Alcatel-Lucent 3AL95504AA BMDX1000

3AL95504AA BMDX1000 1626 LM 1:12 OLTE Band Mux-Demux
sales@1com.com
Qty 14 in stock

3AL95504AA BMDX1000 1626LM

Alcatel-Lucent for sale

Alcatel-Lucent for sale
sales@1com.com
3FE25676CAAB ECNT-C
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE23196ACBB EBLT-E
3AG24161ABAB P4S64X
3EC16687ACAA AACU-C
3EC16744AAAA E1NT-C
3EC17385AAAD ADLT-L
3EC17385AACF ADLT-L
3FE21443AAAC ABLT-D
3FE20727CAAB SANT-H
3FE28209AAAA NCNC-B
3AL97226AAAB MBN
3KC29150AAAA FANA
3AL97219AAAA MB
109535468 ASC104
109555516 ASC101B
90-2290-03/H FIC-2
109509653 ASC103
3KC19467AA 11QCUPC
8DG59945AAAB AHPLG
8DG59244AAAA ALPHG
3AG26009EAAA OADC1750
0800-0949-108 STGR-LIM-E1-8
0800-0911-001 STGR-CM-A
3KC29200AA FMEM
3AL78830AD CONGI
3AL79728AAAD PR64
3AL78962AAAH BST10
3AL78849AAAC HPROT
3AL78832AAAG A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL98023AAAA ESERGI
3AL78865ABAB A3E3
8DG15235AAAC GETH-AGR
3AL36161ABAB INTERFACE
3AL37480AAAA 3AL37480AAAA
3AL36162AAAB INTERFACE RA R/M
3AL36156ABAD 3AL36156ABAD
3AL92191AAAB POW320
3AL94736AEAA OADC0104
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL81502AAAA POWERFILTER
3AL94252AAAA USIB1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94478AAAA TAMPA CEGA MC103527353
3DB00619AAAA PSL-4860
2004.515.001-9 PIMACS
3DB23017AAAA DAC ES
3DB23019ABAA RAC 30 V3
3EC40225AAAA AUXPA
3AL86668AAAC 3AL86668AAAC
3AL94736BAAA OCNC1230
3AL94736AGAA OCNC1220
3AL86654AAAD 3AL86654AAAD
3HE03610AAAA C5-1GB-XP-SFP
3KC29100AAAA AF75
3KC12857AEAC E4 SFD4E
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL81879BAAB ES4-8FEB
3AL94248BAAA ESCT2000
3AL79176AAAD P4S4N
3AL94982AQAC MCC30
3AL86703ADAB OAC2+17DBM
3AL36450AAAA 3AL36450AAAA
3AL97848ABAA 3AL97848ABAA
3AL97795BAAD WLA3CD
3AL92112AAAE 4P2G5SO
8DG59249AAAB 11STAR1
3KC12831ABAB E4PFDCAK
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAA ISA-ES18FE
3AL78856BAAM S-4.1N
3DB23016AAAA DAC16X
3KC29170AAAA AHSM
3AL97044AAAA FEB6
3AL78835AAAF A4ES1
3AU24114AAAA FABD
3AL79088ACAA T-BUS
3AL79088ACAA T-BUS
3DB02136AAAB MD1281W1
3AL78836ABAB PQ2/EQCN
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL94304ABAA ESCT1000
3EC16511AAAA E1NC-C
3AL78898BAAB L-16.2N
3AL97086AA E3B1
3AL97083AD ET1B1
3AL36161ABAB INTERFACE
3AL91792AAAB IL-1.2
8DG59425AA DMSMF030
8DG59428AA DMLEF060
8DG59245AAAB AHPHG
3FZ30086BAAB VMPIM
3AL94207ABAC 3AL94207ABAC
3DB18126AE P32E1DS1
3DB18326AC CSM
25-YS24N72000 OC-3C/STM-1SM
3HE02775AA 16 PORT T1/E1
3AL92110AAAE EC320
3DB18735AA SDH-ACC
3HE06151AAAC A8-1GB-SFP
3BA57162NAAA CPU3
60-YS23N05100 STRATUM 3-4
3EH73050ABJB UAI 16-1 ROHS
3AL34732AAAB 3AL34732AAAB
3AL91884AAAC S-64.2E
SIU-4S13B SIU-4S13B
SPMQAAPAAA TN82B2
E5PQN64AAB UN520
3AL79092AAAG P63E1
3AL97161AAAA EOW MODULE
3AL98041ABAA 3AL98041ABAA
3AL91799AAAA 3AL91799AAAA
109001453005 TI/E1/DS1
3EH73013ABJC SLANX4 CARD
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3DB23017AA DAC ES
3AL94249CAAB OSCU1010
3AL36520BAAC L-16.2JE-2
3AL36517BAAC L-16.1
902392-90 OS-LS-62BP-P.
3AL95507CFAA CMDX1012
3AL95507CAAA CMDX1012
3AL95507CFAA CMDX1012
3AL95504BBAA BMDX1100
3AL95504BAAA BMDX1000
3AL95504BAAA BMDX1000
3AL95507AKAA CMDX1010
3AL86615ABAE 1 X 8 MUX/DEMUX 200-280
3AL86615ADAE 1 X 8 MUX/DEMUX 200-280
8DG07885AAAB 8DG07885AAAB
3AL97848ABAA 3AL97848ABAA
3FE27289AA NALT-C
3FE61438BA NALT-J
3CC52136AAAA TH0848Q02K7
3KC29160AA DUST FILTER TSS-5R
3AL97335AAAA FAN FILTER
3AL34018AAAD02 ADAPTADOR AUI-B2
3AL34007AAAE02 3AL34007AAAE02
3AL34272AAAA 3AL34272AAAA
3CY03098AAAA01 IFFTP RR
3AL34344AAAC02 3AL34344AAAC02
3AL80834AAAA KITNEW CONNECTOR
3AL92289ABAA LOWER SUPPORT
1AD013170042 VITE TC TRX 2,5X5
1AD009040005 VITE TSCR 3X8
3AL98009AB 1662SMC SHELF
3AL79088ACAA T-BUS
3AL78821BA P4ES1N
3AL79263AA P4E4N
3AL79092AA P63E1
3AL81879BAAB ES4-8FEB
3AL98038ADAD SYNTH16
3AL98029AAAD A63E1-4T
3AL78816AA SERGI
3AL81915BA04 ES16B
3AL81879ABAA ES4-8FE
3AL89668AA P16S1-4E
3AL78831AAAC A21E1
3AL81928AAAA 3AL81928AAAA
3AL81728AAAA SFP MODULE
8DG59427AA01 DMSMF050
8DG59428AC01 DMLEF060
8DG59425AA01 DMSMF030
8DG59426AA01 DMSMF040
8DG59431AA01 DMSMF090
8DG59430ACAA DMLEF080
3FE53441BAAA GPON OLT SFP C+ CTEMP BVL3AHXBAA
Alcatel-Lucent for sale

Alcatel 1626LM for sale

Alcatel 1626LM for sale
sales@1com.com
Alcatel 3AL98158AA
Alcatel MCC3 3AL95150AE
Alcatel MCC3 3AL95150AF
Alcatel MCC3 3AL95150AG
Alcatel MCC3 3AL95150AH
Alcatel IECB_LAN 3AL93569AA
Alcatel TRBD1111 3AL94207AB
Alcatel TRBD1121 3AL94207AC
Alcatel TRBD1121 3AL94207AF
Alcatel TRBD1121 3AL94207DC
Alcatel TRBD1111 3AL94207EB
Alcatel TRBD1121 3AL94207EC
Alcatel LOFA1110 3AL94211AA
Alcatel LOFA1120 3AL94212AA
Alcatel PSUP1000 3AL94247AA
Alcatel ESCT2000 3AL94248BA
Alcatel OSCU1010 3AL94249AA
Alcatel OSCU1010 3AL94249DB
Alcatel FANS1000 3AL94251AA
Alcatel USIB1000 3AL94252AA
Alcatel HSKU1000 3AL94253AA
Alcatel ESCT1000 3AL94304AB
Alcatel RAIU1000 3AL94305AA
Alcatel TRBC1111 3AL94452AB
Alcatel ALCT1010 3AL94639AE
Alcatel BAFFLE 3AL94882AA
Alcatel SSY-4xAny 3AL95063AA
Alcatel OCC10E 3AL95238CA
Alcatel BMDX1000 3AL95504AA
Alcatel CMDX1010 3AL95507AA
Alcatel RMPM1200 3AL95800AA
Alcatel DC48B 3AL97042AA
Alcatel DC48B 3AL97042AB
Alcatel FB 3AL97043AA
Alcatel FB 3AL97043AC
Alcatel SFB 3AL97043AD
Alcatel SE1B28 3AL97078AC
Alcatel SE1B28 3AL97078AD
Alcatel SDE1B8 3AL97079AC
Alcatel SDE1B8 3AL97079AD
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BD
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BN
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BP
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BQ
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BR
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BS
Alcatel SSY-ADM 3AL97080BT
Alcatel 3AL97081AA
Alcatel 1642 SHELF 3AL97081AC
Alcatel OT1B1 3AL97083BA
Alcatel OT1B1 3AL97083CA
Alcatel E3B1 3AL97085AA
Alcatel DS3B1 3AL97086AB
Alcatel 3AL97087AA
Alcatel WIRE 3AL97089AA
Alcatel WIRE 3AL97090AA
Alcatel WIRE 3AL97093AB
Alcatel 3AL97102AB
Alcatel 3AL97102AC
Alcatel WIRE 3AL97109AB
Alcatel WIRE 3AL97109AC
Alcatel ISA-ES1 8FE 3AL97165AA
Alcatel ISA-ES1 8FE 3AL97165AB
Alcatel ISA-ES1 8FE 3AL97165AC
Alcatel 1642EM SHELF 3AL97194AB
Alcatel ES1-3FE 3AL97194AC
Alcatel DE1B32 3AL97198AA
Alcatel RTXM135 3AL97213AA
Alcatel MBN 3AL97226AA
Alcatel M120AC(1642EMC) 3AL97239AA
Alcatel M120AC(1642EMC) 3AL97239BA
Alcatel MB4-1 3AL97273AA
Alcatel SWP-1642EMUX SDH 3AL97276AE
Alcatel BADDLE 3AL97283AA
Alcatel POWER LINE 3AL97309AA
Alcatel 1642EM SHELF 3AL97335AA
Alcatel WLA1A 3AL97529AA
Alcatel WLA1A 3AL97529BA
Alcatel 1X8MDX UNI+OSC 3AL97538AA
Alcatel OAD-U-2-5153 3AL97539QA
Alcatel LC-ESC 3AL97690AA
Alcatel BTERM 3AL97706AB
Alcatel WLA1A 3AL97795AA
Alcatel WLA1A 3AL97795BA
Alcatel MVAC10 3AL97848AB
Alcatel ESERGI 3AL98023AA
Alcatel A63E1A 3AL98029AA
Alcatel A63E1B 3AL98035AA
Alcatel SYNTH16 3AL98038AC
Alcatel SYNTH16 3AL98038AD
Alcatel DESCR DFAN3 3AL98115AA
Alcatel DFAN6 3AL98116AA
Alcatel FAN V2 SHELF 3AL98122AA
Alcatel SRFANV2 3AL98122AB
Alcatel ES1-8FE 3AL98128AA
Alcatel ES1-8FE 3AL98128AB
Alcatel ES1-8FE 3AL98128AC
Alcatel ES1-8FX 3AL98150AA
Alcatel 1662 3AL98198A
Alcatel POWER SUPPLY 3AL98154AA
Alcatel 1626LM SHELF 3AL94511AA
Alcatel SSY-AC220(PFC) 3AL97077AA
Alcatel MA-S9 RACK(2.6M) 3AL98151AB
Alcatel POWER SUPPLY AC220B 3AL97077AB
Alcatel POWER SUPPLY AC220B 3AL97077AC
Alcatel 1662SMC CESCONX 3AL98004AA
Alcatel SHELF 1662SMC 3AL98009AB
Alcatel 1626LM for sale

