM,16,L,16,1,Port,Unit,Alcatel,Lucent,108904020,108905597,ADMU,Paddle,Board,12XE3,DS3,PBG4,108905597,108908898,AM1,Plus,AD,S4,1,16,E10,Alcatel,Lucent,108908898,109000208,Optical,Pack,OP10,1,5LR1,80,KM,KFA6,109000208,109001453,Lambda,Unite,Timig,Interface,E1,Ds1,109001453,109001461,Connection,Interface,Controller,Alcatel,Lucent,109001461,109006247,Lambda,Unite,Op10,10,800G,195,4Thz,1534,25Nm,Channel,10,109006247,109006270,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,195,3,THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA91,S,Alcatel,Lucent,109006270,109006312,Op10,01,80,800G,KFA95,109006312,109006338,Lambda,Unite,Op10,18,800G,195Thz,1537,4Nm,Alcatel,Lucent,109006338,109006494,Labmda,Unite,Op10,34,800G,194,2Thz,1543,73Nm,Ch,34,Alcatel,Lucent,109006494,109006510,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,194,1THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA115,S,Alcatel,Lucent,109006510,109006551,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,193,9THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA119,S,Alcatel,Lucent,109006551,109006601,STM,64,COLOURED,OPTICS,INTERFACE,193,7,THZ,ADDED,IN,THE,REVISED,SCOPE,KFA123,Alcatel,Lucent,109006601,109008607,OPTICAL,CARRIER,OC192,STM64,1,PORT,DIRECT,OPTICS,FOR,400G,800G,40,80,COLOURS,Alcatel,Lucent,109008607,109011528,16,EI,Option,Card,Alcatel,Lucent,109011528,109042911,OTU30,LC,CONNECTOR,FRIQUENCY1=928,000,FREQUENCY2=930,000,WSPG08B,Alcatel,Lucent,109042911,109043018,OTU30,LC,connector,Frequency1=,927,000,Frequency2,=,929,000,Alcatel,Lucent,109043018,109045203,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQ1=195,600THZ,1532,681NM,FREQ2,195,800THZ,1531,115NM,Alcatel,Lucent,109045203,109045229,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQ1=194,800THZ,1538,975NM,FREQ2,195,000THZ,1537,397NM,Alcatel,Lucent,109045229,109045237,OTU31,LC,CONNECTOR,FRIQUENCY1=944,000,FREQUENCY2=946,000,Alcatel,Lucent,109045237,109045245,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=940,000,FREQUENCY2=942,000,Alcatel,Lucent,109045245,109045252,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=193,600THZ,FREQUENCY2=193,800THZ,Alcatel,Lucent,109045252,109045278,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=924,000,FREQUENCY2=926,000,Alcatel,Lucent,109045278,109045286,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=924,000,FREQUENCY2=926,000,Alcatel,Lucent,109045286,109045310,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=951,000,FREQUENCY2=953,000,WSRG12B,Alcatel,Lucent,109045310,109045328,OLS400G,800G,OTU31,THROUGH,STM,64,9490,9470,Alcatel,Lucent,109045328,109045344,TRANSLATOR,UNIT,THROUGH,OTU31,Alcatel,Lucent,109045344,109045351,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=935,000,FREQUENCY2=937,000,Alcatel,Lucent,109045351,109045385,OTU31,LC,CONNECTOR,FREQUENCY1=923,000,FREQUENCY2=925,000,Alcatel,Lucent,109045385,109056705,CIRCUIT,PACK,OLS,1,6T,WSA020B,EQ,PN,108249970,Alcatel,Lucent,109056705,109091595,6,P0RT,622M,IR,SH,1310,NM,15KM,Alcatel,Lucent,109091595,109091603,Lambda,Unite,OC3,STM1,16,ports,IR,SH,1300,nm,15km,Alcatel,Lucent,109091603,109126678,NP2500,Rectifier,2600W,52V,50A,Alcatel,Lucent,109126678,109181719,OC192,STM64,DWDM26,Alcatel,Lucent,109181719,109187211,Lambda,Unite,Power,Interface,100,109187211,109192146,XC640,KFD2,S3,4,LAMBDA,UNITE,CIRCUIT,PACK,Alcatel,Lucent,109192146,109192203,Oc48,STM16,Parent,Board,for,8,SFP,Modules,Alcatel,Lucent,109192203,109192245,Lambda,Unite,1000,Base,Lx,Ethernet,Interface,4,Ports,Alcatel,Lucent,109192245,109192252,STM,1,ELECTRICAL,8,PORTS,Alcatel,Lucent,109192252,109192278,Lambda,Unite,OC48,STM16,LR,LH,1500nm,80km,SFP,M,w,1,Port,109192278,109192286,OM2G5,SFP,MODULE,40,KM,Alcatel,Lucent,109192286,109195594,SWITCHING,UNIT,XC320,B,W,ONNS,Alcatel,Lucent,109195594,109196204,DCM,Shelf,Alcatel,Lucent,109196204,109199521,Pb,63X2Mb,S,120,1,N,P,Un,Protection,Alcatel,Lucent,109199521,109202473,Tributary,port,STM,16,signals,MSP,protection,LKA22,Alcatel,Lucent,109202473,109202481,ADMU,1,x,STM,16,L16,1,1,3um,ITU,LKA23,109202481,109209262,ADMU,PB,12,X,E3,DS3,PROT,1+1,PBP1,Alcatel,Lucent,109209262,109231969,WSA031+B,OPTICAL,AMPLIFIER,WITH,LC,CONNECTOR,OA1,C,BAND,Alcatel,Lucent,109231969,109281634,STM,64,L64,2C,Card,1,5um,CC,272,128,80Km,Alcatel,Lucent,109281634,109281642,STM,64,Optical,Transmission,Unit,1,5um,Alcatel,Lucent,109281642,109281840,ADM,MULTI,STM,MAIN,BOARD,12,STM,1E,16,STM1O,4,STM,4,LKA,39,Alcatel,Lucent,109281840,109285478,ADMU,PB,12XSTM,1E,Un,Protected,PBP5,109285478,109285486,Pb,12XSTM,1E,Protection,1+1,Alcatel,Lucent,109285486,109294694,ADM,GBE,LX,SFP,Module,5,Km,109294694,109294702,ADMU,GBE,SX,SFP,module,109294702,109303610,Op10,Parent,Pack,for,2,Modules,Alcatel,Lucent,109303610,109305292,Lambda,Unite,OC192,STM64,IR,SH,1550Nm,40Km,M,W,1Port,Alcatel,Lucent,109305292,109305300,LAMBDA,UNITE,OC,192,STM64,INTRA,OFFICE,1300NM,600M,MW,1,PORT,Alcatel,Lucent,109305300,109306944,LAMBDA,UNITE,STM1,STM4,PARENT,BOARD,FOR,8,SFP,MODULE,Alcatel,Lucent,109306944,109306977,LAMBDA,UNITE,155M,1310,NM,IR,SH,15,KM,SFP,1MW,1PORT,109306977,109306993,155M,1310nm,LR,LH,40km,SFP,Module,with,1,Port,109306993,109307009,622M,1310NM,IR,SH,15KM,SFP,M,W,1,PORT,Alcatel,Lucent,109307009,109307017,OM622,SFP,MODULE,40,KM,Alcatel,Lucent,109307017,109311977,ADMU,12,X,E3,DS3,Switchable,LKA8B,Alcatel,Lucent,109311977,109337386,ADMU,Quad,STM,16,Core,unit,4,X,STM,16,SFP,CC,272,128,LKA48,Alcatel,Lucent,109337386,109399592,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,METRO,ADM,Alcatel,Lucent,109399592,109464222,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,WS,ADM,16,1,Alcatel,Lucent,109464222,109469809,STM,1,S1,1,SFP,Short,Range,Card,Alcatel,Lucent,109469809,109481333,ADMU,PB,6XSTM,1O,PBP8,Alcatel,Lucent,109481333,109484345,Tributary,unit,using,STM,16SFP,s,Alcatel,Lucent,109484345,109487439,Lambda,Unite,Controller,Pack,Alcatel,Lucent,109487439,109487447,LOXC,CP,15,GBPS,kfa700,109487447,109487652,ADMU,SFP,LH,40KM,L,1,1,OML1,1,109487652,109487660,SFP,L,1,2,LH,80KM,109487660,109487678,SFP,SH,15KM,S,1,1,109487678,109487686,SFP,2,KM,OM2G5,I16,109487686,109487702,OM2G5,L16,SFP,MODULE,OC,48STM,16,LR,1,L,16,1,Alcatel,Lucent,109487702,109487710,ADMU,SFP,80,KM,OML16,2,109487710,109487728,ADMU,SFP,LH,40km,L,4,1,OML4,1,109487728,109487744,SFP,Sh,15Km,S,4,1,Alcatel,Lucent,109487744,109487900,STM,64,Optical,Interface,Board,Alcatel,Lucent,109487900,109492678,ADMU,2,X,GBE,FULL,ONE,SLOT,LKA53,Alcatel,Lucent,109492678,109497354,64,Port,for,Analogue,Subscriber,LPZ640,Alcatel,Lucent,109497354,109503649,OC192,STM64,LR,LH,1550Nm,80Km,Module,with,1,Port,P1L1,2D2,G,659,1,Alcatel,Lucent,109503649,109509679,ASC102,AMU,Option,Card,63XE1,120,ohm,Alcatel,Lucent,109509679,109509687,Metropolis,AMU,SFP,STM,4,S4,1,OM622T101,109509687,109509695,Metropolis,Amu,STM,4,L4,1,SFP,OM622T1021,Alcatel,Lucent,109509695,109509703,STM,4,L4,2,SFP,Long,Range,Card,Alcatel,Lucent,109509703,109509711,Metropolis,Amu,STM,16,Sh,1310Nm,2Km,109509711,109509729,METROPOLIS®,AMU,STM,16,SH,1310NM,15,KM,Alcatel,Lucent,109509729,109509737,Metropolis,Amu,STM,16,Sh,1310Nm,40Km,Alcatel,Lucent,109509737,109509745,AMU,STM,16,SH,1550nm,80,km,Alcatel,Lucent,109509745,109509752,ASH101,AMU,Subrack,Vertical,Mount,Alcatel,Lucent,109509752,109509786,ASH104,AMU,Shelf,Fan,Alcatel,Lucent,109509786,109526483,Gigabit,Ethernet,SFP,SX,850Nm,Alcatel,Lucent,109526483,109526491,Omgbet102,Metropolis,Amu,Gigabit,Ethernet,Sfp,Sfp,Lx,1300Nm,Alcatel,Lucent,109526491,109534883,SFP,GbE,70KM,109534883,109536763,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,METRO,ADM,Alcatel,Lucent,109536763,109543504,ASC105,AMU,2XE,FE,2E,FE,GbE,4E1,Card,ASC105,Alcatel,Lucent,109543504,109546630,UNITE,KFA720,OPTICAL,INTERFACE,Alcatel,Lucent,109546630,109546648,OC48,STM16,Parent,Board,for,4,SFP,Module,Alcatel,Lucent,109546648,109546796,Unite,1Gbe,SFP,1310,NM,5KM,OMGE1,LX1,Alcatel,Lucent,109546796,109546838,Unite,10G,10km,XFP,OMX10,10KM1,OMX10G172405040,Alcatel,Lucent,109546838,109546853,Unite,10G,40km,XFP,OMX10,40KM1,OMX10G40,Alcatel,Lucent,109546853,109552935,Core,Unit,Alcatel,Lucent,109552935,109552943,1,X,STM,16,SFP,CC,176,64,LKA481,Alcatel,Lucent,109552943,109552984,System,Cotroller,Enhanced,Alcatel,Lucent,109552984,109552992,IP,LAN,12,12x,full,rate,e,FE,12,switched,E,FE,10,100,BASE,T,Eth,Alcatel,Lucent,109552992,109553685,Paddle,Brd,12xLAN,100,Ohm,PBL12,Alcatel,Lucent,109553685,109553693,ADMU,PADDLE,BRD,12X,LAN,SFP,PB,Alcatel,Lucent,109553693,109555516,AMU,Main,Card,STM1,STM4,ASC101B,Alcatel,Lucent,109555516,109558544,CFI1024,Flash,Memory,for,CTL,3S,KFA537,Alcatel,Lucent,109558544,109559278,XFPOP10D,PAR2XFP,KFA632,Alcatel,Lucent,109559278,109561258,OPTICAL,CARRIER,OC192,MULTI,RATE,SR,1,XFP,MODULE,10G,G,709,LANPHY,SR,1,VSR2000,2R1,10GBASE,LR,Alcatel,Lucent,109561258,109564492,LOWER,ORDER,CROSS,CONNECTION,UNIT,LOXC40G3S,Alcatel,Lucent,109564492,109564500,Unite,Low,Order,Crossc,Connect,Unit,LOXC40G3S,1,Alcatel,Lucent,109564500,109565564,Lag1900,Fan,Unit,Lag1900,Fan,Unit,Mandatory,for,Lag1900,Alcatel,Lucent,109565564,109577841,OPTICAL,MODULE,1675,LAMBDA,UNIT,OMX10G80,10G,G,709,LANPHY,LR,2C,P1L1,2D2,ZR,Alcatel,Lucent,109577841,109579896,AMU,Option,card,Ethernet,Switched,2x,E,FE,2x,FE,GE,and,4x,E1,ASC108,Switched,Alcatel,Lucent,109579896,109579904,AMU,Option,Card,Alcatel,Lucent,109579904,109583963,ADMU,OPTICAL,MODULE,METRO,ADM,OM2G5,S16,1,Alcatel,Lucent,109583963,109585620,ADMU,PADDLE,BOARD,BACKPLANE,METRO,ADM,Alcatel,Lucent,109585620,109587063,Rgu550,Ringing,Generator,Alcatel,Lucent,109587063,109587527,Optical,Module,OM100B,LX,SFP,109587527,109588954,ASC110,AMU,Main,Card,with,2x,Multirate,STM,16,and,2x,STM,1,4,Alcatel,Lucent,109588954,109600148,ADMU,M,Universal,SC3,SYSTEM,CONTROLLER,EXTENDED,LKA21B,Alcatel,Lucent,109600148,109613836,XFP,TRANSCEIVER,OC192,IR,2,10GBASE,ER,EW,Alcatel,Lucent,109613836,109623884,ADMU,XFP,2KM,I,64,1R,I,64,1,109623884,109623892,ADMU,XFP,80km,L,64,2,P1L1,2D2,Alcatel,Lucent,109623892,109623900,ADMU,XFP,40KM,S,64,2B,S,64,3B,109623900,109624494,ADMU,1XSTM,64,XFP,CC,272,128,LKA60,Alcatel,Lucent,109624494,109624510,System,Controller,Enhanced,Requires,2x,XFP,Modules,Alcatel,Lucent,109624510,109642629,ADMU,STM,16,4,Port,Tributary,Card,Main,Board,SFP,LKA146,109642629,109643759,AMU,Fast,Ethernet,SFP,100BASE,LX,109643759,109645101,ADMU,GBE,4,port,IP,GE,8F,OS,LKA58,Alcatel,Lucent,109645101,109655225,CIRCUIT,PACK,1655,AMU,ASC111,E3DS3,3,E14,Alcatel,Lucent,109655225,109676569,SCO,refurbished,Spare,ASM3,1,2Ghz,Netra,20,EQ,PN,848968244,Alcatel,Lucent,109676569,109676593,Spare,Part,ASM3,HA,ASM3,EDU,109676593,109676601,ASM3,HA,ASM3,36G,EDU,Hard,Disk,109676601,109676619,ASM3,NETRA,73,G,Drive,109676619,1AB017500062,1830PSS,CIRCUIT,BREAKER,15A,FOR,1830,PDU,Alcatel,Lucent,1AB017500062,1AB017500066,1830PSS,BREAKER,25A,Alcatel,Lucent,1AB017500066,1AB017500070,1830PSS64,CIRCUIT,BREAKER,100A,Alcatel,Lucent,1AB017500070,1AB017500078,1830,PSS,BREAKER,63A,Alcatel,Lucent,1AB017500078,1AB105900049,VDSL,CIRCUIT,BREAKER,3A,Alcatel,Lucent,1AB105900049,1AB105900050,VDSL,CIRCUIT,BREAKER,6A,Alcatel,Lucent,1AB105900050,1AB142650009,VDSL,RCD,10A,Alcatel,Lucent,1AB142650009,1AB171360001,C32,circuit,breaker,32A,Alcatel,Lucent,1AB171360001,1AB196610003,VDSL,Load,CIRCUIT,BREAKER,6A,Alcatel,Lucent,1AB196610003,1AB196610004,VDSL,Load,CIRCUIT,BREAKER,10A,Alcatel,Lucent,1AB196610004,1AB196610005,VDSL,Battery,breaker,20A,Alcatel,Lucent,1AB196610005,1AB214540001,1830PSS,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,Alcatel,Lucent,1AB214540001,1AB214540002,1830PSS,XFP,10GBE,BASE,S,UP,TO,10,3,GBS,Alcatel,Lucent,1AB214540002,1AB215120039,1830PSS,PROTECTION,Y,CABLE,SPLITTER,SMF,Alcatel,Lucent,1AB215120039,1AB215120056,1830PSS,Duplex,Jumper,3,5M,ETSI,SM,for,Internal,Connection,Alcatel,Lucent,1AB215120056,1AB215120071,1830PSS,SHORT,JUMPER,140MM,VOA,APPLICATION,Alcatel,Lucent,1AB215120071,1AB215120076,1830PSS,Short,Jumper,155MM,VOA,Application,1AB215120076,1AB215120078,1830PSS,SIMPLEX,JUMPER,3,5M,ETSI,Alcatel,Lucent,1AB215120078,1AB217280001,1830PSS,XFP,S64,2B,10GBE,BASE,E,1AB217280001,1AB224950001,OVP,module,for,10p,LSA+NT,230V,Alcatel,Lucent,1AB224950001,1AB252030001,1830PSS,10DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB252030001,1AB303740001,VAL,MS,BE,base,for,surge,arrestors,Alcatel,Lucent,1AB303740001,1AB303980002,C3,circuit,breaker,3A,Alcatel,Lucent,1AB303980002,1AB305160001,Door,Switch,Alcatel,Lucent,1AB305160001,1AB305220001,HEX,30W,K,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AB305220001,1AB313190001,HEX,External,Fan,Equivalent,Part,Nos,409072493,409072501,1AB313190001,1AB359780003,EL,TRX,SFP,10,100,1000BASE,T,40,+85,B,Alcatel,Lucent,1AB359780003,1AB371240001,1830PSS,8DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371240001,1AB371250001,1830PSS,4DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250001,1AB371250002,1830PSS,2DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB371250002,1AB371250003,1830PSS,6DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250003,1AB371250004,1830PSS,12DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250004,1AB371250005,1830PSS,14DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250005,1AB371250006,1830PSS,1DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB371250006,1AB371250007,1830PSS,3DB,Attenuator,Alcatel,Lucent,1AB371250007,1AB371250008,1830PSS,5DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250008,1AB371250009,1830PSS,7DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250009,1AB371250010,1830PSS,9DB,ATTENUATOR,Alcatel,Lucent,1AB371250010,1AB373110001,1830PSS,OE,TRX,SFP,CWDM,PIN,CH51,B,SFP,Multirate,STM,1,16,Alcatel,Lucent,1AB373110001,1AB373120001,1830PSS,OE,TRX,SFP,CWDM,APD,CH51,B,SFP,1AB373120002,OC3,STM1,APD,ULH,SFP,1510NM,Alcatel,Lucent,1AB373120002,1AB373120004,1830PSS,SFP,EULH,OSC,1510,APD,Alcatel,Lucent,1AB373120004,1AB375380002,1830PSS,ALU,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,FIBER,MODULE,Alcatel,Lucent,1AB375380002,1ab375380003,ALU,XFP,S,64,2B,10GBE,BASE,E,Alcatel,Lucent,1AB375380003,1AB375380004,10GBPS,1550NM,80KM,XFP,TRANSCEIVER,LC,TYPE,Alcatel,Lucent,1AB375380004,1AB375380005,1830PSS64,ALU,XFP,S,64,2B,10GBE,BASE,E,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB375380005,1AB375380007,1830PSS64,ALU,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB375380007,1AB375380008,ALU,XFP,P1L1,2D2,10GBE,BASE,Z,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB375380008,1AB375380013,ALU,XFP,I,64,1,10GBE,BASE,L,Alcatel,Lucent,1AB375380013,1AB375650011,ALU,XFP,DW100U,50,Alcatel,Lucent,1AB375650011,1AB375650013,ALU,XFP,DW100U,48,Alcatel,Lucent,1AB375650013,1AB375650014,ALU,XFP,DW100U,47,Alcatel,Lucent,1AB375650014,1AB375650015,ALU,XFP,DW100U,46,Alcatel,Lucent,1AB375650015,1AB375650016,ALU,XFP,DW100U,45,Alcatel,Lucent,1AB375650016,1AB375650017,ALU,XFP,DW100U,44,Alcatel,Lucent,1AB375650017,1AB375650018,ALU,XFP,DW100U,43,Alcatel,Lucent,1AB375650018,1AB375650019,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,42,OC192,STM64,G,709,10GbE,Alcatel,Lucent,1AB375650019,1AB375650020,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,41,OC192,STM64,G,709,10GbE,Alcatel,Lucent,1AB375650020,1AB375650021,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,40,Alcatel,Lucent,1AB375650021,1AB375650023,ALU,XFP,DW100U,38,Alcatel,Lucent,1AB375650023,1AB375650024,ALU,XFP,DW100U,37,Alcatel,Lucent,1AB375650024,1AB375650025,XFP,DW100U,36,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650025,1AB375650026,XFP,DW100U,35,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650026,1AB375650027,1830PSS,ALU,XFP,DW100U,34,Alcatel,Lucent,1AB375650027,1AB375650028,XFP,OC192,STM64,G,709,10GbE,Alcatel,Lucent,1AB375650028,1AB375650029,XFP,DW100U,32,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650029,1AB375650030,XFP,DW100U,31,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650030,1AB375650031,XFP,DW100U,30,WDM,Dispersion,Compensation,Modules,Alcatel,Lucent,1AB375650031,1AB375650032,ALU,XFP,DW100U,29,Alcatel,Lucent,1AB375650032,1AB375650046,1830PSS,XFP,DWDM,TUNABLE,CT,Alcatel,Lucent,1AB375650046,1AB376350001,1830PSS,ALU,SFP,S,1,1,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376350001,1AB376360001,1830PSS,ALU,SFP,S,4,1,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376360001,1AB376370001,1830PSS,ALU,SFP,I,16,1,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376370001,1AB376370004,1830PSS64,ALU,SFP,L,16,2,5,+85,Alcatel,Lucent,1AB376370004,1AB376370005,1830PSS64,ALU,SFP,S,16,1,ANY,RATE,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376370005,1AB376720001,1830PSS64,ALU,SFP,GBE,SX,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376720001,1AB376720002,1830PSS,ALU,SFP,GBE,LX,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376720002,1AB376720003,1830PSS,ALU,SFP,GBE,ZX,40,+85,Alcatel,Lucent,1AB376720003,1AB378370001,1830PSS,ALU,XFP,CWDM,LH,1471NM,Alcatel,Lucent,1AB378370001,1AB379640001,1830PSS,ALU,SFP,MODULE,FC,2FC,4FC,850NM,Alcatel,Lucent,1AB379640001,1AB379640002,1830PSS,ALU,SFP,FC,2FC,4FC,1300NM,Alcatel,Lucent,1AB379640002,1AB379640003,SFP,FC,2FC,4FC,850NM,Alcatel,Lucent,1AB379640003,1AB390930002,SFP+,10GBASE,LR,10G,FC,10KM,SMF,5,+85,Alcatel,Lucent,1AB390930002,1AB394040003,1830PSS,ALU,XFP,DWDM,TUNABLE,Z,CHIRP,5,+70,Alcatel,Lucent,1AB394040003,1AB396080001,EVOA,SFP,1830,PSS,PHOTONIC,SERVICE,SWITCH,Alcatel,Lucent,1AB396080001,1AB402160012,1830PSS,CFP,100G,4X25G,SR,100G,LR4,W,HEATSINK,Alcatel,Lucent,1AB402160012,1AB402570001,VDSL,AC,UNIT,Alcatel,Lucent,1AB402570001,1AB426470001,1830PSS,CFP2,100G,BASE,LR4,4X25G,SINGLE,RATE,100GE,Alcatel,Lucent,1AB426470001,1AD151930001,Fiber,Storage,Tray,2U,Alcatel,Lucent,1AD151930001,1AD170330001,Lamp,System,Alcatel,Lucent,1AD170330001,1AF12428AAAA,Flat,Pack,2KW,Rectifier,Module,Alcatel,Lucent,1AF12428AAAA,1AF18918AAAA,Compack,controller,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AF18918AAAA,1AF18921AAAA,Micropack,48,250,CC,250W,Rectifier,in,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AF18921AAAA,1AF19408AAAA,Micropack,Power,Core,G2,4,PCMicropack,48,250,4PC,controller,1PC3m,Temp,Sense,cable,1PC,Base,Batt,2+LVBD,G2,1PC,Alcatel,Lucent,1AF19408AAAA,1AF20084AAAA,Micropack,Power,Core,standalone,G2,Rittal,VDSL2,Cabinet,Alcatel,Lucent,1AF20084AAAA,1AF20395AAAA,Voltage,Distribution,Panel,PS,3U,with,OVP,on,DIN,rail,Alcatel,Lucent,1AF20395AAAA,1AF21262AAAA,Vertical,Fiber,Management,Alcatel,Lucent,1AF21262AAAA,241115,001,FATPACK2,Rectifier,241115,001,241115,1,Rectifier,Flatpack,2,241115,100,2FSC,2,1,75,6,DACS4,4,1,Station,Clock,Distribution,Adapter,Alcatel,Lucent,2FSC,2,1,75,6,300064623,DC,PRE,WIRED,CHASSIS,Alcatel,Lucent,300064623,300064706,FAN,TRAY,Alcatel,Lucent,300064706,300274792,GX5501,Port,OC48LSTM,16,Smfatm,Phy,Lr2,Nm,Phy,1550,Alcatel,Lucent,300274792,300275633,4,Port,OC3,STM1,ATM,Flow,Control,Processor,Card,32,MB,APS,Capable,Alcatel,Lucent,300275633,300275641,1PORT,OC12,STM4,ATM,FLOW,CONTROL,PROCESSOR,CARD,128,MB,810,00280,28,And,11076A,Alcatel,Lucent,300275641,300458494,Cable,Assembly,32Pair,AP,300458494,300498342,ADMU,RACK,POWER,CABLE,16,MM2,BLUE,30M,Alcatel,Lucent,300498342,35112614719X,ADM4,1,SVC,Connecting,board,Alcatel,Lucent,35112614719X,35112615183X,ADM4,1,SUPV,Connecting,board,Alcatel,Lucent,35112615183X,3AG33008AB,1830PSS64,POWER,SUPPLY,FILTER,Alcatel,Lucent,3AG33008AB,3AG33008AC,1830PSS,PSF3T8,PSS,64,PWR,SUPPLY,FLTR,C,VERSION,Alcatel,Lucent,3AG33008AC,3AG33025AD,1830PSS,PSS,64,MATRIX,3,8T,Alcatel,Lucent,3AG33025AD,3AG33102AA,1830PSS64,BUS,TERMINATION,Alcatel,Lucent,3AG33102AA,3AG33104AA,1830PSS64,BUS,TERMINATION,CMISS,Alcatel,Lucent,3AG33104AA,3AG33210AB,1830PSS,SHELF,1830,PSS,64,Alcatel,Lucent,3AG33210AB,3AG33233AA,1830PSS64,HIGH,POWER,CONN,FUSE,ALARM,PANEL,Alcatel,Lucent,3AG33233AA,3AG33295AA,1830PSS64,10X10G,UNIVERSAL,XFP,Alcatel,Lucent,3AG33295AA,3AG33589AA,DUST,FILTER,Alcatel,Lucent,3AG33589AA,3AG33682AA,1830PSS,SENSOR,KIT,PRESSURE,1830,PSS,64,Alcatel,Lucent,3AG33682AA,3AG33780AB,PSS64,CABLE,KIT,ETSI,ANSI,Alcatel,Lucent,3AG33780AB,3AG33782AB,INSTALLATION,KIT,1830,PSS,64,ETSI,Alcatel,Lucent,3AG33782AB,3AG33784AB,Installation,Kit,PSS,64,ANSI,Alcatel,Lucent,3AG33784AB,3AG33966AA,Installation,Kit,Vertical,Fiber,ANSI,Alcatel,Lucent,3AG33966AA,3AG34048AA,1830PSS,24,X,MULTIRATE,UNIVERSAL,SFP,Rel,6,Alcatel,Lucent,3AG34048AA,3AG34224AA,1830PSS,1AN100G,1X100G,ANY,Alcatel,Lucent,3AG34224AA,3AG34251AA,1830PSS,PSS,64,FIRST,LEVEL,CONTROLLER,B,VERSION,Alcatel,Lucent,3AG34251AA,3AL42014AC,PBA,SPCM,S4,10CCTS115nF12K,2,4VTSTRLY,Alcatel,Lucent,3AL42014AC,3AL81820AA,1830PSS,CFP2,100G,BASE,LR4,4X25G,DUAL,RATE,100GBE,OTU,4,Alcatel,Lucent,3AL81820AA,3CC08221AAAC,CONNECTOR,25PTS,+,CAPOT,Alcatel,Lucent,3CC08221AAAC,3CC12991AAXX,ODU,18,1010,1,1P,ETSI,3CC12991AAXX,3CC12993AAXX,ODU,18,1010,1P,1,ETSI,3CC12993AAXX,3CC13473AA,13,15,GHZ,COUPLER,Alcatel,Lucent,3CC13473AA,3CC13473ABAA02,OUT,DOOR,UNIT,ODU,COUPLER,Alcatel,Lucent,3CC13473ABAA02,3CC13688AAAB06,ODU,Outdoor,Unit,Alcatel,Lucent,3CC13688AAAB06,3CC13688AAXX,ODU9413UX,FLAT,FS,=,266MHZ,1,1,Alcatel,Lucent,3CC13688AAXX,3CC13689AAXX,ODU,9413,UX,FLAT,FS=266MHZ,2,2,3CC13689AAXX,3CC13691AAXX,ODU,9413,UX,FLAT,FS=266MHZ,2,2,3CC13691AAXX,3CC14017AAAA,IDU,MAIN,16X2,LUX40,OR,LUX50,Alcatel,Lucent,3CC14017AAAA,3CC14020AAAA,IDU,EXT,FULL,16X2,Alcatel,Lucent,3CC14020AAAA,3CC14688AAAB07,ODU,Outdoor,Unit,Alcatel,Lucent,3CC14688AAAB07,3DB00090AA,48,TO,60V,DC,DC,CONVERTER,Alcatel,Lucent,3DB00090AA,3DB00222AA,18723,18958,MHZ,L,O,DS=1010,Alcatel,Lucent,3DB00222AA,3DB00619AA,Power,Supply,Unit,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB00619AA,3DB01044AA,12758,12856,MHZ,L,O,DS=266,Alcatel,Lucent,3DB01044AA,3DB01264AA,5,9,6,4,GHZ,TRANSMITTER,A,3DB01268AA,3DB01268AA,RECEIVER,5,9,7,1GHZ,Alcatel,Lucent,3DB01268AA,3DB01806AA,Power,Supply,Filter,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB01806AA,3DB02136AAAB,Modem,LH,STM1,1WST,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02136AAAB,3DB02147AA,RADIO,REGENERATOR,ADAPTATION,CHANNEL,Alcatel,Lucent,3DB02147AA,3DB02147AAAF,RRA,Channel,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02147AAAF,3DB02151AAAG,RRA,Standby,9600LSY,Alcatel,Lucent,3DB02151AAAG,3DB02155AA,Service,Unit,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02155AA,3DB02162AAAB,System,Controller,9600,LSY,Alcatel,Lucent,3DB02162AAAB,3DB02289AAAC,RADIO,REGENERATOR,ADAPTATION,MOD,128,QAM,Alcatel,Lucent,3DB02289AAAC,3DB05623AAAA,NEW,AUX,DERVICE,AND,MANAGEMENT,Alcatel,Lucent,3DB05623AAAA,3DB05636ABX,IDU,Indoor,Unit,Alcatel,Lucent,3DB05636ABX,3EC16452AB,HD,UD,XD,SDH,NT,STM,1,Short,Haul,S,1,1,1310Nm,Alcatel,Lucent,3EC16452AB,3EC16687AA,HD,UD,XD,ACU,Multiplexor,Control,Card,Alcatel,Lucent,3EC16687AA,3EC16687AB,ISAM,ACU,Alcatel,Lucent,3EC16687AB,3EC37533AB,Rack,Fan,with,8,Fan,Units,36,72Vdc,Ebmpapst,Alcatel,Lucent,3EC37533AB,3EC37533NB,ISAM,Fd,Wide,Range,Fan,with,Dust,Filter,Alcatel,Lucent,3EC37533NB,3EC37534AA,XD,Combo,Wide,Range,Fan,for,Second,and,Third,Subrack,Alcatel,Lucent,3EC37534AA,3FE00162AB,ISAM,Fd,L3,Shielded,Outdoor,Cabinet,Line,Board,2Gbps,Multicast,Vdsl2,Pots,48,Lines,40Mbps,Ds,3FE00162AB,3FE20128AA,UD,Splitter,replacement,xDSL,ETSI,with,Full,Test,Access,Redundancy,Support,2R,Alcatel,Lucent,3FE20128AA,3FE21287BA,BPA,ISAM,R2,x,LT,SHELF,Alcatel,Lucent,3FE21287BA,3FE21641AA,ISAM,L3,Line,Board,Adsl,Adsl2,Adsl2Plus,Pots,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE21641AA,3FE23086AA,ISAM,R2,X,High,Capacity,Nt,3,Electrical,Optical,Interfaces,without,Sfps,Alcatel,Lucent,3FE23086AA,3FE23196AC,ISAM,L3,Line,Board,Adsl,Adsl2,Adsl2Plus,Pots,48,Lines,3FE23196AC,3FE25676CA,ISAM,R2,X,High,Capacity,Nt,3,Electrical,Optical,Interfaces,without,SFPS,Alcatel,Lucent,3FE25676CA,3FE25774AA,Ge,Lx,Sfp,Pluggable,Optical,Module,Ge,Lx,Sm,1310Nm,40,To,+85Deg,C,Duplex,Lc,Connector,10Km,11Db,Alcatel,Lucent,3FE25774AA,3FE26685AA,ISAM,Fd,Shelf,48V,Only,Excluding,Fan,Unit,Alcatel,Lucent,3FE26685AA,3FE26698AA,Nant,A,Isam,Fd,High,Capacity,Nt,1,Optical,Interfaces,Plus,1,Electrical,Optical,Interface,without,Sfps,Alcatel,Lucent,3FE26698AAAA03,3FE26698AB,ISAM,Fd,High,Capacity,Nt,1,Optical,Interfaces,Plus,1,Electrical,Optical,Interface,without,Sfps,3FE26698AB,3FE26698DB,ISAM,FD,High,Capacity,NT,1,optical,interfaces,plus,1,electrical,optical,interface,without,SFPs,Alcatel,Lucent,3FE26698DB,3FE26998AA,NTA,3,ADSL,Connector,3FE26998AA03,3FE27289AA,NALT,C,ISAM,FD,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multi,DSL,Pots,48,Lines,3FE27289AA,3FE27289AB,Nalt,C,Isam,Fd,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multidsl,Pots,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE27289AB,3FE27420AA,ISAM,Fd,Outdoor,Cabinet,Pots,Voice,Line,Board,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE27420AA,3FE27420AB,ISAM,Fd,Outdoor,Cabinet,Pots,Voice,Line,Board,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE27420AB,3FE27562AB,ISAM,Fd,Universal,Voice,Packet,Server,Alcatel,Lucent,3FE27562AB,3FE27562AC,ISAM,Fd,Universal,Voice,Packet,Server,Alcatel,Lucent,3FE27562AC,3FE27649AA,ISAM,Fd,Central,Office,Shdsl,Line,Board,24,Lines,Excluding,Relays,Alcatel,Lucent,3FE27649AA,3FE28209AA,ISAM,Fd,Nt,I,O,Applique,6,Optical,Ge,Interfaces,without,Taus,Itf,without,Sfp,Alcatel,Lucent,3FE28209AA,3FE28682AA,ISAM,Fd,Fast,Ethernet,Line,Board,16,Lines,Excluding,Sfps,Alcatel,Lucent,3FE28682AA,3FE29238AA,POWER,UNIT,Alcatel,Lucent,3FE29238AA,3FE29506AC,7330,ISAM,REMOTE,AGGREGATOR,MODULE,ETSI,Alcatel,Lucent,3FE29506AC,3FE29572AB,7356,ISAM,FTTB,REM,Power,and,DC,DC,Controller,Board,with,SyncE,support,Alcatel,Lucent,3FE29572AB,3FE60858AA,LINE,TERMINATION,CARD,Alcatel,Lucent,3FE60858AA,3FE60858AB,ISAM,Fd,Outdoor,Cabinet,Pots,Voice,Line,Board,72,Lines,48V,60V,Dc,Lines,3Fe60858Ab,Is,The,Updated,Verion,of,3Fe27697Aa,3FE60858AB,3FE61233AA,ISAM,Fd,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multidsl,Pots,with,Integrated,Splitter,48,Lines,Alcatel,Lucent,3FE61233AA,3FE61233BA,ISAM,FD,L3,Outdoor,Cabinet,Line,board,MultiDSL,POTS,with,integrated,splitter,48,lines,CENTRAL,OFFICE,3FE61233BA,3FE61438AA,FD,48,Port,ADSL,0,POTS,LT,I,Temp,NALT,J,3FE61438AA,3FE61438BA,ISAM,Fd,L3,Outdoor,Cabinet,Line,Board,Multidsl,Pots,48,Lines,Out,Door,Msan,Alcatel,Lucent,3FE61438BA,3FE62543AA,36,PORT,FAST,ETHERNET,GIGABIT,ETHERNET,POINT,TO,POINT,LINE,CARD,Alcatel,Lucent,3FE62543AA,3FE64324AA,EMA,NVLS,A,48,PORTS,INTEGRATED,VDSL,POTS,LT,+,SPLITTER,Alcatel,Lucent,3FE64324AA,3FE64398AA,7356,ISAM,FTTB,REM,Network,Termination,with,NTR,Network,Timing,Reference,BITS,Alcatel,Lucent,3FE64398AA,3FE65455AA,FD,48p,POTS,LT,NPOT,C,Alcatel,Lucent,3FE65455AA,3FE66624AAAA,VDSL,Overvoltage,protection,block,Phonix,Alcatel,Lucent,3FE66624AAAA,3FE67256AB,Minipack,Conpack,Controller,Alcatel,Lucent,3FE67256AB,3FE67256ABAA,Controller,Compack,Eltek,VDSL,ASIAN,TYPE,Alcatel,Lucent,3FE67256ABAA,3FE67266AAAA,VDSL,Temperature,sensor,Alcatel,Lucent,3FE67266AAAA,3FE67301AA,NGLT,C,8p,GPON,LT,Alcatel,Lucent,3FE67301AA,3FE67542AAAA,Minipack,system,2x80W,Rectifiers,CM0201,007,Alcatel,Lucent,3FE67542AAAA,3FE67543AA,VDSL,Huarui,30W,K,Alcatel,Lucent,3FE67543AA,3FE67555AAAA,VDSL,LED,LAMP,Alcatel,Lucent,3FE67555AAAA,3FE67657AAAA,KIT,TDC,hex,inter,fan,wt,3FE66932AA,Alcatel,Lucent,3FE67657AAAA,3FE67658AA,VDSL,Controller,China,Cabinet,Alcatel,Lucent,3FE67658AA,3FE67660AAAA,VDSL,CONTROLLER,CHINA,CABINET,EQ,PN,241117,130,Alcatel,Lucent,3FE67660AAAA,3FE67661AAAA,Door,Switch,Omron,Alcatel,Lucent,3FE67661AAAA,3KC12828AB,PSS1830,4,Equipment,Controller,Alcatel,Lucent,3KC12828AB,3KC12831AB,PSS1830,4,48V,DC,Power,Filter,Alcatel,Lucent,3KC12831AB,3KC12841AA,PSS1830,4,FAN,Alcatel,Lucent,3KC12841AA,3KC12854AA,PSS1830,4,SFD8A,Card,Alcatel,Lucent,3KC12854AA,3KC12959AB,1830PSS,4,ED,PSS,4,SHELF,KIT,E4SHF,E4EC,E4FAN,HARDENED,Alcatel,Lucent,3KC12959AB,3KC13202AA,1830PSS,AM2032A,20DBM,VGAINUNI,AMP,W,DCMACCESS,Alcatel,Lucent,3KC13202AA,3KC13204AA,AM2625A,26DBM,VGAINUNI,AMP,W,DCMACCES,Alcatel,Lucent,3KC13204AA,407608660,Inverter,72,153068,08,Alcatel,Lucent,407608660,407686799,ADMU,CA,ELECL,29197,1COND,8GA,RED,0FT,CUT,TO,407686807,ADMU,CA,ELECL,29195,1COND,8GA,BLUE,0FT,CUT,T,407941889,Fan,Controller,Y2K,5ESS,Alcatel,Lucent,407941889,408047454,Circuit,Pack,880260,60422,CPU,Cross,Connection,Alcatel,Lucent,408047454,408062073,CAB,11500,BOX,STL,CHASSI,Alcatel,Lucent,408062073,408062164,Fan,Tray,Module,Alcatel,Lucent,408062164,408062172,Fan,Tray,Module,Alcatel,Lucent,408062172,408064608,GX550,25,Gbps,Switch,Fabric,Provides,Switching,Fabric,for,All,Slots,11530,Alcatel,Lucent,408064608,408064624,GX550,Node,Processor,Adapter,for,Timing,Management,and,Alarm,Interface,11541,Alcatel,Lucent,408064624,408064632,GX550,Timing,Module,Provides,System