Ericsson & Nokia Active Antenna Radios in stock

Ericsson & Nokia Active Antenna Radios in stock
sales@1com.com
Ericsson Radio 8863 B42 (1P) KRC 161 865/1 USED/REF
Ericsson Radio Air 3227 B42 (1P) KRD 901 188/1 USED/REF
Ericsson KRD901108/11 NEW AIR6488 AIR 6488 5G Active antenna unit KRD901108/11 KRD 901 108/11
Ericsson KRD901203/2 REF 1 AIR 6649 B43
Ericsson BFF90125/1 REF 1 5G Radio Streetmacro 6701 5G high-band antenna Radio 128T/128R
Nokia AHLBA AIRSCALE 5G Radio 474240A – New In Box 5 units
Nokia 474331A Remote Radio Head AHLOA AirScale2 5G Dual RRH 600/700 1 unit NEW
Ericsson & Nokia Active Antenna Radios in stock

Nokia 5G wireless for sale

Nokia 5G wireless for sale
sales@1com.com
ABIO AirScale Capacity 475266A
AEQN 474736A
AWHQ ASiR pRRH
AEQH 3500Mhz 32T32R
AQQA 3500Mhz 32T32R
AQQB 3500Mhz 64T64R
ASiR-pRRH 200MHz
AHPD Airscale RRH+RFM
AHPE Airscale RRH+RFM
AHPD Airscale RRH+RFM
AHPE Airscale RRH+RFM
AHSA Airscale RRH+RFM
ANEGA_A Airscale RRH+RFM
ANEGA_B Airscale RRH+RFM
ARDA AirScale RFM 6T6R B8 480W
ARMA AirScale RFM 6T6R B20 360W
ARPA AirScale RFM 6T6R B28 360W
AZQJ AirScale RRH 8T8R n78 320W
AMIA AirScale Subrack 473098A.203
ANEGA_D Airscale RRH+RFM ABIL2 5G SM
AHFIB 474216A.101, Remote Radio Head NEW
AHFIB 474216A.101, Remote Radio Head REF
AWHHF 475181A.103 UNIT AIRSCALE MICRO RRH
AWHHF 475181A.102 UNIT AIRSCALE MICRO RRH
3JR63090AAAA NOKIA- DAS RFM HIGH BAND CARD
AHHB Airscale RRH+RFM AHMA Airscale RRH+RFM AHNA Airscale RRH+RFM
AHHB Airscale RRH+RFM AHMA Airscale RRH+RFM AHNA Airscale RRH+RFM
AEQE AirScale 74750A AEQE 3.5 GHZ RADIO UNIT MAA 64T64R 192AE n78 200W
AAFA 474185A.101 NOKIA 474185A.101, AAFA Antenna TDM Frequency Band 1710MHz-2200MHz
AAFA 474185A.101 NOKIA 474185A.101, AAFA Antenna, TDM, Frequency Band 1710MHz-2200MHz
AHQK Airscale RRH+RFM AHCA Airscale RRH+RFM AHDA Airscale RRH+RFM AHEB Airscale RRH+RFM AHEH A
AHSA Airscale RRH+RFM AHCA Airscale RRH+RFM AHDA Airscale RRH+RFM AHEB Airscale RRH+RFM AHEH Airscale RRH+RFM AHGA Airscale RRH+RFM AHGC Airscale RRH+RFM AHGE Airscale RRH+RFM
Airscale RRH+RFM AHGA Airscale RRH+RFM AHGC Airscale RRH+RFM AHGE Airscale RRH+RFM
AQQE 475544A AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna
AQQK 475795A AirScale MAA 64T64R 192AE n77 320W Active Antenna
AQQL 475732A AirScale MAA 64T64R 192AE n78 320W Active Antenna
AWEUA 475166A AirScale 28GHz mmWave Radio n261
4AWEUC 75168A AirScale 39GHz mmWave Radio
AWEWA 475170A AirScale 39GHz mmWave Radio
AMIA AirScale Subrack 473098A.203
AEQE RADIO UNIT 474750A.102
AEQH
AETC
AETG
AEQF
AEQG
AEQT
AEQA
AEQD
AEQE
AEQB
AEQN
AETE
AAHF
AAHJ
AEQL
AEUA
AEUF
AEUB
AEUD
AEUE
AEWA
AEWB
ASMR
ASOD
AMOB
AWHQF
AHLOA
AWHQB
AQQL
AQQK
AQQS
AQQY
AQQJ
AEQE
AHEGHA
ABIO AirScale Capacity 475266A card
AMIA AirScale Subrack 473098A.203
AEQE RADIO UNIT 474750A.102
Nokia 5G wireless

