Alcatel-Lucent for Sale

Alcatel-Lucent for Sale
sales@1com.com
4572713
487159960
3AL34453AF
2146326AAA
3AL34018AA
3AL34019AA
3AL34962BC
3AL35962AA
3AL74838AA
3AL74846BA
3AL74910AA
3AL74981CB
3AL85560AB
3AL85560AC
3AL85560AD
8DG82531AA
8DG89590AG
3AL85560AH
3AL85560DE
1AB187280037
1AB187280038
1AB196370016
1AB231410029
1AB356630028
1AB356630029
1AB196370001 S-16.1
1AB196370003 L-16.2
1AB196370004 L-16.1
1AB377160001 CWDM-SH
1AB377160002 CWDM-SH
1AB377160003 CWDM-SH
1AB377160004 CWDM-SH
1AB377160005 CWDM-SH
1AB377160006 CWDM-SH
109445643 AMS-E1-16
1AB187280001 1GbELX
1AB187280031 1GbELXDDM
1AB194670005 L-1.1DDMW
1AB194670007 S-1.1DDMW
1AB1963 OPRO TRX SFP
1AB196340010 CWP149DDM
1AB196350026 CWA147DDM
1AB196350028 CWA151DDM
1AB196360004 S-4.1DDM
1AB196370005 SFP 1310nm
1AB378370003 STM64
1AB379240001 XFP 10GbE
1AB379640002 SFP MOD
1AF01226ASAA Power Supply
1AF01317AA CONV25B
1AF01317AAAA CONV25B
1AF01317AB CONV 25B
1AF01317ABAA02A CONV 25A
1AF01318AA CONV27B
1AF01318AB CONV 27B
1AF01333AE CONV 28A
21122979AA CONV9A
21122994EB CONV 8A
21122994QA CONV 20A
2112350BAAA SWITCH
21132150AD SWCH
21132150BA SWITCH
21132150BAAA SWITCH
21132152AAAA PBA:RCLK
21132162AC CLTD
21132210AA TERA
21132220AA CCLA
21132224AA DSGA
21132224CB DSGA
21132224CC DSGA
21137606ACCB MCUA
21137608BA MCUB
21137608BACB MCUB
21137608BB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BBDB MCUB
21137652AA CLMA
21137652AABA CLMA
21137790CA SLTA
21137790CD SLTA
21137790DA SLTA
21137790DD SLTA
21137820AA RCLA
21137826AA RCCB
21137858AD DTRE
21137858ADAA DTRE
21137858AE DTRE
21137858AG DTRE
21137962AC CALB
21179642BA RNGA
21179644AA TAUA
21179644AABA TAUA
21179644AATA TAUA
21179644AB TAUA
21406230AA TAUC
21406230AB TAUC
21406230AC TAUC
21406230BB TAUC
21406234EB DMCA
21406248AB ECFB
21406274AA RNGF
21406274AADA RNGF
21406280AA DSPA
21406280CB DSPA
21406280DB DSPA
21406280EB DSPA
21406280GA DSPA
21406282AC MIRB
21406286AA ALCN
21406286BA ALCN
21406298AA MMCA
21406304 DTRI
21406304AA DTRI
21406304AACA DTRI
21406304AACB DTRI
21406304BACB DTRI
21406304BB DTRI
21406304CA DTRI
21406304CB DTRI
21406304DA DTRI
21406306AA TSAB
21406326AA RLMC
21406328AA DTRF
21406328AB DTRF
21406328AC DTRF
21406328AD DTRF
21406328AF DTRF
21406328AK DTRF
21406328CA DTRF
21406328CB DTRF
21406328CD DTRF
21406356AA CALC
21406356AAAA CALC
21406362ACAA DTRH
21406362AD DTRH
21406362ADAA DTRH
21406362AF DTRH
21406362AFAA DTRH
21406362AP DTRH
21406362APAA DTRH
21406362AQ DTRH
21406362AQAA DTRH