,Level,Timing,Alcatel,Lucent,408064632,408091619,Main,Processing,Unit,Alcatel,Lucent,408091619,408091718,SMALL,COMPUTER,SYSTEM,INTERFACE,SCSI,TERMINATOR,Alcatel,Lucent,408091718,408091742,POWER,SUPPLY,FILTER,Alcatel,Lucent,408091742,408120186,Module,810,00280,10,Alcatel,Lucent,408120186,408120582,CBX,500,Fan,Tray,Alcatel,Lucent,408120582,408120590,CBX,500,Air,Filter,1,for,Power,Supply,1,for,Fan,Alcatel,Lucent,408120590,408125219,AC,Power,Supply,Alcatel,Lucent,408125219,408173979,Control,Fan,Alcatel,Lucent,408173979,408204717,FAN,MOTOR,CD,V6,248,DV6248,17LU,PAPST,Alcatel,Lucent,408204717,408312387,STAR,T10,+10,dBm,Transmit,Amplifier,FC,Connector,1408312387,408312460,Star,Amplifier,Power,Unit,Alcatel,Lucent,408312460,408420313,MAIN,PROCESS,UNIT,Alcatel,Lucent,408420313,408760353,ADMU,CONNECTOR,HIGH,DENSITY,1000,1783,001,Alcatel,Lucent,408760353,408760361,ADMU,CONNECTOR,HIGH,DENSITY,1000,7370,001,Alcatel,Lucent,408760361,408799682,ADMU,RACK,POWER,CABLE,25,MM2,RED,45M,Alcatel,Lucent,408799682,408838878,ADMU,CIRCUIT,BREAKER,20A,Alcatel,Lucent,408838878,408882728,AMU,P1,E1,63,100,ohm,RJ,45,5,Meter,High,Density,Alcatel,Lucent,408882728,409036134,Pre,Amplifier,MS1025,25O00,E31,409036134,409037223,FIBER,OPTIC,ADAPTER,A,FCU,TEST,JUMPERS,BICONIC,Alcatel,Lucent,409037223,409056546,Delta,Power,Unit,E,W,DPD200,19IN,3U,DPS,1200B,48,3RS,PSC1,Battery,Cable,for,Model,C,Alcatel,Lucent,409056546,409056553,Delta,Power,Unit,E,W,DPD200,19IN,3U,DPS,1200B,48,3RS,PSC1,Battery,Cable,for,Model,A,B,Alcatel,Lucent,409056553,409069994,P312,C,10,30,AC,Differential,Circuit,Breaker,10A,Alcatel,Lucent,409069994,409072527,Hex,Controller,Alcatel,Lucent,409072527,409078078,Heat,Exchanger,120W,k,409078078,409079696,Power,Unit,Eltek,Flatpack,E,W,4,Rect,Alcatel,Lucent,409079696,409086196,Auxiliary,Breaker,1,Pole,6A,for,NGN,MSAN,Alcatel,Lucent,409086196,409086246,DIODE,MATRIX,NEG,DIST=9,POS,G1,Alcatel,Lucent,409086246,409117397,CBmcb,20A,1pole,IPA,FO,Airpax,G1,Alcatel,Lucent,409117397,41C8C,OPTICAL,TRANSLATOR,UNIT,Alcatel,Lucent,41C8C,43278,DACS4,4,1,SCSI,Out,Connector,Alcatel,Lucent,43278,474268001,BBU,POWER,SUPPLY,UNIT,Alcatel,Lucent,474268001,522690750Y,9415UL,TRANSCEIVER,Alcatel,Lucent,522690750Y,710,00004,40,B,STDX,2,Port,HSSIO,PC,59018,64,Processor,Card,Alcatel,Lucent,710,00004,40,710,00096,10,BSTDX,9000,ATM,IWU,16,Alcatel,Lucent,710,00096,10,710,00148,03,BSTDX,9000,CP,40,Alcatel,Lucent,710,00148,03,77252122AAFA,RINGING,GENERATOR,Alcatel,Lucent,77252122AAFA,77252132AAFA,DC,DC,CONVERTER,Alcatel,Lucent,77252132AAFA,77252152AABA,SIGNAL,CHANNEL,INTERFACE,UNIT,Alcatel,Lucent,77252152AABA,77252156AAAA,SIG,CHANNEL,INTERFACE,UNIT,Alcatel,Lucent,77252156AAAA,810,00021,15,Power,Supply,for,STDX9000,Input,=,48V,60V,30A,Output,=1050,W,MAX,P#,TC92D,1189,byTectrol,INC,Alcatel,Lucent,810,00021,15,810,00056,01,Oc,3C,STM,1,Smmr,Ports,Alcatel,Lucent,810,00056,01,810,00056,02,OC,3C,STM,1,SMMR,PORTS,ADPT,MOD,OC,3C,STM,1,SMMR,PORTS,ADPT,MOD,Alcatel,Lucent,810,00056,02,810,00090,00,CBX,500,POWER,SUPPLY,Alcatel,Lucent,810,00090,00,810,00100,13,Fan,B,STDX,9000,Alcatel,Lucent,810,00100,13,810,00155,02,NOD,Processor,Alcatel,Lucent,810,00155,02,810,00155,05,NODE,PROCESSOR,Alcatel,Lucent,810,00155,05,810,00155,10,NODE,PROCESSOR,WITH,FLASH,MEM,64MB,Alcatel,Lucent,810,00155,10,810,00160,02,810,00160,02,GX,550,OC3,STM1,ATM,PHY,IR,ISMI,IR,4,PORTS,Alcatel,Lucent,810,00160,02,810,00180,02,GX,550,Timing,Module,PC,11550,Alcatel,Lucent,810,00180,02,810,00183,50,SWITCH,PROCCESSOR,40,ADAPTER,MODULE,CBX,500,SP40,Alcatel,Lucent,810,00183,50,810,00206,28,OC,3C,STM,1,96K,FC,LOP,Flow,Control,Card,11075L,128,Alcatel,Lucent,810,00206,28,810,00247,30,Module,16,BIO,1,4,PHY,Alcatel,Lucent,810,00247,30,810,00276,10,Module,E3,FC,IOP,Alcatel,Lucent,810,00276,10,810,00306,02,BIO,256,Base,I,O,IF,Module,with,256,K,Cell,Buffer,11560,Alcatel,Lucent,810,00306,02,810,00306,05,Module,with,Cell,Buffe,Alcatel,Lucent,810,00306,05,810,00306,20,I,O,Interface,11560A,Alcatel,Lucent,810,00306,20,810,00320,01,CBX,500,OC12,STM4,11076A,128,Alcatel,Lucent,810,00320,01,810,00320,28,CBX,500,OC3,STM1,4,11058L,Alcatel,Lucent,810,00320,28,810,00432,01,GX,550,48V,63Am,300WExternal,power,unit,Alcatel,Lucent,810,00432,01,810,00434,00,FAN,TRAY,MODULE,Alcatel,Lucent,810,00434,00,810,09000,48,CHASSIS,FOR,B,STDX,9000,Alcatel,Lucent,810,09000,48,810,20163,02,810,20163,02,GX,550,SWITCH,FABRIC,GX,55025,GBPS,GLOBAL,SWITCH,FABRIC,Alcatel,Lucent,810,20163,02,810,30163,10,810,30163,10,GX,550,SWITCH,FABRIC,GX,55025,GBPS,GLOBAL,SWITCH,FABRIC,Alcatel,Lucent,810,30163,10,847707379,Ism,R2,Subrack,Alcatel,Lucent,847707379,847973492,ADM,16,SHELF,Alcatel,Lucent,847973492,848036943,Air,filter,Alcatel,Lucent,848036943,848065090,PCB,ALARM,UNIT,ARU,COMCODE,Alcatel,Lucent,848065090,848091559,SVS,155C,Alcatel,Lucent,848091559,848136438,Rack,2200mm,STM1,Port,Core,Complex,with,2,Subrack,Comcode,Alcatel,Lucent,848136438,848144259,LDA3,LAN,card,IAOLRP,Alcatel,Lucent,848144259,848158978,OUTDOOR,FAN,ANYMEDIA,Alcatel,Lucent,848158978,848306486,DACS4,4,1,System,User,Panel,Alcatel,Lucent,848306486,848516589,ADM16C,SHELF,848516589,848592549,ADMU,CONNECTOR,LAN,KIT,Alcatel,Lucent,848592549,848597563,Galaxy,Vector,User,Interface,Control,Panel,848597563,848730636,USER,PANEL,PART,OF,LOXC,SNN,XC320,CORE,ASSEMBLY,MIC,916438,Alcatel,Lucent,848730636,848732251,FLASH,DISCK,CARD,Alcatel,Lucent,848732251,848780193,Lambda,Unite,Paddle,board,blank,Alcatel,Lucent,848780193,848815007,DCM,Carrier,40G,Alcatel,Lucent,848815007,848824926,LAMBDA,UNITE®,MSS,DUR,2,SUB,RACK,Alcatel,Lucent,848824926,848841888,Fan,Unit,848841888,848846788,Subrack,1663,ADMU,Enhanced,Alcatel,Lucent,848846788,848862348,ADMU,HEATBAFFLE,Alcatel,Lucent,848862348,848862355,Fan,Unit,Alcatel,Lucent,848862355,848862363,ADMU,MISC,IO,UNIT,LEFT,Alcatel,Lucent,848862363,848862389,ADMU,Misc,IO,unit,RIGHT,Alcatel,Lucent,848862389,848900056,ADMU,Fan,Blanks,Alcatel,Lucent,848900056,848904108,ADMU,Fan,Filter,Alcatel,Lucent,848904108,848914271,ADMU,Unite,Rack,Mounting,Kit,848914271,848927224,ADMU,BRACKET,ASSY,METRO,ADM,MSM,UNITE,MTG,Alcatel,Lucent,848927224,848929469,ADMU,SUPPORT,RACK,METRO,ADM,ETSI,2600MM,Alcatel,Lucent,848929469,848937165,Miscellaneous,I,O,Connector,Kit,Alcatel,Lucent,848937165,848949632,ADM,UNIVERSAL,RACK,BASIC,FILLED,SUBRACK,Alcatel,Lucent,848949632,848956033,FLASH,DISK,Alcatel,Lucent,848956033,848968558,ADMU,MOUNTING,KIT,METRO,ADM,IN,ETSI,2,RACK,Alcatel,Lucent,848968558,848978524,Lambda,Unite,PDP,rear,side,Alcatel,Lucent,848978524,848989398,ADMU,FIBER,OPTIC,KIT,MADM,DCM,LC,CPL,DK,50KM,Alcatel,Lucent,848989398,848989406,ADMU,Fiber,Optic,Kit,MADM,DCM,LC,CPL,DK,60KM,848989406,848990073,ADMU,UNIT,METRO,ADM,INPUT,OUTPUT,MIOR,JAPAN,Alcatel,Lucent,848990073,849029384,AMU,Fan,Kit,for,2m,4o,Alcatel,Lucent,849029384,849037015,ADMU,SUPPORT,RACK,METRO,ADM,ETSI,2200MM,WITHOUT,DOORS,Alcatel,Lucent,849037015,849037023,ADMU,DOORS,SET,OF,2,ETSI,RACK,METROPOLISADM,Alcatel,Lucent,849037023,849038294,Subrack,1663,ADMU,Enhanced,Alcatel,Lucent,849038294,8DG17121AA,1830PSS,SYS,10X10,GMUX,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG17121AA,8DG59240AA,1830PSS,SSY,USER,PANEL,Alcatel,Lucent,8DG59240AA,8DG59241AB,1830PSS,SSY,EQUIPMENT,Controller,8DG59241AB,8DG59241AD,1830,PSS,EQUIPMENT,CONTROLLER,16GB,Alcatel,Lucent,8DG59241AD,8DG59242AA,1830PSS,SSY,POWER,FILTER,70A,BREAKER,Alcatel,Lucent,8DG59242AA,8DG59242AB,DC,POWER,FILTER,50A,PSS,32,8DG59242ABAA,Alcatel,Lucent,8DG59242AB,8DG59242BB,1830PSS,DC,POWER,FILTER,50A,W,V,MONITORING,Alcatel,Lucent,8DG59242BB,8DG59243AA,1830PSS,SSY,FAN,UNIT,1,Alcatel,Lucent,8DG59243AA,8DG59243AB,8DG59243ABAA,1830PSS,Fan,Card,Alcatel,Lucent,8DG59243AB,8DG59245AA,1830PSS,SSY,HIGH,Power,High,Gain,DWDM,AM,8DG59245AA,8DG59247AA,1830PSS,SSY,OPTICAL,PROTECTION,SWITCH,PA,Alcatel,Lucent,8DG59247AA,8DG59248AA,1830PSS,OEM,44,Channel,Optical,MUX,DEMUX,8DG59248AA,8DG59249AA,1830PSS,SSY,11GBAR,TUNABLE,Alcatel,Lucent,8DG59249AA,8DG59251AA,1830PSS,SSY,10XANY,Tunable,8DG59251AA,8DG59319AA,1830PSS,RSA,1830,SUBRACK,ASSEMBLY,Alcatel,Lucent,8DG59319AA,8DG59340AA,11G,Dual,Port,Pluggable,GBE,Mux,12,Clien,Module,Alcatel,Lucent,8DG59340AA,8DG59417AB,1830PSS,ANSI,ETSI,DCM,Installation,Kit,8DG59417AB,8DG59423AA,DCM,SMF,10KM,Alcatel,Lucent,8DG59423AA,8DG59424AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,20KM,Alcatel,Lucent,8DG59424AA,8DG59425AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,30KM,Alcatel,Lucent,8DG59425AA,8DG59426AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,40KM,Alcatel,Lucent,8DG59426AA,8DG59427AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,50KM,Alcatel,Lucent,8DG59427AA,8DG59428AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,60KM,Alcatel,Lucent,8DG59428AA,8DG59429AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,70KM,Alcatel,Lucent,8DG59429AA,8DG59430AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,80KM,Alcatel,Lucent,8DG59430AA,8DG59431AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,90KM,Alcatel,Lucent,8DG59431AA,8DG59432AA,1830PSS,OEM,DCM,SSMF,100KM,Alcatel,Lucent,8DG59432AA,8DG59437AFAA,1830PSS,Static,Filter,DWDM,5,Channel,SFD5F,8DG59437AF,Alcatel,Lucent,8DG59437AFAA,8DG59561AB,1830PSS,MULTIPLE,VARIABLE,ATTENUATOR,CARD,KEYED,Alcatel,Lucent,8DG59561AB,8DG59603AA,1830PSS,KIT,OMD,INSTALLATION,KIT,Alcatel,Lucent,8DG59603AA,8DG59605AB,1830PSS,MAIN,SHELF,KIT,PSS32,HIGH,CAPACITY,FAN,Alcatel,Lucent,8DG59605AB,8DG59606AB,1830PSS,EXT,SHELF,KIT,PSS32,HIGH,CAPACITY,FAN,Alcatel,Lucent,8DG59606AB,8DG59724AA,1830PSS,1830,ADAPTER,ASSEMBLY,Alcatel,Lucent,8DG59724AA,8DG59827AA,1830PSS,8,Channel,Colorless,Wavelength,Router,88,Channel,8DG59827AA,8DG59828AA,1830PSS,32,11G,Pluggable,SINGLE,PORT,TUNALBE,MULTIRATE,MUX,10,UNIVERSAL,CLIENTS,Alcatel,Lucent,8DG59828AA,8DG59841AA,88,CHANNEL,INTERLEAVER,Alcatel,Lucent,8DG59841AA,8DG59841AB,1830PSS,88,CHANNEL,INTERLEAVER,UNIDIRECTIONAL,Alcatel,Lucent,8DG59841AB,8DG59857AA,1830PSS,44,CHANNEL,OPTICAL,MUX,DEMUX,50GHZ,OFFSET,Alcatel,Lucent,8DG59857AA,8DG59912AA,1830PSS,FAN,UNIT,PSS,16,Alcatel,Lucent,8DG59912AA,8DG59945AA,1830PSS,High,Power,Low,Gain,DWDM,Amplifier,8DG59945AA,8DG60008AA,1830PSS,SYS,100G,ANYRATE,A,D,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG60008AA,8DG60080AA,1830PSS,AIR,FILTER,PSS16,Alcatel,Lucent,8DG60080AA,8DG60094AA,1830PSS,USER,INTERFACE,CARD,PSS,16,Alcatel,Lucent,8DG60094AA,8DG60175AA,1830PSS,PSS,16,DC,POWER,FILTER,MANAGED,20A,Alcatel,Lucent,8DG60175AA,8DG60175BA,1830PSS,PSS,16,DC,PF,MANAGED,20A,W,V,MONITORING,Alcatel,Lucent,8DG60175BA,8DG60242AA,High,Power,+23dBm,DWDM,Amplifier,Alcatel,Lucent,8DG60242AAAA,8DG60242ab,1830PSS,High,Power,+23dBm,DWDM,Amplifier,Alcatel,Lucent,8DG60242AB,8DG60273AA,1830PSS,PSS16,Mani,Shelf,Kit,INCL,EOSHF,FAN,UP,8DG60273AA,8DG60320AA,1830PSS,32,40G,Single,Port,Coherent,Tunable,MUX,4,Client,8DG60320AA,8DG60323AA,1830PSS,Wave,Length,Tracker,Enhanced,with,OCM,8DG60323AA,8DG60349AA,1830PSS,11G,QUAD,PORT,PLUGGABLE,ANYRATE,4,CLIENT,11QPA4,Alcatel,Lucent,8DG60349AA,8DG60565AA,1830,PSS,Amplifier,Card,Alcatel,Lucent,8DG60565AA,8DG60566AA,1830,PSS,Amplifier,Card,Alcatel,Lucent,8DG60566AA,8DG60567AA,1830PSS,LONG,HAUL,2,PUMP,RAMAN,NO,MSTAGE,ACC,Alcatel,Lucent,8DG60567AA,8DG60568AA,1830PSS,MESH4,Alcatel,Lucent,8DG60568AA,8DG60763AA,1830PSS,11G,SPT,ANYRATE,1,CLIENT,2ND,GENERATION,Alcatel,Lucent,8DG60763AA,8DG60912AA,MEDIUM,VARIABLE,GAIN,AMP,W,O,DCM,ACCESS,Alcatel,Lucent,8DG60912AA,8DG60968AA,1830PSS,16GB,EC,FLASHCARD,UPGRADE,KIT,PSS,32,Alcatel,Lucent,8DG60968AA,8DG60987AA,1830PSS,100G,ANYRATE,A,D,COHERENT,W,ENH,OSNR,Alcatel,Lucent,8DG60987AA,8DG60992AA,1830PSS,40G,SPT,MUX,COHERENT,4,CLIENT,2,SLOT,Alcatel,Lucent,8DG60992AA,8DG61044AA,11G,10GE,QUAD,+,24XGE,FE,INTERFACE,BOARD,Alcatel,Lucent,8DG61044AA,8DG61204AA,1830PSS,130G,SINGLE,PORT,COHERENT,UPLINK,130SCUP,Alcatel,Lucent,8DG61204AA,8DG61223AA,1830PSS,8CH,WL,ROUTER,ADD,SIDE,FLEX,GRID,Alcatel,Lucent,8DG61223AA,8DG61223AB,1830PSS,8CH,WL,ROUTER,ADD,SIDE,FLEX,GRID,Alcatel,Lucent,8DG61223AB,8DG61279AA,1830PSS,10X10G,MUX,SD,FEC,Alcatel,Lucent,8DG61279AA,8DG61285AA,11OPE8,CARRIERETHRNT,MUXOT,8X10GBE,OTU2E,Alcatel,Lucent,8DG61285AA,8DG61483AA,1830PSS,WTOCM,SUPPORTING,OSNR,MEASUREMENT,Alcatel,Lucent,8DG61483AA,8DG62039AA,1830PSS,130SNX10,100G,MUX,10CL,FLEX,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG62039AA,8DG62184AA,1830PSS,260SCX2,100G,A,D,FLEX,COHERENT,Alcatel,Lucent,8DG62184AA,8DG62599AA,1830PSS,130SCUPC,100G,UPLINK,FLEX,COHERENT,130SCUPC,Alcatel,Lucent,8DG62599AA,8DG89216AC,1830PSS,EC,HC,PSS,64,FIRST,LEVEL,CONTROLLER,Alcatel,Lucent,8DG89216AC,8DG89249AB,1830PSS64,FAN,UNIT,Alcatel,Lucent,8DG89249AB,902,407,RE3400,TV,Encoder,Chrominance,Demodulator,Alcatel,Lucent,902,407,94208208246,Global,Positioning,System,94208208246,956003662100,00,COMBINING,AND,DIST,UNIT,FLD15,Alcatel,Lucent,956003662100,95600942510X,FUSE,PANEL,Alcatel,Lucent,95600942510X,95601143870X,ISM,2000,UPL,387,Alcatel,Lucent,95601143870X,95601155713X,ISM,LPU,155,SM,L,1,1,FC,Alcatel,Lucent,95601155713X,95601157910X,ISM,2000,PPC,3×3,CrossConnect,Unit,Alcatel,Lucent,95601157910X,95601162210X,LINE,TRANSMITTER,6,LTX2,5,SLH,CH4,EQ,PN,107712051,Alcatel,Lucent,95601162210X,ACM10001,Controller,Saft,Power,System,Rectifier,SM700,Alcatel,Lucent,ACM10001,A,MK28,54,160,Rectifier,H,S,Cycloc,20A,48V,Alcatel,Lucent,SC1A50,20,AMTEXZX,550,2448,CT,DC,DC,Converter,Lucent,Technology,ES682,Alcatel,Lucent,AMTEXZX,550,2448,CT,ASI,16,2000,1200,Solar,Panel,Arco,Alcatel,Lucent,ASI,16,2000,1200,BP252,SOLAR,PANEL,BP350U,Alcatel,Lucent,BP252,BP270,Solar,Panel,BP,Solar,70W,12V,Alcatel,Lucent,BP270,CC109133427,2U,HIGH,CUSTOM,CONTROLLER,FOR,EPS,PACKAGE,P843D,LINEAGE,POWER,GALAXY,PULSAR,EQ,PN,109133427,Alcatel,Lucent,CC109133427,CC109135398,DC,Power,system,Rack,Mount,Alcatel,Lucent,CC848815341,Glaxy,Pulsar,Plus,Controller,Alcatel,Lucent,CC848815341,D0118128,PSC1,controller,D0118128,Alcatel,Lucent,409070158,DCR,48P,SE9000,Solar,Charge,Controller,AEG,60A,48Vdc,Pat,No,280861978,Alcatel,Lucent,DCR,48P,SE9000,DECPKN4DAA,Acculink,WAN,DUALSS,Alcatel,Lucent,DECPKN4DAA,ED5D865,16,G28,MYADD,CONNECTOR,CH18,Alcatel,Lucent,ED5D865,16,G28,ED5D865,30,G6,CM3,to,AM,cabling,ED5D865,30,G6,ED5D865,30,G7,CM3,to,AM,cabling,ED5D865,30,G7,ED5D865,30,G8,CM3,to,AM,cabling,ED5D865,30,G8,ER50,12,Rectifier,H,S,Cycloc,12A,48V,Alcatel,Lucent,ER50,12,ES643,Alarm,Control,Unit,Alcatel,Lucent,ES643,ESR,48,