Ericsson Radio Specs Frequency Max Power per Radio Single-TX Dual-TX Power Consumption/WATTS

Ericsson Radio Specs Frequency Max Power per Radio Single-TX Dual-TX Power Consumption/WATTS
sales@1com.com
Frequency | Description | Max Power per Radio | Single-TX/Dual-TX | Part Number | Power Consumption/WATTS
3G 850MHz RRUS 01 B5 60W Single-TX RRUS 01 for 850MHz system 60W Single-TX KRC11870/2 288w
3G 850MHz RRUS 01 B5 80W Single-TX RRUS 01 for 850MHz system 80W Single-TX KRC11870/3 337w
3G 850MHz RRUS 11 B5 40Wx2 Dual-TX RRUS 11 for 850MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161285/2 370w
3G 850MHz Radio 2217 B5 without Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 850 MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161566/1 311w
3G 2100MHz RRUW 01 B1 60W Single-TX RRUS 01 for 2100MHz system 60W Single-TX KRC11842/2 365w
3G 2100MHz RRUW 01 B1 60W Single-TX RRUS 01 for 2100MHz system 60W Single-TX KRC11842/3 313w
3G 2100MHz RRUS 01 B1 80W Single-TX RRUS 01 for 2100MHz system 80W Single-TX KRC11876/1 369w
3G 2100MHz RRUS 11 B1 40Wx2 Dual-TX RRUS 11 for 2100MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161255/2 430w
3G/4G 2100MHz RRUS 13 B1 60Wx2 Dual-TX RRUS12 for 2100MHz system 60Wx2 Dual-TX KRC161466/2  634w
3G/4G 2100MHz Radio 2212 B1 without Fan Unit 80Wx2 Dual-TX Radio 2212 for 2100MHz system 80Wx2 Dual-TX KRC161624/1 608w
3G/4G 2100MHz Radio 2217 B1 with Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 2100MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161490/1 310w
3G/4G 2100MHz Radio 2217 B1 without Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 2100MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161490/1 295w
3G/4G 2100MHz Radio 2203 B1 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 2100MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC 161487/1 96w
2G/4G 900MHz RRUS 01 B8 60W Single-TX RRUS 01 for 900MHz system 60W Single-TX KRC11871/1 310w
2G/4G 900MHz RRUS 01 B8 80W Single-TX RRUS 01 for 900MHz system 80W Single-TX KRC11871/2 365w
2G/4G 900MHz RRUS 12 B8 60Wx2 Dual-TX RRUS 12 for 900MHz system 60Wx2 Dual-TX KRC161262/2 623w
4G 900MHz Radio 2203 B8 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 900MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC161509/1 84w
2G/4G 900MHz Radio 2212 B8 80Wx2 Dual-TX Radio 2212 for 900MHz system 80Wx2 Dual-TX KRC161650/1 565w
2G/4G 900MHz Radio 2217 B8 without Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 900MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161548/1 300w
2G/4G 1800MHz RRUS 01 B3 60W Single-TX RRUS 01 for 1800MHz system 60W Single-TX KRC11873/1 345w
2G/4G 1800MHz RRUS 01 B3 80W Single-TX RRUS 01 for 1800MHz system 80W Single-TX KRC11873/2 373w
2G/4G 1800MHz RRUS 12 B3 60Wx2 Dual-TX RRUS 12 for 1800MHz system 60Wx2 Dual-TX KRC161282/2 615w
4G 1800MHz Radio 2203 B3 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 1800MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC 161488/1 104w
4G 1800MHz Radio 2217 B3 with Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 1800MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC 161427/1 310w
4G 1800MHz Radio 2217 B3 without Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 1800MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC 161427/1 295w
2G/4G 1800MHz Radio 2219 B3 without Fan Unit 80Wx2 Dual-TX Radio 2219 for 1800MHz system 80Wx2 Dual-TX KRC 161619/1 562w
4G 1800MHz Radio 4407 B3 20Wx4 Dual-TX Radio 4407 for 1800MHz system 20Wx4 Dual-TX KRC 161660/1 370w
2G/4G 1800MHz Radio 4415 B3 without Fan Unit 40Wx4 Dual-TX Radio 4415 for 1800MHz system 40Wx4 Dual-TX KRC 161637/1 595w
4G 2600MHz RRUS 11 B7 30Wx2 Dual-TX RRUS 11 for 2600MHz system 30Wx2 Dual-TX KRC161253/1 408w
4G 2600MHz RRUS 12 B7 40Wx2 Dual-TX RRUS 12 for 2600MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161325/2 563w
4G 2600MHz Radio 2203 B7 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 2600MHz system 5W x 2 Dual-TX KRC 161506/1 94w
4G 2600MHz Radio 2217 B7 with Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 2600MHz system 40W x 2 Dual-TX KRC161428/1 310w
4G 2600MHz Radio 2217 B7 without Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 for 2600MHz system 40W x 2 Dual-TX KRC161428/1 295w
4G 2600MHz Radio 4415 B7 without Fan Unit 40Wx4 Dual-TX Radio 4415 for 2600MHz system 40W x 4 Dual-TX KRC161495/1 642w
Ericsson Radio Specs Frequency Max Power per Radio Single-TX Dual-TX Power/WATTS

Ericsson 4G/LTE Radios for sale

Ericsson 4G/LTE/LTE Radios for sale
sales@1com.com
System | Frequency | Model | Description | Max Power per R/RU | TX | Part Number | Power Consumption Watts
4G/LTE 900Mhz RRUS 01 B8 60W Single-TX RRUS 01 for 900 MHz system 60W Single-TX KRC11871/1 310
4G/LTE 900Mhz RRUS 01 B8 80W Single-TX RRUS 01 for 900 MHz system 80W Single-TX KRC11871/2 365
4G/LTE 900Mhz RRUS 12 B8 60Wx2 Dual-TX RRUS 12 for 900 MHz system 60Wx2 Dual-TX KRC161262/2 623
4G/LTE 900Mhz Radio 2203 B8 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 900 MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC161509/1 84
4G/LTE 900Mhz Radio 2212 B8 80Wx2 Dual-TX Radio 2212 for 900 MHz system 80Wx2 Dual-TX KRC161650/1 565
4G/LTE 900Mhz Radio 2217 B8 w/o Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 900 MHz 40Wx2 Dual-TX KRC161548/1 300
4G/LTE 1800Mhz RRUS 01 B3 60W Single-TX RRUS 01 for 1800 MHz system 60W Single-TX KRC11873/1 345
4G/LTE 1800Mhz RRUS 01 B3 80W Single-TX RRUS 01 for 1800 MHz system 80W Single-TX KRC11873/2 373
4G/LTE 1800Mhz RRUS 12 B3 60Wx2 Dual-TX RRUS 12 for 1800 MHz system 60Wx2 Dual-TX KRC161282/2 615
4G/LTE 1800Mhz Radio 2203 B3 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 1800 MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC 161488/1 104
4G/LTE 1800Mhz Radio 2217 B3 w/ Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 1800 MHz 40Wx2 Dual-TX KRC 161427/1 310
4G/LTE 1800Mhz Radio 2217 B3 w/o Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 1800 MHz 40Wx2 Dual-TX KRC 161427/1 295
4G/LTE 1800Mhz Radio 2219 B3 w/o Fan Unit 80Wx2 Dual-TX Radio 2219 1800 MHz 80Wx2 Dual-TX KRC 161619/1 562
4G/LTE 1800Mhz Radio 4407 B3 20Wx4 Dual-TX Radio 4407 for 1800 MHz system 20Wx4 Dual-TX KRC 161660/1 370
4G/LTE 1800Mhz Radio 4415 B3 w/o Fan Unit 40Wx4 Dual-TX Radio 4415 1800 MHz 40Wx4 Dual-TX KRC 161637/1 595
3G/4G/LTE 2100Mhz RRUS 13 B1 60Wx2 Dual-TX RRUS12 for 2100 MHz system 60Wx2 Dual-TX KRC161466/2 634
3G/4G/LTE 2100Mhz Radio 2212 B1 w/o Fan Unit 80Wx2 Dual-TX Radio 2212 2100 MHz 80Wx2 Dual-TX KRC161624/1 608
3G/4G/LTE 2100Mhz Radio 2217 B1 with Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 2100 MHz 40Wx2 Dual-TX KRC161490/1 310
3G/4G/LTE 2100Mhz Radio 2217 B1 without Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 2100 MHz 40Wx2 Dual-TX KRC161490/1 295
3G/4G/LTE 2100Mhz Radio 2203 B1 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 2100 MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC 161487/1 96
4G/LTE 2600Mhz RRUS 11 B7 30Wx2 Dual-TX RRUS 11 for 2600 MHz system 30Wx2 Dual-TX KRC161253/1 408
4G/LTE 2600Mhz RRUS 12 B7 40Wx2 Dual-TX RRUS 12 for 2600 MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161325/2 563
4G/LTE 2600Mhz Radio 2203 B7 5Wx2 Dual-TX Radio 2203 for 2600 MHz system 5Wx2 Dual-TX KRC 161506/1 94
4G/LTE 2600Mhz Radio 2217 B7 w/Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 2600 MHz system 40Wx2 Dual-TX KRC161428/1 310
4G/LTE 2600Mhz Radio 2217 B7 w/o Fan Unit 40Wx2 Dual-TX Radio 2217 2600 MHz 40Wx2 Dual-TX KRC161428/1 295
4G/LTE 2600Mhz Radio 4415 B7 w/o Fan Unit 40Wx4 Dual-TX Radio 4415 2600 MHz 40Wx4 Dual-TX KRC161495/1 642
System | Frequency | Model | Description | Max Power per R/RU | TX | Part Number | Power Consumption Watts
Ericsson 4G/LTE/LTE Radios for sale

Alcatel-Lucent for Sale

Alcatel-Lucent for Sale
sales@1com.com
4572713
487159960
3AL34453AF
2146326AAA
3AL34018AA
3AL34019AA
3AL34962BC
3AL35962AA
3AL74838AA
3AL74846BA
3AL74910AA
3AL74981CB
3AL85560AB
3AL85560AC
3AL85560AD
8DG82531AA
8DG89590AG
3AL85560AH
3AL85560DE
1AB187280037
1AB187280038
1AB356630028
1AB356630029
1AB196370001 S-16.1
1AB196370003 L-16.2
1AB196370004 L-16.1
1AB377160001 CWDM-SH
1AB377160002 CWDM-SH
1AB377160003 CWDM-SH
1AB377160004 CWDM-SH
1AB377160005 CWDM-SH
1AB377160006 CWDM-SH
109445643 AMS-E1-16
1AB187280001 1GbELX
1AB187280031 1GbELXDDM
1AB194670005 L-1.1DDMW
1AB194670007 S-1.1DDMW
1AB1963 OPRO TRX SFP
1AB196340010 CWP149DDM
1AB196350026 CWA147DDM
1AB196350028 CWA151DDM
1AB196360004 S-4.1DDM
1AB196370005 SFP 1310nm
1AB378370003 STM64
1AB379240001 XFP 10GbE
1AB379640002 SFP MOD
1AF01226ASAA Power Supply
1AF01317AA CONV25B
1AF01317AAAA CONV25B
1AF01317AB CONV 25B
1AF01317ABAA02A CONV 25A
1AF01318AA CONV27B
1AF01318AB CONV 27B
1AF01333AE CONV 28A
21122979AA CONV9A
21122994EB CONV 8A
21122994QA CONV 20A
2112350BAAA SWITCH
21132150AD SWCH
21132150BA SWITCH
21132150BAAA SWITCH
21132152AAAA PBA:RCLK
21132162AC CLTD
21132210AA TERA
21132220AA CCLA
21132224AA DSGA
21132224CB DSGA
21132224CC DSGA
21137606ACCB MCUA
21137608BA MCUB
21137608BACB MCUB
21137608BB MCUB
21137608BBCB MCUB
21137608BBDB MCUB
21137652AA CLMA
21137652AABA CLMA
21137790CA SLTA
21137790CD SLTA
21137790DA SLTA
21137790DD SLTA
21137820AA RCLA
21137826AA RCCB
21137858AD DTRE
21137858ADAA DTRE
21137858AE DTRE
21137858AG DTRE
21137962AC CALB
21179642BA RNGA
21179644AA TAUA
21179644AABA TAUA
21179644AATA TAUA
21179644AB TAUA
21406230AA TAUC
21406230AB TAUC
21406230AC TAUC
21406230BB TAUC
21406234EB DMCA
21406248AB ECFB
21406274AA RNGF
21406274AADA RNGF
21406280AA DSPA
21406280CB DSPA
21406280DB DSPA
21406280EB DSPA
21406280GA DSPA
21406282AC MIRB
21406286AA ALCN
21406286BA ALCN
21406298AA MMCA
21406304 DTRI
21406304AA DTRI
21406304AACA DTRI
21406304AACB DTRI
21406304BACB DTRI
21406304BB DTRI
21406304CA DTRI
21406304CB DTRI
21406304DA DTRI
21406306AA TSAB
21406326AA RLMC
21406328AA DTRF
21406328AB DTRF
21406328AC DTRF
21406328AD DTRF
21406328AF DTRF
21406328AK DTRF
21406328CA DTRF
21406328CB DTRF
21406328CD DTRF
21406356AA CALC
21406356AAAA CALC
21406362ACAA DTRH
21406362AD DTRH
21406362ADAA DTRH
21406362AF DTRH
21406362AFAA DTRH
21406362AP DTRH
21406362APAA DTRH
21406362AQ DTRH
21406362AQAA DTRH
21406362CB DTRH
21406362CD DTRH
21406362CF DTRH
21406384AB ECFC
21406384ABAA ECFC
21406916BA RNGG
21406920AA RCCC
21406920AADA RCCC
21407054AB ALCN
21407054AD ALCN
21407054ADBF ALCN
21407054AE ALCN
21407054AF ALCN
21407054AJ ALCN
21407054AL ALCN
21407054AN ALCN
21407054AP ALCN
21407054AS ALCN
21407054AT ALCN
21407054AU ALCN
21407054AV ALCN
21407066AAAA CCLE
21407341AA WSMC
21407341AAJA WSMC
21407342AA ODSB
21407342AAEA ODSB
21407902 MCUE
21407902BA MCUE
21407902BC MCUE
21407902CA MCUE
21407902CAAA MCUE
21407902CC MCUE
21407930AA MMCB
21407932AB MCUD
21407936AB DIAB
21407936ABAA DIAB
21407938BA DTUE
21407938BB DTUE
21407938CA DTUE
21407940AA MCUG
21407940AB MCUG
21407964BE MCUH
21407970 DTUF
21416356AA C25A
21419587AA C27A
21419857AABA CONV27A
21426626AA CONV 8A
21426626AAAA CONV 8A
21426626AB CONV 8A
21426626ABAA CONV 8A
21432150BA SWITCH
2146286AA ALCN
3AG23575BF Transponder
3AG24103AA FLCSERVI-ENH 1678MCC
3AG24103AB FLCSERVICE ENH
3AG24104AA LOWER ADAPTATION/MATRIX 40G
3AG24161AB P4S64X
3AG24173AA 1678 MCC HO Matrix 320GBIT/S
3AG26009DA MXR BD
3AL07013EB SPB
3AL07385EB I/O BOARD STM-1 ELEC
3AL07784EC CONV3
3AL34004AA 1651SM/1661SMC
3AL34005AB 1641SM/1651SMC
3AL34007AA 140/STM-1 SWITCH MODULE
3AL34009AA SWITCH MODULE 2 MB/S 120 OHM
3AL34017AA AND OR/3 SUB-UNIT
3AL340224AA Bus Termination
3AL34024AA FUTURE BUS TERMINATION
3AL34032AAA CRAFT TERMINAL
3AL34065AA 3X34 MB/S TRIBUTARY
3AL34066AA 140/STM1 CARD
3AL34067AA ELECTRICAL STM-1
3AL34069AA L-4.2 STM-4 AGGREGATE
3AL34072AA FULL MATRIX
3AL34074AA CLOCK REF.UNIT 150/600
3AL34075AA 21X2MB/S TRIB
3AL34075AB 21X2 MB/S 75 OHM TRIBUTARY
3AL34075AC 21X2MB ENH 120OHM CARD
3AL34081AA EQUIPMENT CONTROLLER
3AL34273AA S-1.1 AGGREGATE FC
3AL34277AA STM-1 S-1.1 TRIBUTARY FC
3AL34291AA L-4.1 STM-4 AGGR FC/PC
3AL34292AA S-4.1 STM-4 AGG FC/PC
3AL34324AA S-1.1 OPTICAL TRIBUTARY
3AL34349AA 75 OHM SYNC.ADAPTER/2
3AL34410AA L-16.1 AGGREGATE
3AL34412AA S-16.1 AGGREGATE
3AL34453AE EOW WITH 64 KB/S V11
3AL34711AB N+1 SWITCH 34/140 MB/S
3AL34722AA Termination Bus
3AL34725AA 1664SM SHELF
3AL34727AA S-16.1 AGGREGATE SC/PC
3AL34727AB S-16.1 AGGREGATE SC/PC
3AL34727AC OPTICAL AGG TYPE FC S-16.1 N
3AL34727BC Optical Agg. S-16.1 Evol FC/PC
3AL34728AA STM-16 AGGREGATE FC/PC L16.1
3AL34728BC L-16 N AGGREGATE 1664 FC/PC
3AL34729AA OPTL-16.2 FC
3AL34729BC L-16.2 N AGGREGATE
3AL34730AA OPT STM-16L-16
3AL34731AA 140-155 ELECTRICAL BI-TRIBUTARY
3AL34732AA SMEC 2A 8R+16F
3AL34734AA STM-16 OPTICAL INTFC
3AL34787AA ENHANCED CRU 0.37 PPM
3AL34962AA 1664SM STM-16 AGGREGATE FC/PC
3AL34963AA POWER SUPPLY
3AL35808AA ENHANCED CRU
3AL35810AA L-16.1
3AL35853AA S-16.1 ID OPTICAL AGGREGATE UN
3AL35854AA L-16.2 JE1 HM1 AGGREG
3AL35974AA S-1.1 OPTICAL BI-TRIB. SC/PC
3AL35974AD S-1.1 OPTICAL BI-TRIB. SC/PC
3AL36010AA AND OR/3 SUB-UNIT
3AL36153AB 21X2 PROT ACC MOD 120/K20
3AL36154AA 21X2 PROTECTED ACCESS MODULE
3AL36155AB 3X34/45 PROTECTION ACCESS MODU
3AL36156AA 140/STM-1 PR ACC MOD.1.0
3AL36159AA AUX CONNECTION ACCESS MODULE
3AL36162AA ALARM INTERFACE ACCESS MODULE
3AL36266AA SERIALIZER PLUS
3AL36266AC Serializer Plus
3AL36306AA 16XSTM1 HI SPD PROT
3AL36306AB 16XSTM1
3AL36451AA 16 x 16 Matrix 1651SM/ 1661 SMC
3AL36516BA S-16.1 ID SC AGGREGATE
3AL36517BA L-16.1 ID FC AGGREGATE
3AL36518AA L-16.2 ID AGGR. PORT
3AL36519BA L16.2 JE1 AGG.61.FC/PC ENHANCE
3AL37427AA AUI-10BT ADAPTER
3AL37465AA QX 10BT 1 SYNCH 1.0/2.3 ACCESS
3AL37480AA POWER ACCESS MODULE/2
3AL37558AB STM-1 Electrical Interface
3AL38426AB TRU
3AL46212EA IPBB
3AL69045EA CDB CLOCK DISTRIBUTION BOARD
3AL69506AA STM-1 SHELF
3AL74806AA 1686WM
3AL74811AA EXPANSION 16:1
3AL74846AB WLA_SHELF
3AL74981AA WB 1925 OXA SPV
3AL74981AB OFA 1925 +17DBM
3AL74981BA OFA 1925 +14 1510 SPV BOOSTER
3AL74981BB OFA 1925 +17 1510 SPV BOOSTER
3AL78815AA S-1.1 Optical Interface
3AL78815AB IS-1.1
3AL78816AA SERVICES AND GENERAL I/F
3AL78817AA SERVICE
3AL78818AA STM-1 OPT
3AL78821AA P4S1N
3AL78821BA P4S1N
3AL78823AA P4ES1N
3AL78828AA SUBRACK-1650SM/C SHELF
3AL78830AA CONTROL AND GENERAL I/F
3AL78830AD Control and General I/F
3AL78830AE CONGI
3AL78830AF CONGI
3AL78831AA INTERFACE 21 X 2 MB/S 75 OHM
3AL78832AA INTERFACE 21 X 2 MB/S 120 OHM
3AL78833AA SR40M
3AL78834AA 1660SM
3AL78835AA A4ES1
3AL78836AA 1670/1660SM CONTROLLER
3AL78836AB PQ2-EQC 1660SM
3AL78838AA L-1.1 Optical Interface
3AL78838AB IL-1.1
3AL78839AA L-1.2 Optical Interface
3AL78842AB AC/DC RECTIFIER
3AL78848BA MATRIXN
3AL78849AA HPROT
3AL78856BA S-4.1 PORT/1 FC/PC
3AL78856BB S4.1N
3AL78856BC L-4.1N
3AL78856BD L-4.1 PORT SC/PC
3AL78856BF L-4.2 PORT/1 SC/PC
3AL78864AA 3-PORT 34/45 MB/S SWITCH P3E3
3AL78865AA 3 X 34 MBIT/S 75 OHM
3AL78865AB A3E3
3AL78866AA 3X45 MB/S 75 OHM
3AL78866AB 3X45 MB/S 75 OHM
3AL78894BA S-16.1N
3AL78894CA S-16.1ND
3AL78895BA S-16.1N
3AL78895CA S-16.1ND
3AL78896CA L-16.1ND
3AL78897BA L16.1 SC/PC
3AL78897CA L-16.1ND
3AL78898CA STM-16 PORT L-16.2
3AL78916AA P21E1
3AL78938AA HCMATRIX
3AL78962AA 0 +10DBM BOOSTER AMPLIFIER
3AL78962AC Optical amplifier
3AL78962AD OMSN BOOSTER +17DBM FC/PC
3AL79029CA L-16.2 ND OPT
3AL79076AA BTERM
3AL79088AC T BUS
3AL79090BA SYNTH1N
3AL79092AA 63 X 2 MBIT/S PORT
3AL79092AB P63E1N
3AL79092AC P63E1N
3AL79106AA REMEP16
3AL79107AA A4S1
3AL79114AA FAN TRAY
3AL79135AA CONGIHC
3AL79150AA SR70M
3AL79151AA ASR70M
3AL79152AA P16S1N
3AL79163AA A21E1
3AL79166BA HCLINK
3AL79176AA P4S4N
3AL79177AA A2S4
3AL79178AA S-16.1SD
3AL79178AB L16.1SD
3AL79179AC L-16.2S
3AL79187BD L-16 2ND
3AL79192AA 4X2 MBIT/S 75/120 OHM
3AL79245AA SR70M
3AL79284AA S-64.2
3AL79284AB STM-64 PORT
3AL79340AA IS-4.1
3AL79451AA Alcatel IS4.1 Card
3AL79452AA IL-4.1
3AL79453AA IL-4.2
3AL79624AA SYNTH4
3AL79718AQ Transponder 10G
3AL79772AA FAN
3AL79773AA FAN SHELF
3AL80404AA 14XE/FE ISA
3AL80407AA ETH-MB
3AL80411AB ISA-ES GBE ACCESS 4 Ports
3AL80492AA A16ES1
3AL80702AB GETH-MB
3AL80743AA GBETHSM
3AL80802AA OPTL-64.2E
3AL80802AB Transponder STM 64 PORT L-64.2B
3AL80807AA INSTALLATION KIT
3AL80881AA I-16.1ND
3AL81072AA MATRIX-E 1660SM
3AL81205AB 1678MCC FAN UNIT
3AL81269AA HPROT16
3AL81289AA STM-16 SLIM PORT UP SFP
3AL81429AA MX640GE
3AL81434AA CO-16
3AL81502AA POWER FILTER 1678MCC
3AL81656AD NGTRU
3AL81812AA Protection for FAN Shelf 19″
3AL81879AA ES4-8FE
3AL81879AB ISA-ES4 8FE+1GE
3AL81879BA ISA ES4 8FE
3AL81915AA ISA-ES16
3AL81915AB ISA-ES16
3AL85501DA APSD
3AL85503AC OPTICAL EXPANSION COUPLER 16:1
3AL85560AE WLA-TX FEC-EN
3AL85560AF WLA-TX FEC-EN
3AL85560AG WLA TS-16.1 35
3AL85561AA WLA-RS-16.1
3AL86440AA DC/DC CONVERTER PLUS
3AL86453AA IECB-BRIDGE
3AL86603BE 1696 METROSPAN MCC MULTI-RATE
3AL86603BF 1696 METROSPAN ENHANCED MULTI-RATE CHANNEL
3AL86606AB SUPERVISORY CHANNEL + OH
3AL86607AA 1696 METROSPAN SHELF
3AL86615AA OMDX8
3AL86615AJ 1X8 MUX/DEMUX 300-380 +EXP
3AL86625AA ENH FAN MODULE
3AL86625AB ENH FAN MODULE
3AL86637AA OADM 8 CH 300-380 + SPV
3AL86652AA POWER SUPPLY
3AL86652AB PSC3
3AL86653AA LAN ACCESS CARD
3AL86654AA USER I/F 2 MB
3AL86661AB ESC LC
3AL86661AC ESC/3
3AL86668AA HOUSEKEEPING
3AL86668AC ESC/3
3AL86703AA 1696 METROSPAN OFA
3AL86703AC OAC2
3AL86703AD 1696 METROSPAN OPTICAL AMPLIFIER CARD
3AL86712AA EQPT CONTR
3AL86893AA OSM_C
3AL86977AA
3AL87009AA REMOTE ALARM CARD
3AL87082AA
3AL89590AA UP2000W DC/DC Converter
3AL89590AF STEP-UP 2200W POWER SUP
3AL89590AG POWER SUPPLY
3AL89668AA PORT 16XSTM1-4XSTM4
3AL89669AA A120S1E
3AL89670AA A16ES1E
3AL91622AB MA NG TRU BYPASS EXT
3AL91721AA PLUGIN-OPTO TRX L-64
3AL91790AA IS-1.1
3AL91791AA IL-1.1
3AL91793AA IS-4.1
3AL91794AA IL-4.1
3AL91795AA IL-4.2
3AL91884AA OPTS-64.2E
3AL91885AA I-64.1E
3AL92108AC MT320LO
3AL92110AA SSY- EQUIPMENT CONTROLLER TSS
3AL92112AA 4P2G5SO
3AL92113AA 8PS0
3AL92151AA S320
3AL92156AA AIR FLOW RESISTANCE
3AL93569AA IECB_LAN
3AL94211AA LOFA1110 OPTICAL AMPLIFIER
3AL94304AB ESCT1000
3AL94452DB SSY-TRBC 1111 TRIBUTARY CONC 1
3AL94452EA TRIBUTARY BOARD
3AL95150AE MCC3
3AL95150AF MCC3
3AL95150AG MULTI-CHANNEL CARD 193.5-193.6 THZ
3AL95238BS OCC10E
3AL97006AA MB
3AL97079AA DE1B28
3AL97079AB DE1B8
3AL97080BD ADM
3AL97081AC 1642 Edge Multiplexer
3AL97083CA S1.1 PORT SC/PC AU4
3AL97086AA E3B1
3AL97164AB ES1-8FE
3AL97164AC ES1-8FE
3AL97198AA DE1B32
3AL97226AA MBN
3AL97272AA MB4-1
3AL97273AA MB4-1
3AL97529AA DUAL WLA MODULE
3AL97654AB MDX2-U-S
3AL97657AA WLA2
3AL97705AA ESC92
3AL97706AA TRBD1996
3AL97795BA DUAL TRSPDR PRNT CD
3AL98004AA CESCONX
3AL98009AB 1662 SMC STM-4/16
3AL98023AA E SERGI POWER SUPPLY
3AL98026AA LSPROT
3AL98035AA 63X2MB/S PROT
3AL98038AB SYNTH16
3AL98038AC SYNTH16
3AL98038AD SYNTH16N
3AL98051AA A63E1B
3AL98128AA ES1-8FE
3AL98128AB ISA-ES1 8xE/FE
3AL98128AC ES1-8FE
3AL98128BAAC ISA ES1-8FEE
3AM13366AAAA DCE-3 TD 604T
3AW00319AAAA CONV 3A
3AW00436ABAA
3AW01147DA MPS700-3
3BK06428ACAG CPRC BSC boards
3BK08064ACAB06 GPU
3BK08075ABAA HEAT2
3BK08149ABAB03 JBETI
3BK08925AA SUMA
3BK25527AB XIOB Board Out
3BK26859AAAE BSC TP boards
3BK26859AABA10 Alcatel BSC Board
3BK26881AAADO6 link controller
3BK26883AABA03 BSC Board
3BK27035AB AGC9E Combiner
3BK27040AB AGC 1800
3BK27162AA TWIN 900
3BK27175AA TWIN 1800
3BK27231AA JBX-CCP Board
3BK27236AA JBX-OMCP Board
3BK27237AABA04 link controller
3BK27239AC AGX9E
3BK27241AC AGX18
3BK27342AA JBX-OMCP Board
3BK27656DB SUMX with GNC board
3BK28502AA TMXA09
3BK28682 TMXA18
3BL01142AA Alcatel OCB283/E10 ACJ64
3BL01174AA Alcatel OCB283/E10 ACBSG
3BL01176AA Alcatel OCB283/E10 ACMGS
3BL01177AA Alcatel OCB283/E10 ACCSG
3BL01234AA Alcatel OCB283/E10 ACSTG1
3BL01236AA Alcatel OCB283/E10 ACDDG1
3BL01236AA02AB Alcatel OCB283/E10 ACDDG1
3BL01236AB Alcatel OCB283/E10 ACDDG1AB
3BL01236BB Alcatel OCB283/E10 ACDDG1
3BL01342AA Alcatel OCB283/E10 ACUTG2
3BL01905AA Alcatel OCB283/E10 ACV11
3BL01932AA Alcatel OCB283/E10 ACDDG4AA
3BL01938AB Alcatel OCB283/E10 DCCBPH
3BW00001AC Alcatel OCB283/E10 TAN3G
3BW00010AA Alcatel OCB283/E10 ICTSM
3BW00016AA Alcatel OCB283/E10 IBT2G1
3BW0001AC04AN TAN3G
3BW00024AC Alcatel OCB283/E10 ICTRQ
3BW00048AA Alcatel OCB283/E10 TCCSC
3BW00050AA Alcatel OCB283/E10 TPUCD
3BW00066AA Alcatel OCB283/E10 TADPB
3BW00067AA Alcatel OCB283/E10 TCHLR
3BW00075AA Alcatel OCB283/E10 TABAF
3BW00077AA Alcatel OCB283/E10 TABASE
3BW00094AA Alcatel OCB283/E10 TCRCX
3BW00096AA Alcatel OCB283/E10 TCTRS
3BW00098AA Alcatel OCB283/E10 TCBTX
3BW00100AA Alcatel OCB283/E10 TCID
3BW00102AA Alcatel OCB283/E10 TCPOL
3BW00104AA Alcatel OCB283/E10 TCSUC
3BW00106AA Alcatel OCB283/E10 TCOND
3BW00107AB E10 CHASSIS
3BW00108AB E10 CHASSIS
3BW0010AA06 ICTSM
3BW00148AA Alcatel OCB283/E10 TCVDR
3BW00343AA Alcatel OCB283/E10 ICDIDS
3BW00424AA Alcatel OCB283/E10 TCMHL
3BW00424AB TCMHLB
3BW00454AA Alcatel OCB283/E10 TCRMT1
3BW00461AA Alcatel OCB283/E10 ICTSS
3BW00687AB Alcatel OCB283/E10 ACUTR5
3BW00687AC Alcatel OCB283/E10 ACUTR5
3BW00772AA Alcatel OCB283/E10 TDQFB
3BW00844AA Alcatel OCB283/E10 TFILMC
3BW00846AA Alcatel OCB283/E10 TRF8C
3BW00872AA Alcatel OCB283/E10 TCP0SB
3BW00873AA Alcatel OCB283/E10 TMLAC
3BW00997AB RECTIFIER 220-240V 54V 10A
3BW01042AA Alcatel OCB283/E10 TADLA
3BW01144AA ZCGAMS
3BW01159AA Alcatel OCB283/E10 ACAJA5
3BW01161AA Alcatel OCB283/E10 ACAJB5
3BW01218AA Alcatel OCB283/E10 TABNP
3BW01276AE ACPWUB3
3BW01468AA Alcatel OCB283/E10 ACHIL3
3BW01521AA Alcatel OCB283/E10 ICS1C
3BW01556AA TBABB
3BW01601AB Alcatel OCB283/E10 TCHLEB
3BW01881AB ACMPR2
3BW01891AA Alcatel OCB283/E10 TCPOLX
3BW0454AA0 Alcatel OCB283/E10
3BW11114AA Alcatel OCB283/E10 TCTB1
3BW11394AA TBUCBB
3BW11636AA Alcatel OCB283/E10 TADSLB
3BW11796AA TCPOSX
3BW12793AA TABASH
3BW13090AA TCVDRSH
1AB217280001 XFP S64-2B/10GBE BASE
1AB231410013 OPTO TRX SFP DWDM CH50
1AB231410015 OPTO TRx SFP DWDM CH480
1AB231410018 OPTO TRX SFP DWDM CH45
1AB231410020 OPTO TRX SFP DWDM CH43
1AB231410021 OPT TRCVR SFP DWDM MOD
1AB231410027 SFP DWDM 1548.52nm
1AB231410028 OPTO TRX SFP DWDM CH350
1AB231410030 DWA330
1AB231410031 DWA320
1AB231410032 SFP DWDM 1552.52nm
1AB231410033 SFP DWDM 1553.33nm
1AB231410042 OPTO TRX SFP DWDM CH21
1AB356630023 XFP DWDM38
1AB356630024 XDW DM37
1AB375380002 OC192/STM64
1AB375380003 Alcatel-Lucent SFP
1AB376370005 SFP S-16.1
1AB376720002 SFP GbE LX IT
1AB376720002. SFP GbE LX IT
1AB196370006 OPTO TRX SFP S-16.1 PLUGIN
1AB187280033 GBE SFP-SX PlugIn Module
1AB187280045 SFP 850nm.1250.500m
1AB194670002 1660SM OPT STM-1 SFP MODULE
1AB194670004 155M-1310nm-15km OPTICAL SFP
1AB196370007 SFP 1310nm
1AB196370008 L-16.1DDM Optical module
1AB196370009 L-16.2DDM
1AB210830005 LOW LOSS SMF C DCM 20KM 1.7DB
1AB210830007 30 KM LOW LOSS DCM
1AB214540001 10GBE-LC-LX
1AB214540002 XFP 10GBase-S
1AB215120056 BRET LCSPC LCSPC S2,0 G 003,50
3CC08883AA 18180.75 MHz-18678,25 MHz
3CC08888AA ODU UX
3CC08890AA ODU
3CC08898AA IDU Extension
3CC08920AA MAIN IDU 34+2 MBIT/S
3CC08971AA MAIN IDU 16×2 MBIT/S
3CC11589AA 26Ghz Antenna
3CC12992AA ODU TX FREQUENCY 18180,75-18688 25 MHz
3CC12994AA ODU TX FREQUENCY 18688,25-18180 75 MHz
3CM03283AB 2GB MEM MODULE
3CM03285JB 5400 IAS FMO16JB BLADE CMPTG BOARD
3CY03985AA Modem
3DB00734AA 48VDC e 1.3 Mfr
3DB00766AA RT 16 QAM
3DB02136AA MODEM LH-STM1-1WST
3DB02147AA RRA CHANNEL
3DB02151AA RRA STAND BY
3DB02155AA SERVICE
3DB02162AA SYSTEM CONTROLLER
3DB04524AA MAIN IDU 64Mb 16E1 48V
3DB05941AA ATPC FTX
3DB18126AE 32 PDH ACCESS MODULE
3DB18326AC CONTROL SWITCH UNIT CORE-E UNIT
3DB18485AB Sub-rack
3DB18538AC MODEM300 EN
3DB18634AB MPT ACCESS CARD
3DB23004AA Fan Unit
3DB23118AA DAC GE
3DB23289ABAA ODU
3DB24400JA 2GR TRANSCEIVER 128QAM
3DG50220AA ROC
3DY00001AA C25A
3DY00002AA C27A
3EC16687AB Alarm Control Unit
3EC37533AA FAN UNIT
3EC37533AB FAN UNIT
3EC37533NB ISAM FD Fan With Dustfilter
3EC40010BD MLS-HB
3EC40084AF POWPA
3EC40088NF NEHC
3EC40173AB OSDPA
3EC40225CB AUXPAL
3EC40229NA NSEC
3EC40306NB VISCA
3EC40823AA HBMPA
3EC41196AC AUXPB
3EC41500AD FUN SVENTA
3EC42053NB ATLCC
3EC43264ND ATLCE
3EC43356AA TRU
3EC44348AA POWP
3EC44473NA VISCB
3EC44480AB IVPS-B
3EC44488AA POLT-A
3FE00139AA 7330 ISAM FTTN 48-PORT MM LINE
3FE21473BA LINE TERMINATION SUBRACK
3FE23196AC 7330 ISAM FTTN MULTI-ADSL LINE
3FE23197AA EBLT-F
3FE24594AA SPLITTER SUBRACK
3FE25261AA ADSL POTS/ISDN SPLTR
3FE25676CA COMBINED NETWORK TERMINATION U
3FE25676CB ECNT-C
3FE25773AA 1000BASE-SX TRCVR 7302 ISAM FT
3FE25774AA 1000BASE-LX GBIC
3FE26685AA 7302 ISAM FD 19-SLOT SHELF
3FE26698AA NANT-A
3FE51034AAAA GLT4-A
3FE51034AAAE GLT4-A
3FE51196AAAB EHNT-B
3FE51196AAAD EHNT-B
3FE51880AA ONT I-241G-B
3FE53441AC ISAM FD/FX GPON SFP OLT
3FE53441BA GPON OLT SFP
3FE60344AB 7342 ISAM FTTU ONT I240G
3FE64279AA NGLT-A
3FE64746AB NANT-E
3FE68954AB FPBA-FGLT-B
3HE00016AA FAN TRAY
3HE00019AB 7750 SR-SFM-200G
3HE00020AB PBA 7750 SR IOM LINE CARD 20G
3HE00027CA 1PT 1000BASE-SX SFP
3HE00028CA SFP-GIGE LX-LC ROHS
3HE00062CB 1000BASE-T 100m Gen2 RJ-45 Copper SFP
106950991 CIRCUIT PACK UN396
1AB196360005 OPTO TRX SFP S-4.1 DDM -40/+85
3HE00177JA SPI 7750 OS V8.0 R6
3HE00186AA CHASSIS
3HE00190AA Fan Unit
3HE00191BA HIGH-FLOW FAN TRAY FAN
3HE00226AB SYS-7450 ESS-1 DUAL DC 20G SYSTEM
3HE00229AB PBA 7450 ESS IOM 20G LINE CARD
3HE00233AA MDA-7450 ESS 20-PT 10 GIGE SFP
3HE00566CA 10G ETHNT OPT TRCVR 7750 SR-1
3HE00708AA 20-port Gigabit Ethernet MDA
3HE01171AA 7750-SR-SFM2-200G
3HE01172AA SF/CPM-7450ESS-7 200G SF/CPM-2
3HE01473AA 7750 SR 20G INPUT OUTPUT MODULE
3HE02776AB 8 PORT GE/FE ETHERNET CARD V2
3HE03608AA MCM-XP
3HE03611AA M10-1GB-XP-SFP
3HE03612AA MDA-7750 20-PT GE MDA-XP-S
3HE03615AA 7450-MDA 7450 20-PT GE MDA-XP
3HE03617AA 7750 SR-12 SFM 3-12 Control Processor
3HE03619AA IOM3-XP
3HE03620AA 7450-IOM 7450 ESS IOM3-XP
3HE03661AA PEM-3
3HE03662AA PEM-3
3HE03685AA M2-10GB-XP-XFP
3HE03688AA 7450-MDA ESS 4-PT 10G MDA-XP
3HE04164AA 7750 SR SFM3-7
3HE04273AA 7450 ESS 1-PORT 10GBASE
3HE04274AA M10-1GB-XP-XFP
3HE04498AA 7750 SR-7 100A FILTER
3HE04534AA KIT-7 SLOT SHELF ACCESSORY
3HE04707AA CF-4G COMPACT FLASH
3HE04922AA ISA-MS
3HE06318AA INPUT/OUTPUT MODULE
411100142 Full Matrix
411100155 PCB CLOCK ADM BOX APN
411100163 Craft Terminal
487159945 1650SM-C
487166275 T-BUS ALT
512MB FLASH CARD MEMORY CARD
8DG02607AC POW100
8DG02608AB MT100
8DG02659AA 8 X GE PACKET EXPANDER ACCESS
8DG02822AA EC100
8DG05307AA FAN UNIT TSS-40
8DG05308AA 4XGE PACKET MODULE SFP
8DG07747AA LOA10G
8DG07990AA PSF320
8DG09099AA PP10G
8DG15428AA STM64 P/ ADM1660
8DG15432AA STM64 PORT XFP PLUGGABLE
8DG15627AA PQ2/EQCG
8DG17121AA 10X10 GMUX,COHERENT
8DG17647BL OCC10_EN
8DG17647BN OCC10_EN
8DG24310AB 1850 TSS-5C
8DG25684AA FAN100
8DG25686AA C100F
8DG25824AA MT100C
8DG26031AA EC100C
8DG26082AA FAN
8DG59240AA SSY-USER PANEL
8DG59241AB Equipment Controller
8DG59242AB PFDC50
8DG59243AA FAN
8DG59245AA AHPHG
8DG59246AA 8 Channel Colourless Wavelength
8DG59249AA 11STAR1
8DG59340AA 11G Dual Port Pluggable GBE
8DG59425AA DMSMF030
8DG59427AA DCM-SMF 50km
8DG59428AA DCM-SMF 60km
8DG59429AA DCM070-70km DCM
8DG59442AA STATIC FILTER CWDM 8 CHANNEL
8DG59613AA KIT TOOL
8DG59713AA MSC-4Gb Dual Port Pluggable
8DG59859AA EOSHF
8DG59912AA FAN-16
8DG60094AA USRPNL
8DG60117AA CWRBB
8DG60175AA SS-16 DC Power Filter Managed
8DG60320AA 43G SPTUNABLE MUX COHERENT
8DG80117AA CWRBB
8DG90031AB Fan320
90-0108-99 Newbridge 2603 DTU
90-0639-03 3645 SWG INTFC CD
90-0640-03 3645 SWITCH CARD
90-0641-01 3645 CLOCK CARD
902547-90 OMNISWITCH 6850-24
902548-90 Omniswitch 6850-48 OSW1
902680-90 AC POWER SUPPLY FOR OS6850 SE
90-3598-33 DSC 1310
90-4452-01 CTL ATM
90-4909-04 STM-1 E LNK,A
Alcatel-Lucent for Sale