Alcatel DWDM for sale

Alcatel DWDM for sale
sales@1com.com
Part Number Description
3KC29150AA FAN DWDM
3KC29150AA FAN DWDM
3KC29200AA FMEM DWDM
3KC29100AA AF75 DWDM
3KC29170AA AHSM DWDM
8DG59245AA AHPHG DWDM
3KC29150AA FANA DWDM
3AG33537AD MT3T8 DWDM
3KC29070AA P32E1T1 DWDM
3KC29070AA P32E1T1 DWDM
3KC29030AA COREA2 DWDM
3KC29220AA P2T10GE DWDM
3KC29140AA A16FE DWDM
3KC29210AA P8GE8C DWDM
3KC29100AA AF75 DWDM
3KC29130AA APROT DWDM
3KC29170AA AHSM DWDM
3KC29040AB PWRA1 DWDM
3AL94639AE ALCT1010 DWDM
3AL94211AA LOFA1110 DWDM
3AG33532AA 10ET10G DWDM
3AG33532AA 10ET10G DWDM
8DG59242AA PFDC70 DWDM
3KC19467AA 11QCUPC DWDM
8DG59945AA AHPLG DWDM
8DG59244AA ALPHG DWDM
3AL94982AQ MCC30 DWDM
8DG59249AA 11STAR1 DWDM
8DG16489AA WMAN3174 DWDM
3AG26009EA OADC1750 DWDM
8DG15235AA GETH-AGR DWDM
3AL94736AE OADC0104 DWDM
3AL94253AA HSKU1000 DWDM
3AL94247AA PSUP1000 DWDM
3AL94252AA USIB1000 DWDM
3AL94305AA RAIU1000 DWDM
3AL94342AB SPITRANS DWDM
3AL94736BA OCNC1230 DWDM
3AL94736AG OCNC1220 DWDM
3KC12857AE E4 SFD4E DWDM
3AL94248BA ESCT2000 DWDM
3KC12831AB E4PFDCAK DWDM
3AL94304AB ESCT1000 DWDM
8DG59425AA DMSMF030 DWDM
8DG59428AA DMLEF060 DWDM
3AL94249CA OSCU1010 DWDM
3AL95507CF CMDX1012 DWDM
3AL95507CA CMDX1012 DWDM
3AL95507CF CMDX1012 DWDM
3AL95504BB BMDX1100 DWDM
3AL95504BA BMDX1000 DWDM
3AL95504BA BMDX1000 DWDM
3AL95507AK CMDX1010 DWDM
8DG59427AA DMSMF050 DWDM
8DG59428AC DMLEF060 DWDM
8DG59425AA DMSMF030 DWDM
8DG59426AA DMSMF040 DWDM
8DG59431AA DMSMF090 DWDM
8DG59430AC DMLEF080 DWDM
3AL94215AA FANS1000 DWDM
3KC29200AA FMEM DWDM
3KC29100AAAA AF75 DWDM
3KC29170AAAA AHSM DWDM
8DG59245AAAB AHPHG DWDM
3KC29150AAAA FANA DWDM
3AG33537AD01 MT3T8 DWDM
3AL94982AQAC MCC30 DWDM
8DG59425AA DMSMF030 DWDM
8DG59428AA DMLEF060 DWDM
3KC29070AAAB P32E1T1 DWDM
3KC29070AAAB P32E1T1 DWDM
3KC29030AAAB COREA2 DWDM
3KC29220AAAB P2T10GE DWDM
3KC29140AAAA A16FE DWDM
3KC29210AAAB P8GE8C DWDM
3KC29100AAAA AF75 DWDM
3KC29130AAAA APROT DWDM
3KC29170AAAA AHSM DWDM
3KC29040ABAC PWRA1 DWDM
3AL94639AEAB ALCT1010 DWDM
3AL94211AAAB LOFA1110 DWDM
3AG33532AAAA 10ET10G DWDM
3AG33532AAAA 10ET10G DWDM
8DG59242AAAA PFDC70 DWDM
3KC29150AAAA FAN DWDM
3KC29150AAAA FAN DWDM
3KC19467AA 11QCUPC DWDM
8DG59945AAAB AHPLG DWDM
8DG59244AAAA ALPHG DWDM
8DG16489AAAA WMAN3174 DWDM
3AG26009EAAA OADC1750 DWDM
8DG15235AAAC GETH-AGR DWDM
3AL94736AEAA OADC0104 DWDM
3AL94253AAAA HSKU1000 DWDM
3AL94247AAAA PSUP1000 DWDM
3AL94252AAAA USIB1000 DWDM
3AL94305AAAA RAIU1000 DWDM
3AL94342ABAA SPITRANS DWDM
3AL94736BAAA OCNC1230 DWDM
3AL94736AGAA OCNC1220 DWDM
3KC12857AEAC E4 SFD4E DWDM
3AL94248BAAA ESCT2000 DWDM
8DG59249AAAB 11STAR1 DWDM
3KC12831ABAB E4PFDCAK DWDM
3AL94304ABAA ESCT1000 DWDM
3AL94249CAAB OSCU1010 DWDM
3AL95507CFAA CMDX1012 DWDM
3AL95507CAAA CMDX1012 DWDM
3AL95507CFAA CMDX1012 DWDM
3AL95504BBAA BMDX1100 DWDM
3AL95504BAAA BMDX1000 DWDM
3AL95504BAAA BMDX1000 DWDM
3AL95507AKAA CMDX1010 DWDM
8DG59427AA01 DMSMF050 DWDM
8DG59428AC01 DMLEF060 DWDM
8DG59425AA01 DMSMF030 DWDM
8DG59426AA01 DMSMF040 DWDM
8DG59431AA01 DMSMF090 DWDM
8DG59430ACAA DMLEF080 DWDM
3AL94215AAAA FANS1000 DWDM
3KC29010AA 1850 TSS-5R DWDM
8DG07885AA 8DG07885AAAB DWDM
3AL94207AB 3AL94207ABAC DWDM
3KC29010AAAC 1850 TSS-5R DWDM
8DG07885AAAB 8DG07885AAAB DWDM
3AL94207ABAC 3AL94207ABAC DWDM
3AL94478AA TAMPA CEGA MC103527353 DWDM
3AG33025AD MT3T8 PSS-64 MATRIX 3.8T DWDM
3KC29160AA DUST FILTER TSS-5R 2.30.3X DWDM
3AG24181AB MULTIPLEXER 8xGE/FC PORT. SFP DWDM
8DG15411AA RSA-DUST FILTER TRAY-ETSI-1660 R5 DWDM
3AL94478AAAA TAMPA CEGA MC103527353 DWDM
3AG33025ADAD MT3T8 PSS-64 MATRIX 3.8T DWDM
3KC29160AAXX DUST FILTER TSS-5R 2.30.3X DWDM
3AG24181AB01 MULTIPLEXER 8xGE/FC PORT. SFP DWDM
8DG15411AAAA RSA-DUST FILTER TRAY-ETSI-1660 R5 DWDM
Alcatel DWDM for sale