21406362CB DTRH
21406362CD DTRH
21406362CF DTRH
21406384AB ECFC
21406384ABAA ECFC
21406916BA RNGG
21406920AA RCCC
21406920AADA RCCC
21407054AB ALCN
21407054AD ALCN
21407054ADBF ALCN
21407054AE ALCN
21407054AF ALCN
21407054AJ ALCN
21407054AL ALCN
21407054AN ALCN
21407054AP ALCN
21407054AS ALCN
21407054AT ALCN
21407054AU ALCN
21407054AV ALCN
21407066AAAA CCLE
21407341AA WSMC
21407341AAJA WSMC
21407342AA ODSB
21407342AAEA ODSB
21407902 MCUE
21407902BA MCUE
21407902BC MCUE
21407902CA MCUE
21407902CAAA MCUE
21407902CC MCUE
21407930AA MMCB
21407932AB MCUD
21407936AB DIAB
21407936ABAA DIAB
21407938BA DTUE
21407938BB DTUE
21407938CA DTUE
21407940AA MCUG
21407940AB MCUG
21407964BE MCUH
21407970 DTUF
21416356AA C25A
21419587AA C27A
21419857AABA CONV27A
21426626AA CONV 8A
21426626AAAA CONV 8A
21426626AB CONV 8A
21426626ABAA CONV 8A
21432150BA SWITCH
2146286AA ALCN
3AG23575BF Transponder
3AG24103AA FLCSERVI-ENH 1678MCC
3AG24103AB FLCSERVICE ENH
3AG24104AA LOWER ADAPTATION/MATRIX 40G
3AG24161AB P4S64X
3AG24173AA 1678 MCC HO Matrix 320GBIT/S
3AG26009DA MXR BD
3AL07013EB SPB
3AL07385EB I/O BOARD STM-1 ELEC
3AL07784EC CONV3
3AL34004AA 1651SM/1661SMC
3AL34005AB 1641SM/1651SMC
3AL34007AA 140/STM-1 SWITCH MODULE
3AL34009AA SWITCH MODULE 2 MB/S 120 OHM
3AL34017AA AND OR/3 SUB-UNIT
3AL340224AA Bus Termination
3AL34024AA FUTURE BUS TERMINATION
3AL34032AAA CRAFT TERMINAL
3AL34065AA 3X34 MB/S TRIBUTARY
3AL34066AA 140/STM1 CARD
3AL34067AA ELECTRICAL STM-1
3AL34069AA L-4.2 STM-4 AGGREGATE
3AL34072AA FULL MATRIX
3AL34074AA CLOCK REF.UNIT 150/600
3AL34075AA 21X2MB/S TRIB
3AL34075AB 21X2 MB/S 75 OHM TRIBUTARY
3AL34075AC 21X2MB ENH 120OHM CARD
3AL34081AA EQUIPMENT CONTROLLER
3AL34273AA S-1.1 AGGREGATE FC
3AL34277AA STM-1 S-1.1 TRIBUTARY FC
3AL34291AA L-4.1 STM-4 AGGR FC/PC
3AL34292AA S-4.1 STM-4 AGG FC/PC
3AL34324AA S-1.1 OPTICAL TRIBUTARY
3AL34349AA 75 OHM SYNC.ADAPTER/2
3AL34410AA L-16.1 AGGREGATE
3AL34412AA S-16.1 AGGREGATE
3AL34453AE EOW WITH 64 KB/S V11
3AL34711AB N+1 SWITCH 34/140 MB/S
3AL34722AA Termination Bus
3AL34725AA 1664SM SHELF
3AL34727AA S-16.1 AGGREGATE SC/PC
3AL34727AB S-16.1 AGGREGATE SC/PC
3AL34727AC OPTICAL AGG TYPE FC S-16.1 N
3AL34727BC Optical Agg. S-16.1 Evol FC/PC
3AL34728AA STM-16 AGGREGATE FC/PC L16.1
3AL34728BC L-16 N AGGREGATE 1664 FC/PC
3AL34729AA OPTL-16.2 FC
3AL34729BC L-16.2 N AGGREGATE
3AL34730AA OPT STM-16L-16
3AL34731AA 140-155 ELECTRICAL BI-TRIBUTARY
3AL34732AA SMEC 2A 8R+16F
3AL34734AA STM-16 OPTICAL INTFC