40A,Rectifier,INPUT,200,240V,13A,50,60HZ,OUTPUT,54V,37A,Alcatel,Lucent,ESR,48,40A,FF243007,Rectifier,Ratelco,Alcatel,Lucent,FF243007,FF246008,Rectifier,Ratelco,Alcatel,Lucent,FF246008,Galaxy,Pulsar,Controller,Rectifier,Alcatel,Lucent,Galaxy,Pulsar,GLPFLASH330P,Flash,Card,Memory,for,UN750,Alcatel,Lucent,GLPFLASH330P,J85501D,2,L1,CONTROLLER,SHELF,FOR,J85500E,2,LINEAGE,2000,J8550,1D,2,L1,SD,82669,02,5ESS,Alcatel,Lucent,J85501D,2,L1,LVT,Controller,Rectifier,Alcatel,Lucent,LVT,MF9320102,CONTROLLER,CARD,FOR,MSAN,BLOWER,RITTAL,Alcatel,Lucent,MF9320102,PE5X,Filter,PE5X,Size,44×14,cm,Alcatel,Lucent,PE5X,PSC1,Controller,Delta,Energy,Systems,Alcatel,Lucent,PSC1,PWDQAHAUAA,DC,DC,Power,Converter,ES682,Alcatel,Lucent,PWDQAHAUAA,RIG175,AB41,61,Centrifugal,Fan,48VDC,175mm,330cfm,34W,Schneider,RIG175,AB41,61,RTLC,102,3325,10,Rectifier,Ratelco,Alcatel,Lucent,RTLC,102,3325,10,RTLC,102,3328,10,AR990AA,Rectifier,Ratelco,RTLC,102,3328,10,RX,5X,Air,Filter,ADM16,1,Alcatel,Lucent,RX,5X,SC1A50,30,Rectifier,H,S,Cycloc,30A,48V,Alcatel,Lucent,SC1A50,30,SC1A50,50,Rectifier,H,S,Cycloc,50A,48V,Alcatel,Lucent,SC1A50,50,SCANDISK,220MB,220,MB,FLASHDISK,PCMCIA,Alcatel,Lucent,SCANDISK,220MB,SD,83425,01,RECTIFIER,APU,IPS,595B,Alcatel,Lucent,SD,83425,01,SM54,21,155,Rectifier,H,S,Cycloc,Alcatel,Lucent,SM54,21,155,SR150,Rectifier,Lucent,Technology,Alcatel,Lucent,SR150,SRDCV053,B,Rectifier,Braga,Moro,Alcatel,Lucent,SRDCV053,B,SUA1500i,Smart,1500,Uninterruptible,Power,Supply,Alcatel,Lucent,SUA1500i,UAF290,TDM10G,Air,filter,Alcatel,Lucent,UAF,290,UAF306,OLS400,Air,Filter,Alcatel,Lucent,UAF,306,108402686,DCM10,70,CARD,TYPE,LT,DK,Andrew,108402686,EWP90,107,Premium,Elliptical,Waveguide,Standard,Jacket,10,7,11,7GHz,Andrew,EWP90,107,HSX8,107,B3M,High,Performance,Super,High,XPD,Parabolic,Shielded,Antenna,dualpolarized,2,4m,Andrew,HSX8,107,B3M,KD8F,25,IE,SRT,1F,2,4,ANTENNA,Andrew,KD8F,25,IE,UHX6,107J,Ultra,High,PerformanceSolid,Parabolic,Antenna,Dual,Polarized,1,8m,Andrew,UHX6,107J,UHX8,77GD,Ultra,High,Performance,Solid,Parabolic,Antenna,Dual,Polarized,2,4m,Andrew,UHX8,77GD,5CPD45013000,13A,ECN0188,RECTIFIER,ASCOM,FR48VDC,3000W,Alcatel,Lucent,5CPD45013000,13A,ECN0188,5CT037500933,Rectifier,48V,3000W,ASCOM,5CT037500933,6205,RECTIFIRE,ASCOM,48V,1200W,6205,XCON,SS,Acculink,XCON,SS,Alcatel,Lucent,XCON,SS,CSFT922,IR,Frequency,Translating,Repeater,GSM,900,2,Channels,Internal,Combiner,CSFT922,IR,399100993,BARCO,Capella,Audio,Codec,Capella,No,03,Barco,399100993,399101003,ENCODER,2,SHELF,BARCO,EQUINOX,Barco,399101003,902,180,MOTION,ENCODER,Barco,902,180,902,223,PAL,NTSC,MODULATOR,Barco,902,223,902,346,VIDEO,DAC,SECAM,Barco,902,346,902,402,DCT,ENCODER,Barco,902,402,902448020,SDI,VIDEO,OUTPUT,INTERFACE,Harris,902448020,902461040,SIDE,CHANNELS,SUBMODULES,WITH,906,866,010,Harris,902461040,902481020,SYSTEM,CONTROLLER,FOR,DCT,CODEC,Harris,902481020,902517050,DCT,ENCODER,WITH,MOTION,ENCODER,BARCO,EQUINOX,Barco,902517050,902543020,Equinox,TV,Codecs,TVC,MUX,or,DEMUX,Barco,902543020,902606010,SECAM,PAL,NTSC,INPUT,902606010,120941,29,TEBECHOP,3000HD,E110,240G48,55,BWRU,PDT,IN,50,60,110,240V,OUT,48V,56,A,15,19,6,Benning,120941,29,MCU,2500,BENNING,CONTROLLER,Benning,MCU,2500,E110,G48,50,TEBECHOP,2700,RECTIFIER,48V,50A,SKU,LCPC05,LC,PC,Attenuator,Blackbox,SKU,LCPC05,BP375,SOLAR,PANEL,PRMB036,Z,Rectifier,20A,48V,Braga,Moro,PRMB036,Z,SCU2001,MAIN,CONTROLLER,FOR,T150,SERIES,SCU2001,SCU2001,SCU2005,Controller,PRMBM100,B,Braga,Moro,SCU2005,SRDCV053,Bragamoro,RECTIFIER,50,48V,SRDCV053,SRDCV062,B,BRAGA,MORO,RECTIFIER,Braga,Moro,SRDCV062,B,SRDCV062,D,RECTIFIER,CURRENT,300A,INPUT,3X,200,240V~,FREQ,60HZ,3X,CURRENT,32A,OUTPUT,48V,Braga,Moro,SRDCV062,D,T150,MODULAR,SWITCHING,POWER,SYSTEM,T150,TT2400,Rectifier,54V,300A,Prmbm100,B,Braga,Moro,TT2400,RD,50,45A,Rectifier,Braga,Moro,SRDCV062,C,RECTIFIER,3,100A,48VDC,E3C021,BATTERY,CHARGER,MODULE,C14520,001,0,SRT,1F,DEHYDRATOR,NSN,C14520,001,0,8,12,port,Ethernet,Switch,8,12,port,Cisco,8,12,port,SRW208P,K9,EU,OCS,Managed,Switch,w,Gigabit,Uplinks,8,port,10,100,PoE,Cisco,SRW208P,K9,EU,102031000,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,POWER,PROCESSOR,EQ,PN,010203100,00,1020310,00,Climatronics,102031000,1020320,XX,HIGH,VOLTAGE,MODULE,FOR,650W,COMPACT,HPA,Climatronics,102032027,402500634,RX,MODULE,FOR,TERMINAL,HN,13,Comaba,402500634,402500641,RX,MODULE,FOR,REPEATER,HN,13,Comaba,402500641,402500651,TX,MODULE,FOR,REPEATER,Comaba,402500651,05782,01019410,CA,HIGH,VOLTAGE,MODULE,CPI,101941005,1019410,05,High,Power,Out,Door,SSPA,KU,band,Comtech,EF,Data,CHPO,KU,740,0072,001,TWT,for,XTRD,750,TWTA,310,178,003,Comtech,EF,Data,740,0072,001,A57963,Low,Noise,Amplifier,Comtech,EF,Data,A57963,A57963,2,Low,Noise,Amplifier,LNA,Ku,Band,Freq,10,700,GHz,12,750,GHz,Noise,Temperature,110°K,Comtech,EF,Data,A57963,2,AS,0014,1,Reference,Oscillator,Comtech,EF,Data,AS,0014,1,AS,0129,Signal,Patch,Comtech,EF,Data,AS,0129,AS,0356,Modem,Protection,Switch,Comtech,EF,Data,SMS,658,AS,3606,1REVC,DC,Power,Supply,Input=,100,240,V,3,5,A,47,63,Hz,Output=,130W,12V,3A,+12V,5A,5V,1,2A,+5V,20A,Comtech,EF,Data,AS,3606,1REVC,BE100099,Line,Filter,Module,Compact,Comtech,EF,Data,BE10001,4,CRS,170A,Comtech,EF,Data,1,1,Modem,Redundancy,Switch,CRS,170A,L,Band,CRS,180,Comtech,EF,Data,1,1,Modem,Redundancy,Switch,CRS,180,70,140,MHz,CRS280L,CRS,280L,BASE,UNIT,CEFD,FRONT,PANEL,TX,AND,RX,OPERATION,USED,WITH,CRS,300,DAT,Comtech,EF,Data,CRS280L,CX,U1280,MEMOTEC,RAN,Optimizer,used,in,SkyRay,Systems,Comtech,EF,Data,CX,U1280,FX4000,WAN,Optimizer,STAMPEDE,Comtech,EF,Data,FX4000,J,FE,CF,04,Optical,to,Eithernet,converter,Netmac,J,FE,CF,04,PC,3415,SDM,8000,MODEM,MODULATOR,TCM,Comtech,EF,Data,AS,3415,REV13,PC,3495,Sdm,8000,Modem,Interface,Comtech,EF,Data,AS,3495,4,PL,3416,SDM,8000,MODEM,DEMODULATOR,TCM,Comtech,EF,Data,AS,3416,REV,11,PL,4830,REV,A3,SMS,7000,Power,Supply,Comtech,EF,Data,PL,4830,REV,A3,PS1,5,60Ku,60,watts,LPOD,Ku,Band,Block,Up,Converter,SSPA,with,installation,accessories,IF,Freq,950,1750,MHz,RF,Frequency,13,750,GHz,14,500,GHz,Comtech,EF,Data,PS1,5,60Ku,SL#23,7,5,High,Voltage,DISCRETE,MODULE,ABB,CP,E,24,2,5,SPCD6200R,SSPA,200,WATT,INDOOR,C,BAND,SOLIDE,STATE,POWER,AMPLIFIER,Comtech,EF,Data,SPCD6200R,TH39777,TWT,for,XTRD,750,TWTA,Comtech,EF,Data,TH39777,UT4505C,UP,CONVERTER,C,EXTENDED,BAND,COMTECH,Comtech,EF,Data,UT4505C,VER0076,DTR,FRONT,PANEL,ASSM,Satcom,200806,01S,VKU,7820A8,Klystron,Assembly,8ch,Comtech,EF,Data,KU7820Y,VKU7820,A8,Ver2,Klystron,8,Channels,Comtech,EF,Data,VKU7820,A8,Ver2,XTS,50K2,B1,Solid,State,Power,Block,Converter,50W,With,Accessories,TRF,Frequecny,13,750,GHz,14,500,GHz,Comtech,EF,Data,XTS,50K2,B1,01015975,00,DISPLAY,ASSEMBLY,CPI,01015975,00,01015979,01,INTERMEDIATE,POWER,AMPLIFIER,CPI,01015979,01,01015999,00,FRONT,PANEL,PC,BOARD,ASSY,CPI,01015999,00,01016290,00,CONTROL,PANEL,ASSEMBLY,CPI,01016290,00,01018616,00,Assembly,Circuit,Breaker,CPI,01018616,00,01018680,00,High,Voltage,Module,CPI,01018680,00,01018695,00,CONTROLLER,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,VZU,6994A3,EQ,PN,0101869507,CPI,01018695,00,01019851,00,AIR,FLOW,SWITCH,CPI,01019851,00,01020010,01,Power,Processor,Module,CPI,102001001,102001002,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,POWER,PROCESSOR,CPI,0102001002,01020300,00,Circuit,Card,Assembly,Power,Factor,Correction,CPI,01020300,00,01020320,00,High,Voltage,Module,for,650W,Compact,HPA,Model,VZU6997AD,CPI,01020320,00,01020360,00,Circuit,Card,Assembly,Contol,Interface,CPI,01020360,00,102663001,AC,CONDITIONING,ASSY,10975002,MULTIPLE,POWER,SUPPLY,Circuit,Card,Assembly,CPI,010975002,081,59578,101,Rack,202,2,SM,Switch,Power,Power,One,MAP80,4010,101868000,High,Voltage,Module,CPI,101868000,101869302,Solid,State,IPA,CPI,0101869302,101964000,RADIO,FREQ,Monitor,Circuit,Card,Assembly,CPI,101964000,102259000,CHPA,RF,BLOER,CENTER,TAP,CPI,0102259000,10954007,MCPU,Main,Control,Processor,CPI,10954007,20107,651,CCA,Display,CPI,20107,651,20900723,00,Cabinet,Fan,For,3KW,TWTA,Model,VZC,6965B3,CPI,20900723,00,7124980100,Interlock,Switch,CPI,7124980100,7144007,00,INTERLOCK,SWITCH,CPI,7144007,00,941005EV,CA,HIGH,VOLTAGE,MODULE,CPI,941005EV,BCR1X000XX,Converter,IF,125KHz,CPI,RD17,CXX,BRK,1XX1,Inverter,Tek,CPI,MVB015,CH9969,Condor,Power,Module,CPI,CONSP14F,CPK01425,X2,SOLID,STATE,POWER,AMPLIFIER,SSPA,CPI,CPK01425,X2,CPKO1435SB,2X,Ku,Band,SSPA,Satcom,CPKO1435SB,2X,MC30101V2,000U,A99,HPA,2,25KW,RF,Assembly,Blower,Fan,CPI,MC30101V2,000U,A99,SDM9230,MUX,2,E1,S,CPI,M,XY3KU,VTC6361B5,VZC,6965F1,700,watts,TWT,Traveling,Wave,Tube,C,Band,CPI,VTC6361B5,VZC,6965F1,VTU,6395M,600,Watts,Traveling,Wave,Tube,Ku,Band,TWT,Single,stage,collector,used,in,VZU6995F6,CPI,VTU,6395M,VTU6396C1,600,Watts,Travelling,Wave,Tube,Ku,Band,TWT,Single,stage,collector,used,in,VZU6995F6,CPI,VTU6396C1,VTU6397C3A,TWT,for,1,2,KW,Ku,Band,TWTA,Model,TL12UI,2A0B0AB05,datacom80110cil,BASIC,NETWORK,LAN,TOOL,KIT,datacom80110cil,20840221,00,Fan,28,VDC,22013067,001,0,SSU2000,I,O,Adapter,Output,panel,DE9,22013067,001,0,22013068,001,0,SSU2000,I,O,Adapter,75,Ohm,Balun,Outputs,22013068,001,0,23413016,000,0,Transit,Node,Stratum,2,RB,Clock,23413016,000,0,25413020,000,0,CHASIS,SSU2000,25413020,000,0,DFA1632031,LC,APC,Attenuator,DFA1632031,DFA432051,SC,APC,Attenuator,DFA432051,F14800BC,SC,APC,Adaptor,F14800BC,SC,PC,3M,SC,PC,SC,APC,Patch,Cord,SC,PC,3M,ATX,PS,01,Switching,Power,Supply,Pentium,IV,Dell,ATX,PS,01,DDR,1G,DDR,RAM,1GB,Dell,DDR,1G,242100,1,Smart,Pack,Controller,242100,1,242100,4,Compact,Controller,Monitoring,and,control,unit,Delta,242100,4,3791467500,Power,Unit,CellD30019,Chassis,4U,high,+,1U,Shelf,for,RectifierType,DPS,1600B,48,3,CellD300InPut,400,230,Output,=,48VDCPower,=4800,Delta,3791467500,3791595600,POWER,SHELF,DPS,2900B,48,3,PSC3,Delta,3791595600,D0004205,Psc,Controller,1000,Delta,D0004205,D0004252,COBOMO,RS232,Rectifier,Delta,D0004252,D0104058,DELTA,POWER,UNIT,E,W,DPD200,19IN,3U,Delta,D0104058,D0105128,RECTIFIERE,48V,2000W,Delta,D0105128,D0105919,DPR,1200B,48,Rectifier,1200W,48V,Delta,D0105919,D0112267,SUBRACK,FOR,RECTIFIER,Delta,D0112267,D0117477,Delta,Rectifier,Module,3500,Watt,D0117477,DPR,2900B,48,RECTIFIER,INPUT,100V,240V,17A,50,60Hz,Delta,DPR,2900B,48,DPR,600B,48,Rectifier,Input,100,240V,7,5A,Max,Output,53,5V,Max,600W,Delta,DPR,600B,48,DPR2000,RECTIFIER,Delta,DPR2000,DPS1200,Rectifier,Shelf,DPS1200B,48,3RS,19IN,Delta,DPS1200,ESR,48,40A,C,Rectifier,Delta,ESR48,40A,UDD01R,ESR,48,40A,UDD01,Controller,Delta,Electronics,Inc,Delta,ESR,48,40A,UDD01,TPS1010001B,DPR,1600B,48,RECTIFIER,INPUT,100,240VAC,9,5A,MAX,50,60HZ,OUT,53,VDC,MAX,1600,EQ,TPS1010001A,TPS101000B,Delta,TPS1010001B,TPS1020005C,Rectifier,Controller,Delta,TPS1020005C,D0104424,ACSOM,Board,UIM1,D0106533,ACSOM,Board,PSC,3,ETHERNT,DPR,3500B,48,Rectifier,3500W,GES403NH3312035,40KVA,UPS,SYSTEM,CHASIS,3,PHASE,IN,3,PHASE,OUT,TPS1010001A,RECTIFIER,3FE67656AAAA,KIT,TDC,hex,inter,fan,wt,Alcatel,Lucent,3FE67656AA,241120,1,Rectifier,Micropack,48,250,CC,Input,100,250VAC,VDC,1,6Amax,Freq,45,66HZ,Fuse,2,5,DC,Output,53,5V,4,7A,Design,by,Eltek,Alcatel,Lucent,241120,100,242100,11,SMART,PACK,CONTROLLER,CTO20402,1196,POWER,UNIT,ELTEK,FLATPACK,E,W,3,RECT,EQ,PN,409079696,241115,110,CTO020402,1196,2130491,HRS850,9000C,AC,DC,RECTIFIER,AC,OUTPUT,850W,INPUT,200V,240V,5A,DC,OUT,+48V,15A,EMERSON,Emerson,02130491,2311392,FUNCTIONAL,MODULE,CONTROLLER,OF,PS48120,1800,PS48180,1800,PS48300,1800,POWER,SYS,Emerson,02311392,2313076,4860,Power,System,Monitoring,Module,Emerson,02313076,2440011,4845,POWER,SYSTEM,MONITORING,MODULE,EQ,PN,02313076,02311939,PSM,B5,Emerson,02440011,408946085,BREAKER,1P,100A,AUX,5,16,BULLET,Emerson,408946085,B3100003,AC,DC,Rectifier,10degC,55degC,90V,280V,EMERSON,Emerson,B3100003,GEPS4860,B3100003,Rectifier,Emerson,Network,Power,60A,48V,GEPS4860,B3100003,HD4825,3,RECTIFIER,AC,I,P,200V,240V,9A,DC,OUTPUT,48V,25AMPS,Emerson,HD4825,3,PSM,A9,EMERSON,CONTROLLER,Emerson,PSM,A9,PSM,B8,EMERSON,CONTROLLER,Emerson,PSM,B8,2123049,RECTIFIER,48,VDC,15A,850W,2130470,EMERSON,RECTIFIER,MODULE,220V,INPUT,48V,25A,OUTPUT,2130534,RECTIFIER,R48,3200,2311302,FUNCTION,MODULE,PS48100,2,MONITORING,MODULE,PSM,A11,Controller,Emerson,Network,Power,Rectifier,Emerson,PSM,A11,SM32,SUPERVISORY,MODULE,ENATEL,SM32,BMT24148,1,Rectifier,LM,Ericsson,BMT24148,1,BMT24148,2,Rectifier,LM,Ericsson,BMT24148,2,ET,M53650,SOLAR,PANEL,105W,24V,CC109168472,Switching,Power,Supplies,EP1000,UZ,Rectifier,52V,500,1000W,10,20A,GE,Critical,Power,GE,CC109168472,L,SPCO2,PN,DCA,2,Way,Passive,Splitter,Combiner,With,DC,Blocking,Global,Invacom,L,SPCO2,PN,DCA,L,SPCO4,PN,DC1,4,Way,Passive,Splitter,Combiner,With,DC,Blocking,Global,Invacom,L,SPCO4,PN,DC1,51AGAR1103,SC,PC,LC,APC,Patch,Cord,Green,woods,51AGAR1103,17479,Dehydrator,ADH3COM,rack,mount,0,25,0,5,PSI,GS,Dielectric,Communication,17479,101,901710,002,LIM,BAL,16TRIB,IDU,LINE,INTERFACE,16X2,MBITS,S,MICROSTAR,101,901710,002,101,901715,001,CARD,SPM,16E1,FSK,101,901715,001,101,901720,002,CSM,Orderwire,CVSD,Equipment,101,901720,002,101,901790,102,SIGNAL,PROCESSING,MODULE,16X2,MBITS,SPM,8E1,QPSK,16E1,QPSK,QAM,RT,101,901790,102,101,901792,102,SPM,16X2048,kbit,s,FSK,101,901792,102,191,901040,004,TRANSCEIVER,CONVERTER,23GHZ,Harris,191,901040,004,191,901425,101,Transceiver,7,110,7,725,Ghz,191,901425,101,191,901920,001,QPSK,TRANSCEIVER,13GHZ,Harris,191,901920,001,192,901040,004,Transceiver,23GHz,16×2048,kbit,s,192,901040,004,201,901375,012,ODU,INTEGRATED,TX,38860,39460MHZ,RX,37600,38200MHZ,201,901375,012,201,901920,000,Transceiver,13GHz,16×2048,kbit,s,201,901920,000,848730644,Fan,Unit,Harris,848730644,SF,20L,BE100099,043,Line,Filter,Module,HNF,SF,20L,BE100099,043,1070607,POWER,SYSTEM,48V,10A,POWER,SYSTEM,GIE4805S,Huawei,01070607,1202020,HEAT,EXCHANGER,CONTROLLER,FOR,HUA,RUI,HEV3,3,Huawei,1202020,2120248,MA5103,H51EA5103,2,FRONT,ACCESS,MAINTIANED,SUPPORT,60V,Huawei,02120248,2120262,MA5103,H51EC5103,2,FAN,FAN,BOX,FRONT,ACCESS,MAINTAINED,FDMB,MONITORING,BOARD,Huawei,02120262,2130345,Rectifier,Module,48Vdc,10A,HD4810,5,Huawei,02130345,2130440,AC,DC,Converter,F01B,220VAC,48V,15A,Rectifier,OD,Huawei,02130440,2130522,AC,INPUT,200,250VAC,50,60HZ,DC,OUTPUT,48VDC,2900W,16AMPS,Huawei,02130522,2130536,HD4850,2C,AC,DC,CONVERTER,HD4850,2C,48V,50A,OUTPUT,EMERSON,Huawei,02130536,2310366,Environment,Monitoring,Board,PSM,8,In,Door,Huawei,02310366,2311008,MONITORING,MODULE,PS100005A2,MANUFACTURED,BY,EMERSON,Huawei,02311008,2311408,The,functionality,module,M1800BTS30