Alcatel-Lucent-NOKIA 1620LM SLTE

Alcatel-Lucent 1620LM SLTE for sale
sales@1com.com
Alcatel-Lucent 1620LM
OCPU1051
ESCT2000
IMDX0040
IMDX1040
BOFA1000
BOFA2000
CMDX1010
CMDX1012
CMDX1013
PSCU2000
EASE2000
RAIU1000
RAIU1100
PSUP1000
FANS3000
FANS1000
1620LM SLTE
TRBD4816
TRBC4816
TRBC4817
TRBC4817
TRBD4616
TRBC4616
TRBC4819
TRBD1593
EASE2000
CLIFX101
LOFA2100
LOFA2110
LOFA2111
LSGC1000
EMPM2000
EMPM2100
TRBCX018
TRBDXA98
TRBCXB18
PSCU1000
PSCU3000
RAIU1000
RAIU1100
PSUP1000
FANS3000
FANS1000
1620LM SLTE
TRBD1192
TRBD1292
TRBD1293
TRBD1592
TRBC1212
TRBC1190
PMDC4000
ETHC1000
PSCU1000
ALCT1010
ALCT1011
ALCT2000
ALCT2010
AVOA1000
BMDX1000
BMDX1100
CMDX1010
CMDX1012
CMDX1013
CMDX1030
CMDX1040
IMDX0040
IMDX1040
OCPU2102
OCPU2102
OCPU1051
PSCU2000
PSCU3000
EASE2000
BOFA2000
BOFA1000
LOFA11xx
LSIU1000
LSIU1010
LSGC1000
1620LM
OTDC
OSCU1010
EMPM1000
CMDX1010
CMDX1012
CMDX1013
IMDX0040
IMDX1040
BOFA2000
BOFA1000
PSCU2000
RAIU1000
RAIU1100
1620LM
OTDC
CMDX1010
CMDX1012
CMDX1013
IMDX0040
IMDX1040
BOFA1000
BOFA2000
ESCT2000
PSCU2000
1620LM SLTE
RAIU1000
HSKU1000
HSKU1100
USIB1000
RAIU1100
IMDX1090
OADC0100
OADC0104
RAIU1000
HSKU1000
LSGC1000
PSCU1000
PSCU3000
PSUP1000
FANS1000
FANS3000
OCPU1051
PSCU1000
PSCU3000
EASE2000
RAIU1000
RAIU1100
PSUP1000
FANS3000
FANS1000
SFP
1620LM
1AB19637005
1GbELXDDM
1AB19637005
1AB19637006
1AB390930013
1AB390930014
1620LM
CFP
1AB402160022
Alcatel 1620LM
ESCT2000
BMDX1000
LSIU1000
LSGC1000
ALCT1011
LOFA2110
LOFA2111
LOFA1110
LOFA1120
AVOA1000
BOFA2000
BOFA 1000
EMPM2000
LOFA 2110
ALCT1010
EMPM2100
LOFA 2111
TRBC1111
TRBC1112
TRBD1111
TRBD 1122
TRBC4816
TRBC1190
TRBC4817
TRBD4816
TRBD1293
ETHC1000
CMDX1010
RAIU1000
HSKU1000
CMDX1012
IMDX1090
EMPM1000
OTDR1000
OTDC1110
1620LM
MDX1100
LSIU1010
EASE2000
ALCT2000
LSSF1000
LSSA1000
ALCT2010
LSSF2000
LSSA2000
OADC0100
ESCT20SC
CMDX1040
CLIFX101
TRBCX01
TRBDXA98
SUBRACK
STEPUP-E
SUB RACK
BOFA2000
BOFA2000
BOFA2000
BOFA2000
PSUP1000
PSUP1000
PSUP1000
ESCT2000
ESCT20SC
FANS1000
HSKU1000
ESCT1000
RAIU1000
RAIU1000
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
ALCT1010
CARD DIVIDER
SUB RACK
SUB RACK
CMDX1013
BMDX1000
BMDX1100
CMDX1010
CMDX1010
CMDX1010
CMDX1012
CMDX1012
CMDX1012
CMDX1012
CMDX1012
CMDX1012
CMDX1030
CMDX1030
CMDX1030
CMDX1030
CMDX1030
LOFA2110
LOFA2111
LOFA2110
EMPM2000
EMPM2100
EMPM2000
LSGC1000
LSIU1000
LSIU1010
OCPU2102
OCPU1051
PSCU1000
PSCU2000
GPS15TA
GSIO1A SIU
CHASSIS
GM24B CIU
GMPA MPU
EASE2000
CLIFX101
FIBER CABLE
ALCT1011
SHELF
ALCT1011
TRBD1592
TRBD1292
TRBD1292
HOST1001
RACK
TRBD4816
TRBC4817
FANS3000
AVOA1000
TEQF1000
TRBCX018
TRBCXB18
TRBD1242
TRBD1222
DCM_N_10KM
DCM_P_5KM
DCM_P_10KM
DCM_P_15KM
DCM_P_25KM
DCM_P_30KM
DCM_P_40KM
RSVL-0107-A
1AB402160017
PSCU1000 OTDC
Fan Unit FAN3T8
Alcatel-Lucent 1620LM
PSUP1000 PSUP High Power
Alcatel-Lucent 1830PSS-64 subrack S3T8
Alcatel-Lucent 1830PSS-36 subrack CMSHF
PSS-64 Bus Termination Cards BT3T8,BTC3T8
PSS-36 Bus Termination Card BT36
PSS-64 Power Supply,Filter,and Clock Interface Card PSF3T8
PSS-36 Power filter card PFC
PSS-64 High Power Connection Fuse and Alarm Panel HPCFAP
PSS-36 Power Distribution Unit PDU1C,PDU2C
8DG-62717-HCAA-TQZZA
MT960C,MT1T9C,MT1T9,MT3T8
CWDM filter module SFC8
4×10G Port Unit 4X,10G
10×10G PortUnit 10X,10G
10×10G Port Unit 10X,10GC
10×STM-64/OC-192/XFP Port Unit 10XSTH10G
10×OTU2/XFP Port Unit 10XOTH10G
10×10GbE/XFP Port Unit 10XETH10G
10×10GbE/XFP Port Unit 10XETH10GC
2×40G,Port Unit 2X,40G
2×40G,Port Unit with QSFP+modules 2X,Q40G
24× Multirate Port Unit 24X,MR
24× Multirate Port Unit 24X,MRB
24× SDH/SONET/SFP Port Unit 24XSTHMR
8×1GbE/SFP Port Unit 8XETH1G
8×1GbE/SFP Port Unit 8XETH1GB
24×1GbE/SFP Port Unit 24XETH1G
24×1GbE/SFP Port Unit 24XETH1GB
4×11G Switchponder 11QCUPC
1×43G Switchponder 43SCUP
1×100G Switchponder 130SCUP
1×100G Switchponder 130SCUPB
1×100G Switchponder 130SCUPC
1×100G PortUnit 1X,100G
1AB402160017
Alcatel-Lucent 1620LM SLTE for sale