3AL34787AA ENHANCED CRU 0.37 PPM
3AL34962AA 1664SM STM-16 AGGREGATE FC/PC
3AL34963AA POWER SUPPLY
3AL35808AA ENHANCED CRU
3AL35810AA L-16.1
3AL35853AA S-16.1 ID OPTICAL AGGREGATE UN
3AL35854AA L-16.2 JE1 HM1 AGGREG
3AL35974AA S-1.1 OPTICAL BI-TRIB. SC/PC
3AL35974AD S-1.1 OPTICAL BI-TRIB. SC/PC
3AL36010AA AND OR/3 SUB-UNIT
3AL36153AB 21X2 PROT ACC MOD 120/K20
3AL36154AA 21X2 PROTECTED ACCESS MODULE
3AL36155AB 3X34/45 PROTECTION ACCESS MODU
3AL36156AA 140/STM-1 PR ACC MOD.1.0
3AL36159AA AUX CONNECTION ACCESS MODULE
3AL36162AA ALARM INTERFACE ACCESS MODULE
3AL36266AA SERIALIZER PLUS
3AL36266AC Serializer Plus
3AL36306AA 16XSTM1 HI SPD PROT
3AL36306AB 16XSTM1
3AL36451AA 16 x 16 Matrix 1651SM/ 1661 SMC
3AL36516BA S-16.1 ID SC AGGREGATE
3AL36517BA L-16.1 ID FC AGGREGATE
3AL36518AA L-16.2 ID AGGR. PORT
3AL36519BA L16.2 JE1 AGG.61.FC/PC ENHANCE
3AL37427AA AUI-10BT ADAPTER
3AL37465AA QX 10BT 1 SYNCH 1.0/2.3 ACCESS
3AL37480AA POWER ACCESS MODULE/2
3AL37558AB STM-1 Electrical Interface
3AL38426AB TRU
3AL46212EA IPBB
3AL69045EA CDB CLOCK DISTRIBUTION BOARD
3AL69506AA STM-1 SHELF
3AL74806AA 1686WM
3AL74811AA EXPANSION 16:1
3AL74846AB WLA_SHELF
3AL74981AA WB 1925 OXA SPV
3AL74981AB OFA 1925 +17DBM
3AL74981BA OFA 1925 +14 1510 SPV BOOSTER
3AL74981BB OFA 1925 +17 1510 SPV BOOSTER
3AL78815AA S-1.1 Optical Interface
3AL78815AB IS-1.1
3AL78816AA SERVICES AND GENERAL I/F
3AL78817AA SERVICE
3AL78818AA STM-1 OPT
3AL78821AA P4S1N
3AL78821BA P4S1N
3AL78823AA P4ES1N
3AL78828AA SUBRACK-1650SM/C SHELF
3AL78830AA CONTROL AND GENERAL I/F
3AL78830AD Control and General I/F
3AL78830AE CONGI
3AL78830AF CONGI
3AL78831AA INTERFACE 21 X 2 MB/S 75 OHM
3AL78832AA INTERFACE 21 X 2 MB/S 120 OHM
3AL78833AA SR40M
3AL78834AA 1660SM
3AL78835AA A4ES1
3AL78836AA 1670/1660SM CONTROLLER
3AL78836AB PQ2-EQC 1660SM
3AL78838AA L-1.1 Optical Interface
3AL78838AB IL-1.1
3AL78839AA L-1.2 Optical Interface
3AL78842AB AC/DC RECTIFIER
3AL78848BA MATRIXN
3AL78849AA HPROT
3AL78856BA S-4.1 PORT/1 FC/PC
3AL78856BB S4.1N
3AL78856BC L-4.1N
3AL78856BD L-4.1 PORT SC/PC
3AL78856BF L-4.2 PORT/1 SC/PC
3AL78864AA 3-PORT 34/45 MB/S SWITCH P3E3
3AL78865AA 3 X 34 MBIT/S 75 OHM
3AL78865AB A3E3
3AL78866AA 3X45 MB/S 75 OHM
3AL78866AB 3X45 MB/S 75 OHM
3AL78894BA S-16.1N
3AL78894CA S-16.1ND
3AL78895BA S-16.1N
3AL78895CA S-16.1ND
3AL78896CA L-16.1ND
3AL78897BA L16.1 SC/PC
3AL78897CA L-16.1ND
3AL78898CA STM-16 PORT L-16.2
3AL78916AA P21E1
3AL78938AA HCMATRIX
3AL78962AA 0 +10DBM BOOSTER AMPLIFIER