NOKIA wireless for sale

NOKIA wireless for sale
sales@1com.com
994807
994815
994815
994819
479382
072511A
072513A
072515A
072519A
990596B
990597B
990633D
990645D
990647C
993452A
993453A
993457A
993457B
993458A
993600c
993857C
993884A
993997C
993997D
994001A
994081C
994100B
994601A
994819A
994820D
994931B
994933B
994938A
994939A
994940A
994970A
994980C
994980D
995281B
C80796C
C80796E
465286A
465218A
465218A
465219A
465219A
465219A
465219A
465219A
465228A
465228A
465228A
465228A
465228A
465245A
465245A
465389A
465389A
465389A
465389A
465389A
465389A
465389A
990587B
990595B
CS7196002
CS7196003
CS73450.02
CS72996.01
CS72996.03
CS72994.01
CS72994 02
CS72994 03
CS72995.03
CS72995.05
C71700.C1A
C74920.H6B
C74920.H6E
C74990.K04
464697B.01
465043B.01
CF24186.09
CS70401.20
CS71136 06
CS71200.01
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.02
CS71200.07
CS71505.02
CS71505.10
CS71506.02
CS71508.02
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71913.00
CS71915.00
CS71919.08
CS71919.09
CS71919.12
CS71919.13
CS71919.14
CS71919.17
CS71932.00
CS72216.01
CS72216.02
CS72451.10
CS72451.20
CS72930.02
CS72967.03
CS72991.01
CS72992.03
T30851.02A
C08690.B1C
C08773.B04
C08773.B3D
C08773.B4A
C08826.A1A
C08826.A1D
C08839.A02
C08839.A03
C08841.D2C
C08947.B3G
C08949.C3B
C08949.C3C
C08950.C5A
C08950.C5B
C08950.C5E
C08953.B3C
C08989.B03
C08989.D03
C08989.D3A
C08989.DC3
C100340.A01
C100340.C2C
C100432.A2F
C100600.B01
C100610.B4A
C100880.B02
C100880.B1B
C101180.E06
C101180.E07
C101180.E08
C105007.B1A
C105007.D1D
C105007.E02
C105007.E03
C105007.E4A
C105075.A01
C105546.D2F
C105546.D3A
C108280.B1C
C108280.B2A
C108280.B3A
C108407.C2E
C108407.C3A
C108427.C2B
C108488.E04
C108488.E4C
C108488.E4D
C108488.F5D
C108785.C1C
C108785.C1D
C108885.B01
C108885.C01
C108885.C02
C108885.D02
C108885.E02
C108885.E2A
C109047.A1D
C109093.C02
C109365.A2B
C109453.A1A
C109472.A1A
C109519.A4A
C109519.A4B
C109519.A5A
C109580.A2A
C109700.A1F
C109941.A01
C110306.B1A
C110899.B1B
C111034.A1A
C111134.B2A
465119A.307
465219A.202
465219A.304
465219A.405
465219A.406
465221A.102
465245A.203
465245A.203
465245A.204
465245A.205
465245A.206
465286A.407
465387A.510
465389A.104
465389A.105
465389A.201
465389A.202
465389A.203
465389A.205
465525A.203
465561A.304
465943A.101
465943A.110
465943A.120
465943A.202
465981A.204
465982A.204
466901A.120
467201A.103
467201A.104
467202A.101
467203A.102
467208A.102
467208A.103
467208A.204
467208A.205
467208A.206
467208A.307
467610A.101
467610A.103
467610A.104
467610A.105
467610A.106
467610A.107
467610A.109
467611A.104
467611A.105
467611A.106
467611A.107
467611A.108
467611A.109
467612A.107
467612A.108
467663A.110
467663A.110
467812A.102
467828A.107
467828A.108
467828A.110
467833A.102
467834A.103
467834A.104
467857A.102
467857A.104
467865A.103
467865A.206
467866A.103
467866A.105
467866A.106
467866A.207
467866A.208
467866A.209
467866A.210
467866A.211
467866A.212
467868A.104
467868A.105
467868A.106
467868A.108
467869A.106
467937A.101
467937A.103
468131A.202
468154A.101
468155A.101
468155A.101
468156A.203
468156A.204
468156A.305
468157A.103
468158A.105
468171A.102
468186A.101
468187A.101
468216A.101
468216A.102
468216A.103
468216A.104
468219A.103
468219A.104
468219A.105
468219A.106
468220A.104
468232A.102
468232A.206
468232A.207
468233A.103
468260A.103
468260A.104
468262A.102
468262A.203
468530A.105
468530A.107
468530A.108
468530A.109
468532A.105
468532A.107
468532A.108
468532A.109
468533A.106
468619A.102
468619A.103
468619A.104
468686A.103
468704A.105
468704A.206
468704A.209
468704A.413
468802A.101
468802A.103
468803A.103
468886A.101
469011A.306
469089A.105
469089A.206
469089A.207
469089A.209
469089A.411
469446A.103
469550A.101
469550A.102
469550A.103
469550A.104
469550A.105
469580A.101
469643A.102
469643A.103
469690A.203
469690A.205
469691A.101
469691A.103
469727A.103
469773A.101
469876A.103
469918A.102
469919A.102
469928A.102
469929A.103
469932A.102
469950A.101
470024A.102
470030A.101
470031A.101
470057A.101
470133A.104
470133A.205
470134A.105
470134A.106
470137A.106
470137A.107
470137A.208
470139A.102
470139A.103
470139A.204
470140A.101
470140A.102
470149A.103
470149A.104
470149A.105
470156A.103
470215A.102
470215A.103
470216A.102
470216A.103
470225A.102
470239A.204
470239A.206
470246A.102
470246A.103
470246A.104
470246A.106
470248A.102
470248A.103
470250A.101
470250A.102
470253A.101
470253A.102
470309A.101
470309A.102
470315A.104
470315A.105
470316A.103
470316A.205
470316A.206
470323A.102
470323A.204
470327A.101
470328A.101
470330A.102
470330A.103
470330A.104
470330A.105
471007A.105
471025A.103
471025A.106
471025A.107
471025A.108
471235A.101
471397A.103
471397A.105
471443A.103
471443A.104
471483A.103
471492A.101
471492A.102
471493A.101
471493A.102
471522A.103
471650A.102
471720A.103
471720A.104
471880A.101
471882A.105
471984A.104
472036A.102
472036A.103
472084A.101
472084A.102
472215A.101
472234A.103
472290A.X11
CC24110 06A
CG24170 04A
CU21300.06A
CU24100.06A
CU24100.07A
CX111620.10
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP10.48SIC
PMP11.48SIC
PMP11.48SIC
PMP11.48SIC
T38122.50.B
T38407.53.A
T38407.54.A
T38409.11.A
T38409.13.A
T38409.14.A
TC21101.06A
TC21101.07A
TC21320.05A
020586A.102
052831A.304
063897A.102
063912A.103
063912A.104
064276A.304
064276A.306
065551A.102
065551A.103
067014A.103
071295A.105
074923A.101
074923A.202
076277A.101
076277A.103
081910A.101
081910A.102
082126A.102
082183A.102
082192A.103
082192A.104
082789A.102
082789A.103
082789B.102
082789B.105
082794A.102
082794A.103
082795A.101
082795A.102
082795A.103
082795A.204
082795A.205
082830A.102
082830A.103
082830A.104
082849A.102
082849A.105
083064A.101
083064A.102
083180A.101
083180A.103
083180A.104
083219A.204
083299A.103
083299A.105
083299A.106
083299A.107
083299A.108
083299A.109
083357A.102
083672B.102
083681A.102
083688A.104
083688A.105
083689A.104
083689A.105
083690A.101
083691A.102
083691A.103
083780A.102
083780A.103
083780A.104
083780A.105
083833A.105
083870C.102
084175A.103
084195A.101
084200A.101
084201A.101
084208A.102
084209A.102
084629A.101
084631B.101
085049A.101
085532A.101
CS7299213.02
CS7299220.05
CS7299411.01
CS7299411.02
CS7299412.01
CS7299413.01
CS7299413.03
CS7299515.01
CS7299611.01
CS7299613.01
CS7299613.02
T32107.01.D0
T32107.01.G2
T32107.02.F4
T32107.09.D1
T32107.09.D2
T32107.10.C3
T32107.10.D1
T32107.10.D2
T32107.10.D3
T32107.10.D4
T32107.12.A0
T32107.12.B1
T38423.03.A1
T38423.03.A2
T38423.05.A2
T38423.08.A1
T38424.07.A0
T38424.07.A1
T38424.07.A2
T55200.01.B0
T55200.01.C0
T55200.01.D1
T55200.01.D4
T55211.01.A3
T55211.01.A4
T55211.02.B0
T55211.03.B3
T55211.03.B4
T55211.03.B6
T55211.03.B7
T55211.03.C0
T55220.01.A2
T55220.01.A3
T55220.01.C0
T55220.01.C1
T55220.02.A3
T55220.02.C1
T55220.02.C3
T55220.02.C4
T55220.02.C5
T55220.03.B3
T55220.03.B4
T55220.03.C4
T55220.03.C5
T55220.03.C6
T55221.01.A5
T55223.01.A1
T55223.01.A2
T55223.01.A3
T55223.01.B0
T55240.01.B0
T55240.01.C0
T55240.01.C1
T55240.01.C3
T55240.01.C6
T55240.01.C7
T55240.03.E0
T55240.10.A1
T55240.10.B0
T55240.10.C0
T55240.10.C1
T55240.11.C0
T55240.11.C1
T55240.21.B0
T55240.40.A1
T55240.40.B0
T55240.40.C0
T55240.81.C0
T55246.42.C1
T55246.42.C3
T55246.42.E0
T55246.51.E0
T55246.82.E0
T55340.01.D2
T55340.01.E0
T55340.01.E1
T55340.01.E2
T55340.01.E3
T58068.05.K2
T58068.05.K8
T58068.05.M0
FSMF SYSTEM MODULE
FPKA FLEXI POLE KIT
FMCA FOSG FSOB FSOE
FMFA FLEXI MOUNTING KIT
FXEB BRACKET FXEB COVER
FYMA FYTF FYTG FZNB FSFB
ERGA EDGE DUAL DUPLEXER 900
EMHA EDGE MECHANICAL 3U UNIT
ESMB FLEXI EDGE 18 TRX SYSTEM
EXGB FLEXI EDGE 900 DTRX UNIT
FHEB FLEXI RRH 2x 60W TX 1800
FLEXIPACKET MR 13GHz C Hi 266
FLEXIPACKET MR 15GHz B HI 420
FLEXIPACKET MR 15GHz B LO 420
FLEXIPACKET MR 18GHZ A HI 1010
FLEXIPACKET MR 18GHZ A LO 1010
FLEXIPACKET MR 8GHz A HI 119 NOKIA
FLEXIPACKET MR 8GHz A LO 119 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz B HI 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz B LO 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz C Lo 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz D Hi 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 13GHz D LO 266 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ A HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ A LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ B HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 156HZ B LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHZ A HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz A LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz B Hi 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz B Lo 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz C HI 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 15GHz C LO 420 NOKIA
FLEXIPACKET MR 18GHz A Hi 1010 NOKIA
FLEXIPACKET MR 18GHz A Lo 1010 NOKIA
FXEB FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 90W
NOKIA wireless for sale