Alcatel 1620 SLTE and 1626 LM for sale

Alcatel 1620 SLTE and 1626 LM for sale
sales@1com.com
1626 LM Core DWDM datasheet >>>Alcatel-1626LM-datasheet
1620LM Transoceanic Submarine Line Terminal Equipment
Alcatel 1626 LM Core DWDM
ESCT1000
PSUP1000
FANS1000
RAIU1000
ALCT1010
XTID1000
CMDX 1010 1:8B1CH MUX/DEMUX 3AL95507AA
CMDX 1010 1:8B2CH MUX/DEMUX 3AL95507AB
CMDX 1010 1:8B3CH MUX/DEMUX 3AL95507AC
CMDX 1010 1:8B4CH MUX/DEMUX 3AL95507AD
CMDX 1010 1:8B5CH MUX/DEMUX 3AL95507AE
CMDX 1010 1:8B6CH MUX/DEMUX 3AL95507AF
CMDX1010
3AL95507AG
CMDX 1010 1:8B8CH MUX/DEMUX 3AL95507AH
CMDX 1010 1:8B9CH MUX/DEMUX 3AL95507AJ
CMDX 1010 1:8B10CH MUX/DEMUX 3AL95507AK
CMDX 1010 1:8B11CH MUX/DEMUX 3AL95507AL
CMDX 1010 1:8B12CH MUX/DEMUX 3AL95507AM
BMDX1000 1:12 OLTEBand Mux-Demux BMDX1000 3AL95504AA
BMDX1100 1:12 OADMBand Mux-Demux BMDX1100 3AL95504AB
ALCT1010B2 1534.65NM 3AL94639AB
ALCT1010B3 1537.80NM 3AL94639AC
ALCT1010B4 1540.95NM 3AL94639AD
ALCT1010B5 1544.13NM 3AL94639AE
ALCT1010B6 1547.32NM 3AL94639AF
ALCT1010B7 1550.52NM ALCT1010 3AL94639AG
ALCT1010B8 1553.74NM 3AL94639AH
ALCT1010B9 1556.96NM 3AL94639AL
ALCT1010B10 1560.20NM 3AL94639AM
ALCT1010B11 1563.46NM 3AL94639AN
ALCT1010B12 1566.73NM 3AL94639AP
OPTICAL AMPLIFIERS
LOFA1110 OPTICAL AMPLIFIER 22/9 LOFA1110 3AL94211AA
LOFA1120 OPTICAL AMPLIFIER 22/9 LOFA1120 3AL94211AB
CONTROLLER
Equipment And ShelfControllerESCT1000 3AL94304AA
256 MB Flash Card MEM–DEV 1AB176340002
OSCU1010–Optical Supervisory Channel OSCU1010 3AL94249AA
Rack Alarm Interface Unit RAIU1000 3AL94305AA
Housekeeping unit HSKU1000 3AL94253AA
POWER SUPPLY
Power Supply Card PSUP1000 3AL94247AA
FANS FANS1000 3AL94251AA
FAN unit protection 3AL94613AA
OPTINEX RACK with TRU 3AN 44815AA
OPTINEX RACK with 3AL37952AA
1626 LM SHELF 3AL94511AA
21” DCU Assembled support 3AN 44747AC
AIR DEFLECTOR ETSI 3AL51293AC
Board Mechanical Adapter 20mm/20mm 3AL94814AA
TRBD1110 FULLC–band
1AA000140004
3AL94936AA
TRBD1011–CH194.7/CH194.65B4 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219BL
TRBD1011–CH194.6/CH194.55B4 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219BN
TRBD1011–CH194.5/CH194.45B4 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219BQ
TRBD1011–CH194.4/CH194.35B4 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219BS
TRBD1011–CH194.3/CH194.25B5 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CA
TRBD1011–CH194.2/CH194.15B5 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CC
TRBD1011–CH194.1/CH194.05B5 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CE
TRBD1011–CH194.0/CH193.95B5 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CG
TRBD1011–CH193.9/CH193.85B6 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CL
TRBD1011–CH193.8/CH193.75B6 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CN
TRBD1011–CH193.7/CH193.65B6 LH
10GB TRiButary Direct transponder
TRBD1011
3AL94219CQ
TRBD1011–CH193.6/CH193.55B6 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219CS
TRBD1011–CH193.5/CH193.45B7 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DA
TRBD1011–CH193.4/CH193.35B7 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DC
TRBD1011–CH193.3/CH193.25B7 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DE
TRBD1011–CH193.2/CH193.15B7 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DG
TRBD1011–CH193.1/CH193.05B8 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DL
TRBD1011–CH193.0/CH192.95B8 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DN
TRBD1011–CH192.9/CH192.85B8 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DQ
TRBD1011–CH192.8/CH192.75B8 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219DS
1AA00014 0004 (9007)A4 04.10
3AL94936AA
TRBD1011–CH192.7/CH192.65B9 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EA
TRBD1011–CH192.6/CH192.55B9 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EC
TRBD1011–CH192.5/CH192.45B9 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EE
TRBD1011–CH192.4/CH192.35B9 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EG
TRBD1011–CH192.3/CH192.25B10 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EL
TRBD1011–CH192.2/CH192.15B10 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EN
TRBD1011–CH192.1/CH192.05B10 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219EQ
TRBD1011–CH192.0/CH191.95B10 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219ES
TRBD1011–CH191.9/CH191.85B11 LH
10GB TRiButary Direct transponder
TRBD1011
3AL94219FA
TRBD1011–CH191.8/CH191.75B11 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219FC
TRBD1011–CH191.7/CH191.65B11 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219FE
TRBD1011–CH191.6/CH191.55B11 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL9421FG
TRBD1011–CH191.5/CH191.45B12 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219FL
TRBD1011–CH191.4/CH191.35B12 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219FN
TRBD1011–CH191.3/CH191.25B12 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219FQ
TRBD1011–CH191.2/CH191.15B12 LH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94219FS
1AA000140004
3AL94936AA
TRBD1111 FULL C–band VLH 10GB
TRiButary Direct transponder TRBD1111 3AL94207AB
TRBD1111–CH195.75/CH195.9B1 VLH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207BA
TRBD1111–CH195.35/CH195.7B1/B2
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207BB
TRBD1111–CH194.95/CH195.3B2/B3
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207BC
TRBD1111–CH194.55/CH194.9B3/B4
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207BD
TRBD1111–CH194.15/CH194.5B4/B5
VLH 10GB TRiButary Direct transponder
Part Number NAME ACRONYM
TRBD1121 FULLC–band VLH 10GB
TRiButary Direct transponder TRBD1121 3AL94207AC
TRBD1121–CH195.75/CH195.9B1 VLH
10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CA
TRBD1121–CH195.35/CH195.7B1/B2
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CB
TRBD1121–CH194.95/CH195.3B2/B3
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CC
TRBD1121–CH194.55/CH194.9B3/B4
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CD
TRBD1121–CH194.15/CH194.5B4/B5
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CE
TRBD1121–CH193.75/CH194.1B5/B6
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CF
TRBD1121–CH193.35/CH193.7B6/B7
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CG
TRBD1121–CH192.95/CH193.3B7/B8
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CH
TRBD1121–CH192.55/CH192.9B8/B9
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CJ
TRBD1121–CH192.15/CH192.5B9/B10
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CK
TRBD1121–CH 191.75/CH192.1B10/B11
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CL
TRBD1121–CH191.35/CH191.7B11/B12
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CM
TRBD1121–CH191.15/CH191.3B12
VLH 10GB TRiButary Direct transponder 3AL94207CN
TRBD1131 FULLC–band VLH 10GB
TRBD1131 TRiButary Direct transponde 3AL94207AE
TRiButary Concentrator TRBC1111 full
CBand tunable TRBC1111 3AL94452AA
TRIBUTARY SUBSYSTEM
OPTO TRX SFP S–16.1 PLUGIN SFP S–16.1 1AB196370001
1AA000140004
3AL94936AA
MULTIPLEXERS
CMDX 1010 1:8B1CH MUX/DEMUX 3AL95507AA
CMDX 1010 1:8B2CH MUX/DEMUX 3AL95507AB
CMDX 1010 1:8B3CH MUX/DEMUX 3AL95507AC
CMDX 1010 1:8B4CH MUX/DEMUX 3AL95507AD
CMDX 1010 1:8B5CH MUX/DEMUX 3AL95507AE
CMDX 1010 1:8B6CH MUX/DEMUX 3AL95507AF
CMDX 1010 1:8B7CH MUX/DEMUX
CMDX1010
3AL95507AG
CMDX 1010 1:8B8CH MUX/DEMUX 3AL95507AH
CMDX 1010 1:8B9CH MUX/DEMUX 3AL95507AJ
CMDX 1010 1:8B10CH MUX/DEMUX 3AL95507AK
CMDX 1010 1:8B11CH MUX/DEMUX 3AL95507AL
CMDX 1010 1:8B12CH MUX/DEMUX 3AL95507AM
BMDX1000 1:12 OLTEBand Mux/DemuxBMDX1000 3AL95504AA
BMDX1100 1:12 OADMBand Mux/DemuxBMDX1100 3AL95504AB
ALCT1010B2 1534.65NM 3AL94639AB
ALCT1010B3 1537.80NM 3AL94639AC
ALCT1010B4 1540.95NM 3AL94639AD
ALCT1010B5 1544.13NM 3AL94639AE
ALCT1010B6 1547.32NM 3AL94639AF
ALCT1010B7 1550.52NM ALCT1010 3AL94639AG
ALCT1010B8 1553.74NM 3AL94639AH
ALCT1010B9 1556.96NM 3AL94639AL
ALCT1010B10 1560.20NM 3AL94639AM
ALCT1010B11 1563.46NM 3AL94639AN
ALCT1010B12 1566.73NM 3AL94639AP
OPTICAL AMPLIFIERS
LOFA1110 OPTICAL AMPLIFIER 22/9 LOFA1110 3AL94211AA
LOFA1120 OPTICAL AMPLIFIER 22/9 LOFA1120 3AL94211AB
CONTROLLER
Equipment And Shelf Controller ESCT1000 3AL94304AA
256 MB FlashCard MEM–DEV 1AB176340002
OSCU1010–Optical Supervisory Channel OSCU1010 3AL94249AA
Rack Alarm Interface Unit RAIU1000 3AL94305AA
Housekeeping unit HSKU1000 3AL94253AA
POWER SUPPLY
Power Supply Card PSUP1000 3AL94247AA
FANS
FANS FANS1000 3AL94251AA
FAN unit protection 3AL94613AA
1AA000140004
3AL94936AAAA
20Ampere 72VccCircuitBreaker 1AB162710007
BLNK 3100 25MM FULL DUMMY 3AL94480AA
BLNK 2000 20MM MEDIUM DUMMY 3AL94476AA
BLNK 1000 20MM SMALL DUMMY upper 3AL94478AA
BLNK 3100 25MM FULL DUMMY 3AL94881AA15
BLNK 2000 20MM MEDIUM DUMMY ETSI 3AL94882AA
BLNK 1000 20MM SMALL DUMMY lower 3AL94883AA
1626 LM Optinex installation kit 3AL94773AA
BNC LAN Cable 50, for intra shelf Conn. 3AL94752AA
Coax Cable 50 for intra shelf connection 1AC000250005
BNC Coax Connector, 50 male 1AB006420016
4–shielded pair Cable (intra shelf) 1AC016760003
RJ45Connector 1AB074610008
13–pair twisted shielded Cable (HSKU) 1AC014910013
SUB–D 25–pin female Connector 1AB003150334
HSKU Cable 3AL94768AA 1 29
Chain Alarm Cable (RAIU Connection) 3AL94740AA
OFFICE SIDE ACCESSORIES
CMDX Cabling kit 3AL94756AA
BMDX Cabling kit 3AL94757AA
OADM Cabling kit +20DBm 3AL94758AA
Line OADM
Line Terminal kit
Inter–shelf Cabling kit (2nd SHELF) 3AL94759AA
Inter–shelf Cabling kit (3rd SHELF) 3AL94759BA
Inter–shelf Cabling kit (4th SHELF) 3AL94759CA
1AA00014
3AL94936AA
3AL94936AAAA
Alcatel 1626 LM Core DWDM
OPTO ATTEN MU/PC 1dB plug type 1AB204800001
OPTO ATTEN MU/PC 2dB plug type 1AB204800002
OPTO ATTEN MU/PC 3dB plug type 1AB204800003
OPTO ATTEN MU/PC 4dB plug type 1AB204800004
OPTO ATTEN MU/PC 5dB plug type 1AB204800005
OPTO ATTEN MU/PC 6dB plug type 1AB204800006
OPTO ATTEN MU/PC 7dB plug type 1AB204800007
OPTO ATTEN MU/PC 8dB plug type 1AB204800008
OPTO ATTEN MU/PC 9dB plug type 1AB204800009
OPTO ATTEN MU/PC 10dB plug type 1AB204800010
OPTO ATTEN MU/PC 11dB plug type 1AB204800011
OPTO ATTEN MU/PC 12dB plug type 1AB204800012
OPTO ATTEN MU/PC 13dB plug type 1AB204800013
OPTO ATTEN MU/PC 14dB plug type 1AB204800014
OPTO ATTEN MU/PC 15dB plug type 1AB204800015
OPTO ATTEN MU/PC 20dB plug type 1AB204800016
REMOVAL TOOL MU PLUG_INATTEN. 1AD038600002
Dispersion Compensation Module–5 Km DCM–5 1AB151690013
Dispersion Compensation Module–10 Km DCM–10 1AB151690007
Dispersion Compensation Module–15 Km DCM–15 1AB151690014
Dispersion Compensation Module–20 Km DCM–20 1AB151690008
Dispersion Compensation Module–30 Km DCM–30 1AB151690009
Dispersion Compensation Module–40 Km DCM–40 1AB151690010
Dispersion Compensation Module–60 Km DCM–60 1AB151690011
Dispersion Compensation Module–80 Km DCM–80 1AB151690012
TRBDwxyz 353.6mm height x 212.5mmDepth x 25mm width
TRBC1111 353.6mm height x 212.5mmDepth x 25mm width
CMDX1010 265mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
BMDX1x00 353.6mm height x 212.5mmDepth x 25mm width
ALCT1010 265mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
LOFA11y0 265mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
ESCT1000 265mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
OSCU1010 265mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
RAIU1000 73mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
HSKU1000 73mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
PSUP1000 73mm height x 212.5mmDepth x 20mm width
100 Km negative Compensation DCM–100 1AB151690038
DCME–LEAF 10 KM “C”BAND DCM–10 1AB194510007
DCME–LEAF 25 KM “C”BAND DCM–25 1AB194510001
DCME–LEAF 50 KM “C”BAND DCM–50 1AB194510002
DCME–LEAF 75 KM “C”BAND DCM–75 1AB194510003
DCME–LEAF 100 KM “C”BAND DCM–100 1AB194510004
DCME–LEAF 125 KM “C”BAND DCM–125 1AB194510005
DCME–LEAF 150 KM “C”BAND DCM–150 1AB194510006
TRBD1110, TRBD1011, TRBD1111, TRBD1131
AVOA1000 OADC0100 OADC0104
Alcatel 1626 LM Core DWDM
TRBD1121
TRBC1111
BMDXwxyz
CMDX1010
ALCT1010
LOFA11y0
ESCT1000
OSCU1010
RAIU1000
HSKU1000
PSUP1000
FANS1000
FANS3000
TRBC4817
TRBC4819
TRBCX018
TRBCXB18
ALCT101x
CLIFX101
OCPU1051
EASE2000
BMDX1x00
CMDX1010
CMDX1013
CMDX1012
CMDX1030
CMDX1041
IMDX1040
IMDX0040
CLIFX101
ALCT101x
ALCT2000
ALCT2010
LOFA11y0
8DG33547AA
8DG33680AA
8DG33680BA
8DG80623AE
8DG80624AA
8DG84155AC
8DG84157AB
8DG84157AC
8DG84157AD
8DG84157AF
8DG84157AG
8DG84157AH
3AL94953AA
3AL89590AB
3AL91622AB
3AL92196AA
3AL94247AA
3AL94247AB
3AL94247BB
3AL94248BA
3AL94248CA
3AL94251AA
3AL94253AA
3AL94304AB
3AL94305AA
3AL94305BA
3AL94639AC
3AL94639AD
3AL94639AE
3AL94639AF
3AL94639AH
3AL94639AL
3AL94639AM
3AL94639AN
3AL94639AP
3AL94815AA
3AL94953AA
3AL94953AB
3AL95503AE
3AL95504AA
3AL95504BB
3AL95507AE
3AL95507AG
3AL95507AJ
3AL95507CB
3AL95507CC
3AL95507CL
3AL95507DE
3AL95507DJ
3AL95507DK
3AL95509AF
3AL95509AG
3AL95509AH
3AL95509AJ
3AL95509AK
3AL95512AB
3AL95512AD
3AL95512BB
3AL35061AA
3AL37952AB
8DG33480AA
3AL95515AA
3AL95515AB
3AL95515DA
3AL95521AA
3AL95524AB
3AL95524BA
3AL95529AB
3AL95665AA
3AL95672AA
3AL95675AA
3AN44815AA
3DB00734AA
3DW02968GA
3DW03088AB
3DW03858AB
3DW15196AA
3DW15311AA
3DW15317AA
3KC25859AA
3KC25913AA
51AG231103
51AG281103
8DG15707AA
8DG16605AA
8DG16707AA
8DG16761AB
8DG16798AA
8DG16798AC
8DG16904AA
8DG17088AA
8DG17241AC
8DG17295AD
8DG17308AA
3AL94213AB
3AL94213BD
3AL94213DB
3AL94214AB
A5570-62019
TRBDXA98 TRBCXB18
LOFA21xx with two EMPM2x00
TRBD46yz and TRBC46yz TRBCX018
TRBD48yz, TRBC48yz, TRBC4817 and TRBC4819
CMDX1010. CMDX1013, CMDX1012 OSCU1010, LOFA11x0, EMPM1000 IMDX1040, IMDX0040
EMPM1000 EMPM2000 EMPM2100 LSGC1000 LSIU1000 RAIU1000 HSKU1000 PSUP1000 FANS1000
OCPU2102 PSCU2000 ESCT2000 AVOA1000 LOFA21xx OCPU2100 EMPM2x00 PSCU1000 PSCU3000 RAIU1000 HSKU1000 PSUP1000 OADC0100 OADC0104
BOFA1000 BOFA2000 OCPU2100 OCPU2102 OCPU1051 OSCU1010 PSCU1000 PSCU2000 PSCU3000 ESCT2000 ESCT20SC EASE2000
TRBD1xy1 TRBD1xy2 TRBD1293 TRBD1593 TRBD46yz TRBD48yz TRBDXA98 TRBC1190 TRBC1xy1 TRBC1xy2 TRBC46yz TRBC4816
Alcatel 1620 SLTE and 1626 LM for sale