3AL78962AC Optical amplifier
3AL78962AD OMSN BOOSTER +17DBM FC/PC
3AL79029CA L-16.2 ND OPT
3AL79076AA BTERM
3AL79088AC T BUS
3AL79090BA SYNTH1N
3AL79092AA 63 X 2 MBIT/S PORT
3AL79092AB P63E1N
3AL79092AC P63E1N
3AL79106AA REMEP16
3AL79107AA A4S1
3AL79114AA FAN TRAY
3AL79135AA CONGIHC
3AL79150AA SR70M
3AL79151AA ASR70M
3AL79152AA P16S1N
3AL79163AA A21E1
3AL79166BA HCLINK
3AL79176AA P4S4N
3AL79177AA A2S4
3AL79178AA S-16.1SD
3AL79178AB L16.1SD
3AL79179AC L-16.2S
3AL79187BD L-16 2ND
3AL79192AA 4X2 MBIT/S 75/120 OHM
3AL79245AA SR70M
3AL79284AA S-64.2
3AL79284AB STM-64 PORT
3AL79340AA IS-4.1
3AL79451AA Alcatel IS4.1 Card
3AL79452AA IL-4.1
3AL79453AA IL-4.2
3AL79624AA SYNTH4
3AL79718AQ Transponder 10G
3AL79772AA FAN
3AL79773AA FAN SHELF
3AL80404AA 14XE/FE ISA
3AL80407AA ETH-MB
3AL80411AB ISA-ES GBE ACCESS 4 Ports
3AL80492AA A16ES1
3AL80702AB GETH-MB
3AL80743AA GBETHSM
3AL80802AA OPTL-64.2E
3AL80802AB Transponder STM 64 PORT L-64.2B
3AL80807AA INSTALLATION KIT
3AL80881AA I-16.1ND
3AL81072AA MATRIX-E 1660SM
3AL81205AB 1678MCC FAN UNIT
3AL81269AA HPROT16
3AL81289AA STM-16 SLIM PORT UP SFP
3AL81429AA MX640GE
3AL81434AA CO-16
3AL81502AA POWER FILTER 1678MCC
3AL81656AD NGTRU
3AL81812AA Protection for FAN Shelf 19″
3AL81879AA ES4-8FE
3AL81879AB ISA-ES4 8FE+1GE
3AL81879BA ISA ES4 8FE
3AL81915AA ISA-ES16
3AL81915AB ISA-ES16
3AL85501DA APSD
3AL85503AC OPTICAL EXPANSION COUPLER 16:1
3AL85560AE WLA-TX FEC-EN
3AL85560AF WLA-TX FEC-EN
3AL85560AG WLA TS-16.1 35
3AL85561AA WLA-RS-16.1
3AL86440AA DC/DC CONVERTER PLUS
3AL86453AA IECB-BRIDGE
3AL86603BE 1696 METROSPAN MCC MULTI-RATE
3AL86603BF 1696 METROSPAN ENHANCED MULTI-RATE CHANNEL
3AL86606AB SUPERVISORY CHANNEL + OH
3AL86607AA 1696 METROSPAN SHELF
3AL86615AA OMDX8
3AL86615AJ 1X8 MUX/DEMUX 300-380 +EXP
3AL86625AA ENH FAN MODULE
3AL86625AB ENH FAN MODULE
3AL86637AA OADM 8 CH 300-380 + SPV
3AL86652AA POWER SUPPLY
3AL86652AB PSC3
3AL86653AA LAN ACCESS CARD
3AL86654AA USER I/F 2 MB
3AL86661AB ESC LC
3AL86661AC ESC/3
3AL86668AA HOUSEKEEPING
3AL86668AC ESC/3
3AL86703AA 1696 METROSPAN OFA
3AL86703AC OAC2
3AL86703AD 1696 METROSPAN OPTICAL AMPLIFIER CARD
3AL86712AA EQPT CONTR
3AL86893AA OSM_C
3AL86977AA
3AL87009AA REMOTE ALARM CARD
3AL87082AA
3AL89590AA UP2000W DC/DC Converter
3AL89590AF STEP-UP 2200W POWER SUP
3AL89590AG POWER SUPPLY
3AL89668AA PORT 16XSTM1-4XSTM4
3AL89669AA A120S1E
3AL89670AA A16ES1E
3AL91622AB MA NG TRU BYPASS EXT
3AL91721AA PLUGIN-OPTO TRX L-64
3AL91790AA IS-1.1