Nokia Airscale and Flexi RRH specs-specifications

Nokia Airscale and Flexi RRH specs-specifications
sales@1com.com
Frequency 3GPP band# RFM RRH Unit Power SBTS MSR mode LTE dual carrier Standalone NB-IoT Guard band NB-IoT RF Type Part Number Optical Connectivity GSM dedicated mode WCDMA dedicated mode LTE dedicated mode
450MHz 31 RRH FRAA 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 473220A OBSAI_6 no no yes
700MHz 28 RFM FRPA 6x40W no no yes yes 6Tx/6Rx 472703A OBSAI_6 no no yes
700MHz 28 RFM FRPB 6x40W no no yes yes 6Tx/6Rx 472752A OBSAI_6 no no yes
730MHz 12/17 RRH FRLB 2x30W no yes no no 2Tx/2Rx 472180A OBSAI_3 no no yes
760MHz 14 RRH FRBF 4x40W no no no no 4Tx/4Rx 473112A OBSAI_6 no no yes
800MMHz 20 RFM FRMC 6x40W no no no yes 6Tx/6Rx 472655A OBSAI_6 no no yes
800MHz 20 RFM FRME 6x40W no no no no 6Tx/6Rx 472927A OBSAI_6 no no yes
800MHz 20 RFM FRMF 6x60W no no no yes 6Tx/6Rx 472930A OBSAI_6 no no yes
850MHz 5/6/18/19/26/27 RFM FXCA 3x60W yes yes yes yes 3Tx/6Rx 472142A OBSAI_3 yes yes yes
850MHz 5/6/19 RFM FXCB 3x80W yes no yes no 3Tx/6Rx 472678A OBSAI_6 yes yes yes
85MHz 5/18/19 RFM FXCC 2x60W no yes no no 2Tx/4Rx 472661A OBSAI_3 no no yes
850MHz 5 RRH FRCG 2x60W yes no no yes 2Tx/2Rx 473224A OBSAI_6 no yes yes
850MHz 26 RRH FRCC 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 473200A OBSAI_6 no no yes
900MHz 8 RRH FHDA 2x40W yes yes yes yes 2Tx/2Rx 472132A OBSAI_3 yes yes yes
900MHz 8 RFM FXDA 3x60W yes yes yes yes 3Tx/6Rx 472083A OBSAI_3 yes yes yes
900MHz 8 RRH FHDB 2x60W yes yes yes yes 2Tx/2Rx 472649A OBSAI_6 yes yes yes
900MHz 8 RFM FXDB 3x80W yes yes yes yes 3Tx/6Rx 472573A OBSAI_6 yes yes yes
900MHz 8 RFM FXDD 6x60W yes no yes yes 6Tx/6Rx 473564A OBSAI_6 yes yes yes
1500MHz 11/12 RFM FRKA 3x60W yes no no no 3Tx/6Rx 472111A OBSAI_3 no yes yes
1800MHz 3/9 RRH FHEA 2x40W yes yes yes yes 2Tx/2Rx 472168A OBSAI_3 yes no yes
1800MHz 3/9 RRH FHEI 2x5W no no no no 2Tx/2Rx 473178A OBSAI_6 no no yes
1800 3/9 RRH FHEL 2x60W yes no yes yes 2Tx/2Rx 473475A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RFM FXEA 3x60W yes yes yes yes 3Tx/6Rx 472084A OBSAI_3 yes no yes
1800 3/9 RFM FXEF 3x80W yes no yes yes 3Tx/6Rx 473439A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RRH FHEB 2x60W yes no yes yes 2Tx/2Rx 472650A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RRH FHED 4x40W yes no no no 4Tx/4Rx 472829A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RRH FHEF 2x60W yes no yes yes 2Tx/2Rx 473043A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RRH FHEG 2x60W no no no yes 2Tx/2Rx 473044A OBSAI_6 no no yes
1800 3/9 RFM FXEB 3x80W yes no yes yes 3Tx/6Rx 472501A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RFM FXED 6x60W yes no yes yes 6Tx/6Rx 472924A OBSAI_6 yes no yes
1800 3/9 RFM FXEE 3x80W yes no yes yes 3Tx/6Rx 473223A OBSAI_6 yes no yes
1800MHz 3/9 RRH FHEE 2x5W no no no no 2Tx/2Rx 473032A OBSAI_6 no no yes
1800 3/9 RRH FHEH 4x40W no no no no 4Tx/4Rx 473045A OBSAI_6 no no yes
1900 2/25 RRH FHFB 4x40W yes no no yes 4Tx/4Rx 473042A OBSAI_6 no yes yes
1900MHz 2/25 RFM FXFA 3x60W yes yes yes no 3Tx/6Rx 472166A OBSAI_3 yes yes yes
1900 2/25 RFM FXFB 3x60W yes yes yes no 3Tx/6Rx 472569A OBSAI_3 yes yes yes
1900 2/25 RFM FXFC 3x80W yes no yes yes 3Tx/6Rx 472679A OBSAI_6 yes yes yes
2100MHz 1 RRH FHGA 2x5W yes no no no 2Tx/2Rx 473033A OBSAI_6 no yes yes
2100 1 RFM FRGX 3x80W yes no yes no 3Tx/6Rx 473440A OBSAI_6 no yes yes
2100 1 RFM FRGP.A 3x60W yes yes no no 3Tx/6Rx 472100A OBSAI_3 no yes yes
2100MHz 1 RFM FRGP.B 3x60W yes yes no no 3Tx/6Rx 472100B OBSAI_3 no yes yes
2100MHz 1 RRH FRGQ 2x40W yes yes no no 2Tx/2Rx 472261A OBSAI_3 no yes yes
2100 1 RFM FRGS 3x80W yes yes no yes 3Tx/6Rx 472847A OBSAI_6 no yes yes
2100 1 RFM FRGT 3x80W yes yes no yes 3Tx/6Rx 472810A OBSAI_6 no yes yes
2100 1 RFM FRGU 6x60W yes no no yes 6Tx/6Rx 472956A OBSAI_6 no yes yes
2100 1 RRH FRGY 2x60W yes no no yes 2Tx/2Rx 472854A OBSAI_6 no yes yes
2100MHz 1 RRH FHGB 4x30W no no no no 4Tx/4Rx 473102A OBSAI_6 no no yes
2100MHz 1 RRH FRGB 2x60W yes no no yes 2Tx/2Rx 473365A OBSAI_6 no yes yes
2600MHz 7 RFM FRHA 3x60W no no no no 3Tx/6Rx 471894A OBSAI_3 no no yes
2600MHz 7 RFM FRHB 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 472292A OBSAI_3 no no yes
2600 7 RFM FRHC 6x40W no no no yes 6Tx/6Rx 472656A OBSAI_6 no no yes
2600 7 RRH FRHD 4x30W no no no no 4Tx/4Rx 472746A OBSAI_6 no no yes
2600 7 RRH FRHE 4x30W no no no no 4Tx/4Rx 472830A OBSAI_6 no no yes
2600 7 RFM FRHF 6x40W no no no no 6Tx/6Rx 472849A OBSAI_6 no no yes
2600 7 RRH FRHG 4x40W no no no no 4Tx/4Rx 473225A OBSAI_6 no no yes
1700 4/10/66 RFM FRIE 3x60W yes no no no 3Tx/6Rx 471895A OBSAI_3 no yes yes
1700MHz 4 RRH FRIG 4x30W/2x60W no no no yes 4Tx/4Rx 472704A OBSAI_6 no no yes
1700 4/10/66 RRH FRIJ 4x40W yes no no yes 4Tx/4Rx 473368A OBSAI_6 no yes yes
800EU 20 RFM FRMA 3x60W no no no no 3Tx/6Rx 472221A OBSAI_3 no no yes
800EU 20 RRH FRMB 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 472291A OBSAI_3 no no yes
900J 8 RFM FXDJ 3x60W yes no yes yes 3Tx/6Rx 472143A OBSAI_3 yes yes yes
900J 8 RFM FXJB 3x80W yes no yes yes 3Tx/6Rx 472574A OBSAI_6 yes yes yes
1800 3/9 RRH UHEE 4x40W no no no no 2Tx/4Rx 3JR39701AB CPRI_7 no no yes
800MHz 5 RRH FRCI 2x60W no no no no 2Tx/2Rx 473788A OBSAI_6 no no yes
700 28 RRH FHPD 2x60W no no yes yes 2Tx/2Rx 473821A OBSAI_6 no no yes
800MHz 5 RRH AHCA 4x40W no no yes yes 4Tx/4Rx “473966A CPRI no no yes
900MHz 8 RRH FHDI 2x60W yes no yes yes 2Tx/2Rx 473825A OBSAI_6 yes yes yes
1800 3 RRH UHEC 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3JR58501AB CPRI_7 no no yes
1800MHz 3 RRH UHED 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3BK28776AA CPRI no no yes
1800 3 RRH UHEA 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3JR53501AA CPRI_2 no no yes
800MHz 20 RRH UHMB 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3JR52720AA CPRI no no yes
2600 7 RRH UHHA 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3JR37867AF CPRI no no yes
760MHz 14 RRH FRBI 4x40W/2x60W no no no no 4Tx/4Rx 474045A CPRI no no yes
2350MHz 125 RRH FRND 2x5W no no no no 2Tx/4Rx 473965A CPRI no no yes
1800/2100 1/3 RRH AHEGA 2x80W yes no yes no 2Tx/4Rx 473995A CPRI yes yes yes
1700 4/66 RRH UHIE 2x90W/4x45W no no no no 4Tx/4Rx 3BK 36402 AN CPRI_7 no no yes
1900 2 RRH UHFF 2x60W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 33301 AL CPRI no no yes
2600 7 RRH UHHB 2x40W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36400 AY CPRI_5 no no yes
850MHz 5 RRH UHCB 2x60W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 33303 AL CPRI no no yes
700MHz 13 RRH UHBF 2x1W no no no yes 2Tx/2Rx 3JR101178AA CPRI no no yes
1700MHz 4 RRH UHIF 2x1W no no no no 2Tx/2Rx 3JR101178AA CPRI no no yes
1700 4/66 RRH UHIG 2x5W no no no no 2Tx/2Rx 3BK61689AA CPRI no no yes
700MHz 13 RRH UHBE 2x5W no no no yes 2Tx/2Rx 3BK61812AA CPRI no no yes
1900 2/25 RRH UHFG 2x5W no no no no 2Tx/2Rx 3JR39054AA CPRI no no yes
2100 65 RRH UHGC 2x40W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36403 AD CPRI_5 no no yes
450MHz 31 RRH UHAA 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36400 AZ CPRI no no yes
1900 2/25 RRH UHFE 2x45W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36400 AS CPRI_6 no no yes
1900 25 RRH AHFB 4x5W no no yes yes 4Tx/4Rx 474036A CPRI no no yes
1900 25 RFM UDFA 2x40mW no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36402 AQ CPRI no no yes
1700 4/66 RFM UDIA 2x40mW no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36402 AQ CPRI no no yes
700MHz 13 RFM UDBA 2x40mW no no no yes 2Tx/2Rx 3BK 36402 AP CPRI no no yes
730MHz 12/17 RFM UDLA 2x40mW no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36402 AP CPRI no no yes
850MHz 5 RFM UDCA 2x40mW no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36402 AP CPRI no no yes
1700 4 RRH UHIA 2x40W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36400 AJ CPRI_3 no no yes
1900 2/25 RRH UHFA 4x30W/2x60W no no no no 4Tx/4Rx 3BK 36402 AC CPRI_7 no no yes
700MHz 29 RRH UHLC 2x40W no no no no 2Tx/0Rx 3BK 36400 AR CPRI no no yes
700 12/17 RRH UHLA 2x40W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36400 AE CPRI_3 no no yes
700 12/17 RRH UHLB 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36400 AL CPRI no no yes
700MHz 13 RRH UHBB 2x40W no no no yes 2Tx/2Rx 3BK 36400 AF CPRI no no yes
1700 4 RRH UHIC 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36400 AQ CPRI_6 no no yes
850 26 RRH UHCA 2x50W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36402 AV CPRI no no yes
700 13 RRH UHBC 2x40W no no no yes 2Tx/2Rx 3BK 36401 AG CPRI no no yes
1900 25 RRH UHFB 4X45W no no no no 4Tx/4Rx 3BK 36402 AW CPRI_5 no no yes
1900 25 RRH UHFC 4x40W no no no no 2Tx/4Rx 849144431 CPRI_3 no no yes
800 20 RRH UHMA 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36400 AI CPRI no no yes
1700MHz 4 RRH UHIB 2x60W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36401 AJ CPRI no no yes
1700 4 RRH UHID 2x40W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36400 AB CPRI no no yes
1900 2 RRH UHFD 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 36400 AS CPRI_5 no no yes
700MHz 13 RRH UHBA 4x30W no no no yes 4Tx/4Rx 3BK 36402 AH CPRI_5 no no yes
2300 30 RRH UHNA 4x25W no no no no 4Tx/4Rx 3BK 36400 AU CPRI_3 no no yes
800EU 20 RFM FRMD 3x40W no no no no 3Tx/6Rx 472625A OBSAI_3 no no yes
760MHz 14 RFM FRBB 3x60W no no no no 3Tx/6Rx 472417A OBSAI_6 no no yes
700MHz 13/29 RRH FRBE 4x40W no no no no 4Tx/2Rx 473111A OBSAI_6 no no yes
700 12/17/29 RRH FRBG 4x40W no no no no 4Tx/2Rx 473188A OBSAI_6 no no yes
850MHz 5/26 RRH FRCJ 2x60W no no yes no 2Tx/4Rx 473818A OBSAI_6 no no yes
2100 1 RRH UHGA 2x60W no no no no 2Tx/2Rx 3BK 36400 AV CPRI no no yes
2100 1 RRH UHGB 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 33300 AW CPRI_7 no no yes
1800 3 RRH UHEB 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 62412 AD CPRI_7 no no yes
1800 3 RRH UHEF 2x60W no no no no 2Tx/4Rx 3BK 62412 AE CPRI_7 no no yes
900MHz 8 RRH AHDB 2x80W yes no yes yes 2Tx/4Rx 474257A CPRI yes yes yes
1900/2100 25(2)/66(4,10) RRH AHFIB 4x40W/4x40W yes yes yes yes 4Tx/4Rx 474216A CPRI yes yes yes
1800 3 RRH AHED 2x80W yes no yes yes 2Tx/4Rx 473807A CPRI yes no yes
1800 3 RRH AHEB 4x40W yes no yes yes 4Tx/4Rx 473484A CPRI yes no yes
2100/1800 1/3 RRH AHEGB 4x40W/4x40W yes no yes no 4Tx/4Rx 474090A CPRI yes yes yes
900 8 RFM FXJC 3x80W yes no yes no 3Tx/6Rx 474512A OBSAI_6 yes yes yes
1800 3 RRH AHEC 2x80W yes no yes yes 2Tx/4Rx 473806A CPRI yes no yes
700/800/900 B8/B20/B28 RRH AHPMDA 240W yes no yes no 2x2Tx/2Rx 473997A CPRI yes yes yes
2100MHz 1 RRH URGA 40W no no no no 2Tx/2Rx SGDN5861C CPRI no no yes
1800 3/9 RRH FHEC 80W no yes yes no 2Tx/2Rx 00068817 OBSAI_3 no no yes
1800 3/9 RRH FHEJ 10W+10W no yes yes no 2Tx/2Rx 472168A OBSAI_6 no no yes
850MHz 5 RRH FHCA 20W no yes yes no 2Tx/2Rx 472169A OBSAI_3 no no yes
850 5 RRH FHCB 80W no yes yes yes 2Tx/2Rx 00065698 OBSAI_3 no no yes
1500MHz 11 RRH URKA 20W no no no no 2Tx/2Rx SGDN5394 CPRI no no yes
1500MHz 11 RRH FHKA 120W no yes no no 2Tx/2Rx 473838A CPRI no no yes
800MHz 18 RRH URCC 20W no no no no 2Tx/2Rx SGDN5468C,D CPRI no no yes
800MHz 18 RRH URCB 20W no no no no 2Tx/2Rx SGDN5468A,B CPRI no no yes
700MHz 28 RRH FRPK 20W no yes no no 2Tx/2Rx 472895A OBSAI_6 no no yes
700MHz 28 RFM FRPD 40W no yes no yes 6Tx/6Rx 473710A OBSAI_6 no no yes
5100MHz 46 RRH AZRA 1W no yes yes no 2Tx/0Rx 474146A CPRI no no yes
5100MHz 46 RRH AZRB 1W no yes yes no 2Tx/0Rx 474510A CPRI no no yes
Nokia RRH specs-specifications

NOKIA for sale

NOKIA for sale
sales@1com.com
Item Code Item description
NOKIA FTCR
NOKIA FOSH
NOKIA EMHA
NOKIA ESMC
NOKIA FBBC
NOKIA FBBC
NOKIA FBBC
NOKIA FBBC
NOKIA FMCA
NOKIA FRCA
NOKIA FRCA
NOKIA FRCB
NOKIA FRCB
NOKIA FXCA
NOKIA FXFC
NOKIA FUFBB
NOKIA FSME CORE
NOKIA FSME CORE
NOKIA FRCB CORE
083218A CAFB FAN
NOKIA FXFC 472679A
NOKIA FXFC 472679A
NOKIA FSAHNOKIA FMFA
NOKIA FXFCNOKIA FXCB
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FPRA CS7000000
NOKIA FRCB 083684A.101
NOKIA EMHA 470316A.208
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA EMHA 471603A.209
NOKIA ESMB 472059A.102
NOKIA ESMB 472109A.101
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.101
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESMC 472059A.102
NOKIA ESME 083833A.105
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FBBC 472797A.101
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FIYB 472233A.103
NOKIA FLYB 472233A.103
NOKIA FLYB 472233A.103
NOKIA FMCA 470239A.209
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMCA 470239A.208
NOKIA FMFA 470149A.206
NOKIA FPDA 470239A.208
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 472181A.103
NOKIA FPFB 472181A.103
NOKIA FPFB 471603A.209
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 472301A.204
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 472797A.101
NOKIA FPFB 472301.204
NOKIA FPFB 470239A.208
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 084175A.104
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 472821A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFB 473304A.101
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPFD 472301A.204
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FPKC 472821A.101
NOKIA FSMD 083780A.103
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSME 083833A.105
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSMF 472181A.103
NOKIA FSN 085833A.105
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FTIB 471720A.103
NOKIA FUFBB 473304A.101
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FUFBB 473304A.102
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 472142A.202
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 472142A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 462679A.101
NOKIA FXCA 472142A.101
NOKIA FXCB 472678A.101
NOKIA FXCB 472678A.203
NOKIA FYIB 472233A.102
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FYIB 472233A.103
NOKIA FSES DVP 472285A.204
NOKIA FSES DVP 472285A.204
NOKIA FSES DVP 472301A.204
NOKIA FSES DVP 471603A.209
NOKIA FSES DVP 171767A.101
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
NOKIA FSME CORE 083833A.105
083299A FEPD POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY
083817A Spare part kit for 065681A DC-filter
534-120/02 SRAL 1+1 INT. UNB. FRAME
534-120/09 SRAL 1+1 INT. FRAME
597-525/22 1+1 BASE ACCESSORIES
601-060/18 60CM 18GHZ SRA-L INT.ANT.
601-120/13 120CM13GHZ SRA-L INT.ANT.
601-120/18 120CM18GHZ SRA-L INT.ANT.
612-314/06A OPTICAL BB MODEM KIT
614-041/17A FAN UNIT-A
614-104/66A ALARMS NOKIA
628-587/10 WIRED SUBRACK
634-001/02AA55R CONTROLLER UNIT-A
735-221/13_101 ODU TX 12877-12975 SH 266
735-221/13_151 ODU TX 13143-13241 SH 266
735-221/18_003 ODU TX 18195-18690 S
735-221/18_004 ODU TX 19205-19700 S
994751A ATCA ANTENNA CABLE KIT ASSY 2000 MM LONG
C08773 TRCO Transcoder Controller
C08841 TR16-S Transcoder (16 channels)
C08860 PSC1-S Power Supply for Cartridge
C08900 PSC4-S Power Supply for Cartridge
C08935 MBIF-A Message Bus Interface
C08938 CC3C-A Common Computer Cartridge 3
C08939 CC4C-A Common Computer Cartridge 4
C08949 SERO-A Serial Output Buffered Interface
C08989 PD20 Power Distribution Unit 20A
C100060 CA525 Cover Adapter 5.25 Inch
C100090 CA350 Cover Adapter 3.5 Inch
C100600 FTRB Fan Tray
C100630 PSC9 Power Supply for Cartridge
C100688 COP2T Cover Panel
C100720 HDPU-A Hard Disk Plug-in Unit
C100740 CPLAN-A Connector Panel For Ethernet Int
C101180 CP710-A Central Processing Unit
C101810 ODPU-A Optical Device Plug-in Unit
C102648 COP48T Cover Panel 48T
C102797 SCBC SCSI Bus Connector
C103756 MR256M 256MB DIMM, registered
C103757 MR512M 512MB DIMM, registered
C103780 SW1C-B Switching Cartridge 1
C104222 CLOC-B Clock and Synchronization Cartrid
C104223 CNDC500 Alarm Cable
C104250 CLAC-B Clock and Alarm Cartridge
C104300 ET4C-B Exchange Terminal Cartridge 4
C104462 HDS-A Hard Disk SCSI
C104512 PCU-B Packet Control Unit
C104593 SCC Side Cable Conduit
C104596 SW1C-C Switching Cartridge 1
C104640 DC3C-A Dual Computer Cartridge 3
C104847 AIOB Alarm I/O Board
C104848 DCPEM DC Power Entry Module
C105075 PSC6-B Power Supply for Cartridge
C105425 DUPEM Dummy Power Entry Module
C105508 ET2E-TC E1 Exchange Terminal
C105907 CNB015 Peripheral Device Cable
C107185 CNDE500 Alarm Cable
C107607 IOCP-D Central Processing Unit for I/O P
C107617 MRD1GBM Memory Module Registered DDR SDR
C107710 CS206 Cable Shelf
C108280 PDFU-B Power Distribution and Fuse Unit
C108414 CNM052 Peripheral Device Cable
C108487 SW128B Switching Network for 128 PCMs
C108488 CP816-A Central Processing Unit
C108694 ADMOD07 Jumper Connector
C108784 ET4E E1 Exchange Terminal 4 RJ45 Interf.
C108785 ET4E-C E1 ExchangeTerm.,4 Coaxial Interf
C109054 MRD1GBA 1GB Registered DDR DIMM
C109365 SW256B Switching Network for 256 PCMs
C109434 GT4C-A General TDM Int. Cartridge
C109453 SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109474 ETS2 Exchange Terminal for 2xSTM-1/OC-3
C109505 TC2C-A Transcoder Cartridge
C109519 ET16 Exchange Terminal for 16xE1/T1
C109822 CPETC-E Connector Panel for ET 75 Coax
C109941 HDS-B Hard Disk SCSI variant B
C110156 DC3C-B Dual Computer Cartridge 3
C110539 CC3C-B Common Computer Cartridge 3
C110598 HDSAM-A Hard Disk Carrier AMC
C111002 EQKMDEL Equipment Kit for M98 Delivery
C111012 SHIM16T Filler Plate 16T
C111034 CCP18-C Control Computer
C111148 DCAR1-A DX200 AMC Carrier 1
C111169 SWPRO-C Switch Processor
C111179 PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111180 PSC6-D Power Supply for CPU and Adapters
C111193 ETIP1-A Exchange Terminal for IP Transmi
C111250 HWAT-B Hardware Alarm Terminal
C111289 RCOM-A Connector Module for ETIP1-A
C111434 BC1C-B Computer Cartridge 1
C111459 SGC1C-A GSW and General tdm Cartridge 1
C111462 CL3TG-UA Clock and Tone Generator
C111825 ESB24-D Ethernet Switch for B-series
C112067 IC209-C Indoor Cabinet
C112390 DCAR1-AB DX200 AMC Carrier 1
C71580 CPEA Connector Panel for External Alarms
C71760 CPBP Connector Panel Blank
C72383 MS256M SDRAM Memory Module 256 MB
C72549 CHX004 Intermediate Cable
C72551 CHX008 Intermediate Cable
C73384 SHIM25 Filler Plate 25
C74990 MBIF-C Message Bus Interface
CS7000002 AC OVP kit
CS7110006 Ext Alarm card smartpack
CS7110007 Latched Contactor
CS7110008 Fan for 16KW OD cabinet
CS7110020 Kit: OD Cabinet Additional fan
CS7111302 PDU + power shelf
CS7160004 Kit: Extension Flexi BTS kit OD 9U
CS7209800 Euro panel 870-960MHz 65deg 18.5dBi
CS7212003 EMKA DOOR KEY (10PCS)
CS7212016 Kit: GMT Fuse
CS7212115 Kit: Cable Entry MC35+MC25 Multigate
CS7212117 GMT fuse card 8pos G1
CS7213420 Heater kit
CS7219005 DT-kit for panels under 1.4m
CS7219113 DT-kit for 2574mm panels
CS7219114 DT-kit for panels, under 25kg
CS7219115 DT-kit for panels, from 25kg
CS7269111 Connector 7-16 male for RF 1/2in.
CS7269211 Connector 7-16 male for RF 7/8in
CS7275601 XXX870-960/1710-1880/1920-2170 65 17 T/A
CS7275903 XP 790-960MHz 65deg 18dBi
CS7276101 XP 1710-2170MHz 65deg 12dBi 2T
CS7276107 XP 1710-2170Mhz 65deg 19dBi AT
CS7276303 XXP 824-960/1710-2170 65/65 17/18dBi AT
CS7299111 Dual MHA 900, Rx:880-915MHz
467612A VXTA TRANSMISSION UNIT FXC E1 75 OHM
467833A WCGA WIDEBAND COMBINER,GSM900
467937A HETA CABINET HEATER UNIT
468094A OBKA BRIDGE KIT
468686A ATCA INTERNAL ANTENNA FEEDER KIT
469111A UUHA SYNCHRONIZATION CABLE SET
470139A FPMA FLEXI POWER MODULE
470141A FPBA FLEXI POWER BATTERY SUBMODULE
470149A FMFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALL/POLE
470225A ACFE AC FILTER ENHANCED FOR IDCx/ODCx
470239A FMCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK
470247A FIEA Interface PDH E1 Asymmetric mod.
470248A FIPA Interface PDH E1/T1/JT1 SYMM MOD
470311A FTCH OD CABLE LC SM 1310 15M
470315A EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT
471007B FIFA 2xFlexbus TRS interface
471391A FTCJ OD CABLE TNC-F/0-TNC-M/0 50ohm 2.5M
471408A FTCR OD Cable RJ45 CAT5E 15m
471464A EBCA BBU ALARM CABLE 2M
471713A FTCV OD CABLE RJ48C 120ohm 30M
471719A FIYA Abis over IP Ethernet and E1 coax
471880A FOSC Optical SFP 1000Base-LX 1310nm SM
472081A FTNA IUB Adapter for NB Cabinet
E35704.12 FAN MODULE
E35746.02 SIMX4 MODULE, 4X STM-1/4, XC
E35748.05 21x2M cable 120 ohm, MDR TO OE, 20M
E35790.22 FO TRANSCEIVER S-1.1 SFP
E35790.25 FO TRANSCEIVER L-16.1 SFP
E35790.26 FO TRANSCEIVER 100BASE-FX SFP
E35790.36 LC-SC SM DUPLEX LSZH 20M
P01090 MO91 Magneto-optical Drive (9.1 GB)
P01098 WDW73 Hard Disk Drive 73GB
P01113 HDS14-A Hard Disk SAS 147 GB
P02028 SFPF2L SFP FC Transceiver, 2 Gbit/s LC
P02030 MOMEDIA Magneto-optical Media 9
469643A BB2F TRX BASEBAND UNIT,EDGE
469089A TSDB TRX RF UNIT EDGE 1800
470246A ESMA EDGE SYSTEM MODULE
468704A TSGB,TRX RF UNIT EDGE 900
467868A BOIA BASE OPERATIONS AND INTERFACES UNIT
472083A FXDA FLEXI RF MODULE 900 TRIPLE 70W
468216A DVGA DUAL DUPLEX UNIT,GSM900,STANDARD
470215A EXGA 900 DTRX UNIT
470216A EXDA 1800 DTRX UNIT
468619A DVDC DUAL DUPLEX UNIT,GSM1800,FULL BAND
470250A ERGA EDGE RF DUAL DUPLEXER 900 MHZ UNIT
471007A FIFA 1xFlexbus TRS interface Sub-mod
467866A PWSB POWER SUPPLY UNIT,DC
467610A VXRB TRANSMISSION UNIT FXC RRI
472109A ESMB FLEXI EDGE 18 TRX SYSTEM MODULE
471493A EWDB FLEXI EDGE 1800 WBC SUB MOD
470330A ESEA EDGE EXTENSION SYSTEM MODULE
470253A ERDA EDGE RF DUAL DUPLEXER 1800 MHZ UNIT
468530A M2LA MULTICOUPLER UNIT,2WAY,800/900
468532A M2HA MULTICOUPLER UNIT,2WAY,1800/1900
T58064.18 FLEXIHOPPER PLUS 18 J HI 1008MHz
470327A WCGT Triple Wideband Combiner GSM800/900
T58062.07 FlexiHopper Plus 13 C HI 266MHz
T58064.14 FLEXIHOPPER PLUS 18 J LO 1008MHz
T58062.03 FlexiHopper Plus 13 C LO 266MHz
081910A DTRU BACKPLANE MODULE
471492A EWGB FLEXI EDGE 800/900 WBC SUB MOD
T53018.06 Antenna 18, 60cm int. FLEXIHOPPER
T53038.03 Antenna 38, 30cm int. FLEXIHOPPER
T55070.13 6dB Coupler 13 FLEXIHOPPER
T55070.38 6dB Coupler 38 FLEXIHOPPER
T55078.01 Antenna 38, 30cm int. FLEXIHOPPER
470316A EMHA EDGE MECHANICAL 3U UNIT
472234A FIQB Abis over IP Ethernet and E1 T1 sym
CS7160000 Rectifier Flatpack2 48/2000 BtoF
468220A DVDB DUAL DUPLEX UNIT,GSM1800,B BAND
C108407 PCU2-D 2nd Generation Packet Control Uni
42730 155M optical (S-1.1) interface unit
472084A FXEA FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 70W
C110629 PCU2-E 2nd Generation Packet Control Uni
T58068.04 FlexiHopper Plus 38 D LO 1260MHz
T58068.08 FlexiHopper Plus 38 D HI 1260MHz
072511A COMMON BACKPLANE SP
CS7213400 Kit: Over voltage Protection 230/400V
T55340.04 FIU 19E 0x2M 1+0 w/o SNMP and 2nd FB
CS7110003 Smartpack controller unit
T58065.02 FlexiHopper Plus 23 B LO 1232MHz
42728 Radio Interface Module
C110791 AS7-D Preprocessor Unit for Multi Signal
C111545 TR3T Transcoder 3rd Generation ETSI/ANSI
CS7276302 XXP 824-960/1710-2170 65/65 16/18dBi AT
43581 ODU 18GHz subband 2 Low
C105007 AS7-C Preprocessing Unit for Multichanne
C74920 MBIF-B Message Bus Interface
S3118-H631-B110 BSTU DT 1-P (G.703)
T58065.06 FlexiHopper Plus 23 B HI 1232MHz
C08826 CL3TG Clock and Tone Generator 3
C08950 HWAT-A Hardware Alarm Terminal
C109454 TR3E Transcoder 3rd generation ETSI
C109580 FTRB-A Fan Tray
T54066.05 FlexiHopper 4E1 26 A HI 1008MHz RoHS
T54068.04 FlexiHopper 4E1 38 D LO 1260MHz
T55340.01 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T58066.01 FlexiHopper Plus 26 A LO 1008MHz RoHS
T58066.05 FlexiHopper Plus 26 A HI 1008MHz RoHS
42847 ODU 13GHz 266MHz subband 2 Low
072513A RFU BACKPLANE SP
072519A TRANSMISSION BACKPLANE SP
082192A OAK ELECTRONICS MODULE
470140A FPAA FLEXI POWER AC/DC SUBMODULE 230V
470328A WCDT Triple Wideband Combiner GSM1800
471628A FSAA Flexi System Alarm Cable 15m
4807528 PHOT TRX SFP 3.072Gb/s 300m 850nm E
612-314/06 OPTICAL BB MODEM UNI
C08690 TON-FIA Tone Product
C08839 CLAB-S Clock and Alarm Buffer
C08947 SWCOP-A Switch Control Processor
C08953 PSC6-A Power Supply for Cartridge
C108885 ESB26 Ethernet Switch for B-series 26
C109053 MRD512A 512MB Registered DDR DIMM
C109767 CP710-AB Central Processing Unit
C111134 CP816-AC Central Processing Unit
CS7110002 Flatpack2 powercore
CS7276404 XXP 1710-2170/1710-2170 65/65 19/19 AT
E35746.03 PIM1 MODULE, 21X E1
E35792.03 EMAP MODULE, 4X 10/100T, 2X SFP ETH
S3118-H631-B210 BSTU desktop 1-pair (1x G.703/RJ45 + dat
S3118-K332-A210 STU2-TISCHGERAET OHNE FERNSPEISUNG
S42024-L5446-A1 FAN ASSEMBLY HIT 7035
T53015.12 Antenna 15, 120cm FLEXIHOPPER
T54066.01 FlexiHopper 4E1 26 A LO 1008MHz RoHS
T54068.08 FlexiHopper 4E1 38 D HI 1260MHz
T55050.01 Alignment Unit, 30/60 FLEXIHOPPER
T55065.02 FlexiHopper 23 B LO 1232MHz
T55074.15 Antenna 18, 120cm FLEXIHOPPER
35973 CLAB-S 3.5-0 EPROM (pair)
35982 Cable VDU S-FTP D2
42720 ODU HSB2+0 Coupler 13 GHz
42727 Supervisory module
42848 ODU 13GHz 266MHz subband 2 High
43567 ODU HSB2+0 Coupler 18GHz
43583 ODU 18GHz subband 2 High
53740 MCP18-B replacing set for MCPC2-A
066971A UNIT COOLING FAN MODULE
072515A INTERFACE MODULE SP
082849A CORE ASSEMBLY WITH 3 FSPA FOR FSMB
083180A FAN PLATE ASSEMBLY
467612A VXTA TRANSMISSION UNIT FXC E1 75 OHM
467833A WCGA WIDEBAND COMBINER,GSM900
467937A HETA CABINET HEATER UNIT
468094A OBKA BRIDGE KIT
468686A ATCA INTERNAL ANTENNA FEEDER KIT
469111A UUHA SYNCHRONIZATION CABLE SET
470139A FPMA FLEXI POWER MODULE
470141A FPBA FLEXI POWER BATTERY SUBMODULE
470149A FMFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALL/POLE
470225A ACFE AC FILTER ENHANCED FOR IDCx/ODCx
470239A FMCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK
470247A FIEA Interface PDH E1 Asymmetric mod.
470248A FIPA Interface PDH E1/T1/JT1 SYMM MOD
470311A FTCH OD CABLE LC SM 1310 15M
470315A EMTA EDGE MECHANICAL 2U UNIT
471007B FIFA 2xFlexbus TRS interface
471391A FTCJ OD CABLE TNC-F/0-TNC-M/0 50ohm 2.5M
471408A FTCR OD Cable RJ45 CAT5E 15m
471464A EBCA BBU ALARM CABLE 2M
471713A FTCV OD CABLE RJ48C 120ohm 30M
471719A FIYA Abis over IP Ethernet and E1 coax
471880A FOSC Optical SFP 1000Base-LX 1310nm SM
472081A FTNA IUB Adapter for NB Cabinet
AS5BBTRX-13 TRDU2X60-AWS 9900 WNG LTE Radio TRDU2X60-AWS 9900 WNG LTE Radio
AS5BBTRX-22 3JR53349AA PCS RRH 4x30W LTE Radio AS5BBTRX-22 3JR53349AA PCS RRH 4x30W LTE Radio
NOKIA Wireless for sale