,GMKM1PSM,for,M1800,phase,shift,module,Huawei,02311408,2440004,Microelectronic,components,1600G,optical,transmission,externally,modulated,drive,42,6,2859602,SURGE,PROTECTOR,PHONIX,CONTACT,VALVE,TRAB,COMPACT,350Vac,1,5kV,40ka,240V,Huawei,2859602,3031676,OptiX,OSN,3500,SSN2EGS201,2,port,Gigabit,Ethernet,Switching,Processing,Board,Huawei,03031676,3032147,OPTIX,2500+,SS62PL3A01,3XE3,ELECTRICAL,INTERFACE,BOARD,Huawei,03032147,3036944,OptiX,2500+,SS63SL4A01,STM,4,Optical,Interface,Board,S,4,1,SC,Huawei,03036944,3038459,OptiX,Metro,1050,SSM1EFT01,4,Port,Twisted,Pair,10M,100M,Ethernet,Transparent,Transmission,Board,Huawei,03038459,3210213,Fon,Rectifier,Huawei,03210213,12020,Heat,Exchanger,Assy,Hua,RUI,Air,cooling,Solution,40W,K,Huawei,12020,5360302,Controller,Card,for,Hytems,180W,K,heat,Exchanger,Huawei,5360302,72,152520,01,Pca,Relly,Alarm,Huawei,72,152520,01,97040056,Power,Module,H8415Z,48V,3200W,Rectifier,EQ,PN,02130636,BML,440,062,1,97040056,97050038,Integrated,Equipment,Spare,Parts,Rig225,Af11,21,48V,36,57V,Dc,95W,2700Rpm,Fan,for,Hx04,22Dh,Heat,Exchanger,21011101,Huawei,97050038,99040BVU,MANUFACTURED,BOARD,W2442ZB,W2442X1,SIGNAL,BRIDGING,BOARD,Huawei,99040BVU,CDN,HP,40,48X,Rectifier,AEES,40A,48V,Huawei,CDN,HP,40,48X,CS9760,106,Heat,Exchanger,Assembly,Rittal,150W,K,Huawei,CS9760,106,HPT,100,48T,Rectifier,AEES,100A,48V,Huawei,HPT,100,48T,M2451U1,PSM+B2,POWER,SYSTEM,CONTROLLER,Huawei,M2451U1,MF9307503,Controller,for,HEX,Fan,Huawei,MSAN,Huawei,MF9307503,P,RM3048XE,DC,MODULAR,RECTIFIER,Huawei,P,RM3048XE,R1G250,AI17,22,EC,CENTRIFUGAL,BLOWER,MOTOR,M1G074,CF,48V,36,56V,DC,85W,2400MIN,EBMPAPST,Huawei,R1G250,AI17,22,R3G250,AD62,30,MOTOR,M3G084,CA,VDC,48,SPEED,2645,MIN,POWER,INPUT,135W,EBMPAPST,Huawei,R3G250,AD62,30,R4830G1,RECTIFIER,FOR,ETP48150,Huawei,R4830G1,R4850N1,RECTIFIER,FOR,ETP48200,Huawei,R4850N1,SMUO2B,CONTROLLER,Huawei,SMUO2B,2130479,RECTIFIER,MODULE,OUTDOOR,48V,15A,HRS800,9000B,100V,02310DTR,RECTIFIER,FOR,ETP48150,Huawei,R4830N,2311031,PSM,B2,ENVIRONMENT,MONITORING,4070463,Signal,Cable,from,02310KFQ,to,02310EDY,1N000,HRUCE,120,D,T,D,HX02,20D,HEAT,EXCHANGER,ASSY,HYTEMS,80W,K,HX02,20D,HX03E,22SH,Fan,Blower,Assy,Hytems,Heat,Exchanger,HX03E,22SH,90W,36,57Vdc,EBM,PAPST,Alcatel,Lucent,R1G310,AD33,15,HX03f,22SH,Heat,Exchanger,Assembly,Hytems,180W,K,HX03F,22SH,HX03T,22SH,Heat,Exchanger,Assembly,Dantherm,120w,k,HX03T,22SH,PNU2120AB120,Rectifier,Controller,for,MPS500,system,Hytems,PNU2120AB120,R1G310,AD33,15,Heat,Exchanger,Assy,Hytems,180W,K,HX03E,22SH,1,135714G,POWER,SUPPLY,230V,AC,48V,1300W,ISKRATEL,1,135714G,BPR6,SS,CONTROLLER,SOLID,STATE,150A,+,MCB,JAZIERA,CAE,336A,INTERFACE,AMPLIFIER,NEC,CAE,336A,CDC,817A,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CDC,817A,CFH,67B,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CFH,67B,CFL,326A,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CFL,326A,CGD,171A,MF,HF,RECEIVER,NRD840A,NEC,CGD,171A,94206058800,Output,Interface,Unit,Kathrein,94206058800,94208519100,OFFICE,INTERFACE,UNIT,16,Outputs,2,048,MHz,G703,10,94208552203,RMU,Remote,Management,Unit,Kathrein,94208552203,94208552240,Remote,Management,Unit,Kathrein,94208552240,CDM,625,Satellite,Modem,L3,DM,6XZ,310016492,Ref,Xtal,Oscillator,Assy,L,3,U,C,L3,310016492,LCC4S35,XX,Low,Noise,Amplifier,C,Band,L3,CC,Z035,LKR12890,XXX7,Low,Noise,Amplifier,Satcom,LKR12S90,XXX7,MTS4000,15006,RADIO,FREQ,ASSEMBLY,L3,MTS4000,15006,SS,AQ5,Licence,1,to,be,order,with,Modem,not,separated,L3,SS,AQ5,109142304,RECTIFIER,100,120VAC,200,240VAC,53,5,58VDC,800W,FC,40,Dielectric,Fluorinert,Oil,5kg,packs,Local,Market,FC,40,A12F50,Rectifier,Lorain,GIE270,54A,SWITCH,MODE,POWER,SUPPLY,CIMR,VU4A0005FAA,Inverter,GPD,315,MagneTek,Magnetek,CIMR,VU4A,MUB009,Inverter,MAGNETEK,GPD,315,Magnetek,MUB009,LCC,4035,Low,Noise,Amplifier,LNA,C,Band,Freq,3,700,GHz,4,200,GHz,Noise,Temperature,35°K,Maxtech,LCC,4035,LCD4S30,Low,Noise,Amplifier,Maxtech,LCD4030,13195,380,PRIME,POWER,MODULE,380V,MCL,D13195,380,20107,001,CLM,Display,CCA,MCL,20107,001,30C2528,POWER,SUPPLY,MCL,30C2528,32D3629,SLIM,INTERFACE,D20160,MCL,32D3629,B30150,033,MT3200,TWT,Blower,Upper,Bracket,MCL,B30150,033,B30150,034,MT3200,TWT,Blower,Lower,Bracket,MCL,B30150,034,BE100101,156,Circuit,Breaker,3Amp,MCL,BE100101,156,BE100101,159,Circuit,Breaker,3Amp,MCL,BE100101,159,BE100101,183,Circuit,Breaker,5Amp,MCL,BE100101,183,BM100065,031,MT3200,TWT,Blower,MCL,MT3200,C15447,070,380,TWTA,DRAWER,BLOWER,ASSEMBLY,A2A2,MCL,C15447,030,D13186,380,HIGH,VOLTAGE,TANK,ASSEMBLY,380V,MCL,D13186,380,D16763,CLM,HPA,INTERFACE,CIRCUIT,CARD,ASSEMBLY,MCL,D16763,E13151,200,FET,BRIDGE,ASSEMBLY,EQ,PN,13209,MCL,E13151,200,MT3200,MT3200,TWT,Blower,MCL,MT3200,SP1426,Modem,Power,Supply,SP1426,GFF48512,GNB,RECTIFIER,AT,10,048,012F,131852,2,FREQUENCY,SYNTHESIZER,Miteq,131852,2,4CZ2,HANDSET,ASSEMBLY,NEC,4CZ2,58521,60207,A,0330,SSU2000,Antenna,Cable,NEC,58521,60207,A,0330,8NUF543A,RECEIVER,11,GHZ,NEC,8NUF543A,902,380,34,Mbit,s,MULTIPLEXER,NEC,902,380,A011920,INPUT,INTERFACE,UNIT,2,048,MHZ,I,I,U,10L,NEC,A011920,A012297,MANAGEMENT,MODULE,REMOTE,MANAGEMENT,UNIT,FOR,OSA,5533C,NEC,A012297,A012583,HOLDOVER,UNIT,NEC,A012583,A014435,Output,CardOUC,20,Freq,E1,outputs,per,card,NEC,A014435,AR990AA,DC,RECTIFIER,INPUT,230,50,HZ,3,7A,3AW00990AAAA,03,HARMER,SIMMONS,RTLC,102,3328,10,NEC,AR990AA,CLIU1,CAA,Citylink,Indoor,Unit,STM,1,without,STM,1,OC,3,Interface,CLIU1,CAA,CMA,705,VHF,TRANSCEIVER,JRV,500B,NEC,CMA,705,CMD,745,VHF,TRANSCEIVER,JRV,500B,NEC,CMD,745,CSC,192AA,REMOTE,CONTROL,LOCAL,TERMINAL,UNIT,JCC,300,RR,LR,NEC,CSC,192AA,EW52A,DISTRIBUTION,BOARD,SERVICE,RACK,NEC,EW52A,MPO,0H2965,B000,2,Port,Lan,for,SDH,MPO,0H2965,B000,NWA,009032,001,ODU,11,GHz,NEC,NWA,009032,001,NWA,013901,0031,NEC5000S,Transmitter,Receiver,Unit,2,NWA,013901,0031,NWA,013906,003,NEC5000S,Transmitter,Receiver,Unit,4,NWA,013906,003,NWA,014540,001,5000S,Modulator,Demodulator,1,NWA,014540,001,NWA,014540,002,5000S,Modulator,Demodulator,2,NWA,014540,002,NWA,014540,003,5000S,Modulator,Demodulator,3,NWA,014540,003,NWA,014540,004,5000S,Modulator,Demodulator,4,NWA,014540,004,NWA,014830,001,SWO,Oscilloquartz,NWA,014830,001,NWA,034274,010,PASOLINK,TRP,7G,5B,SUB,BAND,H,LOW,ODU,NEC,NWA,034274,010,NWA,P4061A,000,Control,FPGA,NWA,P4061A,000,P4070A,GBE,for,SDH,P4070A,10L06AL1B1BA0,A,TRANSCEIVER,XCVR,WITH,SD,5,9,6,4,GHZ,LOWER,SUB,BAND,1,TRANSMITTER,TX,CH,14,NERA,10L06AL1B1BA0,A,10L06AL2A1BA0,A,Transceiver,5,9,6,4,GHz,Lower,Sub,Band,10L06AL2A1BA0,A,10L06AU1A1BA0,A,Transceiver,5,9,6,4,GHz,LP,Lower,Sub,Band,10L06AU1A1BA0,A,10L06AU2A1BA0,A,XCVR,5,9,6,4,GHz,Upper,Sub,Band,2,Transmitter,Channel,5,8,ft,10L06AU2A1BA0,A,10L06AU2B1BA0,A,TRANSCEIVER,XCVR,WITH,SD,5,9,6,4,GHZ,UPPER,SUB,BAND,2,TRANSMITTER,TX,CH,5,8,NERA,10L06AU2B1BA0,A,10L11AL1A1BB1,A,TRANSCEIVER,XCVR,10,7,11,7,GHZ,LP,UPPER,SUB,BAND,1,TRANSMITTER,TX,CH,1,9,NERA,10L11AL1A1BB1,A,10L11AL1B1BA0,A,TRANSCEIVER,XCVR,with,SD,10,7,11,7,GHz,Lower,sub,band,1,transmitter,Tx,ch,19,NERA,10L11AL1B1BA0,A,10L11AL2A1BA0,A,Interlink,Transceiver,Lower,11GHZ,10L11AL2A1BA0,A,EF323A,POWER,FILTERING,BOARD,NEC,EF323A,FKCN5551B,T,SUPERVISORY,MODULE,EVOLUTION,SERIES,ETHERNET,MAPPER,FOR,XPAND,AND,METRO,WAYSIDE,NEC,FKCN5551B,T,FLL6AAB0A,Evolution,Out,Door,Unit,L6GHZ,Radio,FLL6AAB0A,FSN,W1,2118,1,Fusion,1800,2100,BandRAU,NERA,FSN,W1,2118,1,NCJ,536B,RECEIVER,CONTROLLER,FOR,DSC,MFWT,MFRT,MF,TLX,RECEIVER,NERA,NCJ,536B,NWA,014520,002,OPTICAL,INTERFACE,NERA,NWA,014520,002,UWA6510,NERA,Connector,kit,NERA,UWA6510,UWMH3080,STM,1,STS,3,Cable,NERA,UWMH3080,UWMH6475,IFU,ODU,Jumper,Cable,NERA,UWMH6475,UWMH6506,NERA,IFU,ODU,Cable,NERA,UWMH6506,UWMK6759,Power,Cable,NERA,UWMK6759,AC,10,85,30,015,EW,Audio,Router,Power,Supply,+15v,15v,30w,NETWORK,VIKINK,AC,10,85,30,015,EW,AC,10,87,30,005,Video,Router,Power,supply,+5V,5V,30W,NETWORK,VIKINK,AC,10,87,30,005,2410ML,05W,B40,DC,BRUSHLES,FAN,MOTOR,626,207,24,TX,Distributor,NSN,626,207,24,628,586,25,Back,Plane,NSN,628,586,25,732,221,07B113,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,113,732,221,07B114,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,114,732,221,07B121,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,121,732,221,07B122,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,122,732,221,07B125,Out,Door,Unit,NSN,732,221,07B,125,R2E220,AA40,80,Fan,Blower,Assembly,Ebm,Papst,100W,220Vac,Alcatel,Lucent,R2E220,AA40,80,S42024,A1789,B101,CENTRAL,UNIT,FOR,TERMINAL,MULTIPLEXER,NSN,S42024,A1789,B101,S42025,D3526,A1,42,2MB,S,DAUGHTER,BOARD,NSN,S42025,D3526,A1,S42025,D3527,A1,1X34MBIT,S,ELECTRICAL,INTERFACE,DAUGHTER,BOARD,NSN,S42025,D3527,A1,TA09017,C841,MSTU,Adapter,K,shelf,11,13GHz,NSN,TA09017,C841,TA09017,C842,MSTU,Adapter,K,shelf,4,8GHz,NSN,TA09017,C842,TA22779,B40X,SNMP,SV,MCF,Controller,single,RPS,GP1,NSN,TA22779,B40X,V39106,Z4002,A56A,Shelter,Fan,NSN,V39106,Z4002,A56A,V50017,U371,K822,Hit,7070,SFP,XFP,NSN,V50017,U371,K822,V50017,U372,K822,Hit,7070,SFP,XFP,NSN,V50017,U372,K822,V50017,U380,K822,Hit,S6,S5,SFP,XFP,NSN,V50017,U380,K822,S31043,K1166,X,SIEMENS,RECTIFIER,DC,POWER,EQUIPMENT,S31043,K1180,X,RECTIFIER,220VAC,48VDC,25A,1500W,S31043,K1190,X,RECTIFIER,ONU,POWER,SUPPLY,035,0469,6030,CA,ASSY,MALE,50,TO,OPEN,END,25PAIR,24AWG,NON,SHIELDED,60,FT,035,0469,6030,315,095,097,MOTHER,BOARD,FOR,FIRE,PROTECTION,EQ,PN,346311C,CERBERUS,NSN,315,095,097,C42324,Z1,C194,1,HEAT,EXCHANGER,ALMATEC,CODE,SCS,3K,01,120,HD01,W12SB,0,NSN,C42324,Z1,C194,1,C42324,Z1,C224,Air,Filter,Membrane,for,Siemens,Cabinet,EbmPapst,for,Siemens,Cabinet,Roof,Top,GORE,Cooling,Filter,NSN,C42324,Z1,C170,C50117,A230,B140,MSAN,Blank,Panel,splitter,NSN,C50117,A230,B140,F83ZA120,DOOR,SENSOR,NSN,Cherry,F83ZA120,S30050,K6214,X106,1,SVE,506,POWER,SUPPLY,BASIC,UNIT,BMG,815,012,2,TYPE,E,110,230,50,FGO,NT500,NSN,S30050,K6214,X106,1,S31043,K1196,X,Shelter,HIX,PS,48,30,M,LILD,NSN,S31043,K1196,X,S31043,K4090,X,DCU,A,Distribution,Fuse,Pannel,NSN,S31043,K4090,X,S42024,L5644,B100,hiT7300,Optical,Protection,Switching,Card,latest,HW,version,NSN,S42024,L5644,B100,S42024,L5645,A200,Modular,Fan,Unit,50W,FAN,PACK,CFS,4,SRS,2,AND,SRS19,1,NSN,S42024,L5645,A200,S50028,B3141,A2,G400,2G,FAN,W,DUST,FILTER,NSN,S50028,B3141,A2,S50028,B3161,A2,G600,2G,FAN,W,FILTER,NSN,S50028,B3161,A2,S50028,B4000,S13,DC,Cable,from,Power,Converter,to,DSLAM,NSN,S50028,B4000,S13,S50028,B4000,S17,Shelter,ONU,1000,FTTC,1,7M,NSN,S50028,B4000,S17,S50028,B4000,S18,Shelter,Dc,Kabel,NSN,S50028,B4000,S18,S50028,B4000,S26,CAN,CONN,CABLE,NSN,S50028,B4000,S26,S50028,B4000,S56,CABLE,CHASSIS,SPLITTER,72,PORT,Phoenix,Contact,NSN,S50028,B4000,S56,S50028,B4100,R105,Shelter,DC,SI,KIT,40A,NSN,S50028,B4100,R105,SW6340,T043M300,ESW,TRIB,Subrack,FP4,3,Compact,Flash,NSN,SW6340,T043M300,YPA,P158126,REPLACEMENT,FAN,NSN,YPA,P158126,A009020,OSA4531,Gas,Capsule,for,EMP,Protector,Oscilloquartz,A009020,A013824,Output,Cover,Panel,A013824,A014187,OSA4531,TNC,Arrestor,Oscilloquartz,A014187,A014462,THC,Oscilloquartz,A014462,NWA,016350,001,FAN,UNIT,Oscilloquartz,NWA,016350,D15438,030,High,Voltage,Power,Supply,Blower,Assembly,PAPST,MOTOREN,D15438,030,2701,1,E1,to,Ethernet,Converter,S,N,#,0608210003,Patton,Electronics,2701,1,32395,RXE1,BITRATE,1870174,1870174,PCOM,32395,15007,23GHz,High,Band,4E1s,Band,1,Std,Power,OUT,DOOR,UNIT,ADC,15007,V,130,VALVETRAB,FUSE,150V,AC,20KA,TO,40KA,Power,One,V,130,JFA,4011A,VOLTAGE,600A,CONTACT,CAPACITY,CONTACTOR,SZ4127,000,DOOR,SENSOR,Rital,SZ4127,000,21160758,External,DC,Fan,Huawei,21160758,3812J,2HAAP,Fan,Blower,Rital,RCC30,4x50W,Rittal,3812J,2HAAP,CS9760,215,HEAT,EXCHANGER,POWER,UNIT,40V,56V,3,8A,EQ,PN,CS9760215,CS9760,215,RITTAL,Alcatel,Lucent,CS9760,215,CS9768,042,Heat,Exchanger,Assembly,Rittal,CS9768,042,EP1206,117092,Heat,Exchanger,Circuit,Board,HHE2,Rittal,EP1206,117092,3CT01050AAAA,SC,PC,Adaptor,Saintronic,3CT01050AAAA,BRKD12F10,Ku,Band,Block,Downconverter,10,70,11,75,GHz,Satcom,BRKD12F10,BRKD12J10,Ku,Band,Block,Downconverter,11,70,12,75,GHz,Satcom,BRKD12J10,BRKU12B,Ku,Band,Block,Upconverter,13,75,14,50,GHz,Satcom,BRKU12B,FRD,9230,SKYWAN,FAD,9230,FRAME,RELAY,ACCES,DEVICES,Satcom,FRD,9230,IDU,7000,SKYWAN,Satcom,IDU,7000,SYM1M16,System,Controller,Intelligence,Module,Schneider,SYM1M16,SYPM10K16H,Power,Module,I,P,380,400,415,VAC,3,+N+PE,50,60Hz,Alcatel,Lucent,SYPM10K16H,SYSW160KH,Static,By,pass,Switch,Schneider,SYSW160KH,FA125,HP5,LC,PC,Adaptor,Seikoh,Giken,FA125,HP5,ATN,632,05,1C,SC,PC,Attenuator,SENKO,ATN,632,05,1C,CM24124410A,RECTIFIER,24V,12A,AC,OUT,SENS,SENS,CM24124410A,CM48154410A,RECTIFIER,15A,AC,IN,SENS,SENS,CM48154410A,CM4812,4410S,RECTIFIER,RF60DT100L4C,KS,AZ,EL,Motor,Sew,Eurodrive,RF60DT100L4C,KS,DSC,TX66,s,Digital,Camera,Sony,DSC,TX66,s,USB2VGAE3,USB,to,external,Video,cord,multi,monitor,Adaptor,VIDCBL,1920×1200,32MB,DDR,SDRAM,USB,Star,Tech,USB2VGAE3,12013049,000,0,SSU2000,SSU,Expansion,Terminator,12013049,000,0,Symmetricom,12013049,000,0,12013050,200,0,SSU,2000,CABLE,SDU,INTERFACE,12013050,200,0,12013115,200,0,SSU,TO,SDU,BACK,UP,CABLE,WITH,T,ADAPTER,12013115,200,0,22013066,001,0,3,PORT,INPUT,PANEL,22013066,001,0,23413014,000,0,3,PORT,INPUT,E1,MODULE,G,703,9,OR,G,703,13,CAPELLA,23413014,000,0,23413015,000,STRATUM,MODULE,3E,23413015,000,120823,24X,Rectifier,E230,G48V,50A,120823,24X,M,E,TX,FX,01,NA,Optical,to,Ethernet,converter,Netmac,100,Base,Tx,to,100,Base,Fx,media,converter,TeleByte,Model,#,375,474252012,RX,CANNEL,LOGIC,INTERFACE,HN,13,474252012,474252013,STBY,LOGIC,INTERFACE,474252013,474256628,SBB,SWITCHING,474256628,474256629,SBB,SWITCHING,474256629,474276651,RX,HL,HDB3,SWITCH,HN,13,474276651,474282601,TRANSMITTER,2MB,S,474282601,474726257,2MB,S,COAX,U,LINK,CH,UNIT,474726257,HDTP105XK3AA,Extrenal,Hard,drive,Disk,500,GB,or,above,Toshiba,HDTP105XK3AA,108344490,Control,Unit,5ESS,ES646,Monitor,7,Alcatel,Lucent,108344490,109121828,NP1500,RECTIFIER,CONSTANT,CURRENT,FRONT,END,PS,85VDC,264VAC,INPUT,42VDC,58VDC,108982711,Tyco,109121828,109121836,Np1200,Constant,Current,Front,End,Power,Supply,85Vdc,To,264Vac,Input,48Vdc,To,56Vdc,Output,Np1200,Rectifiers,52V,Tyco,109121836,847074549,Shelf,Kit,Tyco,847074549,848746628,SPRING,CONTROLLER,SC3,Tyco,848746628,CC109142304,EP0800,Rectifier,15A,48V,Tyco,CC109142304,F07663,000,LC,APC,Adaptor,Tyco,F07663,000,Galaxy,Mellinium,Controller,Rectifier,Alcatel,Lucent,Galaxy,Mellinium,J85501E,02,Lineage,2000,ECS,12U,Controller,J85501E,02,SI,1GC,Rectifier,56A,48V,Tyco,SI,1GC,WP,91652,Inverter,5Kva,5ESS,Tyco,WP,91652,108384777,ES,460,C,RECTIFIER,PWPQATVAAA,