3AL91791AA IL-1.1
3AL91793AA IS-4.1
3AL91794AA IL-4.1
3AL91795AA IL-4.2
3AL91884AA OPTS-64.2E
3AL91885AA I-64.1E
3AL92108AC MT320LO
3AL92110AA SSY- EQUIPMENT CONTROLLER TSS
3AL92112AA 4P2G5SO
3AL92113AA 8PS0
3AL92151AA S320
3AL92156AA AIR FLOW RESISTANCE
3AL93569AA IECB_LAN
3AL94211AA LOFA1110 OPTICAL AMPLIFIER
3AL94304AB ESCT1000
3AL94452DB SSY-TRBC 1111 TRIBUTARY CONC 1
3AL94452EA TRIBUTARY BOARD
3AL95150AE MCC3
3AL95150AF MCC3
3AL95150AG MULTI-CHANNEL CARD 193.5-193.6 THZ
3AL95238BS OCC10E
3AL97006AA MB
3AL97079AA DE1B28
3AL97079AB DE1B8
3AL97080BD ADM
3AL97081AC 1642 Edge Multiplexer
3AL97083CA S1.1 PORT SC/PC AU4
3AL97086AA E3B1
3AL97164AB ES1-8FE
3AL97164AC ES1-8FE
3AL97198AA DE1B32
3AL97226AA MBN
3AL97272AA MB4-1
3AL97273AA MB4-1
3AL97529AA DUAL WLA MODULE
3AL97654AB MDX2-U-S
3AL97657AA WLA2
3AL97705AA ESC92
3AL97706AA TRBD1996
3AL97795BA DUAL TRSPDR PRNT CD
3AL98004AA CESCONX
3AL98009AB 1662 SMC STM-4/16
3AL98023AA E SERGI POWER SUPPLY
3AL98026AA LSPROT
3AL98035AA 63X2MB/S PROT
3AL98038AB SYNTH16
3AL98038AC SYNTH16
3AL98038AD SYNTH16N
3AL98051AA A63E1B
3AL98128AA ES1-8FE
3AL98128AB ISA-ES1 8xE/FE
3AL98128AC ES1-8FE
3AL98128BAAC ISA ES1-8FEE
3AM13366AAAA DCE-3 TD 604T
3AW00319AAAA CONV 3A
3AW00436ABAA
3AW01147DA MPS700-3
3BK06428ACAG CPRC BSC boards
3BK08064ACAB06 GPU
3BK08075ABAA HEAT2
3BK08149ABAB03 JBETI
3BK08925AA SUMA
3BK25527AB XIOB Board Out
3BK26859AAAE BSC TP boards
3BK26859AABA10 Alcatel BSC Board
3BK26881AAADO6 link controller
3BK26883AABA03 BSC Board
3BK27035AB AGC9E Combiner
3BK27040AB AGC 1800
3BK27162AA TWIN 900
3BK27175AA TWIN 1800
3BK27231AA JBX-CCP Board
3BK27236AA JBX-OMCP Board
3BK27237AABA04 link controller
3BK27239AC AGX9E
3BK27241AC AGX18
3BK27342AA JBX-OMCP Board
3BK27656DB SUMX with GNC board
3BK28502AA TMXA09
3BK28682 TMXA18
3BL01142AA Alcatel OCB283/E10 ACJ64
3BL01174AA Alcatel OCB283/E10 ACBSG
3BL01176AA Alcatel OCB283/E10 ACMGS
3BL01177AA Alcatel OCB283/E10 ACCSG
3BL01234AA Alcatel OCB283/E10 ACSTG1
3BL01236AA Alcatel OCB283/E10 ACDDG1
3BL01236AA02AB Alcatel OCB283/E10 ACDDG1
3BL01236AB Alcatel OCB283/E10 ACDDG1AB
3BL01236BB Alcatel OCB283/E10 ACDDG1
3BL01342AA Alcatel OCB283/E10 ACUTG2
3BL01905AA Alcatel OCB283/E10 ACV11
3BL01932AA Alcatel OCB283/E10 ACDDG4AA
3BL01938AB Alcatel OCB283/E10 DCCBPH
3BW00001AC Alcatel OCB283/E10 TAN3G
3BW00010AA Alcatel OCB283/E10 ICTSM
3BW00016AA Alcatel OCB283/E10 IBT2G1
3BW0001AC04AN TAN3G
3BW00024AC Alcatel OCB283/E10 ICTRQ
3BW00048AA Alcatel OCB283/E10 TCCSC