Alcatel-Lucent-NOKIA 1620LM SLTE transponders

Alcatel-Lucent-NOKIA 1620LM SLTE transponders for sale
sales@1com.com
TRBD1191
10GNRZ
TRBD1192
TRBD1292
TRBD1293
TRBD1592
TRBD4616
TRBD4816
EFEC
TRBDXA98 SDFEC
TRBC1190
TRBC1212
TRBC4616
Alcatel 1620 LM SLTE
TRBC4816
TRBC481750
TRBC481733
TRBC481933
TRBC1111
TRBC1112
TRBD1111
TRBD 1122
TRBC4816
TRBC1190
TRBC4817
TRBD4816
TRBD1293
ETHC1000
CMDX1010
RAIU1000
HSKU1000
CMDX1012
IMDX1090
EMPM1000
OTDR1000
OTDC1110
ESCT2000
BMDX1000
LSIU1000
LSGC1000
ALCT1011
LOFA2110
LOFA2111
LOFA1110
LOFA1120
AVOA1000
BOFA2000
BOFA 1000
EMPM2000
LOFA 2110
ALCT1010
EMPM2100
LOFA 2111
TRBC1111
TRBC1112
TRBD1111
TRBD 1122
TRBC4816
TRBC1190
TRBC4817
TRBD4816
TRBD1293
ETHC1000
CMDX1010
RAIU1000
HSKU1000
CMDX1012
IMDX1090
EMPM1000
OTDR1000
OTDC1110
1620LM
MDX1100
LSIU1010
EASE2000
ALCT2000
LSSF1000
LSSA1000
ALCT2010
LSSF2000
LSSA2000
OADC0100
ESCT20SC
CMDX1040
CLIFX101
TRBCX01
TRBDXA98
1AB402160017
TRBCXB18
8DG33680BA
TRBCX018
8DG33680AA
TRBDXA98
8DG33684AA
TRBCX018 TRBCX
TRBCXB18 TRBCX
TRBD1xyz TRBD1 10Gb/s transponder
TRBD4xyz TRBD4 40Gb/s transponder
TRBDXxyz TRBDX 100Gb/s transponder
TRBC1xyz TRBC1 4×2.5Gb/suser toward 10Gb/s line concentrator
TRBC4xyz TRBC4 4x10Gb, suser concentrators
TRBCXxyz TRBCX 5x10Gb/s/10x10Gb/suser concentrator
Alcatel-Lucent-NOKIA 1620LM SLTE transponders
Alcatel-Lucent-NOKIA 1620LM SLTE transponders