108961814,RECTIFIER,595B3,200A,220V,108982711,RECTIFIER,NP1500,108986704,CPS,6000,Rectifier,Used,in,MSAN,Any,Media,Alcatel,Lucent,108986704,01,19623,28,VDC,POWER,SUPPLY,VZU,6994A3,CPI,01019623,00,101857100,TWT,350,W,VTU,6395M1,110XfS019,Az,EL,Resolver,Vertex,110XfS019,13186,380,Slim,Int,CCA,Assembly,CPI,13186,380,2000ACS,Model,2000,Antenna,Control,System,ACS,Vertex,2000ACS,200493,01,Keypad,Controller,200493,01,200785,01,ADU,RELAY,PCB,ASSEMBLY,Vertex,200785,01,201379,430,Antenna,Control,Unit,7200,ACU,Vertex,201379,430,2082,142,Model,2082,142,unit,Controller,Vertex,2082,142,800424,05,OPTICAL,ENCODER,INTERFACE,CARD,Vertex,800424,05,800426,02,POL,ONLY,RDC,PCB,Assy,Vertex,800426,02,BCR12000TX,0001,BLOCK,DOWN,CONVERTER,SN,22436401,3,Vertex,BCR12000TX,0001,BCR14000BX,0002,BLOCK,UP,CONVERTER,VERTEX,GENERAL,DYNAMIC,SATCOM,TECHNOLOGIES,Vertex,BCR14000BX,0002,BD12SF,IX,Block,Down,Converter,Vertex,BD12SF,IX,BRK,1201,Block,Down,Converter,Vertex,BRK,1201,BU14S,BD,Block,Up,Converter,Vertex,BRK,1102,CPK01435SB,2,Solid,State,Power,Block,Converter,SSPB,35W,With,Accessories,Frequecny,13,750,GHz,14,500,GHz,Vertex,CPK01435SB,2,EFAN,A15390,Blower,Fan,Sunon,KDE,1203PFB3,8V,EHD3020L480V,3Pole,20Amp,7134,ADU,Main,Circuit,Breaker,Vertex,EHD3020L480V,3Pole,20Amp,FS708,Ethernet,Switch,8,port,Vertex,FS708,GM1203PFV2,8,Fan,Blower,40W,115,VAC,50,60Hz,W2S130,AA25,01,L71161D,065,0S,Low,Noise,Amplifier,LNA,Ext,Ku,Band,Vertex,L71161D,065,0S,LCC4030,003,Low,Noise,Amplifier,Vertex,LCC4030,003,LDR,13S22,1,1,1,Ku,Band,TX,Line,Driver,AMP,Freq,13,750,GHz,14,500,GHz,Output,Power,at,1dB,compression,point,+30dBm,Satcom,LRK11V32,1,LKR12S65,Low,Noise,Amplifier,Vertex,LKR12S65,MAP80,Power,Supply,+24,Vdc,Vertex,CPS014,NT960,SWITCHING,INTERFACE,CARD,Newbridge,Networks,90,0639,01,E,P12733,1,AZ,EL,Motor,RPM,120,5,Vertex,P12733,1,P33010,19,COUPLING,INSERT,Vertex,P33010,19,PM3348X,MODEM,P,SUPPLY,TCM,Vertex,ASZ36,2,V,Y,PR,9,A,J,Az,Jack,Boot,Vertex,PR,9,A,J,PR,9,A,JB,Az,Jack,Boot,Vertex,PR,9,A,JB,PR,9,E,J,El,Jack,Boot,Vertex,PR,9,E,J,PR,9,E,JB,El,Jack,Boot,Vertex,PR,9,E,JB,PSU,50,Power,Supply,Unit,Comtech,EF,Data,AS,0584,R002666,Body,Fan,Assembly,294CFM,230VAC,Cooling,Vent,Fan,for,LNA,Enclosure,Vertex,R002666,RCN,226,SSI,Gray,Optical,Resolver,Vertex,RCN,226,SSI,Gray,RCN,619,SSI,Gray,Resolver,Optical,19,bit,Vertex,RCN,619,SSI,Gray,RSC12V1,AC,Power,Block,Converter,Vertex,PB,35,RSI,17401,Reference,Module,U,C,Vertex,RSI,17401,SCR1000CD,25C,L,Band,Downconverter,L,Band,to,140MHz,Converter,Vertex,SCR1000CD,25C,SCR1000CU,25C,L,Band,Upconverter,140MHz,to,L,Band,Converter,Vertex,SCR1000CU,25C,SiTech,2150,Intergrated,ADAPTOR,SITech,2150,10,100,A,Vertex,SITECH,2150,SL#23,7,5,Power,Supply,Vertex,SL#23,7,5,SSW,SRS000,IF,INTERMEDIATE,FREQUENCY,RADIO,FREQUENCY,Switching,Module,Satcom,SSW,SRS000,VFD022M43B,Az,El,Inverter,Vertex,VFD022M43B,W2E143,AB09,Fan,Panel,Blower,Assy,Vertex,CFM,230,WB150WD,Az,El,Drive,Motor,Vertex,WB150WD,WB,85,2200,Az,El,Gear,Box,Reducer,Vertex,WB,85,2200,259,8004,207,E,M,4W,8,SS,DEWP,72C,AAC,Alcatel,Lucent,259,8004,207,DEPQAFY3AB,Acculink,Power,Supply,ZHONE,DEPQAFY3AB,MALC,BLANK,ENDPANEL,Blank,END,Panel,to,Cover,Unused,Slot,In,The,MALC,Chassis,Zhone,MALC,CBL,FE,GE,RPR,RED,CABLE,2,RJ45,CAT5E,CABLES,USED,FOR,RPR,AND,REDUNDANCY,ON,FE,GE,AND,FE,GE,TDM,UPLINKS,Juniper,MALC,CBL,FE,GE,RPR,RED,MALC,CBL,MGT,19,Cable,Management,Tray,for,19,In,Chassis,ZHONE,MALC,CBL,MGT,19,MALC,CHASSIS,19,7U,Chassis,19,In,ZHONE,MALC,CHASSIS,19,MALC,CHASSIS,FANTRAY,Fan,Tray,for,719,19,In,Chassis,ZHONE,MALC,CHASSIS,FANTRAY,MALC,CHASSIS,FILTER,Replacement,Filter,for,719,Zhone,MALC,EFM,SHDSL,24,NTP,24,PORT,SHDSL,LINE,CARD,W,NETWORK,TIMING,REF,AND,LINE,POWER,Juniper,MALC,EFM,SHDSL,24,NTP,MALC,GE,SFP,LX,SFP,Long,Reach,Optics,Up,To,10Km,At,1310Nm,Using,A,Duplex,Lc,Connector,ZHONE,MALC,GE,SFP,LX,MALC,MTAC,RING,ENH,Metallic,Test,Ring,Generation,Card,with,Internal,Test,Access,Including,Clock,Access,and,Alarm,Inputs,ZHONE,MALC,MTAC,RING,ENH,MALC,TAC,ITM,RING,TEST,ACCESS,CARD,FOR,MALC,METALLIC,LOOP,TESTING,CLOCK,INPUT,RINGER,ZHONE,MALC,TAC,ITM,RING,MALC,UPLINK,2,FE,GE,R,2,Port,100,1000,BT,Redundant,Pair,Uplink,Card,MALC,UPLINK,2,FE,GE,R,MALC,UPLINK,2,GE,ONL,Redundant,Pair,of,2,Port,Gigabit,Ethernet,Uplink,Card,without,Tdm,Ports,Requires,Separate,SFP,Interface,Module,ZHONE,MALC,UPLINK,2,GE,ONL,MXK,10GE,SFP+,20KM,1310,SFP+,LONG,REACH,20KM,SINGLE,MODE,1310NM,DUPLEX,LC,UPC,SUPPORTING,10GBPS,ETHERNET,I,TEMP,ZHONE,MXK,10GE,SFP+,20KM,1310,MXK,BLANK,ENDPANEL,BLANK,END,PANELS,TO,COVER,UNUSED,SLOTS,IN,THE,MXK,CHASSIS,BUY,ZHONE,MXK,BLANK,ENDPANEL,MXK,CHASSIS,819,MXK,8U,19,CHASSIS,COMPLETE,ASSEMBLY,Tellabs,MXK,CHASSIS,819,MXK,EFM,SHDSL,24,NTP,24,PORT,SHDSL,LINE,CARD,W,NETWORK,TIMING,REF,AND,LINE,POWER,Tellabs,MXK,EFM,SHDSL,24,NTP,MXK,FANTRAY,819,FANTRAY,ASSY,FOR,MXK,819,CHASSIS,NOT,REQUIRED,WHEN,PURCHASING,CHASSIS,ZHONE,MXK,FANTRAY,819,MXK,UPLINK,2X10G,8X1GE,CLK,R,REDUNDANT,MXK,UPLINK,WITH,2X10G+8X1G,ETHERNET,PORTS,T1,E1,CLOCK,SFP,SFP+,BASED,MXK,UPLINK,2X10G,8X1GE,CLK,R,MXK,UPLINK,BLANK,BLANK,SLOT,FILLER,FOR,MXK,UPLINK,SLOT,ZHONE,MXK,UPLINK,BLANK,SFP,GE,LX,1310,DLC,E,SFP,GE,LX,1000MBPS,TX,1310,RX,1310,NM,TO,10KM,W,DUPLEX,LC,CONN,ITEMP,CSFP,LINE,CARD,COMPATIBLE,ZHONE,SFP,GE,LX,1310,DLC,E,TR,0007,Transceiver,S,16,1,SFP,TR,0007,TR,0011,Transceiver,1000BASE,SX,SFP,with,LC,Connector,TR,0011,ZS251,5B1S,1+1,CHANGE,OVER,UNIT,REDUNDANT,SWITCH,ZHONE,ZS251,5B1S,JS01,03,40,45,LC,PC,LC,APC,Patch,Cord,Zoom,JS01,03,40,45,10B48250P2,RADIAL,FAN,KIT,LEVEL,2,10B48250P2,2400122,Indoor,Shelf,F02A,POWER,SYSTEM,02400122,364A3,SR50,48VDC,RECTIFIER,Tyco,364A3,3FE27677AA,ISAM,Fd,Lt,FD,Splitter,Interconnection,Cable,48Pair,26Awg,Alcatel,Lucent,3FE27677AA,CLC002,CELL,CORDER,LEADS,CLC002,GIE4815,Power,Shelf,110VAC,60A,50,60Hz,GIE4815,5A,4,25KW,3,GPS4812,Modem,Card,Kit,for,Galaxy,Millenium,Controller,GPS,Dc,Power,GPS4812,J85500R,1,Rectifier,Shelf,for,H,Rislu,E,W,L4,Cps4000,Alcatel,Lucent,J85500R,1,L30480,Y227,Auxillary,Transformer,DC,Power,L30480,Y227,S42023,A190,S118,DC,CABLE,KIT,S42023,A190,S118,5802,3224,224,5802,3224,224,1132040G1,hiX,5600,CXU,B1,1132040G1,11321048F1,HIX,5600,CXU,G11,NSN,11321048F1,11321125F1,HIX,5600,48P,VDSL2,POTS,VECT,NSN,11321125F1,11321126F1,HIX,5600,48P,VDSL2,ADL,VECT,NSN,11321126F1,11321130F1,HIX,5600,SERVICE,UNIT,SLV192,NSN,11321130F1,11341800F1,QSFP,CABLE,1M,NSN,11341800F1,11341948F1,1X2,COUPLER,50,50,LC,PC,NSN,11341948F1,11341968F1,1+1,KIT,FOR,ODF,4,NSN,11341968F1,C22334,Z8001,C268,DUSTCOVER,RJ45,NSN,C22334,Z8001,C268,C39195,Z179,C1,Shelter,Fiber,Optic,Pigtail,1M,NSN,C39195,Z179,C1,C39195,Z201,C30,FO,ADAPTER,DUPLEX,LC,PC,NSN,C39195,Z201,C30,C39195,Z266,F1,OPTICAL,2,1,COUPLER,F,CXU,RED,NSN,C39195,Z266,F1,C39195,Z280,L50,PIGTAIL,FO,DUPLEX,5M,SM,NSN,C39195,Z280,L50,C39195,Z281,L10,PATCHCORD,FO,DUPLEX,1M,SM,NSN,C39195,Z281,L10,C39195,Z281,R10,PATCHCORD,FO,DUPLEX,1M,SM,NSN,C39195,Z281,R10,C39195,Z283,R10,FO,PATCH,CORD,SM,1M,LC,APC,NSN,C39195,Z283,R10,C39195,Z75,A8,MSAN,Interconnection,Cable,HIX5635,NSN,C39195,Z75,A8,C39334,Z98,C1,SFP,DUSTCOVER,NSN,C39334,Z98,C1,C42121,Z1,C368,TAPE,NSN,C42121,Z1,C368,C42121,Z1,C369,CBL,CONNECTOR,NSN,C42121,Z1,C369,C42165,A320,B282,MDF96,MECHANIC,NSN,C42165,A320,B282,C42165,A320,C684,MSAN,ETSI,Rack,Bottom,plate,NSN,C42165,A320,C684,C42165,A320,C685,RAIL,NSN,C42165,A320,C685,C42165,A320,D30,MSAN,Interconnection,cable,hiX5635,NSN,C42165,A320,D30,C42165,A320,D54,CBL,CONNECTION,NSN,C42165,A320,D54,C42166,Z2,C123,MAINS,SOCKET,230V,NSN,C42166,Z2,C123,C42324,Z1,C134,META,CLEAN,1LITER,NSN,C42324,Z1,C134,C42324,Z1,C151,MSAN,ETSI,Rack,Front,door,2,2m,NSN,C42324,Z1,C151,C42324,Z1,C161,SHELTER,PEDESTAL,1,7M,NSN,C42324,Z1,C161,C42324,Z1,C178,Shelter,Fan,Mount,MEF,NSN,C42324,Z1,C178,C42324,Z1,C181,Shelter,Sealing,Tape,Fan,C42324,Z1,C181,C42324,Z1,C182,TAPE,SEALING,FILTER,MEF,NSN,C42324,Z1,C182,C42324,Z1,C187,COVER,SHEET,AIR,DUCT,MEF,NSN,C42324,Z1,C187,C42324,Z1,C191,SILICON,SPRAY,500,ML,NSN,C42324,Z1,C191,C42324,Z1,C215,BLANK,PANEL,NSN,C42324,Z1,C215,C42324,Z1,C222,ABDECKUNG,DPR,1600B,48,MSAN,COVER,PLATE,DPR,1600B,48,NSN,C42324,Z1,C222,C42324,Z1,C78,GESTELL,2,2,MSAN,ETSI,Rack,2,2m,NSN,C42324,Z1,C78,C42324,Z1,C80,RUECKWAND,2,2,MSAN,ETSI,Rack,Rearcover,2,2m,NSN,C42324,Z1,C80,C42324,Z1,C84,COVER,NSN,C42324,Z1,C84,C50117,A230,B328,MSAN,new,Common,Blank,Panel,for,all,DSLAM,Shelves,NSN,C50117,A230,B328,C50117,A230,B438,MSAN,Blank,Panel,Splitter,SM,NSN,C50117,A230,B438,C50117,A270,C13,RUECKWAND,ETSI,Rack,Rear,Panel,NSN,C50117,A270,C13,C50117,A270,C19,TUER,ETSI,Rack,specific,Door,only,for,hiX,5635,NSN,C50117,A270,C19,C50165,A230,B131,Expansion,TEM,card,with,Software,NSN,C50165,A230,B131,C50165,A230,B133,Shelter,Adapter,19In,Etsi,Type,1,NSN,C50165,A230,B133,C50165,A230,B140,Mounting,Field,for,Fuse,Panel,NSN,C50165,A230,B140,C50165,A230,B141,F,SPB,16S,ERMK,E,ETSI,Rack,Mount,Kit,for,Splitter,Chassis,16,Slots,NSN,C50165,A230,B141,C50165,A230,B143,F,SPB,8S,ERMK,E,Bracket,for,ETSI,Rack,Mount,Kit,for,8,Slot,Splitter,Chassis,NSN,C50165,A230,B143,C50165,A230,B151,AC,TERMINAL,UNIT,NSN,C50165,A230,B151,C50165,A230,B207,OPTICAL,DIST,BOX,4X,LC,PC,CONN,NSN,C50165,A230,B207,C50165,A230,B302,SPLITTER,HOLDER,NSN,C50165,A230,B302,C50165,A230,B309,CARRIER,MDF,NSN,C50165,A230,B309,C50165,A230,B310,CARRIER,MDF,NSN,C50165,A230,B310,C50165,A230,B313,CARRIER,MDF,NSN,C50165,A230,B313,C50165,A230,B418,ADAPTER,F,ODF,4XLC,PC,SPL,MTGN,NSN,C50165,A230,B418,C50165,A230,B92,ODF,16,X,LC,LC,NSN,C50165,A230,B92,C50165,A230,C282,Shelter,ODF,16,X,SCPC,NSN,C50165,A230,C282,C50165,A230,C406,Cable,Guide,for,HIX5625,1,per,Chassis,NSN,C50165,A230,C406,C50165,A230,C419,G1100,M1100,FAN,FILTER,NSN,C50165,A230,C419,C50165,A230,C539,G600,2G,FAN,FILTER,NSN,C50165,A230,C539,C50165,A230,C866,G200,2G,FAN,FILTER,NSN,C50165,A230,C866,C50165,A230,C892,STRAIN,RELIEF,FROM,IPD,TO,SYS,NSN,C50165,A230,C892,C50165,A230,D38,Adapter,for,Installation,of,Power,Supply,in,19,In,Rack,NSN,C50165,A230,D38,C50165,A230,D39,Shelter,CABLE,FEED,THROUGH,NSN,C50165,A230,D39,C50165,A230,D43,Shelter,SET,OF,PARTS,1,NSN,C50165,A230,D43,C50165,A230,D46,PLATE,1,NSN,C50165,A230,D46,C50165,A230,D49,Shelter,CABLE,GUIDE,NSN,C50165,A230,D49,C50165,A230,D50,Shelter,Cover,Plate,NSN,C50165,A230,D50,C50165,A230,D52,Shelter,Fiber,Guide,1,NSN,C50165,A230,D52,C50165,A230,D55,CABLE,GUIDE,NSN,C50165,A230,D55,C50165,A230,D64,EINBAUSATZ,VERTICAL,HIX5625,MSAN,Rack,mounting,kit,Splitter,shelf,8,slot,NSN,C50165,A230,D64,C50165,A230,D67,MSAN,Installation,Kit,for,HIX,PS,NSN,C50165,A230,D67,C50165,A230,D70,MSAN,Airbaffle,2,NSN,C50165,A230,D70,C50165,A230,D76,BKT,MOUNTING,STP,16S,NSN,C50165,A230,D76,C50165,A230,D78,BRACKETS,HIX5X,ETSI,VERTICAL,NSN,C50165,A230,D78,C50165,A231,Q1,LSA+HD,DISCON,STRIP,10TP,NSN,C50165,A231,Q1,C50300,A271,B4,Cable,NSN,C50300,A271,B4,DDJ,G,M,6424FD,11,DC,Power,Module,NSN,DDJ,G,M,6424FD,11,H50402,B509,A43,HOOK,UP,WIRE,NSN,H50402,B509,A43,H60152,A68,R865,CAGE,NUT,M6,NSN,H60152,A68,R865,H60730,R160,R865,MSAN,Fillister,HD,Screw,NSN,H60730,R160,R865,H70764,A188,J210,CABLE,TIE,NSN,H70764,A188,J210,ISO,4762+3A1R004,PAN,HEAD,SCREW,NSN,ISO,4762+3A1R004,ISO,4762+3A1R010,PAN,HEAD,SCREW,ISO4762,NSN,ISO,4762+3A1R010,ISO,7093+3A1R004,WASHER,NSN,ISO,7093+3A1R004,S30264,K1000,S101,LSA,PLUS,NT,TEST,CORD,2,POLE,NSN,S30264,K1000,S101,S30264,K1000,S102,LSA,PLUS,NT,TEST,CORD,4,POLE,NSN,S30264,K1000,S102,S30264,K1000,S250,MOUNTING,FRAME,24,PAIRS,NSN,S30264,K1000,S250,S30264,K1010,S112,Protection,Magazine10DA,NSN,S30264,K1010,S112,S30264,K1010,S125,PROT,MAG,LSAHD,10TP,NSN,S30264,K1010,S125,S31043,K4091,X,ACU,1PHASE,C,A5E00465676,ALARM,CONTROL,UNIT,NSN,S31043,K4091,X,S42023,A879,S21,PATCH,CABLE,0,5M,2XRJ45,NSN,S42023,A879,S21,S42023,A879,S211,Shelter,Patch,Cable,RJ45,0,7M,S42023,A879,S211,S42023,A879,S214,Shelter,Patch,Cable,Rj45,2M,without,Bending,Protection,S42023,A879,S214,S42023,A910,S956,TEMPERATURE,SENSOR,NSN,S42023,A910,S956,S45056,Z411,A45,WIRING,TOOL,NSN,S45056,Z411,A45,S50010,M1498,D1,MSAN,Interface,Unit,ADSL2+,72,Port,S50010,M1498,D1,S50010,R1007,A1,XL,GESTELL,ETSI,Rack,2,2m,high,600,mm,deep,NSN,S50010,R1007,A1,S50028,B1100,R1,PWR,FUSE,PNL,F,HIX,5630,30A,NSN,S50028,B1100,R1,S50028,B1100,R2,Kit,Power,Cable,and,circuit,Breaker,NSN,S50028,B1100,R2,S50028,B1100,R4,PWR,FUSE,PNL,40A,1,FEEDER,NSN,S50028,B1100,R4,S50028,B1100,R5,PWR,FUSE,PNL,30A,1,FEEDER,NSN,S50028,B1100,R5,S50028,B1108,S1,POWER,CABLE,3M,40A,NSN,S50028,B1108,S1,S50028,B1120,S5,Connection,Cable,short,hiX5635,Splitter,for,36,Ports,BB,NSN,S50028,B1120,S5,S50028,B1120,S6,MSAN,Subscriber,Cable,XDSL,to,Splitter,S50028,B1120,S6,S50028,B1120,S7,Connection,Cable,medium,hiX5635,Splitter,for,36,Ports,BB,NSN,S50028,B1120,S7,S50028,B1130,S13,CBL,CHASSIS,SPLTR,72,PORT,IU,NSN,S50028,B1130,S13,S50028,B1132,S2,CONSOLE,CABLE,NSN,S50028,B1132,S2,S50028,B1132,S3,MSAN,Interconnection,Cable,CXU,S50028,B1132,S3,S50028,B1140,S10,CBL,SPLITTER,MDF,SHIELDED,10M,NSN,S50028,B1140,S10,S50028,B1140,S15,Cable,15m,shielded,BB+NB,for,36,Ports,MDF,to,Splitter,NSN,S50028,B1140,S15,S50028,B1141,S10,CBL,SPLTR,MDF,UNSHIELDED,10M,NSN,S50028,B1141,S10,S50028,B1141,S15,Cable,15m,unshielded,NB,for,36,Ports,Splitter,to,PSTN,S50028,B1141,S15,S50028,B2040,A1,Module,Frame,SPB,16S,NSN,S50028,B2040,A1,S50028,B2048,A1,FLEXIHOPPER,15N,728M,NSN,S50028,B2048,A1,S50028,B2060,A1,4,SLOT,SPLITTER,CHASSIS,NSN,S50028,B2060,A1,S50028,B2102,B1,G1100,ETSI,NSN,S50028,B2102,B1,S50028,B2104,A2,Fan,NSN,S50028,B2104,A2,S50028,B2104,A4,G1100,2G,FAN,W,DUST,FILTER,NSN,S50028,B2104,A4,S50028,B2140,A2,Hix,5625,8,Slot,Blank,Gigabit,Backplane,Chassis,NSN,S50028,B2140,A2,S50028,B3102,A1,hiX,5635,Shelf,10,GBit,s,backplane,new,shelf,NSN,S50028,B3102,A1,S50028,B3141,A1,G400,2G,FAN,NSN,S50028,B3141,A1,S50028,B3141,A3,G400,2G,FAN,REDUCED,NOISE,NSN,S50028,B3141,A3,S50028,B3161,A1,G600,2G,FAN,NSN,S50028,B3161,A1,S50028,B3161,A3,G600,2G,FAN,NOISE,REDUCED,NSN,S50028,B3161,A3,S50028,B3181,A1,G200,2G,FAN,NSN,S50028,B3181,A1,S50028,B3181,A2,G200,2G,FAN,W,FILTER,NSN,S50028,B3181,A2,S50028,B3191,A1,G200S,2G,FAN,NSN,S50028,B3191,A1,S50028,B4000,A811,S,ONU1000,L,for,MSAN,NSN,S50028,B4000,A811,S50028,B4000,R800,FILTER,ALARM,UPG,KIT,MEF,MES,NSN,S50028,B4000,R800,S50028,B4000,S10,Shelter,Fan,Cable,Mcs,S50028,B4000,S10,S50028,B4000,S103,CBL,AC,ACU,TO,PS,SYSTEM,NSN,S50028,B4000,S103,S50028,B4000,S12,AC,Cable,from,AC,Fuse,Panel,to,Power,Converter,S50028,B4000,S12,S50028,B4000,S15,AC,Power,Cable,NSN,S50028