HUAWEI BTS3012, 1800 MHz, EDGE

HUAWEI BTS3012,1800 MHz,EDGE in stock for sale
sales@1com.com
HUAWEI BTS3012 98GBT208225-01
HUAWEI DTMU GM51DTMU
FAN GM5E1BFAN
DCSU GM51DCSU
DCCU GM51DCCU
DUAL DUPLEXER 2315179
DUAL DUPLEXER 2315179
DUAL DUPLEXER 2315179
DOUBLE TRANSCEIVER 2315174
DOUBLE TRANSCEIVER 2315174
DOUBLE TRANSCEIVER 2315174
Assembly kit BTS3012
HUAWEI BTS3012,1800 MHz,EDGE in stock for sale