Ericsson & Nokia for sale

Ericsson & Nokia for sale
sales@1com.com
AD4846-03 FAN TRAY MODEL 041 02825
ALR-3 ALR-3 SUPERVISOR CARD
AM101328AA ADR IC1.1
ANT-F5X-28FP Subsciber Antenna 5.15 6.0 Ghz
API-201-98120B ACBEL RECTIFIER
AS/5146 DMD20 DC PWR SUPPLY
AT0052420 WINLINK 1000 ODU/F54/HP/INT
AT0054420 WINILINK 1000 ODU/F54/HP/EXT
AT0062849 WINLINK 1000 DC-PoE
AT0062921 WINLINK 1000 IDU-EO
AT0062923 WINLINK 1000 IDU-EO
AT0065163 WINLINK 1000 IDU-RE/E1
AT0098223 WINLINK 1000 ACCESS PRO/F58/FFC/INT
AT0098229 WINLINK 1000 PRO/F58/FCC/INT
BDF599030/3 AMM 6P C
BFD101 011/21 MINI-LINK BAS
BFD10190/21 MINI-LINK BAS
BFD50906/3 FAN UNIT
BFD50909/1 ERICSSON FAN UNIT
BFD50914/1 FAN UNIT (FAU1)
BFD599028/1 SUBRACK(AMM 20P)
BFD599030/1 SUBRACK(AMM 6P)
BFD599030/2 SUBRACK(AMM 6PB)
BFD599030/3 SUBRACK(AMM 6P C)
BFD599030/4 SUBRACK(AMM 6PD)
BFL510107/1 SUBRACK(AMM 2U-3, MLE)
BFL90130/2 SUBRACK 2U WO FRONT PANEL
BFY1130433 DUMMY UNIT
BK650-AS UPS INVERTER
BKV17550/1 FAN UNIT MLE
BT-M2-01 WIDEBAND BIAS TEE
BTMONP10 Printed Cards
BZ2000102937 CONTROL ETHERNET STATION CLK
C03D30-00021 CIRCUIT BOARD C90000-98551
C08825 CL2TG-S Clock and Tone Generator 2
C08826 CL3TG Card
C08839 CLAB-S Clock and Alarm Buffer
C08853 SWCSM-S Switch Control and Switching Mem
C08854 SWSPS-S Switch Serial-Parallel-Serial Co
C08860 PSCI-S Card
C08938 CC3C-A Common Computer Cartridge 3
C08953 PCS6-A Card
C08986 TSS3
C100580 SF10 ATM Switch Fabric Plug-in Unit 10 G
C100600 FTRB Fan Tray
C100610 NI4S1-B Card
C100720 HDPU-A Card
C100744 LASWC-A Lan Switch Cartridge
C100880 EHAT External Hardware Alarm Terminal
C101160 IPFGE IP Network Interface Fast/Gbit Eth
C101810 ODPU-A Card
C102750 CPLC18 Cabling Panel for LC-LC Adapters,
C103491 IW1S1 Interworking Unit 1 x STM-1/STS-3
C103780 SW1C-B Switching Cartridge 1
C104095 SHIM4T Filler Plate 4T
C104222 CLOC-B Clock and Synchronization Cartrid
C104250 CLAC-B Clock and Alarm Cartridge
C104270 ET5C-B Exchange Terminal Cartridge 5
C104300 ET4C-B Exchange Terminal Cartridge 4
C104594 CPGO Cabling Panel with Grounding Outlet
C104640 DC3C-A Dual Computer Cartridge 3
C104965 MBIF-CR Message Bus Interface
C105007 AS7-C Card
C105324 D4PU-A Dummy 4 Plug-in Unit
C105546 CDSP-C Configurable Dynamic SP Platform
C108280 PDFU-B Power Distribution and Fuse Unit
C108427 ESA24 Ethernet Switch for ATM with 24 Po
C108434 SWSE-A Switch and Service Unit
C108449 SRA1-B ATM Subrack, Type 1
C108488 A CP8 16-A Card
C108488.E4D CP816-A
C108569 SW10C-A Switching Cartridge for 1024 PCM
C108885 ESB26 Card
C109045.B1C CDSP-D
C109047 AL2S-D AAL2 Switching Unit
C109053 MRD512A 512MB Registered DDR DIMM
C109093 CCP18-A Control Computer with Pentium M
C109235 ESB14-A Ethernet Switch for B-series
C109365 SW256B Switching Network for 256 PCMs
C109447 MX1G6 1.6 Gbit s ATM Multiplexer
C109451 NP2GE interface PIU 2 x 1000Base T TX
C109452 NP8S1 interface PIU 8 x STM-1 2xSTM-4
C109453 SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109471 PSC6-C Power Supply for Cartridge
C109472 PD30 Power Distribution Unit 30A
C109474 ETS2 Exchange Terminal for 2xSTM-1/OC-3
C109494 IOCP-E Central Processing Unit
C109500 IW16P1A CARD
C109519 ET16 Exchange Terminal for 16xE1/T1
C109558 GIPMC-A Gigabit Ethernet and IPSec PMC
C109577 CPI1-B Central Process Unit Intel Proc
C109580 FTRB-A Fan Tray
C109700 MX622-D ATM Multiplexer 622 Mbit/s
C109702 IW1S1A Interworking unit 1xSTM1-1/STS-3
C109730 FTRA-B Fan Tray
C109732 HDF1-C Hard Disk Blade Fiber Channel
C109747 EXAU-A External Alarm Unit
C109822 CPETC-E Connector Panel for ET 75 Coax
C109941 HDS-B Hard Disk SCSI variant B
C109973 BISFA Back Interface card for SFP
C109974 BISFB Back Interface card for SFP
C109975 BISFC Back Interface card for SFP
C109976 BISFD Back Interface card for SFP
C109979 SRA3 ATM Subrack Type 3
C110068 MRD2GBM Registered DDR DIMM 2GB
C110076 SCP216 Side Plate
C110156 DC3C-B Dual Computer Cartridge 3
C110306 ET2E-TB Exchange Terminal
C110468 PLUG IN UNIT
C110468.B1C SF20H
C110539 CC3C-B Common Computer Cartridge 3
C110547 MCP18-B Management Comp with PM 1.8GHz
C110568 SRBI-C Subrack for Back Interface
C110576 ADPEM-A ATCA DC Power Entry Module
C110598 HDSAM-A Hard Disk Carrier AMC
C110629 PCU2-E 2nd Generation Packet Control Uni
C110638 AFAMO-A ATCA Fan Module
C110640 IOCP-EA Central Processing Unit
C110791 AS7-D Preprocessor Unit for Multi Signal
C110911 MX1G6-A 1.6 Gbit/s ATM Multiplexer
C110926 NP2GE-A interface PIU 2x1000Base-TXor LX
C110997 SHALD-A Shelf Alarm Display
C110998 SHALP-A Shelf Alarm Panel
C111008 ADPDU-A ATCA DC Power Distribution Unit
C111034 CCP18-C Control Computer with Pentium
C111134 CP816-AC Pentium M Central Processing
C111148 DCAR1-A DX200 AMC Carrier 1
C111169 SWPRO-C Switch Processor-C
C111178 PSC6-AB Power Supply for CPU and Adapter
C111178A PSC6-A
C111179 PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111180 PSC6-D Power Supply for CPU and adapters
C111193 ETIP1-A Exchange Terminal for IP Transmi
C111250 HWAT-B Hardware Alarm Terminal
C111417 ESA40-A Ethernet Switch for ATM with 40
C111434 BC1C-B Computer Cartridge 1
C111459 SGC1C-A GSW and General tdm Cartridge 1
C111462 CL3TG-UA Clock and Tone Generator
C111574 TSS3-A Timing/Synchronization SDH Strat
C111692 MRD512B 512MB registered DDR DIMM
C111825 ESB24-D Ethernet Switch for B-series
C111970 CPRT4-A CPU Blade RTM
C111974 HBRT3-A ATCA Hub Blade RTM
C112074 CPRT4-B CPU Blade RTM
C112388 PDFU-C Power Distribution and Fuse Unit
C44227 CPRS-A Connector Panel for RS-232
C46227-001 458R00035 TELIGENT AB SERVER
C71560 CPETS Connector Panel for ET RJ45
C71700 TBUF Timing Buffer
C71700.C2 TBUF BOARD
C72540 CPV24 Connector Panel for V.24 Interface
C73384 SHIM25 Filler Plate 25
C74990 MBIF-C Message Bus Interface
CA06550-B100 HDU35C-1
CA06550-B18300NT HARD DISK
CC109131612 Tyco Rectifier-NP2500UAC-CTNG
CC109137056 Tyco Rectifier-NP2500UAC-CR
CDM6250-628 CDM-625 SATELLITE MODEM
CMR-5970 DVB S2 RECEIVER
CMR-5975 DIGICAST MEDIA ROUTER
CPA250-4530G AC-DC CONVERTER
CPU001-460-4002-501 G CPU001
CPU-3 CPU-3
CR53LPUF0 NE40 LPUF board
CS7222311 Diplexer 470-960/1700-2700 double unit
CS72761.09 KATHREIN ANTENNA
CS7278001.02.. (blank)
D0004205 PSC 1000
D0004252 Single backplane – Rectifier Accessory
D0004263 PSC 1000
D0005781 INVERTER DCI 48V – 3000VA INT
D0005783 STS 20000 DCI
D0005980 1.9600.710
D0020255 FE1800HE 48V/30A
D0020484 D 400 G 24-58/150 WBRUG
D0021237 CONTROL PANEL
D0030608 1.9510.724
D0031778 Shunt Card
D0100298 Single backplane – Rectifier Accessory
D0100400 SSW 230V-20 KVA INVERTER
D0100406 HW
D0100555 FI 3000VA (INVERTER)
D0104363 IMBUSD86
D0104424 UIM1
D0105128 GLEICHRICHTER FR48V-2000W-E
D0105129 FR 48V-2000 WE
D0106533 PSC 3 (ETHERNET)
D0117477 DPR 3500B-48
D-59494 ABB POWER SUPPIES GmbH
D63335-001 SAS EXPANDER UID
D8 E1 D8 E1 UNBAL
DE18326040 TA+POX/4MB POCKET ISDN
DMD20 Radyne DMD20 SATELLITE MODEM
DNC3000487 NPORT 5410 SERIAL DEVICE SEVER
DXC-8RM-PS/48 DPS CARD
DXC-M/8E1/U D8E1 CARD
E15R01574 TMA
EAH-07-0161-091 ODU 300, 07 GHz, TX LOW, HP
EAH-07-0161-092 ODU 300,7GHz
EAH-07-0161-101 ODU 300, 07 GHz TX LOW, HP
EAH-07-0161-102 ODU 300, 07 GHz, TX HIGH, HP
EAH-07-0161-111 ODU 300, 07 GHz, TX LOW, HP
EAH-07-0161-112 ODU 300, 07 GHz, TX HIGH, HP
EAH-07-0161-121 ODU 300,07GHZ,TX LOW, HP
EAH-07-0161-122 ODU 300,07GHZ,TX HIGH, HP
EAH-07-0161-201 ODU 300,7GHz
EAH-07-0161-202 ODU 300, 07 GHz, TX HIGH, HP
EAH-07-0161-221 ODU 300,7GHz
EAH-07-0196-021 ODU 300,07GHZ,T-R 0196MHZ,7107-7191MHZ,HP,TX LOW
EAH-08-0311-011 ODU 300, 08 GHz, TX LOW, HP
EAH-08-0311-012 ODU 300,8GHz
EAH-15-0420-011 ODU 15GHZ TX LOW HP
EAH-15-0420-012 ODU 300, 15GHz TX HIGH, HP
EAH-15-0420-021 ODU 300,15GHz
EAH-15-0420-022 ODU 300 15GHZ TX HIGH HP
EAH-23-1008-021 ODU 300, 23GHz, TX LOW, HP
EAH-23-1008-022 ODU 300, 23 GHz, TX HIGH, HP
EF3124 24-PORT 10/100 ETHERNET SWITCH
EK80-65N-0A0 20443 ELEMENT MANAGER
ELT242100.100 CONTROLLER SMARTPACK
ESD081204 PWR_2
ESI48I102AB DC BREAKER
ESR-48/30B AC/DC module
ESR-48/30D AC/DC module
ESR-48/30D A AC/DC module
ESR-48/30F E AC/DCDV2 MODULE
ESR-48/30F V2 AC/DCDV2 MODULE
EVL:241115.100 RECTM FLATPACK2 48V 2000W
EVL:242100.118 CONTROL UNIT SMARTPACK WEB/SNMP
EXD-152-001 DAC 1X1550,1XSTM1/OC3,SM OPTICAL
EXD-156-001 DAC 155oM (DAC 1x155oM IR DAC 155oM, 1XSTM1/OC3
EXD-160-001 ECLIPSE,DAC 16X,16XE1/DS1
EXD-180-002 DAC GE GIGABIT ETHERNET V2
EXD-181-001 DAC GE3 GIGABIT ETHERNET SWITCH CARD
EXD-252-001 DAC 2X1550, 2XSTM1/0C3, SM OPTICAL
EXE-002PTO INDOOR CHASSIS,2RU EXTENDED FAN 2RU
EXF-101 INUE,2RU FAN CARD
EXN-002 NCC CARD
EXN-002PTO NODE CONTROLLER CARD,SERIAL MGMT V2,INUE
EXR-600-001 RADIO ACCESS CARD
EXR-966-001 RAC 40,1XSTM-1/OC-3,128QAM XPIC
EXR-999-003 RAC 30 V3,4XE1/DS-1
EXS-001 NODE PROTECTION CARD
EXX-000-202 INTELLIGENT NODE UNIT
F371-0531-01 StorEdge 3510
F501-7231-01 SC:200
F501-7594-02 SC:200
FDC686FA.1 PMC CARD
FG6842 GPS SYSTEM FG6842
FLN010296 TRPA
FLN015025 D8UI
FLN021850 DMSI
FLT-1 FLT-1 POWER INPUT FILTER
FLV0021813 D8UW
FLV0060170 BGIS
FLV007131 D16I
FRUAC10-01 FRUAC
FSN-W1-MH-1 INTERREACH MAIN FUSION HUB
FSW-2218 FSW-2218 8-PORT 10/100MBPS SWITCH
FTRJ8519P1WNL FINISAR TRANCEIVER
FX2348ET Outback Inverter Charger
G2680M MDP-8MB-7A
G5720A OPT INTFC
G5725A TR DIST
G5726G CLK
G5727B OH INTFC
G5730 CTRL CARD
G5730D MIRCOWAVE EQUIPMENT-CTRL
G5733C DC-DC CONV
G5735A TR DIST
G5908 TRP-8G150MB7-900AB
G6583X TRP-7G8MB-2A
G7891 MDP-1500MB5T-3
G7892 MDP-150MBT7-1
G7894J PASOLINK MD UNIT
G7894L MD UNIT
G7895B SW UNIT
G7898A OPT INTFC
G7905 WS INTFC
G8003 MIU
G8223Z TRP-7G-1AA
GEO-0075-03-002 Tektronix LP-2000
GPS-OD GPS RECEIVER
H0091M MDP-8MB-12A
H0161M MDP-8MB-13A
H0161N MDP-17MB-4A
H0161P MDP-34MB-26C
H0163 MD UNIT
H0164J SW UNIT
H0165 RACK
H0331 TRP-15G-3A
H0348 TRP-7G-5A
H0738 TRP-7G-3A
H1312C MDP-80MB-2
H1313 MD UNIT
H1314 SW UNIT
H1543D WS INTC
H2930 MDP-150MB-1AA
HBLANK-VV HBLANK
HRS1159-9000 HRS1150-9000
HRY10201/3 MINI-LINK (MMU 34+2, SPARE)
HRY10202/3 MINI-LINK (MMU 2X8, SPARE)
HRY10203/3 MINI-LINK (MMU 4X2/8, SPARE)
HRY10205/3 MINI-LINK (SMU, SPARE)
HRY10206/3 MIN-ILINK(SMU,SPARE)
HRY10210/3 SWITCH MULIPLEXER(SMU SW 48V)
HRY10226/1 MMU 34+2/16
HRY10227/1 MINI-LINK MMU 2*8/16
HRY90102/1 EQUIPMENT (TRU ELECT. BOARD
HRY90102/2 EQUIPMENT (TRU EL./OPTIC. BOARD)
HRY90103/1 PLUG-IN UNIT (MMU 155/16)
HRY90103/2 EQUIPMENT(MMU BOARD 128 QAM)
HRY90109/1 PLUG-IN UNIT (SAU IP)
HTU-E1/PF RAD HTU-E1/E1L HDSL Termination Units
IGWMR1 IGWMR1
INO-C0825-3A OMNI-DIRECTIONAL INDOOR ANTENNA
INP-2 INP-2 INPUT CARD
INP-C0825-10A DIRECTIONA INDOOR ANTENNA
IPC6MNUDAA CISCO 3745 CPU
K18HW-GBE-RJ K18HW 1U PROBE 1UP-1505
K51-D0106896 NOTE LUND AB
LC-FC 30M OPTICAL FIBER CABLE
LNA-45DEG C-BAND LNA
M26421030015 MA-WA55-30RW 5.15-6.0 GHz
MAW3073FC SUN DRIVE TYPE: SUN 72G
MDP-150MB-1AA INDOOR UNIT
MDP-300MB-1AA INDOOR UNIT
MDP-34MB-26C NEC IDU SUBRACK
ME-3400-24TS-D V04 CISCO ME 3400
MEM-MSFC3-1GB SMART
MG000939 ET:SS7HDC
ML2437A ANRITSU ML2437A POWER METER
MODEL5000-EX DIGITAL POWER METRE
MPCBL0040N01Q ADVANCED TCA
MT4000 MCL MT4000
MT4012 MCL
MTU464 MTU 464 G.703 BALUN RACK
MX622-D NOKIA C109700A1F
MXK R4+1 MX1000 POWER MODULE
NII3000N-G PLL LNB
NK-074238-101 P-8C1L(002)(130) HUBCTL CARD;
NK-074864-101 MDTI P-8DOR(002)(130)-0.4.4 CARD
NM-1FE1CE1U CISCO 2600 SERIES
NTM20380/5 POWER CABLE
NWA-034274 TRP-7G-5B
NWA-034279 TRP-15G-5B (OUTDOOR UNIT)
NWA-042361-001 PASOLINK NEO TE CX2200
NWA-055267 IPASOLINK 200 INDOOR UNIT
NWA-055268 IPASOLINK INDOOR UNIT
NWA-055294 FAN-C
NWA-055298 MC-A4
NWA-058380 TRP-7G-1D
NWA-058385 TRP-15G-1D
NWA-061009 MC-M
NWA-061376 FAN-M
NWA-061379 TERM-M
NWA-063847 IPASOLINK INDOOR UNIT
ODU-0023 7 GHZ OUTDOOR UNIT
OM200-14 OM-20 OUTDOOR MODEM
OP-34/B/A/PD PDH Mux E1 ports.34Mbit
OPM 09 PS2
OUT-2 OUT-2
OUT-4 OUT-4
P01090 MO91 Magneto-optical Drive (9.1 GB)
P01098 WDW73 Hard Disk Drive 73GB
P01098.A2A WDW73
P01113 HDS14-A Hard Disk SAS 147 GB
P02028 SFPF2L SFP FC Transceiver, 2 Gbit/s LC
P02033 SFPCS Tranceiver Copper Short Range
P02037 SFPSM-A 1Gb SFP Single Mode 1310 nm LC
P1440A P300 SERIES SATELLITE MODEM
P20020R DSPK R1
P471395A.102 FSFB-Fiber Optic Products
P500 PARADISE DATACOM REDUNDANCY CONTROLLER
P594-3793-01 MEMORY SET
P-8B7F(002)(130) TINF
PA-2FE-TX 2 PORT FAST ETHERNET 100BASE TX PORT ADAPTER
PA-A3-8E1MA PTC 217-99-035
PA-MCX-8TE1-M= PA-MCX CARD
PAV PAV
PBKV17550/1 ERICSSON MINI LINK E FAN UNIT
PC02AD0AM0 CAREL SWITCH
PCA0019 D.E.S
PD-10 SATELLITE MODEM
PD25 PARADISE DATACOM
PDM-001B Power Distribution Management Unit
PFDE03019D2 AFBR-57J5APZ
PL/9579-1 Redundant Modem Inteface (RMI)
PRPMR10206/2 TRAFFIC CABLE WITH CONNECTOR
PS1065 IDU
PWPQAURAAB GALAXY VECTOR CONTROLLER
PWR-2 POWER SUPPLY -48V
PWR-RPS2300 V01 CISCO REDUNDANT POWER SYSTEM 2300
PZ11314 PWRX
PZ17129 AHIE 9235
PZ18116 D8UR
R0JR2081304/10 MMU2 C
RCU108 RCU 108 REDUNDANCY CONTROL
RCU20 RADYNE COMSTREAM REDUNDANCY CONTROL UNIT
RDT:AT-D210020 Dual STM-1/OC3 SM IR OPT SC CR with TMM
RDT:IF-B756110 hiD3140HD 63 port E1/T1 75ohm PM
RDT:IF-R450750 PM:BT
ROJ 2081301/1 MMU2B
ROJ 2081304/10 MMU2 C
ROJ1192342/1 LTU 32/1
ROJ20424/1 POU C-AAS
ROJ207108/2 SNI-E1
ROJ207109/2 PSU R-AAS
ROJ207211/1 MINI-LINK BAS
ROJ207212/1 ET 155 SC CARD
ROJ2081301/1 PLUG-IN UNIT(MMU2 B 4-34)
ROJ2081301/3 PLUG-IN UNIT(MMU2 B 4-8)
ROJ2081304/1 PLUG-IN UNIT(MMU2 C 4-64)
ROJ2081304/10 PLUG-IN UNIT(MMU2 C)
ROJ2081304/3 PLUG-IN UNIT (MMU2 C 4-16)
ROJ2081305/1 PRINTED BOARD ASSEMB (MMU2 D)
ROJ2081308/1 MMU2 H
ROJ208357/1 PLUG-IN UNIT (MMU2 E 155)
ROJ208357/2 PLUG-IN UNIT (MMU2 F 155)
ROJ211005/1 LTU 3 12X1
ROJR 208006/1 NPU1B
ROJR 211005/1 LTU 12/1
ROJR 219011/1 FAU2
ROJR208001/1 NPU 8×2 (for AMM6p, 20p) Spare part for MINI-LINK TN
ROJR208002/1 LTU 16 * 2
ROJR208002/3 LTU 16/1
ROJR208003/1 LTU 155/eo
ROJR208003/2 LTU for AMM 20p/6p with electrical STM-1 interface
ROJR208006/1 NPU 1B
ROJR208008/1 ETU2
ROJR211001/1 PLUG-IN UNIT
ROJR211004/1 PLUG-IN UNIT(NPU3)
ROJR211005/1 LTU 12/1
ROJR211006/1 NPU3 B
ROJR211007/1 ETU3
ROJR219011/1 FAU 2
ROJR219012/1 Power Filter Unit for AMM 6p
ROJR219014/1 PFU3B
RPM5176906/01 CABLE WITH CONNECTOR
RSC-1200 VERTEX RSI 1.2 REDUNDANCY CONTROLLER
RSM-8 Remote Site Manager
S30050-B5681-X100 FAN
S30050-B5681-X101 EWSD BLOWER/FAN
S30050-B5886-X WECHSELRICHTER
S30050-K5619-L M:DCCCL
S30050-Q5619-A200 M:DCCDA
S30050-Q5619-R M:DCCCR
S30050-Q5619-R100 M:DCCMR
S30050-Q5619-S M:DCCCS
S30050-Q5862-C M:DCCDC
S30050-Q6124-X M:PSAG
S30122-U1004-X GPS SYSTEM FG6841G51
S30122-U1012-X M:MCP
S30122-U1023-X M:LIC:E1/T1:CFR
S30122-U1029-X LIC:ETH10/100
S30122-U1031-X M:LIC:D-STM1
S30122-U1057-X M:PSU
S30122-U1065-X CATALYST SWITCH 2900 XL
S30122-U413-X 3266 DATA MODEM
S30122-U563-X100 MOD-DRIVE
S30122-U563-X400 MOD-DRIVE
S30122-U648-X100 RCDA:GPS
S30122-U650-X AMPLA:ANT
S30804-B2820-X100 F:SCE
S30807-U2594-X300 MDD
S30807-U2594-X400 MDD
S30807-U2617-X M:MODE
S30807-U2620-X FANTRAY
S30807-U2628-X MDDE
S30807-U2635-X M:MDDE
S30807-U2637-X MDD
S30807-U2638-X MDDE
S30810-Q0761-X1 T/RM:SYPC
S30810-Q0913-X CRMR2
S30810-Q0931-X CPACV
S30810-Q0931-Xmi SPAC
S30810Q0932X00113VR07 M:CPCC
S30810-Q0933-X M:CPCC
S30810-Q0934-X CPCIA
S30810-Q0935-X M:CPCIB
S30810-Q0936-X IOCIF
S30810-Q0938-X CCGD
S30810-Q0939-X DARB
S30810-Q0940-X M:PIOAT
S30810-Q0941-X N/A
S30810-Q0945-X M:BCLK
S30810-Q0946-X M:BCTI
S30810-Q0947-X M:NIAD
S30810-Q0948-X M:CMB
S30810-Q0949-X M:BBFR
S30810-Q0950-X CARB
S30810-Q0954-X I0PMB
S30810-Q0960-X M:CM4A
S30810-Q0961-X M:CNU:MP
S30810-Q0963-X100 M:CMU2C
S30810-Q0975-X M:IKDTD
S30810-Q1016-X1 M:SIPA
S30810-Q1016-X6 M:SIPA
S30810-Q1017-X1 M:MH:SIMP
S30810-Q1017-X6 M:MH:SIMP
S30810-Q1022-X M:MUXS
S30810-Q1023-X SILT D Cards
S30810-Q1023-X4 M:SILTD
S30810-Q1024-X101 M:SILT C
S30810-Q1024-X102 M:SILTC
S30810-Q1071-X301 M:IOPC
S30810-Q1072-X1 M:MDM
S30810-Q1073-X1 M:T/RC
S30810-Q1073-X101 M:T/RC
S30810-Q1074-X M:CG/MUX
S30810-Q1088-X200 M:MUH
S30810-Q1088-X600 M:MUH
S30810-Q1088-X800 M:MUH
S30810-Q1105-X S30810-Q1105-X
S30810-Q1105-X10 M:RM:CTC
S30810-Q1114-X2 M:LCUB
S30810-Q1114-X202 M:LCUB
S30810-Q1115-X101 M:LAUB
S30810-Q1115-X102 M:LAUB
S30810-Q1117-X1 M:MUXMA
S30810-Q1118-X M:MUXMB
S30810-Q1141-X101 M:PMUA
S30810-Q1179-X1 M:PMU:SIMP
S30810-Q1180-X1 M:PMU:CPI
S30810-Q1181-X M:MU:CPI
S30810-Q1184-X1 M:GSL
S30810-Q1185-X201 M:CGSM
S30810-Q1186-X S30810-Q1186-X
S30810-Q1187-X M:LISB
S30810-Q1188-X M:SSM8B
S30810-Q1189-X M:SSM16B
S30810-Q1190-X1 M:SGCB
S30810-Q1191-X M:CLB
S30810-Q1251-X1 M:PEX
S30810-Q1251-X101 M:PEX
S30810-Q1252-X1 M:BCM
S30810-Q1253-X M:PIA
S30810-Q1254-X M:MTI
S30810-Q1255-X00 CMYC
S30810-Q1255-X1 M:CMYC
S30810-Q1256-X400 M:CMYM
S30810-Q1257-X1 M:IOP:UNI
S30810-Q1290-X203 M:TOGC
S30810-Q1321-X M:BD
S30810-Q1339-X401 M:GPLSD
S30810-Q1340-X GSM YDC
S30810-Q1346-X1 M:DIU120A
S30810-Q144-X IWE:HS3
S30810-Q1467-X DEC120
S30810-Q1467-X1 M:DEC120
S30810-Q1493-X1 M:DLUS30A
S30810-Q1493-X1-11/04 8LUS 30A CARD
S30810-Q1494-X1 M:DLUS:LDIA
S30810-Q4193-X DLUS
S30810-Q758-X2 M:COM:SYPC
S30810-Q762-X M:IOC:SYPC
S30810-Q782-X M:IOC:CPI
S30810-Q837-X M:SMXC
S30810-Q876-X1 M:DIU30D
S30810-Q887-X1 M:CCGB
S30810-Q887-X102 M:CCGB
S30810-Q888-X1 M:CCG10A
S30810-Q888-X11 M:CCG13A
S30810-Q930-X11 M:CPEX
S30810-Q954-X M:IOPMB
S30810-Q954-X201 IOP MB
S30810-Q956-X1 M:IOPTA
S30810-Q959-X1 M:CMYD
S30810-Q977-X1 M:IF:MTD
S30813-Q104-X M:AMUX
S30813-Q144-X M:IWE-HS
S30813-Q144-X302 M:IWE-HS
S30813-Q145-X1 M:ACCG
S30813-Q146-X101 M:CCGES
S30813-Q150-X74 M:IOP:AUC2
S30813-Q165-X1 M:OCE:N
S30813-Q190-X1 M:VPU:N
S30813-Q202-X80 M:MPUD
S30813-Q202-X801 M:MPUD
S30813-Q208-X800 M:MPUD
S30813-Q208-X801 M:MPUD
S30813-Q2207-X COSA4P12V1
S30813-Q224-X M:CMYE
S30813-Q242-X101 M:PEXE
S30813-Q242-X102 M:PEXE
S30813-Q243-X101 M:PEXE
S30813-Q244-X401 M:CMYE
S30813-Q245-X100 M:CONE
S30813-Q263-X M:LILE
S30813-Q264-X M:OFC
S30813-Q264-X200 M:OFC
S30813-Q267-X1 M:ATCO
S30813-Q272-X801 MPUE
S30813-Q277-A1 M:GPPYF
S30813-Q277-A201 M:GPPYG
S30813-Q277-A291 M:GPPYG
S30813-Q277-A591 GPPYH
S30813-Q277-X GPPYG
S30813-Q277-X201 GPPYH BOARD
S30813-Q27-A1 M:GPNYC
S30813-Q27-A691 GPNYE
S30813-Q27-X600 GPNYE CARD
S30813-Q280-X M:SNOPT
S30813-Q280-X100 M:SNOPT
S30813-Q280-X200 M:SNOPT
S30813-Q28-A201 M:GPNLD
S30813-Q31-X1 M:COUC
S30813-Q328-X1 DEC 480
S30813-Q330-X74 CN+T
S30813-Q336-X1 M:IOPUNI2
S30813-Q54-X2 M:MBDA
S30813-Q55-X1 M:MBDC
S30813-Q55-X5 M:MBDC
S30813-Q56-X1 M:MBDCG
S30813-Q57-X201 M:MBDH
S30813-Q57-X203 M:MBDH
S30813-Q64-X M:FOTX
S30813-Q70-X LILD MODULE
S30813-Q71-X1 M:MUXC
S30813-Q71-X2 M:MUXC
S30813-Q72-X MATM X1/X
S30813-Q72-X1 M:MATM
S30813-Q73-X1 M:MATC
S30813-Q74-X M:OML