,B4000,S15,S50028,B4000,S24,CBL,GROUND,NSN,S50028,B4000,S24,S50028,B4000,S64,CBL,PWR,SUPPLY,1,5M,NSN,S50028,B4000,S64,S50028,B4000,S65,MSAN,Battery,cable,1,NSN,S50028,B4000,S65,S50028,B4000,S66,48V,DC,Power,CABLE,2,6,m,NSN,S50028,B4000,S66,S50028,B4000,S70,MSAN,Battery,cable,1,NSN,S50028,B4000,S70,S50028,B4000,S71,MSAN,Battery,cable,2,NSN,S50028,B4000,S71,S50028,B4000,S73,MSAN,Subscriber,Cable2,XDSL,to,Splitter,S50028,B4000,S73,S50028,B4000,S74,MSAN,Subscriber,Cable2,to,MDF,S50028,B4000,S74,S50028,B4000,S75,MSAN,Subscriber,Cable,Splitter,to,MDF,S50028,B4000,S75,S50028,B4000,S76,MSAN,Subscriber,cable,from,splitter,to,MDF,NSN,S50028,B4000,S76,S50028,B4000,S84,ALARM,CABLE,FOR,BATTERY,FUSES,NSN,S50028,B4000,S84,S50028,B4000,S85,CBL,ALARM,NSN,S50028,B4000,S85,S50028,B4000,S86,CBL,ALARM,FOR,MEMBRANE,FILTER,NSN,S50028,B4000,S86,S50028,B4100,A20,Shelter,ONU,Distributor,1,S50028,B4100,A20,S50028,B4100,A21,ONU,DISTRIBUTOR,NSN,S50028,B4100,A21,S50028,B4100,A50,Shelter,M,ONU,ROOF,MEF,L,NSN,S50028,B4100,A50,S50028,B4100,A51,ROOF,HEX,1,7M,NSN,S50028,B4100,A51,S50028,B4100,A60,FUSE,PANEL,2X2,40A,NSN,S50028,B4100,A60,S50028,Q2029,A2,MSAN,Interface,Unit,SHDSL,48,ports,NSN,S50028,Q2029,A2,S50028,Q2029,A3,HIX,5600,48P,SHDSL,MELT,NSN,S50028,Q2029,A3,S50028,Q2029,A4,MSAN,Interface,Unit,SHDSL,48,Port,S50028,Q2029,A4,S50028,Q2030,A1,Cross,Connection,Unit,NSN,S50028,Q2030,A1,S50028,Q2062,A1,VPLU,72,Port,P,NSN,S50028,Q2062,A1,S50028,Q2062,B2,MSAN,Interface,Unit,72,Ports,VoIP,POTS,DTC,S50028,Q2062,B2,S50028,Q2066,A1,MSAN,Interface,Unit,VDSL2,48,Port,S50028,Q2066,A1,S50028,Q2069,A4,HIX,5600,48P,VDSL2,ADL,NSN,S50028,Q2069,A4,S50028,Q2070,A1,MSAN,Splitter,Board,36,Port,for,ADSL,Over,POTS,S50028,Q2070,A1,S50028,Q2071,A1,36,Port,Splitter,Board,600,ohm,Pots,with,16,kHz,Billing,Tone,NSN,S50028,Q2071,A1,S50028,Q2079,A1,36,Port,Dummy,Splitter,Board,S50028,Q2079,A1,S50028,Q3107,A2,PM,UPL,2G,ETSI,M,PM,UPL,E,NSN,S50028,Q3107,A2,S50028,Q3108,A1,HIX,56XX,PM,1R,2G,ETSI,ANSI,NSN,S50028,Q3108,A1,S50028,Q3120,B1,HIX,5600,CXU,B21,NSN,S50028,Q3120,B1,S50028,Q3145,A1,HIX,5600,48P,FE,NSN,S50028,Q3145,A1,S50028,Q3150,A1,HIX,56XX,PM,ONU,2G,NSN,S50028,Q3150,A1,S50028,Q6006,A1,36,PORT,VDSL2,SPLTR,POTS,600,NSN,S50028,Q6006,A1,S50034,D1,A4,SET,DOOR,CONTACT,Switch,NSN,S50034,D1,A4,V39105,Z2056,A2,TRENNSCHALTER,MSAN,ETSI,Rack,Door,Contact,NSN,V39105,Z2056,A2,V39106,Z4002,A56,DC,centrifugal,fan,RG160,28,18N,13TDTVU,DC,RADIAL,BLOWER,48VDC,1,8A,85W,EBMPAPST,NSN,V39106,Z4002,A56,V39106,Z4002,A74,FAN,NSN,V39106,Z4002,A74,V39113,Z5200,S620,RECTIFIER,INPUT,100,240VAC,9,5A,MAX50,60HZ,OUT,53,VDCMAX,1600,NSN,V39113,Z5200,S620,V39113,Z5201,S620,OCR10,T,LH,2,S64,2B,V39113,Z5201,S620,V39113,Z5201,S930,POWER,SUPPLY,SYSTEM,NSN,V39113,Z5201,S930,V39113,Z5280,S620,PWR,RECT,PI,230VAC,48VDC,300W,NSN,V39113,Z5280,S620,V39113,Z5281,S620,PWR,SUP,ETSI,230VAC,48VDC,600W,NSN,V39113,Z5281,S620,V39113,Z5290,S920,PWR,RECT,PI,230VAC,48VDC,600W,NSN,V39113,Z5290,S920,V39113,Z7480,Z143,BATTERY,SET,48V,14AH,NSN,V39113,Z7480,Z143,V39113,Z7480,Z303,BATTERY,SET,48V,31AH,NSN,V39113,Z7480,Z303,V39113,Z7480,Z403,BATTERY,SET,48V,38AH,NSN,V39113,Z7480,Z403,V39113,Z7480,Z603,BATTERY,SET,48V,62AH,NSN,V39113,Z7480,Z603,V39113,Z7480,Z923,BATTERY,SET,48V,92AH,NSN,V39113,Z7480,Z923,V39113,Z7481,Z252,48V,2,5AH,BATTERY,TRAY,ETSI,NSN,V39113,Z7481,Z252,V39113,Z7483,Z923,BATTERY,SET,48V,92AH,NSN,V39113,Z7483,Z923,V39113,Z7485,Z104,BATTERY,SET,48V,100AH,NSN,V39113,Z7485,Z104,V39118,Z4005,A131,CIRCUIT,BREAKER,2A,NSN,V39118,Z4005,A131,V39118,Z4005,A132,Circuit,Breaker,40A,NSN,V39118,Z4005,A132,V39118,Z4005,A133,CIRCUIT,BREAKER,8A,NSN,V39118,Z4005,A133,V39118,Z4005,A134,CIRCUIT,BREAKER,5A,NSN,V39118,Z4005,A134,V39118,Z4005,A135,CIRCUIT,BREAKER,30A,NSN,V39118,Z4005,A135,V39118,Z4005,A136,SHELTER,CIRCUIT,BREAKER,60A,NSN,V39118,Z4005,A136,V39118,Z4005,A137,CIRCUIT,BREAKER,25A,NSN,V39118,Z4005,A137,V39118,Z4005,A139,Circuit,Breaker,125A,NSN,V39118,Z4005,A139,V39118,Z4005,A180,FUSE,10A,AC,NSN,V39118,Z4005,A180,V39118,Z4005,A302,AC,Fuse,Panel,neded,if,AC,DC,power,converter,is,used,NSN,V39118,Z4005,A302,V42259,Z52,A20,Shelter,Break,Module,V42259,Z52,A20,V42259,Z52,A21,SPLITTING,MODULE,NSN,V42259,Z52,A21,V45591,A253,A50,CBL,PLUG,IN,NSN,V45591,A253,A50,V50010,F1046,A2,HOLDER,FUSE,PANEL,2,SEC,NSN,V50010,F1046,A2,V50017,U368,K500,ANTENNA,15,120CM,INT,FlexiHopper,NSN,V50017,U368,K500,V50017,U469,K500,MSAN,Optical,SFP,Module,Outdoor,V50017,U469,K500,V50121,H9005,P1,MDF,SPLT,8,PT,POTS,W,OVP,BB,SD,NSN,V50121,H9005,P1,V50121,S9100,P900,CONTROLLER,PSC3,NSN,V50121,S9100,P900,YPA,P101791,MDF,RACK,ONU,L,NSN,YPA,P101791,YPA,P107950,PWR,SUP,ETSI,230VAC,48VDC,PSC3,NSN,YPA,P107950,YPA,P117344,HEAD,ROOF,FAN,W,MTNG,NSN,YPA,P117344,241113,52,SWITCH,MODE,POWER,SUPPLY,SMPS,1000,ADWA,241113,520,25496,TEL,LINK,IDU,E1,UNIVERSAL,BIT,RATE,IDU,1,4E1,75,OHM,BNC,INDOOR,UNIT,ADWA,25496,E4447A,27201404,Oscillation,Analyzer,Agilent,Technologies,E4447A,N9010A,Spectrum,Analyzer,9,KHz,to,26,5,GHz,Range,Agilent,Technologies,N9010A,106395064,ECS,CONTROL,UNIT,CP1,Display,Module,107076259,RECTIFIER,48V,12AMP,AT,T,ES660,107093684,SWITCH,MODE,RECTIFIER,48V,50A,107396202,CONVERTER,DC,DC,24V,48V,8,5A,48V,107775223,MONITOR,CONTROL,UNIT,107992190,RINGING,GENERATOR,50VA,25,HZ,CLASS,A,108684457,CPS2000,SHELF,J85582R,2,L91,108796400,AC,ALU,NSN,for,sale

Used Huawei for sale

Used Huawei for sale
sales@1com.com
PART NO. SERIAL NO. DESCRIPTION
03030DDE 030DDE1081000016 OPTIX METRO 6100,SSC6LOGT01,8 PORT GIGABIT ETHE
03030DDE 030DDE1077000013
3038944 03894410A2000001 DUEL STAGE WDM
OPTICAL BOOSTER
AMP
35005 030CYG1087000001 21 CN HUAWEI SSC
LWF 100GH 164
03030AFW 030AFW10A2000001 LINE REGEN WAVE
LENGTH CONVERTER
03030GEK01 030GEK1089000006 21 CN HUAWEI SSC
S40P0F06 30702250119460 LQG 100 GHZ
S40P09LV 30702250119260 LQG 100 GHZ
S40P0CVE 30702250119360 LQG 100 GHZ
303847001 384701099000031 WDM PRE AMP
BOARD
S40P08QS 30701220119560 21 CN HUAWEI SSC
03030CYG01 030CYG1089000011 21 CN HUAWEI SSC
03030GEK01 030GEK1089000009 21 CN HUAWEI SSC
6 OLP 01
S40P0CVE 30702250119360 SSC LQG 100 GHZ
03030GEK01 030GEK1089000015 21 CN HUAWEI
100 GHZ
3038471 384711085000042 WM 0PTICAL BOOSTER
AMP BOARD
3.39911E+14 SYSTEM CONTROL
BOARD
303767301 376731089000035 21 CN HUAWEI SSC
1
303847301 384731089000079 21 CN HUAWEI SSC
0AU 03A
303667001 036670109A000001 4 CHANNEL STN 16
ASYNCHRONOUS
3036670 036670109A000002 4 CHANNEL STN 16
S40P0F06 30702250119460 21 CN HUAWEI SSC
LQG 100 GHZ
03030GEK01 030GEK1089000019 21 CN HUAWEI SSC
6 OLP 01
03030GEK01 030GEK1089000013 21 CN HAUWEI SSC
6 OLP 01
3.07023E+13 21030702251089000000 21 CN HAUWEI SSC
100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 21 CN HAUWEI SSC
100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 21 CN HAUWEI SSC 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 21 CN HAUWEI SSC 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 21 CN HAUWEI SSC 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 21 CN HAUWEI SSC 100 GHZ
303918601 391861089000202 21 CN HAUWEI SSC 207
303918601 391861089000049 21 CN HAUWEI SSC 207
03030DWV 03030DWV SYSTEM CONTROL BOARD
03030DWV 030DWVD0A3000249 SYSTEM CONTROL BOARD
303399101 339911066000050 SYSTEM CONTROL BOARD
303399101 339911067000237 SYSTEM CONTROL BOARD
303413401 341341068000195 SYSTEM CONTROL BOARD
303399101 339911067000253 SYSTEM CONTROL BOARD
303399101 339911067000220 SYSTEM CONTROL BOARD
303413401 341341065000448 SYSTEM CONTROL BOARD
303413401 034134109B000005 SYSTEM CONTROL BOARD
03030JEU 030JEU10A3000186 TRANSMIT RECEIVE LINE WAVELENGTH CONVERTER
03030AFW 030AFW10A2000003 LINE REGEN WAVE
303918601 391861089000058 21 CN HUAWEI SSC SC207
03030GEK01 030GEK1099000002 21 CN HUAWEI SSC OLP01
03030DWV01 030DWV1084000759 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000631 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000585 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000684 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000670 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000632 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000681 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000539 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000761 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000561 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000578 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 034134109B000069 SSC NETWORK CARD
303413401 341341066000222 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000789 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000499 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000636 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000453 SSC NETWORK CARD
03030DWV01 030DWV1085000125 SSC NETWORK CARD
03030DDE01 030DDE1085000307 OPTRIX METRO 6100
03030DDE01 030DDE1085000468 OPTRIX METRO 6100
03030DDE01 030DDE1085000474 OPTRIX METRO 6100
03070225-0009 21030702251062000000 OPTITMETRO 6100,SSC6LOGT01,8 PORT GIGABIT ETHE
3.07023E+13 2103070225106B000134 SSC LQG 100 GHZ
pallet 2 pallet 2
03030GEK01 030GEK10A1000005 optical line protection board
03030GEK01 030GEK10A1000001 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000012 optical line protection board
S40P0D9C 2103070225108B000003 optix metro 6100 sccm6lqg 4xge
03030FLB 030FLB1087000001 optix metro 6100
03030GEK01 030GEK10A1000004 optical line protection board
03030DGK01 030DGK106B000001 optical line protection board
303894301 389431082000115 optix metro 6100 ssc60au02b
3.07023E+13 21030702251073000000 4 port ethernet server
3.07023E+13 21030702251089000000 4 port ethernet server
03030CYG01 030CYG1087000002 optix metro 6100
03030CYG01 030CYG1087000008 optix metro 6100
3.07023E+13 21030702251089000000 21 cn hua ssc lqg 100ghz 19410
3.07023E+13 21030702251089000000 21 cn hua ssc lqg 100ghz 19410
03030GEK01 030GEK10A1000003 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000014 optical line protection board
03030GEK01 030GEK10A1000002 optical line protection board
3.07023E+13 21030702251089000000 21 cn hua ssc lqg 100ghz 19450
03030CYG01 030CYG1087000005 optix metro 6100
03030FLB 030FLB10A2000004 enhanced 4 channels stm 16
303767301 376731089000060 21 cn huawei sscc01
03030CYG01 030CYG1087000010 optix metro 6100 ssc7lwf06
03030FLB 030FLB109A000003 enhanced 4 channels stm 16
303847001 384701084000126 optix 6100 metro
303847001 384701084000107 optix metro 6100
3038943 038943107A000215 dual stage wdm optical booster amp
303894401 03894410A2000002 dual stage wdm optical booster amp
3038474 384741099000033 wdm optical booster board
3038474 384741099000048 wdm optical booster board
3038942 03894210A1000001 wdm optical booster amp
3070225 21030702251099000000 4 port gigabit ethernet covergance board
3070225 210307022510A1000004 4 port gigabit ethernet covergance board
3070225 21030702251099000000 4 port gigabit ethernet covergance board
303767301 376731089000090 21 cn huawei ss scc01
03030DDE 030DDE108A000037 optix metro 6100 ssc6l0gt01
03030DDE 030DDE108A000038 optix metro 6100 ssc610gt01
03030DDE01 030DDE108A000003 optix metro 6100 ssc6l0gt01
03030DDE 030DDE108A000047 optix metro 6100 ssc6l0gt01
03030DDE 030DDE107B000047 optix metro 6100 ssc6l0gt01
03030DDE 030DDE1091000015 optix metro 6100 ssc6l0gt01
3037673 376731067000630 system control communication unit
303767301 376731089000052 system control communication unit
3.07023E+13 21030702251089000000 21 cn hua ssc lqg 100ghz 19310
303894201 038942106A000059 dual stage wdm optical booster amp
303894401 038944106B000005 dual stage wdm optical booster amp
03030DDE 030DDE1084000260 21 cn huawei ssc logst 100ghz
03030DDE01 030DDE1076000033 21 cn hauwei ssc logst 100ghz
303894301 038943106A000010 21 cn hauwei ssc logst 100ghz
303847101 038471106B000102 21 cn hauwei ssc obu01
303847101 038471106B000096 21 cn hauwei ssc obu01
3.07023E+13 21030702251073000000 4 port gigabit ethernet server
303847001 8470106B000155 wdm pre AMP board
03030DDE01 030DDE1085000472 optix metro6100 ssc6logt01
03030DDE01 030DDE1084000265 21 cn huawei ssc logst 100ghz
303894301 038943106B000044 dual stage wdm optical booster amp
303894401 038944106B000004 dual stage wdm optical booster amp
PALLET 3 PALLET 3 PALLET 3
3038942 038942109A000003 dual stage wdm optical booster amp
3038472 384721098000029 dual stage wdm optical booster amp
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3070225 21030702251099000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3070225 21030702251099000000 SSC LQG 100 GHZ
3070225 21030702251099000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3070225 210307022510A1000001 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
03030GEK01 030GEK1089000005 SSC6 OLP1
03030GEK01 030GEK1089000003 SSC6 OLP1
03030CYG01 030CYG1089000019 SSC LWF 100GHZ
03030CYG01 030CYG1092000002 OPTIX METRO 6100
303767301 376731089000050 SS SCC01
3038942 038942109A000001 dual stage wdm optical booster amp
03030CEQ 030+C+E+Q+D0+A4003776 HONET H603CSRK60 32 PORT
303894301 038943106B000009 dual stage wdm optical booster amp
303667002 366701085000012 4 CHANNEL STN 16
03030GEK01 030GEK1099000007 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000005 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000006 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000011 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000008 optical line protection board
S40P0CVD 702251084000212 optix metro6100 ssc6logt01
03070225-0010 21030702251084000000 OPTIIX METRO 6100 SCCM6LQG
37363 21030702251073000000 optix metro 6100 sccm6lqg 4xge
37366 375322842 optix metro 6100 sccm6lqg 4xge
35005 030CYG1087000003 SSC LWF 100GHZ
35005 030CYG1087000004 SSC LWF 100GHZ
03030GEK01 030GEK1099000009 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000003 optical line protection board
03030GEK01 030GEK1099000001 optical line protection board
03030CYG01 030CYG1086000003 SSC LWF 100GHZ
03030CYG01 030CYG1086000004 SSC LWF 100GHZ
03030CYG01 030CYG1086000013 SSC LWF 100GHZ
303918101 391811083000044 SSC SC107
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
S40P0BJS 2103070225108C000002 SSC LQG 100 GHZ
3070225 210307022510A1000002 SSC LQG 100 GHZ
03030CYG01 030CYG107C000014 METRO OPTIX 6100
S40P0CVD 21030702251082000000 SSC LQG 100 GHZ
S40P0BJS 30702250119410 SSC LQG 100 GHZ
S40P0BJS 30702250119410 SSC LQG 100 GHZ
