Nokia AirScale Base Station

Nokia AirScale Base Station for sale
sales@1com.com
Nokia 473095A ASIA AirScale Common
Nokia 473096A ABIA AirScale Capacity
Nokia 473098A AMIA AirScale Subrack
Nokia AirScale Base Station