S30813-Q97-X1 M:MH
S3081-U423-X4 J4012
S30861-0500-X100-10 M:SMACV3 CARD
S30861-B2006-X10 B16-3
S30861-B2024-X F:CU-BPV3
S30861-B2024-X10 BOARD
S30861-B2028-X10 S30861-B2028-X10
S30861-D2014-X POWER SUPPLY SHELF
S30861-K2022-X COBA BLANK PANEL
S30861-K2023-X CP:AC/DCV1
S30861-Q1467-X1 BOST
S30861-Q1493-X1 DLUS30A
S30861-Q2014-X COBA2P8
S30861-Q2015-X COSA6P16V1
S30861-Q2051-X OVPTV2
S30861-Q2052-X ACTPV2
S30861-Q2053-X M:ACTAV2
S30861-Q2054-X Electronic Component Card: M:OVTPKOAX
S30861-Q2087-X M:COBAMV1
S30861-Q2104-X-041 M:OVPTCOAXMV1
S30861-Q2119-X COBAV1
S30861-Q2128-X DCBCTRLV3
S30861-Q2150-X COBA2P8V2
S30861-Q2189-X M:AB/SCONV1 CONVERTER
S30861-Q2206-X COBA4P12V1
S30861-Q2207-X M:C0SA4P12V1
S30861-Q2209-X COSA6P16V2
S30861-Q2210-X M:COREEXTv1 Bridging Panel Coba/Cosa
S30861-Q2228-X MODEL: COREXV1
S30861-Q2230-X M:EPWRSTDHPV3
S30861-Q2267-X M:ACTC4V1
S30861-Q2281-X COBA4P12V2
S30861-Q330-X M:BBSIG44
S30861-Q330-X101 BBSIG44
S30861-Q350-X ATEA
S30861-Q351-X M:MSCI
S30861-Q351-X1 M:MSCI
S30861-Q352-X M:BSCIV3
S30861-Q361-X301 M:TDPCV4
S30861-Q362 M:MEMT
S30861-Q362-X M:MEMT Card
S30861-Q362-X100 MEMT
S30861-Q362-X100-02/01 MEMT
S30861-Q363-X201 M:IXLTV4
S30861-Q365-X100 M:ME2M CARD
S30861-Q366-X M:UBEX Card
S30861-Q366-X100 M:UBEX
S30861-Q368-X M:PPLDV2
S30861-Q368-X1 M:PPLDV2
S30861-Q368-X101 Model:PPLDV3
S30861-Q369-X M:PPCCV2
S30861-Q369-X101 M:PPCCV3
S30861-Q370-X M:PLLHV2 Card
S30861-Q370-X201 MODEL: PLLHV2
S30861-Q371-X SN16
S30861-Q371-X-02/01 M:SN16
S30861-Q372-X M:QTLP
S30861-Q4052-X M:ACTAFV1
S30861-Q4088-X M:ACTPV3
S30861-Q413-X TRACV5
S30861-Q413-X1 M:TRACV5
S30861-Q414-X1 M:QTLPV2 / BSC LINK INTERFACE
S30861-Q4155-X Digital Radio Interface Card
S30861-Q415-X M:BSCIV4
S30861-Q415-X1 BSCIV4
S30861-Q416-X M:MSCIV2
S30861-Q416-X1 MSCi V2
S30861-Q4191-X CHC96FV2 CARD
S30861-Q4197-X DRIC24S24DEFV2
S30861-Q427-X M:PPCU
S30861-Q427-X1 PPCU
S30861-Q429-X M:TDPCV6
S30861-Q429-X1 M:TDPCV6
S30861-Q441-X1 M:MPCCV6
S30861-Q444-X M:IXLTV6
S30861-Q444-X1 IXLTV6
S30861-Q445-X PWRSV3
S30861-Q445-X-4/01 PWRSV3
S30861-Q462-X M:PPXXV1 Card
S30861-Q463-X M:SNAPV1 Card
S30861-Q465-X M:STLPV1 Card
S30861-Q466-X M:PWRSV4
S30861-Q467-X IXLTV7 Card
S30861-Q468-X MPCCV7
S30861-Q474-X M:OVPCV1 CONNECTOR
S30861-Q475-X TRACV7
S30861-Q479-X M:CPEXV1 Card
S30861-Q483-X100 M:LIETV1
S30861-Q483-X100-M2 M:LIETV1
S30861-Q486-X M:PPXXV2 Card
S30861-Q492-X M:IOLI75V1
S30861-Q492-X-F2 M:I0LI75V1
S30861-Q493-X M:SAPV1
S30861-Q494-X M:MPCCV9 Card
S30861-Q495-X M:TDPCV9 Card
S30861-Q497-X M:PEM
S30861-Q498-X M:ACFC
S30861-Q499-X W-WARP
S30861-Q499-X100 M:WARP
S30861-Q500-X M-SMACV3
S30861-Q500-X100 M:SMACV3
S30861-Q502-X SLIMV1
S30861-Q503-X M:T-REXV1
S30861-Q504-X M:GEAR
S30861-Q504-X-13 M:GEAR
S30861-Q505-X M:eIOSMV3
S30861-Q505-X-09/01 M:eIOSMV3
S30861-Q506-X M:ESMCV1
S30861-Q507-X BSC Interface Version 6
S30861-Q508-X MSC IV 6
S30861-Q509-X-05/01 M:SLIM-BBV1
S30861-Q511-X M-WARP-L
S30861-Q511-X100 M:WARP-L
S30861-Q511-X100-D2 M:WARP-L
S30861-U2008-X ACDCV1
S30861-U2050-X TMAGV1
S30861-U2079-X ACTMV2
S30861-U2081-X HEX
S30861-U2089-X CUGV3
S30861-U2090-X CUGV4
S30861-U2090-X-06/01 CUG
S30861-U2090-X-08/01 CUG
S30861-U2092-X CUDV4
S30861-U2095-X DUAMCO2GV3
S30861-U2095-X-09/01 DUAMCOG
S30861-U2099-X DUAMCO4GV3
S30861-U2103-X DUAMCO2GV4
S30861-U2107-X DUAMCO4GV4
S30861-U2123-X DUAMCO8GV1
S30861-U2128-X M:DCBTRLV3
S30861-U2151-X FANUNITV3
S30861-U2153-X BATTERYMV1
S30861-U2153-X-081 BATTERYMV1
S30861-U2156-X ACPSCV1
S30861-U2181-X BS82, DCULGRGV1
S30861-U2189-X-031 FANMV1
S30861-U2229-X-031 HEATER220V1
S30861-U2240-X FANV5
S30861-U2306-X DUAMCO4PSV1
S30861-U2325-X ECUGV3
S30861-U2329-X GCUGV2
S30861-U2329-X-06/01 GCUG
S30861-U2329-X-07/01 GCUG
S30861-U2330-X GCUDV2
S30861-U2330-X-08/01 GCUD
S30861-U2339-X BCOMDV1
S30861-U2348-X BS82, ACPSCV2
S30861-U2367-X Heater-2v1
S30861-U2388-X ECUDHPV3
S30861-U2388-X-08/01 ECUD
S30861-U2388-X-13/01 ECUDHPV3
S30861-U2390-X DCBCTRLM-2V1
S30861-U2392-X FDUAMCOEGV1
S30861-U2393-X FDUAMCODV1
S30861-U2393-X-03/01 FDUAMCOD
S30861-U2400-X ECUGV3A
S30861-U2400-X-05/01 ECUG
S30861-U2401-X ECUDHPV3A
S30861-U2401-X-06/01 ECUD
S30861-U2401-X-09/01 ECUD
S30861-U2406-X FCUGV1
S30861-U2407-X FCUD
S30861-U2407-X-09/01 FCUD
S30861-U2410-X FDUAMCOEGV2
S30861-U2411-X FDUAMCODV2
S30861-U2411-X-K1/01 FDUAMCOD
S30861-U2414-X COAMCO8G8V1
S30861-U2415-X COAMCO
S30861-U2416-X COAMCO8G8V2
S30861-U2416-X-07/01 COAMCO8G8V2
S30861-U2417-X COAMCO8DPV2 TRX
S30861-U2419-X AC/DCM-2V2
S30861-U2420-X STEMAEGV1 ANTENNA
S30861-U2435-X FDUAMCOEGV3
S30861-U2436-X FDUAMCODV3
S30861-U2450-X STMAEGV2 ANTENNA
S30861-U2459-X DCBCTRLM2V2
S30861-U2463-X FANV6
S30861-U2464-X AC/DCM-2V3
S30861-U2483-X AC/DC2V4
S30861-U2496-X HYBRID4DPV1
S30861-U2501-X MFDUAMCOEGV2
S30861-U2501-X-07/01 MFDUAMCOG
S30861-U2502-X MFDUAMCODV2
S30861-U2502-X-08/01 MFDUAMCOD
S30861-U2502-X-09/01 MFDUAMCOD
S30861-U2505-X HYBRID
S30861-U2506-X HYBIRD GSM 1800
S30861-U2512-X DC and Battery Controllerfor Emicro
S30861-U2526-X COAMCO8G8V6
S30861-U2527-X S30861-U2527-X
S30861-U2555-X M:ACTM24V1 CARD
S30861-U4013-X1 M:A2SC
S30861-U4102-X AC/DCV1
S30861-U4103-X DCBCTRLDV1
S30861-U4122-X CHCFV2
S30861-U4160-X DUAMCORETF V1
S30861-U4162-X DUAMCORETF V3
S30861-U4233-X Combined Amp Trans 20W
S30861-U423-X DK40V2
S30861-U423-X4 DK40
S30861-U4257-X PSUFV1
S30861-U4266-X CAT40-4-8F V1
S30861-U426-X FAN
S30861-U4296-X S30861-U4296-X
S30861-U4300-X DUAMCODFV8
S30861-U4304-X AC/DCDV2
S30861-U4307-X OPEXAL10V1
S30861-U4317-X DCBCTRLDV3
S30861-U4329-X SDTMARETFV1 KATHREIN ANTENNA
S30861-U723-X FANBV1
S30861-U727-X-05/01 FANEBV1
S30940-U16-X AMC:HDD80
S30940-U16-X1 AMC:HDD80
S30940-U20-X AMC:FP
S30-U2557-X MP:CP113C
S32006-Q1014-X1 LIC:2A
S32006-Q1018-X M:LIC:155A
S32006-Q1018-X1 LIC155A
S32006-Q1019-X M:AMXE
S32006-Q1019-X1 AMXE
S32006-Q1019-X101 M:AMXE
S32006-Q1022-X403 M:ACCG
S32006-Q1028-X MOD
S32006-Q1032-X1 M:GMX:E
S32006-Q1034-X1 M:ASMG16/16
S32006-Q1065-X1 ALIB
S32006-Q1065-X101 M:ALIB
S32006-Q1078-X M:MOD
S32006-Q1126-X1 M:LIC:2A-P
S32006-Q1137-X401 LIC155EP
S32006-Q1147-X1 ASMX
S32006-Q1147-X101 M:ASMX
S32006-Q1148-X201 LIC TSE CARD
S32006-Q1158-X M:ACCG:A-P
S32006-Q1158-X101 M:ACCG:A-P
S32006-Q1161-X M:ACCG
S32006-Q1161-X1 ACCG
S32006-Q2034-X301 M:MSB-M
S32006-Q2037-X303 M:IWE:HS3
S32007-U102-X200 FAN BOX
S32007-U107-X100 MDD
S32007-U107-X200 MDD
S42024-A1866-A1 COSU, SUPERVISION UNIT
S42024-A1866-B1 SUPERVISION UNIT COSU
S42024-A252-A1 ECHOKOMPENSATOR
SANMA90619 SANMINA – SCI
SFC6400A0-17 SFC6400AC UP CONVERTER
SG4-62 4Gbps Multi-rate Fibre Channel
SGS-SGCC-200-10G SG CONTROLLER (SGCC) BLADE
SL80173WP 3 dBI Tri Band Panel
SM2-1396 WAVE GUDIE SWITCH
SM3-1397 WAVE GUDIE SWITCH
SPW-1 DC/DC 48/12V 6W
SR620 UNIVERSAL TIME INTERVAL COUNTER
SYLN6047 RC,(KW-WSMU) – SYS MGMT U – USC,F/G
SYLN6048 CHANNEL/IF CONVERTER,(KW-WSIU)-SYSTEM IN
SYLN6049 CPLR,(KW-WHSC)-HOT-SWAP&CONTROL UNIT-USC
SYLN6054 CHANNEL/IF CONVERTER,(KW-WBFI)-BACKINSER
SYLN6055 RC,(KW-WMGC)-MEDIA GW CTRL UNIT-USC,F/G
SYLN6100 RC,ROHS,(KW-MCMB)-BACKCONN MAINTAINUNIT-
SYLN6103 RC,ROHS (KW-MS2L)-SDH FBR I/F BOARD-MGW,
SYLN6115 CHANNEL/IF CONVERTER,ROHS (KW-MA4L)-4POR
TE-C31/K900 CISCO 7200 SERIES
TPS1010001A DPR 1600B-48
TPS1010001B DPR 1600B-48
TPS1010002A DPR 2400B-48
TPS1010007 DPR 3500B-48 (RECTIFIER)
TPS1020005B PSC 3 DELTA
TPS1020005C PSC 3 DELTA
TPS1030001A API 1500A-230
TRP-15G-3A 15GHz NEC OUTDOOR UNIT
TRP-15G-5A OUTDOOR UNIT
TRP-7G-3A PASOLINK NEO OUTDOOR UNIT
TRP-7G-5B PASOLINK NEO OUTDOOR UNIT
UC143B SpectralWave C-Node
UKL 401 70/48 UKL 401 70/48 mini link
UKL 40153/22 MINILINK RAU2 N 15/22
UKL401 53/25 MINILINK RAU2 N 15/25
UKL401 53/26 MINILINK RAU2 N 15/26
UKL401 56/41 Mini link RAU2 N 7/41
UKL401 56/44 MINILINK RAU1 N 7/44
UKL40110/21 RAU 2M 15/21
UKL40110/22 RAU2 M 15/22 Mini-Link
UKL40110/25 RAU2 M 15/25
UKL40110/26 RAU2 M 15/26 MINI-LINK
UKL40112/21 RAU2 15/21 MINI-LINK
UKL40112/22 RAU2 15 GHz / 22
UKL40145/22 RAU2 L 15/22
UKL40153/21 RAU2 N 15/21 MINI-LINK
UKL40153/22 RAU2 N 15/22 MINI-LINK
UKL40153/25 RAU2N 15/25
UKL40153/26 RAU2 N 15/26 MINI-LINK
UKL40156/41 RAU1 N 7/41
UKL40156/42 RAU1 N 7/42
UKL40156/44 RAU1 N 7/44
UKL40156/45 RAU1 N 7/45
UKL40156/46 RAU1 N 7/46 MINI-LINK
UKL40156/48 RAU 401 56/48 MINI-LINK
UKL40157/72 RADIO UNIT (RAU1 N 8/72)
UKL40157/73 RADIO UNIT (RAU1 N 8/73
UKL40157/76 RAU 1 N 8/76
UKL40157/77 RADIO UNIT (RAU1 N 8/77)
UKL40158/42 RAU1 N 7/42
UKL40158/48 RAU1 N 7/48
UKL40163/77 RAU2 8*23/77
UKL40163/78 RAU 2X 23/78 MINI-LINK
UKL40163/79 RAU2 X 23/79
UKL40163/79HP RAU2*23/79HP
UKL40168/21 RAU2X 15/21
UKL40168/25 RAU2 X 15/25
UKL40168/26 RAU2*15/26 MINI-LINK
UKL40170/41 RAU2 X 7/41 Mini-Link
UKL40170/42 RAU2 X 7/42 Mini-Link
UKL40170/44 RAU 2X 7/44
UKL40170/45 RAU2*7/45 MINI-LINK
UKL40170/46 RAU2X 7/46 Mini-Link
UKL40170/48 RAU2 X 7/48
UKL60102/11 MINI-LINK BAS 26GHz
UKL60102/21 MINI-LINK BAS 26GHz
UKL60102/22 MINI-LINK BAS 26GHz
UKL601101/12 RAU1 L 18/12 MINI-LINK
UKL601101/16 RAU1 L 18/16 MINI-LINK
UNS-EH-2 Expansion Hub
UNV 48-5,OF Switched Sine Wave Inverter
UPA10131/2 ERICSSON MINI-LINK COMBINER
UPA90105/1 POWER DIVIDER(INT POWER SPLIT7/8 GHZ SYM )
UPB90102/4 INTEGRATION KIT ANT2 23 HPX
V5100489015 STS 20000
V510489007 STS 6000 STATIC SWITH
V510489015 STS 20000
WS-C2950-12 Cisco Catalyst 2950 Switch
WS-C2960G-24TC-L V02 Cisco Catalyst 2960G 24 Port
WS-SUP720-3B Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric
WS-SVC-SAMI-BB-K9 V07 SERVICE APPLICATION MODULE FOR IP
WS-X6582-2PA V10 ENHANCED FLEXWAN MODULE
X4445A QUAD GSWFT PCI-X
XP403829 CX960 CPU
XP50405D Cxcell CPU
XP504088 CX960e CPU
Z11316 PEMX
4070011 Signal Cable, Shielded Cro
4120136 Trunk Cable, 30m 75 Ohm, 16E
071B04BB DL8M
081-23 SAP-Digi Proc Printed Cards
082830A FPF Sub-Assembly for Core
082849A.105 FSMB Core
083833A.103 FSME Core
084605A PWR Sub-Assembly for Core
1.920.906.0 ACU R 1800
10014403 SWITCH 5500-SI 52-PORT
101-901710-001 LIM BAL 8 TRIB
101-901710-002 LINE INTERFACE MODULE 16X2MBS
101-901710-003 LIM UNBAL 8 TRIB RU3LA
101-901710-004 LIM UNBAL 16 TRIB RU3LC
101-901715-001 SPM 16 E1 FSK MICROSTAR L
101-901715-002 SPM 8E1 QPSK CARD
101-901715-004 SPM 4E1 QPSK
101-901720-002 CONTROLLER WITH ODERWIRE
101-901790-002 SPM 8/16 E1 QPSK MOCROSTAR M
101-901790-102 SPM 8/16 E1 QPSK MICROSTAR M
101-902515-503 MUX 2E1
101-902517-501 MUX 155MB (ELECTRICAL)
101-902517-503 MUX OPT 155MB
101-902520-501 CONTROLLER CARD
101-902520-511 CONTROLLER (Truepoint 5000)
101-902535-502 SDM (21E1/SUB 155MB/S + WS BAL)
101-902558-501 MUX (21E1/SUB 155MB/S+WS)
101-902582-513 MUX 16e1/100BT
101-902585-501 SDM (155 MB/S E1 T1 WS)
101-902617-501 SYNTH 7.110-7.900 GHZ
101-902624-501 MICROWAVE EQUIPMENT:SYNTHESIZER
101-904076-501 MODEM 140MHZ
102-901070-002 TRANSCIEVER 15GHz 4E1
102-901070-003 TRANSCONV 15GHZ 8E1 MSTAR
102-902510-501 MODEM CR STD
102-902517-503 TR 5000 MUX 155 MB/s (OPTICAL SM)
102-902582-511 MUX (N-16E1+2 X 10 100BT/4-180) – DM
102-902790-501 SYNTHESIZER
102-903460-501 CONTROLLER V2
103-902510-501 TRUEPOINT 5000 MODEM
103-902515-503 MUX 2E1 (UP TO 16E1 W/KEY)
1080.9506K02 RHODE POWER REFLECTION METER
108987587 Tyco Recitifier-NP2500UAC W/N PC1B CARD
110-00100-07-01 Circuit Board
110-0049-03-02 SW5548 Power Board
116750221-001 CONNECTUPS-X WEB/SNMP/xHUB CARD
129909 Reticifier
131-111875-001 SR14A
131-141957-018 Synthesizer-Altium MX 13GHz
131-142223-001 FAN CARD
143677 AZ328 Monitoring and Control Module 143677
1659-310-050 BASE LINE DUAL SPEED HUB 24 PORT
167541 AZ475 RECTIFIER 380V AC 3 PHASE
17696 ADH-2A COM DEHYDRATOR
1-901532R-1-AF DAT MEDIA CARRIER
191-901030-003 ODU
191-901425-001 TRANSCEIVER 7110-7725 MHZ
191-901425-002 TR 7725-8300 MHz QPSK/QAM
191-901425-101 TRANSCEIVER 7110-7725 MHZ
191-901925-001 QPSK TRANSCEIVER 15 GHZ
191-903150-001 7GHZ XCVR
191-903160-001 RFU
191-903620-001 XCVR 15 GHZ
192-901030-002 TRANSCEIVER 15 GHZ (4X2)
192-901030-003 TRANSCEIVER 15 GHZ (8X2)
192-901030-004 RU1T15#S TRANSCEIVER 15 GHZ 16E1
192-903150-001 TRANSCEIVER 7G RFU
192-903160-001 XCVR 8GHZ
192-903620-001 XCVR 15GHZ
1HAT61105AAF COMMON UNIT CORE/CCU
200413 GPS-3
201609-01 7134 ANTENNA CONTROL UNIT
201-901360-102 IDU 4E1 0 /W NORM OPEN
201-901360-103 SSY IDU 8E2
201-901510-003 IDU
201-901510-101 RU3C-AQ-1
201-901510-103 IDU MS+ 2/4E1 OW
201-901700-000 CHASIS DE IDU 8/16 E1
201-901805-901 13-23 GHZ FSK (Recv. Port)
201-902105-001 MICROSTAR H PU 2/16E1 QPSK/16QAM(IDU II)
201-902120-001 MICROSTAR H SPU 2/16E1 QPSK/16QAM(IDU II
201-902330-011 RFU MS-M/H 15GHz
201-902330-015 RFU MS/MH 14921-15152 TR420
201-902595-501 SPU SHELF UNPROTECTED
201-902595-502 SPU SHELF(PROCTECTED)
201-902595-511 SPU SHELF
201-904050-101 RFU 14501-14613 TR 420- 48
201-904050-102 15 GHz RFU
201-904050-103 RFU 14606-14725 TR420 -48V
201-904050-104 RFU 15026-15145 TR420-48V
201-904100-216 RFU 7505-7568 TR161-48V
201-904100-218 RFU 7575-7638 TR161 -48V
201-904100-220 RFU 7610-7673 TR161 -48V
201-904100-223 RFU 7519-7582 TR161 -48V
201-904100-225 RFU 7 GHz
202-901330-002 TRIB PROT UNIT
202-902330-011 RFU MS M/H 14501-14732 TR420-48V
202-902330-015 RFU MS/M/H 14921-15152 TR420
202-902595-511 SHELF SPU 2RMS
202-904010-001 TR4000 SPU 8E1+OW
202-904050-102 RFU 14921-15033 TR420 -48V
202-904050-103 RFU TR421
202-904050-104 RFU TR420
202-904050-105 RFU 15718-14837 TR420-48V
202-904100-001 RFU 7428-7484 TR154 -48V
202-904100-216 RFU 7505-7568 TR161 -48V
202-904100-217 RFU 7414-7477 TR161 -48V
202-904100-218 RFU TR161
202-904100-219 RFU 7449-7512 TR161-48V
202-904100-220 FRU TR161
202-904100-221 RFU 7484-7547 TR161 -48V
202-904100-222 RFU 7645-7708 TR161 -48V
202-904100-223 RFU 7519-7582 TR161 -48V
202-904100-224 RFU 7680-7743 TR161-48V
202-904100-225 RFU 7539-7602 TR161-48V
202-904100-226 RFU 7700-7763 TR161 -48V
21150646 SRRU Bracket
24111 Control Unit DN 2, CU 75 ohm
241115.1 Flatpack 2 Rectifier module (2000W)
241115.1 FLATPACK2 48/2000
241115.12 FLATPACK2 48/2000 BF HT
242100.11 SMARTPACK EXTENDED
242100.11 SMARTPACK
24V 100S PLL-3 RUB-2
251049868AG ALTIUM-ADR
251113324AB ADR 1C1.1
251119665BA ADR-155C
251137366AB ADR IC1.1
251137402AA ADR 21E120
251363870AA ADR 1C1.1 TRANSCEIVER
2540790000 RICI-16/4E1/R
2541050000 RICI-16/16E1/PACK3
277-054922-001 LMS
277-054923-002 RMCI
277-054924-001 OW
277-054926-001 SWO PROC
277-054927-001 SWO EXP
300-1685-01 MEMORY SET
3002033-01 SWITCHED SINE
30063021-001 CX900
3037502 RH_8CH SPECTRAL ANALYSER (MCA)
30712 PROTECTION SWITCH
30794 5EC
30796 ANASAT 20EC
30810-Q1169-X M:IOP AUC2
31P445964450010 SANMINA – SCI
3400765200 Pulsar STS 16
3400794500 FLEX PDU 12 IEC
340195 BS R6
341-0074-06 A0 4000W DC POWER SUPPLY
34750107 TCLU BOARD
3478-A248062 UNIVERSAL INTERFACE
370-7672-01 CBNCP1P001 MEMORY 2GB
375-3168-03 A187-PDB
381246 GBIO
382297 TPRS 8300 CARD
3917-35-1 PWRX
394795-B21 HP NC380T Pcle MFN 100T Gig Adptr
40071078462 Rectifier
40071078603/F ASCOM Power Recitifier
40071078630 ABB RECTIFIER
40071078630/F CEPAC FE1800 HE 48V/30A
40071078880 ASCOM Energy Systems S90
40071137942 ASCOM CONTROLER
40071137942/B Controller S94
408786-001 RISER CARD
408788-001 RISER CARD
417458-001 HP Proliant DL380
457R00002 TELEGENT AB
460-4001-501 E1001 CARD
460-4007-501 L3 COMPRESSION ALARM CARD
465119A TRXA
469759A RealTilt Electronic Tilt Adjuster, RTAA
470215A EXGA FLEXI Edge 900 DTRX UNIT
470215A.102 EXGA
470216A DTRU EMHA
471248A.104 FTJA 11
471395A FSFB Flexi System Fibre B 50m
471397A FSEC Flexi System External OVP
471397A.104 FSEC 11
471424A FSEB Flexi System External Alarm
471443A WMHD
471443A.103 WMHD
471483A FRGF UNIT
472059A ESMC FLEXI EDGE 36 TRX SYSTEM MODULE
472084A FXEA FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 70W
47-5380-06 CISCO 7200 SERIES VXR
48-021-0219 I/O 2X1GbE LAN, HP NC7170
48-021-9333 I/O SS7 CARD
48-021-9350 I/O CARD, SS7 CARD 1 LINK
4K16R MAGNUM 4K-SERIES ETHERNET 10/100 SWITCH
500-050-511 SWITCHED SINE WAVE INVERTER UNV
5012 Wide Band Power Sensor
501-6738-10 QGEXPCI
501-7385-01 512MB 232p PC133 18c 16×16 Registered ECC SDRAM DIMM (1/4 X7051A-Z),
501-7490-03 CAULPCI
503263-031 BCT POWER BOARD
506012000 RICI-16 ETHER ACCESS
5060120000 RICI-16E1/4/R
509SZ142-02 Rectifier
511050 ALRM
511107 PEFU
511392 1GbEth
511415 PEFD
511428 DSPK
51-32702-0D20 SW-1000 aTCA 3100/TK
517673 BALS CEE NORM
523-407/61 PC V
523-407/62 2 Mbits I/O TRIBUTARIES
523-407/67 PS
523-407/68 PS
523-408/60 SRA L
523-409/21 SRA L
5406607-01 SUN DRIVE TYPE: SUN 146G
5406674-01 FAN TRAY
5406722-01 AC BOX
5406723-01 I/O FAN TRAY
5406724-01 FAN BOX
540-6753-04 CPU/MEMORY BOARD
55238-00 BMAX-Timing-GPS-OGR
5700 codan converter
5740 CODAN SSPA (40W)
594-5780-01 SC:200
596D TYCO Rectifier-6000w
600016-000002-0000 TOWER MOUNTED AMPLIFIER
600-400-511.00 UNB40-OLV
600-400-511.A0B STATIC SWITCH TYPE UNB 40.0 – 48(UNIVERSAL BYPASS SITCH UNIT UNB)
612-314/15 RTMs 16×2
612-314/38 IDU BASEBAND UNIT
612-404/01 TributarySRAL
612-404/11 Tributary Unit
614-041/17 FAN UNIT
615-105/08 CHANEL V&D DISTRIBUT
634-001/67 32 BIT CONTROLLER UNIT
634-001/68 ControllerSRAL
634-001/68_213F DTC CONTROLLER UNIT
634-001/68207F SR CONTROLLER CARD
634-001/69 Q_ADAPTER SUBUNIT
6520150000 HTU-E1/N/DC/PF
6550010000 HRPT E1 HDSL REPEATER 4 WIRE
6710-W/S-48/EX L-BAND IF LBUC
6763480000 FCD-IP/DC/E1/V24T/UB
700203 BMAX-4M-PIU
70-300/12D SRA 4 1DU
720-101-001 XLS50E BOARD
721637-791 DC12.2012.001
723203 BMAX-Timing GPS-IGA
732-101/11 INDOOR EQUIPMENT
732-221/07B135 ODU SRAL TX 7592.5-7627.5
732-221/07B143 ODU SRAL TX 7620.5-7655.5
732-221/07B144 ODU SRAL TX 7459.5-7494.5
732-221/15B101 ODU SRAL TX (14920-15035)
732-221/15B102 ODU SRAL TX (14500-14615)
732-221/15B103 ODU SRAL TX (14999-15114)
732-221/15B104 ODU SRAL TX (14579-14694)
732-241/07E_409 SRAL XD OUTDOOR UNIT 7GHZ
732-251/07_136 ODU SRAL XD TX 7431-
732-251/07_159 ODU SRAL XD TX 7676-
735108 PORT ETERNET
735130 BMAX-CPE-ODU-PRO-TDD-SA-3.5
735-211/15_011 ODU TX 14485-14681 SH 420
735-211/15B012 15GHz
735212 BMAX-MBST-IDU-4CH-DC
735230 BMAX 4M AU 4CH
735250 BMAX-BST-TDD-NPU
735510 BMax-BST-AU-ODU-HP-TDD-3.5a
735511 BMAX-BST-AU-ODU-HP-TDD-3.5b
735513 BMAX-BST-AU-ODU-HP-TDD-3.4B
740511-3 UNS-1-MH-2 DCS-GSM-UMTS
740531-4 UNS-EH-2
740553-3 1800 MHz
740570 UNS-ACCEL-1
740570-0 UNS-ACCEL-1
740620 FSN-W1-MH-1
740640 FSN-W1-EH-1
78110501 CS7299111.02
793533 DOUBLE DIPLEXER
800-28989-01 A0 CISCO CATALYST POWER SUPPLY MODULES
86010118 Remte Control Unit
8J073J0020111 HDU35C-1
900-4003-20 BMAX-BST-PSU
927813R HDT96E
959697R HDU35C
989 405/S Mains Connection Box
98-SSH270572-001 Optix 155/622H
Ericsson & Nokia for sale