03030CYG01 030CYG1089000004 SSC LWF 100GHZ
03030DDE01 339208717 SSC LOGST 100GHZ
S40P0CVD 30702250119310 SSC LQG 100 GHZ
03030GEK01 030GEK1099000010 SSC6 OLP1
S40P0CVE 30702250119360 SSC LQG 100 GHZ
S40P0BJS 30702250119410 SSC LQG 100 GHZ
3038470 384701083000326 SSC 6OP02
303847001 038470106B000167 SSC 6OP02
303847001 038470106B000186 SSC 6OP02
303847001 038470106B000161 SSC 6OP02
303847001 384701083000236 SSC 6OP02
303847001 038470106B000169 SSC 6OP02
303847101 038471106B000098 SSC OBU01
303847101 038471106B000094 SSC OBU01
03030DGK01 030DGK106B000003 optical line protection board
307022501 21030702251083000000 OPTIX METRO 6100 SCCM6LQG
3.07023E+13 21030702251073000000
303918601 039186106B000184 BIDIRECTIONAL OPTICAL SUP
303918601 039186106B000119 BIDIRECTIONAL OPTICAL SUP
303847001 038470106B000171 wdm pre AMP board
303847101 384711061000006 SSC OBU01
303847101 038471106B000091 SSC OBU01
303847101 384711061000038 SSC OBU01
03030DGK01 030DGK106B000007 optical line protection board
303846701 384671089000014 SSC OAU01A
303846701 384671089000012 SSC OAU01A
303847301 384731089000058 SSC OAU03A
3038943 389431085000132 dual stage wdm optical booster amp
303894401 038944106B000006 dual stage wdm optical booster amp
303894201 038942106B000036 dual stage wdm optical booster amp
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3038471 384711098000047 SSC OBU01
303847101 038471107A000060 SSC OBU01
03030GEK01 030GEK1089000016 SSC OLPO1
03030GEK01 030GEK1099000004 SSC OLPO1
303847001 384701072000115 SSC 0PUO2
303767301 376731089000055 SCC O1
03030DDE01 030DDE107A000174 SSC LOGST 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3039186 039186109A000028 BIDIRECTIONAL OPTICAL SUPERVISORY CHANNEL
3039186 039186109A000038 BIDRECTIONAL OPTICAL SUPERVISORY CHANNEL
303918601 391861089000048 BIDIRECTIONAL OPTICAL SUOERVISORY CHANNEL
303847101 384711089000054 SSC OBU01
303847101 384711089000064 SSC OBU01
303847101 384711089000056 SSC OBU01
303847101 384711089000078 SSC OBU01
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
3.07012E+13 21030701221089000000 SSC LWM 100GHZ
03030AFW 030AFW10A2000002 LINE REGEN WAVELENGTH CONV
03030AFW 030AFW1099000002 LINE REGEN WAVELENGTH CONV
03030AFW 030AFW1099000003 LINE REGEN WAVELENGTH CONV
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3.07023E+13 21030702251089000000 SSC LQG 100 GHZ
3038944 389441099000002 dual stage wdm optical booster amp
3038944 389441099000001 dual stage wdm optical booster amp
03030DWV SYSTEM CONTROL AND COMMUNICATION BOARD X 407
Used Huawei for sale

Lucent STGR-CM-IP2000-IPTV Stinger Control Module

Lucent STGR-CM-IP2000-IPTV Stinger Control Module IP2000
QTY 20 STGR-CM-IP2000-IPTV
IP2000 Control Module. Stinger Control Module with ATM switch fabric plus high speed IP routing with VLAN and multicast functionality. Includes 128MB DRAM, 32MB Flash card, 7 alarm inputs. Ready for 60VDC operations. PCMCIA Flash Card (STGRRT-SP-FLASH-64) is included
Lucent STGR-CM-IP2000-IPTV Stinger Control Module IP2000
QTY 20 STGR-CM-IP2000-IPTV

Lucent Stinger inventory for sale

Lucent Reseller
Lucent Stinger inventory for sale
sales@1com.com
300135076 STGR-TM-OC3-2 2-PORT TM
300135084 OI-300135084 S1:1 SFTW S
300135118 STGR-CABMGT CABLE MGMNT
300135142 STGR-SP-AR STINGER ALARM
300135159 STGR-SP-DCTRAY STINGER D
300135183 STGR-RM19 STINGER 19 RAC
300268281 0800-0920-001 STGR-TM-OC
300268299 OI-300268299 S1:1 HRDWR
300298502 STGRLS-SP-AR STINGER LS
300298510 STGRLS-SP-DCTRAY STINGER
300300340 STGRLS-TM-OC3-2 2-PORT O
300300365 STGRLS-TM-OC3-2M 2-PORT
300300373 STGRLS-TM-OC3-1 1-PORT O
300305729 STGR-TM-OC3-2L 2-PORT TM
300305752 STGR-TM-OC3-2M 2-PORT TM
300309945 STGR-TM-E3-2 2-PORT E3 T
300309952 STGR-TM-E3-1 1-PORT E3 T
300311115 STGRLS-TM-E3-2 2PORT E3
300311131 STGRLS-WMB STINGER LS/RT
300311305 STGR-SP-MEM MEMORY UPGD
300311313 STGRLS1-SP-FAN STINGER L
300311321 STGRLS2-SP-FAN STINGER L
300311362 STGR-SP-FLASH-32 32MB PC
300313798 STGR-SP-SLOTFILL STINGER
300323789 STGR-SP-PTC STINGERFS SP
300327103 OI-300327103 S1:1 SFTW S
300327111 OI-300327111 S1:1 HRDWR
300327129 OI-300327129 S1:1 HRDWR
300327137 OI-300327137 S1:1 HRDWR
300327210 OI-300327210 S1:1 HRDWR
300327269 OI-300327269 S1:1 HRDWR
300327327 OI-300327327 S1:1 HRDWR
300327343 OI-300327343 S1:1 HRDWR
300327368 OI-300327368 S1:1 HRDWR
300327376 OI-300327376 S1:1 HRDWR
300327392 OI-300327392 S1:1 HRDWR
300327517 OI-300327517 S1:1 HRDWR
300327533 OI-300327533 S1:1 HRDWR
300327541 OI-300327541 S1:1 HRDWR
300327558 OI-300327558 S1:1 HRDWR
300327566 OI-300327566 S1:1 HRDWR
300327574 OI-300327574 S1:1 HRDWR
300327582 OI-300327582 S1:1 HRDWR
300330750 STGR-SP-FILT
300330768 STGRFS-SP-FAN
300330776 OI-300330776 S1:1 HRDWR
300341252 STGRLS-1 UNIT STINGER LS
300341260 STGRLS-2 UNIT STINGER LS
300341278 STGR-CM-A STINGER CONTROLLER CARD
300341286 STGR-CM-B STINGER CONTROLLER CARD
300431905 STGRFSP UNIT 72-PORT BASE UNIT CHASSIS
300439353 STGRRT-CM-IP2000-F IP2000
300439379 STGR-CM-IP2000-F IP2000
300440237 STGR-SFP-LX LONG-HAUL GI
300440245 STGRRT-SFP-LX LONG-HAUL
300440252 STGR-SFP-SX SHORT=HAUL G
300442266 STGRRTI-2 UNIT RT MODEL 2 BASE UNIT
300442373 STGR-PSM2 72-PORT PSM FO
300442399 STGRLS-PSM2-72 72-PORT P
300443538 STGR-CLTE ENHANCED CLT F
300462215 STGRLS-CLTE-72 ENHANCED
300470440 STGRRT-PSM2-72 72 PORT
300470457 STGRRT-CLTE-72 ENHANCED
300518099 STGRFS-SP-LPMFILL LPM FI
300518107 STGRLR-SP-LPMFILL LPM FI
300582731 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300584844 STGR-LIM-AP-72
300584869 STGR-TM-OC12
300584877 STGR-TM-OC12-L
300638905 STGR-SW-UPGR
300638913 STGRLR-SW-UPGR
300268141 0800-0922-148 STGR-LPM-48
300268174 OI-300268174 S1:1 HRDWR
300298437 STGRLS-LPM-48-RP 48-PORT
300300332 STGRLS-LPM-48 48-PORT LP
300309903 STGR-LIM-T1-24 24-PORT T1
300309911 0800-0949-008 STGR-LIM-T1
300309929 STGR-LIM-E1-24 24PORT E1
300309937 STGR-LIM-E1-8 8-PORT E1
300327475 OI-300327475 S1:1 HRDWR
300327483 OI-300327483 S1:1 HRDWR
300327491 OI-300327491 S1:1 HRDWR
300327509 OI-300327509 S1:1 HRDWR
300330735 OI-300330735 S1:1 HRDWR
300342375 OI-300342375 S1:1 HRDWR
300426673 STGR-LPM2-72 LINE PROTEC
300431897 STGR-LIM-SL-72 72-PORT S
300431913 STGRLS-LPM2-72 72-PORT L
300442241 STGR-LPM2-72-RP 72-PORT
300442381 STGRLS-LPM2-72-RP 72-POR
300462488 STGR-LIM-SL-48 48 PORT S
300462496 STGRRT-LIM-SL-48 48 PORT
300470416 STGRRT-LIM-SL-72 72 PORT
300470424 STGRRT-LPM2-72 72 PORT L
300470432 STGR-LPM2-72-RP
300317500 STGR-SO-PNNI SW OPTION F
300317526 0830-0264-001 STGR-SO-IM
300420148 MRT-SO-8T1E1 UPGRADE FRO
300420155 0830-0264-004 MRT-SO-IMA
300421450 STGR-SP-TUNNEL SOFTWARE
300421468 STGR-SO-VR SOFTWARE OPTI
300422284 STGR-SO-APS
300422318 STGR-SO-SUBT
300422383 STGRLR-SO-IMA
300422391 STGRLR-SO-PNNI
300429511 STGR-SW-SYS SYSTEM S/W R
300429529 STGRLR-SW-SYS SYS S/W RT
300440625 STGR-SO-IGMP SOFTWARE OP
300440641 STGRLR-SO-IGMP SW OPTION
300440658 STGR-SO-VLAN SW OPTION F
300440674 STGRLR-SO-VLAN SW OPTION
300442613 STGR-SO-MTAU SW OPTION T
300442621 STGRLR-SO-MTAU SW OPTION
300576964 STGR-SO-CALEA
300584851 STGR-SO-ADSL2P
300706769 STGRFSP-2CM-DS3-MODEL
300718954 STGRFSP-UNIT-BNE BUNDLE
300718962 STGRLS-1-UNIT-BNE BUNDLE
300718970 STGRLS-2-UNIT-BNE BUNDLE
300718988 STGRRT-1-UNIT-BNE BUNDLE
300718996 STGRRT-2-UNIT-BNE BUNDLE
300719002 STGR-CM-A-BNE BUNDLE
300719010 STGRRT-CM-A-BNE BUNDLE
300719028 STGRRT-CM-IP2000-F-BNE BUNDLE
300719994 STGR-CM-IP2000-F-BNE BUNDLE
300720000 STGR-CM-A2-MODEL
300720018 STGRRT-CM-A2-MODEL
300725280 STGRCR UNIT W/O COVER, COP
408846640 KIT-STGRRT-2, 2CM-B DS3-2 HDWR STGGRT-2
408857514 KIT-STGRFSP 2CM-A HDWR STGRFSP 2CM-A ST
408857522 KIT-STGRFSP 2CM-B HDWR STGRFSP 2CM-B ST
300579695 STINGER CONTROL MODULE,
300579711 STGRRT-CM-A2 MODEL
300634987 0700-0901-801-REV-001 STGRFSPI-UNIT-MOD
300638921 MRT-SW-UPGR
300649688 STGRCR-COP-OC3
300650082 STGR-SP-LIMFILLER
300679479 FAST ETHERNET TRUNK MODULE FOR, STINGER
300679511 CABLE FOR FS/LS/RT LPM W/ SPLITTERS
300693785 STGRMSP23-UNIT-MODEL
300703014 STGRMSP19-UNIT-MODEL
300703022 STGRMSPETSI-UNIT-MODEL
300703030 STGRMSP-SP-AR
300703048 STGRMSP-SP-DCTRAY
300703055 STGRMSP-SP-FAN
300734928 STGR-SP-LPMSFILL-48
300634995 0800-0999-872-REV-00 STGRI-PSM2
300635000 0800-0996-872-REV-00 STGRRTI-PSM2-72
300649696 STGRCR-LPM2-48-S
300649704 STGRCR-LIM-AP-48
300649712 STGR-OLIM-OC3-6
300664570 STGRLR-LPM2-48-S
300664588 MRT19-SP-FAN
300672615 STGRRT-LIM-AP-48
300672623 0800-0992-148-REV-006 STGR-LIM-AP-48
300677176 STGR-LPM2-48-S,48 PORT LPM W/BUILT IN S
300701372 0800-0951-001-REV-012 STGR-LIM-A2P-72
300701380 STGR-LIPM-A2P-72
300702669 STGR-LIM-AB-48-2
300702743 STGR-LPM2-48-S-NPS
300702750 STGRCR-LPM2-48-S-NPS
300576972 STGRLR-SO-CALEA
300576980 MRT-SO-CALEA
300615879 SOFTWARE OPTION FOR PNNI
300678752 STGRSACR-SW-SYS
300678760 STGRSACR-SO-VLAN
300693835 STGRMSP-SW-SYS
300699824 STGRSACR-SW-UPGR STGRSACR-SW-UPGR
300699832 STGRSACR-SO-PNNI STGRSACR-SO-PNNI
300699840 STGRSACR-SO-IGMP
300699857 STGRSACR-SO-CALEA
300699865 STGRSACR-SO-ADSL2P
300719036 ANC IMA SOFTWARE PACKAGE
300719044 FRANCE TELECOM SOFTWARE PACKAGE
300723293 LR ANC IMA SOFTWARE PACKAGE
300723301 STGRLR FRANCE TELECOM SOFTWARE PKG
300135076 STGR-TM-OC3-2 2-PORT TM
300305752 STGR-TM-OC3-2M 2-PORT TM
300309945 STGR-TM-E3-2 2-PORT E3 T
300309952 STGR-TM-E3-1 1-PORT E3 T
300311115 STGRLS-TM-E3-2 2PORT E3
300311131 STGRLS-WMB STINGER LS/RT
300311305 STGR-SP-MEM MEMORY UPGD
300311313 STGRLS1-SP-FAN STINGER L
300311321 STGRLS2-SP-FAN STINGER L
300311362 STGR-SP-FLASH-32 32MB PC
300313798 STGR-SP-SLOTFILL STINGER
300323789 STGR-SP-PTC STINGERFS SP
300327103 0700-0980-001 STGRRT-1 UNIT STINGER RT
300327111 OI-300327111 S1:1 HRDWR
300327129 OI-300327129 S1:1 HRDWR
300327137 OI-300327137 S1:1 HRDWR
300327210 OI-300327210 S1:1 HRDWR
300327269 OI-300327269 S1:1 HRDWR
300327327 OI-300327327 S1:1 HRDWR
300327343 OI-300327343 S1:1 HRDWR
300327368 OI-300327368 S1:1 HRDWR
300327376 OI-300327376 S1:1 HRDWR
300327392 OI-300327392 S1:1 HRDWR
300327517 OI-300327517 S1:1 HRDWR
300327533 OI-300327533 S1:1 HRDWR
300327541 OI-300327541 S1:1 HRDWR
300327558 OI-300327558 S1:1 HRDWR
300327566 OI-300327566 S1:1 HRDWR
300327574 OI-300327574 S1:1 HRDWR
300327582 OI-300327582 S1:1 HRDWR
300330750 STGR-SP-FILT
300330768 0800-0962-001 STGRFS-SP-FANSTINGER FS C
300330776 OI-300330776 S1:1 HRDWR
300341252 STGRLS-1 UNIT STINGER LS
300341260 STGRLS-2 UNIT STINGER LS
300341278 STGR-CM-A STINGER CONTRO
300341286 STGR-CM-B STINGER CONTRO
300422268 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300431905 STGRFSP UNIT 72-PORT BAS
300439353 STGRRT-CM-IP2000-F IP200
300439379 STGR-CM-IP2000-F IP2000
300440237 0801-0905-001 STGR-SFP-LX LONG-HAUL GIG
300440245 0801-0906-001 STGRRT-SFP-LX LONG-HAUL G
300440252 0801-0907-001 STGR-SFP-SX SHORT=HAUL GI
300442266 0700-0970-851 STGRRTI-2 UNIT RT MODEL 2
300442274 0800-0911-801-REV-F STGRI-CM-A CONTROL
300442282 0800-0911-851 STGRRTI-CM-A CONTROL MODU
300442290 0800-0921-802-REV-A STGR
300442332 0800-0940-804-REV-A STGR
300518099 STGRFS-SP-LPMFILL LPM FI
300518107 STGRLR-SP-LPMFILL LPM FI
300578523 STINGER FSP BASE WITH RE
300578531 STINGER LS-1 BASE WITH R
300582731 2-PORT OC-3/STM-1 TRAM M
300584869 0800-0977-002-REV-009 STGR-TM-OC12
300584877 0800-0977-001-REV-011 STGR-TM-OC12-L
300597002 STINGER FSP BASE W/ REDU
300638905 STGR-SW-UPGR
300638913 STGRLR-SW-UPGR
300720141 0800-0913-001 STGR-CM-IP2100-F-MODEL
300746781 STGRCR-COP-GE
300780046 STGR-CM-IP2100-F-BNE-BUNDLE
300817517 STGRMSP-UNIT-BNE-BUNDLE (INCLUDES RM,FA
300821113 STGRRT-CM-IP2100-F-BNE-BUNDLE WITHSP-FL
408935229 MDL-0801-0908-001 OPT INSERT IP2000 OR
408948784 MDL-0801-0909-001 OPT PLUG IN STGRCR-CO
300268141 0800-0922-148 0800-0922-148 STGR-LPM-48
300268174 OI-300268174 S1:1 HRDWR
300298437 STGRLS-LPM-48-RP 48-PORT
300300332 STGRLS-LPM-48 48-PORT LP
300309903 STGR-LIM-T1-24 24-PORT T
300309911 0800-0949-008 STGR-LIM-T
300309929 STGR-LIM-E1-24 24PORT E1
300309937 STGR-LIM-E1-8 8-PORT E1
300327475 OI-300327475 S1:1 HRDWR
300327483 OI-300327483 S1:1 HRDWR
300327491 0800-0974-548 STGRRT-LPM-48 48-PORT LPM
300327509 OI-300327509 S1:1 HRDWR
300330735 OI-300330735 S1:1 HRDWR
300342375 OI-300342375 S1:1 HRDWR
300421476 STGR-LIM-T1000 T1000 LIN
300421484 STGRLS-LEM-2 2-PORT 10/1
300421492 STGRFS-LEM-2 2-PORT 10/1
300426673 0800-1460-001 STGR-LPM2-72 LINE PROTECT
300431889 0800-0993-172-REV-002 STGR-LIM-AD-72 72
300431897 STGR-LIM-SL-72 72-PORT S
300431913 STGRLS-LPM2-72 72-PORT L
300442241 0800-0997-072 STGR-LPM2-72-RP 72-PORT L
300442308 0800-0930-808-REV-J STGRI-LIM-AD-48 48-
300442316 0800-0930-858-REV-J STGRRTI-LIM-AD-48 4
300442324 0800-0934-848-REV-B STGRI-LPM-48-RP 48-
300442357 0800-0944-858 STGRRTI-LPM-48-RP 48-PORT
300442365 0800-0949-858-REV-F STGRRTI-LIM-T1-8 8-
300442373 STGR-PSM2 72-PORT PSM FO
300442381 STGRLS-LPM2-72-RP 72-POR
300442399 STGRLS-PSM2-72 72-PORT P
300443538 STGR-CLTE ENHANCED CLT F
300462215 STGRLS-CLTE-72 ENHANCED
300462488 STGR-LIM-SL-48 48 PORT S
300462496 STGRRT-LIM-SL-48 48 PORT
300470408 0800-0993–672-REV-002 STGRRT-LIM-AD-72
300470416 STGRRT-LIM-SL-72 72 PORT
300470440 STGRRT-PSM2-72 72 PORT S
300470457 STGRRT-CLTE-72 ENHANCED
300550084 0800-0949-808-REV-C STGRI-LIM-T1-8 8-PO
300550092 0800-0949-824-REV-C STGRI-LIM-T1-24 24-
300584844 0800-0992-072 STGR-LIM-AP-72
300720125 0800-0951-007 STGR-LIM-A2P-48-HB
300720133 0800-0951-003 STGR-LIM-A2P-72-HB
300746138 STGR-LIM-SL-IMA-48
300746799 STGR-OLIM-GE-10
300746807 STGRCR-LIM-EAP-48
300422284 STGR-SO-APS
300422318 STGR-SO-SUBT
300422383 0830-0264-003 STGRLR-SO-IMA
300422391 STGRLR-SO-PNNI
300429511 STGR-SW-SYS (RTU LICENSE)
300429529 STGRLR-SW-SYS SYS S/W RT
300440625 STGR-SO-IGMP SOFTWARE OP
300440641 STGRLR-SO-IGMP SW OPTION
300440658 STGR-SO-VLAN SW OPTION F
300440674 STGRLR-SO-VLAN SW OPTION
300442613 STGR-SO-MTAU SW OPTION T
300442621 STGRLR-SO-MTAU SW OPTION
300576964 STGR-SO-CALEA
Lucent Stinger Reseller

Lucent 11564E | Lucent 11580

Lucent 11564E | Lucent 11580
QTY’s Lucent 11564E
Part number: 11564E
Comcode: 300684875
QTY’s Lucent 11580
Part number: 11580
Comcode: 408064673
4-Port OC3/STM-1 MMF Phy 120
Lucent 11564E | Lucent 11580
BIO2. Complete BIO1 services plus increased VC count, VP shaping, per-VC
queuing, ABR service class. Minimum software revs 2.2.4.21, 8.0.3.9,
8.1.1.5, 8.1.0.12 60

1 2 3