Alcatel for sale

Alcatel-Lucent for sale
sales@1com.com
Alcatel-Lucent
3FE27289AA
3FE27649AA
3FE00140AA
3FE27725AA
3FE28619AA
3FE26698AA
3FE26698AB
3FE28209AA
3FE29629AA
3FE28824AA
3FE23196AC EBLT-E
3FE23196AC EBLT-E
3FE23196AC EBLT-E
3FE23088AA ECNC-A
3FE23088AA ECNC-A
3FE23088AA ECNC-A
3FE23088AA ECNC-A
3FE23086AB ECNT-A
3FE23086AB ECNT-A
3FE23086ABAA ECNT-A
3FE23086AAAC ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAB ECNT-A
3FE23086AAAA ECNT-A
3FE21641ACBB EBLT-C
3FE21641ACAE EBLT-C
3FE21641ACAB EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AACA EBLT-C
3FE21641AAAB EBLT-C
3FE21641AAAA EBLT-C
3FE21584AAAA SMAS
3FE21473BAAB ALTS-T
3FE21473BAAA ALTS-T
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAD ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAC ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21444AAAB ABLT-F
3FE21443AADB FPBA-ABLT-D
3FE21443AADA FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAD FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAC FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAB FPBA-ABLT-D
3FE21443AAAA FPBA-ABLT-D
3AL95238AA OCC10 XFP APD
3AL95238CR OCC10 XFP APD
3AL95238AB OCC10 XFP APD
3AL95238AC OCC10 XFP APD
3FE21423AAAA FENT-B
3FE21423AAAA FENT-B
3FE00161AAAF NVLT-H
3FE00161AAAC NVLT-H
3FE00140AACA NVLT_D
3EM06690AMAA TRB302
3EM06690ADAA TRB302
3EM06690ABAA TRB302
3EM03057ABAA OFA314
3EM02981ALAA OFA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM02968AEAB OEA312
3EM00508AAAA WDA 101
3EF27719GLAA CABLE
3EC44348AAAA POWP
3EC43478AAAA Litespan Kabel
3EC43379NBPA BALC-H
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43364NAAA NSEC-HS
3EC43363AAAA Shelf
3EC43359NAAA PATC
3EC43359AAA PATC
3EC43216NDPB ATLC-D
3EC43130AAAA LEEPA
3EC41778ACAA Cable
3EC41500AGAA Fan Unit
3EC41209BCAA Magazine
3EC41196ACAA AUXPB
3EC41196ACAA AUXPB
3EC40823ABAA HBMPB
3EC40823AAAA HBMPA
3EC40732NAAA STLCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40732NAAA SLTCA
3EC40229NAAD NSEC
3EC40229NAAC PBA-NSEC
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40225CBAA AUXPA
3EC40122NBAA TARCB
3EC40122NBAA TARC-B
3EC40088NEPC NEHC
3EC40088NEHC NEHC
3EC40088NEAC NEHC
3EC40084AFAB POWPA
3EC40065ADAA TIF
3EC40034NAAB TACC
3EC40034NAAB TACC
3EC37928GL Cable
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37769BBAB PSPC-T
3EC37627AAAB FENC-A
3EC37140BBAA SHLT-C
3EC37140BAAB SHLT-C
3EC37140ABAB SMLT-C
3EC37140ABAA SMLT-C
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABBA PSPC-R
3EC37028ABAH PSPC-R
3EC37028ABAG PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAF PSPC-R
3EC37028ABAE PSPC-R
3EC37028ABAC PSPC-R
3EC37028ABAB PSPC-R
3EC37028ABAA PSPC-R
3EC36704ABAA PSPC-P
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36701AABB ADLT-N
3EC36290AAAA UMRAM-A
3EC36289ABAA UMFAN-A
3EC36197AAAA PSPC-M
3EC36180AAAA SALT-C
3EC36006AAAA PWRIO-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17936ABAA CTAP-B
3EC17616AAAA SMLT-A
3EC17454AAAB PBA-SALT-A
3EC17454AA PBA-SALT-A
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17421AAAA ALTS-M
3EC17389AAAB PBA-EFCU-A
3EC17385AACF FPBA-ADLT-L
3EC17385AACE FPBA-ADLT-L
3EC17018AAAA FPBA-ADLT-K
3EC16759BJAA HD/UD/XD
3EC16759BJ HD/DU/XD
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAB E3NT-C
3EC16745BAAA E3NT-C
3EC16745AAAD E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAC E3NT-C
3EC16745AAAA E3NT-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687ABBB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABB AACU-C
3EC16687AABA AACU-C
3EC16687AAAB AACU-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16512AAAA E3NC-C
3EC16452BBAC SANT-F
3EC16452BBAB SANT-F
3EC16435AABA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3EC16435AAAA ADSE-B
3DY00064AGAA DURCC
3DY00064AG DURCC
3DY0000064000AGAA DURCC
3CC10329ABAA 9900NT
3CC10064ABAA LMDS Spare Radio Unit B-Band
3CC10064ABAA 9925RB Radio Base Station
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC10064AAAA RBS25/1008/A
3CC09915ACAA CPL
3CC09915ABAA CPL
3CC09819AAAA IBS
3CC09778ADAA
3CC09778ACAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09778AAAA 9900NT
3CC09744ABAA TNT120
3CC09743ADAA ANT
3CC09743ABAA ANT34
3CC09742ACAA AMD
3BK08713AAAA PM11
3BK07978ADAB LMDS Heat Exchanger HEX2
3AW00733AAAA ACM1D
3AW00360AAAA Power Supply
3AV500950025 Alcatel 7x2Mbts
3AV-50095-0010 7×2 Mbts Kabel 2x10m
3AV-50091-0020 Alcatel
3AP62030AAAA COMPACT-SHELF
3AN49997AAAA Slot Filler
3AN44793AAAA Attenuator manager
3AN44747AAAB DCM-Einbaurahmen 19″
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN44747AAAA DCM-Plug in Shelf
3AN41003AAAB Slotblenden, 1 Karton
3AM15991DBAA LITE SPAN 1540NT
3AL98128ABAB ES1-8FE
3AL98128AAAC ES1-8FE
3AL98128AAAB ES1-8FE
3AL98023AAAC ESERGI
3AL98023AAAC ESERGI
3AL97540AAAB OSC
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAB MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97343AAAA MB4-1E
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97335AAAA Filter Unit
3AL97239BAAF Chassis
3AL97239BAAD Chassis
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAB MBN
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MB (MBN)
3AL97226AAAA MBN
3AL97226AAAA MBN
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ACAD ISA-ES18FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165ABAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97165AAAB ISA-ES1 8FE
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97083BAAA OT1B1
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAB Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97081ACAA Chassis
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB (MBN)
3AL97080BNAA MB
3AL97080BNAA MB
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB (MBN)
3AL97080BDAA MB
3AL97080BDAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97080BAAA MB
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97079ADAA SDE1B8
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97078ACAA SE1B28
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ACAC AC 220V
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077ABAA AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97077AAAB AC 220V Powersupply
3AL97044AAAA FEB6
3AL97044AAAA FEB6
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA FAN UNIT
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ADAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA Fan Unit
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97043ACAA FAN UNIT
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL97042ABAA DC 48/24 Powersupply
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AHAA CMDX1010
3AL95507AGAA CMDX1010
3AL95507AFAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ACAA CMDX1010
3AL95507ABAA CMDX1010
3AL95507AAAA CMDX1010
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504ABAA BMDX1100
3AL95504AAAA BMDX1000
3AL95238ANAA OCC10 E
3AL95150AGAC MCC3 193.5–193.6
3AL95150AGAB MCC3 193.5–193.6
3AL95150AFAC MCC3 193.2–193.3
3AL95150AFAB MCC3 193.2–193.3
3AL95150AEAC MCC3 193.0–193.1
3AL95150AEAB MCC3 193.0–193.1
3AL95150ADAC MCC3 192.7–192.8
3AL95150ADAB MCC3 192.7–192.8
3AL95150ABAB MCC3 192.2–192.3
3AL95106AAAA CO Metallic GRID Filter
3AL95063AAAB 4xANY_P
3AL95063AAAA 4xANY_P
3AL94773AA 1626LM Optinex
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94639AEAA ALCT1010
3AL94613AAAA Fan Unit Protection
3AL94613AA Fan Unit Protection
3AL94512AAAA
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AAAA 1626LM SHELF
3AL94511AA 1626LM SHELF
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94478AAAA BLNK100
3AL94476AAAA BLNK2000
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452EAAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAB TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452DBAA TRBC1111
3AL94452ABAB TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94452ABAA TRBC1111
3AL94342ABAA SPITRANS
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AAAA RAIU1000
3AL94305AA RAIU1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94304ABAA ESCT1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AAAA HSKU1000
3AL94253AA HSKU1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94251AAAA FANS1000
3AL94249AAAB OSCU1010
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AAAA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94247AA PSUP1000
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94212AAAA LOFA1120
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94211AAAA LOFA1110
3AL94207EEAC TRBD1131
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207ECAC TRBD1121
3AL94207DCAB TRBD1121
3AL94207DBAB TRBD1111
3AL94207AEAB TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL94207AEAA TRBD1131
3AL93518AAAB Chassis
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL91790AAAB IS-1.1
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89669AAAA A12OS1E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAD P16S1-4E
3AL89668AAAA P16S1-4E
3AL89524AAAB HCLINK E
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87083AAAC CPU
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87082AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL87077AHAC REG CH 19360 19370
3AL87009AAAC RAI
3AL86977AAAA SMEC 2E
3AL86802AA FAN_C
3AL86799AAAF 1696MS_C shelf
3AL86799AA 1692/1696 Metrospan Compact Chassis
3AL86708AAAC OPC
3AL86703ACAB OAC2
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703ABAB SSY-OCA_L
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAE OAC1
3AL86703AAAD OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86703AAAA OAC1
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86672AAAB HF_1310 Drawer
3AL86668AAAE HK
3AL86668AAAC HK
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAE ESC
3AL86661AAAD ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86661AAAB ESC
3AL86654AAAD UIC
3AL86653AAAE LAN_Q or LAN_I
3AL86653AAAD LAN_Q or LAN_I
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652ABAA PSC3
3AL86652AAAG PSC
3AL86652AAAF PSC
3AL86652AAAE PSC
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAH 4xANY
3AL86639AAAG 4xANY
3AL86637HADA STM-1S SC-PC
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86637BBAE OADM4100_M_ch35–38_S
3AL86633AA OEM-NO_Dust Filter
3AL86625ABAA FANC
3AL86625ABAA FANC
3AL86625AB FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAD FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAC FANC
3AL86625AAAB FANC
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615AJAE OMDX8100_M_L1_X
3AL86615ADAE OMDX8100_M_S2
3AL86615ABAE OMDX8100_M_L2
3AL86615AAAF OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86615AAAE OMDX8100_M_L1_XS
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAL 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAG 1696MSPAN shelf
3AL86607AAAF 1696MSPAN shelf
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAG SPVM2
3AL86606ABAF SPVM2
3AL86606ABAE SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606ABAD SPVM2
3AL86606AAAD SPVM
3AL86603BNAG MCC2 194.7–194.8
3AL86603BNAE MCC2 194.7–194.8
3AL86603BMAB MCC2 194.4–194.5
3AL86603BLAB MCC2 194.2–194.3
3AL86603BHAB MCC2 193.7–193.8
3AL86603BGAB MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BGAA MCC2 193.5–193.6
3AL86603BFAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BFAF MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAG MCC2 193.2–193.3