NEW Agisson, Commscope, JMA, Kathrein, Powerwave, RFS, Rosenberger, RSO ANTENNAS

NEW Agisson, Commscope, JMA, Kathrein, Powerwave, RFS, Rosenberger, RSO ANTENNAS
Large QTYs of each ANTENNAS
sales@1com.com
Antenna Detail
ANTENNA MFG
RSO
RFS
Powerwave
Agisson
Kathrein
Kathrein
Agisson
RFS ANTENNA
Agisson
Agisson
Kathrein
Powerwave
Powerwave
Powerwave
Agisson
Powerwave
Powerwave
RFS ANTENNA
99043DMW
27010578
27010638
99043KTH
99043XMN
99049621
27010881
27010616
TMV001
TMV002
TMV005
99043DMW
99043FHC
27010578
99043DMW
99043FHC
99043XMN
A90451600
80010123v03
APXVE26-C
742352
ADU451807v01
APC186515L-T6
A19451901
739494
APXVE26-C
Balance
99043FHC
100176
Powerwave ANTENNA
A90451600
Powerwave 5755.00
Powerwave 5755.00
Powerwave 5760.00
Powerwave 7766.00
Powerwave 5755.00
Powerwave 7766.00
Powerwave 7766.00
Kathrein 739494
Powerwave 5755.00
Powerwave 5760.00
Powerwave 7766.00
Ant 1800/1800 90
Ant 800/1800 65
Ant 800 90
Ant 800/1800 90
Ant 800/1800 65
Ant 800/800/800 65
Ant 1800/1800 90
Ant 1800/1800 65
Ant 1800 65
Ant 800 90
Ant 800 90
Ant 800/1800 65
Ant 1800 65
Ant 1800 65
Ant 1800 65
Ant 800/1800 65
Ant 1800 65
Ant 1800 90
Ant 800 90
Ant 800/1800 65
Ant 1800/1800 90
Ant 800/800/800 65
ANT DX-806-960-90-17i-0F
ANT DX-806-960-90-17i-6F
Agisson DX-1710-2170-65-18I-6F
MFG PN Commodity Qty
JMA Wireless C7CQCAP-FRO-656VR0 Antennas 112
JMA Wireless X7CQAP-86-865-VR0 Antennas 110
Commscope CBC61921Y-DS-2X Filters 211
Commscope ATSBT-TOP-MF-4G TMAs 422
JMA Wireless X7C-FRO-860-VR4 Antennas 59
Amphenol HEX458CW0000G Antennas 22
Commscope RC3DC-1064-PF-48 Electronics 59
Commscope HFT1206-24S26-120 Feeder System 31
JMA Wireless QBC-67-C-A-P-1SF Filters 65
Commscope HFT412-4S29-20 Cables-Hybrid 372
Rosenberger HJ-C650720 Cables-Hybrid 264
JMA Wireless X7CAP-86-880-VR0 Antennas 17
JMA Wireless X7C-680-VR0 Antennas 25
JMA Wireless LDMWDMW12-10 Cables-Power/Coax 677
Kenwood T9200KT33114BK IIRM Site Material 2388
Commscope RRODC-3315-PF-48 Electronics 25
Swedcom SWCP2X7015 Antennas 25
JMA Wireless X7CQAP-665-VR4 Antennas 13
Rosenberger HJ-C650715 Cables-Hybrid 186
JMA Wireless QAP-480-VR0 Antennas 16
JMA Wireless QAP-660-VR0 Antennas 17
JMA Wireless XAP-660-VR0 Antennas 15
760192716/ Batteries 50
RCDS60PS10AK01N1 Cable Accessories 771
JMA Wireless X7C-FRO-660-VR4 Antennas 15
Commscope SBNHH-1D45B Antennas 8
Microlab HR-D77 Filters 216
Commscope HFT1206-24S26-180 Cables-Hybrid 6
Commscope HFT1206-24S26-90 Cables-Hybrid 9
Commscope RRODC-1064-PF-48 Electronics 16
Kenwood T9107MT IIRM Site Material 711
Kaelus TBC0030F2V1-2 Filters 18
HUBER + SUHNER 2/TSZ9990079/80M Cables-Hybrid 3
Commscope SPT-M1-8519-1 Magazines 13
HUBER + SUHNER 85008067/ Electronics 12
Commscope AIP-BIUAWS-1 Electronics 7
FDER-2LL-8-I Energy 10
Rosenberger HL-9612330 Cables-Hybrid 3
Commscope 7615790-00 Filters 38
HUBER + SUHNER 85010445/ Cables-Hybrid 6
Commscope HFT1206-24S26-300 Cables-Hybrid 3
Rosenberger HL-9612300 Cables-Hybrid 3
Rosenberger HL-9612390 Cables-Hybrid 2
Commscope HFT1206-24S26-60 Cables-Hybrid 6
HUBER + SUHNER 2/TSZ9990079/70M Cables-Hybrid 2
Rosenberger HL-9612270 Cables-Hybrid 2
Commscope HFT1206-24S26-30 Cables-Hybrid 5
Rosenberger HL-9612210 Cables-Hybrid 2
Rosenberger HL-9612090 Cables-Hybrid 3
HUBER + SUHNER 85010421/ Cables-Hybrid 5
Commscope HFT1206-24S26-240 Cables-Hybrid 1
HUBER + SUHNER 1/TSZ9990079/40M Cables-Hybrid 1
Rosenberger HL-9612180 Cables-Hybrid 1
HUBER + SUHNER 85010424/ Cables-Hybrid 2
ANT DXX-824-960/1710-2170-65/65-1751/181-M/M
Agisson A19451901 DX-1710-2170-65-19-5IM
Directional Antenna,DX-806-960-90-17i-0F, Downtilt kit in antenna package
Directional Antenna,824-960/1710- 2170MHz,16.6/17.3dBi,71/62deg,+/-45deg,2-8deg,250W
Directional Antenna,1710-2170/1710-2170MHz,18/18dBi,90deg,+/- 45deg,0-5.5/0-5.5deg,250W
Directional antenna-790-862/824-890/880-960-16.7/17.1/17.5dBi
Directional Antenna,1710-2170/1710-2170MHz,18/18dBi,90deg,+/- 45deg,0-5.5/0-5.5deg,250W,With Bracket
Directional Antenna,824-960/1710- 2170MHz,16.6/17.3dBi,71/62deg,+/-45deg,2-8deg,250W,With Bracket
Directional Antenna,806-960MHz,17dBi,90deg,+/-45deg,0deg,2*7/16 DIN Female,with bracket
Directional Antenna,790~960/1710~2180MHz,16.5/18dBi,88deg,Without Bracket
XXPol Panel 790–960/1710–2180 65°/65° 16.5/18.5dBi 2°–14°/4°–14°T (RET+AISG)
Directional antenna-790-862/824-890/880-960-16.7/17.1/17.5dBi- 66/65/63-Dual pol
Directional Antenna,1710~2180/1710~2180MHz,16.5dBi,88Deg,XXPol,0~10Deg,30 0W, Without Bracket
Directional Antenna,DXX-790-960/1710-2180-65/65-17.5i/18.5i- M/M,4*7/16 DIN Female,Downtilt kit
Direction Antenna,1710-2170MHz,18dBi,65deg,+/-45,6r,300W, With Bracket
NEW Agisson, Commscope, JMA, Kathrein, Powerwave, RFS, Rosenberger, RSO ANTENNAS