Nokia AirScale RRH RRU-Radios for sale

Nokia AirScale RRH RRU-Radio
sales@1com.com
Nokia AHLBA AIRSCALE 5G 474240A New In Box
5 units
Nokia AirScale RRH 4T4R B66 160w FRIJ
473368A
LTE 16A
SINGLE RAN 18SP
Dual band Remote Radio Heads
Nokia AirScale RFM 6T6R B3 480w AREA
474198A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 2T2R B3 120w FHEL
473475A
LTE 16A
SINGLE RAN 16.10
Nokia AirScale RRH 2T2R 900J 120w FHDI
473825A
LTE 18
SINGLE RAN 17A
Nokia AirScale RRH 2T2R B11 120w FHKA
473838A
LTE 16A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 2T2R B28 120w FHPD
473821A
LTE 17A
Nokia AirScale RRH 2T2R 700 120w FHPG
474407A
LTE 18
Nokia AirScale RRH 2T4R B1 120w AHGA
474254A
LTE 18A
Nokia AirScale RRH 2T4R B1 120w AHGC
474586A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 2T4R B3 160w AHEC
473806A
LTE 18A
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 2T4R B3 160w AHED
473807A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 2T4R B8 120w AHDA
474060A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 2T4R B8 160w AHDB
474257A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 2T4R B20 120w AHMA
474255A
LTE 18SP
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 2T4R B28 120w AHPC
474649A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 4T4R B3 160w AHEB
473484A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 4T4R B3 160W AHEH
474253A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 4T4R B7 160w AHHB
474252A
LTE 18
Fast Delivery Mode in LTE 17A SP1
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 4T4R B5 160w AHCA
473966A
LTE 17A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale RRH 4T4R B28 320w AHPB
474119A
LTE 17ASP1
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale RRH 4T4R B30 100w AHNA
474861A
LTE 18A
Nokia AirScale RRH 4T4R B66 160w FRIJ
473368A
LTE 16A
SINGLE RAN 18SP
Dual band Remote Radio Heads
Nokia AirScale Dual RRH 2T4R B1/3 240w AHEGA
473995A
LTE 18
Nokia AirScale RRH Dual 4T2R B29/70 200w AHLJA
474663A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B1/3 320w AHEGB
474090A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B2/66a 320w AHFIC
474239A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B5/13 160w AHBCA
474241A
LTE 18SP
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B5/13 320w AHBCC
474341A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B12/14 320w AHLBA
474240A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B12/71 240w AHLOA
474331A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B25/66 320w AHFIB
474216A
LTE 17ASP1
SINGLE RAN 18SP
Nokia AHLBA AIRSCALE 5G 474240A New In Box
5 units
Nokia AirScale Dual RRH 4T4R B25/B66a 160w AHFIA
473967A
LTE 18
SINGLE RAN 18SP
Triple band Remote Radio Heads
Micro Remote Radio Heads
Nokia AirScale Tri RRH 2T2R B8/20/28 240w AHPMDA
473997A
Nokia AirScale Micro RRH 2T B46 UNII 1+3 1w AZRA
474146A
LTE 18
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro RRH 2T
474510A
LTE 18
SINGLE RAN 18A
Micro Remote Radio Heads
B46 UNII 1+2+3 1W AZRB
Nokia AirScale Micro RRH 2T B46 UNII 1+2+3 1W AZRC
474784A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B1 20w AHGB
474514A
LTE 18SP
Fast Delivery Mode in LTE 18
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B3 20w AHEJ
474513A
LTE 18SP
Fast Delivery Mode in LTE 18
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B5 20w AHCE
474044A
LTE 18SP
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B13 20w AHBB
474042A
LTE 18SP
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B25 20w AHFB
474036A
LTE 17A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B41 40W AZHB
474797A
LTE 18A
SINGLE RAN 18A
Nokia AirScale Micro 4T4R B66 20w AHIB
474050A
LTE 17A
Nokia AirScale Micro 4T4R B7 20W AHHA
474147A
LTE 18
Fast Delivery Mode in LTE 17A
SINGLE RAN 18SP
TD-LTE Remote Radio Heads
Nokia AirScale RRH 2T2R B40 120w AZND/AZNE
474348A/474350 A
LTE 18
Nokia AirScale RRH 2T2R B41 120w AZHE
474622A 474622B
LTE 18SP
TD-LTE Remote Radio Heads
Nokia AirScale RRH 4T4R B40 160w AZNA
473914A 473914B
LTE 17A
Nokia AirScale RRH 4T4R B41 160w AZHA
473941A
LTE 17A
Nokia AirScale RRH 8T8R B40 240W AZNB
474051A
LTE 18SP
Nokia AirScale RRH 8T8R B40 240w AZNC
474052A
LTE 18
Nokia AirScale RRH 8T8R B42 240w AZQF
474188A
LTE 18
Nokia AirScale RRH 4T4R B66 160w FRIJ
473368A
LTE 16A
SINGLE RAN 18SP
Nokia AHLBA AIRSCALE 5G 474240A New In Box
5 units
Dual band Remote Radio Heads
Nokia AirScale RRH RRU-Radio