Motorola Horizon II for sale

Motorola Horizon BTS II for sale

Sales @ 1com.com

SW1134D Horizon II GSM Horizon II macro
SUFR2 board QTY 4
FAN -48/-60 VDC QTY 3
CTU2 Compact Transceiver Unit 1800 QTY 4
HIISC Horizon II QTY 1
Alarm board QTY 1

Motorola Horizon II BTS for sale