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAB MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BEAA MCC2 193.0–193.1
3AL86603BBAG MCC2 192.2–192.3
3AL86603BAAG MCC2 192.0–192.1
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86453AAAB IECB-BRIDGE
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAD DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAC DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL86440AAAB DC_DC_CNVR PLUS
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAB WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85528AAAA WLA_RS16_1
3AL85527DBAA STM-16 WLA 192.4 THZ
3AL85527CGAA S–16.1/TX 193.4 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CFAA S–16.1/TX 193.2 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CEAA S–16.1/TX 193.0 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CDAA S–16.1/TX 192.8 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CCAA S–16.1/TX 192.6 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CBAA S–16.1/TX 192.4 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527CAAA S–16.1/TX 192.2 WLA 6400
3AL85527BMAC STM-16
3AL85527BLAC STM-16 WLA 194.3Thz
3AL85527BGAC STM-16
3AL85527BDAD STM-16
3AL85527BBAC STM-16 WLA 192.5 THz
3AL85527AMAD S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527AMAC S–16.1/Tx 194.5 WLA 6400
3AL85527ALAD S–16.1/Tx 194.3 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AHAD S–16.1/Tx 193.7 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AGAD S–16.1/Tx 193.5 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAD S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AFAC S–16.1/Tx 193.3 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAD S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527AEAC S–16.1/Tx 193.1 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAD S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ADAC S–16.1/Tx 192.9 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAD S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ACAC S–16.1/Tx 192.7 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527ABAD S–16.1/Tx 192.5 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85527AAAD S–16.1/Tx 192.3 WLA 6400
3AL85503ADAA LB Multiplexer/Demultiplexer (16ch) BLUE
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAC Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAB Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA Mux/demux 16L Red
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ACAA MUX/DEMUX16Lambda RED
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAB SB_OMDX_F
3AL85503ABAA SB_OMDX_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAB LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85503AAAA LB_OMDX8_F
3AL85501BCAC 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501BCAA 8 ch OADM_3
3AL85501ABAB OADM_2
3AL85501ABAB OADM_2
3AL81812AA Protection for Fan Shelf 19″
3AL81434AAAA TP16SFP
3AL8102AAAF Matrix E
3AL80702ABAA GETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAH ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAG ETH-MB
3AL80407AAAF ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAE ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80407AAAD ETH-MB
3AL80404AAAB ETH-ATX
3AL80404AAAA ETH-ATX
3AL80371AAAA Dust Filter
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79773AAAA SRFAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79772AAAC FAN
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAD SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAC SYNTH4
3AL79624AAAB SYNTH4
3AL79536AAAA System Card
3AL79533AAAA System Card
3AL79463AAAA OPTINEX INST.KIT
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79453AAAB IL-4.2
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAC IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79340AAAB IS-4.1
3AL79284AAAA S-64.2
3AL79245AAAA SR70M
3AL79209AAAB SR-Fan
3AL79209AAAA SR-Fan
3AL79209AAAA SRFAN
3AL79187AMAB
3AL79179AAAC S-16.1SD
3AL79163AAAC A21E2
3AL79163AAAB A21E2
3AL79157AAAA SR60M
3AL79152AAAE P16S1N
3AL79152AAAD P16S1N
3AL79152AAAB P16S1N
3AL79135AAAE CONGIHC
3AL79135AAAC CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79135AAAA CONGIHC
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAG FAN UNIT
3AL79114AAAG FAN
3AL79114AAAD FAN
3AL79114AAAC FAN UNIT
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAC FAN
3AL79114AAAB FAN UNIT
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79114AAAB FAN
3AL79107AAAA A4S1
3AL79107AAAA A4S1
3AL79106AAAC REMEP16
3AL79106AAAA REMEP16
3AL79092ABAA P63E1N
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAH P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAG P63E1
3AL79092AAAF P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAE P63E1
3AL79092AAAD P63E1
3AL79090BAAS SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAR SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAQ SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAN SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAM SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAL SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAD SYNTH1N
3AL79090BAAC SYNTH1N
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA T_BUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79088ACAA TBUS
3AL79076AAAA BTERM
3AL79076AAAA BTERM
3AL79030DBAA L-16.2ND
3AL79029CAAF L-16.2ND
3AL79029CAAE L-16.2ND
3AL79029CAAD L-16.2ND
3AL79029CAAC L-16.2ND
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78962BAAG BST10
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ACAC P21E1N
3AL78916ABAB P21E1N
3AL78916AAAF P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAE P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAD P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAC P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78916AAAB P21E1
3AL78897CAAL L-16.1ND
3AL78897CAAH L-16.1ND
3AL78897CAAE L-16.1ND
3AL78897CAAD L-16.1ND
3AL78897BAAB L-16.1ND
3AL78895CAAL S-16.1ND
3AL78895CAAH S-16.1ND
3AL78895CAAG S-16.1ND
3AL78895CAAF S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAE S-16.1ND
3AL78895CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894CAAD S-16.1ND
3AL78894BAAB S-16.1N
3AL78865AAAF A3T3
3AL78865AAAE A3T3
3AL78865AAAB A3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAL P3E3T3
3AL78864AAAG P3E3T3
3AL78864AAAF P3E3T3
3AL78856BFAC L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BEAB L-4.2N
3AL78856BDAF L-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAH S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAG S-4.1N
3AL78856BAAF S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAE S-4.1N
3AL78856BAAC S-4.1N
3AL78849AAAC HPROT
3AL78849AAAC HPROT
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAP MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAN MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAM MATRIXN
3AL78848BAAL MATRIXN
3AL78846ABAB L-4.2N
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842ABAA SR40R
3AL78842AAAD SR40R
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78839AAAE IL-1.2
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78838AAAE IL-1.1
3AL78837AAAA 1650SMC 19″/21″ adapter
3AL78836AAAQ EQUICO
3AL78836AAAN EQUICO
3AL78836AAAN EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAM EQICO
3AL78836AAAM EQUICO
3AL78836AAAL EQUICO
3AL78836AAAE EQUICO
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAE SR60M
3AL78834AAAE 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAD 1660SM SHELF
3AL78834AAAC 1660SM SHELF
3AL78833AAAF SR40M
3AL78833AAAD SR40FX
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAF A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAE A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78832AAAB A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAE A21E1
3AL78831AAAD A21E1
3AL78830ADAB CONGI
3AL78830ACAA CONGI
3AL78830ABAB CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAL CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAH CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78830AAAE CONGI
3AL78828AAAD Chassis für Alcatel 1650SM-C
3AL78828AAAD SR50C
3AL78821CAAF P4S1N
3AL78821CAAE P4S1N
3AL78821CAAA P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAF P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAE P4S1N
3AL78821BAAD P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAC P4S1N
3AL78821BAAA P4S1N
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78818AAAC A2S1
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAF SERVICE
3AL78817AAAD SERVICE
3AL78817AAAB SERVICE
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAH SERGI
3AL78816AAAG SERGI
3AL78816AAAG Service
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAF SERGI
3AL78816AAAD SERGI
3AL78816AAAD Service
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815ABAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAE IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL78815AAAD IS-1.1
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAC WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAB WB_OXA_P_SPV
3AL74981ABAA 1686WM Optical Amplifien OFA 1925+17DBM
3AL74981AAAC WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAB WB_OXA_SPV
3AL74981AAAA WB_OXA_SPV
3AL74981AA OFAI925+14DBM
3AL74910AAAA DC_DC_CNVR WLA
3AL74910AAAA Power Supply
3AL74910AAAA DC/DC
3AL74846ABAA 1686WM/WA
3AL74840AAAB IECB Module
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DFAA WLA_32
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DEAA WLA_30
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DDAA WLA_28
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DCAA WLA_26
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DBAA WLA_24
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839DAAA WLA_22
3AL74839AHAC WLA_37
3AL74839AHAB WLA_37
3AL74839AGAC WLA_35
3AL74839AGAB WLA_35
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AFAC WLA_33
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839AEAC WLA_31
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAC WLA_29
3AL74839ADAC STM 16 WLA_29
3AL74839ADAA WLA_29
3AL74839ADAA STM 16 WLA_29
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAC WLA_27
3AL74839ACAC STM 16 WLA_27
3AL74839ACAB STM 16 WLA_27
3AL74839ABAC WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAC STM 16 WLA_25
3AL74839ABAB WLA_25
3AL74839AAAC WLA_23
3AL74839AAAB WLA_23
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74838AAAB Controller DCC+AUX
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAC EXP
3AL74811AAAA EXP
3AL69628AAAC NAU3PC2
3AL69628AAAB NAU3PC2
3AL69584AAAA HUB-8A2
3AL69506AAAA Chassis
3AL69502AAAA Chassis
3AL69461AAAA ESSD
3AL69336AAAA NUTS
3AL69246ADAA
3AL69175AAAA SPBB
3AL69175AAAA SPBB
3AL69146AAAB NCC
3AL69146AAAB NCC2
3AL69146AAAB NCC2
3AL69135AAAA EXBB
3AL69135AAAA EXBB
3AL69127AAAC CONV3A
3AL69127AAAB CONV3A
3AL69083ABAA HESS
3AL69082AAAA HCSS
3AL69080ABAA
3AL69079AAAA
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045EAAA CDBC
3AL69045ABAA CDBD
3AL69045ABAA CDBD
3AL68971EAAA DSB
3AL68971EAAA DSB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854EEAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68854ECAA MCB
3AL68837HADA STM-1S
3AL68837HACA STM-1S