Ericsson BSS

Ericsson BSS for sale
sales@1com.com
Product Code Part Name
1/BFL107127 SUB-RACK FOR BBS 2000
1/BFL901009/1 SUP 6601 Equipped magazine
1/BFL901009/4 SUP 6601 Equipped magazine
1/BPD104101/1 Heater
1/BPD10435/1 Heat Exchanger fan
1/BPD10435/3 Fan & motor
1/BPD10439/1 CLU Climate Unit
1/BPD10440/2 Electrical box
1/BPD10440/3 Fan Motor
1/BPD90127/1 Fan and Motor
1/ROJ208459/1 GARP2-TRH B
10/BPD10440/2 External fan assy
1400421-0010 SFP 1000BASE-SX MM 850NM 0.55KM
2/BPD10435/3 Heater assembly
2/BPD10436/2 HE intern.fan -48v CLU
2/BPD10439/1 CCU board
2/ROJ208459/1 GARP2-GPH B
3/BPD104101/1 Internal Fan
3/BPD104103/1 CCU MAIN BOARD
3/BPD10435/3 CCU Main board
3/BPD10435/4 CCU Main Board
3/BPD10436/2 HE exter.fan -48v CLU
3/BPD10439/1 External Fan
3/BPD10440/2 External fan assy
3/BPD90127/1 HEX CCU Main board
4/BPD104101/1 External Fan
4/BPD10439/1 Internal Fan
4/BPD10440/1 External fan
5/BPD10435/3 Hex core
6/BPD104103/1 (blank)
6/BPD10436/1 AC_Power tBSSsformer
6/BPD10440/3 CLU Climate Unit
9/BPD10436/2 CCU Control Board
9/BPD10436/3 CCU Control Board Opto+RS485 Including Front
BFB109012/1 Interface board
BFB10951/2 Large Node,IPNA,768MB, APG40C/2
BFB10980/10 CPUM 8GW
BFB10980/5 CPUM 4GW(8x1GB)
BFB10987/1 Large node, 1400 MHz, APG40C/4
BFB14004/1 PLUG-IN UNIT
BFB14004/2 PLUG-IN UNIT
BFB14004/4 FAN UNIT
BFD101109/2 CPSB 24GW
BFD101109/5 CPSB 12GW
BFD101109/6 CPSB 16GW
BFD508002/1 MT GEM UNEQUIPPED
BFD50904/2 FAN UNIT
BFD50908/3 FAN
BFD5110006/2 CPAM
BFE899093/4 MU-11
BFE899101/2 MU-12, RBS2111
BFL119104/1 CDU A9D
BFL119127/1 GSM1800/CDU-C+
BFL119142/1 E-GSM / CDU-G 900MHz
BFL119143/1 GSM1800 / CDU-G
BFL119147/1 CDU-F 900MHz
BFL119157/1 CDU-G 9P
BFL119425/1 TRU tBSSsmitter/receiver unit
BFL119426/1 DXU distribution switch unit
BFL119427/1 CDU-J 9P
BFL119428/1 CDU-J 1800
BFX90112/1 RF,with BP 16 slott
BFX90135/1 BB Cassette
BFX90135/2 BB Cassette
BFX90135/3 BB Cassette
BFX90136/1 Subrack
BFX90143/1 EMC-Cassette
BGK90114/1 AUH Auxiliary Unit Hub
BGK90118/1 SHU Support HUB Unit
BGK90118/2 SHU 02 01 Support HUB Unit
BGM1006/2 (blank)
BGM11905/2 FCU(4 CHANNELS)
BGM11911/1 Supervision Control Unit
BGM11912/1 FCU-03 (indoor)
BGM1361001/2 FCU fan control unit opto
BGM1361001/3 FCU OPTO
BGM1361006/1 SCU 01 01 Support Control Unit
BGM1361006/2 SCU 02 01,Support Control Unit
BGM1361006/7 (blank)
BGM13621/1 Control unit (SCU)
BGM136B1006/2 (blank)
BGM361006/2 (blank)
BKV106006/1 FAN
BKV106020/1 FCU Fan Control Unit
BKV106028/1 FCU Fan Control Unit
BKV106030/1 External Fan
BKV106030/3 EXTERNAL FAN
BKV106032/2 FAN TRAY
BKV106135/1 Fan unit
BKV301281/1 FAN UNIT
BKV301483/1 Fan Unit-01
BKV301487/1 FAN Fan Unit
BKV301488/1 FAN Fan Unit
BMF90477/1 DOU -48V/125A
BMF90477/2 DOU -48V/2x35A
BMF90477/3 DOU -48V/2x10A
BMG1361006/2 (blank)
BMG701018/1 DFU22
BMG907023/1 DC SPD
BMG907026/1 BFU-31
BMG907027/1 PDU Power Distribution Unit 3518
BMG907031/1 PDU POWER DISTRIBUTION UNIT 3418
BMG90723/1 IDM_BFU Internal Distribution Unit and Battery Fuse Unit
BKV301216/120 Diagonal fan 48VDC 2,0A 171,5 x 50.8mm outdoor
BKV301216/126 Fan 48VDC 0,9A 171,5 x 50.8mm indoor
BKV301216/127 Axial fan 48VDC 0,9A 171,5 x 50.8mm indoor
BKV301216/129 Radial fan, 48 VDC, 1.9 A, 175 x 69 mm indoor
BKV301216/130 Axial fan, 48 VDC, 1.1 A, 171,5 x 50,8 mm outdoor
BKV301216/154 Radial fan, 48 VDC, 2.5 A, 190 x 69 mm indoor
BKV301216/156 Axial fan, 48 VDC, 52 W, 171.5 x 50.8 mm indoor
BKV301216/166 Radial fan, 48 VDC, 3,5 A, 190 x 69 mm indoor
BKV301216/77 Diagonal fan 24VDC 1,7A 171,5 x 50.8mm indoor/outdoor
BKV301216/90 Diagonal fan 48VDC 0,9A 171,5 x 50.8mm indoor
BKV301216/91 Diagonal fan 48VDC 2,0A 171,5 x 50.8mm outdoor
BKV301216/94 Axial fan 24VDC 1,5A 171,5 x 50.8mm indoor/outdoor
BKV301216/96 Diagonal fan 24VDC 1,7A 171,5 x 50.8mm indoor/outdoor
BMG90733/4 BFU Battery Fuse Unit
BMG90759/1 PDU Power Distribution Unit
BMG90765/1 ACCU-06 RBS2116/3116
BMG90766/1 DCCU-12 (indoor)
BMG90766/2 ACCU-12 (indoor)
BMG90767/1 IDM-12 (indoor)
BMG90767/2 IDM-13
BMG98006/1 IDM internal distrib.module
BMG98007/1 ACCU-01 AC Connection Unit
BMG98007/11 DCCU-13 DC Connection unit, +
BMG98007/13 DCCU-11 DC Connection unit, –
BMG98007/2 DCCU-01 DC Connection Unit-48V
BMG98007/8 DCCU-02 DC Connection Unit
BMG98007/9 ACCU-11 AC Connection unit
BMG98011/1 ACCU-02 AC Connection Unit
BMG98011/2 ACCU AC Connection Unit
BMG98012/1 ADM 1/05 PANEL RBS 2106
BMG98013/1 BFU-21
BMG98013/3 BFU-02
BMG98016/1 PCU
BMG980168/1 Battery Fuse Unit -48V with Battery Switching
BMG980168/2 Battery Fuse Unit +24V with Battery Switching
BMG98026/1 ACCU-32 AC Connection Unit
BMG98026/2 ACCU AC Connection Unit
BMG98028/1 IDM internal distrib.module
BMG98029/1 IDM Internal distrib.module
BMG980325/1 PDU 03
BMG980325/11 PDU 03
BMG980326/1 BFU-32
BMG980327/2 IDM-11
BMG980329/1 DC-BAR 01 DC connection and busBAR 01
BMG98033/1 PDU Power Distribution Unit
BMG98033/22 PDU Power Distribution Unit
BMG980336/2 PDU 01 01,Power Distribution U
BMG980336/4 PDU 02 01 Power Distribution Unit
BMG980337/1 BFU 01 01 Battery Fuse Unit
BMG98034/1 ADM Panel
BMG98034/10 ADM Panel
BMG980340/1 PCU AC 01 Power Connection Unit
BMG980342/1 PCU DC 01 Power Connection Uni
BMG980343/1 IDM-12
BMG980343/2 IDM-13
BMG98037/1 ACCU AC Connection Unit
BMG98041/1 IDM-14
BMK90541/1 PBC-MU1
BMK90541/2 PBC-MU2
BMK90542/2 PBC-BU2
BML151122/1 PSU Power Supply Unit
BML161174/1 PSU AC 01 Power Supply Unit
BML231201/1 PSU230 700W +24VDC FC
BML231202/1 PSU230 1200W +24VDC FC OPTO
BML353132/1 PSU Power Supply Unit
BML353132/2 PSU Power Supply Unit
BML353206/2 PSU Power Supply Unit
BML901124/1 PSU-AC-31
BML901125/1 PSU Power Supply Unit
BML901161/1 AC-PSU, AC Power Supply Unit
BML901168/2 PSU-2, 50W
BMP2101002/1 PCU Power Control Unit
BMP2101004/1 PCU Power Control Unit
BMP2101006/1 PCU Power Control Unit
BMP903021/1 ECU FOR RBS 2000
BMR910403/2 PSU Power Supply Unit
BMR910423/2 PSU Power Supply Unit
BMR91120/1 DC/DC 200W +24V to 48V
BMR91147/1 PSU-DC-31
BMR960011/1 DC/DC 200W, +24/-48VDC
BMR960014/1 PSU48 1200W, -48/+24VDC FC
BMY201098/20 BATTERY SWITCH KIT
BOE60211/11 DXU11(long Haul+TGSynch)
BOE60214/1 GSM DXU-21
BOE60215/2 IXU-21
BOE60221/1 DXU-23
BOE90103/1 DXU-31
BPA90122/1 Klimat -48V
BPB11204/1 Heater, Outdoor
BPD1041004 Complete Climate Unit
BPD104103/1 (blank)
BPD104105/1 Heat Exchanger Thermosiphon
BPD10436/1 CLU Combined Climate Unit
BPD10439/1 CLU Climate Unit
BPD10440 CLU Climate Unit
BPD10440/3 CLU Climate Unit
BPD90125/1 Air condition BBS 2116
BPD90127/2 Heater kit for RBS2116
BPD90128/1 HEX
CVVPX310R-BTQ Antenna Monster
EID-CVVPX310R-BTQ Antenna Monster
EID-RFA212-4S15-3M OPTICK CABLE FOR RRU
EID-RFA212-4S15-5M Hybrid Cable
EID/F1-PNMNM-1M Jaumper Cable
EID/F4RNA-PNMDM-10M Jaumper Cable
EID/FLEXMETCON FLEXIBLE METAL CONDUIT
EID/GENDER-FEMALE Connector Cable
EID/NTM2012426 Local Material
EID/RFA812-16S06-30M Optic cable
EID/RS232-DB9 Connector Cable
F1RNA-PDMDR-5M Jaumper Cable
F4RNA-PDMDM-5M Jaumper Cable
F4RNA-PNMNM-2M Jaumper Cable
KDU127161/1 DUW 10 01 Digital Unit
KDU127161/2 DUW 20 01 Digital Unit
KDU127161/3 DUW 30 01 Digital Unit
KDU127174/4 DUW 41 01 Digital Unit
KDU137557/4 O/E conv. 10G, SP
KDU137569/1 DUG 20 01 Digital Unit
KDU137597/1 DUG 10 01 Digital Unit
KDU137624/3 DUS 31 01 Digital Unit
KDU137624/31 DUS 31 02 Digital Unit
KDU137739/1 TCU 02 01 TBSSsport Connectivity Unit
KET10303/4 CABLE-LENGTH 5000 MM
KET10923/1 Temp sensor
KET10923/2 Temp sensor 17m
KET10924/1 Tempsensor 1,3 M
KET10924/3 Tempsensor 1.8M
KET10939/1 Temp sensor shielded 16.2m
KFE1011145/1 DC FILTER-01
KFE1011145/2 DC FILTER-02
KFE1011145/71 DCF DC Filter
KFE1011157/4 PCF 02 03 Power Connection Filter
KFE1011157/5 PCF 02 04 Power Connection Filter
KRB1011048/45 MCPA MC Power Amp 2110-50
KRB1011112/1 MCPA MC Power Amp SP 2100
KRB1011112/3 MCPA MC Power Amp HP 2100
KRB1011112/4 MCPA MC Power Amp SP 2100
KRB1011112/5 MCPA MC Power Amp HP 2100
KRB90103/3 PAU Power Amplifier Unit 2100
KRC115032/2 RIU (RET Interface Unit)
KRC11816/1 RU21 Radio Unit 2130
KRC11816/2 RU21 Radio Unit 2120
KRC11816/3 RU21 Radio Unit 2120
KRC11817/1 FU12 Filter Unit 21
KRC11818/1 RU22 Radio Unit 2140
KRC11818/4 RU22 Radio Unit 2120
KRC11818/5 RU22 Radio Unit 2140
KRC11818/6 RU22 Radio Unit 2160
KRC11840/2 RUW 01 B1 Radio Unit
KRC11842/2 RRUW 01 B1 Radio Unit
KRC11842/3 RRUW 01 B1 Radio Unit
KRC11862/2 RUS 01 B8 Radio Unit
KRC11863/1 RUS 01 B0 Radio Unit
KRC11865/1 RUS 01 B3 Radio Unit
KRC11865/2 RUS 01 B3 Radio Unit
KRC11871/2 RRUS 01 B8 Radio Unit
KRC11872/1 RRUS 01 B0 Radio Unit
KRC11873/1 RRUS 01 B3 Radio Unit
KRC11873/2 RRUS 01 B3 Radio Unit
KRC11875/1 RUS 01 B1 Radio Unit
KRC11876/1 RRUS 01 B1 Radio Unit
KRC1311002/1 dTRU 900 MHz GMSK
KRC1311002/2 dTRU 900 MHz EDGE
KRC1311003/1 dTRU 1800 MHz GMSK
KRC1311003/2 dTRU 1800 MHz EDGE
KRC1311009/2 EdTRU 1800 MHz EDGE
KRC131138/01 EDGE sTRU GSM 1800
KRC13147/15 TRU 900 20W A5/1
KRC13148/15 TRU 1800 A5/1
KRC161007/1 RRU Remote Radio Unit
KRC161007/2 RRU Remote Radio Unit
KRC161094/1 DRU9P
KRC161097/4 RRUN9P-21
KRC161104/4 RRUN18-21
KRC161109/1 RRU 22 2120
KRC161118/1 DRU18
KRC161134/1 RRU 22 2140
KRC161144/1 EDRU9P
KRC161175/2 BSU GSM 1800 EDGE
KRC161195/1 RUG 11 B0 Radio Unit
KRC161197/1 RUG 11 B3 Radio Unit
KRC161255/2 RRUS 11 B1 Radio Unit
KRC161262/2 RRUS 12 B8 Radio Unit, Type B
KRC161282/2 RRUS 12 B3 Radio Unit, Type B
KRC161297/2 RRUS 12 B1 Radio Unit
KRC16184/2 RRU-M18
KRC16184/6 RRU-M9
KRF201450/2 MULTI CASTING BOX (MCB-A18/19
KRY1011841/1 Multicasting Matrix 900 MHz
KRY1011854/5 AIU Antenna Interface Unit 21
KRY1011854/6 AIU Antenna Interface Unit 21
KRY1011856/1 CXU-10
KRY112120/1 sAIU Single Antenna Interface
KRY11242/3 ASC Antenna System Controller
KRY11242/4 ASC Antenna System Controller
KRY11246/1 TMA
KRY11254/1 ASU
KRY12162/1 RETU Remote Electrical Tilt Unit
KRY12163/1 RETU
LTY1511018/1 DUS LMT Splitter Cable
LZY2132010/1 Flash card with GSM BTS TRU/RUG SW
LZY2132010/2 Flash card with GSM BTS RUS SW
NCD90126/11 OVP-TRM1, External interface, 100-120 ohm
NFD30229/01 OVP module 2 sys, 120 ohm
NFD30234/08 OVP-ALM 8
NFT30426/1 DC SPD
NGG52008 Extension cabinet fuse 250 A
NGT21104/7 EARTHING SET FOR CABLE D10MM
NTK102243/1 Replacement kit for the SUP v1
NTM1010741/01300 MOUNTING SET OPTO, RNC
NTM1011235/1 DCN LAN SWITCH WITH ICF-3
NTM1011906/1 Spare part for SUP 6601, 48V
NTM1012589/1 SUP 6601 Equipped magazine V2 -48V
NTM2012426 SEALING SET/SEALING OF CONNECTORS,OUTDOOR
NTM50394/1000 RET-Cable kit, Black L=1m
NTM50394/2000 RET-Cable kit, Black L=2m
NTZ112513/4 RXBP-A18
NTZ112514/2 MCB-A18/19
NTZ112516/1 PIB Power Interface Board
NTZ112541/1 FCU board set
RMF89928/1 AC cb
RNV899066/1 ESB TERMINATER
ROA1172966/1 LED-IB RBS2206 GSM
ROA1173677/1 TCB 6TRX A5/1-2
ROA1174776/1 MAIN SWICTH / FUSE
ROA117666/1 TEMP SENSOR
ROA1178491 OVP 2 sys sub board
ROA1190830/1 PRINTED BOARD
ROA1282257 ISR PCIe board
ROA2193313/3 PB-CB Power and Battery Control Board
ROA2195313/1 TRU tBSSsm.rec.unit backplane
ROA2195314/1 DXU BACKPLANE RBS 2206
ROA2195314/2 DXU distrib.swi.unit backplane
ROA2195816/1 DXU backplane RBS 2206 V2
ROA2195817/1 dTRU backplane RBS 2206 V2
ROA2197712/1 DXU/TRU BPL
ROF1974322/1 CDU
ROJ1192103/41 SPB21 5proc 600MHz 640MB/-
ROJ1192103/5 SPB 5proc 800MHz 1280MB/-
ROJ1192106/31 GPB31 466MHz 256MB/512-660MB
ROJ1192106/40 GPB40
ROJ1192106/41 GPB41
ROJ1192106/51 GPB51 900MHz 256-512MB/512-1024MB
ROJ1192106/75 GPB Dual core 1,5GHz 4GB/2GB
ROJ1192114/2 BBIF Baseband Interface
ROJ1192115/4 RFIF RF Interface Board
ROJ1192161/1 ET-MC41 155Mb/s 1prt 84ch ATM/
ROJ1192163/1 ET-MC1 2+1.5Mb/s 8prt ATM/TDM IMA
ROJ1192164/1 TRX TBSSsceiver Board
ROJ1192187 PRINTED BOARD ASSEMB
ROJ1192187/1 RAX BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/14 RAX BSSdom Access and RX
ROJ1192187/2 RAX BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/3 RAX BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/4 RAX13 BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/5 RAX BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/6 RAX BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/7 RAX12 BSSdom Access and RX Board
ROJ1192187/8 RAX11 BSSdom Access and RX Board
ROJ1192201/1 MSB3 16DSP 600-850MHz
ROJ1192209/1 CBU1 733-900MHz 512MB/512MB 2&amp 1.5Mb/s 4prt ATM/TDM
ROJ1192237/2 sTRX Single TBSSsceiver Board
ROJ1192238/2 OBIF Optical Baseband InterFace Board2
ROJ1192238/22 OBIF Optical Baseband InterFace Board
ROJ1192238/23 OBIF Optical Baseband InterFace Board4
ROJ1192240/1 TX TBSSsmitter Board
ROJ1192245/1 RUIF Radio Unit Interface
ROJ1192245/2 RUIF Radio Unit Interface
ROJ1192254/3 TX6HS-03 TBSSsmitter board
ROJ1192254/4 TX6HS-04 TBSSsmitter board
ROJ1192254/5 TX6HS-03 TBSSsmitter board
ROJ1192254/6 TX6HS-06 TBSSsmitter board
ROJ1192254/7 TX6HS-03 TBSSsmitter board
ROJ1192254/8 TX6HS-04 TBSSsmitter board
ROJ1192291/2 ET-MF4 155Mb/s 4ptr ATM MSP MU
ROJ1192295/1 REIF Radio and Enclosure Interface
ROJ1192315/1 ET-MFX V11 APP320 Ethernet switch 6prt 1000BaseT + 1prt SFP
ROJ1192315/2 ET-MFX V11 APP320 Ethernet switch
ROJ1192316/1 ET-MFX V12 APP340 Ethernet switch 6prt 1000BaseT + 1prt SFP
ROJ1192316/2 ET-MFX V12 APP340 ETHERNET SWITCH 6PRT 1000BASET + 1PRT SFP
ROJ1192410/1 TLI 63xE1Bal
ROJ204014/1 TTA-1
ROJ20403/1 ETC5
ROJ20406/1 DLHB
ROJ20408/1 RPG2
ROJ20408/2 RPG2-E
ROJ20416/4 RPP-BASIC
ROJ20416/5 RPP
ROJ20416/6 RPP
ROJ20416/7 RPP
ROJ20429/1 PCD-G
ROJ20430/2 M-AST WITH 8 HOURS OF SPEECH M
ROJ20432/1 PDSPL2E
ROJ20443/2 RPG3
ROJ20450/1 EPS
ROJ204507/1 RP4-H
ROJ207028/1 RPIO
ROJ207030/2 RPBI-S
ROJ207032/1 POU-R
ROJ207054/1 SRSB2
ROJ207056/1 RP4-F
ROJ207063/1 CCB
ROJ207064/1 RCLB
ROJ207065/1 CLB
ROJ207066/1 ICB
ROJ207124/2 IPNA
ROJ207129/1 RPIO2
ROJ207141/1 UPBB3
ROJ207142/1 PCIH
ROJ207143/1 POU-C
ROJ207144/1 RPHMI
ROJ20718/1 SPDB
ROJ20719/1 SPIB
ROJ20720/1 TS4B
ROJ207201/1 ECP4
ROJ207202/1 TRA R5B
ROJ20725/1 ET155E_HOT-O
ROJ20727/1 ET155E_LOT
ROJ207503/1 IPNX
ROJ20816/1 GARP-1
ROJ20816/3 GARP1/3
ROJ208304/1 XDB
ROJ208304/2 XDB-2
ROJ208306/1 ET155-1-O
ROJ208306/2 ET155-1-O-2
ROJ208312/1 DLEB
ROJ208314/1 CL890 CGB
ROJ208315/1 CDB
ROJ208317/1 LRB
ROJ208318/1 ETSFB-TK
ROJ208323/1 SCB-RP
ROJ208323/3 SCB-RP
ROJ208323/4 SCB-RP
ROJ208325/1 STEB
ROJ208351/1 CSPB
ROJ208394/1 EPB1 2*8 cores 1500MHz 8+8GB/8GB XAUI
ROJ208394/2 EPB1 2*8 cores 1500MHz 8+8GB/8GB XAUI
ROJ208410/2 GESB
ROJ208410/3 GESB
ROJ208418/1 ET4-1 CCF-LI
ROJ208423/2 SCB-RP
ROJ208423/3 SCB-RP
ROJ208435/1 IPNAX
ROJ208435/2 IPNAX
ROJ208436/1 RPBI-S
ROJ208437/1 POWC
ROJ208438/1 SPU
ROJ208439/1 IPU
ROJ208440/1 DSU-1GW
ROJ208442/1 MAU
ROJ208442/2 MAU
ROJ208459/1 GARP-2
ROJ208460/2 MAUB
ROJ208460/3 MAUB
ROJ208465/1 NWI-E 450A
ROJ208754/1 CSPB 2.0
ROJ208810/1 CPUB-4
ROJ208814/1 CPUB-8
ROJ208814/11 CPUB-8
ROJ208840/11 APUB
ROJ208841/21 APUB2
ROJ208861/2 CPUB-24
ROJ208864/2 CPUB2-12QC
ROJ208880/1 GED-SASF
ROJ208880/3 GED-450GB
ROJ208890/1 GEA
ROJ212206/2 MAU
ROJ212206/3 MAU
ROJ212207/1 POU-C
ROJ212213/1 DSU-D
ROJ212215/1 BMU
ROJ212232/1 POWC
ROJ212233/1 IPU
ROJ212238/2 IPU
ROJ212239/1 POWC
ROJ2260005/3 UPBB1
ROJ605116/1 BACKPLANE
ROJ60947/1 BACKPLANE
RPM1136127/1000 SIGNAL CABLE
RPM1137109/1 BFU21/02 DC/DC 200W CABLE
RPM1190158/00200 PSU to PSU alarm cable
RPM1190158/00650 FAN Alarm cable
RPM1190158/01000 PSU alarm cable, 2×16
RPM1190158/02000 E1/ESB cable
RPM1190202/00800 Y-link cable
RPM1190202/00900 Y-link cable
RPM1190261/100 Outdoor DC Cable
RPM1190261/50 Outdoor DC Cable
RPM1190296/01600 POWER CABLE
RPM1190296/04500 POWER CABLE
RPM1190310/00650 +24V power cable
RPM1190362/02200 SIGNAL CABLE
RPM1190362/05000 SIGNAL CABLE
RPM119342/4 RBS Jumper N(m)-7/16(m) RBS 2308
RPM119381/1 COAXIAL CABLE
RPM119511/2 Y cable master 0,5 m
RPM2530738/030 MULTIFIB.CABLE SM 4SC-4SC 30M
RPM2530738/060 MULTIFIB.CABLE SM 4SC-4SC 60M
RPM2531633/100M 2F LC(FullAXS)-LC SM
RPM2532895/5000 2F LCD-LCD SM RRUW01 Cascade 5M
RPM2533512/100 2F LC-LC SM
RPM2533512/1000 2F LC-LC SM -1 M
RPM2533512/100M 2F LC-LC SM -100 M
RPM2533512/10M 2F LC-LC SM 10M
RPM2533512/20M 2F LC-LC SM 20Meter
RPM2533512/250M 2F LC-LC SM 250M
RPM2533512/5000 2F LC-LC SM -5 M
RPM2533512/50M 2F LC-LC SM 50Meter
RPM2533577/100M 2F LCD-LCD SM RRUW 100M
RPM2533577/250 2F LCD-LCD SM RRUW 250M
RPM2533577/50M 2F LCD-LCD SM RRUW 50M
RPM5131104/00120 SIGNAL CABLE
RPM5131117/02130 IOM-BUS GSM SYST
RPM5131118/01590 GSM RBS 2207 CDU-BUS CABLE
RPM5131118/02130 GSM RBS2206/2106 CDU-BUS CABLE
RPM5131120/00700 +24V GSM SYST TRU IDM/RBS2206
RPM5131162/01000 GSM RBS2206 POWER CABLE
RPM5131409/02500 OPTICAL FIBRE CABLE RBS 2000
RPM5131410/02000 OPTICAL FIBRE CABLE RBS 2207
RPM5131410/02500 OPTICAL FIBRE CABLE RBS 2000
RPM5131667/00900 CONNECTION CABLE, RBS 3000
RPM5131673/00400 POWER CABLE, RBS 3000
RPM5131673/00800 POWER CABLE, RBS 3000
RPM5131673/01400 POWER CABLE, WCDMA SYST
RPM5131736/00700 CONNECTION CABLE, RBS 3000
RPM5131736/01500 CONNECTION CABLE, RBS 3000
RPM5131736/01700 CONNECTION CABLE, WCDMA SYST
RPM5131736/01900 CONNECTION CABLE, RBS 3000
RPM5131736/02200 CONNECTION CABLE, RBS 3000
RPM5131737/00900 DATA CABLE, RBS 3000
RPM5131737/01700 CONNECTION CABLE, WCDMA SYST
RPM5131780 CABLE WITH CONNECTOR
RPM5131781/01300 Y-LINK CABLE GSM RBS 2206
RPM5131781/02000 Y-LINK CABLE GSM RBS 2206/2106
RPM5131782 COAXIAL CABLE
RPM5131782/00070 COAXIAL CABLE RBS2206/2106
RPM5131782/00230 COAXIAL CABLE RBS2206
RPM5131782/00310 COAXIAL CABLE
RPM5131782/00410 COAXIAL CABLE RBS2206
RPM5131782/00550 COAXIAL CABLE RBS2206
RPM5131782/00700 COAXIAL CABLE RBS2206
RPM5131787/02000 Y-Link DXU21A-sTRU,RBS 2202
RPM5131795/02100 POWER CABLE, RNC 3810
RPM5131808/00900 TEMP SENSOR GSM SYST
RPM5131811/00850 FAN-CABLE
RPM5131821/02100 GSM RBS2106 POWER CABLE
RPM5131893 QMA
RPM5131893/00047 QMA CDU-TRU/RXA RBS2206/2106
RPM5131893/00210 QMA CDU-TRU/RXA RBS2206
RPM5131893/00230 QMA CDU-TRU/RXA RBS2206
RPM5131893/00280 COAXIAL CABLE
RPM5131893/00390 QMA CDU-TRU/RXA RBS2206
RPM5131893/00580 COAXIAL CABLE
RPM5131893/00800 COAXIAL CABLE RBS 2×16
RPM5131893/01400 QMA CDU-TRU/RXA,RBS 2106 4WRD
RPM5131903/01650 BUS-CABLE RBS 2206 GSM
RPM5131931/02300 SIGNAL CABLE, RBS 3000
RPM5132165/00500 DATA CABLE, RBS 3000
RPM5132165/00700 DATA CABLE, RBS 3106
RPM5132165/02000 DATA CABLE, RBS 3206
RPM5132171/00600 POWER CABLE
RPM5132171/01100 POWER CABLE
RPM5132174/00380 SIGNAL AND POWER CABLE
RPM5132175/00500 DATA CABLE, WCDMA SYST
RPM5132175/00720 DATA CABLE, WCDMA SYST
RPM5132177/01800 SIGNAL CABLE
RPM5132195/00370 POWER CABLE, BUSBAR
RPM5132195/01000 POWER CABLE, BUSBAR
RPM5132197/00360 SIGN AND POW CABLE WCDMA SYST
RPM5132240/01400 POWER CABLE, RBS 3000
RPM513705/00440 COAXIAL CABLE
RPM513718/01400 POWER CABLE +24V RBS 2206
RPM513755/15000 SIGNAL CABLE
RPM513852/00160 OPTO
RPM513852/00400 OPTO RBS 2206/2207
RPM513852/01000 OPTO (RBS 2102)
RPM513852/02700 OPTO
RPM626050/650 FOR BMR 960 020/1
RPM628138/15000 DFU, DC/DC TO TM
RPM628180/2 A3CU, UK
RPM628185/630 Rectifier-Distribution 2,5 mm2
RPM628185/700 Rectifier-Distribution 2,5 mm2
RPM628301/15000 ‘-48V DC/DC -&gt TM (BMR91120/1)
RPM77701/00180 SIGNAL CABLE
RPM77701/00250 SIGNAL CABLE
RPM77701/00500 SIGNAL CABLE
RPM77701/00550 SIGNAL CABLE
RPM77701/00750 SIGNAL CABLE
RPM77701/01000 SIGNAL CABLE
RPM77701/01500 SIGNAL CABLE
RPM77701/02000 SIGNAL CABLE
RPM77704/00500 SIGNAL CABLE
RPM77704/00720 SIGNAL CABLE
RPM77705/00320 COAX CABLE
RPM77705/00460 COAXIAL CABLE
RPM77705/00600 COAXIAL CABLE
RPM77706/00360 COAXIAL CABLE
RPM77706/00390 COAXIAL CABLE
RPM77706/00420 COAXIAL CABLE
RPM77710/00380 SIGNAL AND POWER CABLE
RPM777129/00400 DC POWER CABLE
RPM777130/00950 SIGNAL/POWER CABLE
RPM777134/00810 Y-LINK
RPM777143/15000 SIGNAL CABLE
RPM777171/01300 BATTERY TEMPSENSOR
RPM77718/00350 POWER CABLE
RPM777190/00270 SIGNAL CABLE
RPM777190/00600 SIGNAL CABLE
RPM777190/00900 SIGNAL CABLE
RPM777190/01500 SIGNAL CABLE
RPM777190/01900 SIGNAL CABLE
RPM777190/02400 SIGNAL CABLE
RPM777190/05000 SIGNAL CABLE
RPM777191/02400 SIGNAL CABLE
RPM777193/00160 DC POWER CABLE
RPM777193/00200 DC POWER CABLE
RPM777193/00315 DC POWER CABLE
RPM777193/00800 DC POWER CABLE
RPM777193/01000 DC POWER CABLE
RPM777193/01100 DC POWER CABLE
RPM777211/00900 SIGNAL CABLE
RPM777211/01800 SIGNAL CABLE
RPM777239/01200 SIGNAL CABLE
RPM777255/00150 SCU-Door switch
RPM777263/00650 SIGNAL CABLE
RPM777263/01000 SIGNAL CABLE
RPM777263/01800 SIGNAL CABLE
RPM777273/00680 SIGNAL AND POWER CABLE
RPM777274/00650 SIGNAL CABLE
RPM777277/00900 SIGNAL CABLE
RPM777278/00650 SIGNAL CABLE
RPM777279/00650 SIGNAL CABLE
RPM777279/01000 SIGNAL CABLE
RPM777279/01800 SIGNAL CABLE
RPM777298/10000 DC POWER CABLE
RPM777340/00200 SIGNAL CABLE
RPM777340/01600 SIGNAL CABLE
RPM777341/01100 Signal Cable
RPM777341/01400 SIGNAL CABLE
RPM777341/02300 SIGNAL CABLE
RPM77744/00700 POWER CABLE
RPM77744/01450 POWER CABLE
RPM777700/00130 COAXIAL CABLE
RPM777700/00460 COAXIAL CABLE
RPM77771/00300 SIGNAL CABLE
RPM77771/01500 CABLE WITH CONNECTOR/SIGNAL CABLE RBS 30
RPM77771/01700 SIGNAL CABLE
RPM919449/00200 SIGNAL CABLE
RPM919449/00500 SIGNAL CABLE
RPM919480/15000 CONNECTION CABLE
RPM919658/1000 SIGNAL/POWER
RPM919665/02400 #N/A
RPM919732/05000 SIGNAL CABLE
RPM98201/30000 OPT.CABLE W. CONNECT
RPM98202/10000 L=10 000 MM
RPM98202/200 L=200 MM
RPM98204/15000 OPT.CABLE W. CONNECT
RPM98205/15000 OPT.CABLE W. CONNECT
SDK107881/1 TMA-CM
SEB104028/1 EMU ENCLOSURE
SEB104112/1 RBS 2216 PEC
SEB104112/2 RBS 2216 Cabinet
SEB1121133/3 MBU-01
SMB10210/1 LOCK/KEY, CABINET
SNV90164/1 Power Bar
SXA1344450/1 Gasket Climate Cover
SXK1072465/1 Lock handle
SXK1078304/1 DOOR 53mm RBS 2206
SXK1097381/2 Door with HEX, RBS 2116
SXK1098604/1 8U Subrack
TEL48102/016 ELAFQBU/120 16x2x0,4 MM
TFL3016005/4 FMAFI 4×0.37 mm2 (22 AWG)
TSR432111/17M SIGNAL CABLE
TSR432144/17M RJ45 – RJ45, 120 ohm
TSR43220/500 100Base-TX,Straight, (RJ45&gt RJ45)
TSR4820243/17M SIGNAL CABLE
TSR48421/1000 RET control cable, RET – ASC, Black cable ( TFL 301 6005/4 )
TSR48431/1500 RET control cable, moulded, black, RET – ASC
TSR48431/2500 RET control cable, moulded, black, RET – ASC
TSR48432/2500 RET control cable, moulded, grey, RET – ASC
TSR4900904/3 POWER CABLE
TSR4900907/5 POWER CABLE
TSR4910211/8000 DL3 Cable
TSR4910225/1300 Sofix 8pin- 4×2-Sofix 8pin
TSR4910225/1500 Sofix 8pin- 4×2-Sofix 8pin
TSR4910225/2100 Sofix 8pin- 4×2-Sofix 8pin
TSR4910225/700 CONNECTION CABLE BSC
TSR4910225/800 Sofix 8pin- 4×2-Sofix 8pin
TSR4910225/8000 Sofix 8pin- 4×2-Sofix 8pin
TSR4910239/1500 CONNECTION CABLE APZ 212
TSR4910239/1600 (blank)
TSR4910240/2450 CONNECTOIN CABLE/SOFIX (24P), APZ 212 3
TSR4910273/700 8 pol concept crossed
TSR4910274/30M EPSB – EXTERNAL DTE
TSR491303/12M HW, DL5, CLM cable
TSR491303/1700 HW, DL5, CLM cable
TSR491306/10M DL3 Cable
TSR491306/12M DL3 Cable
TSR491312/75 CLREF 2MHz 120 ohm
TSR491341/1600 (blank)
TSR491603/100M SIGNAL CABLE
TSR491637/5000 SIGNAL CABLE
TSR491678/1000 SIGNAL CABLE
TSR49326/1900 Emily-Open end 2,5 mm^2
TSR495313/15M PCM CABLE
TSR67311/1 RS485 intercon 15 m
TSR899071/150 OIL 150M
TSR899071/250 OIL 250M
TSR899088/1 Optical Fiber (20m)
TSR899088/2 Optical Fiber (100m)
TSR899089/00400 EXT ALARM CABLE
TSR899099/100 outdoor OIL (RRU22) 100m
TSR899099/20 outdoor OIL (RRU22) 20m
TSR899099/70 outdoor OIL (RRU22) 70m
TSR899113/01000 OIL 1M for RRU22
TSR899113/250 OIL 250M for RRU22
TSR899113/350 OIL 350M for RRU22
TSR899113/50 OIL 50M FOR RRU22
TSR899113/70 OIL 70M for RRU22
TSR89923/600 SCSI
TSR951322/3 JUMPER CABLE/3,5 M JUMPER CABLE, RIGHT A
TSR95170/1 Andrew, 1/2″ Jumper 7-16(m) to 7-16(m) , 1m
TSR95170/10 JUMPER CABLE/10 M JUMPER CABLE
TSR95170/2 Andrew, 1/2″ Jumper 7-16(m) to 7-16(m) , 2m
TSR95170/3 Flexible Jumper Outdoor 1/2″,7/16-7/16 Male,3m
TSR95170/5 Andrew, 1/2″ Jumper 7-16(m) to 7-16(m) , 5m
ZHA90101/2 XALM External Alarm Unit
ZHA90101/3 XALM External Alarm Unit
ZHA90101/4 XALM External Alarm Unit
ZHA90101/5 XALM External Alarm Unit
ZHA90101/6 XALM External Alarm Unit
ZHA90101/7 XALM External Alarm Unit
ZHY60111/1 EXT-INTB
ZHY60113/1 XALM External Alarm Unit
ZHY60114/1 XALM
ZHY60115/1 XALM04
ZHY60117/1 SAU 01 01 Support Alarm Unit
Ericsson BSS for sale