3BW00050AA Alcatel OCB283/E10 TPUCD
3BW00066AA Alcatel OCB283/E10 TADPB
3BW00067AA Alcatel OCB283/E10 TCHLR
3BW00075AA Alcatel OCB283/E10 TABAF
3BW00077AA Alcatel OCB283/E10 TABASE
3BW00094AA Alcatel OCB283/E10 TCRCX
3BW00096AA Alcatel OCB283/E10 TCTRS
3BW00098AA Alcatel OCB283/E10 TCBTX
3BW00100AA Alcatel OCB283/E10 TCID
3BW00102AA Alcatel OCB283/E10 TCPOL
3BW00104AA Alcatel OCB283/E10 TCSUC
3BW00106AA Alcatel OCB283/E10 TCOND
3BW00107AB E10 CHASSIS
3BW00108AB E10 CHASSIS
3BW0010AA06 ICTSM
3BW00148AA Alcatel OCB283/E10 TCVDR
3BW00343AA Alcatel OCB283/E10 ICDIDS
3BW00424AA Alcatel OCB283/E10 TCMHL
3BW00424AB TCMHLB
3BW00454AA Alcatel OCB283/E10 TCRMT1
3BW00461AA Alcatel OCB283/E10 ICTSS
3BW00687AB Alcatel OCB283/E10 ACUTR5
3BW00687AC Alcatel OCB283/E10 ACUTR5
3BW00772AA Alcatel OCB283/E10 TDQFB
3BW00844AA Alcatel OCB283/E10 TFILMC
3BW00846AA Alcatel OCB283/E10 TRF8C
3BW00872AA Alcatel OCB283/E10 TCP0SB
3BW00873AA Alcatel OCB283/E10 TMLAC
3BW00997AB RECTIFIER 220-240V 54V 10A
3BW01042AA Alcatel OCB283/E10 TADLA
3BW01144AA ZCGAMS
3BW01159AA Alcatel OCB283/E10 ACAJA5
3BW01161AA Alcatel OCB283/E10 ACAJB5
3BW01218AA Alcatel OCB283/E10 TABNP
3BW01276AE ACPWUB3
3BW01468AA Alcatel OCB283/E10 ACHIL3
3BW01521AA Alcatel OCB283/E10 ICS1C
3BW01556AA TBABB
3BW01601AB Alcatel OCB283/E10 TCHLEB
3BW01881AB ACMPR2
3BW01891AA Alcatel OCB283/E10 TCPOLX
3BW0454AA0 Alcatel OCB283/E10
3BW11114AA Alcatel OCB283/E10 TCTB1
3BW11394AA TBUCBB
3BW11636AA Alcatel OCB283/E10 TADSLB
3BW11796AA TCPOSX
3BW12793AA TABASH
3BW13090AA TCVDRSH
1AB217280001 XFP S64-2B/10GBE BASE
1AB231410013 OPTO TRX SFP DWDM CH50
1AB231410015 OPTO TRx SFP DWDM CH480
1AB231410018 OPTO TRX SFP DWDM CH45
1AB231410020 OPTO TRX SFP DWDM CH43
1AB231410021 OPT TRCVR SFP DWDM MOD
1AB231410027 SFP DWDM 1548.52nm
1AB231410028 OPTO TRX SFP DWDM CH350
1AB231410030 DWA330
1AB231410031 DWA320
1AB231410032 SFP DWDM 1552.52nm
1AB231410033 SFP DWDM 1553.33nm
1AB231410042 OPTO TRX SFP DWDM CH21
1AB356630023 XFP DWDM38
1AB356630024 XDW DM37
1AB375380002 OC192/STM64
1AB375380003 Alcatel-Lucent SFP
1AB376370005 SFP S-16.1
1AB376720002 SFP GbE LX IT
1AB376720002. SFP GbE LX IT
1AB196370006 OPTO TRX SFP S-16.1 PLUGIN
1AB187280033 GBE SFP-SX PlugIn Module
1AB187280045 SFP 850nm.1250.500m
1AB194670002 1660SM OPT STM-1 SFP MODULE
1AB194670004 155M-1310nm-15km OPTICAL SFP
1AB196370007 SFP 1310nm
1AB196370008 L-16.1DDM Optical module
1AB196370009 L-16.2DDM
1AB210830005 LOW LOSS SMF C DCM 20KM 1.7DB