3AL68837HABB STM-1S
3AL68837HAAD STM-1S
3AL68837HAAB STM-1L
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EADA STM-1S
3AL68837EACA STM-1S
3AL68837EABA STM1-S
3AL68837EAAB STM-1S
3AL68836HADA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HACA STM-1L
3AL68836HAAD STM-1L
3AL68554ECAA MCB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAC MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAB MXBB
3AL64924EAAA MXBB
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAC MSU 102
3AL48918ABAB MSU 102
3AL48914ABAA TEL 502
3AL48914ABAA TEL 502
3AL46394BAAA ALMB
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46379EAAA EXBA
3AL46325BBAA RPB
3AL46325BBAA RPB
3AL46229ABAA
3AL46229AAAA
3AL46227BAAA IOS155
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAC IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL46212EAAB IPBB
3AL45536AAAE Equico
3AL37764AFAE STM-16
3AL37615BHAB STM-16 193.7Thz
3AL37615BGAC STM-16 193.5Thz
3AL37615BBAC AGG.61
3AL37615BBAB AGG.61
3AL37558ABAE ICMI
3AL37558ABAC ICMI
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37480AAAA System Karte
3AL37480AAAA Fibre Optic Card
3AL37465AAAA System Card
3AL37462AAAA
3AL37427AAAA Plug-in Unit
3AL36516BBAC
3AL36516BBAB
3AL36516BAAC S-16.1
3AL36516BAAB S-16.1
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36451AAAA MATRIX UNIT
3AL36450AAAA MATRIX UNIT
3AL36339AAAB System Card
3AL36294AFAD SM L-4.2
3AL36294ADAD Trib 1 x S4.1 Optical SC/PC
3AL36294ADAD S4.1 Optical TRIB.SC/PC
3AL36294ADAC S-4.1
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266ACAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36266AAAA SER_PLUS
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36162AAAB Alarm Interface Card
3AL36161AAAB System Karte
3AL36161AAAB System Karte
3AL36159AAAA
3AL36157AAAB System Card
3AL36156BAAD System Card
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36156ABAD 140-STM-1 Prot.Acc.Module 1.6-5.6
3AL36155ABAA 1641 Fibre Optic Card
3AL36153ABAA System Card
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL36010AAAB AND OR/3
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S1.1
3AL35974AEAD S-1.1
3AL35974AEAD S-1.1 Optical Bi-trip (1664) HPOM
3AL35974AEAC S-1.1
3AL35974AEAB S-1.1
3AL35974AEAA S-1.1
3AL35974ADAC S-1.1
3AL35974ADAB S-1.1
3AL35974ADAA S-1.1
3AL35974ABAB S-1.1
3AL35974AAAA S-1.1
3AL35808AAAE Enhanced CRU
3AL35808AAAD Enhanced CRU
3AL35794AEAA S-1.1
3AL34986AAAB STM Card
3AL34986AAAA STM Card
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC_DC_CNVR
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAD DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC/DC Converter
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAC DC_DC_CNVR
3AL34963AAAB DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC_DC_CNVR
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34963AAAA DC/DC Converter
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAD System Karte
3AL34787AAAD Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34787AAAC Enhanced CRU
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB CPU
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB System Karte
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC 2A
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34732AAAB SMEC2
3AL34731AAAC 140 STM-1 EL
3AL34731AAAB 140 STM-1 EL
3AL34731AAAA 140 STM-1 EL
3AL34728ACAC S-16.1
3AL34727BCAC S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BCAB S-16.1
3AL34727BBAD S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727BBAC S-16.1
3AL34727ADAC S-16.1
3AL34727ADAB S-16.1
3AL34722AAAB
3AL34711ABAB N+1 Switch
3AL34711ABAB N+1 SW
3AL34677AAAB TRIB
3AL34651AAAA System Card
3AL34509AAAB System Card
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAD Interface ADM-600
3AL34481AAAC Interface ADM-600
3AL34481AAAB Interface ADM-600
3AL34453AFAB AUX/EOW/2
3AL34453AEAB AUX/EOW/2
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34440AAAB 7x2MB 120Unid.Swicth Modul
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34324AAAF S-1.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAE S-4.1
3AL34292AAAD S-4.1
3AL34291AAAD S-4.1 STM-4 AGG. Port
3AL34280AAAD L-1.1
3AL34278ACAC System Card
3AL34278AAAE S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAF S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAE S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAD S-1.1
3AL34277AAAC S-1.1
3AL34277AAAB S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34277AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34274AAAA S-1.1
3AL34273AAAG S-1.1
3AL34271AAAB Adapter
3AL34237AAAG System Card
3AL34081AAAA EQPT CNTRLR ESCT
3AL34080AAAA Fiber Optic Card
3AL34080AAAA
3AL34076AAAA
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAD TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ACAC TRIB
3AL34075ABAC Tributary Card
3AL34075AAAB Tributary Card
3AL34075AAAA Tributary Card
3AL34074AAAB CLOCK CARD
3AL34074AAAA Takt Karte
3AL34072AAAB Full MATRIX UNIT
3AL34068AAAB STM1 ELEC
3AL34068AAAA STM1 ELEC
3AL34067AAAB STM1
3AL34067AAAA STM1
3AL34066AAAM STM1
3AL34066AAAM TRIB
3AL34066AAAL STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAH STM1
3AL34066AAAG STM1
3AL34066AAAG TRIB
3AL34066AAAD STM1
3AL34066AAAD TRIB
3AL34066AAAB STM1
3AL34065AAAE 3×34 TRIB
3AL34065AAAD 3×34 TRIB
3AL34024ABAA DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34024ABAA 1661 DS Futurebustemination
3AL34024ABAA System Karte
3AL34024AAAB DS FUTURE BUS TERMINATION
3AL34018AAAD System Card
3AL09011ECAA EPB
3AL07992BAAA DCFA
3AL07992BAAA DCFA
3AL07991AAAA Data Mate
3AL07971BAAA AUS-S
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07878BBAA CSBS
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07877BAAA TSB
3AL07784EDAB CONV3B
3AL07784EDAB CONV
3AL07784EDAA CONV
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784EDAA CONV3B
3AL07784ECAD CONV3
3AL07784ECAD CONV
3AL07784ECAC CONV
3AL07784ECAC CONV3
3AL07784ECAB CONV
3AL07734ADAA
3AL07733ADAA
3AL07732BDAA ESS
3AL07731BDAA CSS
3AL07676EBAB IOB2
3AL07610EAAA PCB
3AL07610EAAA PCB
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAC CCBA
3AL07584BCAB CCBA
3AL07584BBAC CCBA
3AL07584BBAB CCBA
3AL07584BBAA CCBA
3AL07478AAAA
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07453EAAA PSW
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBFA STM-1E
3AL07385EBEA STM-1E
3AL07385EBDA STM-1E
3AL07385EBCA STM-1E
3AL07385EBAA STM-1E
3AL07374ABAA CXB40
3AL07034ADAA
3AL07024EAAA CONV1
3AL07023EAAA CONV2
3AL07022BDAA HDDB
3AL07018EFAA ETB
3AL07018EEAC ETB
3AL07018EEAB ETB
3AL07018EEAA ETB
3AL07018EAAB ETB
3AL07017EAAA CDB
3AL07017EAAA CDB
3AL07013EBAC SPB
3AL07013EBAB SPB
3AL07013EBAA SPB
3AL07011ECAA EPB
3AL07009ECAB IOB2
3AL07009ECAA IOB2
3AL07003BBAA IOS2
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575CDAD TRC 102
3AG23575BMAD TRX102 4×2.5 TX/RX Con
3AG23389AAAD MDX 342
3AG23380FGAC TRB 602
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAD MDX441
3AG23350ABAC MDX441
3AG17938AAAC IFTP
3AG17807ABAA TRB302
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AAAA CPC101
3AG17736AA01 CPC101
3AG17734AAAE SPC501
3AG17734AAAE SPC501
3AG17685ACAA Chassis
3AG17685ACAA Chassis
3AG17675ADAA OSC111
3AG17675ADAA OSC111
3AG17670ACAA Chassis
3AG17665AEAA Chassis
3AG17665ACAA 1640 subrack
3AG1760ACAA Chassis
3AG17580ABAA OSM 102
3AG12267AAAA Netzteil für Alcatel 1521 FL
21432121AAEA Conv28A
21407940ABBA MCUG
21407938BBAA DTUE
21407936ABAA DIAB
21407936AAAA DIAB
21407932ABCA MCUD
21407930AAAA MCB
21407902CAAA MCUE
21407902BAAA MCUE
21407342AAEA EMP-OTSP
21407341AAJA WESMC
21407341AAGA EMA-WSMC
21407068AAAA ISTC
21407066AAAA CCLE
21407006AAAA DTUB
21406920AAAA RCCC
21406916CAAA RNGG
214063606AACA TSAB
21406326AAAA RLMC
21406306AACA TSAB
21406304CBCB DTRI
21406304BCCB DTRI
21406304BBCB DTRI
21406300EACA ISTA
21406298AACA MMCA
21406286AABF ALCN
21406280CBAA DSPA
21406234EBAA DMCA
21406230BBCA TAUC
21164084CEZA DAUA
21164084CAEA DAUA
21137820AABA RCLA
21137790DDAA SLTA
21137652AABA CLMA
21137608BBCB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BACB MCUB
21132224CCPA DSGA
21132224CBCA DSGA
21132162ACAA CLTD
21132150BAAA SWCH
21122979AAEA Conv9A
1HAT60874BB SA66AC 01
1AF01333AEAA N/A
1AF01318AAAA Conv27B
1AF01317AAAA Conv25B
1AD041260001 TLTI
1AB359780001 SFP
1AB359780001 SFP
1AB214540001 XI64.1
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830012 DCM–80
1AB210830012 LL_DCM_80 km
1AB210830008 DCM-40
1AB210830008 LL_DCM_40km
1AB210830008 DCM 40km
1AB210830006 DCM–25
1AB210830006 DCM–25
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830004 DCM–15
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 DCM–10
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 WDCMUN_SA10_C1
1AB210830003 DCM–10
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 WDCMUN_SA05_C1
1AB210830002 DCM–5
1AB210830002 DCM–5
1AB196370006 S-16.1DDM
1AB196370002 I-16.1
1AB196350008 SFP 1610nm
1AB196350007 SFP 1590nm
1AB196340001 CWP147
1AB194670004 SFP S-1.1DDM
1AB151690012 DMC-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690012 DCM-80
1AB151690011 DMC-60
1AB151690011 DCM-60
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690010 DCM-40
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 DCM-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB151690008 DMC-20
1AB151690008 N-DCFM-20
1AB147830018 CF-Card
1AB147830018 CF-Card
1AB038810014 Wide range fan used as 48V fan
16183-01+70 Fuse Panel
48715642902 ?
010339030405 Type: WBDK-80 Length: -1371 ps/nm
010339030404 Type: WBDK-80 Length: -1381 ps/nm
041931049 Stromversorgungskabel
37850016 PL-2LC ST VRS
37210980 HLI4
37206958 SMX-S
37206265 PortExtender
37206001 ZWR2-HDSL
3EC43287AA LEMPA
3EC36290AA UMRAM-A
3EC17466AA PSPC-L
3AL86672AA HF_1310 Drawer
3AL86672AA HF_1310 Drawer
3AL79209AA SR-Fan
3AL79209AA SR-Fan
3AL79092AA P63E1
3AL78849AA HPROT
3AL78830AD CONGI
3AL78830AB CONGI
3AL78815AB IS-1.1
3AL34731AA 140 STM-1 Electrical Bi-Tributary Unit
3AL34652AA S-4.1
3AL34024AB 1661 DS Futurebustemination
3HE03666AA POWER SUPPLY
3HE03666AA DC PEM 175 AMP
3HE03666AA DC PEM 175 AMP
3HE03666AA DC PEM 175 AMP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03620AA IOM3-XP
3HE03615AA M20-1GB-XP-SFP, 20-port 1000BASE Ethernet MDY-XP
3HE03615AA M20-1GB-XP-SFP
3HE03615AA M20-1GB-XP-SFP
3HE02059AA FAN TRAY
3HE02059AA FAN TRAY
3HE02059AA FAN TRAY
3HE02036AA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02036AA Chassis
3HE02036AA Chassis
3HE02036AA Chassis
3HE02036AA 7450 ESS-12 Chassis
3HE02032AA 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AA SFM2-400G
3HE02032AA 7450 ESS SFM2-400G
3HE02032AA SFM2-400G
3HE02032AA SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AA SFM2-400G, Switching Fabric/CPM 2400 Gbps
3HE02032AA SFM2-400G
3HE03687AA 7450 ESS-12 M2-10GB-XP-XFP
3HE01454AA SFP 100BASE-FX
3HE01111AA Shelf
3HE01110AA Fan Unit
3HE01024AA MCM
3HE01019AA Control Module
3HE01017AA DC-PEM
3HE01014AA CFM
3HE00062AA 100BASE-TX SFP MODULE
3HE00029AA PBA GIGE ZX SFP Optix Module
3HE00028AA LX-SFP
3HE00027AA GIGE SX SFP Optics Module-LC
3HE00027AA PBA GIGE SX SFP Optix Module
3HE00027AA TRP-G1BCTM
3FE27717GL CABLE ABONNES HD
3FE27649AA NSLT-A
3FE72049AA NSLT-D
3FE26021AA SMLT-J
3FE25774AA SFP
3FE25773AA 01 SCP6F86-A6-CWH
3FE24409GL DU/XD MDF
3FE24408GL KABEL
Alcatel for sale