Kathrein Antennas NEW

Kathrein Antenna for sale
LARGE QTYs NEW
sales@1com.com
80010622V01 Antenna
80010634 Antenna
80010691 Antenna
741990 Antenna
742215V01 Antenna
80010868 Antenna
741990V01 Antenna
742264 Antenna
80010621V02 Antenna
80010805 Antenna
80010727 Antenne
737971 Downtilt kit
16910224 Clamp Set
85010097 X-Heavy clamps
739655 K739655-Xpol Panel 806 960 MHz 65 15dBi
80010249 Kathrein V Pol Indoor 790-960/1425-3800
80011868 80011868 8-Port Antenna 698-862/880-960
742215 X Pol F-Panel 1710-2200
742222V01 Kathrein XXPol A-Panel 790-960/1710-2170
739622 Xpol A-Panel 806-960
7501028-0001 Node M 2137
80010305 Xpol C-Panel 806-960
80010647V01 Kathrein XXPol Panel 790-960/790-960
80010465 1-Port Indoor 790-960/1710-2700 C 90 7
86010155 Site Sharing Adapter
86010020 86010020-2-way-Tapper,800-2500,7.0/1dB
80010121V01 Antenna Kat 80010121V01
741214 Kathrein XPOL F-Panel 1800
80010541 Kathrein XPol Panel 2300-2690
732327 732327 Downtilt Kit without scale
86010148 Remote Control Unit
80010605 XXPol Panel 1710-2200/1710-2200
86010010 Control Cable for RCU, L = 10m
78210971 Dualband Combiner double unit 790-862
80010668 Kathrein XXPol Panel 790-862/880-960
80010675V01 Kathrein XXX Pol Panel 790-960/1710-2170
739496 XPol F-Panel 1710 1990 65 18dBi 6 T
80010804 Kathrein XXXX Pol Panel 790-862/880-960
742266V02 Kathrein XXPol A-Panel 790-960/1710-2180
80010622 Kathrein XXPol Panel 1710-2690/1710-2690
80010681 2-Port Antenna 1710-2690 65 16.5 dBi 0
85010008 Downtilt Kit for panel antennas
734328 F-Panel 1800 90 16.5 dBi 2 T 1710-1900 M
80010888 80010888 4-Port Antenna 698-862/880-960
741988 Kathrein Xpol F-Panel 1710-2170
742264V01 Kathrein XXPol A-Panel 824-960/1710-2180
78210506 78210506 Hybrid Combiner 2:1 698-2690 15
739666 Kathrein Xpol A-Panel 806-960
742218 Kathrein X Pol F-Panel 1710-2170
85010002 Clamp Mast. Dia. 110-220mm
742192V02 1-Port LogPer
742290 Kathrein VVPol F-Panel 824-960/1710-2170
80010634V01 Kathrein Xpol Panel 790-960
739660 XPol A-Panel 806 960 90 15.5dBi
741989V01 XPol Panel 1710 2200 90 17dBi
739665 739665-XPol Panel 806-960
78210192 Duplexer 1920-1980
80010816 4-Port Antenna 790 960/790 960 90/90
742223V02 XXPol Panel 790 960/1710 2180 C 65/65
80010122 4-PortAntenna790-960/1710-2180 90/90
742263 3-Sector-Clamp Kit 88.9 mm wind load cat
KREBP1019003 Antenna Kat 80010816
86010017 2-way-Splitter 694-2700 N indoor
85010096 X-Heavy clamps
741989 Kathrein Xpol F-Panel 1710-2170
78410367 78410367 Coaxial Load 1.5 W 0-4000 outdo
734304 Kathrein Vpol F-Panel 1710-1900
739632 XPol A-Panel 806 960 65 15dBi 6 T
80010697 Kathrein XXX Pol Panel 790-862/880-960/1
742226V01 Kathrein XXPOL A-Panel 900
741326 XXPol A-Panel 870 960/1710 1880 65/60
78211093 DCB 1710-2180/2400-2700 D S1/P2
80010290V01 6-Port Antenna 790-960/1710-2180/1710-21
742213 Kathrein Xpol F-Panel 1710-2170
742351V01 Kathrein X Pol F-Panel 1710-2170
80010303V01 Kathrein Xpol Panel 790-960
80010505 Kathrein Xpol F-Panel 1710-2200
7518855-0003 Node G 935
86010148V01 Remote Control Unit
80010674 Kathrein XXX Pol Panel 790-960/1710-2170
742265V02 Kathrein XXPol A-Panel 824-960/1710-2180
80010504 Kathrein Xpol F-Panel 1710-2200
742271V01 XXXPol Panel 790 960/1710 1880/1920 2170
80010665 XXPol Panel 790 960/1710 2690 65/65 16
80010891 10-Port Antenna 698-960/1695-2690/1695-
78211055 Smart Bias Tee
KRFBP101110/1 2-WAY POWER SPLITTER 86010101
730677 Kathrein Vpol Panel 860-960
742210 Xpol F-Panel 1710-2170
742351 Kathrein X Pol F-Panel 1710-2170
80010411 Kathrein Hpol A-Panel 824-960/1710-2180
80010202V02 Kathrein Xpol Panel 790-960
80010644 Kathrein XXPol Panel 1710-2170/2490-2690
739634 XPol A-Panel 806 960 65 17dBi 6 T
741784 XPol F-Panel 1710 2170 65 18dBi 0 8 T
80010306V01 2-Port Antenna 790-960 65 17.5 dBi
80010679 XPol Panel 1710 2690 85 17dBi 2 10 T
78210973 Dual-Band Combiner 790-862/880-960 doubl
742149 Antenna,Vpol Indoor,800-2000,90 7dBi
80010137 80010137-VPol Indoor, 876-960/1710-2500
KREBP1019004 Antenna Kat 80010817
737974 737974-Downtilt Kit
85010099 X-Heavy Downtilt
742236 Kathrein XXPol Panel 1710-2200/1710-2200
78210850V01 DC Stop 250-2700 7-16 m/f 48
736855 Kathrein Vpol F-Panel 872-960
16910548 Clamp Set
80010667 Kathrein XXPol Panel 790-862/880-960
80010682 Kathrein XXPol Panel 1710-2690/1710-2690
739633 XPol A-Panel 806 960 65 15dBi 12 T
739489 Xpol F-Panel 1710-2170
742264V02 Kathrein XXPol A-Panel 824-960/1710-2180
80010303V02 Kathrein Xpol Panel 790-960
80010309V01 Kathrein Xpol Panel 790-960
80010675 6-Port Antenna790-960/1710-2170/2490-26
80010448 VPol Omni 380 406 360 5dBi
78210278 Dual-Band Combiner 790-1880/1920-2170 si
742211 Kathrein Xpol F-Panel 1710 – 2170
742233 Kathrein XXPol F-Panel
742265 XXPol A-Panel 824-960/1710-2180
85010060 Spacer
80010665V01 Kathrein XXPol Panel 790-960/1710-2690
739494 XPol F-Panel 1710 1880 65 18dBi
742192V01 Kathrein Vpol LogPer 790-2690
80010306V02 Kathrein Xpol Panel 790-960
80010308V01 Kathrein XPol A-Panel 790-960
80010310V01 Kathrein Xpol Panel 790-960
739707 XPol F-Panel 1710 1880 90 16.5dBi 2 T
741794 XPol F-Panel 1710 2170 65 18.5dBi 2 T
Kathrein Antennas for sale LARGE QTYs NEW

NOKIA for sale

NOKIA for sale
sales@1com.com
CS7000003.03 PDA unit
CS7000003.03 PDA unit
CS7000003.03 PDA unit
CS7000003.03 PDA unit
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7000005.00 Temperature sensor
CS7113100.01 Controller Unit PCS BM0686
CS7113100.01 Controller Unit PCS BM0686
CS71133.52 Control unit PCS 25.48
CS7113540.00 Magn.C.B 1 pole C 25 C60N
CS7113540.00 Magn.C.B 1 pole C 25 C60N
CS7113540.00 Magn.C.B 1 pole C 25 C60N
CS7113540.00 Magn.C.B 1 pole C 25 C60N
CS7114000.01 Alarm Interface BM0685
CS7114000.01 Alarm Interface BM0685
CS7114000.01 Alarm Interface BM0685
CS72168 Indpan 824-960/1710-2170 90deg 7dBi
CS72168 Indpan 824-960/1710-2170 90deg 7dBi
CS7222311.02 Diplexer 800-1000/1700-2170 double
CS7222311.03 Diplexer 800-1000/1700-2170 double
CS72994.02 Bias Tee BPGV 800/900,VSWR,inc.cables
CS7299412.03 BiasT GSM/EDGE 800/900, VSWR
CS7299412.03 BiasT GSM/EDGE 800/900, VSWR
CS7299413.01 BiasT GSM/EDGE 1800/1900, VSWR
CS7299413.01 BiasT GSM/EDGE 1800/1900, VSWR
CS7299413.03 BiasT GSM/EDGE 1800/1900, VSWR
P01090.A1D MO91 Magneto-optical Drive 9.1 GB
P01113.A2A HDS14-A Hard Disk SAS 147 GB
P02028.A03 SFPF2L SFP FC Transceiver, 2 Gbit/s LC
P02032.A01 SFPS1L SFP STM-1 SM LC Optical Transce
P02033.A1A SFPCS Transceiver Copper Short Range
P02036.A3A SCSATA SCSI-SATA Adapter
P02047.A1A SFPCSL SFP Transceiver Copper Short Range
S30050-K6231-X336 DCINV48V3,3KVA S U
S30050-K6233-X306 EUE 48(60)V 30
S30861-U2555-X-9 ACTM24V1
T55050.01–A4 Alignment Unit, 30/60 FLEXIHOPPER
T55050.01–B1 Alignment Unit
T55050.03–A4 Mounting Unit, FlexiHopper
T55054.32–A1 Flexible Waveguide 15G/1m
T55059.06–A2 FLEXIHOPPER 7 B HI 161M
T55059.06–M3 FlexiHopper 7 B HI 161MHz RoHS
T55059.12–A2 FLEXIHOPPER 7 F LO 154M
T55063.21–M1 FlexiHopper 15 A LO 420MHz
T55063.22–M5 FlexiHopper 15 B LO 420MHz
T55063.25–K8 FlexiHopper 15 A HI 420MHz
T55063.25–M1 FlexiHopper 15 A HI 420MHz
T55063.26–E3 FLEXIHOPPER 15 B HI 420M
T55063.31–M3 FlexiHopper 15 D LO 490MHz
T55063.31–M3 FlexiHopper 15 D LO 490MHz
T55063.31–M3 FlexiHopper 15 D LO 490MHz
T55063.31–M3 FlexiHopper 15 D LO 490MHz
T55070.15–00 6dB Coupler 15 FLEXIHOPPER
T55073.02–R1 Antenna 15, 60cm int. FLEXIHOPPER
T55073.02–R1 Antenna 15, 60cm int. FLEXIHOPPER
T55340.01–D2 FIU 19E 0x2M 1+0 C2.0
T55340.01–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E3 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E3 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E3 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E3 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.01–E3 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
T55340.02–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E0 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55340.02–E2 FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
T55507A1.51–A0 FPR 7GHz E Hi 161MHz FH
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555ETLE.08 Lemo connector for Ethernet cable
T555GDOU.06 Grounding cable FlexiPacket Radio
T555GDOU.06 Grounding cable FlexiPacket Radio
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555LERJ.10–A0 Lemo RJ45 adapter cable
T555MDR120.05–A1 16E1 cable mdr68-mdr68
T555MDR120.05–A1 16E1 cable mdr68-mdr68
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T555PSLE.02 Lemo connector for Power cable
T55715B0.01–A0 FlexiPacket MR 15GHz A Lo 420
T55715B0.03–B0 FlexiPacket MR 15GHz C Lo 420
T59500.20–A0 FlexiHub Case 2U
T59500.20–A0 FlexiHub Case 2U
T59500.20–A0 FlexiHub Case 2U
472142A.202 FXCA FLEXI RF MODULE 850TRIPLE 70W
C111180.B1A PSC6-D Power Supply for CPU and Adapters
C08986.E3E TSS3 Timing/Synchronization SDH Stratum3
C100580.D1L SF10 ATM Switch Fabric Plug-in Unit 10 G
C100610.B2B NI4S1-B ATM Network Interface 4 x 155 Mb
C100720.A2F HDPU-A Hard Disk Plug-in Unit
C100720.A2F HDPU-A Hard Disk Plug-in Unit
C100740.A1C CPLAN-A Connector Panel For Ethernet
C100880.B02 EHAT External Hardware Alarm Terminal
C100880.B1C EHAT External Hardware Alarm Terminal
C101160.D3D IPFGE IP Network Interface Fast/Gbit
C102243.B4A CIBS011 Intermediate Cable
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103757.A01 MR512M 512MB DIMM, registered
C103829.A2A Intermediate Cable
C104250.A2D CLAC-B Clock and Alarm Cartridge
C104965.M04 MBIF-CR Message Bus Interface
C104965.M04 MBIF-CR Message Bus Interface
C105007.D1D AS7-C Preprocessing Unit for Multichanne
C105098.A4A Peripheral device cable
C108280.B3A PDFU-B Power Distribution and Fuse Unit
C108407.C3B PCU2-D 2nd Generation Packet Control Uni
C108414.A2A Peripheral Device Cable
C108427.C2A ESA24 Ethernet Switch for ATM
C108427.C2B ESA24 Ethernet Switch for ATM
C108434.D2A SWSE-A Switch and Service Unit
C108885.D02 ESB26 Ethernet Switch for B-series 26
C108944.B2A CHS006 Intermediate Cable
C108944.B3A CHS006 Intermediate Cable
C108948.B2A CHS016 Intermediate Cable
C108948.B2A CHS016 Intermediate Cable
C108948.B2A CHS016 Intermediate Cable
C108948.B2A CHS016 Intermediate Cable
C109047.A1B AL2S-D AAL2 Switching Unit
C109047.A1B AL2S-D AAL2 Switching Unit
C109201.B1A CHQQ023 Intermediate cable
C109204.C2B IC203-A CABLING CABINET
C109235.B01 ESB14-A Ethernet Switch for B-series
C109365.A2B SW256B Switching Network for 256 PCMs
C109451.A1C NP2GE interface PIU 2 x 1000Base T TX
C109453.A1A SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109453.A1A SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109453.A1A SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109453.A1B SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109453.A1B SERO-B Serial Output Buffered Interface
C109471.B1C PSC6-C Power Supply for Cartridge
C109472.A01 PD30 Power Distribution Unit 30A
C109472.A1A PD30 Power Distribution Unit 30A
C109472.A1C PD30 Power Distribution Unit 30A
C109474.E4D ETS2 Exchange Termin al for 2xSTM-1/OC-3
C109479.B1A SECMO-C Security Module
C109500.A1A IW16P1A Interworking Unit 16xE1/T1/JT1
C109500.A1A IW16P1A Interworking Unit 16xE1/T1/JT1
C109500.B3A IW16P1A Interworking Unit 16xE1/T1/JT1
C109519.B9B ET16 Exchange Terminal for 16XE1/T1
C109700.A1F MX622-D ATM Multiplexer 622 Mbit/s
C109700.A1G MX622-D ATM Multiplexer 622 Mbit/s
C109702.B1A IW1S1A Interworking unit 1xSTM1-1/STS-3
C109730.B1B FTRA-B Fan Tray
C109730.B1C FTRA-B Fan Tray
C109747.A01 EXAU-A External Alarm Unit
C109846.A1A CPSM015 Intermediate cable
C109910.A1A CPSM010 Intermediate cable
C109941.A1A HDS-B Hard Disk SCSI variant B
C109973.A1A BISFA Back Interface card for SFP
C109974.B2B BISFB Back Interface card for SFP
C109975.A1D BISFC Back Interface card for SFP
C109976.A1A BISFD Back Interface card for SFP
C110051.B1A CHUX048 Intermediate cable
C110068.A01 MRD2GBM Registered DDR DIMM 2GB
C110156.A1C DC3C-B Dual Computer Cart 1 PC
C110263.A01 CSB006 Intermediate Cable
C110546.B1A SBMUX-A Serial Broadband Multiplexer
C110547.B02 MCP18-B Management Comp with PM 1.8GHz
C110551.A1A CPSY-A Cabling Panel for Synchronizing
C110576.A1D ADPEM-A ATCA DC Power Entry Module
C110598.B3A HDSAM-A Hard Disk Carrier AMC
C110598.B3A HDSAM-A Hard Disk Carrier AMC
C110638.B3B AFAMO-A ATCA Fan Module
C110747.A1A CPSY-B Cabling Panel for Synchronizing
C110791.C3B AS7-D Preprocessor Unit for Multi Signal
C110791.D3B AS7-D Preprocessor Unit for Multi Signal
C111115.A1D CC4C-B Common Computer Cartridge 4
C111148.E3C DCAR1-A DX200 AMC Carrier 1
C111169.C3B SWPRO-C SWITCH PROCESSOR-C
C111178.B2A PSC6-AB Power Supply for CPU and Adapter
C111178.B2A PSC6-AB Power Supply for CPU and Adapter
C111179.B2A PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111179.B2A PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111179.B2A PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111179.B2A PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111180.B1A PSC6-D Power Supply for CPU and Adapters
C111195.A3A CDSP-DT Configurable Digital Signal Proc
C111249.A2B CL2TG-U CLOCK AND TONE GENERATOR
C111250.A1C HWAT-B Hardware Alarm Ter 1 PC
C111323.E3B NP8S1-B Line-Interface Plug-in Unit
C111339.A1A CHFX 17 INTERMEDIATE CABLE
C111413.C2A IW8S1-A Interworking Unit 8 STM-1
C111413.C2A IW8S1-A Interworking Unit 8 STM-1
C111413.C2A IW8S1-A Interworking Unit 8 STM-1
C111417.C1A ESA40-A Ethernet Switch for ATM with 40
C111420.A3A cnix006 intermediate cable
C111441.D2C CP1D-A Penryn DC Central Processing Unit
C111459.B1D SGC1C-A GSW and General tdm Cartridge
C111522.A1A 2.0B 39.1A C111522 TRMCLS CLS 1 Termination Connector
C111574.C1E TSS3-A Timing/ Synchronization SDH Strat
C111692.A1A MRD512B 512MB registered DDR DIMM
C111693.A1A MRD1GBB 1GB registered DDR DIMM
C111693.A1A MRD1GBB 1GB registered DDR DIMM
C111787.B1A CHG019 Intermediate Cable
C111789.B1A CHG022 Itermediate cable
C111790.B1A Intermediate Cable
C111825.A1C ESB24-D Ethernet switch for B-series
C111826.A3B ETP Exchange Terminal for Packet Transpo
C111972.A1B MRB3A02 2GB registered DDR3 DIMM
C111972.A1B MRB3A02 2GB registered DDR3 DIMM
C111972.A1B MRB3A02 2GB registered DDR3 DIMM
C111972.A1B MRB3A02 2GB registered DDR3 DIMM
C111972.A1B MRB3A02 2GB registered DDR3 DIMM
C111972.A1B MRB3A02 2GB registered DDR3 DIMM
C112067.B1G IC209-C INDOOR CABINET
C112390.A1A DCAR1-AB DX200 AMC Carrier
C112393.A1A CHFX013 Intermediate Cable
C112394.A1A Intermediate Cable
C112559.A2A Panel Bracket for EC216
C112559 PBEC216 Panel Bracket for EC216
C112567.B1A ADPD2-A POWER DISTRIBUTION UNIT
C112567.B1A ADPD2-A POWER DISTRIBUTION UNIT
C112670.A1A HBRT3-B Hub Blade RTM
C112695.A1B ADPE2-A ATCA DC POWER ENTRY MODULE
C43728.B1A Intermediate Cable
C43730.B01 CHT008 Intermediate Cable
C71521.B2A CHE018 Internal Cable
C71524.B2A CHE021 Intemediate cable
C71580.A1D CPEA Connector Panel for External Alarms
C71700.C1E TBUF Timing Buffer
C71700.C1E TBUF Timing Buffer
C71700.C2A TBUF Timing Buffer
C72172.B02 CHS45C Intermediate Cable
C72172.B02 CHS45C Intermediate Cable
C72176.B02 CHS008 Intermediate Cable
C72176.B02 CHS008 Intermediate Cable
C72176.B02 CHS008 Intermediate Cable
C72176.B02 CHS008 Intermediate Cable
C74990.K03 MBIF-C Message Bus Interface
C74990.K03 MBIF-C Message Bus Interface
CS7000001.02 Rectifier AA25000L 48/2000
NOKIA for sale