1AB210830007 30 KM LOW LOSS DCM
1AB214540001 10GBE-LC-LX
1AB214540002 XFP 10GBase-S
1AB215120056 BRET LCSPC LCSPC S2,0 G 003,50
3CC08883AA 18180.75 MHz-18678,25 MHz
3CC08888AA ODU UX
3CC08890AA ODU
3CC08898AA IDU Extension
3CC08920AA MAIN IDU 34+2 MBIT/S
3CC08971AA MAIN IDU 16×2 MBIT/S
3CC11589AA 26Ghz Antenna
3CC12992AA ODU TX FREQUENCY 18180,75-18688 25 MHz
3CC12994AA ODU TX FREQUENCY 18688,25-18180 75 MHz
3CM03283AB 2GB MEM MODULE
3CM03285JB 5400 IAS FMO16JB BLADE CMPTG BOARD
3CY03985AA Modem
3DB00734AA 48VDC e 1.3 Mfr
3DB00766AA RT 16 QAM
3DB02136AA MODEM LH-STM1-1WST
3DB02147AA RRA CHANNEL
3DB02151AA RRA STAND BY
3DB02155AA SERVICE
3DB02162AA SYSTEM CONTROLLER
3DB04524AA MAIN IDU 64Mb 16E1 48V
3DB05941AA ATPC FTX
3DB18126AE 32 PDH ACCESS MODULE
3DB18326AC CONTROL SWITCH UNIT CORE-E UNIT
3DB18485AB Sub-rack
3DB18538AC MODEM300 EN
3DB18634AB MPT ACCESS CARD
3DB23004AA Fan Unit
3DB23118AA DAC GE
3DB23289ABAA ODU
3DB24400JA 2GR TRANSCEIVER 128QAM
3DG50220AA ROC
3DY00001AA C25A
3DY00002AA C27A
3EC16687AB Alarm Control Unit
3EC37533AA FAN UNIT
3EC37533AB FAN UNIT
3EC37533NB ISAM FD Fan With Dustfilter
3EC40010BD MLS-HB
3EC40084AF POWPA
3EC40088NF NEHC
3EC40173AB OSDPA
3EC40225CB AUXPAL
3EC40229NA NSEC
3EC40306NB VISCA
3EC40823AA HBMPA
3EC41196AC AUXPB
3EC41500AD FUN SVENTA
3EC42053NB ATLCC
3EC43264ND ATLCE
3EC43356AA TRU
3EC44348AA POWP
3EC44473NA VISCB
3EC44480AB IVPS-B
3EC44488AA POLT-A
3FE00139AA 7330 ISAM FTTN 48-PORT MM LINE
3FE21473BA LINE TERMINATION SUBRACK
3FE23196AC 7330 ISAM FTTN MULTI-ADSL LINE
3FE23197AA EBLT-F
3FE24594AA SPLITTER SUBRACK
3FE25261AA ADSL POTS/ISDN SPLTR
3FE25676CA COMBINED NETWORK TERMINATION U
3FE25676CB ECNT-C
3FE25773AA 1000BASE-SX TRCVR 7302 ISAM FT
3FE25774AA 1000BASE-LX GBIC
3FE26685AA 7302 ISAM FD 19-SLOT SHELF
3FE26698AA NANT-A
3FE51034AAAA GLT4-A
3FE51034AAAE GLT4-A
3FE51196AAAB EHNT-B
3FE51196AAAD EHNT-B
3FE51880AA ONT I-241G-B
3FE53441AC ISAM FD/FX GPON SFP OLT
3FE53441BA GPON OLT SFP
3FE60344AB 7342 ISAM FTTU ONT I240G
3FE64279AA NGLT-A
3FE64746AB NANT-E
3FE68954AB FPBA-FGLT-B
3HE00016AA FAN TRAY
3HE00019AB 7750 SR-SFM-200G
3HE00020AB PBA 7750 SR IOM LINE CARD 20G
3HE00027CA 1PT 1000BASE-SX SFP
3HE00028CA SFP-GIGE LX-LC ROHS
3HE00062CB 1000BASE-T 100m Gen2 RJ-45 Copper SFP
106950991 CIRCUIT PACK UN396
1AB196360005 OPTO TRX SFP S-4.1 DDM -40/+85
3HE00177JA SPI 7750 OS V8.0 R6
3HE00186AA CHASSIS
3HE00190AA Fan Unit
3HE00191BA HIGH-FLOW FAN TRAY FAN
3HE00226AB SYS-7450 ESS-1 DUAL DC 20G SYSTEM
3HE00229AB PBA 7450 ESS IOM 20G LINE CARD
3HE00233AA MDA-7450 ESS 20-PT 10 GIGE SFP
3HE00566CA 10G ETHNT OPT TRCVR 7750 SR-1
3HE00708AA 20-port Gigabit Ethernet MDA
3HE01171AA 7750-SR-SFM2-200G
3HE01172AA SF/CPM-7450ESS-7 200G SF/CPM-2
3HE01473AA 7750 SR 20G INPUT OUTPUT MODULE
3HE02776AB 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2
3HE03608AA MCM-XP
3HE03611AA M10-1GB-XP-SFP
3HE03612AA MDA-7750 20-PT GE MDA-XP-S
3HE03615AA 7450-MDA 7450 20-PT GE MDA-XP
3HE03617AA 7750 SR-12 SFM 3-12 Control Processor
3HE03619AA IOM3-XP
3HE03620AA 7450-IOM 7450 ESS IOM3-XP
3HE03661AA PEM-3
3HE03662AA PEM-3
3HE03685AA M2-10GB-XP-XFP
3HE03688AA 7450-MDA ESS 4-PT 10G MDA-XP
3HE04164AA 7750 SR SFM3-7
3HE04273AA 7450 ESS 1-PORT 10GBASE
3HE04274AA M10-1GB-XP-XFP
3HE04498AA 7750 SR-7 100A FILTER
3HE04534AA KIT-7 SLOT SHELF ACCESSORY
3HE04707AA CF-4G COMPACT FLASH
3HE04922AA ISA-MS
3HE06318AA INPUT/OUTPUT MODULE
411100142 Full Matrix
411100155 PCB CLOCK ADM BOX APN
411100163 Craft Terminal
487159945 1650SM-C
487166275 T-BUS ALT
512MB FLASH CARD MEMORY CARD
8DG02607AC POW100
8DG02608AB MT100
8DG02659AA 8 X GE PACKET EXPANDER ACCESS
8DG02822AA EC100
8DG05307AA FAN UNIT TSS-40
8DG05308AA 4XGE PACKET MODULE SFP
8DG07747AA LOA10G
8DG07990AA PSF320
8DG09099AA PP10G
8DG15428AA STM64 P/ ADM1660
8DG15432AA STM64 PORT XFP PLUGGABLE
8DG15627AA PQ2/EQCG
8DG17121AA 10X10 GMUX,COHERENT
8DG17647BL OCC10_EN
8DG17647BN OCC10_EN
8DG24310AB 1850 TSS-5C
8DG25684AA FAN100
8DG25686AA C100F
8DG25824AA MT100C
8DG26031AA EC100C
8DG26082AA FAN
8DG59240AA SSY-USER PANEL
8DG59241AB Equipment Controller
8DG59242AB PFDC50
8DG59243AA FAN
8DG59245AA AHPHG
8DG59246AA 8 Channel Colourless Wavelength
8DG59249AA 11STAR1
8DG59340AA 11G Dual Port Pluggable GBE
8DG59425AA DMSMF030
8DG59427AA DCM-SMF 50km
8DG59428AA DCM-SMF 60km
8DG59429AA DCM070-70km DCM
8DG59442AA STATIC FILTER CWDM 8 CHANNEL
8DG59613AA KIT TOOL
8DG59713AA MSC-4Gb Dual Port Pluggable
8DG59859AA EOSHF
8DG59912AA FAN-16
8DG60094AA USRPNL
8DG60117AA CWRBB
8DG60175AA SS-16 DC Power Filter Managed
8DG60320AA 43G SPTUNABLE MUX COHERENT
8DG80117AA CWRBB
8DG90031AB Fan320
90-0108-99 Newbridge 2603 DTU
90-0639-03 3645 SWG INTFC CD
90-0640-03 3645 SWITCH CARD
90-0641-01 3645 CLOCK CARD
902547-90 OMNISWITCH 6850-24
902548-90 Omniswitch 6850-48 OSW1
902680-90 AC POWER SUPPLY FOR OS6850 SE
90-3598-33 DSC 1310
90-4452-01 CTL ATM
90-4909-04 STM-1 E LNK,A
Alcatel-Lucent for Sale